UZ 934

Nilfisk UZ 934 käyttöohjeet

UZ 934

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk UZ 934 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 32 sivua.

Sivu: 1
28 VAROITUS! Käyttäessäsi sähkölaitetta noudata aina asiaankuulu- vaa varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät tätä pölynimuria. Tulipalon, sähköiskujen ja vahinkojen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita: • Vain sisäkäyttöön • Älä jätä sähköpistorasiaan liitettyä laitetta ilman valvon taa. Vedä pistotulpa pois pistorasiasta, kun olet lopet tanut laitteen käytön ja aina ennen huoltoa. • Pölynimuria ei saa kayttää leluna. Ole tarkkaavainen imuroi dessasi lasten läheisyydessä ja valvo lapsen imurointia. • Imuria saa käyttää ainoastaan ohjeissa kuvatulla tavalla. Huollen saa suorittaa vain valtuutettuu huoltohenkilö, laitteeseen sa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja siihen saa liitää vain valmistajan suosittele mia tarvikkeita. Älä tee laitteelle mitään muutoksia. • Älä koskaan imuroi ilman suodatinta. • Vakiosuodatinta ei tule käyttää epäterveellisen pölyn (esim. asbestin) suodattamiseen. • Laitetta ei saa käyttää, jos sen joho tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos imuri ei toimi kuten sen pitöisi, jos se on pudonnut, vahingoittunut, jäetty ulos tai pudonnut veteen, toimita se huoltopisteeseen. • Äläv edä tai kanna imuria johdosta, älä käytä johtoa kädensi jana, jätä sitä oven väliin tai vedä terävien reunojen tai kulmien yli. Älä vedä imuria johdon yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. • Älä vedä pistotulppaa pois pistorasiasta johdosta kiinnipi tä en. Tartu pistotulppaan, älä johtoon. • Älä imuroi nesteitä. Älä käytä imuria kosteassa ympäris- tössä. Älä käsittele pistotulppaa tai imuria märin käsin. Puhdis ta imuri kuivalla rievulla. • Älä imuroi mitään palavaa, hehkuvaa tai savuavaa kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa äläkä mitään syttyvää ainet ta tai kaasua. Älä myöskään kuljeta imuria tällaistan aineiden päällä. Säilytä nämä turvaohjeet • Älä imuroi teräviä esineitä kuten lasinsiruja ja nauloja. • Sulje kaikki ohjaukset, ennen kuin vedät pistotulpan pois pistorasiasta. • Noudata erityistä varovaisuutta imuroides sasi portaita. • Älä imuroi syttyvien tai palavien kaasujen tai nesteiden kuten bensiinin läheisyydessä. • Katkaise virta, ennen kuin liität tai irrotat suuttimia. KAKSOISERISTETYN LAITTEEN HUOLTO Kaksoiseritys korvaa maadoituksen. Laitetta, jonka arvokil- vessä on kaksoiseristyksen merkki (pieni neliö isomman sisällä), ei saa ryhtyä maadoittamaan. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta. Siksi sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Vaihto-osien on oltava identtisiä alku- peräisten kanssa. Tämä laite täyttää EN-asettamat määräykset 89/336/EU, 93/31/EU, 73/23/EU, 93/68/EU. TURVAOHJEET
Sivu: 2
29 1 Kannen avaaminen Vedä kannen kiinnikettä sivulle kuvan osoittamalla tavalla ja nosta kansi imurin säiliöstä. 2 Pölypussi Aseta pölypussin aukko imurin säiliössä olevan putken ympärille, ja aseta pölypussin pidike paikoilleen. 3 Imuletkun kiinnitys Paina imuletku imurin imuaukkoon siten, että imuletku lukitt- uu. Irroita imuletku painamalla imuaukon yläpuolella olevaa lukitsinta. 4 Imuputket a)Vakiovaruste: Liitä imuputket yhteen ja kiristä liitos kiertä- mällä. b)Teleskooppiputki (lisävaruste): Säädä teleskooppiput- ken pituus työntämällä nuppia ja siirtämällä putkea. Portai- den imuorinti käy parhaiten lyhimmilleen säädetyllä telesko- oppiputkella. 5 Suutin Kuvien lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen. a)Yleissuutin: Voidaan käyttää sekä kovilla että pehmeillä lattiapinnoilla. b)Lattia-mattoyhdistelmäsuutin: Suutinta voidaan jalalla painaen muuttaa sopivaksi niin koville kuin pehmeillekin pinnoille. c)Rakosuutin: Käytetään ahtaitten paikkojen imuroinnis- sa, kuten tuolit, patterit jne. d)Tekstiilisuutin: lampuille, tauluille, kirjahyllyille jne. e)Huonekalusuutin: Huonekalusuutin on kaksipuolinen ja soveltuu mm. kalusteiden, verhojen ja taulujen imurointiin. 6 Imutehon säädin Laskemalla kahvassa sijaitsevasta vivusta korvaavaa ilmaa imurin putkeen voidaan imutehoa tarpeen vaatiessa laskea. 7 Käynnistyskytkin 8 Suodatin a) Laskostettu paperisuodatin Mahdollistaa työskenteylen ilman pölypussia. Tarkista suo- datin aina säiliötä tyhjennettäessä, ja vaihda tai puhdista suodatin tarvittaessa. b) Esisuodatin On saatavana lisävarusteena. Asetaesisuodatinpussilaskostetunpaperisuodattimenpääl- le. Kiristä naruista samanaikaisesti kun pidät kiinni lukitsijas- ta. Päästä irti lukitsijasta kun suodatin on paikoillaan. 9 Ulostulevan ilman suodatin Nosta imurin takaosassa olevaa ritilää ylöspäin ja aukaise vetämällä taaksepäin. Vaihda suodatin uuteen ja paina suojaritilä kiinni. 10 Tärkeätä! Älä imuroi nestettä, tuhkaa tai lasinsiruja! TÄRKEÄTÄ! Mikälä UZ 934 pölynimurin johto vaurioituu, tulee se vaihtaa samanlaiseen. Samanlaisia johtoja on saatavilla valtuutetu- ista huoltoliikkeistä. Johdon vaihdon saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. UZ 934 pölynimuri on varustettu automaattisella ylikuumen- nussuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. Mikäli imuri ylikuumennussuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. mikäli imuri yliku- umenemisen johdosta sammuu, tulee Sinun odottaa noin 5- 10 minuuttia ennen kuin käynnistät imurin uudelleen. Odo- tellessasi tarkista ettei letkussa, pölypussissa tai suodattimessa ole tukosta, joka estää ilman kulkeutumisen moottorin läpi. HUOMIO! Irroita imurin johto sähköpistokkeesta ennen huoltotoimen- piteitä.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk UZ 934, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk UZ 934 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk UZ 934 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk UZ 934

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk UZ 934 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: UZ 934
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen