Nilfisk IV 040 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk IV 040 kielellä Ruotsalainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 60 sivua.

Sivu: 1
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 1 JOHDANTO .............................................................................................................................. 2 Kuvaus......................................................................................................................................................................... 2 VAROTOIMENPITEET.............................................................................................................. 2 Yleiset varotoimet ........................................................................................................................................................ 2 Tärkeitä varoituksia ..................................................................................................................................................... 2 Maadoitusohjeet .......................................................................................................................................................... 3 KONEEN TIEDOT..................................................................................................................... 3 Tunnistustiedot ............................................................................................................................................................ 3 Pääosat ....................................................................................................................................................................... 3 Rajoitusventtiili............................................................................................................................................................. 3 TURVALLISUUS....................................................................................................................... 4 Varoituskyltit ................................................................................................................................................................ 4 TESTAUS, TOIMITUS, ASENNUS........................................................................................... 5 Testaus........................................................................................................................................................................ 5 Toimitus ja käsittely ..................................................................................................................................................... 5 Takuutodistus .............................................................................................................................................................. 5 Imurin asentaminen ..................................................................................................................................................... 5 Sähköverkkoon kytkeminen......................................................................................................................................... 5 Sähkökytkentöjen oikeellisuuden tarkistaminen .......................................................................................................... 6 OHJAUSLAITTEET .................................................................................................................. 6 KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN............................................................................. 6 Käynnistäminen ........................................................................................................................................................... 6 Pysäyttäminen ............................................................................................................................................................. 6 IMURIN KÄYTTÄMINEN........................................................................................................... 7 Imurin asianmukainen käyttö....................................................................................................................................... 7 Ensisijaisen suodattimen puhdistaminen..................................................................................................................... 7 Säiliön tyhjentäminen .................................................................................................................................................. 7 LISÄVARUSTEET..................................................................................................................... 8 SÄHKÖISELLÄ SUODATTIMEN RAVISTIMELLA VARUSTETTU KONE ............................. 8 RÄJÄHDYKSENKESTÄVÄ MALLI ATEX ............................................................................... 8 ASBESTI-IMURI........................................................................................................................ 9 ABSOLUUTTINEN SUODATIN................................................................................................ 9 KÄYTTÖKATEGORIAT.......................................................................................................... 10 SÄILIÖN TYHJENTÄMINEN (H –VERSIO)............................................................................ 10 TEKNISET TIEDOT................................................................................................................. 11 HUOLTO ................................................................................................................................. 11 Johdanto.................................................................................................................................................................... 11 Tarkistukset ja tarkastelut käynnistyksen yhteydessä ............................................................................................... 11 Ennen käynnistystä ................................................................................................................................................... 11 Imurin käydessä ........................................................................................................................................................ 12 Normaalihuolto .......................................................................................................................................................... 12 Ennen jokaista työvuoroa .......................................................................................................................................... 12 Joka 200:s käyttötunti (kuukausittain) ....................................................................................................................... 12 Joka 2000:s käyttötunti (vuosittain) ........................................................................................................................... 12 Kuinka vaaditut tarkastukset suoritetaan................................................................................................................... 12 Ensisijaisen suodattimen vaihtaminen....................................................................................................................... 12 Absoluuttisen suodattimen vaihtaminen .................................................................................................................... 13 Letkujen kunnon tarkistaminen.................................................................................................................................. 13 Imutuulettimen kunnon tarkistaminen........................................................................................................................ 13 Suositellut varaosat ................................................................................................................................................... 14 VIKOJENETSINTÄ ................................................................................................................. 14
Sivu: 2
KÄYTTÖOHJE 2 32401105(1)2004-04 B JOHDANTO Hallussasi olevan koneen käyttöturvallisuus on konetta käyttävän henkilön vastuulla. Tämä käyttöopas antaa koneen käyttäjille tietoa varotoimista ja määräyksistä, joilla varmistetaan käyttäjien turvallisuus ja koneen hyvä käyttökunto. Koneen käyttämiseen valtuutettujen henkilöiden tulee ymmärtää tässä käyttöoppaassa annetut tiedot ennen laitteen käynnistämistä. Säilytä käyttöopas koneen lähettyvillä, suojatussa ja kuivassa tilassa, johon ei kohdistu suoraa auringonvaloa ja josta se on tarvittaessa saatavilla. Tämä käyttöopas kuvaa myyntihetken edistyksellistä teknologiaa eikä sitä voida pitää soveltumattomana muutoksia myöhemmin tehtäessä. Valmistaja pidättää itselleen oikeuden päivittää tuotantovalikoimaa ja vastaavia käyttöoppaita ilman aiempien koneiden ja käyttöoppaiden päivitysvelvollisuutta. Ota yhteyttä lähimpään Huoltokeskukseen tai Nilfisk-Advanceen epäselvissä tilanteissa. Kuvaus Kone on suunniteltu lastujen, roskien, pölyn ja erilaisten jätteiden imurointiin. Kone on asennettu kovasta kumista valmistetuille pyörille, joista kaksi ovat kääntyviä laitteen käsittelyn helpottamiseksi. Kone on varustettu myös jarruilla, joilla se voidaan turvallisesti lukita käyttöpaikkaan. Imuri on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi teollisuusympäristössä, jossa sitä voidaan käyttää kellon ympäri tai ajoittain normaaleja puhdistustoimenpiteitä varten. Imuroituun materiaaliin kohdistuu keskipakoisvoima säiliön sisällä, jossa karkeammat materiaalit laskeutuvat suuremman painonsa johdosta. Ilma kulkee suodatuspinnan kautta, johon kiinteät aineet jäävät. Laitteeseen asennettu painemittari varoittaa käyttäjää suodattimen tilasta: paineen nousu vastaa suodattimen suodatustehon alenemista. Nilfisk-Advance toimittaa myös laitteita, joita voidaan käyttää nesteiden ja syövyttävien aineiden käsittelyyn tai olosuhteissa, joissa on suuri räjähdysvaara. Saatavissa on myös absoluuttisella suodattimella varustettuja koneita. Imurin korkea laatu taataan tiukoilla testeillä. Materiaalit ja komponentit testataan tarkasti eri tuotantovaiheissa siten, että ne täyttävät määritetyt, korkeat laatustandardit. VAROTOIMENPITEET Yleiset varotoimet Tutustu tähän käyttöoppaaseen perusteellisesti ennen imurin käynnistämistä, käyttämistä tai huoltamista millään tavalla. Älä anna koskaan valtuuttamattomien henkilöiden käyttää konetta. Älä käytä koskaan aukinaisia tai löysiä vaatteita, jotka saattavat joutua imuriin. Käytä asiaankuuluvaa vaatetusta. Pyydä työnantajaltasi tietoja voimassa olevista turvallisuusmääräyksistä ja erityisistä onnettomuuksia ehkäisevistä laitteista henkilökohtaisen turvallisuuden takaamiseksi. Tilan, jossa konetta huolletaan (normaali- tai erityshuolto), tulee olla aina puhdas ja kuiva. Sopivia työkaluja on oltava saatavilla. Korjaukset on suoritettava kone sammutettuna ja sähkölähteestä irti kytkettynä. Korjauksia ei saa koskaan suorittaa ilman tarvittavaa valtuutusta. Tärkeitä varoituksia Tulipalo-, sähköisku- tai tapaturmariskien vähentämiseksi: Älä jätä konetta vartioimatta sen ollessa kytkettynä sähkölähteeseen. Kytke kone irti pistorasiasta, silloin kun sitä ei käytetä sekä huoltoa varten. Laitteella ei saa leikkiä. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava, jos konetta käytetään lasten lähettyvillä. Konetta on käytettävä tässä käyttöoppaassa kerrotulla tavalla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita. Älä käytä konetta, jos johto tai pistoke on viallinen. Jos kone ei toimi odotetulla tavalla, se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, palauta se huoltokeskukseen. Älä käytä johtoa laitteen vetämiseen, kantamiseen tai kahvana; älä jätä johtoa oven väliin tai vedä sitä terävien reunojen tai kulmien ympäri. Älä laita konetta johdon päälle. Pidä johto loitolla kuumennetuista pinnoista. Älä irrota johtoa pistorasiasta vetämällä. Irrota johto pistorasiasta ottamalla kiinni pistokkeesta, ei johdosta. Älä käsittele pistoketta tai konetta märillä käsillä. Älä aseta esineitä laitteessa oleviin aukkoihin. Älä käytä konetta, jos jokin aukko on tukittu: pidä kone puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja muista vastaavista materiaaleista, jotka saattavat vähentää ilman virtausta. Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehon osat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista. Konetta ei saa käyttää missään tilanteessa kuumien materiaalien imuroimiseen. Erityisesti konetta ei saa käyttää avointen ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien, lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien tilojen puhdistamiseen. VAROITUS! Lue tämän käyttöopas ennen kuin konetta käytetään ja huolletaan. Älä käytä laitetta lukematta ensin käyttöohjetta. VAROITUS! Älä käytä laitetta lukematta ensin käyttöohjetta. HUOMIO! Sähköiskun vaara mikäli konetta käytetään ulkona tai märillä pinnoilla.
Sivu: 3
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 3 Älä käytä konetta ilman pölypussia ja/tai suodattimia. Sammuta kaikki ohjauslaitteet ennen kuin kone kytketään irti pistorasiasta. Käytä erityistä varovaisuutta portaiden puhdistuksessa. Konetta ei saa käyttää palavien tai räjähtävien materiaalien imuroimiseen eikä sitä saa käyttää räjähdysalttiissa tilassa. Kytke kone ainoastaan asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan. Katso maadoitusohjeita. Maadoitusohjeet Tämä kone on maadoitettava. Koneen mahdollisen toimintavian tai rikkoutumisen yhteydessä maadoitus antaa sähkövirralle vähimmän vastuspolun sähköiskun vaaran vähentämiseksi. Tämä kone on varustettu johdolla, jossa on kone – maadoitusjohdin ja maattopistoke. Pistoke on kytkettävä asianmukaiseen pistorasiaan, joka on asianmukaisesti asennettu ja maadoitettu kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. KONEEN TIEDOT Tunnistustiedot Ilmoita aina kaikki koneen tunnistustiedot ottaessasi yhteyttä Nilfisk-Advancen asiakaspalveluun. Tarkat tiedot koneen mallista ja sarjanumerot estävät väärien tietojen antamisen. Laitteen tunnistuskyltti näkyy kuvassa 1. A Tyyppi B Sähkövirta C Sarjanumero - yywwXXXX (yy=vuosi ww = viikko XXXX= numeror) D Käyttötaajuus E Pölyluokka F Viitenumero G Jännite H Enimmäisvirta I Kokonaispaino Pääosat Seuraava pääosien luettelo auttaa käyttäjiä ymmärtämään tässä käyttöoppaassa käytettyjä termejä. 1. Suodattimen ravistuskahva 2. Suodatinyksikön kansi 3. Synteettisestä materiaalista valmistettu ensisijainen suodatin 4. Äänenvaimennin 5. Painemittari suodattimen tukkoisuuden tarkkailuun 6. Jätesäiliö 7. Peruskehikko 8. Jalkarullat jarruilla 9. Sähköimumoottori 10. Sähkötaulu 11. Pääkytkin 12. Virta päällä –merkkivalo 13. Käynnistys/Sammutuspainike 14. Vaiheen ilmaisin 15. Lisävarustetila 16. Kytkentäputki Rajoitusventtiili Kaikki mallit on varustettu asianmukaisesti kalibroidulla varoventtiilillä “1”, koneen pitkästä käytöstä kokonaan tukkeutuneella suodattimella tai putkella (tuloaukon toiminta estynyt) aiheutuvia riskejä varten. Venttiili avautuu ja antaa ilman kiertää puhaltimen kautta, jolla estetään siipipyörän ylikuumeneminen ja jotta sähkömoottori ei absorboi liikaa tehoa. HUOMIO! Kone –maattojohtimen väärä kytkentä saattaa aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista pistorasian maadoitus epäselvissä tilanteissa valtuutetulta sähköasentajalta tai huoltohenkilöltä. Älä muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta – jos se ei sovi pistorasiaan anna valtuutetun sähköasentajan asentaa sopiva pistorasia. VAROITUS! Käyttäjä ei saa missään tilanteessa sormeilla laitteistoa. Kaikki käyttäjän tai valtuuttamattoman henkilökunnan yritykset laitteen purkamiseksi, muokkaamiseksi, tai yleisesti ottaen, imurin osien sormeilu aiheuttaa takuun raukeamisen. Ota yhteyttä lähimpään Huoltokeskukseen mikäli vikoja ilmenee.
Sivu: 4
KÄYTTÖOHJE 4 32401105(1)2004-04 B TURVALLISUUS Älä koskaan sormeile turvallisuuslaitteita. Tarkista aina jokaisen työvuoron alussa tai ennen koneen käyttämistä, että suoja- ja turvallisuuslaitteet on asennettu ja että ne toimivat. Päinvastaisessa tapauksessa sammuta imuri ja tee vikailmoitus. Imuri on valmistettu kiinnittäen erityistä huomiota työntekijän turvallisuuteen. Noudata tässä käyttöoppaassa annettuja huoltoa ja teknisiä menetelmiä koskevia ohjeita. Älä koskaan puhdista konetta tai sen osia paineilmalla. Älä koskaan avaa jätesäiliötä imurin ollessa käynnissä. Ennen sähkökytkentöjen suorittamista tarkista, että jännite ja taajuus vastaavat koneen tunnistuskyltin arvoja. Kytke kone toimivalla maadoituspiirillä varustettuun virtapiiriin. Laitteen sähköosien käsittely on jätettävä ainoastaan valtuutetun henkilökunnan toimeksi ja kone on aina kytkettävä irti virtapiiristä. Älä koskaan siirrä konetta virtajohdosta vetämällä. Tämä vaurioittaa imuria ja käyttäjä saattaa joutua sähkötapaturman uhriksi. Varoituskyltit A Huomiokyltti Ilmoittaa käyttäjälle, että suodatinta saa ravistaa ainoastaan kone sammutettuna. Ohjeen noudattamatta jättämisen seurauksena ravistamisella ei ole vaikutusta ja suodatin saattaa vaurioitua. B TÜV:n myöntämä kyltti laitteen standardien yhdenmukaisuudesta TÜV on Saksan viranomainen, joka tarkkailee laitteiden rakenteiden turvallisuutta ja laatua. C Taulun tehokyltti Ilmoittaa, että tauluun syötetään kyltissä ilmoitettua jännitettä. Tästä syystä johtuen, ainoastaan nimenomaan valtuutettu henkilökunta saa käsitellä taulua. Sähköosia saa käsitellä ainoastaan sen jälkeen kun virta on katkaistu asettamalla pääkytkin “1” (kuva 2) asentoon “0” (POIS) ja kun pistoke on irrotettu virtarasiasta. VAROITUS! Tarkista, että kaikki kannet ovat oikein paikoillaan ja että ne toimivat kunnolla ennen koneen käynnistämistä ja käyttämistä. VAROITUS! Noudata varoituskylteissä annettuja tietoja. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja jopa kuoleman. Tarkista, että tietokyltit ovat aina luettavissa. Vaihda ne päinvastaisessa tapauksessa. Hätätilan sattuessa sulje virta pääkytkimellä ja irrota pistoke. VAROITUS! Ravista suodatinta vain koneen ollessa pysäytettynä.
Sivu: 5
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 5 TESTAUS, TOIMITUS, ASENNUS Testaus Laitteen toimivuus on testattu tehtaallamme. Imuarvojen testaus on suoritettu tämän vaiheen aikana. Tällä varmistetaan, että imuri on optimoitu suunniteltua vastaavaan käyttötarkoitukseen. Toimitus ja käsittely Kone toimitetaan kuormalavaan kiinnitettynä ja pahvilaatikolla peitettynä. Tarkista vastaanoton yhteydessä mahdolliset piilevät vauriot. Mikäli vaurioita havaitaan, ilmoita asiasta välittömästi kuljetusliikkeelle. Käytä haarukkanosturia imurin purkamiseen pakkauksestaan. Laitetta voidaan säilyttää 0° - 30°C:n lämpötilassa, ja 65%:n suhteellisessa kosteudessa. On varmistettava, että alusta kestää laitteen painon. Laite pitää aina ennen varastoimista puhdistaa ohjeiden mukaan. Laitetta voidaan käyttää -5° ja + 30°C:n välisessä lämpötilassa ja 65%:n suhteellisessa kosteudessa. Laitteen lähetyspakkaus pitää hävittää lakisääteisten määräysten mukaisesti. Käyttökelvottomat laitteet pitää hävittää lakisääteisten määräysten mukaisesti. Laitteen puhdistukseen saa käyttää vain kaupasta saatavia palamattomia ja myrkyttömiä liuottimia. Jos paineilman äyttö on aivan välttämätöntä, on käytettävä suojalaseja, joissa on sivusuojukset, ja paine on rajoitettava korkeintaan 2 baariin. Takuutodistus Takuutodistus on pakattu imurin mukana. Imurin asentaminen Lattian, jossa konetta käytetään, tulee olla tasapintainen, litteä ja kiinteä. Mikäli imuria käytetään pysyvässä paikassa, jätä laitteen ympärille riittävästi liikkumatilaa ja sijoita laite siten, että sen huoltaminen on helppoa. Sähköverkkoon kytkeminen Varmista, että sähkövirta vastaa koneen arvokyltissä annettuja arvoja. Jos virtajohto “2” on vaihdettava, avaa sähkötaulun luukku “5”. Varo vaurioittamasta maadoitusjohdinta “4”, joka kytkee luukun “5”. Irrota kolme virtajohtoa ja kelta-vihreä maadoitusjohto liitäntänavoista “3”. Irrota johto ja vaihda se samantyyppiseen johtoon, joka kiinnitetään samoihin liitäntänapoihin “3”. VAROITUS! Nosta konetta asianmukaisella kantokyvyllä varustetulla haarukkanosturilla. Imurin erityispainosta johtuen tarkista, että kuorma on sijoitettu tukevasti haarukoihin. Imuria kuljetettaessa pidä kuorma mahdollisimman alhaalla paremman näkyvyyden ja vakauden sekä työturvallisuuden takaamiseksi. Haarukat on levitettävä ja sijoitettava laitteen keskiosaan. VAROITUS! Käyttäjä on vastuussa paikallisten, lakisääteisten määräysten noudattamisesta asennuksessa. Laitteen tulee asentaa ammattitaitoinen teknikko, joka on lukenut ja ymmärtänyt tässä oppaassa annetut ohjeet. VAROITUS! Tarkista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat kappaleessa (tietokyltti) kuvatun tietokyltin arvoja. Sähköosien asennus ja huolto on suoritettava ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Kytke kone suorituskykyiseen maahan. VAROITUS! Irrota aina virtapistoke sähköverkosta ennen kuin sähkötaulun sisäpuolella työskennellään (katso kuva 3).
Sivu: 6
KÄYTTÖOHJE 6 32401105(1)2004-04 B Sähkökytkentöjen oikeellisuuden tarkistaminen Tarkista, että kaikki 3 vaihetta ovat paikalla. Jos merkkivalo “6” (keltainen) palaa, vaiheet on invertoitu ja ne on kytkettävä alla kerrotulla tavalla. Tarkista kiertosuunta seuraavalla tavalla: 1. Mikäli Käynnistyspainiketta “4” painetaan keltaisen merkkivalon “6” palaessa, kone ei käynnisty. 2. Kytke kone irti sähköverkosta ja invertoi pistokkeen kaksi jännitejohtoa tai sähkökotelon pääkytkimessä. (kuva 3). 3. Sulje pistoke tai sähkökotelo, kytke se sähköverkkoon ja käynnistä kone painamalla Käynnistyspainiketta “4” (kuva 4). OHJAUSLAITTEET 1. Alipainemittari suodattimen tukkeutumisen osoittamiseksi. Ilmoittaa suodattimen tukkoisuusasteen suhteessa millimetreinä ilmoitettuun vesipylvään alipaineeseen. Tarkistetaan silloin, kun laitteeseen ei ole liitetty lisävarusteita. Osoittimen osoittaessa punaista aluetta, on suodatin puhdistettava perusteellisesti ja vaihdettava mikäli puhdistus ei riitä. 2. Pääkytkin Punainen keltaisella taustalla 0 = Imuri kytketty irti sähköverkosta. 1 = Imuri saa sähkövirtaa 3. VIRTA PÄÄLLÄ –merkkivalo (valkoinen valo) 4. Käynnistyspainike (vihreä) 5. Sammutuspainike (punainen) 6. Vaiheen ilmaisin (keltainen valo). KÄYNNISTÄMINEN JA PYSÄYTTÄMINEN Käynnistäminen Tarkista, että kone on kytketty sähköverkkoon. Tarkista erityisesti, että pääjännite- ja taajuusarvot vastaavat tietokyltin arvoja (katso kuva 1). Asenna lisävaruste “1” ilman tuloaukkoon. Sijoita imuri käyttöpaikan läheisyyteen, lukitse sitten etupyörät painamalla vivut alas. Aseta pääkytkin “3” asennosta 0 (SAMMUTETTU) asentoon 1 (PÄÄLLÄ). Imuri on nyt käyttövalmis. Käynnistä yksikkö painamalla Käynnistyspainiketta “4” (vihreä). Pysäyttäminen Imuri pysäytetään painamalla Sammutuspainiketta “5” (punainen). Käännä pääkytkin “3” asennosta “1” (PÄÄLLÄ) asentoon 0 (SAMMUTETTU). Näin imuri ei saa sähkövirtaa. VAROITUS! Valtuuttamattomat henkilöt eivät saa käyttää imuria. Käyttäjän on tarkistettava, että kaikki suojukset ja turvallisuuslaitteet on asennettu ja että ne ovat toimintakunnossa. HUOMAA Mikäli imuri ei ole käytössä, jätä pääkytkin “3” asentoon 0 (sammutettu) ja sähköverkon eristin pois kytkettynä.
Sivu: 7
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 7 IMURIN KÄYTTÄMINEN Imurin asianmukainen käyttö Ennen kuin konetta käytetään, kytke imuputki tuloaukkoon kappaleessa ilmoitetulla tavalla. Pidä pitkät imuputket mahdollisimman suorina. Älä anna niiden taipua tai kiertyä, sillä se saattaa aiheuttaa liiallista kulumista ja tukkeutumista. Imurin saadessa virtaa putken tuloaukkoon kehittyy imuteho, jolla jäteaine imuroidaan. Jäteaine kulkee putken ja lisävarusteiden kautta tuloaukkoon “4” kunnes se saapuu säiliöön “6”, jossa suodatinkammiossa oleva ohjauslevy “5” kohdistaa siihen keskipakoisvoiman, jolloin painavimmat ainesosat putoavat säiliön “6” pohjalle. Ensisijainen suodatin kerää kevyemmät hiukkaset ilmavirtaan “3” ilman kulkiessa sen läpi. Lopuksi suodatettu ilma saapuu suodatinyksikön siipipyörään “1” ja se poistuu poistopaneelin “2” kautta. Ensisijaisen suodattimen puhdistaminen Alipainemittari “1” on asennettu imurin etuosaan (katso kuva 4) ja se ilmoittaa imurin sisälle syntyvästä alipaineesta. Alipaine ilmoitetaan millimetreinä suhteessa vesipylvääseen. Jos osoitin on oikealla (vihreällä alueella), suodatin on hyvässä kunnossa. Jos osoitin heiluu vasemmalle (punainen alue), suodatin on tukossa ja sen suodatuskyky on alentunut. Tässä tapauksessa ensisijainen suodatin on puhdistettava. Sammuta imuri painamalla Sammutuspainiketta “5” (punainen) (kuva 4). Käytä suodattimen ravistuskahvaa “2” (kuva 7) useita kertoja, jota pöly irtoaa suodattimesta. Odota muutama minuutti, jotta pöly laskeutuu säiliön pohjalle, ja tyhjennä sitten säiliö kappaleessa kerrotulla tavalla. Puhdista kyseiset osat tässä tapauksessa. Säiliön tyhjentäminen Tarkista säiliössä olevan jäteaineen määrä, jotta säiliö ei täyty liikaa. Ennen säiliön “1” tyhjentämistä, sammuta imuri painamalla Sammutuspainiketta (punainen) ja käännä pääkytkin asentoon 0 (sammutettu). On myös suositeltavaa puhdistaa ensisijainen suodatin ravistuskahvaa käyttämällä kappaleessa kuvatulla tavalla. Odota muutama minuutti, jotta pöly irtoaa suodattimesta ja keräytyy säiliöön “1”. Nosta tuloaukon alapuolella oleva vipu “4”. Säiliö “1” laskeutuu kunnes se lepää pyörillään lattialla. Tartu kahvaan “2”, irrota säiliö ja tyhjennä se. Säiliön “1” puhdistamisen helpottamiseksi Nilfisk-Advance toimittaa nostohihnaa, jota käytetään nostettaessa säiliötä haarukkanosturilla tai nosturilla. Aseta nauha säiliön kiinnityskorvakkeisiin. Asenna säiliö takaisin asettamalla se suodatinyksikön “5” alle. Työnnä nyt vipua “4” alaspäin, jotta säiliö “1” asettuu tiiviisti suodatinkammiota “5” vasten. Säiliön tyhjennyksessä ja puhdistamisessa on suositeltavaa käyttää muovipusseja “1” kuvassa 9 osoitetulla tavalla. VAROITUS! Jos laitetta käytettäessä nesteiden tai kosteiden materiaalien imurointiin nestettä valuu ulos, laite on heti sammutettava, puhdistettava ja kuivatettava ja kaikki suodattimet vaihdettava. HUOMAA Jos alipainemittari “1” (kuva 7) on yhä punaisella, saattaa imuputki tai jokin lisävaruste olla tukossa suodattimen sijaan. VAROITUS! Säiliötä ei saa tyhjentää, jos siellä on terveydelle vaarallista pölyä(pölyluokka M ja H). Vaarallista pölyä varten on käytettävä muovipussia, suojapussijärjestelmää tai ABS-säiliötä, jossa on kansi. Näiden tuotteiden artikkelinumerot löytyvät kappaleesta. VAROITUS! Tarkista, että säiliö “1” on tiiviisti paikallaan. VAROITUS! Kyseisiä pusseja ei voi käyttää jos jäteaine sisältää nesteitä tai teräviä kappaleita.
Sivu: 8
KÄYTTÖOHJE 8 32401105(1)2004-04 B LISÄVARUSTEET Imurissa voidaan käyttää seuraavia lisävarusteita. 32400150 Pölypussisarja. 32400151 Suojapussisarja. 32400152 Muovipussisarja. 32400153 Ruostumaton terässäiliö. 32400154 Nesteille tarkoitettu asennussarja uostumattomalla terässäiliöllä. 32400155 Pneumaattinen tukkeuman puhdistussarja. 32400156 “M” –luokan suodatinsarja. 32400157 “H” –luokan suodatinsarja. 32400158 Asbestisarja. 32400159 ABS –säiliösarja. Varaosien tiedot löytyvät varaosaluettelosta. SÄHKÖISELLÄ SUODATTIMEN RAVISTIMELLA VARUSTETTU KONE Jokaisen IV –tyyppisen laitteen yksi muunnelma on varustettu sähköisellä suodattimen ravistimella. Tämä koostuu sähköisestä alennusyksiköstä ja vipujärjestelmästä, joka kääntää suodattimen vaakatasoon edestakaisin. Kiertoliike on noin 10 astetta oikealle ja 10 astetta vasemmalle 180 jaksoa minuutissa. Pöly irtoaa suodattimesta jaksojen korkean lukumäärän ansiosta. Suodatin on kiinnitetty mekaaniseen kehään, joka kestää suodattimen aiheuttamaa painetta ja kantaa suodatinta suodattimen ravistimen toimiessa sekä pitää sen tiiviinä imuvaiheen aikana. Suodattimen puhdistus voidaan ohjelmoida määrätyille aikavälille riippumatta tukkeutumisen määrästä. Se voidaan määrittää myös differentiaalialipainemittarilla, joka aktivoi suodattimen puhdistuksen ainoastaan tietyssä tukkeutumisasteessa. Suodattimen tarkistus- ja vaihtotoimenpiteet tulee suorittaa ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Mikäli sähköiselle suodattimen ravistimelle on suoritettu töitä (toisin sanoen suodatin on vaihdettu tai muuta vastaavaa) noudata seuraavia ohjeita: Toimenpiteiden lopuksi, ennen kuin kansi “4” suljetaan tarkista, että suodatinpussit “8” ja laakerin kehä “9” ovat pystysuorassa eivätkä vinossa. Kun käyttöakseliin “2” kiinnitetty vipu “7” on neutraalissa keskiasennossa liikkeen puolivälissä, kytke sauva “5” käyttöpyörästön koteloon “6”. Vain tällä tavoin kehä “9” kattaa yhtä suuren liikkeen oikealle ja vasemmalle käyttöpyörästön koteloa käytettäessä. Ravista suodatinta “8” ja kehää “9” kädellä, jotta pienet asetteluvirheet korjaantuvat, kiristä sitten suodattimen “8” puristin. Edellä mainitun toimenpiteen suorittamatta jättäminen saattaa aiheuttaa suodattimen repeytymisen ja käyttöpyörästön kotelon moottorin palamisen. Asenna puristin “3” takaisin paikalleen ja liitä imuputki. Samoja varotoimia vivun asettamisessa on noudatettava, vaikka ainoastaan kantta eikä suodattimen rengasta siirretä. RÄJÄHDYKSENKESTÄVÄ MALLI ATEX Jos pölynimuria käytetään paikoissa, joissa on palavia ja räjähdysalttiita aineita, Nilfisk-Advance voi varustaa laitteen seuraavasti: – ATEX Zone 21(tähän asti ei saatavissa); – ATEX Zone 22, luokka “L”. Jos tarvitset näitä varusteita, lisätietoja saat Nilfisk-Advancelta. VAROITUS! Ennen laitteen käyttöönottoa on aina tarkastettava, että laitteen tyyppikilven tiedot vastaavat sen ympäristön turvallisuusmääräyksiä, jossa pölynimuria aiotaan käyttää. Varmista, että imuri on sellainen, että se toimii ympäristöä vastaavassa luokassa. Jos sinulla on kysymyksiä tai epäilyksiä, ota ennen imurin käyttöönottoa yhteys lähimpään valtuutettuun Nilfisk-Advance -asiakaspalveluun.
Sivu: 9
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 9 ASBESTI-IMURI Pölynimureissa, joissa on asbestipölyn imurointiin tarvittavia lisävarusteita, on aina käytettävä joko ABS-säiliösarjaa tai suojapussijärjestelmää. Sivuttaispoistoon on kiinnitettävä poistoilmaliitäntä, jonka kautta poistoilma voidaan johtaa pois työskentelyalueelta. Poistoletku voi johtaa suoraan ulos tai työskentelypaikkaan asennettuun tuuletusjärjestelmään. Poistoilmaliitännässä on käytettävä 70 mm PUR H letkua, joka on < 5 m pitkä. Tämä letku on laitteen sisältämässä Asbest-Kit -laatikossa. Kuten edellä mainittiin letku voi johtaa joko suoraan ulos tai työskentelypaikalle asennettuun tuuletusjärjestelmään. Ennen laitteen kuljetusta on varmistettava, että se on puhdistettu TRGS 519 -ohjeissa annettujen määräysten mukaisesti. Laitetta voidaan kuljettaa myös tiivistetyssä säiliössä, josta ei pääse ulos saastunutta pölyä. Suodattimen vaihtaminen On varmistettava, että suodatin on ennen asentamista peitetty siihen tarkoitetulla muovipussilla." Ota imuputki "1" alemmasta tapista. Jos suodatinrakenne on kovin painava, ota ylempi kansi alas ja nosta rakenne laitteessa olevan kahden kahvan varaan. Ruuvaa irti liitin, joka kiinnittää suodattimen kehyskorin päälle ja nosta kori suodattimesta. Käännä suodatinta ja vapauta muovisuikaleet "2". Laita suodatin muovipussiin, leikkaa muovisuikaleet irti ja irrota kori suodattimesta. Sulje muovipussi, jossa suodatin on. Jos suodatin likaantuu myrkyllisestä tai vaarallisesta pölystä, älä heitä sitä pois. Toimita se sellaiselle viranomaiselle, joka on vastuussa tällaisen jätteen hävittämisestä. Noudata pääsuodatinta tai täyssuodatinta vaihtaessasi erityistä varovaisuutta ja käytä tyypin P3 mukaista maskia. Hanki sellainen suodatin, jolla on samat ominaisuudet kuin vanhalla ja toimi seuraavalla tavalla (kuva 17). Kiinnitä suodattimen sulku ja vanhan tiivisteen tiivisterengas uuteen suodattimeen. Aseta kori "4" ja kiinnitä suodatin sen pohjassa olevien muovisuikaleiden "2" avulla. Kiinnitä suodatintanko suodattimen ravistinjärjestelmään ja ruuvaa ruuvi kiinni. Kiinnitä ylempi kansi suodatinlaitteen päälle. Aseta suodatinlaite uudelleen laitteeseen. Aseta imuputki "1" takaisin ulostuloasentoon. Kiinnitä liitin, joka pitää suodatinlaitteen imurissa kiinni. ABSOLUUTTINEN SUODATIN Mikäli imuria käytetään erityistä puhtautta vaativissa tiloissa tai käsiteltäessä käyttäjälle vaarallisia materiaaleja, on imuriin asennettava HEPA –suodatin “1”. Tämä suodatin asennetaan koneen päällä olevaan suodatinyksikköön, ensisijaisen suodattimen ja puhallusyksikön väliin. Tällä tavoin kone saavuttaa 99.995%:n MMP –tehokkuuden 0.3 mikronin kokoisilla hiukkasilla, keräten ensisijaisesta suodattimesta läpi pääsevät hiukkaset. Kyseinen arvo on mitattu D.O.P –menetelmällä. HUOMAA Kun laitetta käytetään asbestin imemiseen, on käytettävä joko ABS-säiliötä tai suojapussijärjestelmää. VAROITUS! Suodattimen vaihtaminen on tärkeä toimenpide. Suodatin on korvattava sellaisella suodattimella, jolla on samat ominaisuudet kuten myös sama suodatuspinta ja kategoria. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen saattaa vaarantaa pölynimurin oikeanlaisen toimivuuden.
Sivu: 10
KÄYTTÖOHJE 10 32401105(1)2004-04 B KÄYTTÖKATEGORIAT Standardien mukainen käyttö. Tarkista mihin kategoriaan laitteesi soveltuu (katso tunnistuskyltistä). Konetta ei saa käyttää samanaikaisesti eri kategorioissa, ellei sopivia lisävarusteita käytetä, kuten nesteasennussarjaa nesteitä käsiteltäessäi. Pölyluokka “L” (Light hazard – EN 6D335-2-69 määritelmän mukaisesti). Tämä teollisuusimuri on hyväksytty EN 6D335-2-69 määritelmän mukaisesti käyttökategoriaan “L” ja se soveltuu kuivien, syttymättömien ja myrkyttömien pölyjen imuroimiseen arvoilla MAK>1mg/m3 ; puhdas ilma ohjataan takaisin työtilaan. Pölyluokka “M” (Medium hazard – EN 60335-2-69 määritelmän mukaisesti). Soveltuu vaarallisten, kuivien, syttymättömien pölyjen poistamiseen, joiden MAK raja-arvo on suurempi kuin 0,1 mg/m3 . Pölyluokka “H” (High hazard – EN 60335-2-69 määritelmän mukaisesti). Soveltuu vaarallisten, kuivien, syttymättömien pölyjen poistamiseen kaikilla Mak -raja-arvoilla sekä kuivien, syttymättömien, karsinogeenisiä aineita sisältävien pölyjen poistamiseen. ATEX –käyttökategoria Teollisuusimurit, joissa on lisävarusteena ATEX – tyyppinen kone, on testattu ja hyväksytty syttyvien, vakiintuneiden pölyjen imuroimiseen. Luokitukseen eivät kuulu pölyt, joiden vähimmäissyttymisenergia on erittäin alhainen (< 1mj) , kuten pigmentit, rikki, alumiinipöly tai lyijystearaatti. Tässä tapauksessa käyttö vaatii erityisiä turvallisuusmenetelmiä. Tätä imuria saa käyttää ainoastaan pintojen puhdistukseen. Sitä ei saa käyttää liikkuvien koneiden tai mahdollisesti räjähtäviksi luokiteltujen, räjähdyskategoria G luokka ST3, pölyjen puhdistamiseen eikä syttyvien nesteiden ja syttyviin nesteisiin sekoitettujen syttyvien pölyjen imuroimiseen. SÄILIÖN TYHJENTÄMINEN (H – VERSIO) Sammuta moottori ennen tyhjennystä. Ravista suodatinta monta kertaa ja anna pölyn laskeutua. Irrota säiliö vipua käyttämällä. Kytken moottorin virta ja toimi seuraavasti: – irrota säiliö koneen alta; – sulje säiliön “1” kansi; – irrota sinetöity säiliö “2”; – aseta uusi tyhjä säiliö pölysäiliöön ja asenna se paikalleen imuriin. arkista huolellisesti, että jätesäiliö (asennettuna) on tiiviisti paikallaan suodatinkammiota vasten. Myrkyllisiä aineita sisältävän säiliön hävittäminen tulee suorittaa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Suojapölypussijärjestelmän käyttäminen, Pölyluokka H. Suojapölypussin asentaminen Aseta erikoispölypussi tasaisesti säiliöön suuaukko säiliön tuloaukkoa vasten. Liu’uta suuaukko erikoispölypussiin säiliön tuloaukkoon niin pitkälle kuin se menee – älä kierrä. Käännä sitten muovipussi alas, säiliön vanteen ylitse. Vedä nyt säiliön vanteen yli jäävä muovipussin osa tiukasti laippaa vasten (ennen imurin ylä- ja alaosien uudelleen kiinnittämistä). Kun pölypussi on täynnä Anna letkun olla kytkettynä tai sulje sulkijalla! Avaa laite ja irrota varovasti säiliön vanteen yllä oleva muovipussi, paina suuaukko yhteen ja sinetöi pussi. Irrota liitäntälaipan takaosa painamalla kulmasta alaspäin lyhyesti ja lujasti, pidä etuosa mahdollisimman kiinni liitoskappaleessa. Joustava muovi-putki –liitos on nyt näkyvissä ja se voidaan sitoa kunnolla johdon kanssa yksikertaisesti vetämällä se yhteen. Kun näin on varmistettu, että pölyä ei pääse ulos, irrota nyt myös laipan etuosa liitoskappaleesta. Pölypussijärjestelmän käyttäminen (muovipussilla) (Kuva 9). Avaa järjestelmä ja irrota muovipussin reuna varovasti säiliön reunasta. Sulje pussin suuaukko ja ota se ulos säiliöstä. Aseta uusi pussi säiliöön. Varmista, että se asettuu pohjaan ja seinille. Vedä pussin reuna säiliön reunan päälle ja tasoita se. Pölyluokka “L” Tähän käyttökategoriaan kuuluvia laitteita voidaan käyttää ilman pölypussia. Tässä tapauksessa on huolehdittava pölyn tyhjennyksestä erityisellä alueella hengityssuojainta käyttäen.
Sivu: 11
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 11 TEKNISET TIEDOT HUOLTO Johdanto Imuyksikkö ei tarvitse erityistä huoltoa tai voitelua. Pidä kuitenkin mielessä, että asianmukainen käyttö ja huolto ovat oleellisia imurin turvallisuuden ja tehokkuuden takaamiseksi. Asianmukaisen ja säännöllisen toiminnan varmistamiseksi sekä takuun raukeamisen estämiseksi, on käytettävä ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk-Advance A/S –varaosia korjauksia tehtäessä. Tarkistukset ja tarkastelut käynnistyksen yhteydessä Asiakkaan olisi suoritettava seuraavat toimenpiteet imurin kuljetuksen aikaisten vaurioiden tarkistamiseksi. Ennen käynnistystä tarkista, että sähköverkon jännite vastaa koneelle määritettyä jännitettä (katso kappaleen, kuva 1, tietokyltistä). Tarkista, että kaikki varoitus- ja vaarakyltit on asennettu ja luettavissa. Tarkista, että kaikki suojukset on asennettu ja että ne toimivat. Malli IV 022 IV 022 EL S.IV 040 IV 040 EL S A [mm] 1.210 1.210 1.210 1.210 B [mm] 630 630 630 630 C [mm] 1.500 1.500 1.500 1.500 Paino [kg] 180 187 197 205 Kuvaus IV 022 IV 040 Jännitealue [V] 3X200 - 415 3X200 - 3X600 Frekvens [W] 50/60 50/60 IP skyddsklass 55 55 Suojausluokka F F Pölyluokka L, M, H L, M, H Nimellisteho [W] 2.200 4.000 Imuteho [W] 267 588 Ilmavirtaus [l/s] 84 100 Alipaine [kPa] 15,7 20,8 Äänenpainetaso 1,5 m:ssä (DBA) ISO3744 67,9 73,2 Säiliön tilavuus 100 100 Pääsuodatinalue 17.600 17.600 Kaapelin pituus 9,5 9,5 Sisääntulo [mm] 50/70 50/70 Pituus x leveys x korkeus [mm] 1.210x630x1.500 1.210x630x1.500 Paino [kg] 180 197 VAROITUS! Kaikki huolto- ja puhdistustoimenpiteet on suoritettava kone sammutettuna ja kytkettynä irti sähköverkosta.
Sivu: 12
KÄYTTÖOHJE 12 32401105(1)2004-04 B Imurin käydessä Tarkista, että kaikki ilmatiivisteet ovat tiiviitä. Tarkista, että kaikki kiinteät suojukset toimivat. Suorita imurointitestit työssä käsiteltävillä materiaaleilla. Näin varmistetaan imurin kaikkien osien asianmukainen toiminta. Normaalihuolto Seuraavat toimenpiteet on suoritettava tarkasti, jotta imuri pysyy jatkuvasti luotettavassa käyttökunnossa. Ennen jokaista työvuoroa Tarkista, että kaikki varoitus- ja vaarakyltit on kiinnitetty ja luettavissa. Vaihda kyltit, jos ne ovat vaurioituneet tai epätäydellisiä. Tarkista, että jätesäiliö on tyhjä. Tyhjennä säiliö päinvastaisessa tapauksessa. Katso ohjeita kappaleesta. Käynnistä imuri ja tarkista suodattimen suorituskyky mittarista “1”. Joka 200:s käyttötunti (kuukausittain) Tarkista imurin ilmatiivistys. Vuotoja ei saa olla. Tarkista imuletkun ja lisävarusteiden kunto. Niissä ei saa olla repeytymiä, rakoja tai rikkoutumista, koska ne heikentävät imutehoa. Tarkista, että virtajohto ei ole vaurioitunut, repeytynyt tai murskaantunut. Mikäli näin on, on johto välittömästi vaihdettava. Tarkista ensisijaisen suodattimen kunto. Se ei saa olla vaurioitunut, toisin sanoen siinä ei saa olla halkeamia, reikiä tai muuta vauriota. Vaihda suodatin mikäli edellä mainittuja vikoja ilmenee. Joka 2000:s käyttötunti (vuosittain) Tarkista imuyksikön kunto. Anna valmistajan tai valtuutetun huoltokeskuksen suorittaa laitteen perustarkastus. Kuinka vaaditut tarkastukset suoritetaan Käyttäjän tulee suorittaa tarkastukset seuraavassa kuvatulla tavalla. Ensisijaisen suodattimen vaihtaminen Ensisijaisen suodattimen vaihtaminen. Työskentele ulkona mikäli mahdollista. Vanha suodatin on hävitettävä erityisessä muovipussissa. Löysää puristinta, joka kiinnittää suodatinkokonaisuuden laitteeseen. Irrota imuputki “1” alemmasta kiinnikkeestä. Jos suodatinkokonaisuus on hyvin painava, irrota suodattimen yläkansi ja nosta suodatinkokonaisuus koneesta käyttämällä 2:ta kahvaa. Ruuvaa irti puristin, joka lukitsee suodattimen laakerin kehään ja irrota se suodattimesta. Käännä suodatin, jolloin muovinen kaitale “2” tulee näkyviin. Aseta suodatin muovipussiin “3”, leikkaa muovikaitaleet ja irrota kehä suodattimesta. Sulje suodattimen sisältävä muovipussi. Jos se on tahriintunut myrkyllisellä tai vaarallisella pölyllä, älä heitä sitä pois. Vie pussi viranomaisille, jotka on valtuutettu kyseisen jätteen hävittämiseen. Vaihda ensisijainen ja absoluuttinen suodatin erityisen huolellisesti ja käytä ennen kaikkea P3-tyyppistä suojainta. Hanki suodatin, joka on ominaisuuksiltaan samanlainen kuin vanha suodatin ja toimi seuraavasti: (kuva 17): – asenna suodattimen sulkuhaka ja pidätysrengas uuteen suodattimeen; – asenna kehä “4” paikalleen ja kiinnitä se suodattimeen muovisilla nauhoilla “2” suodattimen pohjaan; – asenna suodatinsauva suodattimen ravistusjärjestelmään ja kiristä pultti; – kiinnitä suodatinkokonaisuuden yläkansi; – nosta suodatinkokonaisuus takaisin laitteeseen; – asenna imuputki “1” takaisin paikalleen; – asenna puristin, joka kiinnittää suodatinkokonaisuuden laitteeseen. VAROITUS! Mikäli imuria on käytetty käyttäjän terveydelle vaarallisten materiaalien imuroimiseen, on huoltohenkilökunnan käytettävä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita. VAROITUS! Suodattimen vaihtaminen on tärkeä toimenpide. Suodatin on vaihdettava ominaisuuksiltaan, suodatusalueeltaan ja kategorialtaan samanlaiseen suodattimeen. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen vaarantaa imurin asianmukaisen toiminnan.
Sivu: 13
KÄYTTÖOHJE 32401105(1)2004-04 B 13 Absoluuttisen suodattimen vaihtaminen Asennettu absoluuttinen suodatin vaihdetaan seuraavalla tavalla: – löysää puristinta, joka kiinnittää suodatinkokonaisuuden laitteeseen; – irrota imuputki “1” alemmasta kiinnikkeestä; – löysää absoluuttisen suodatinkammion yläkannen kiinnityspuristinta. Nyt absoluuttinen suodatin “1” voidaan irrottaa ja vaihtaa uuteen; – asenna yläkansi takaisin paikalleen ja kiinnitä puristin; – kiinnitä imuputki; – asenna suodatinkokonaisuus takaisin paikalleen ja kiristä puristin. Purettu ja vaihdettu absoluuttinen suodatin on suljettava nailonpussiin ja hävitettävä asianmukaisella tavalla. Vaihda ensisijainen ja absoluuttinen suodatin erityisen huolellisesti ja käytä ennen kaikkea P3-tyyppistä suojainta. Letkujen kunnon tarkistaminen Jotta imuri toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla, on koko ilman imupiirin oltava täysin tiivis. Letkun “1”, joka liittää pääsuodattimen absoluuttisen suodattimen kammioon, kunto on ehdottomasti tarkistettava. Tarkista, että se on oikein asennettu. Tarkista letku “2”, joka liittää absoluuttisen suodattimen kammion imumoottoriin ja letku “3”, joka yhdistää imumoottorin poistoon. Imutuulettimen kunnon tarkistaminen Pölykeräytymät saattavat aiheuttaa tuulettimen epätasapainoisuutta ja synnyttää epänormaalia tärinää kuluttaen laakerit nopeasti. Pyydä näissä tapauksissa teknistä apua Nilfisk-Advancelta tai valmistajan valtuuttamalta huoltokeskukselta. Muista irrottaa suodatusyksikkö kotelosta. Irrotuksessa tarvitaan nostolaitteita ja kone on ankkuroitava turvallisesti. Yksikkö saattaa painaa jopa 50 kg. Tarkista säännöllisesti, että turbiinikotelossa “2” ei ole pölykeräytymiä työskenneltäessä erityisen pölyisissä tiloissa. Mikäli ympäristössä on pölyä tai öljysumua varmista, että ritilän “1” jäähdytysaukot eivät tukkeudu. Tämä saattaa estää moottorin kunnollista jäähdytystä ja johtaa lämpösuojaimen laukeamiseen tai, pahimmassa tapauksessa, aiheuttaa moottorin rikkoutumisen. HUOMAA Absoluuttinen suodatin on myrkyllistä jätettä ja sitä on käsiteltävä sen mukaisesti. Vie suodatin kyseisten materiaalien hävittämiseen valtuutetulle viranomaiselle. Yleisiä suosituksia. Kiinnitä erityistä huomiota maadoitusliitoksiin konetta purettaessa ja asennettaessa, suodattimia vaihdettaessa, jne.
Sivu: 14
KÄYTTÖOHJE 14 32401105(1)2004-04 B Suositellut varaosat Seuraavia varaosia suositellaan pidettäväksi saatavilla huoltotöiden nopeuttamiseksi. VIKOJENETSINTÄ Varaosanu- mero Malli Kuvaus 32400345 1 D. 360 Kiristysnauha 32400337 1 D. 360 Suodatinsäiliön tiiviste 32400338 1 D. 460 Pölysäiliön tiiviste 32400323 1 Ravistinlaitteetn työntövaimennin 32400336 1 D. 460 Suodatinsäiliön tiiviste 32400326 1 Vakio polyesterisuodatin (tyypin mukaan) 32400327 1 PTFE-suodatin (tyypin mukaan) 32400328 1 Antistaattinen vakiosuodatin (tyypin mukaan) 32400329 1 Antistaattinen PTFE-suodatin (tyypin mukaan) 32400330 1 NOMEX-suodatin (tyypin mukaan) 32400344 1 D. 460 Kiristysnauha Vika Syyt Korjaus Imuri pysähtyy yllättäen Ensisijainen suodatin on tukossa Ravista suodatinta. Vaihda suodatin, jos ravistelu ei riitä Moottorin turvajarru Imuputki on tukossa Tarkista imuputki ja puhdista se. Tarkista asennus. Tarkista moottorin teho. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltokeskukseen Pölyä vuotaa imurista Suodatin on repeytynyt Vaihda se toiseen, samaan kategoriaan kuuluvaan suodattimeen. Sopimaton suodatin Vaihda se toiseen, sopivaan kategoriaan kuuluvaan ja tarkista Imuri puhaltaa imuroinnin sijasta Väärät sähkövirtakytkennät Irrota pistoke ja vaihda kaksi jännitejohtoa keskenään, Katso ohjeita kappaleesta Elektrostaattista virtaa imurissa Olematon tai riittämätön maadoitus Tarkista kaikki maakytkennät. Tarkista erityisesti imuaukon tiivistys. Putken on oltava ehdottomasti antistaattinen

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk IV 040, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk IV 040 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk IV 040 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk IV 040

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk IV 040 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: IV 040
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Ruotsalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Portugali, Kreikka, Puola, Latvialainen, Liettua, Virolainen