Nilfisk King Great Dane käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk King Great Dane kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 48 sivua.

Sivu: 1
14 Ohjeet Tarkista ennen pölynimurin käyttöönottoa, että tehokilvessä oleva jännite vastaa virtalähteesi jännitettä. Pölynimuri toimitetaan pölypussi asennettuna. Älä koskaan käytä pölynimuria ilman oikein asennettua pölypussia ja pääsuodatinta. Pölypussin vaihtoa koskevat ohjeet annetaan kohdassa 6. Tärkeitä varoituksia 1. Konetta ei ole tarkoitettu terveydelle vaarallisen pölyn keräämiseen. 2. Laite on tarkoitettu pölyn imurointiin, eikä sitä saa käyttää tai säilyttää ulkona kosteissa olosuhteissa. Säilytä laite sisätiloissa lämpötilassa 0-60 °C. 3. Laite on tarkoitettu kuivan pölyn imurointiin, eikä sitä saa käyttää veden tai muiden nesteiden keräämiseen. 4. Laitetta ei saa käyttää syttyvien tai räjähtävien materiaalien keräämiseen, eikä sitä saa käyttää räjähdysalttiilla alueilla. 5. Laitetta ei koskaan saa käyttää kuuman materiaalin keräämiseen. Laitetta ei etenkään saa käyttää avoimien tai umpinaisten takkojen, uunien tai muiden lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien paikkojen puhdistamiseen. 6. Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohtimessa on merkkejä vaurioista. Tarkista johdin säännöllisesti vaurioiden varalta, erityisesti silloin, jos sitä on ruhjottu tai se on jäänyt oven väliin tai auton alle. 7. Viallista laitetta ei saa käyttää. 8. Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johtimesta vetämällä. Tartu pistotulppaan, älä johtimeen. 9. Jos johdin korjataan tai vaihdetaan, tilalle on asennettava samantyyppinen johdin. Johtimia on saatavana valtuutetuilta Nilfisk-jälleenmyyjiltä. 10. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen kuin laitetta tai johdinta huolletaan. 11. Vain asianmukaisesti koulutettu tai valtuutettu henkilö saa korjata sähköyksikön, mukaan lukien moottori ja johdin. Laitteen etupuolella oleva pääkytkin on tällöin kytkettävä pois päältä tai pistotulppa irrotettava pistorasiasta. 12. Mekaaniseen tai sähköiseen turvalaitteistoon ei saa tehdä muutoksia. 13. Ilmamelu on maksimissaan alle 70 dB(A)/20µPa. 1. Päälle/pois Vedä johdin kokonaan pölynimurin takaosasta ja kytke se pistorasiaan. Pölynimuri kytketään päälle ja pois painamalla painiketta 1. Mallit, joissa on kaksi tehotilaa Moottorissa on kaksi imuvoimakkuutta: suuri/pieni imuteho. Moottori käynnistyy tilassa, jota käytettiin viimeksi. Aseta pölynimuri suurelle tai pienelle imulle painamalla painiketta 2 kerran (kuva 1). 2. Letkun ja putken liittäminen Asenna letkuliitin imuaukkoon ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se kiinnittyy. Letku irrotetaan kiertämällä vastapäivään. Kiinnitä letku putkeen ja suuttimeen painamalla osat yhteen. Mallit, joissa on teleskooppiputki Teleskooppiputki on säädettävissä oman pituutesi mukaan. Pidä kiinni pienimmästä putkesta. Paina toisella kädellä harmaata painiketta ja vedä tai työnnä pienin putki toisella kädellä haluamaasi pituuteen. 3. Seisontakannattimen kiinnittäminen putkeen 1. Työnnä rengas putken päälle. 2. Työnnä kaulusta putkea pitkin, kunnes se napsahtaa teleskooppiputken toiseen uraan. 3. Työnnä rengas kauluksen päälle ja lukitse se paikalleen kiertämällä rengasta vastapäivään. 4. Paina seisontakannatin XX paikalleen kaulukseen painamalla voimakkaasti. 4. Putken ja suuttimen asettaminen seisontakannattimeen Vedä pistotulppa pois johdinliitännästä. Käännä suutinta siten, että suuttimen imupinta osoittaa pois päin laitteesta. Siten laitteen pinta ei naarmuunnu. Paina putkeen asennettu seisontakannatin johdinliitännässä olevaan syvennykseen. 5. Imun säätäminen Imua säädetään käyrässä muoviputkessa olevan liukusäätimen avulla. Imu on voimakkainta, kun liukusäädin työnnetään etuasentoon aukon päälle. Imuroitaessa esim. mattoja imua voidaan pienentää siirtämällä liukusäädintä taaksepäin, jolloin putkeen pääsee lisäilmaa. Mallit, joissa on kaksi tehotilaa Moottorissa on kaksi imuvoimakkuutta: suuri/pieni imuteho. Moottori käynnistyy tilassa, jota käytettiin viimeksi. Voit säätää pölynimurin suurelle tai pienelle imulle painamalla painiketta 2 kerran. SUOMI
Sivu: 2
15 6. Pölypussin vaihto Pölypussi on vaihdettava, kun imu heikentyy. Pölypussin ilmaisimilla varustetuissa malleissa pussi vaihdetaan, kun on kokonaan punainen. 1. Avaa pölypussilokero painamalla keskimmäistä painiketta 4. 2. Irrota täysi pölypussi kääntämällä musta muovilevy y kohti pölypussilokeron kantta. 3. Pidä pölypussi vielä laitteessa. Pidä levyä toisella kädellä ja vedä samalla pahviläppä yy ylös toisella kädellä. Toimenpide sulkee pölypussin. 4. Nosta pölypussi laitteesta. 5. Taita uusi pölypussi auki, asenna se paikalleen ja sulje pölypussilokero. HUOM! Pölynimurin tehokkuus määräytyy pölypussin laadun mukaan. Käytä aina alkuperäisiä pölypusseja, joiden tuotekoodi on 22359500. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien käyttö voi heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten moottoria. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien käyttö mitätöi takuun. 7. Esisuodattimen vaihto Esisuodatin suojaa moottoria mikroskooppisilta hiukkasilta, jotka eivät jää pölypussiin. Suodatin suojaa moottoria myös pölypussin rikkoutuessa. Esisuodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. 1. Irrota pölypussi. 2. Paina jousilukkoa ja avaa ritilän etuosa. 3. Vaihda esisuodatin. 4. Napsauta ritilän etuosa paikalleen. HUOM! Pölynimurin tehokkuus määräytyy esisuodattimen laadun mukaan. Käytä aina pölypussin mukana toimitettuja alkuperäisiä esisuodattimia. Muiden kuin alkuperäisten esisuodattimien käyttö mitätöi takuun. 8. Aktiivihiilisuodattimen vaihto (Ei kaikissa malleissa) Aktiivihiilisuodatin poistaa pahanhajuisia kaasuja poistoilmasta. Suodatin on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. 1. Irrota pölypussi. 2. Paina jousilukkoa ja avaa ritilän etuosa. 3. Irrota esisuodatin. 4. Irrota ritilän takaosa liikuttelemalla kehystä varovasti sivusuunnassa. 5. Vaihda aktiivihiilisuodatin painamalla kahta siivekettä. 6. Asenna ritilä ja napsauta se paikalleen kaikista neljästä kulmasta. 7. Asenna esisuodatin ja napsauta ritilän etuosa paikalleen. HUOM! Käytä aina alkuperäisiä aktiivihiilisuodattimia, joiden tuotekoodi on 22358500. Muiden kuin alkuperäisten aktiivihiilisuodattimien käyttö voi heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten moottoria. Muiden kuin alkuperäisten aktiivihiilisuodattimien käyttö mitätöi takuun. 9. HEPA-suodattimen vaihto HEPA-suodatin puhdistaa poistoilman mikroskooppisista hiukkasista, jotka eivät jää pölypussiin. Jotta imu olisi optimaalista, pölysuodatin on vaihdettava noin 1 vuoden välein normaalikäytössä tai useammin runsaassa käytössä. HEPA-suodatinta ei saa harjata tai pestä. 1. Aseta laite kyljelleen puhtaalle pinnalle, ettei kylki naarmuunnu. 2. Löysää neljä ruuvia kiertämällä niitä 90° kolikolla. 3. Vedä suuri putki ulos. 4. Vaihda HEPA-suodatin. Napsauta suodatin paikalleen. 5. Asenna putki paikalleen siten, että putkessa ja pohjassa olevat nuolet ovat vastakkain. Kiristä neljä ruuvia kiertämällä niitä 90°. HUOM! Pölynimurin tehokkuus määräytyy HEPA-suodattimen koon ja laadun mukaan. Käytä aina alkuperäisiä HEPA- suodattimia, joiden tuotekoodi on 22356800. Muiden kuin alkuperäisten HEPA-suodattimien käyttö voi heikentää ilman virtausta ja ylikuormittaa siten moottoria. Muiden kuin alkuperäisten suodattimien käyttö mitätöi takuun. 10. Turbosuuttimen puhdistus Rullan puhdistus: Rullan ympärille tarttuneet hiukset ja langat on helppo katkaista sakseilla ja irrottaa. Lämpösulake Pölynimurissa on lämpösulake, joka pysäyttää moottorin automaattisesti, jos se ylikuumenee esim. tukkeutumisen vuoksi. Poista tukkeuma, jotta ilma pääsee virtaamaan vapaasti. Kun moottori on jäähtynyt, se käynnistyy automaattisesti. Ongelmia • hjos moottori ei käynnisty – sulake voi olla lauennut ja se on vaihdettava. – johdin tai pistorasia voi olla viallinen ja sähköasentajan on tarkastettava se. • jos imu on heikko – pölypussi voi olla täynnä ja se on vaihdettava, ks. kohta 6. – esisuodatin, aktiivihiilisuodatin tai HEPA-suodatin voi olla likainen ja se on vaihdettava, ks. kohta 7-8-9. – letku, putki tai suutin voi olla tukkeutunut ja se on puhdistettava. • jos pölynimurin moottori pysähtyy – lämpösulake on pysäyttänyt moottorin letkussa, putkessa tai suuttimessa olevan tukkeuman vuoksi. Poista tukkeuma, minkä jälkeen pölynimuri käynnistyy automaattisesti. Huolto Säilytä pölynimuria kuivassa paikassa. Pölynimuri ei kaipaa voitelua tai vastaavaa huoltoa. Pölynimuri on suunniteltu pitkäaikaiseen ja vaativaan käyttöön, mutta aika ajoin, käyttömäärän mukaan, pölysuodattimet on vaihdettava. Puhdista pölynimurin pinta kuivalla liinalla ja tarvittaessa nihkeäpyyhintä yleispuhdistusaineella. Huolto – ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk King Great Dane, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk King Great Dane käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk King Great Dane suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk King Great Dane

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk King Great Dane allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: King Great Dane
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen