GM 80 C

Nilfisk GM 80 C käyttöohjeet

GM 80 C

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk GM 80 C kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 48 sivua.

Sivu: 1
12 SUOMI Käyttöohjeet Ennen kuin pölynimuria voidaan käyttää, letku on kiinnitettävä kaarevaan putkeen kohdassa 5 esitetyllä tavalla. Ennen kuin ryhdyt käyttämään pölynimuria varmista, että käyttöjännite vastaa pölynimurin alla olevaan tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Pölynimurin mukana tulee valmiiksi paikalleen asennettu pölypussi. Älä koskaan käytä pölynimuria ilman asianmukaisesti asennettua pölypussia. Pölynpussin vaihtaminen on kuvattu kohdassa 8. Tärkeitä varoituksia 1. Tämä laite soveltuu myös kotitalouskyyppiseen käyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, sairaaloissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa. 2. Laite ei sovi terveydelle vaarallisten pölyjen siivoamiseen, lukuunottamatta tilanteita. 3. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen, eikä sitä saa säilyttää ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa. Säilytä laite sisätiloissa enintään 60°C:n ja vähintään 0°C:n lämpötilassa. 4. Kuivan pölyn imuroimiseen tarkoitettua laitetta ei tule käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen. 5. Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien tai räjähtävien aineiden imuroimiseen, eikä sitä tule käyttää ympäristössä, jossa on räjähdysvaara. 6. Laitetta ei tule missään tapauksessa käyttää kuuman aineen imuroimiseen. Erityisesti laitetta ei saa käyttää avoimien ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien kohteiden siivoukseen. 7. Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohdossa on mitään merkkejä vaurioista. Tarkasta johdon kunto säännöllisesti, erityisesti jos se on rutistunut, jäänyt oven väliin tai sen yli on ajettu. Koneen irroitettavaa sähköjohtoa ei saa korjata. Se on korvattava ainoastaan alkuperäisellä Nilfisk sähkö johdolla, jos johto on vahingoittunot. 8. Rikkinäistä tai viallista laitetta ei tule käyttää siivoukseen. 9. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Irrota pistotulppa tarttumalla tulppaan, ei sähköjohtoon. 10. Johtoa korjattaessa tai vaihdettaessa tulee käyttää saman tyyppista johtoa kuin laitteessa on alunperin käytetty. Uutta johtoa saat NILFISKiltä. 11. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen laitteen tai sähköjohdon huoltotöiden aloittamista. 12. Moottorilla toimivan sähkölaitteen ja sähköjohtojen korjaaminen tulee jättää ammattitaitoisen tai asiantuntevan henkilön tehtäväksi. Ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista virta on katkaistava pääkytkimestä tai sähköjohto irrotettava pistorasiasta. 13. Mekaanisiin tai elektronisiin turvalatteisiin ei saa tehdä muutoksia. 1 Käynnistys / pysäytys 1 Työnnä sähköjohdon laitteen puoleinen pää moottorin virtaliittimeen. Kytke pistotulppa seinäpistorasiaan. Käynnistä moottori painamalla nappia 1 Pysäytä moottori painamalla uudelleen nappia 1. Irrota sähköjohto pistorasiasta kun lopetat siivouksen. Virtajohdon irrottaminen Voit pidentää johdon käyttöikää irrottamalla sen aina moottorista, kun lopetat siivoamisen. Kiedo johto löysälle kiepille ja laita se säilytyspaikkaansa. 2 Huomio Älä kiedo johtoa tiukasti moottorin ympärille, koska se rasittaa johtoa ja lyhentää huomattavasti sen käyttöikää. 3 Mikrostaattinen suodatin Moottorin päällä oleva harmaa mikrostaattinen suodatin kerää ja sitoo tehokkaasti mikropartikkeleita. Poistoilman puhdistumisen varmistamiseksi ja moottorin ylikuumenemisen estämiseksi on tärkeää, että suodatin vaihdetaan säännöllisesti. Mikrostaattinen suodatin tulee vaihtaa noin 50 käyttötunnin välein, mikä vastaa noin vuoden kotitalouskäyttöä. Vaihtaminen 1 Käännä kahta ruuvia kolikolla, kunnes niiden aukot ovat pystysuorassa. 2 Vapauta kahva painamalla sitä varovasti alaspäin sen keskeltä. Paina, kunnes molemmat päät ponnahtavat esiin moottorisyvennyksestä. 3 Nosta pois poistoilmaritilä ja suodatin. Ääntä vaimentava materiaali tulee jättää moottorin päälle. 4 Irrota harmaa suodatin ja aseta uusi paikalleen. Aseta ritilä paikalleen. Aseta kahva oikeaan asentoon ja lukitse se kääntämällä ruuveja, kunnes niiden aukot ovat vaakasuorassa. 4 Letkun kiinnittäminen Työnnä pikaliitin imuaukkoon ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Irrota letku kiertämällä liitintä vastakkaiseen suuntaan. 5 Letku ja putket 1 Letkun kiinnittäminen kaarevaan putkeen Työnnä letku kaarevaan putkeen ja käännä, kunnes lukitusvivut lukittuvat paikoilleen. 2 Letkun irrottaminen kaarevasta putkesta Voit irrottaa letkun kaarevasta putkesta esim. poistaaksesi tukoksen. Työnnä toista lukitusvipua ruuvitaltalla kuvan mukaisesti. Käännä lukitusvipua kunnes se aukeaa. Tee sama toiselle lukitusvivulle. Kaareva putki voidaan nyt irrottaa letkusta. Teleskooppiputkiset mallit Teleskooppiputki voidaan säätää käyttäjän pituuden mukaan. 3 Vapauta putken lukitus kaavion osoittamalla tavalla ja vedä halutun pituiseksi. 4 Lukitse putki kuvan osoittamalla tavalla. Kaikki mallit 5 Työnnä kaareva putki teräsputkeen.
Sivu: 2
13 6 Imutehon säätäminen 1 Suuttimen imutehoa voidaan säädellä kaarevassa putkessa olevan liukuventtiilin avulla. Imu on tehokkainta, kun venttiiliä työnnetään eteenpäin niin, että aukko sulkeutuu. 2 Suuttimen imutehoa voidaan säätä pienemmäksi esim. irtopäällisten ja verhojen imurointia varten vetämällä venttiiliä taaksepäin, jolloin aukko suurenee. 7 Suodattimen ravistaminen Jotta imuteho säilyisi mahdollisimman tasaisena, suodatin on pidettävä mahdollisimman puhtaana ravistelemalla se säännöllisesti. Suodatinta ei saa pestä tai harjata. 80:n moottorin irrottaminen 1 Pidä kiinni moottorin kahvasta ja avaa yläsalvat. Nosta moottori pois. 2 Vedä suodatin ulos pitäen kiinni sen pohjaosasta ja ravistele sitä varovasti puolelta toiselle. Letkun on oltava kiinni säiliössä ravistelun aikana. Suodatin voidaan puhdistaa imuroimalla. 90:n moottorin irrottaminen 1 Irrota moottori kääntämällä sen kahvaa vastapäivään. Nosta moottori pois. Säiliön tyhjentäminen Kun suodatin on ravisteltu ja letku irrotettu, avaa salvat ja aukaise säiliö. Nosta pois yläosa ja tyhjennä säiliön alaosa. 80:n moottorin asettaminen paikalleen Moottoria asentaessasi varmista, että kytkin on suoraan säiliön imuaukon päällä ja että pistoke on käännetty taaksepäin. 90:n moottorin asettaminen paikalleen 2 Aseta moottori paikalleen siten, että on/off-kytkin on vastakkain säiliössä olevan moottorin asennusmerkin kanssa ja pistotulppa on käännetty taaksepäin. Käännä moottoria myötäpäivään, kunnes kuulet selvän naksahduksen. Jos moottori ei lukitu paikalleen kääntämällä, paina säiliön sisällä olevaa lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan. 8 Pölypussin käyttö Pölynimurin mukana tulee kaksinkertainen, itse paikalleen asettuva pölypussi. Irrota säiliö avaamalla salvat ja nostamalla moottori/suodatinosan ylempi osa pois laitteesta. Valmistele pölypussi seuraavalla tavalla: 1 Puhkaise pölypussin lävistetty osa ja aseta pussi alempaan säiliöön. 2 Vedä pölypussin muovilevy molemmin käsin imuaukon päälle. Avaa pussin taitteet varovasti. Aseta ylempi säiliö varovasti paikalleen ja lukitse molemmat salvat. Huomio Imuteho riippuu pölypussin koosta ja laadusta. Käytä ainoastaan aitoja Nilfisk-pusseja. Jos laitteessa käytetään muita kuin Nilfisk-pölypusseja ja ilman virtaus estyy, saattaa tästä seurata moottorin ylikuumeneminen, mikä voi vahingoittaa moottoria. 9 Poistoilman suodatin Poistoilman suodatinta käytetään, kun poistoilman on ehdottomasti oltava puhdasta. Poistoilman suodatin asetetaan moottorin päälle hajottimen tilalle. Poistoilman suodatin on helppo asentaa ja se voidaan tarvittaessa vaihtaa. Poistoilman suodattimen mukana tulee erityinen kahva. 10 Puhalluslisälaite Asennus Irrota ääntä vaimentavalla materiaalilla varustettu ilmanhajottaja (ks. sivu 2). Aseta puhalluslaitteen sovitin 11562000 kuhunkin moottoriin. Sovittimet pysyvät paikallaan moottorin kahvan avulla. Sovita puhalluslaite moottorin puhalluslaitesovittimiin. Ennen kuin kiinnität letkun laitteeseen, valmista, että se on puhdas - aseta sen avoin pää hetkeksi säiliön imuaukon kohdalle moottorien ollessa käynnissä ja ravista. Huolto Säilytä puhdistuslaite aina kuivassa paikassa. Moottorin laakerointi on esirasvattu ja suunniteltu jatkuvaan raskaaseen käyttöön. Käyttötunneista riippuen pölysuodatin tulee vaihtaa uuteen. (Pidä säiliö puhtaana kuivaa kangasta ja suihkutettavaa puhdistusainetta käyttäen). Yksityiskohtaisemmat tiedot huollosta ja korjauksesta saat ottamalla yhteyttä suoraan NILFISK-jälleenmyyjääsi. Tyyppilevy Laitteesi malli- ja sarjanumero on merkitty sen tyyppilevyyn. Näitä tietoja tarvitaan varaosia tilattaessa. Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Malli Sarjanumero Valmistusvuosi Käyttöjännite Vianmääritys • moottori ei käynnisty - sulake voi olla palanut ja se täytyy vaihtaa. - sähköjohto tai pistorasia voi olla viallinen ja se täytyy tarkastaa. • imuteho on laskenut - pölypussi voi olla täynnä ja se täytyy vaihtaa, ks. sivu 3. - suodatin voi olla tukkeutunut ja se täytyy ravistaa, ks. sivu 3. • moottori ei pysy lukittuna paikalleen säiliön päällä (ainoastaan 90) - säiliön punainen lukitusvipu on väärässä asennossa. Työnnä vipua nuolen osoittamaan suuntaan.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk GM 80 C, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk GM 80 C käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk GM 80 C suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk GM 80 C

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk GM 80 C allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: GM 80 C
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen