Nilfisk GD 911 Battery käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk GD 911 Battery kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 36 sivua.

Sivu: 1
11 SUOMI Käyttöohjeet - Akut Tämä pölynimuri toimii litiumioniakuilla. Koneen mukana toimitetaan normaalisti kaksi akkua. Molempien akkujen yläosassa on LED-merkkivalo. Kun akussa on varausta ja se toimii normaalilla teholla, vihreä LED-merkkivalo palaa kiinteästi. Molemmat akut voidaan liittää pölynimuriin yhtä aikaa. Kun akun merkkivalo alkaa vilkkua, akun tehosta on jäljelle alle 30 prosenttia. Kun akun käyttöteho on lopussa, eli varausta on jäljellä 0 %, pölynimuri siirtyy automaattisesti käyttämään toista akkua (jos siinä on varausta). Tämän ansiosta akkujen teho riittää jopa 60 minuutin käyttöaikaan. Pölynimuriin voidaan tilata myös kolmas akku, joka pidentää käyttöaikaa lisää. Akuissa on painike, joka näyttää jäljellä olevan varauksen silloin, kun akku ei ole kiinni pölynimurissa. Kun painiketta painetaan, akun LED-merkkivalo ilmoittaa akun varaustilan 30 sekunnin ajan. Kun akun merkkivalo alkaa vilkkua, akun tehosta on jäljellä alle 30 prosenttia ja sen on vaihdettava kohta. Huomaa! Virransäästämiseksi, paristot asetetaan varastointitilaan, jos niitä ei käytetä 8 viikon sisään. Jos näin tapahtuu, paina resetointipainiketta. Akkujen poistaminen ja asentaminen A) Akun poistaminen pölynimurista 1. Paina pölynimurin kahvassa olevaa vapautuspainiketta. 2. Pidä painiketta alhaalla ja nosta samalla akkua ylöspäin ja sen jälkeen ulospäin. B) Akun asentaminen pölynimuriin 1. Liu'uta akku paikalleen työntämällä sitä sisään- ja ylöspäin. 2. Paina akkua alaspäin. Akkujen käyttöaika on noin 30 minuuttia. Akku toimii normaalitilanteessa kunnes varauksesta on jäljellä 0 %, sen jälkeen se sammuu itsestään. Kahden akun lataus täyteen varaukseen kestää noin 100 minuuttia. Tämä kone on tarkoitettu ainoastaan kuiville materiaaleille, eikä sitä saa säilyttää tai käyttää ulkona kosteissa olosuhteissa. Säilytä konetta sisätilassa, jonka lämpötila on enintään 50 °C ja vähintään 0 °C (32-122 °F). Pölynimuria ei saa käyttää vaarallisten materiaalien, esimerkiksi myrkyllisen pölyn tai palavien tai räjähtävien aineiden siivoamiseen. Sitä ei myöskään saa käyttää räjähdysvaarallisissa olosuhteissa. Pölynimurilla ei saa missään olosuhteissa imuroida kuumia aineita. Pölynimurin käyttö on erityisesti kielletty avonaisten tai suljettujen tulisijojen, uunien ja vastaavien kuumaa tai kytevää tuhkaa sisältävien kohteiden puhdistukseen. Pölynimuria ei saa käyttää veden, nesteen tai syttyvien kaasujen imurointiin. Lapset eivätkä fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantuntemusta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastettava, ettei laitteella saa leikkiä. Mekaanisiin, sähköisiin tai lämpötilaa valvoviin osiin ei saa tehdä muutoksia. Koneessa on terminen katkaisija, joka suojaa moottoria ja muita tärkeitä koneenosia ylikuumentumiselta. Jos koneen terminen katkaisija sammuu, sen automaattinen palautuminen kestää vähintään 5-10 minuuttia. Odotusajaksi koneen katkaisija on siirrettävä off-asentoon. Sen jälkeen tarkastetaan, onko letkussa, pölypussissa tai suodattimessa tukos, joka estää ilman virtaamisen koneen sisällä. Käyttöohjeet - pölynimuri Tämä kone soveltuu liikeyritysten käyttöön, esimerkiksi hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, myymälöihin ja toimistoihin, sekä normaaliin kotitalouskäyttöön. Kaikki tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet on luettava ennen laitteen käyttöä. Varaamme oikeuden teknisten tietojen ja yksityiskohtien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta. Kuvissa esitetyissä tarvikkeissa voi olla mallikohtaisia vaihteluita. Ylläpito - pölynimuri Säilytä pölynimuria aina kuivassa paikassa. Pölynimuri on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Käyttötunneista riippuen pölynsuodattimet (pölypussi, säkkisuodatin ja moottorisuodatin) on uusittava. Koneessa on oltava pölypussi, kun pölynimurin säkkisuodatinta imuroidaan. Säiliö on puhdistettava kuivalla liinalla ja pienellä määrällä kiillotusainetta. Koneen imuteho riippuu pölypussin ja suodattimien koosta ja laadusta. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien tai suodattimien käyttö voi vähentää ilman virtausta, jolloin kone ylikuormittuu. Muiden kuin alkuperäisten pölypussien ja suodattimien käyttö johtaa takuun raukeamiseen. Tässä pölynimurissa saa käyttää vain sen mukana toimitettuja tarvikkeita ja suulakkeita. Muiden kuin alkuperäisten suulakkeiden käyttö voi vaarantaa laitteen turvallisuuden. Lisäksi kaikki takuuvaateet hylätään, mikäli laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä tarvikkeita. Käyttöohjeet - laturi Laturi tulee sijoittaa pöydälle tai hyllylle, tai se tulee kiinnittää seinälle. Jos se kiinnitetään seinään - valitse laturiin sopivat ruuvit - ja tarvittaessa tulpat - seinämateriaalin mukaan. Kun akun LED-merkkivalo alkaa vilkkua, akun tehosta on jäljellä alle 30 prosenttia. Akku toimii normaalitilanteessa kunnes varauksesta on jäljellä 0 %, sen jälkeen se sammuu itsestään. Akkujen lataus: 1. Kiinnitä latausjohdon liitin laturiin. 2. Aseta akku laturiin. 3. Vedä akkua taaksepäin, kiinni laturin liittimiin. 4. Liitä latausjohdon toinen pää pistorasiaan. Akut latautuvat automaattisesti, ja vihreä LED-merkkivalo vilkkuu kun lataus on käynnissä. Kun akku on ladattu täyteen, vihreä LED-merkkivalo syttyy palamaan kiinteästi. Kahden akun lataus täyteen varaukseen kestää noin 100 minuuttia. Ladattu akku voidaan jättää laturiin siihen asti, kun se otetaan käyttöön. Ylilatauksen vaaraa ei ole. Tuotteessa tai pakkauksessa oleva -merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Se on sen sijaan toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat osaltasi estämään tuotteen mahdollisesti aiheuttamia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Niitä voi syntyä, mikäli tuotteen hävittämistä ei tehdä asianmukaisella tavalla. Lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat asuinkunnastasi, omalta jätehuoltoyhtiöltäsi tai liikkeestä, josta olet ostanut tämän tuotteen. * Tämä pölynimuri toimii litiumioniakuilla. Käytetyt akut on hävitettävä turvallisella tavalla. Ne on laitettava suljettuun muovipussiin ja niitä on käsiteltävä kaikkien paikallisten turvallisuusohjeiden ja ympäristömääräysten mukaisesti. * Älä koskaan käytä imurissa tavallisia paristoja. * Käytä vain alkuperäisiä varaosa-akkuja, jos akut on vaihdettava. * Jos akut vuotavat, toimita ne ongelmajätelaitokseen tai vastaavaan keräyspisteeseen. * Akut on poistettava laitteesta ennen sen hävittämistä. * Akut on hävitettävä turvallisesti ja kaikkien paikallisten turvallisuusohjeiden ja ympäristömääräysten mukaisesti. Huomaa! Akun suorituskyky paranee ensimmäisen latauksen/ latauksen purkautumisen jälkeen. * Älä lataa tässä laturissa muita kuin ladattavia akkuja. * Tarkasta akut ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta * Älä riko akkuja. * Älä avaa akkuja. * Älä kuumenna tai polta akkuja. * Älä aiheuta akkuihin oikosulkua. * Älä upota akkuja nesteeseen. * Älä lataa akkuja alle 0 °C:n lämpötilassa. * Älä lataa vioittunutta akkua. * Älä säilytä akkuja metalliesineiden luona, se voi johtaa oikosulkuun. Varoitukset - Laturi Lue nämä varoitukset ennen laturin käyttöä. * VAARA! Vammojen välttämiseksi lataa vain litium-ioni-tyyppisiä ladattavia akkuja. Muut akkutyypit saattavat haljeta ja aiheuttaahenkilövahinkojaja vaurioita. * Tarkasta laturin virtajohto säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vioittuneita laitteita. * Jos laturin virtajohto on vioittunut, se on vaihdettava valmistajalta tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittavaan alkuperäiseen johtoon. * Laturi on suojattava kosteudelta, ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. * Älä käytä laturia, mikäli se on kostea. * Älä lataa akkuja alle 0 °C:n lämpötiloissa * Käytettävän verkkovirran on vastattava laturin arvokilvessä ilmoitettua jännitettä. * Älä käytä laturia räjähdysalttiissa olosuhteissa. * Älä kanna laturia sen virtajohdosta. * Älä käsittele sähköjohtoa tai pistoketta märin käsin. * Älä irrota laturia virtalähteestä johdosta vetämällä. Irrota pistoke tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon. * Älä peitä laturia. * Älä avaa laturia. Korjaukset on annettava ammattitaitoisen korjaajan tehtäväksi. * Älä lataa vioittuneita akkuja. * Lataa vain kuivia akkuja. * Älä lataa tässä laturissa muita kuin ladattavia akkuja. * Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Varoitukset - Laturi Varoitukset - Akut Varoitukset - pölynimuri Ennen akkulaturin käyttöä lue kaikki akun, laturin ja laitteen ohjeet ja varomerkinnnät. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä akkulaturimalleja koskevia kayttö- ja turvallisuusohjeita. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 11 823 0110 000 Instruction for use GD 911Battery.indd 11 2008-01-30 10:49:57 2008-01-30 10:49:57

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk GD 911 Battery, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk GD 911 Battery käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk GD 911 Battery suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk GD 911 Battery

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk GD 911 Battery allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: GD 911 Battery
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen, Japanilainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen