Nilfisk GD 320 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk GD 320 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 34 sivua.

Sivu: 1
28 VAROITUS! • Imuri on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. • Älä jätä sähköpistorasiaan iiitettyä laitetta ilman valvontaa. Vedä pistotulppa pois pistorasiasta kun olet lopettanut laitteen käytön ja aina ennen huoltoa. • Ole tarkkaavainen imuroidessasi lapsen läheisyydessä, ja valvo lapsen imurointia. • Imuria saa käyttää ainoastaan ohjeissa kuvatulla tavalla. Huollon saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike, ja imurissa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia ja tarvikkeita. Älä tee laitteelle mitään muutoksia. • Älä koskaan imuroi ilman suodatinta • VAROITUS! Laitetta ei saa käyttää terveydelle vaarallisen pölyn (esim. asbestin) imurointiin. • Laitetta ei saa käyttää, jos sen johto tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos laite ei toimi kuten sen pitäisi, jos se on vahingoittunut, jätetty ulos tai kastunut, toimita se huoltoliikkeeseen. • Ålä vedä tai nosta imuria johdosta. Älä jätä johtoa oven väliin äläkä vedä imuria sen yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. • Älä vedä pistotulppaa pois pistorasiasta johdosta kiinni pitäen. Tartu pistotulppaan, älä johtoon. • Älä imuroi minkään savuavan, hehkuvan tai palavan, kuten savukkeiden, tulitikkujen tai kuuman tuhkan läheisyydessä. • Älä imuroi teräviä esineitä, kuten lasinsiruja tai nauloja. • Katkaise laitteesta virta ennenkuin vedät pistotulpan pois pistorasiasta. • Noudata erityistä varovaisuutta imuroidessasi portaita. • Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on palavia tai helposti syttyviä nesteitä tai kaasuja. • Katkaise virta ennen tarvikkeiden liittämistä tai pois ottoa. • Lapset eivätkä fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantunte musta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastet tava, ettei laitteella saa leikkiä. Kaksoiseristys korvaa maadoituksen. Laitetta, jonka arvokilvessä on kaksoiseristyksen merkki (pieni neliö isomman sisällä) ei saa ryhtyä maadoittamaan. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta, mistä syystä sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö. Vaihto-osien on oltava identtisiä alkuperäisten kanssa. TÄRKEÄÄ! Laitteessa on erikoisvalmisteinen johto, joka on sen vioittu- essa korvattava samantyyppisellä johdolla. Sen saa valtuu- tetusta huoltoliikkeestä ja valtuutetulta myyjältä, ja se on annettava ammattitaitoisen henkilön asennettavaksi. HUOM! Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen huolto- ja kunnossapi- totöitä. Ennen kuin alat käyttää laitetta varmistaudu siitä, että arvo- kilvessä oleva taajuus ja jännite vastaavat verkkojännitettä. Arvokilpi on moottorikannen kääntöpuolella. Pidätämme oikeuden erittelyjen ja yksityiskohtien muutoksiin ennalta ilmoittamatta. Tämä laite täyttää EN-asettamat määräykset 89/336/EU, 93/31/EU, 73/23/EU, 93/68/EU. KAKSOISERISTETYN LAITTEEN HUOLTO KÄYTTÄESSÄSI SÄHKÖLAITETTA NOUDATA AINA ASIAANKUULUVAA VAROVAISUUTTA. LUE KAIKKI OHJEET ENNENKUIN KÄYTÄT TÄTÄ IMURIA. TULIPALON, SÄHKÖISKUJEN JA VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA: TURVALLISUUSOHJEET H S k i H n H O i e V o m M V s a j p 1 V s k p s v s v a j K j K e s l M K k m s T A N s s m m A a A p i i e SÄILYTÄ NÄMATURVAOHJEET Tämä merkki tuotteessa tai pakkauksessa osoittaa, ettei tuotetta saa käsitellä kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan toimitettava asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkakomponenteille tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun varmistat, että tuotetta käsitellään oikealla tavalla, autat ehkäisemään ympäristö- ja terveyshaittoja. Niitä saattaa syntyä, mikäli tuote hävitetään tavallisen jätteen mukana. Lisätietoja kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätteenkeräyspalveluun tai myyntipisteeseen, josta tuote on ostettu. 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 28 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 28 2008-10-13 14:23:29 2008-10-13 14:23:29
Sivu: 2
29 KÄYTTÖOHJEET 2 Tyhjennys märkäimuroinnin jälkeen Irrota imuri pistorasiasta ennen säiliön tyhjentämistä Tyhjennä ja puhdista säiliö ja uimurijärjestelmä aina märkäimuroinnin jälkeen. Älä imuroi nestettä, ellei uimurijärjestelmä ole paikoillaan. Tyhjennys, mallit GWD 320 ja GWDGWD 335 2a) Vapauta salpa vetämällä alaosaa ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi. 2b) Irrota letku imuputkesta painamalla putkiliitoksen vapautuspainiketta. Vedä sitten letku pois. Tartu säkkisuodattimeen ja nosta se koneesta. 2c) Tyhjennä säiliö kallistamalla sitä taaksepäin ja kaatamalla neste lattiakaivoon tai vastaavaan. Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla, ennen kuin kiinnität moottorikannen takaisin paikoilleen. 2d) Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla. 2e) Kiinnitä moottorikansi säiliöön. Varmista kiinnitys salvoilla. Tyhjennys, mallit GWD 350 ja GWD 375 2f) Tyhjennysletku: Malli GWD 375 on tyhjennysletku. Irrota tyhjennysletku kannattimesta vetämällä letkua taaksepäin. Suuntaa letku lattiakaivoon ja irrota letkun tulppa. Luonnollinen paine tyhjentää säiliön nesteet. 2g) Säiliön tyhjennys: Vedä salpojen yläosaa ulospäin ja vapauta moottorikansi. Irrota moottorikansi. Tartu säkkisuodattimeen ja nosta se koneesta. Imuletku voi olla paikallaan säiliön tyhjennyksen aikana. Tartu toisella kädellä säiliön alaosassa olevaan kahvaan. Estä kärryn liikkuminen asettamalla toinen jalka jalustalle. Kallista sitten säiliötä taaksepäin ja kaada neste lattiakaivoon tai vastaavaan. 2h) Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla. 2i) Kiinnitä moottorikansi säiliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imuputkea kohti. Varmista kiinnitys salvoilla. 3 Tyhjennys kuivaimuroinnin jälkeen Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin tyhjennät koneen kuivaimuroinnin jälkeen. Tarkista säkkisuodatin tai pölypussi säännöllisesti. Vapauta salvat vetämällä niitä ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi säiliöstä. Patruunasuodatin: Suodattimet voidaan puhdistaa ravistamalla, harjaamalla tai pesemällä. Pesun jälkeen suodattimen tulee saada kuivua kunnolla ennen käyttöä. Tarkista moottorin suodatin ja vaihda tarvittaessa. Säkkisuodatin: Tartu säkkisuodattimeen ja nosta se koneesta. Ravista suodatinta, jotta kaikki pöly irtoaa siitä. Pölypussi: Tarkasta pölypussin täyttöaste. Vaihda pölypussi tarvittaessa. Poista vanha pussi. Pölypussi sovitetaan paikoilleen liu’uttamalla kumipäällysteinen pahviosa koneen imuputken läpi. Varmista, että kumikalvo menee imuputken korotetun osan yli. Tyhjennyksen jälkeen: Kiinnitä moottorikansi säiliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imuputkea kohti. Varmista kiinnitys salvoilla. Älä kuivaimuroi, ellei koneessa ole säkkisuodatinta tai pölypussia. Imurin imuteho riippuu suodattimen ja pölypussin koosta ja laadusta. Käytä vain alkuperäisiä suodattimia ja pölypusseja. 4 Uimurijärjestelmän huolto Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin huollat konetta. Tyhjennä ja puhdista säiliö ja uimurijärjestelmä aina märkäimuroinnin jälkeen. 4a) Vapauta salvat vetämällä niitä ulospäin niin, että moottorikansi vapautuu. Irrota moottorikansi säiliöstä. Käännä moottorikansi ylösalaisin. 4b) Löysää uimurikoria kääntämällä sitä vasemmalle. Poista koko uimurijärjestelmä moottorikannesta. 4c) Suodatin on moottoriaukon etuosassa. Tarkista moottorisuodatin ja HEPA-suodatin (jos varusteena). Vaihda uusi suodatin, jos suodatin on tukossa. 4d) Pyyhi uimuriventtiili ja uimurikori kostealla liinalla, ennen kuin kiinnität moottorikannen takaisin paikoilleen. Asenna uimuriventtiili uimurikoriin. Varmista, että uimuriventtiilin tiivistepinta on ylöspäin ja moottorikantta kohti. 4e) Kiinnitä uimurikori sovittamalla korissa oleva nuoli moottorikanteen. Kiristä sitten uimurikori kääntämällä sitä oikealle. 5 Käytön jälkeen Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä konetta. Kelaa johto. Johto voidaan kelata kahvan ympärille tai moottorikannen koukkuihin. Joissain malleissa on säilytystila lisälaitteille. HUOM! Suodatinpussi ja uimurijärjestelmä on asennettava koneeseen aina sekä NESTEITÄ että KUIVAA likaa imuroitaessa. Huomaa myös, että pölypussin käyttäminen nesteimuroinnissa voi vaikuttaa säiliön täyttöasteeseen. HUOM. Ennen märkäimurointia Oneessa on uimurijärjestelmä, joka pysäyttää koneen läpi kulkevan ilmavirran, kun nestetaso on noussut ylärajalle. Älä imuroi nestettä, ellei uimurikori ole paikoillaan. Varmistus: Löysää moottorikannen kummallakin puolella olevat kaksi salpaa. Irrota sitten moottorikansi. Tarkista, että moottorikannessa on uimurikori ja uimuriventtiili. Moottorikannen kiinnitys: Kiinnitä moottorikansi säiliöön. Varmista, että kytkin/kytkimet tulevat imuputkea kohti. Kiristä sitten salvat niin, että moottorikansi pysyy tiiviisti paikoillaan. Käytä aina kemiallista vaahdonestoainetta imuroidessasi vettä, johon on sekoitettu vaahtoavaa puhdistusainetta. Käytä puhdistusainevalmistajan suosittelemaa vaahdonestoainetta. 1 Koneen käynnistys ja käyttö Varmista, että sähkökytkin on pois päältä (asennossa 0). Kytke sitten imuletku koneen imuputkeen työntämällä letkua eteenpäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen. (Letkun voi irrottaa koneesta painamalla vapautuspainiketta ja vetämällä letkun pois.) Yhdistä sitten imuputki ja imuletku toisiinsa letkun kahvalla ja kierrä osia varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni. Kiinnitä letkuun sopiva suutin. Valitse suutin imuroitavan materiaalin perusteella. Kytke virtajohto pistorasiaan. Käynnistä moottori asettamalla sähkökytkin asentoon 1. Joissain malleissa on kaksi moottoria/puhallusyksikköä ja kaksi sahkökytkintä – yksi kummallekin moottorille. Kahvan säätäminen, mallit GWD 350 ja GWD 375 Kahva voidaan säätää sopivalle työskentelykorkeudelle. Löysää ensin kahvan kummallakin puolella olevat lukitusruuvit. Säädä sitten kahvaa liikuttamalla sitä ylös tai alas, kunnes sopiva kulma löytyy. Kiinnitä kahva kiristämällä molemmat lukitusruuvit uudelleen. Märkäimurointi Koneessa on uimurikori, joka pysäyttää ilmavirran koneen läpi, kun nestetaso on noussut ylärajalle. Silloin moottorin käyntiääni muuttuu huomattavasti ja imuteho laskee. Kun näin tapahtuu, sammuta koneesta virta. Irrota kone pistorasiasta. Katso kohta 2, Tyhjennys märkäimuroinnin jälkeen. Ammattikäyttöön tarkoitetut mallit Näissä malleissa on ylimääräinen pistoke porakoneiden tai muiden sähkölaitteiden kytkemistä varten. Suurin sähkölaitteen teho saa olla 2000W.Koneella voidaan näin imuroida kutterinpurua ja muita materiaaleja. Pistoke on moottorikannen etupuolella olevan muovikannen alla. Sähkökytkimessä on kaksi asentoa. Asento I: normaali toiminta. Kone sammuu, kun kytkin viedään asentoon 0. Asento II: ammattikäyttö. Tämä asento aktivoi ylimääräisen pistokkeen. Kytke sähkölaite pistorasiaan ja käynnistä laite ennen imurin käynnistämistä. Kun sähkölaitteesta sammutetaan virta, imuri toimii vielä 10 sekuntia. Viiveen tarkoituksena on varmistaa, että imuri saa imuroitua kaiken materiaalin. 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 29 823 0062 000 Instruction for use GWD 300 series EU 1.indd 29 2008-10-13 14:23:30 2008-10-13 14:23:30

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk GD 320, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk GD 320 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk GD 320 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk GD 320

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk GD 320 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: GD 320
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen