Australia 325 G

Outdoorchef Australia 325 G käyttöohjeet

Australia 325 G

Käyttöopas tuotteelle Outdoorchef Australia 325 G kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 84 sivua.

Sivu: 1
OUTDOORCHEF.COM 68 KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat OUTDOORCHEF-kaasugrillisi käyttöön. Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa kos- kevia tietoja. TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTESI TAKIA Jokaisen grilliä käyttävän henkilön on tunnettava tarkka sytyttämisprosessi ja noudatettava sitä. Lapset eivät saa käyttää grilliä. Noudata tarkasti kokoamisohjeissa olevia asennusohjeita. Väärä asennus voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia. Älä sijoita syttyviä nesteitä ja aineita tai varakaasupulloja grillin läheisyyteen. Älä sijoita grilliä tai kaasupullo(j)a koskaan suljettuun tilaan, jossa ei ole ilmanvaihtoa. Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat kaasugrillisi käyttöön. Grilliä saa käyttää vain ulkona turvaetäisyyden ollessa palaviin esineisiin vähintään 1.5 m. KAASUPULLOT Pohjalevylle saa asettaa vain kaasupulloja, joiden täyttöpaino on enintään 7.5 kg. Sijoita pullo siihen varattuun tilaan, katso kokoamisohje. Pullon kiinnitystä varten on mukana toimitettava pullovyö tai kaasupullon pidike. Suorita ennen käyttöönottoa ja jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä TIIVIYSTESTI. Kaasupulloja ei saa asettaa yli 50° celciusasteen lämpötilaan eikä varastoida koskaan suljettuun tilaan tai kellarikerrokseen. Ota huomioon käytettäviin kaasupulloihin merkityt turvamääräykset ja noudata niitä. OHJE: Tarkista, että paineensäädin ja kaasupullo on hyväksytty asian- mukaiseen käyttöön maassasi. Käytä vain kaasupulloja, jotka vastaavat kansallista standardia. Jos paineensäädin- ja kaasupullojärjestelmä on tavanomaisesta poik- keava, kierreliitoksesta ei saada tiivistä erilaisten sulkemisjärjestelmien vuoksi. Epätiivis liitos saattaa johtaa siihen, että ulosvuotava kaasu voi syttyä helposti palamaan avotulesta tai kipinästä. Suosittelemme turvallisuus- ja vastuusyistä, että myynnissä olevat kaasugrillit tarkistetaan aina ja tarpeen vaatiessa paineensäädin ja kaasuletku sovitetaan kansallisia määräyksiä vastaavaksi. max 500 mm max Ø 310 mm 1 2 3 TÄRKEÄÄ: Merkitse ensin muistiin kaasugrillisi sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelle. Grillin mallista riippuen löydät numeron tarrasta, joka on joko grillitelineessä tai pohjalevyssä. Kaasugrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty asiakirjamappiin. Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä tiedustelujen ongelmattomassa käsittelyssä, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä turvallisuutta, käyttöä ja huoltoa koskevia tietoja. LOGIN CARD CE Label 2016 MANUAL VORLAGE DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich - Switzerland Created by ANB Realised by GOT Version date 09.07.2015 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM File name CE Label 2016 MANUAL VORLAGE Label size 45x105 16.06.2014 50 mbar Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632017 Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: 30/37 mbar Cat.I Made in China Total rate Qn= S Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632016 Cat.I3 B/P Butane / Propane G30 / G31 Serial No.: Article No.: Made in China 00137 37 fi
Sivu: 2
69 TURVAOHJEET Omistajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja se tulee olla aina saatavilla. Ota grilli käyttöön luvun OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN mukaan. • „Käytä grilliä vain ulkona“ • „Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä“ • „HUOMIO: Osat voivat muuttua hyvin kuumiksi. Pidä lapset turvallisella etäisyydellä grillistä“ • „Laite tulee asettaa turvalliselle etäisyydelle palavista aineista käytön ajaksi“ • „Älä siirrä laitetta käytön aikana“ • „Sulje kaasupullon hana käytön jälkeen“ • Älä koskaan käytä grilliä katoksen alla. • Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten pintojen tai portaiden yli. • Varmista, että rasva-astia on käytön aikana aina suljettu ja lukittunut paikalleen. • Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin. • Aseta grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike aina asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. • Varmista kaasupulloa vaihdettaessa, että säätimen painike on asennossa ja että kaasupullon kaasunsyöttö on suljettu. TÄRKEÄÄ: Grillin läheisyydessä ei saa olla mitään syttymislähteitä. • Tarkista uuden kaasupullon liittämisen jälkeen liitososat TIIVIYSTESTI-ohjeen mukaan. • Jos epäilet osien vuotavan, aseta kaasusäädinpainike asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Tarkistuta kaasua johtavat osat kaasuasennusliikkeessä. • Jos kaasuletkussa on vaurioita tai kulumia, se on heti vaihdettava. Letku ei saa olla taitteella eikä siinä saa olla halkeamia. Älä unohda kiertää kaasusäädinpainiketta ja kaasunsyöttöä kiinni, ennen kuin poistat letkun. • Vaihda letku ja kaasupainesäädin 3 vuoden käyttöajan jälkeen ostopäivästä lukien. Varmista, että kaasupainesäädin ja letku vastaavat EN-normeja. • Kaasuletkun suositeltava pituus on 90 cm eikä se saa ylittää 150 cm. • Älä sulje koskaan kotelon ilmanottoaukkoja äläkä kannen ilma-aukkoja. Kaasupullotilan tuuletusaukkoja ei saa missään tapauksessa sulkea eikä peittää. • „Älä tee mitään muutoksia laitteeseen“ Jos epäilet virhetoimintoa, ota yhteyttä alan ammattilaiseen. • Grilli toimitetaan sopivalla kaasuletkulla sekä kaasupainesäätimellä. Pidä kaasuletku ehdottomasti etäällä grillin kuumista ulkopinnoista. Letku ei saa kiertää. Letku täytyy olla grillimalleissa, joissa on letkunohjain, ehdottomasti kiinnitettynä ohjaimeen. • Letku ja säädin vastaavat kulloisenkin maan paikallisia määräyksiä ja EN-normeja. • Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos täyttä tehoa ei saavuteta ja jos epäilet tukosta kaasunsyötössä. • Käytä grilliä vain tasaisella ja turvallisella alustalla. Älä sijoita grilliä käytön aikana koskaan puulattioille tai muille palaville pinnoille. Pidä grilli etäällä palavista materiaaleista. • Vältä laitteissa, joissa on graniittilevy, levyn lämpötilasokki. • Älä varastoi grilliä helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien läheisyyteen. • Irrota kaasupullo aina, jos grilli säilytetään talven yli sisätilassa. Grilli pitäisi varastoida ulkona paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja johon eivät lapset pääse. • Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaisaan paikkaan. • Grilli pitäisi suojata ympäristön vaikutuksilta suojapeitteellä, kun sitä ei käytetä ja kun se on täysin jäähtynyt. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. • Poista suojapeite kovan sateen jälkeen, jotta vältät kosteuden kertymisen.
Sivu: 3
OUTDOORCHEF.COM 70 TIIVIYSTESTI VAROITUS: Tiiviystestin aikana ei grillin lähellä saa olla mitään sytytyslähteitä. Tämä koskee myös tupakointia. Älä koskaan tarkista tiiviyttä palavan tulitikun avulla tai avoimella liekillä ja tee se aina ulkona. 1. Kaasusäädinpainikkeen täytyy olla asennossa . 2. Avaa pullon kaasunsyöttö ja sivele kaikki kaasua johtavat osat (liitokset kaasupullossa / kaasupainesäätimessä ( kaasuletkussa / kaasun tulossa / venttiilin liitos ) saippualiuoksella, jossa on 50 % nestemäistä saippuaa ja 50 % vettä. Voit käyttää myös vuodonilmaisinsuihketta. 3. Kuplien muodostuminen viittaa vuotokohtiin. TÄRKEÄÄ: Grilliä saa käyttää vasta, kun kaikki vuotokohdat on korjattu. Liitä kaasunsyöttö kaasupullooon. 4. Korjaa vuotokohdat kiristämällä liitokset jos mahdollista tai vaihtamalla virheelliset osat. 5. Toista vaiheet 1 ja 2. 6. Jos vuotokohtia ei voi korjata, ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen. OHJE: Tee TIIVIYSTESTI jokaisen kaasupullon kiinnityksen tai vaihdon jälkeen sekä grillikauden alussa. OHJAUSPANEELIN MERKINTÖJEN SELITYS ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ 1. Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa. 2. Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat, kuten kappaleessa TIIVIYSTESTI on kuvattu. Tee se myös silloinkin, kun kauppiaasi toimittaa grillin valmiiksi asennettuna. 3. Polta grilliä n. 20–25 minuuttia asennossa . 4. Varmista, että rasvankeruulevy on työnnetty vasteeseen saakka. Tämä koskee myös normaalia grillausta. Lämpötehot ja sytytys : Asennosta : alhainen teho : keskiteho : korkein teho : sytytys : Sytytin
Sivu: 4
71 OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN OHJE: Kaikkien poltinten ei tarvitse olla aina käytössä. Määrä riippuu valmistustavasta sekä määrästä. PÄÄPOLTTIMEN SYTYTYS (AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G) 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä sytytä grilliä koskaan kannen ollessa suljettuna. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina mustaa sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 5. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 6. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). 7. Polttimet tulee ottaa vasemmalta oikealle käyttöön. SIVUPOLTTIMEN SYTYTYS (AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G) 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Poista AUSTRALIA 455 G:stä sivupolttimen grillipinnan graniittisuoja ja sijoita se oikean sivutelineen alle sille tarkoitettuun pidikkeeseen tai avaa AUSTRALIA 325 G:n tai AUSTRALIA 425 G:n sivupolttimissa suojalevy. 3. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä graniittisuojan tai suojalevyn ollessa päällä. 4. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 5. Paina kaasusäädinpainiketta, jossa lukee SIDE BURNER ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 6. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 7. Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, etsi syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu). 8. Peitä sivupoltin graniittisuojalla vasta, kun se on jäähtynyt täysin (koskee vain mallia AUSTRALIA 455 G) tai sulje suojalevy (malleissa AUSTRALIA 325 G tai AUSTRALIA 425 G). INFRAPUNAPOLTTIMEN SYTYTYS (AUSTRALIA 455 G:N POWER BURNER) HUOMIO: Ei ole sallittua käyttää infrapunapoltinta kannen ollessa suljettuna. 1. Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupainesäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti kiinni. (Toimi kappaleessa TIIVIYSTESTI olevien ohjeiden mukaan). 2. Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä sytytä grilliä koskaan kannen ollessa kiinni äläkä aseta grillilevyä infrapunapolttimen yläpuolelle. Tämä voi johtaa kannen värjäytymiseen ja grillilevyn vääntymiin. 3. Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta. 4. Paina kaasusäädinpainiketta, jossa lukee POWER BURNER ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kipinä hyppää ja kaasu palaa. 5. Jollei kaasu syty 3 sekunnin aikana, aseta kaasusäädinpainike asentoon . Odota 2 minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista sitten kohdat 2–4. 6. Jos infrapunapoltinta ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, etsi syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
Sivu: 5
OUTDOORCHEF.COM 72 OUTDOORCHEFIN AUSTRALIALAINEN GRILLIJÄRJESTELMÄ Australia on tunnettu erinomaisena grillausmaana. OUTDOORCHEFIN A-LINE on yhtä erinomainen. Se tarjoaa laadukkaita ja luotettavia tuotteita. Vankalla, hyvin ketterällä alustalla on paljon työtilaa. Rikkoutumaton valurautapoltin tallentaa lämmön ja jakaa sen tasaisesti kypsennystilaan. Integroidun lämpömittarin ansiosta lämpötilan voi tarkastaa milloin tahansa, ja erityisesti tätä grillijärjestelmää varten kehitetty liekinsuoja suojaa grillattavaa ruokaa rasvapalolta. AUSTRALIALAISEN KAASUGRILLIN KÄYTTÖOHJE Näin yksinkertaisesti se käy: 1. Lämmitä grilliä n. 10 minuuttia KANNEN OLLESSA SULJETTUNA asennossa . 2. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle tai grillilevylle ja säädä lämpötila toiveittesi mukaan – . 3. SUOSITUS: Käytä vain yhtä poltinta, jos grillattavaa ruokaa on vähän. Grillaus kannen ollessa suljettuna vähentää grillausaikaa ja kaasun kulutusta. 4. Aseta aina grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike asentoon . Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös pullojen ollessa tyhjiä on pullohanan oltava suljettuna. GRILLAUS INFRAPUNAPOLTTIMELLA 1. Lämmitä grilliä n. 5 minuuttia KANNEN OLLESSA AUKI asennossa . 2. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle. Infrapunapoltin sopii nopeaan paistamiseen. 3. HUOMIO: Ei ole sallittua käyttää infrapunapoltinta kannen ollessa suljettuna eikä asettaa grillilevyä infrapunapolttimen päälle. Tämä voi johtaa kannen värjäytymiseen ja grillilevyn vääntymiin. 4. Aseta aina grillauksen jälkeen kaasusäädinpainike asentoon . Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös pullojen ollessa tyhjiä on pullohanan oltava suljettuna. Oikeilla tarvikkeilla varustettuna OUTDOORCHEF-grilli tuottaa vielä enemmän iloa. Anna luovuudellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet. Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM GRILLAUKSEN JÄLKEEN 1. Aseta jokaisen polttimen kaasusäädinpainike asentoon liitä kuva paneeli asento . 2. Sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. 3. Annan grillin jäähtyä kokonaan ja puhdista se. 4. Peitä grilli sopivalla suojapeitteellä. SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ Suoraa grillausta ja ruoanvalmistusta varten. Sijoita grillattava ruoka päälle kytkettyjen poltinten päälle. Epäsuoraa grillausta, ruoanvalmistusta ja leipomista varten: Laita grillattava ruoka keskelle grilliä, sulje kansi ja sytytä vain molemmat uloimmat polttimet.
Sivu: 6
73 PUHDISTUS Grillikertojen välissä on vain grillin vähäinen puhdistus tarpeellista, koska suurin osa rasvasta joko haihtuu tai valuu rasva-astiaan. Käytä suppilon ja ritilän puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja). Puhdista grilli OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER -PUHDISTUSAINEELLA. Voit myös käyttää nailonista valmistettua patasientä ja saippua- vettä irrallaan olevien ruoanjäämien poistamiseksi. Irrota grilliritilä ja grillilevy ja puhdista valurautapoltin. Infrapunapoltin on puhdistettava, koska rasvaa palaa heti grillauksen aikana. Tyhjennä lopuksi rasva-astia ja puhdista se OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER -puhdistusaineella. TÄRKEÄÄ: Jos käytät puhdistusainetta, anna grillin kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Kuivauksen nopeuttamiseksi voit laittaa grillin päälle ja antaa palaa teholla (liitä kuva 3 liekit) muutamia minuutteja kannen ollessa auki. OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER-PUHDISTUSAINEEN KÄYTTÖ TÄRKEÄÄ: Grilliä ei saa käyttää, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER -puhdistusaineella. Käytä käsien vuoksi suojakäsi- neitä ja mahdollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna vaikuttaa 15–30 min. Ruiskuta likaiset pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua. HUOMIO: OUTDOORCHEF Barbecue Cleaner -puhdistusainetta ei saa käyttää pulveri- maalatuille pinnoille. HUOLTO Grillin säännöllinen huolto takaa moitteettoman toiminnan. Tarkista kaikki kaasua johtavat osat ainakin 2 kertaa vuodessa ja joka kerta pidemmän säilytyksen jälkeen. Hämähäkit ja muut hyönteiset voivat aiheuttaa tukoksia, jotka täytyy poistaa ennen käyttöä. Jos grilliä työnnetään epätasaisella alustalla säännöllisesti, tarkasta aika ajoin, ovatko kaikki ruuvit kireällä. Jos et käytä grilliä pitempään aikaan, suorita ennen uutta käyttöä TIIVIYSTESTI. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä kaasun toimittajaan tai myyntipisteeseen. Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältyttäisiin. Pidemmän varastoinnin jälkeen ja vähintään kerran grillikauden aikana olisi kaasuletku tarkastettava halkeamien, murtumien ja muiden vaurioiden osalta. Vaurioitunut kaasuputki on vaihdettava välittömästi, kuten kappaleessa TURVAOHJEET on kuvattu. Jotta voit nauttia grillistä niin kauan kuin mahdollista, suojaa grillisi, kun se on kokonaan jäähtynyt, sopivalla OUTDOORCHEF-suojapeitteellä ympäristön vaikutuksilta. Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi. VIAN KORJAUS Poltin ei syty: • Tarkasta, että kaasupullon kaasunsyöttö on auki. • Varmista, että pullossa on tarpeeksi kaasua. • Tarkasta, että elektrodin kipinä hyppää polttimeen. Ei kipinää: • Varmista, että paristo on asennettu oikein (grillissä, jossa on sähkösytytys). • Polttimen ja elektrodin välinen etäisyys saa olla vain 5–8 mm. • Tarkasta, ovatko kaapelit sähkösytytyksessä ja elektrodi kytketty oikein paikoilleen. • Aseta uusi paristo (AAA, LR03, 1.5 V) sähkösytytykseen (grillissä, jossa on sähkösytytys). Jos et voi ottaa grilliä käyttöön edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella, ota yhteyttä myyntipaikkaan. TAKUU 1. Takuu ja kuluttajan muut lailliset oikeudet Ostaessasi tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta jälleenmyyjältä DKB Household Switzerland AG (DKB) myöntää sinulle yksityisasiakkaalle (kuluttajalle) tarkoitetun takuun. Valmistajan takuulla voit esittää takuuvaateita takuun antajaa kohtaan näiden sopimusehtojen mukaan. Takuuvaateiden ohella käytössäsi on myös sopimukseen liittyviä ja laillisia oikeuksia. Takuu ei sulje pois eikä rajoita näitä oikeuksia. Voit siis esittää muita sopimukseen liittyviä tai lail- lisia vaateita takuun antajaa kohtaan. Näin esimerkiksi tämä takuu ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin.
Sivu: 7
OUTDOORCHEF.COM 74 Ostajana voit esittää sopimukseen liittyviä takuuvaateita erityisesti myös tuotteen myyjää kohtaan. Näin esimerkiksi kauppasopimus on mahdol- lista purkaa myyjän kanssa, mutta ei kuitenkaan DKB:n kanssa tämän takuun yhteydessä. 2. Osapuolet ja takuuehdot DKB on takuun antaja. Takuuseen on oikeutettu kaikki lopulliset käyttäjät, jotka hankkivat uuden tuotteen yksityiskäyttöön valtuutetulta jälleen- myyjältä. Ostosta tulee saada ostokuitti. Yksityiskäytöstä on kyse, kun tuotteen hankkii luonnollinen henkilö sellaiseen tarkoitukseen, jota ei voida katsoa käytettävän hänen ammatissaan tai yritystoiminnassa. Mahdollisessa takuutapauksessa sinun tulee esittää takuuvaateet takuun antajalle kahden kuukauden sisällä tapahtumasta. Muutoin takuuvaateet raukeavat. Tämä määräaika, joka koskee ilmeisiä puutteita, alkaa tuotteen vas- taanottamisesta. Siksi DKB suosittelee tuotteen tarkistamista mahdollislta puutteilta välittömästi tuotteen vastaanottamisen jälkeen. 3. Takuun laajuus Takuu alkaa ostopäivästä ja myönnetään seuraavissa tapauksissa, jos kyseessä ei ole jokin kohdassa 4 luetelluista poissulkemissyistä: • 3 vuoden takuu emaloidulle pallolle (alaosa ja kansi) läpiruostumista vastaan. • 3 vuoden takuu emaloidulle grilliritilälle läpiruostumista ja -palamista vastaan. • 3 vuoden takuu kaikille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille osille läpiruostumista ja -palamista vastaan. • Emalointivirheille ennen ensimmäistä käyttöä. • 2 vuoden takuu kaikille muille valmistus- ja materiaalivirheille. Puutteina ei pidetä grillin toimintaan vaikuttamattomia ja asiakkaalle kohtuullisia epätasaisuuksia, emalipinnan sävyeroja tai pieniä virheitä kuten valmistuksesta johtuvia tukipisteitä kannen alareunassa tai kiinnityksissä. Takuutapauksessa DKB vaihtaa vaurioituneet tai puutteelliset osat uusiin tai korvaa koko tuotteen uudella valintansa mukaan. Jos asiakkaan kannalta pidetään kohtuullisena, puutteellinen tuote voidaan vaihtaa myös samantyyppiseen malliin esim. mallin uudempaan versioon. Jos puute ei heikennä tuotteen toiminnallisuutta ja asiakkaan kannalta on kohtuullista, tuotteen korjauksen asemesta voidaan tarjota myös sopivaa rahal- lista korvausta. Takuutapauksen aikana (tarkistus ja mahdollinen vaihto) DKB ei ole velvollinen toimittamaan korvaavaa tuotetta tai muuta hyvitystä. Takuusuori- tus ei pidennä takuuaikaa eikä aloita sitä uudestaan alusta. Vaihdetut osat kuuluvat DKB:n omaisuuteen. Vain tuotteen vaihdossa takuuaika alkaa uudestaan. Tämä takuu ei oikeuta lisävaateisiin takuun antajaa kohtaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois tai rajoita muita laillisia oikeuksiasi (katso myös kohta 1). 4. Poissulkeminen Takuu ei kata seuraavia tapauksia: • Tuotteen normaali kuluminen tarkoituksenmukaisessa käytössä, erityisesti käytössä kuluvat osat kuten suppilo, liekkisuojat, poltin, lämpömit- tari, sytytys ja paristo, elektrodi, sytytysjohto, kaasuletku, kaasupaineen säädin, lämpöelementti, heijastin, alumiinifoliosuojaus, grilli- tai hiiliritilä ja -astia, sytytysritilä sekä hiili-/rasva-astia. • Emalipinnan vauriot käytetyissä laitteissa, jos ei voida todistaa, että vika esiintyi jo ennen laitteen ensimmäistä käyttöä. • Asiattomasta tai tarkoituksenvastaisesta käytöstä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot, etenkin käyttöohjeen, turvaohjeiden tai huolto- ohjeiden noudattamatta jättäminen (esimerkiksi ulkolaitteiden käyttö sisätiloissa, virheellisestä asennuksesta johtuvat vauriot, suppilon tai grilliritilän emalipinnan virheellinen puhdistus, tiiviystestin suorittamatta jättäminen mikäli käyttöohjeessa suositeltu, pintaa vahingoittavien kemikaalien käyttö, tuotteen väärinkäyttö, tms.). • Toimintahäiriöt ja/tai vauriot, jotka johtuvat sellaisten henkilöiden suorittamista korjauksista, joita DKB ei ole valtuuttanut tehtävään. • Tuhoa aiheuttavista sääolosuhteista (esim. rakeet tai salamanisku) johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ilkivaltaisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta ja huolimattomuudesta johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Kuljetuksen aikana syntyneet viat ja/tai vauriot, jos kyseessä ei ole takuun antajan järjestämä kuljetus. • Ylivoimaisesta esteestä johtuvat toimintahäiriöt ja/tai vauriot. • Ammattimaisessa käytössä, kaupallisessa tarkoituksessa syntyneet viat ja/tai vauriot (esim. hotelli- tai ravintolakäyttö). 5. Takuutapauksen käsittely Käänny takuutapauksessa välittömästi meidän tai valtuuttamamme jälleenmyyjän puoleen (jälleenmyyjät osoitteessa www. outdoorchef.com) ja ilmoita osoitteesi lisäksi tuote/tuotteen osa, ostokuitti, sarjanumero ja tuotenumero (molemmat löytyvät grillin tarrasta; tarkista käyttöohjeen ensimmäisestä kappaleesta). Liitä lyhyt selostus viasta mielellään kuvan kera. Toimita tuote jälleenmyyjälle tai meille (bring-in-takuu) takuuta- pauksen tarkistamista varten. Oikeutetuissa takuutapauksissa korvaamme tarvittavat kuljetus- ja lähetyskulut, muussa tapauksessa lähetämme tuotteen takaisin asiakkaan kustannuksella. Rekisteröityä tuotemerkkiä OUTDOORCHEF edustaa seuraava yritys: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | CH-8052 Zürich Switzerland | www.dkbrands.com
Sivu: 8
75 TEKNISET TIEDOT AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Kokonaisteho 1 1.7 kW Propaani 546 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.78 mm / merkintä: BD Suutin (50 mbar) 0.68 mm / merkintä: AD Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Kokonaisteho 16.80 kW / 21.0 kW Propaani 1 165 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.98 mm / merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.88 mm / merkintä: AH Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg AUSTRALIA 455 G CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Kokonaisteho 22.8 kW Propaani 862 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.98 mm / merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.88 mm / merkintä: AH Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar Maks. sallitut Butaani maks. 7.5 kg kaasupullo grillitelineessä Propaani maks. 7.5 kg SIVUPOLTIN (AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G) CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 4.20 kW Propaani 1 16 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 0.98 mm / merkintä: BK Suutin (50 mbar) 0.85 mm / merkintä: AG Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar INFRAPUNAPOLTIN (AUSTRALIA 455 G) CE 0063 Kaasu Propaani/butaani 30/31 Teho 6.0 kW Propaani 418 g/h Suutin (28–30/37 mbar) 1.16 mm / merkintä: BP Suutin (50 mbar) 1.00 mm / merkintä: AP Kaasupaine Butaani 28 mbar Propaani 37 mbar LUOKAT I3B/P (30 mbar) I3B/P (50 mbar) I3+ (28/30/37 mbar) SÄHKÖSYTYTYS Sähkösytytystä varten tarvitset pariston (AA, LR02, 1.5 V). LÄMPÖTILAN NÄYTTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS Lämpötilan näytön poikkeama voi olla +/-10 %. VERKKOSIVU Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen arvoista OUTDOORCHEF-tuotteista löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM * Jälleenmyyjän todistus löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM ** Sarjanumero ja tuotenumero löytyvät grillistä olevasta tarrasta (tarkista tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäisestä kappaleesta).

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef Australia 325 G, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef Australia 325 G käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef Australia 325 G suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef Australia 325 G

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Outdoorchef Australia 325 G allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grillit
  • Malli/nimi: Australia 325 G
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen