Chelsea 570 C

Outdoorchef Chelsea 570 C käyttöohjeet

Chelsea 570 C

Käyttöopas tuotteelle Outdoorchef Chelsea 570 C kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 144 sivua.

Sivu: 1
OUTDOORCHEF.COM 52 KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF-hiilipallogrillin käyttöön. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. HUOMIO: OUTDOORCHEF-hiilipallogrilliä ei saa käyttää tulisijana. TURVAOHJEET Turvaohjeiden ja varotoimien laiminlyöminen voi johtaa vakaviin vammoihin. Lue siksi kaikki käyttöohjeen sisältämät neuvot tarkkaan läpi ennen kuin alat käyttämään grilliä. • ”Grilliä ei saa käyttää sisätiloissa.” • ”VAROITUS! Älä käytä bensiiniä tai spriitä sytyttämiseen tai liekkien kohentamiseen. Käytä vain standardin EN 1860-3 mukaisia sytykkeitä.” • ”VAROITUS! Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa grillin läheisyydestä.” • ”VAROITUS! Grilli kuumenee käytössä. Grilliä ei saa siirtää käytön aikana.” • Älä koskaan jätä sytytettynä olevaa grilliä vartioimatta. • Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaiseen paikkaan. • Käytä ainoastaan tavanomaisia grillin sytytysaineita ja noudata pakkauksessa olevia ohjeita. • Älä koskaan lisää sytytysnestettä tai sytytysnesteellä käsiteltyä hiiltä kuumille tai lämpimille hiilille. • Pidä 1,5 m:n turvallisuusetäisyys palaviin materiaaleihin. • Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten pintojen tai portaiden yli! • Poista tuhka vasta sitten, kun se on täysin jäähtynyt. • Käytä grillikintaita aina grillatessasi ja tuuletusaukkoja säätäessäsi. • Käytä grillaukseen sopivaa vaatetusta. Pitkät, väljät hihat syttyvät helposti palamaan. • OUTDOORCHEF suosittelee, että grilli lämmitetään ennen ensimmäistä käyttöä ja että polttoaineen annetaan palaa vähintään 30 minuutin ajan. TÄRKEÄÄ: Kirjoita ensin ylös hiilipallogrillin sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelta. Numero löytyy grillin alustasta ja pakkauksesta. Sarjanumeroa tarvitaan tiedustelujen nopeassa käsittelyssä, varaosien tilauksissa ja mahdollisissa takuutapauksissa. Hiilipallogrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty mukaan asiakirjamappiin. Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä joustavassa neuvonnassa, varaosatilauksissa ja takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. LOGIN CARD fi
Sivu: 2
53 TOIMENPITEET ENNEN LÄMMITYSTÄ • Aseta OUTDOORCHEF-hiilipallogrilli tasaiselle ja tukevalle alustalle. • Tarkista ennen hiilien sytyttämistä, että tuhka-astia on asetettu oikein paikalleen ja kaikki tuuketusaukot ovat auki. Alempien tuuletusaukkojen sijainti on merkitty selkeästi tuh- ka-astiaan. • Lämpöä voidaan säätää helposti tuuletusaukkoja avaamalla ja sulkemalla: Avaaminen kohottaa lämpötilaa ja sulkeminen laskee sitä. • OUTDOORCHEF suosittelee: käytä grillin sytytykseen tavanomaisia sytytyspaloja ja pape- ria sytytysnesteen sijasta. • Korkean ja tasaisen lämmön saavuttamiseksi suosittelemme korkealaatuisten OUTDOORCHEF -hiilien tai brikettien käyttöä. Säilytä niitä kuivassa paikassa. • Käytä OUTDOORCHEF-hiilipallogrillissä seuraavia täyttömääriä: Sopivat puuhiilet ja briketit löydät OUTDOORCHEF-jälleenmyyjältä. HIILIPALLOGRILLIN LÄMMITYS SYTYTYSRITILÄN AVULLA 1. Poista grillistä kaikki sisällä sijaitsevat osat (grilliritilä, suppilo, nesteastia, hiiliastia), jotta sisällä on riittävästi ilmaa ja grillin sytyttäminen onnistuu hyvin. 2. Laita pieni sytytysritilä paikoilleen, aseta sille tavanomaisia sytytyspaloja ja sytytä ne. Älä käytä kuitenkaan mitään sytytysnesteitä kuten bensiiniä, spriitä tai vastaavia nestemäisiä sytytysaineita. Älä koskaan lisää sytytysnestettä tai sillä käsiteltyä hiiltä kuumille tai lämpimille hiilille. 3. Laita sitten hiiliastia paikoilleen ja peitä se hiilillä tai briketeillä (tarkista täyttömäärä kappaleesta TOIMENPITEET ENNEN LÄMMITYSTÄ). Tarkista, että mikään briketeistä ei ole tippunut hiiliritilältä. 4. Anna hiilien palaa kannen auki ollessa n. 30-45 minuuttia, kunnes ne hehkuvat tasaisesti ja niiden pinnalle on muodostunut valkoinen kerros. Aloita vasta nyt grillaaminen. 5. ”Grilli on valmis ruoanlaittoon vasta, kun polttoaine on tuhkan peitossa.” 480 1000 g 570 1500 g
Sivu: 3
OUTDOORCHEF.COM 54 KAKSI GRILLIÄ YHDESSÄ: AINUTLAATUISEN EASY SLIDE -SUPPILON ANSIOSTA Täyttöohje: Hiilet asetetaan vain grillin toiselle puolelle. Näin grilliin muodostuu erilämpöisiä vyöhykkeitä. EASY SLIDE -suppilon ansiosta grillattava voidaan siirtää yhdellä kädenliikkeellä suorasta epäsuoraan lämpöön. Lämpöä sääde- tään optimaalisesti kannessa ja grillin alaosassa sijaitsevan venttiiliaukon avulla. Auki kääntyvä grilliritilä mahdollistaa hiilien lisäämisen myös grillattaessa. HIILIPALLOGRILLIN KÄYTTÖOHJE 1. Levitä hiilet vain hiiliastian toiselle puolelle niin, että nesteastia voidaan asettaa keskelle. Astian toinen puoli jätetään tyhjäksi, jotta grillauksen aikana: a. ilmansyöttö toimii hyvin ja grilli lämpenee tehokkaasti sekä b. ritilää kääntämällä voidaan valita epäsuoran ja suoran lämmön väliltä helposti ja nopeasti (katso kappale KAKSI GRILLIÄ YHDESSÄ: AINUTLAATUISEN EASY SLIDE -SUPPILON ANSIOSTA) 2. Aseta sitten nesteastia hiiliritilän keskelle ja täytä se haluamallasi nesteellä. 3. Aseta vasta nyt suppilo ja grilliritilä paikoilleen. Huomioi, että ritilän auki kääntyvä puoli sijaitsee suppilon aukon yllä, jotta grilliritilän alla sijaitsevat nokat voidaan sovittaa vaivatta yhteen suppilossa oleviin aukkoihin. 4. Käännä suppilon aukkoa niin, että se sijaitsee palavien hiilien yläpuolella. Näin grilliin muodostuu optimaalinen ilmanvaihto. Aloita vasta nyt grillaaminen. 5. Seuraa aina ensin grillin lämpenemistä, ennen kuin lisäät hiiliä. Varovainen annostelu on tarpeen, jotta lämpötilan nousua pystytään valvomaan. Grillattavan ja grillin suojaamiseksi lämpötila ei saisi nousta yli 300 °C:seen (626 °F). Liian korkea lämpötila voi vääristää grillin osia. 6. Auki kääntyvä grilliritilä helpottaa hiilien lisäämistä grillauksen aikana. Käännä grilliritilää niin, että aukeneva osa sijaitsee suppilon aukon yläpuolella. Lisää briketit ja odota kannen ollessa auki n. 5-10 minuuttia, kunnes ne hehkuvat kauttaaltaan. SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ Suora grillaus ja kypsennys Epäsuora grillaus, kypsennys ja leivonta Aseta EASY SLIDE -suppilo sellaiseen asentoon, jossa aukko sijaitsee suoraan hiilien yläpuolella. Levitä grillattava aukon päälle. Käännä EASY SLIDE -suppilon aukko hiilistä poispäin ja sulje kansi. Koko grillauspintaa voidaan käyttää nyt epäsuoraan grillaukseen.
Sivu: 4
55 OHJEITA JA VINKKEJÄ Epäsuora lämpö • Isommat paistit tai kokonainen kana: EASY FLIP-suppilon ansiosta sinun ei enää tarvitse kääntää lihapaloja grillauksen aikana. Hehkuvien hiilien lämpö nousee grillipallon sisäsivuilta ylös ja leviää tasaisesti koko pallon sisälle. • Aseta grillattava lämpimälle grilliritilälle EASY SLIDE -suppilon suljetun puolen yläpuolelle ja sulje kansi. Sijoita yksittäiset lihakappaleet hieman etäälle toisistaan. • Kun kansi on suljettu, grillattava ruoka ruskistuu joka puolelta tasaisesti ja paisti säilyy mehukkaana. • Jotta suuremmat palat eivät jäisi sattuman varaan, suosittelemme OUTDOORCHEF GOURMET CHECK -lihalämpömittaria erinomaista lopputulosta ajatellen. Suora lämpö • Pienemmät lihapalat, kuten pihvit, kyljykset ja makkarat: Grillattava asetetaan lämpimälle grilliritilälle avoimen EASY SLIDE -suppilon ylle ja paistetaan lyhyesti kannen ollessa auki. Käännä suppilo sitten niin, että grillattava ei ole enää hehkuvien hiilien yllä ja kypsennä se valmiiksi kannen ollessa suljettuna. • Suosittelemme OUTDOORCHEFin KAKSIOSAISTA VALURAUTARITILÄÄ, jotta saavutat parhaan tuloksen nopeasti grillattavan ruoan valmistuksessa. • Älä laita kuumaa grillikantta ruohikolle. Malleissa, joissa ei ole kansisaranaa tai kannen pidikettä, käytä kannen sisäpinnassa sijaitsevaa kouk- kua kannen ripustamiseen grillin alaosan reunaan. • Pidä huolta, että rasvankeruuastiassa on aina nestettä. • VINKKI: Jotta liha ei pääse kuivumaan grillattaessa, täytä nesteastia vedellä, joka haihtuu grillauksen aikana. Veden sijasta voidaan käyttää myös hedelmämehuja ja aromaattisia esim. viiniköynnöksestä tai omenapuusta valmistettuja puulastuja, joista saadaan hyvä maku grillatta- vaan. • Alempien tuuletusaukkojen sijainti on merkitty selkeästi tuhka-astiaan. HUOMIO: Kannessa sijaitsevan tuuletussäätimen täytyy olla aina grillattaessa auki (katso myös HIILIPALLOGRILLIN KÄYTTÖOHJE) • OUTDOORCHEF suosittelee kannen sulkemista grillauksen ajaksi. Ilman kiertäminen grillin sisällä lyhentää grillausaikaa kolmanneksella. • Käytä grillikintaita aina grillatessasi ja tuuletusaukkoja säätäessäsi. Käytä grillattavan kääntämiseen tarpeeksi pitkiä grillipihtejä haarukan sijasta, jotta liha pysyy mehukkaana. • Oikein varustettuna OUTDOORCHEF-grillistä on vielä enemmän iloa. Mitä grillaukseen, kokkaamiseen tai leipomiseen tulee: Anna luovuu- dellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet. • Grillin kaikki lisätarvikkeet löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM PUHDISTUS JA KUNNOSSAPITO • Grillauksen jälkeen hiili saadaan tukahdutettua asettamalla kansi päälle ja sulkemalla kaikki tuuletusaukot. Älä käytä vettä. • Poista kaikki tuhkat aina ennen seuraavaa grillauskertaa. • Puhdista kaikki ritilät grilliharjalla, jossa on messinkiset harjakset (ei teräsharjakset). Älä käytä mitään teräviä esineitä tai voimakkaita puhdis- tusaineita. Pese rasvankeruuastia pesuainevedellä tai puhdista se OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella. • Jotta voit nauttia grillistä niin kauan kuin mahdollista, suosittelemme seuraavaa: Kun grilli on täysin jäähtynyt, suojaa sitä ympäristövaikutuksia vastaan sopivalla OUTDOORCHEF-suojapeitteellä. Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -PUHDISTUSAINEEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: grilli ei saa olla käytössä, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -puhdistusaineella. Käytä käsien vuoksi suojakäsineitä ja mahdollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna vaikuttaa 15-30 min. Ruiskuta likaiset pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua. Huomio: OUTDOORCHEF Barbecue Cleaner -puhdistusainetta ei saa käyttää pulverimaalatuille pinnoille.
Sivu: 5
OUTDOORCHEF.COM 56 TAKUU 1. Takuu ja kuluttajan muut lailliset oikeudet Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä DKB Household Switzerland AG (DKB) myöntää sinulle yksityisasiakkaalle (kuluttajalle) tarkoitetun takuun. Valmistajan takuulla voit esittää takuuvaateita takuun antajaa kohtaan näiden sopimusehtojen mukaan. Takuuvaateiden ohella käytössäsi on myös sopimukseen liittyviä ja laillisia oikeuksia. Takuu ei sulje pois eikä rajoita näitä oikeuksia. Voit siis esittää muita sopimukseen liittyviä tai laillisia vaateita takuun antajaa kohtaan. Näin esimerkiksi tämä takuu ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin. Ostajana voit esittää sopimukseen liittyviä takuuvaateita erityisesti myös tuotteen myyjää kohtaan. Näin esimerkiksi kauppasopimus on mahdollis- ta purkaa myyjän kanssa, mutta ei kuitenkaan DKB:n kanssa tämän takuun yhteydessä. 2. Osapuolet ja takuuehdot DKB on takuun antaja. Takuuseen on oikeutettu kaikki lopulliset käyttäjät, jotka hankkivat uuden tuotteen yksityiskäyttöön valtuutetulta jälleen- myyjältä. Ostosta tulee saada ostokuitti. Yksityiskäytöstä on kyse, kun tuotteen hankkii luonnollinen henkilö sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa käytettävän hänen ammatissaan tai yritystoiminnassa. Mahdollisessa takuutapauksessa sinun tulee esittää takuuvaateet takuun antajalle kahden kuukauden sisällä tapahtumasta. Muutoin takuuvaateet raukeavat. Tämä määräaika, joka koskee ilmeisiä puutteita, alkaa tuotteen vas- taanottamisesta. Siksi DKB suosittelee tuotteen tarkistamista mahdollislta puutteilta välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen. 3. Takuun laajuus Takuu alkaa ostopäivästä ja myönnetään seuraavissa tapauksissa, jos kyseessä ei ole jokin kohdassa 4 luetelluista poissulkemissyistä: • 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (alaosa ja kansi) läpiruostumista vastaan. • 3 vuoden takuu emaloidulle grilliritilälle läpiruostumista ja -palamista vastaan. • 3 vuoden takuu kaikille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille osille läpiruostumista ja -palamista vastaan. • Emalointivirheille ennen ensimmäistä käyttöä. • 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus- ja materiaalivirheille. Puutteina ei pidetä grillin toimintaan vaikuttamattomia ja asiakkaalle kohtuullisia epätasaisuuksia, emalipinnan sävyeroja tai pieniä virheitä kuten valmistuksesta johtuvia tukipisteitä kannen alareunassa tai kiinnityksissä. Takuutapauksessa DKB vaihtaa vaurioituneet tai puutteelliset osat uusiin tai korvaa koko tuotteen uudella valintansa mukaan. Jos asiakkaan kannalta pidetään kohtuullisena, puutteellinen tuote voidaan vaihtaa myös samantyyppiseen malliin esim. mallin uudempaan versioon. Jos puute ei heikennä tuotteen toiminnallisuutta ja asiakkaan kannalta on kohtuullista, tuotteen korjauksen asemesta voidaan tarjota myös sopivaa rahallis- ta korvausta. Takuutapauksen aikana (tarkistus ja mahdollinen vaihto) DKB ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta tai muuta hyvitystä. Takuusuori- tus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan alusta. Vaihdetut osat kuuluvat DKB:n omaisuuteen. Vain tuotteen vaihdossa takuuaika alkaa uudestaan. Tämä takuu ei oikeuta lisävaateisiin takuun antajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita muita laillisia oikeuksiasi (katso myös kohta 1). 4. Poissulkeminen Takuu ei kata seuraavia tapauksia: • Tuotteen normaali kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä, erityisesti käytössä kuluvat osat kuten suppilo, liekkisuojat, poltin, lämpömit- tari, sytytys ja paristo, elektrodi, sytytysjohto, kaasuletku, kaasupaineen säädin, lämpöelementti, heijastin, alumiinifoliosuojaus, grilli- tai hiiliritilä ja -astia, sytytysritilä sekä hiili-/rasva-astia. • Emalipinnan vauriot käytetyissä laitteissa, jos ei voida todistaa, että vika esiintyi jo ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. • Asiattomasta tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot, etenkin käyttöohjeen, turvaohjeiden tai huolto-oh- jeiden noudattamatta jättäminen (esimerkiksi ulkolaitteiden käyttö sisätiloissa, virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, suppilon tai grilliritilän emalipinnan virheellinen puhdistus, tiiviystestin suorittamatta jättäminen mikäli käyttöohjeessa suositeltu, pintaa vahingoittavien kemikaalien käyttö, tuotteen väärinkäyttö, tms.). • Toimintahäiriöt ja/tai vauriot, jotka johtuvat sellaisten henkilöiden suorittamista korjauksista, joita DKB ei ole valtuuttanut tehtävään. • Tuhoa aiheuttavista sääolosuhteista (esim. rakeet tai salamanisku) johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta ja huolimattomuudesta johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Kuljetuksen aikana syntyneet viat ja/tai vauriot, jos kyseessä ei ole takuun antajan järjestämä kuljetus. • Ylivoimaisesta esteestä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ammattimaisessa käytössä, kaupallisessa tarkoituksessa syntyneet viat ja/tai vauriot (esim. hotelli- tai ravintolakäyttö).
Sivu: 6
57 5. Takuutapauksen käsittely Käänny takuutapauksessa välittömästi meidän tai valtuuttamamme jälleenmyyjän puoleen (jälleenmyyjät osoitteessa www. outdoorchef.com) ja ilmoita osoitteesi lisäksi tuote/tuotteen osa, ostokuitti, sarjanumero ja tuotenumero (molemmat löytyvät grillin tarrasta; tarkista käyttöohjeen ensimmäisestä kappaleesta). Liitä lyhyt selostus viasta mielellään kuvan kera. Toimita tuote jälleenmyyjälle tai meille (bring-in-takuu) takuuta- pauksen tarkistamista varten. Oikeutetuissa takuutapauksissa korvaamme tarvittavat kuljetus- ja lähetyskulut, muussa tapauksessa lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella. Rekisteröityä tuotemerkkiä OUTDOORCHEF edustaa seuraava yritys: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | CH-8052 Zürich Switzerland | www.dkbrands.com * Jälleenmyyjäluettelo löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM ** Sarjanumero ja tuotenumero löytyvät grillistä olevasta tarrasta (tarkista tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäisestä kappaleesta).

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef Chelsea 570 C, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef Chelsea 570 C käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef Chelsea 570 C suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef Chelsea 570 C

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Outdoorchef Chelsea 570 C allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Uunit
  • Malli/nimi: Chelsea 570 C
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Saksa, Hollantilainen, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Bulgarialainen