Outdoorchef 18.127.39 käyttöohjeet

Katso tuotteen Outdoorchef 18.127.39 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Outdoorchef
  • Tuote: Grilli
  • Malli/nimi: 18.127.39
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Tšekki, Romanialainen, Indonesialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 77
OUTDOORCHEF.COM
78
Käyttöohje
TÄRKEÄÄ TURVALLISUUTESI VUOKSI
Jokaisen grilliä käyttävän henkilön on tunnettava tarkka sytytysmenetelmä ja noudatettava sitä. Lapset eivät saa käyttää grilliä. Noudata tarkasti
kokoamisohjeissa olevia asennusohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia.
Älä sijoita syttyviä nesteitä ja aineita tai varakaasupulloja grillin läheisyyteen. Älä sijoita grilliä tai kaasupullo(j)a koskaan suljettuun tilaan, jossa ei
ole ilmanvaihtoa.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat kaasupallogrillisi käyttöön. Grilliä saa käyttää vain ulkona turvallisuusetäisyyden ollessa palaviin
esineisiin vähintään 1.5 m.
KAASUPULLOT
•	 Pohjalevylle saa asettaa vain kaasupulloja, joiden täyttöpaino on enintään 7.5 kg. Sijoita pullo siihen varattuun tilaan, katso KOKOAMISOHJE.
•	 Pullon kiinnitystä varten on mukana toimitettava pullovyö tai kaasupullon pidike. Varmista, että ruuviliitokset ovat tiiviitä. (Kuva 2A)
•	 Suorita ennen käyttöönottoa ja jokaisen kaasupullon vaihdon yhteydessä TIIVIYDEN TARKASTUS .
•	 Kaasupulloja ei saa asettaa yli 50° celciusasteen lämpötilaan eikä varastoida koskaan suljettuun tilaan tai kellarikerrokseen.
•	 Ota huomioon käytettäviin kaasupulloihin merkityt turvamääräykset ja noudata niitä.
TURVAOHJEET
Omistajan on säilytettävä tämä käyttöohje ja se tulee olla aina saatavilla.
Ota grilli käyttöön luvun OHJE SYTYTTÄMISTÄ VARTEN mukaan.
•	 Käytä grilliä vain ulkona.
•	 Älä käytä koskaan grilliä katoksen alla.
•	 Älä koskaan jätä sytytettynä olevaa grilliä vartioimatta.
•	 HUOMIO: Grillin osat voivat tulla hyvin kuumiksi. Pidä sen vuoksi grilli pienten lasten ulottumattomissa.
•	 Älä liikuta laitetta käytön aikana.
•	 Älä työnnä laitteita, joissa on ohjauspyörät, epätasaisten alustojen tai portaiden yli.
•	 Pidä 1.5 m:n turvallisuusetäisyyttä palaviin materiaaleihin.
•	 Käytä suojakäsineitä, jos kosket kuumiin osiin.
•	 Aseta grillauksen jälkeen kaasunsäädinpainike aina asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta.
•	 Varmista kaasupulloa vaihdettaessa, että säätimen painike on asennossa ja että kaasupullon kaasunsyöttö on suljettu.
TÄRKEÄÄ: Grillin läheisyydessä ei saa olla mitään syttymislähteitä.
•	 Suorita uuden kaasupullon liittämisen jälkeen liitososien TIIVIYDEN TARKASTUS.
TÄRKEÄÄ:
Merkitse ensin muistiin kaasupallogrillisi sarjanumero tämän käyttöohjeen kääntöpuolelta.
Grillin mallista riippuen löydät numeron tarrasta, joko grillitelineestä tai pohjalevystä.
Kaasupallogrillin tuotenumero ja merkintä löytyvät Welcome Cardista, joka on liitetty oheiseen
asiakirjamappiin.
Sarjanumero ja tuotenumero ovat tärkeitä joustavaa neuvontaa varten, varaosatilauksissa ja muissa takuuvaatimusten käsittelyissä. Säilytä
käyttöohje turvallisessa paikassa. Se sisältää tärkeitä tietoja turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta.
Typ:
PIN 0063 BP 3628
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28 8052 Zürich
00632014
Made in China
Cat.I =30mbar
3 B/P
DK NO NL SE LU
=28-30/37mbar
Cat.I
3+
GB FR BE ES IT CH
30/37 mbar
PT
FI
Butane / Propane
G30 / G31
CZ RO
PL
Serial No.:
Article No.:
one main burner: Qn= Total rate SQn=
Side burner: Qn=
30/37 mbar
30/37 mbar
LOGIN CARD
FI
Sivu: 78
79
•	 Jos on epäilys vuotavista osista, aseta kaasun säädinpainike asentoon ja sulje kaasunsyöttö kaasupullosta. Tarkistuta kaasua johtavat
osat kaasuasennusliikkeessä.
•	 Jos kaasuletkussa on vaurioita tai kulumia, se on heti vaihdettava. Letku ei saa olla taitteella eikä siinä saa olla halkeamia. Älä unohda kiertää
säädinpainiketta ja kaasunsyöttöä kiinni, ennen kuin poistat letkun.
•	 Vaihda letku ja kaasunpainesäädin 3 vuoden käyttöajan jälkeen ostopäivästä lukien. Varmista, että kaasunpainesäädin ja letku vastaavat
EN-normeja.
•	 Kaasuletkun suositeltava pituus on 90 cm eikä se saa ylittää 150 cm.
•	 Älä koskaan sulje suurta pyöreää ilmaimua altaan pohjassa tai kannen 6 tuuletusaukkoa. Kaasupullon tuuletusaukkoja ei saa missään nimessä
sulkea tai peittää.
•	 Älä tee mitään muutoksia kaasuhanaan, liekinvartijaan, polttimeen tai grillin muihin osiin. Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos epäilet
toimintahäiriötä.
•	 Grillissä on mukana sopiva kaasuletku sekä kaasupaineensäädin. Kaasuletku on pidettävä ehdottomasti erillään grillin kuumista ulkopinnoista.
Letkua ei saa vääntää. Letku täytyy olla malleissa, joissa on letkunohjain, ehdottomasti kiinnitettynä ohjaimeen.
•	 Letku ja säädin vastaavat kulloisenkin maan paikallisia määräyksiä ja EN-normeja.
•	 Ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen, jos täyttä tehoa ei saavuteta ja jos epäilet tukosta kaasunsyötössä.
•	 Käytä grilliä vain tasaisella ja turvallisella alustalla. Älä sijoita grilliä käytön aikana koskaan puulattioille tai muille palaville pinnoille. Pidä grilli
etäällä palavista materiaaleista.
•	 Vältä laitteissa, joissa on graniittilevy, levyn lämpötilasokki.
•	 Älä varastoi grilliä helposti syttyvien nesteiden tai materiaalien läheisyyteen.
•	 Irrota kaasupullo aina, jos grilli säilytetään talven yli sisätilassa. Se pitäisi varastoida ulkona paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto ja johon eivät
lapset pääse.
•	 Sijoita grilli ennen käyttöönottoa mahdollisimman tuulensuojaisaan paikkaan.
•	 Grilli pitäisi suojata ympäristön vaikutuksilta suojapeitteellä, kun sitä ei käytetä ja kun se on täysin jäähtynyt. Suojapeitteen voit ostaa
grillikauppiaaltasi.
•	 Poista suojapeite kovan sateen jälkeen, jotta vältät kosteuden kertymisen.
TIIVIYDEN TARKISTUS
VAROITUS: Tiiviyden tarkastuksen aikana ei grillin lähellä saa olla mitään sytytyslähteitä. Se koskee myös tupakointia. Älä koskaan tarkista
tiiviyttä palavan tulitikun avulla tai avoimella liekillä ja tee se aina ulkona.
1.	 Kaasusäädinpainikkeen täytyy olla asennossa .
2.	 Avaa pullon kaasunsyöttö ja sivele kaikki kaasua johtavat osat (liitokset kaasupullossa / kaasupaineensäätimessä ( kaasuletkussa /
kaasun tulossa / venttiilin liitos ) saippualiuoksella, jossa on 50 % nestemäistä saippuaa ja 50 % vettä. Voit käyttää myös
vuodonilmaisinsuihketta. (Kuva 2B)
3.	 Kuplien muodostuminen viittaa vuotokohtiin. TÄRKEÄÄ: Grilliä saa käyttää vasta, kun kaikki vuotokohdat on korjattu. Liitä kaasunsyöttö
kaasupullooon.
4.	 Korjaa vuotokohdat kiristämällä liitokset jos mahdollista tai vaihtamalla virheelliset osat.
5.	 Toista vaiheet 1 ja 2.
6.	 Jos vuotokohtia ei voi korjata, ota yhteyttä kaasuasennusliikkeeseen.
OHJE: Suorita TIIVIYDEN TARKASTUS jokaisen kaasupullon kiinnityksen tai vaihdon jälkeen sekä grillikauden alussa.
Sivu: 79
OUTDOORCHEF.COM
80
OHJAUSPANEELIN MERKINTÖJEN SELITYS
PALLON POLTINJÄRJESTELMÄ
Mallit, joissa on 1 rengaspoltin (Kuva 1A)
Rengaspoltin saavuttaa korkeimman tehonsa asennossa ja alhaisimman tehonsa asennossa .
Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta (Kuva 1B)
Suuri rengaspoltin saavuttaa asennossa korkeimman tehonsa ja asennossa alhaisimman tehonsa. Se on tarkoitettu käytettäväksi
keski- ja korkeissa lämpötiloissa.
Pieni rengaspoltin on suunniteltu alhaisissa lämpötiloissa kypsentämiseen ja sitä voi säätää vain vähän. Ero ja välillä ei ole näky-
vissä. Pieni rengaspoltin saavuttaa n. 100–120° C lämpötilan.
VENEZIA 570 G-mallissa olevan lisägrillipinnan poltinjärjestelmä (Kuva 1C)
Molemmat polttimet ovat identtisiä. Ne saavuttavat asennossa korkeimman tehonsa ja asennossa alhaisimman tehonsa. Ne on
tarkoitettu käytettäväksi keski- ja korkeissa lämpötiloissa.
ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ
1.	 Puhdista kaikki osat, jotka joutuvat tekemisiin elintarvikkeiden kanssa.
2.	 Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat, kuten kappaleessa TIIVIYDEN TARKASTUS on kuvattu. Tee se myös silloinkin, kun kauppiaasi toimit-
taa grillin valmiiksi asennettuna.
3.	 Polta grilliä n. 20–25 minuuttia asennossa
Lämpötehot ja sytytys
	 	: Asennosta
	 	: matala teho
	 	: keskiteho
	 	: täysiteho
	 	: Sytytys
	 	: Sytytin
EASY FLIP -suppilon asettaminen
EASY FLIP -suppilon suora asento
EASY FLIP -suppilon epäsuora asento
Sivu: 80
81
OHJE SYTYTYSTÄ VARTEN
1.	 Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN
TARKASTUS olevien ohjeiden mukaan).
2.	 Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni.
3.	 Liitä kaasunsyöttö kaasupulloon.
4 a	Mallit, joissa on 1 rengaspoltin:
Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä myötäpäivään asentoon . Paina mustaa sytytyspainiketta ja pidä sitä painettuna,
kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1D)
4 b. Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta ja erillinen sytytysnappi:
Paina suuren rengaspolttimen kaasun säätönuppia ja käännä sitä vastapäivään asentoon .
Paina mustaa sytytysnappia ja pidä sitä painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa.
Tai paina pienen rengaspolttimen kaasun säätönuppia (vasen painike) ja käännä sitä vastapäivään asentoon .
Paina mustaasytytysnappia ja pidä sitä painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1E)
4 c. Mallit, joissa on 2 rengaspoltinta ilman erillistä sytytysnappia:
Paina suuren rengaspolttimen kaasun säätönuppia ja käännä sitä vastapäivään asentoon .
Pidä kaasun säätönuppia painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1F)
Tai paina pienen rengaspolttimen kaasun säätönuppia (vasen painike) ja käännä sitä vastapäivään asentoon .
Pidä kaasun säätönuppia painettuna, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa.
5.	 Jos kaasu ei syty 3 sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista
sitten kohta 4.
6.	 Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
OHJE CITY 420 G-MALLIN SYTYTTÄMISEEN
1.	 Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN
TARKASTUSolevien ohjeiden mukaan).
2.	 Avaa grillin kansi. HUOMIO: Älä koskaan sytytä grilliä kannen ollessa kiinni.
3.	 Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta.
4.	 Paina kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä myötäpäivään asentoon . Paina punaista sytytyspainiketta useasti, kunnes kaasu syttyy.
(Kuva 1G)
5.	 Jos kaasu ei syty kolmen sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista
sitten kohta 4.
6.	 Jos grilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
OHJE VENEZIA 570 G LISÄGRILLIPINNAN SYTYTTÄMISEEN
1.	 Varmista, että kaikki liitokset kaasuletkun, kaasupaineensäätimen ja kaasupullon välissä on ruuvattu tiukasti. (Toimi kappaleessa TIIVIYDEN
TARKASTUS olevien ohjeiden mukaan).
2.	 Poista ylimääräisen grillipinnan graniittisuoja ja sijoita se sivutelineeseen sille tarkoitettuun pidikkeeseen. HUOMIO: Älä koskaan sytytä
grilliä graniittisuojan ollessa laitteen päällä.
3.	 Avaa kaasunsyöttö kaasupullosta.
4.	 Paina oikeaa tai vasenta kaasusäädinpainiketta ja käännä sitä vastapäivään asentoon . Paina sytytyspainiketta ja pidä sitä painettu-
na, kunnes se iskee kipinää ja kaasu palaa. (Kuva 1H)
5.	 Jos kaasu ei syty 3 sekunnin aikana, käännä kaasusäädinpainiketta . Odota kaksi minuuttia, jotta palamaton kaasu voi haihtua. Toista
sitten kohta 4.
6.	 Jos lisägrilliä ei saa sytytettyä 3 yrityksen jälkeen, tarkasta syyt (kuten kappaleessa VIAN KORJAUS on kuvattu).
7.	 Noudata kohtaa 4 toisen polttimen käynnistystä varten.
8.	 Peitä lisägrillipinta vasta, kun graniittilevy on jäähtynyt täydellisesti.
Sivu: 81
OUTDOORCHEF.COM
82
EASY FLIP SUPPILO-JÄRJESTELMÄ TEKEE YHDESTÄ GRILLISTÄ KAKSI
	OUTDOORCHEF-kaasupallogrillin sydän on EASY FLIP-suppilo ja siitä heijastuva OUTDOORCHEF insinöörien innovaatiokyky.
EASY FLIP-suppilo mahdollistaa lämmön jakelun sekunneissa suorasta epäsuoraksi. Se estää samalla älykkäänä suojakilpenä vahingollisen
rasvan palamisen ja epätoivotun savun kehittymisen.
Yksi ote riittää vaihtamaan suorasta epäsuoraan grillaukseen, keittämiseen ja leipomiseen: käännä vain yksinkertaisesti EASY FLIP-suppiloa.
KAASUPALLOGRILLIN KÄYTTÖOHJE
Näin yksinkertaisesti se käy:
1.	 Käännä EASY FLIP-suppilo toivottuun asentoon. HUOMIO: Muuta suppilon asentoa grillauksen aikana vain kuumuutta kestävillä
suojakäsineillä.
2.	 Valitse, jos tarpeellista, vastaava lisävaruste.
3.	 Kuumenna grilli kannen ollessa kiinni n. 10–15 min. asennossa .
4.	 Aseta grillaamisen jälkeen aina kaasusäädinpainike asentoon . Sulje sitten kaasunsyöttö kaasupullosta. Myös tyhjissä pulloissa on
pullohanan oltava suljettu.
SUORA LÄMPÖ EPÄSUORA LÄMPÖ
Suorassa grillauksessa ja ruoanlaitossa
Epäsuorassa grillauksessa, ruoanlaitossa ja leipomises-
sa
käytät korkeaa lämpötilaa, joka keskittyy
ritilään. Esim. saadaksesi hienon
grillikuvion pihviisi
lämpö jakautuu tasaisesti
suljetussa grillipallossa. Ihanteellinen esim. vihannesten
hauduttamiseen tai paistin kypsentämiseen.
Sivu: 82
83
Ohjeita ja vinkkejä
Epäsuora lämpö
Isommat paistit tai kokonainen kana: EASY FLIP-suppilon ansiosta sinun ei enää tarvitse kääntää lihapaloja grillauksen aikana.
Kaasupolttimen lämpö nousee grillipallon sisäsivuilta ylös ja leviää tasaisesti koko pallon sisälle. Aseta grillattava ruoka esilämmitetylle
grilliritilälle ja sulje kansi. Sijoita yksittäiset lihakappaleet hieman etäälle toisistaan. Kun kansi on suljettu, grillattava ruoka ruskistuu joka
puolelta tasaisesti ja mehu säilyy paistissa
Jotta suuremmat palat eivät jäisi sattuman varaan, suosittelemme OUTDOORCHEF GOURMET CHECK–lihalämpömittaria erinomais-
ta lopputulosta ajatellen.
Suora lämpö
Pienemmät lihapalat, kuten pihvit, kyljykset ja makkarat: Grillattava ruoka asetetaan esilämmitetyn grilliritilän keskiosaan ja paistetaan
lyhyesti kannen ollessa auki. Aseta sen jälkeen grillattava ruoka reunoille, vähennä lämpöä ja grillaa valmiiksi kannen ollessa kiinni.
Suosittelemme OUTDOORCHEF in valurautalevyä, jotta saavutat parhaan tuloksen nopeasti grillattavalle ruoalle.
Oikeilla varusteilla varustettuna OUTDOORCHEF-grillisi tuottaa vielä enemmän iloa. Mitä grillaukseen, keittämiseen tai leipomiseen
tulee: Anna luovuudellesi ja kokeilunhalullesi vapaat kädet.
Kaikki lisätarvikkeet grilliäsi varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
OUTDOORCHEF-grilliaikataulukon yksittäisiä grillattavia tuotteita varten löydät osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
GRILLAAMINEN LISÄPINNALLA
Esilämmitä grilliäsi täydellä teholla n. 10 min. ajan. Aseta grillattava ruoka grilliritilälle ja säädä lämpötila toiveidesi mukaan – .
GRILLAUKSEN JÄLKEEN
1.	 Käännä jokaisen polttimen kaasusäädinpainiketta .
2.	 Sulje kaasunsyöttö kaasupullooon.
3.	 Anna grillin jäähtyä kokonaan ja puhdista se.
4.	 Peitä grilli sopivalla grillisuojalla.
PUHDISTUS
Grillauskertojen välissä tarvitaan vain vähäistä puhdistusta, koska enin rasva joko haihtuu tai valuu rasvakaukaloon.
Jos likaantuminen on voimakkaampaa, lämmitä grilliä täydellä teholla n. 10 min. ajan. Käytä suppilon ja ritilän puhdistukseen grilliharjaa, jossa on
messinkiharjakset (ei teräsharjoja).
Käytä muita osia sekä perusteellisempaa puhdistusta varten OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER ia. Voit myös käyttää nailonista
valmistettua patasientä ja saippuavettä irrallaan olevien ruoanjäämien poistamiseksi.
TÄRKEÄÄ: Anna grillin kuivua perusteellisen puhdistuksen jälkeen asennossa (puhdistua palamalla).
VENEZIA 570 G OLEVAN LISÄGRILLIPINNAN PUHDISTUS
Grillauskertojen välissä tarvitaan vain vähäistä puhdistusta, koska enin rasva joko haihtuu tai valuu rasvakaukaloon. Käytä grillin ritilän ja levyn
puhdistukseen grilliharjaa, jossa on messinkiharjakset (ei teräsharjoja).
Voit lopuksi irrottaa rasvakaukalon ja puhdistaa sen OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER illa. TÄRKEÄÄ: Jos käytät puhdistusainetta, anna
grillin kuivua kunnolla puhdistuksen jälkeen. Kuivauksen nopeuttamiseksi voit laittaa grillin päälle ja antaa palaa korkeimmalla teholla muutamia
minuutteja.
Sivu: 83
OUTDOORCHEF.COM
84
OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANERin KÄYTTÖ
TÄRKEÄÄ: grilliä ei saa käyttää, kun puhdistat sitä OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANERilla. Käytä käsien vuoksi suojakäsineitä ja mah-
dollisesti suojalaseja. Ruiskuta grilli tai lisätarvikkeet vielä vähän lämpimässä tilassa huolellisesti ja anna vaikuttaa 15 - 30 min. Ruiskuta likaiset
pinnat vielä, huuhdo ne huolellisesti ja anna kuivua.
HUOLTO
Grillisi säännöllinen huolto takaa moitteettoman toiminnan.
•	 Tarkasta kaikki kaasua johtavat osat vähintään kahdesti vuodessa ja jokaisen pidemmän varastoinnin jälkeen. Hämähäkit ja muut hyönteiset
voivat aiheuttaa tukoksia, jotka täytyy poistaa ennen käyttöä.
•	 Jos grilliä työnnetään epätasaisella alustalla säännöllisesti, tarkasta aika ajoin, ovatko kaikki ruuvit kireällä.
•	 Jos et käytä grilliä pitempään aikaan, suorita ennen uutta käyttöä TIIVIYDEN TARKASTUS. Jos sinulla on jotain kysyttävää, ota yhteyttä
kaasun toimittajaan tai myyntipisteeseen.
•	 Öljyä ennen pitempää varastointia kaikki metalliosat, jotta korroosiovaurioilta vältyttäisiin.
•	 Pidemmän varastoinnin jälkeen ja vähintään kerran grillikauden aikana olisi kaasuletku tarkastettava halkeamien, murtumien ja muiden
vaurioiden osalta. Vaurioitunut kaasuputki on vaihdettava välittömästi, kuten kappaleessa TURVAOHJEET on kuvattu.
•	 Jotta voit nauttia grillistä niin kauan kuin mahdollista, suosittelemme seuraavaa:
•	 Käsittele kaikki puuosat kerran vuodessa puuöljyllä – se estää halkeamien muodostumisen.
•	 Suojaa grilli, kun se on jäähtynyt, sopivalla OUTDOORCHEF suojapeitteellä ympäristövaikutuksilta.
•	 Poista suoja sateen jälkeen kosteuden kertymisen estämiseksi. Suojapeitteen voit ostaa grillikauppiaaltasi.
VIAN POISTO
Poltin ei syty:
•	 Tarkasta, että kaasupullon kaasunsyöttö on auki.
•	 Varmista, että pullossa on tarpeeksi kaasua.
•	 Tarkasta, että elektrodin kipinä siirtyy polttimeen.
Ei kipinää:
•	 Varmista, että paristo on asennettu oikein (grillissä, jossa on sähkösytytys).
•	 Polttimen ja elektrodin välinen etäisyys saa olla vain 5–8 mm.
•	 Tarkasta, ovatko kaapelit sähkösytytyksessä ja elektrodi kytketty oikein paikoillaan.
•	 Aseta uusi paristo (AAA, LR03, 1.5 V) sähkösytytykseen (grillissä, jossa on sähkösytytys).
Jos et voi ottaa grilliä käyttöön edellä mainittujen toiminpiteiden perusteella, ota yhteyttä myyntipaikkaan.
TAKUUMÄÄRÄYKSET
1.	Takuu
	 Ostamalla tämän OUTDOORCHEF-tuotteen valtuutetulta myyjältä saat tuotetakuun lisäksi 3 vuotta kestävän voimassa olevien määräysten
mukaisen DKB Household Switzerland AG:n ("DKB") antaman valmistajan takuun.
	 Takuu kattaa ainoastaan vikojen korjaukset, jotka ovat osoitettavissa materiaali- ja/tai valmistusvioiksi, kun tuotetta käytetään määräysten
mukaisesti.
2.	Menettelytapa
	 Tarkasta tuotteen saatuasi se vikojen ja toimivuuden osalta. Jos ostetussa tuotteessa on odottamaton vika, menettele seuraavasti (Bring-In-
takuu):
•	 Käänny 30 päivän sisällä vian löytymisestä jälleenmyyjäsi* puoleen ilmoittamalla tuotteen / tuotteen osan, ostokuitin, sarjanumeron ja
tuotenumeron**
•	 Kuvaa reklamoitava asia tuotteen / tuotteenosan avulla tai valokuvalla
•	 Kun jälleenmyyjä tai DKB on tutkinut vian, vika korjataan maksuttomasti luvun 3 mukaan (sillä varauksella, että toimitus- ja lähetyskulut
maksaa yksityinen ensimmäinen ostaja)
*	 Ostopaikan löydät verkkosivultamme osoitteesta OUTDOORCHEF.COM
**	 Sarjanumero sekä tuotenumero löydät grillissäsi olevasta tarrasta (katso tämän KÄYTTÖOHJEEN ensimmäinen kappale).
Sivu: 84
85
3.	 Takuun laajuus
DKB:n valmistajan takuu alkaa ostopäivästä ja koskee vain yksityistä ensimmäistä ostajaa. Takuu voidaan vaatia vain alkuperäistä ostoskuittia
esittämällä.
Takuu myönnetään DKB:n vapaan harkinnan mukaan korjaamalla tuote, vaihtamalla vialliset osat, vaihtamalla tuote tai alentamalla hintaa, jos vika
ei vaikuta tuotteen toimivuuteen. Takuun alaiset viat eivät oikeuta kaupan purkamiseen. Oikeutta korvaavaan tuotteeseen korjauksen aikana ei
anneta.
Vian korjaaminen takuun aikana ei pidennä takuuta eikä oikeuta takuuajan aloittamiseen alusta. Vaihdetut tuotteet ovat DKB:n omaisuutta. Jos
tuote vaihdetaan, alkaa takuuaika alusta.
Takuuajat ovat seuraavat:
•	 3 vuotta emaloidulle pallolle (alaosa ja kansi) läpiruostumista vastaan.
•	 3 vuotta emaloidulle grilliritilälle läpiruostumista tai puhkipalamista vastaan.
•	 3 vuotta kaikille emaloiduille osille läpiruostumista tai puhkipalamista vastaan
•	 2 vuotta kaikille muille valmistus- / materiaalivioille
•	 Takuu emalivaurioille taataan vain 30 päivän määräajan aikana ostopäivästä lähtien. Takuu koskee vain uusia laitteita, joita ei ole vielä käytetty.
4.	 Takuun piiriin ei kuulu
Kyse ei ole viasta, ts. materiaali- tai valmistusvirheestä näiden määräysten mukaisesti tai takuuoikeudesta seuraavissa tapauksissa:
•	 Tavallinen kuluminen määräystenmukaisessa käytössä.
•	 Viat ja / tai vauriot väärän asiattoman tai ei-määräystenmukaisen käytön takia sekä asiattomasta asennuksesta tai korjausyrityksistä johtuen,
joita eivät ole suorittaneet valtuutetut henkilöt.
•	 Viat ja / tai vauriot käyttöohjeen tai käyttö- / huolto-ohjeiden (esim. vauriot johtuen virheellisestä asennuksesta tai emaloidun suppilon tai
ritilän puhdistuksesta, tiiviystarkastuksen laiminlyönti jne.) noudattamatta jättämisen takia.
•	 Epätasaisuudet, emaloinnin värierot sekä pienemmät virhekohdat (kuten esim. tuotannosta johtuvat kosketuspisteet alemmassa
kannenreunassa tai kiinnityksissä).
•	 Tuotteen värjäytymiset tai vauriot (esim. väripinnan) ympäristövaikutusten takia (sis. rakeet), asiaton (ei säältä suojattu) tuotteen varastointi tai
kemikaalien asiaton käyttö.
•	 Ruosteen ja ruostekerroksen muodostuminen sään vaikutuksesta tai kemikaalien asiaton käyttö.
•	 Viat, jotka eivät rajoita määräystenmukaista käyttöä tai tuotteen käyttöä tuntuvasti.
•	 Yleensä kuluvat osat, kuten grilliritilä, suppilo, poltin, lämpömittari, sytytys ja paristo, elektrodi, sytytyskaapeli, kaasuletku, kaasupainesäädin,
lämmityselementti, reflektori, alu-suojafolio tai hiiliritilä
•	 Viat ja / tai vauriot muutosten, epätarkoituksenmukaisen käytön tai ilkivallan takia.
•	 Viat ja / tai vauriot asiattoman huollon tai korjaustöiden takia.
•	 Viat ja / tai vauriot säännöllisen huollon laiminlyönnin takia.
•	 Viat ja / tai vauriot, jotka johtuvat alkuperäisestä kuljetuksesta.
•	 Viat ja / tai vauriot ylivoimaisen esteen takia.
•	 Viat ja / tai vauriot ammattimaisesta käytöstä johtuvan kulumisen takia (hotelli- ja ravintola-ala, tilaisuudet jne.).
DKB sulkee takuun piiristä pois muut kuin nimenomaisesti näissä takuumääräyksissä mainitut asiakkaan vaatimukset, ellei pakottavaa oikeudellista
velvoitetta tai vastuuta ole olemassa. Tämä koskee myös erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia täyttämättä jättämisen, viasta johtuvien vahinkojen
korvaamisen, menetetyn voiton ja kuljetusvahinkojen suhteen, joita ei ole ilmoitettu 30 päivän määräajan kuluessa tuotteen saamisesta.
OUTDOORCHEF-tuotteita kehitellään jatkuvasti. Tuotteisiin voidaan tehdä muutoksia ilman etukäteisilmoitusta.
Rekisteröityä OUTDOORCHEF -merkkiä edustaa seuraava yritys:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich – Sveitsi
www.dkbrands.com
Sivu: 85
OUTDOORCHEF.COM
86
TEKNISET TIEDOT
ASCONA 570 G / MONTREUX 570 G / PARIS DELUXE 570 G /
VENEZIA 570 G / GENEVA 570 G
CE	0063
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho
- pieni poltin	 1.20 kW
- iso poltin	 1.20 kW
Kaasun kulutus	 702 g/h
28–30/37 mbar
- Pienen polttimen merkintä	 0.55 mm/merkintä: BF
- Suuren polttimen merkintä	 1.47 mm/merkintä: BT
50 mbar
- Pienen polttimen merkintä	 0.48 mm/merkintä: AF
- Suuren polttimen merkintä	 1.27 mm/merkintä: AT
Kaasupaine 	 butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
suositeltavat kaasupullot	 butaani maks. 13 kg
	 Propaani maks. 10.5 kg
Maks. sallittu Kaasupullot	 Butaani maks. 7.5 kg
grillitelineessä	 Propaani maks. 7.5 kg
LEON 570 G
CE	0063
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho	 8.50 kW
Kaasun kulutus	 612 g/h
Suutin (28–30/37 mbar) 	 1.47 mm/merkintä: BT
Suutin (50 mbar) 	 1.27 mm/merkintä: AT
Kaasupaine 	 butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
suositeltavat kaasupullot	 butaani maks. 13 kg
	 Propaani maks. 10.5 kg
Maks. sallittu Kaasupullot	 Butaani maks. 7.5 kg
grillitelineessä	 Propaani maks. 7.5 kg
AMBRI 480 G / DELTA 480 G / PORTO 480 G
CE	0063
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho	 5.40 kW
Kaasun kulutus	 389 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 	 1.15 mm/merkintä: BN
Suutin (50 mbar) 	 1.02 mm/merkintä: AN
Kaasupaine 	 butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
suositeltavat kaasupullot	 butaani maks. 13 kg
	 Propaani maks. 10.5 kg
Maks. sallittu Kaasupullot	 Butaani maks. 7.5 kg
grillitelineessä	 Propaani maks. 7.5 kg
CITY 420 G
CE	0063
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho	 4.30 kW
Kaasun kulutus	 315 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 	 1.02 mm/merkintä: BL
Suutin (50 mbar) 	 0.88 mm/merkintä: AH
Kaasupaine 	 butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
suositeltavat kaasupullot	 butaani maks. 13 kg
	 Propaani maks. 10.5 kg
Sivupoltin
CE	0063
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho	 3.80 kW
Kaasun kulutus	 276 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 	 0.85 mm/merkintä: AG
Kaasupaine	 Butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
Lisägrillipinta VENEZIA 570 G
CE	0063BT3928
Kaasu	 Propaani/Butaani 30/31
Teho	 8.60 kW
Kaasun kulutus	 630 g/h
Suutin (28-30/37 mbar) 	 0.98 mm/merkintä: BK
Suutin (50 mbar) 	 0.88 mm/merkintä: AH
Kaasupaine 	 butaani 28 mbar
	 Propaani 37 mbar
Luokat
I3B/P (30 mbar)
	 DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar)
	 CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar)
	 BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Sähkösytytys
Sähkösytytyksen käyttöä varten tarvitset pariston (tyyppiä AAA,
LR03, 1.5 V).
Ohje lämpötilan näytölle
Lämpötilan näytön poikkeama voi olla +/- 10 %.
Verkkosivu
Lisätietoja, ohjeita ja vinkkejä, reseptejä ja muuta tietämisen arvoista
OUTDOORCHEF-tuotteista löydät sivustolta
OUTDOORCHEF.COM

Kysymykset & vastaukset

Merkin Outdoorchef 18.127.39 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Outdoorchef 18.127.39

Onko sinulla kysymys tuotteesta Outdoorchef 18.127.39, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Outdoorchef 18.127.39 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Outdoorchef 18.127.39 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.