GD 110

Nilfisk GD 110 käyttöohjeet

GD 110

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk GD 110 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 24 sivua.

Sivu: 1
17 VAROITUS! KÄYTTÄESSÄSISÄHKÖLAITETTANOUDATAAINA ASIAANKUULUVAA VAROVAISUUTTA. LUE KAIKKI OHJEET, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ PÖLYNIMURIA. TULIPALON, SÄHKÖISKUJEN JA VAHINKOJEN VÄLTTÄMISEKSI NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA: • Vain sisäkäyttöön. • Älä jätä sähköpistorasiaan liitettyä laitetta ilman valvon taa. Vedä pistotulpa pois pistorasiasta, kun olet lopet tanut laitteen käytön ja aina ennen huoltoa. • Pölynimuria ei saa kayttää leluna. Ole tarkkaavainen imuroi dessasi lasten läheisyydessä ja valvo lapsen imurointia. Lapset eivätkä fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan heikentyneet henkilöt saa käyttää tätä laitetta. Laitetta ei saa myöskään saa käyttää ilman asiantunte musta ja laitetuntemusta ennen ohjauksen tai opastuksen saamista. Lasten oleskellessa laitteen läheisyydessä on valvottava, etteivät ne leiki laitteella ja heitä on opastet tava, ettei laitteella saa leikkiä. • Imuria saa käyttää ainoastaan ohjeissa kuvatulla tavalla. Huollen saa suorittaa vain valtuutettuu huoltohenkilö, laitteeseen sa käyttää vain alkuperäisiä varaosia ja siihen saa liitää vain valmistajan suosittele mia tarvikkeita. Älä tee laitteelle mitään muutoksia. • Älä koskaan imuroi ilman suodatinta. • Vakiosuodatinta ei tule käyttää epäterveellisen pölyn (esim. asbestin) suodattamiseen. • Laitetta ei saa käyttää, jos sen joho tai pistotulppa on vahingoittunut. Jos imuri ei toimi kuten sen pitöisi, jos se on pudonnut, vahingoittunut, jäetty ulos tai pudonnut veteen, toimita se huoltopisteeseen. • Johto kelataan koneen takana olevan johtokiinnikkeen ympärille. • Äläv edä tai kanna imuria johdosta, älä käytä johtoa kädensi jana, jätä sitä oven väliin tai vedä terävien reunojen tai kulmien yli. Älä vedä imuria johdon yli. Pidä johto poissa kuumilta pinnoilta. • Älä vedä pistotulppaa pois pistorasiasta johdosta kiinnipi tä en. Tartu pistotulppaan, älä johtoon. • Älä imuroi nesteitä. Älä käytä imuria kosteassa ympäris- tössä. Älä käsittele pistotulppaa tai imuria märin käsin. Puhdis ta imuri kuivalla rievulla. • Äläimuroimitäänpalavaa,hehkuvaataisavuavaa kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa äläkä mitään syttyvää ainet ta tai kaasua. Älä myöskään kuljeta imuria tällaistan aineiden päällä. • Älä imuroi teräviä esineitä kuten lasinsiruja ja nauloja. • Sulje kaikki ohjaukset, ennen kuin vedät pistotulpan pois pistorasiasta. • Noudata erityistä varovaisuutta imuroides sasi portaita. • Älä imuroi syttyvien tai palavien kaasujen tai nesteiden kuten bensiinin läheisyydessä. • Katkaise virta, ennen kuin liität tai irrotat suuttimia. • Tarkista suodatin aina säiliötä tyhjennettäessä, ja vaihda tai puhdista suodatin tarvittaessa. KAKSOISERISTETYN LAITTEEN HUOLTO Kaksoiseritys korvaa maadoituksen. Laitetta, jonka arvokil- vessä on kaksoiseristyksen merkki (pieni neliö isomman sisällä), ei saa ryhtyä maadoittamaan. Kaksoiseristetyn laitteen huolto vaatii suurta huolellisuutta ja järjestelmän tuntemusta. Siksi sen saa suorittaa vain pätevä huoltohenkilö.Vaihto-osienonoltavaidenttisiäalkuperäisten kanssa. TURVAOHJEET Tämä laite täyttää EN-asettamat määräykset 89/336/EU, 73/23/EU, 93/68/EU. TÄRKEÄTÄ! Älä imuroi nestettä, tuhkaa tai lasinsiruja! TÄRKEÄTÄ Mikälä GD 110 pölynimurin johto vaurioituu, tulee se vaihtaa samanlaiseen.Samanlaisiajohtojaonsaatavillavaltuutetuis- ta huoltoliikkeistä. Johdon vaihdon saa suorittaa vain koulu- tettu huoltohenkilö. GD 110 pölynimuri on varustettu automaattisella ylikuumen- nussuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. Mikäli imuri ylikuumennussuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. mikäli imuri ylikuu- menemisenjohdostasammuu,tuleeSinunodottaanoin5-10 minuuttiaennenkuinkäynnistätimurinuudelleen.Odotelles- sasi tarkista ettei letkussa, pölypussissa tai suodattimessa ole tukosta, joka estää ilman kulkeutumisen moottorin läpi. HUOMIO! Irroitaimurinjohtosähköpistokkeestaennenhuoltotoimenpi- teitä. SÄILYTÄ NÄMÄ TURVAOHJEET

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk GD 110, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk GD 110 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk GD 110 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk GD 110

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk GD 110 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: GD 110
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen