Nilfisk UZ 930S käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk UZ 930S kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 32 sivua.

Sivu: 1
28 Varoitus! Käyttäessäsi sähkölaitetta noudata aina asiaankuuluvaa varovaisuutta. Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät tätä pölynimuria. Tulipalon, sähköiskujen ja vahinkojen välttämiseksi nou- data seuraavia ohjeita: • Vain sisäkäyttöön • Älä jätä sähköpistorasiaan liitettyä laitetta ilman val vontaa. Vedä pistotulppa pois pistorasiasta, kun olet lo pettanut laitteen käytön ja aina ennen huoltoa. • Pölynimuria ei saa käyttää leluna. Ole tarkkaavainen imuroidessasilastenläheisyydessäjavalvolapsenimuro intia. • Imuria saa käyttää ainoastaan ohjeissa kuvatulla taval la. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltohenkilö, laitteeseen saa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja siihen saa liittää vain valmistajan suosittelemia tarvikkeita. Älä tee laitteelle mitään muutoksia. • Älä koskaan imuroi ilman suodatinta. • Varoitus! Älä koskaan imuroi terveydelle vahingollis ta materiaalia, jos Hepa-suodatin ei ole asennettuna. • Imuroidessasi terveydelle vaarallistamateriaalia nouda ta koneen, pölypussin, suodattimen ja muiden tarvikkei den käsittelyssä niitä määräyksiä, jotka koskevat ko. materiaalia. • Laitetta ei saa käyttää, jos sen johto tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos imuri ei toimi kuten sen pitäisi, jos se on pudonnut, vahingoittunut, jätetty ulos tai pudonnut veteen, toimita se huoltopisteeseen. • Älä vedä tai kanna imuria johdosta, älä käytä johtoa kädensijana, jätä sitä oven väliin tai vedä terävien reuno jen tai kulmien yli. Älä vedä imuria johdon yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. • Älä vedä pistotulppaa pois pistorasiasta johdosta kiinni pitäen. Tartu pistotulppaan, älä johtoon. • Älä imuroi nesteitä. Älä käytä imuria kosteassa ympä- ristössä.Älä käsittele pistotulppaa tai imuria märin käsin. Puhdista imuri kuivalla rievulla. • Älä imuroi mitään palavaa, hehkuvaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa äläkä mitään syttyvää ainetta tai kaasua. Älä myöskään kul jeta imuria tällaisten aineiden päällä. • Älä imuroi teräviä esineitä kuten lasinsirujaja nauloja. • Sulje kaikki ohjaukset, ennen kuin vedät pistotulpan pois pistorasiasta. • Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita. • Älä imuroi syttyvien tai palavien kaasujen tai nesteiden kuten bensiinin läheisyydessä. • Katkaise virta, ennen kuin liität tai irrotat suuttimia. Kaksoiseristetyn laitteen huolto Kaksoiseristys korvaa maadoituksen. Laitetta, jonka arvokil- vessä on kaksoiseristyksen merkki (pieni neliö isomman sisällä), ei saa maadoittaa. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta. Siksi sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Vaihto-osien on oltava identtisiä alkuperäisten kanssa. Äänenteho BS 5415 -standardin mukaan: GD 930 53 dB(A) GD 930 S2 hidas 45 dB(A) GD 930 S2 nopea 53 dB(A) Äänenteho suuttimen ollessa lattiaa vasten standardin IEC 704 mukaisesti: GD 930 76 dB(A) GD 930 S2 hidas 71 dB(A) GD 930 S2 nopea 76 dB(A) Pidätämme oikeuden erittelyjen ja yksityiskohtien muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Tämä laite täyttää EN-asettamat määräykset 89/336/EU, 93/31/EU, 73/23/EU, 93/68/EU. Säilytä nämä turvaohjeet Turvaohjeet 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 28
Sivu: 2
29 KÄYTTÖOHJE 1. Avaus Vedä lukituskiinnike ylös- ja ulospäin (a) ja nosta kansi (b) 2. Pölypussi Aseta pölypussin aukko imurin säiliössä olevan putken ympä- rille, ja aseta pölypussin pidike paikoilleen. 3. Letkun kiinnitys Työnnä letkuliitin täysin perille koneeseen ja käännä sitä myötäpäivään. 4. Imuputket a)Vakiovaruste: Liitä imuputket yhteen ja kiristä liitos kiertä- mällä. b)Teleskooppiputki (lisävaruste): Säädä teleskooppip- utken pituus työntämällä nuppia ja siirtämällä putkea. Portai- den imurointi käy parhaiten lyhimmilleen säädetyllä telesko- oppiputkella. 5. Suutin Kuvien lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen. a-b) Lattia-mattoyhdistelmäsuutin Suutinta voidaan jalalla painaen muuttaa sopivaksi niin koville kuin pehmeillekin pinnoille. c)Yleissuutin: Voidaan käyttää sekä kovilla että pehmeillä lattiapinnoilla. d)Rakosuutin: Käytetään ahtaitten paikkojen imuroinnissa, kuten tuolit, patterit jne. e)Huonekalusuutin: Huonekalusuutin on kaksipuolinen ja soveltuu mm. kalusteiden, verhojen ja taulujen imurointiin. Letkun taipeessa on käytännöllinen pidike suuttimelle. f)Harjasuutin koville alustoille. g)Mattosuutin nukankerääjällä. Käännä suutin nukankeräysasentoon. 6. Imutehon säädin Laskemalla kahvassa sijaitsevasta vivusta korvaavaa ilmaa imurin putkeen voidaan imutehoa tarpeen vaatiessa laskea. 7. Käynnistys/Pysäytys a)Jalkakäyttöinen käynnistys/pysäytyspainike b)Nopea/hidas (vain UZ930S2) Kun painike on alaspainettuna, kone käy täydellä teholla. Kun painike on ylhäällä, kone käy alennetulla teholla. c)Moottorikäyttöisen mattosuuttimen sähkö-liitäntä kytkeytyy konetta käynnistettäessä. 8. Tärkeää! Älä imuroi nestettä, tuhkaa tai lasinsiruja! 9. Suodattimet Koneen pääsuodattimet on sijoitettu kanteen. Ne saadaan esille nostamalla suodattimen pidike pois kuvassa a esite- tyllä tavalla ja irrottamalla sen jälkeen suodattimet. Kuvassa b on vakiosuodatin ja kuvassa c hienosuodatin. Tarkasta nämä suodattimet säännöllisin väliajoin esimer- kiksi pölypussin vaihdon yhteydessä ja vaihda ne tarvit- taessa. NäidenkahdensuodattimensijastavoidaankäyttääHEPA- laatuista mikrosuodatinta (e). Tämä suodatin puhdistaa 99,99 % ulospuhallusilman yli 0,3 mikronin kokoisista hiuk- kasista. Kone on varustettu myös turvasuodattimella (d), joka on sijoitettu moottoriosan päälle. Tämä suodatin on tarkastet- tava ja tarvittaessa vaihdettava pölypussin vaihdon yhtey- dessä. TÄRKEÄÄ Mikäli UZ 930S/UZ 930S pölynimurin johto vaurioituu, tulee se vaihtaa samanlaiseen. Samanlaisia johtoja on saatavilla valtuute- tuista huoltoliikkeistä. Johdon vaihdon saa suorittaa vain koulutettu huoltohenkilö. UZ930S/UZ 930S2pölynimurionvarustettuautomaattisella ylikuumenemissuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. Mikäli imuri ylikuumenemisen johdosta sammuu, tulee Sinun odottaa noin 5-10 minuuttia ennen kuin käynnistät imurin uudelleen. Odotellessasi tarkista ettei letkussa, pölypussissa tai suodattimessa ole tukosta, joka estää ilman kulkeutumisen moottorin läpi. HUOMIO! Irroita imurin johto sähköpistokkeesta ennen huoltotoi- menpiteitä. 822 2734 000 Instruction for use UZ 930S S2.p65 9/22/2006, 11:02 AM 29

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk UZ 930S, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk UZ 930S käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk UZ 930S suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk UZ 930S

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk UZ 930S allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: UZ 930S
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen