Nilfisk MH 7P käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk MH 7P kielellä Suomalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 32 sivua.

Sivu: 1
1) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös 46 Käyttöohje Tämä painepesuri on tarkoitettu ammattikäyttöön seuraavien kohteiden puhdistamiseen: maataloudessa, tuotantolaitoksissa, kuljetus- ja materiaalitaloudessa, ajoneuvojen puhdistukseen, julkisissa tiloissa, siivousyrityksissä, rakennusalalla, elintarvikete- ollisuudessa, jne. Kuvitettu pikaopas Kuvitetusta pikaoppaasta on apua, kun laite käynnistetään, sitä käytetään ja se asetetaan säilytykseen. Ohje on jaettu kahdeksan osaan. A Ennen käynnistämistä LUE TURVALLISUUSOHJEET ENNEN KÄYTTÄMISTÄ! Osat: A1. Suojuksen lukitus A2. Hananripustimen kiinnityskohta1) A3. Kuuma savuhormi A4. Johdon pidike A5. Korkeapaineletkukelan lukko1) A6. Painepistooli A7. Veden syöttöliitäntä A8. Vedensyöttösuodatin1) A9. Säädettävä johtopidike A10. Seisontajarru A11. Työkalurasia A12. Ohjauspaneeli A13. Paineletkuliitäntä laitteissa joissa ei ole letkurumpua B4.a/ B4.b1) A14. Korkeapaineletkukela1) A15. Letkurummun kampi1) A16. Paikka pesuainekanisteria varten A17. Jalkalevy kallistamista varten A18. Nilfisk AntiStone -säiliön täyttö A19. Korkeapaineletkun pidike A20. Sivuluukun vapautus A21. Turvallisuusvaroituskyltti A22. Polttoaineen täyttöaukko A23. Ruiskupistoolin pidin A24. Virtauksensäädin1) A25. Polttoainetason näyttö A26. Pitkä pesuaineletku ulkoista kanisteria varten A27. Huoltotarpeen LED-merkkivalo A28. Nilfisk AntiStone vähissä1) -LED-varoitusvalo A29. Polttoaine vähissä1) -LED-varoitusvalo A30. Pumpun alhaisen öljytason1) LED-varoitusvalo A31. LED-virtamerkkivalo A32. Manometri1) A33. Vedenlämmitin ylikuumentunut -LED-merkkivalo A34. Ei liekkiä -LED-merkkivalo A35. ECO-tilan LED-merkkivalo A36. Käyttötuntilaskuri, asetettu lämpötila, virhekoodit1) A37. Fahrenheit/Celsius-merkkivalo1) A38. Pääkytkin ja kuuman/kylmän veden valinta A39. Lämpötilan säädin A40. Pesuaineen mittausnuppi1) B Laitteen purkaminen pakkauksesta ja valmisteleminen B1. Poista turvalenkit painepesurista. B2. Irrota letku, suutin ja johto lavasta. B3. Letkukela voidaan muuttaa oikealla kädellä käytettävästä vasemmalla kädellä käytettäväksi1) . B4.a Letkukelalla varustetut mallit: Poista kuljetuksenaikaiset tul- pat sisäänmenosta ja ulostulosta. Yhdistä korkeapaineletku. Kelaa se letkukelaan ja lukitse letkukela kahvaan (A)1) . B4.b Mallit ilman letkukelaa: Poista kuljetuksenaikaiset tulpat sisäänmenosta ja ulostulosta. Yhdistä korkeapaineletku ja aseta se pidikkeeseen (B). B5. Aseta virtajohto johdon pidikkeiden ympärille (A ja B). Kiinnitä johdon pää johdon pidikkeeseen (B). B6. Nilfisk Antiscale -laite on säädetty tehtaalla kovahkoa vettä varten. Lisätietoja on kunnossapito-osan taulukossa. Kun arvoksi asetetaan 0, varoitus peruutetaan. B7. Vapauta pyöräjarru. B8. Nosta kahvasta. Vedä painepesurin takapyörä lavalta lattialle. B9. Kallistamisen ja käsittelemisen helpottamiseksi paina jalkalevyä ja paina kahva alas. C Nostaminen ja kiinnittäminen kuljetusta varten C1.a On turvallisinta nostaa painepesuria haarukkatrukilla sen etu- tai takaosasta. (Ei sivulta!) C1.b Jos nostetaan hihnoilla, kiinnitä ne kiinnityskohtiin (A, B ja C). Älä nosta laitteen muoviosista äläkä kiinnitä niihin hihnaa. Muutoin ne voivat irrota rungosta. C1.c Turvallista päivittäistä nostamista varten suositellaan Nil- fiskin nostamissarjaa (#107140912 + #301001090). C2. Kun hihnat kiinnitetään kuljetusta varten, käytä kiinnitys- kohtia (A, B ja C). Älä nosta laitteen muoviosista äläkä kiinnitä niihin hihnaa. Muutoin ne voivat irrota rungosta. D Laitteen ottaminen käyttöön Jos painepesuria käytetään korkeammalla kuin 500 metriä meren pinnasta, poltinta on ehkä säädettävä, jotta se toimii tehokkaasti ja polttoainetta säästetään. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Nilfiskin huoltoon. Jos painepesuria käytetään korkeammalla kuin 1 000–2 500 metriä meren pinnasta, lisävarusteena on ehkä hankittava poltinsarja. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Nilfiskin huoltoon. Ennen painepesurin käyttämistä ensimmäistä kertaa tarkista se huolellisesti vikojen tai vaurioiden varalta. Käytä laitet- ta vain kun se on täysin kunnossa. D1. Painepesurin alustan kaltevuus saa olla enintään 10 as- tetta. HUOMIO: Ympäristön lämpötila saa olla enintään 40 °C ja vähintään 0 °C. D2. Kytke jarru. D3. Täytä pesuainesäiliö1) . D4. Täytä Nilfisk AntiStone -säiliö1) . D5. Täytä polttoainesäiliö uudella polttoaineella: DIN 51603-1-vaatimukset täyttävällä polttoöljyllä (se ei saa sisältää biodieselpolttoainetta). Jos lämpötila ylittää 0° C, polttoaineena voidaan käyttää EN 590 -vaatimukset täyttävää dieselpolttoainetta, joka sisältää biopolttoainetta enintään 7 %. Seuraavat rajoitukset ovat voimassa: Pisin säilyvyys painepesurin dieselpolttoainesäiliössä: 1 kuu- kausi. Yli 6 kuukauden ikäistä dieselpolttoainetta ei saa käyttää. Avoimesta astiasta otettua EN 590 -dieselpoltto- ainetta ei saa käyttää. Polttoaineen taso (A) näkyy täyttö- kohdan alla sijaitsevassa ikkunassa. E Virran kytkeminen laitteeseen HUOMIO: Laite on voitu suojata tehtaalla pakkasnesteellä1).
Sivu: 2
1) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös 47 Kiinnitä huomiota alla näkyvään kohtaan E8. E1 Yhdistä vedensyöttöön. E2. Tarkista, näkyykö turvallisuustarrassa -kuvake. Jos näkyy, tarvitaan takaiskuventtiiliä. E3. Käännä johdon kiinnikettä. Vedä johto irti. E4. Kelaa letku ja johto kokonaan auki ennen käyttämistä. E5. Yhdistä virransyöttöön. E6. Käynnistä painepesuri. Käyttäminen kylmällä vedellä. E7. Fahrenheit- tai Celsius-asteiden valitseminen: (A) Siirrä virtakytkimen viereinen kytkin kylmävesitilaan. (B) Siirrä lämpötilansäädin korkeimman lämpötilan asentoon1) . E8. Vapauta turvalukko. Poista ilma laitteesta aktivoimalla ruiskupistooli. Jos laitteessa on pakkasnestettä, ota ensimmäiset 5 litraa nestettä talteen astiaan uudelleenkäyttöä varten. Kun vesi virtaa tasaisesti, toimi seuraavasti. E9. Yhdistä suihkusuutin ruiskupistooliin. E10.a Kylmävesitilan ottaminen käyttöön Käännä painepesurin kytkin -asentoon. Virtausta säädetään pumpun kahvalla (A). E10.b Kuumavesitila (enintään 100 °C): Valitse lämpötila. ECO-tila on useimmiten oikea valinta. Käännä painepesurin kytkin -asentoon. Virtausta säädetään pumpun kahvalla (A). E10.c Höyrytila1) (yli 100 °C) Käännä virtauksensäädin1) (A) kokonaan oikealle. (HUOMIO: Suurin sallittu paine on 32 baaria, jos lämpötila ylittää 100 °C!). Valitse lämpötilaksi yli 100 °C. Käännä painepesurin kytkin -asentoon. E11. Painetta säädetään FlexoPower- tai Tornado-suuttimen1) avulla. E12.a Imu sisäisestä polttoainekanisterista: Valitse haluamasi pesuainepitoisuus (A) tai (B) annostelu- nupin1) avulla. E12.b Imu ulkoisesta polttoainekanisterista: Vedä letku (B) ulos rungosta ja yhdistä se kanisteriin. Valitse pesuainepitoisuus (B) annostelunupin1) avulla. E12.b Imu 25 litran polttoainekanisterista: (vain mallit, joissa ei ole letkukelaa) Katkaise merkitty alue puukolla, jotta kiinnityspisteet avautuvat. Kiinnitä kanisteri laitteen ta- kaosaan. Vedä letku (B) ulos rungosta ja yhdistä se kanis- teriin. E13. Puhdistusaineiden käyttäminen: Valitse haluamasi pesuai- nepitoisuus (A) tai (B) annostelunupin1) avulla. Ruiskuta kohdetta. Anna pesuaineen vaikuttaa likaantu- misen mukaan. Huuhtele korkeapaineisella suihkulla. Älä anna pesuaineen kuivua puhdistettavalle pinnalle. Muu- toin se voi vaurioitua. F Kun laitteen käyttäminen keskeytetään tai se jätetään ilman valvontaa F1. Siirrä laite kylmätoimintatilaan. F2. Käytä sitä kylmätoimintatilassa, jotta se jäähtyy. F3. Katkaise painepesurista virta. Käännä katkaisin OFF-asentoon. F4. Irrota syötöt. F5. Sulje vesihana. F6. Vapauta paine puristelemalla ruiskupistoolin kahvaa. F7. Lukitse ruiskupistoolin turvasalpa. G G1. Painepesurin säilyttäminen lämpötilassa alle 0 °C: Irrota vedensyöttöletku painepesurista. Irrota suihkusuutin. Käännä painepesurin päävirtakytkin kylmän veden asen- toon. Käytä ruiskupistoolia. Kaada vähitellen noin 5 litraa pakkasnestettä vesisäiliöön (C). Laite on suojattu jäätymi- seltä, kun ruiskusuuttimesta tulee pakkasnestettä. Lukitse ruiskupistoolin turvasalpa. Katkaise painepesurista virta. Riskien välttämiseksi vie painepesuri joksikin aikaa lämmi- tettyyn tilaan ennen sen käyttämistä uudelleen. Kun laitetta ryhdytään taas käyttämään, jäätymisenestoaine voidaan ottaa talteen ja säästettävä tulevaa käyttöä varten. G2. Kallista suodattimen tasolasia1) ja ruuvaa se irti. Tyhjennä se vedestä, täytä se pakkasnesteellä ja aseta se takaisin paikalleen painepesurissa. H Kunnossapito ja ongelmanratkaisu H1.a Vedensyöttö - suodatin1) : Irrota pikaliitos. Irrota lukko ja suodatin. Puhdista vedellä. H1.b Vedensyöttö - kookas suodatin1) : Kallista lasia ulospäin, ruuvaa lasi irti ja puhdista vedellä. H2. Polttoaineentäyttösuodatin: Suodatin voidaan irrottaa sormin ja huuhdella puhtaalla polttoaineella. H3. Polttoainesuodatin: Pääset käsiksi avaamalla sivuluukun (A). Avaa letkukiinnikkeet ja vaihda polttoainesuodatin (B). Noudata hävittämistä koskevia säädöksiä. Voit tilata suo- dattimen varaosana Nilfiskiltä. H4. Polttoainesäiliö: Irrota tyhjennystulppa. Anna polttoaineen valua tyhjään säiliöön. Huuhtele puhtaalla polttoaineella. Noudata hävittämistä koskevia säädöksiä. H5. Pumpun öljy: Pumpun öljyn laadun tarkistaminen: Tarkista pumpun öljyn väri. Jos öljy on tummaharmaata tai vaale- aa, ota yhteys Nilfiskin huoltoon! Tarvittaessa lisää kylmään pumppuun uutta öljyä MAX-merkkiin saakka. H6. Liekkitunnistin1) : Irrota tunnistin ja puhdista se pehmeällä kankaalla. Varmista, että asetat tunnistimen kunnolla pai- kalleen. - Symbolien tulee olla ylöspäin. Vakuutus EU-normien täyttämisestä Me, Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1, DK-2605 Broendby, TANSKA Vakuutamme täten, että Tuotteet: HPW, tehty ammattikäyttöön kuumalle vedelle, siirrettävä Kuvaus: 230V, 400-460V, 1~, 3~, 50 Hz, IPX5 Tyyppi: MH 3M, MH 4M, MH 5M, MH 6P, MH 7P täyttävät seuraavien standardien vaatimukset: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-79:2012 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-11:2000 täyttävät seuraavien direktiivien vaatimukset: Konedirektiivi 2006/42/EU EMC-direktiivi 2014/30/EU Melupäästödirektiivi 2000/14/EU: vaatimusten täyttäminen on arvioitu liitteen V mukaisesti. - Mitattu melutaso: 72-76 dB(A); - Taattu melutaso: 88-92 dB(A) Hadsund, 28-09-2016 Anton Sørensen Senior Vice President, Global R&D
Sivu: 3
48 1) Lisävarusteita / vaihtoehtoisia malleja Alkuperäinen käyttöohje Näytössä näkyvät merkkivalot Merkkivalot Näyttö1) Syy Toimenpide Palaa 0024 - Laite on valmis käytettäväksi. - Kun kylmä toiminta otetaan käyttöön, tuntilaskuri näkyy näkyy muutaman sekunnin ajan. Vilkkuu - Vesihana on suljettu tai vesi on loppu. - Pesuainesäiliö on tyhjä. - Turvaventtiilin painesäätö on lauennut tai VarioPress1) -suutin on asetettu vähäiselle veden määrälle. - Laitteessa on kalkkia. - Tarkista vedensyöttö. - Lisää pesuainetta tai aseta pesuaineensäädin asentoon 0. - Salli veden täysi virtaus turvaventtiilin / Va- rioPress-suuttimen avulla. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Vilkkuu FLO - Laite on ollut toiminnassa yli 120 se- kuntia ilman vedensyöttöä. Laitteesta katkaistaan virta, jotta pumppu ei yli- kuumene. - Jos vika ei korjaannu, käynnistä laite uudelleen ✆ Nilfiskin huoltoon. Palaa FUE - Polttoainetta on liian vähän. - Laitetta voi käyttää kylmällä vedellä. - Tarkista polttoaineen määrä ja täytä tarvittaes- sa. Nollaa virhe 5 sekunnin kuluttua. Palaa - Nilfisk AntiStone1) on vähissä. - Laite toimii edelleen. - Tarkista Nilfisk AntiStone -määrä ja täytä tarvit- taessa. Palaa Palaa - Huoltoväli on ylitetty. - Laite toimii edelleen. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa Vilkkuu - Huolto on tehtävä 20 tunnin kuluttua. - Laite toimii edelleen. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa HOS - Vedenlämmitin on ylikuumentunut. Pakokaasutunnistin (EXT-H) on kat- kaissut polttoainesyötön. - Laitteessa on kalkkia. - Vedenlämmitintä ei ole huollettu. - Käyttäminen kylmällä vedellä on mah- dollista. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa Palaa LHE - Liekkitunnistimessa (B7) on nokea. - Vika sytytys- tai polttoainejärjestel- mässä. - Käyttäminen kylmällä vedellä on mah- dollista. - Puhdista liekkitunnistin (B7). - ✆ Nilfisk-huoltoon. Vilkkuu Vilkkuu LHL - Vedenlämmitin on nokeentunut ja tarvitsee huoltoa. - Vedenlämmittimessä on dieselpoltto- ainetta. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa Palaa HOP - Moottori on ylikuumentunut. - Käännä päävirtakytkin OFF-asentoon ja anna laitteen jäähtyä. - Irrota jatkojohto. - Mahdollinen vaihevika. - Tarkistuta sähköliitännät. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa Vilkkuu Vilkkuu SEC SEO - Lämpötilatunnistimessa on oikosulku. - Lämpötilatunnistin on irrotettu. - Käyttäminen kylmällä vedellä on mah- dollista. - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa Palaa FLF - Vika virtaustunnistimessa - ✆ Nilfisk-huoltoon. Palaa POL - Pumpun öljytaso on alhainen. - MPU vuotaa öljyä. - Tarkista öljyn määrä ja täytä tarvittaessa. - ✆ Nilfisk-huoltoon.
Sivu: 4
1) Lisävarusteita / varusteet vaihtelevat malleittain Tämä on alkuperäisen käyttöohjeen käännös 49 Huoltosuunnitelma Viikoittain Tarvittaessa Ensimmäisten 50 käyt- tötunnin jälkeen Kun huoltotarpeen merkkivalo palaa Vesisuodattimet ● Tarkista ja puhdista säiliön tulon polttoai- nesuodatin ● Tarkista ja vaihda sisäinen polttoainesuo- datin ● Puhdista polttoainesäiliö ● Rasvaa letkun, pesukahvan ja suihkuput- ken pikaliitännät ● Tarkista pumpun öljyn laatu ● Vaihda pumpun öljy ✆ Nilfisk-huoltoon. ✆ Nilfisk-huoltoon. Muita häiriöitä Fejl Syy Korjaus merkkivalo ei syty - Verkkopistoke ei pistorasiassa. - Työnnä pistoke pistorasiaan. - Tarkasta riittävä sulake (katso luku Tekniset tiedot). Paine liian alhainen - Painesuutin kulunut. - Paineensäätö tai VarioPress1) asetettu liian alhaiselle paineelle1) . - Vaihda uusi painesuutin. - Kierrä paineensäätöä varmistusyhteessä “+”-suuntaan tai säädä pistoolissa olevaa Vario- Press-kiertonuppia1) suuremmalle vesimäärälle (katso luku E10-11). Pesuainetta ei tule - Pesuainesäiliö tyhjä. - Pesuainesäiliö liejuuntunut. - Pesuaineenimuletkun imuventtiili likainen. - Täytä pesuainesäiliö. - Puhdista pesuainesäiliö. - Irrota ja puhdista imuventtiili. Poltin nokeentuu - Polttoaine epäpuhdasta. - Poltin likainen tai säädetty väärin. - ✆ Nilfisk-huoltoon. B6. Kalkinpoiston säätö 1. Avaa luukku (A). Mittaa veden kovuus tai kysy kovuus vesilaitokselta. 2. Säätönupin (B) asetus nimellis- vesivirran mukaan. mg/l Rakeet °dH °e °f ppm Ca Kuvaus 9-15 l/min 16-20 l/min 21-26 l/min 27-33 l/min 0-17 0-1 0-7 0-8,8 0-12,5 0-50 Pehmeä 0 0 0 0 17-60 1,1-3,5 Kovahko 0,5 1 2 2 60-128 3,6-7,5 7-14 8,8-17,5 12,5-25,1 51-150 Keskikova 1 1,5 2,5 3 128-180 7,6-10,5 14-21 17,5-26,3 25,1-37,6 151-300 Kova 1,5 2 3 3,5 >180 >10,5 >21 >26,3 >37,6 >300 Erittäin kova 2 3 3,5 4

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk MH 7P, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk MH 7P käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk MH 7P suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk MH 7P

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk MH 7P allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Painepesurit
  • Malli/nimi: MH 7P
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Suomalainen, Kiinalainen, Japanilainen