Power

Nilfisk Power käyttöohjeet

Power

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Power kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 96 sivua.

Sivu: 1
S u o m i 81 Sisällysluettelo, sivun numero Osat A+1 Turvaohjeet 2 Käyttöohjeet 3 Puhdistusohjeet 6 Vianmääritys 7 Korjaus ja huoltojne 7 Takuuehdot 8 Kuvat 89,90 Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Osat (sisäkansi, sivu A) 1 Virtapainike 2 Imutehon säätö 3 Pölypussin täyttymisen ilmaisin 4 Imuventtiili 5 Taukopidike 6 Johdon kelauspainike 7 Avaus-/sulkemispainike, lisäosa- tilan kansi 8 Esisuodatin 9 Pölypussi 10 Avaus-/sulkemispainike, pölysäiliö 11 Arvokilpi 12 HEPA-suodatin 13 Rakosuutin 14 Huonekalusuutin 15 Harjasuutin 16 Lattiasuutin 17 Yhdistelmäsuutin 18 Turbosuutin 19 Teleskooppivarsi Tervetuloa! Kiitos, että valitsit NILFISKin pölynimurin. B = kuvateksti (piirrokset takakannen sisäpuolella sivut 89 ja 90)
Sivu: 2
S u o m i 82 Turvaohjeet • Älä käytä imuria ilman kunnolla asennettua pölypussia tai suodattimia. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu vaarallisten aineiden, esim. kaasujen, imurointiin. Se saattaa vaarantaa vakavasti lähistöllä olevien terveyden. • Tätä laitetta ei saa käyttää veden ja muiden nesteiden imuroimiseen. • Älä imuroi laitteella teräviä esineitä kuten nauloja, lasinsiruja jne. • Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Käytä ja säilytä tätä laitetta ainoastaan sisätiloissa ja kuivassa ympäristössä, 0-40 °C:n lämpötilassa. • Älä käytä laitetta ulkona tai märillä pinnoilla. • Älä käsittele laitetta märillä käsillä. • Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat pistokkeen. • Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei johtoon. Älä kanna tai vedä imuria johdosta. • Laitetta ei saa käyttää, jos johto on jollakin tavoin vaurioitunut. Tarkista johto säännöllisesti, etenkin jos se on jäänyt johonkin puristuksiin, alle tai oven väliin. • Älä käytä laitetta, jos se vaikuttaa vialliselta. Jos imuri on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai altistunut vedelle, anna valtuutetun huoltokeskuksen tarkistaa laite. • Mekaanisiin tai sähkötoimisiin turvalaitteisiin ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. • Kaikki korjaustyöt on jätettävä valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi. • Käytä vain tälle merkille hyväksyttyjä pölypusseja, suodattimia ja lisävarusteita. Takuu raukeaa, jos käytät muita kuin hyväksyttyjä pölypusseja ja suodattimia. • Sulje laitteesta virta ja vedä pistoke seinästä, ennen kuin ryhdyt vaihtamaan pölypussia tai suodatinta. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei johtoon. • Laitetta ei ole tarkoitettu leikkimiseen. Älä jätä lapsia laitteen lähelle ilman valvontaa. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten eikä heikkokuntoistenhenkilöiden käyttöön ilman valvontaa, ellei heitä valvo vastuuntuntoinen henkilö, joka huolehtii laitteen turvallisesta käytöstä. Huolehdi, etteivät pienet lapset pääse leikkimään laitteella. • Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, valtuutetun huoltohenkilön tai muun valtuutetun henkilön on vaihdettava se tapaturmien välttämiseksi. • Tämä laite on EY- direktiivien 89/336/ETY, 73/23/ETY ja 93/68/ETY mukainen. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsitte lypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen.
Sivu: 3
S u o m i 83 Käyttöohjeet Varmista ennen laitteen käyttämistä, että laitteen arvokilven jännite vastaa verkkovirran jännitettä. Imurin mukana toimitetaan pölypussi, esisuodatin ja poistosuodatin. Aloitus Vedä johto esiin ja kytke pistoke pistorasiaan. Käynnistä pölynimuri sen päällä olevasta virtapainikkeesta. Lopetus Katkaise laitteen virta virtapainik- keesta. Irrota pistoke tarttumalla itse pistokkeeseen, ei johtoon. Letkun, varren ja suuttimen asennus 1. Työnnä letkun liitin imuaukkoon, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. 2. Yhdistä taivutettu varsi varteen ja käännä, kunnes varret kiinnittyvät toisiinsa napsahtaen. 3. Yhdistä varsi ja suutin ja väännä, kunnes ne kiinnittyvät toisiinsa napsahtaen. 4. Varsi on teleskooppinen eli voit säätää sen omaan pituuteesi sopi- vaksi. Vapauta pituudensäädön lukitus painamalla varren keskellä olevaa painiketta. Säädä varren pituus sopivaksi. Letkun, varren ja suuttimen irrotus • Irrota suutin varresta painiketta painamalla. • Irrota letku varresta painiketta pain- amalla. • Vapauta letkun liitos imuaukosta painamalla lukitusmekanismia ja vetämällä letku irti. A Aloitus ja lopetus
Sivu: 4
S u o m i 84 Pölypussin ja suodattimien vaihto Pölypussin ja suodattimien koko ja laatu vaikuttavat pölynimurin tehoon. Jos käytät muita kuin alkuperäisiä pölypusseja tai suodattimia, ilman virtaus laitteessa saattaa estyä ja laite saattaa ylikuormittua. Takuuehdot raukeavat, jos laitteessa on käytetty muita lisäosia kuin NILFISKin alku- peräisiä pölypusseja ja suodattimia. Pölypussin täyttymisen ilmaisin. Kun ilmaisin on kokonaan punainen, pölypussi on vaihdettava moottorin vaurioiutumisen välttämiseksi. Käytä aina alkuperäisiä NILFISKin pölypusseja. 1. Vapauta letkun liitin imuaukosta painamalla lukitusme- kanismia ja vetämällä letku irti. 2. Avaa pölysäiliön kansi nostama- lla imuaukon edessä/alapuolella olevaa avauspainiketta. 3. Tartu pölypussin pidikkeen kah- vaan. Nosta pidike ja pölypussi pölysäiliöstä. 4. Sulje pölypussi pahviläppää vetämällä. 5. Irrota täysi pölypussi pölypussin pidikkeestä. 6. Asenna uusi pölypussi ohjaamalla pahviosa pussinpidikkeen koloihin. 7. Aseta pussinpidike, jossa on uusi pölypussi, takaisin pölysäiliöön. Tarkista, että pölypussi on kunnolla auki pölysäiliössä. 8. Sulje pölysäiliön kansi. 9. Työnnä letkun liitin imuaukkoon, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. B Esisuodattimen vaihto Esisuodatin suojelee moottoria im- emällä ne mikrohiukkaset, jotka eivät jää pölypussiin. Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin vaihdon yhteydessä. Esisuodatin sijaitsee pöly- pussin takana. Käytä aina alkuperäisiä NILFISKin suodattimia. 1. Vapauta letkun liitin imuaukosta painamalla lukitusme- kanismia ja vetämällä letku irti. 2. Avaa pölysäiliön kansi nostama- lla imuaukon edessä/alapuolella olevaa avauspainiketta. 3. Tartu pölypussin pidikkeen kah- vaan. Nosta pidike ja pölypussi pölysäiliöstä. 4. Sulje pölypussi pahviläppää vetämällä. 5. Irrota suodatinpidike ja esisuodatin. 6. Avaa suodatinpidike. 7. Poista käytetty esisuodatin. 8. Sovita uusi esisuodatin pidik- keeseen ja sulje suodatinpidike. Tarkista, että esisuodatin on kun- nolla paikallaan pidikkeessä. 9. Aseta suodatinpidike oikeaan kohtaan ja paina se paikalleen. 10. Asenna pölysäiliöön pölypus- sipidike, jossa on uusi pölypussi. Tarkista, että pölypussi on kun- nolla auki pölysäiliössä. 11. Sulje pölysäiliön kansi. 12. Työnnä letkun liitin imuaukkoon ja paina, kunnes letku kiinnittyy napsahtaen. C Pölypussin vaihto
Sivu: 5
S u o m i 85 Poistosuodattimen vaihto Joidenkin mallien poistosuodatin on HEPA-tyyppinen (High Efficiency Particulate Air Filter, erittäin tehokas hiukkassuodatin). Se suodattaa poistoilmasta ne mikrohiukkaset, jotka eivät ole jääneet pölypussiin ja esisuodattimeen. HEPA- tai poistosuodatinta ei voi harjata tai pestä puhtaaksi. Vaihda suodatin vähintään kerran vuodessa. Käytä aina NILFISKin alkuperäisiä HEPA- suodattimia ja poistosuodattimia. 1. Vapauta imurin takana oleva kansi. Lukitus avautuu, kun nostat salpaa ylöspäin. Irrota kansi imurista. 2. Irrota käytetty HEPA-suodatin. 3. Asenna uusi HEPA-suodatin. Älä koske suodattimen pintaa. Pitele vain suodatinta ympäröivää muovikehikkoa. Tarkista, että HEPA- suodatin on kunnolla paikallaan. 4. Aseta kansi takaisin imuriin. Kannen saa takaisin paikalleen työntämällä kannen yläosan läpät imurissa oleviin vastaaviin koloihin. 5. Paina sitten kannen alareunaa siten, että salpa lukitsee kannen. D Imutehon säätö Voit säätää imutehoa letkun kädensijan liukusäätimestä. Imuteho on suurimillaan silloin, kun säädin on kiinni-asennossa ja pienimmillään silloin, kun säädin on auki-asennossa. Säädä imutehoa liu’uttamalla säädintä sopivaan asentoon. E Imutehoa voi säätää myös imurin päällä olevasta tehonsäätimestä. Säätimen symboli ilmaisee suurimman ja pienimmän imutehon suunnan.
Sivu: 6
S u o m i 86 Puhdistusohjeita Voit säätää imutehoa imurin päällä olevasta tehonsäätimestä tai letkun kädensijassa olevasta liukusäätimestä. Rakosuuttimen avulla pääset imuroimaan ahtaistakin paikoista. Huonekalusuuttimen avulla voit imuroida verhoiltuja huonekaluja. Harjasuutin sopii verhojen ja ikkunalautojen imurointiin. Lattiasuuttimella voit imuroida kovia lattioita. Säädä yhdistelmäsuutin lattiatyypin mukaan. Turbosuuttimella saat siivottua matot tehokkaasti. Erimallisissa imureissa saattaa olla erilaisia suuttimia. Lämpösulake Imuriin asennettu lämpösulake suojaa imuria ylikuumenemiselta. Jos lämpösulake laukeaa, imuri pysähtyy ja sen on jäähdyttävä, ennen kuin se voidaan käynnistää uudelleen. Uudelleenkäynnistys 1. Sammuta imurin virta ja irrota pistoke pistorasiasta. 2. Tarkista, ettei mikään estä ilman virtausta taivutetussa varressa, letkussa, suuttimessa, pölypussissa tai suodattimissa. 3. Anna laitteen jäähtyä ainakin 5-10 minuuttia. 4. Kytke pistoke takaisin pistorasiaan ja käynnistä imuri virtapainikkeesta. Imuri ei käynnisty, ennen kuin se on jäähtynyt riittävästi. Ellei laite käynnisty, katkaise virta virtapainikkeesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Yritä uudelleen hetken kuluttua. F I G H J K L Taukoa varten imurissa on kaksi pidikettä. Imurin alapuolella sijaitsevaa taukopidikettä voi käyttää, kun kone on pystyasennossa. Imurin takaosassa sijaitsevaa taukopidikettä voi käyttää, kun kone on pyörillään. Varren ja suuttimen taukosäilytys Turbosuutin Yhdistelmäsuutin Lattiasuutin Harjasuutin Huonekalusuutin Rakosuutin
Sivu: 7
S u o m i 87 Korjaus ja huolto • Säilytä imuri kuivassa paikassa. • Vaihda esisuodatin joka neljännen pölypussin vaihdon yhteydessä. Pölypussipakkaukseen kuuluu neljä pölypussia ja yksi esisuodatin. • Puhdista koneen pinta kuivalla tai kostealla kankaalla ja pienellä määrällä puhdistusainetta. • Alkuperäisiä lisälaitteita saat lähimmältä jälleenmyyjältäsi. • Huolto - ota yhteys lähimpään huoltoliikkeeseen. Kierrätä pakkaus ja hävitä kone paikallisten säännösten mukaisesti. Katkaise johto laitteen läheltä loukkaantumisten tai viallisen/hävitetyn laitteen käytön välttämiseksi. Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat voidaan kierrättää. NILFISK ei vastaa imurin väärästä käytöstä tai muuntelusta aiheutuneista vahingoista. Lisätietoja on Internet-osoitteessa www.nilfisk-advance.com Takuuehdot saattavat vaihdella maasta riippuen. Lisätietoja saat lähimmältä jälleenmyyjältäsi. Vianmääritys Kaikki imurin huolto- ja korjaustyöt on suoritettava valtuutetussa huoltokeskuksessa. Kone ei käynnisty Tarkista,, että pistoke on kunnolla paikallaan pistorasiassa. Jokin talon sulakkeista on ehkä palanut ja on vaihdettava. Johto tai pistoke on ehkä vaurioitunut ja korjattava valtuutetussa huoltokeskuksessa. Ellei vika ole mikään yllä mainituista tai elleivät toimenpiteet auta, vie imuri valtuutettuun huoltokeskukseen. Imuteho on heikentynyt Pölypussi on ehkä täynnä ja se täytyy vaihtaa. Katso vaihto-ohjeet. Esisuodatin tai HEPA-suodatin on ehkä tukkeutunut ja vaihdettava. Katso vaihto-ohjeet. Letkun kädensija, varsi tai suutin on ehkä tukkeutunut ja puhdistettava. Imuri sammuu Lämpösulake on ehkä lauennut. Katso ohjeet. Takuuehdot Lisätiedot Vastuu Ympäristönäkökohdat Kierrätys ja hävittäminen
Sivu: 8
S u o m i 88 Takuu- ja huoltoehdot Tällä NILFISKin pölynimurilla on kahden (2) vuoden takuu, joka koskee moottoria, johdon kelauspainiketta, virtapainiketta ja kuorta. Suuttimilla, suodattimilla, letkuilla, varsilla ja muilla lisälaitteilla on vuoden takuu, joka kattaa valmistusvirheet mutta ei kulumisesta aiheutuvia vikoja. Takuu kattaa varaosat ja työkustannukset ja tavallisessa kotitalouskäytössä ilmenevät valmistus- ja materiaalivirheet. Takuun piiriin kuuluva huolto suoritetaan vain jos voidaan todistaa, että vika on ilmennyt tuotteen takuukauden aikana (oikein täytetty takuutodistus tai tulostettu/leimattu ostokuitti, josta käy ilmi ostopäivä ja tuotteen malli) ja sillä ehdolla, että pölynimuri on ostettu uutena Isosta- Britanniasta/Australiasta/Uudesta- Seelannista ja että sen jakelija on ollut Nilfisk-Advance. Jos viat korjataan, asiakkaan on otettava yhteys Nilfisk-Advanceen, josta hänet ohjataan huoltokorjaamoon asiakkaan omalla kustannuksella. Kun viat on korjattu, pölynimuri palautetaan asiakkaalle Nilfisk-Advancen vastuulla ja kustannuksella. • Lisälaitteiden ja suodatinten normaali kuluminen. • Vauriot, jotka johtuvat suorasti tai epäsuorasti virheellisestä käytöstä, esim. sepelin, kuuman tuhkan tai mattoraikasteen imuroinnista. • Kappaleessa Käyttöohjeet annettujen hoito-ohjeiden virheellinen tai puutteellinen noudattaminen . • Laastipöly. • Sahanpuru. • Vesi. • Ei käytettäväksi remonttitöissä. Takuu ei myöskään kata vahinkoja, jotka aiheutuvat imurin virheellisestä tai riittämättömästä kokoonpanosta eli kokoamisesta tai liittämisestä, eikä vahinkoja, jotka aiheutuvat tulesta, salamaniskusta tai epätavallisista jännitteen vaihteluista tai muista sähköhäiriöstä kuten käyttöympäristön sähköverkon viallisista sulakkeista tai sähköasennuksista, eikä myöskään yleensä vikoja tai vaurioita, joita Nilfisk- Advance pitää muiden kuin valmistus- tai materiaalivikojen aiheuttamina. • Jos vika johtuu muun kuin alkuperäisten NILFISKin pölypussien tai suodatinten käyttämisestä. • Jos imurista on poistettu sen valmistusnumero (sarjanumero). • Jos joku muu kuin NILFISKin valtuuttama korjaamo on korjannut imuria. • Jos imuria on käytetty kaupallisessa ympäristössä tai muussa kuin kotikäytössä. Tällöin imuria käyttävät rakennusurakoitsijat, siivousurakoitsijat tai ammatinharjoittajat. Tanska, Ruotsi, Norja, Iso-Britannia, Irlanti, Belgia, Alankomaat, Ranska, Saksa, Puola, Venäjä, Itävalta, Sveitsi, Espanja, Portugali, Australia and Uusi- Seelanti, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Kreikka,Slovenia, Slovakia, Tšekki, Italia ja Suomi. Takuu on voimassa seuraavissa maissa: Takuu raukeaa: Takuu ei kata seuraavista syistä johtuvia vaurioita:

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Power, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Power käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Power suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Power

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Power allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Power
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen