Business

Nilfisk Business käyttöohjeet

Business

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk Business kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 52 sivua.

Sivu: 1
21 Käyttöohje Ennen käyttöönottoa varmista, että imurin pohjassa olevan kilven nimellisjännite on sama kuin sähköverkon jännite. Pölynimuri toimitetaan pölypussi asennettuna. Älä koskaan käytä imuria ilman pölypussia ja pääsuodatinta. Pölypussin vaihto selostetaan kohdassa 3. Tärkeitä varoituksia 1. Laite ei sovi terveydelle vaarallisten pölyjen siivoamiseen. 2. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen, eikä sitä saa säilyttää ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa. Säilytä laite sisätiloissa enintään 40°C:n ja vähintään 0°C:n lämpötilassa. 3. Kuivan pölyn imuroimiseen tarkoitettua laitetta ei tule käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen. 4. Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien tai räjähtävien aineiden imuroimiseen, eikä sitä tule käyttää ympäristössä, jossa on räjähdysvaara. 5. Laitetta ei tule missään tapauksessa käyttää kuuman aineen imuroimiseen. Erityisesti laitetta ei saa käyttää avoimien ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien kohteiden siivoukseen. 6. Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohdossa on mitään merkkejä vaurioista. Tarkasta johdon kunto säännöllisesti, erityisesti jos se on rutistunut, jäänyt oven väliin tai sen yli on ajettu. 7. Rikkinäistä tai viallista laitetta ei tule käyttää siivoukseen. 8. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Irrota pistotulppa tarttumalla tulppaan, ei sähköjohtoon. 9. Johtoa korjattaessa tai vaihdettaessa tulee käyttää saman tyyppista johtoa kuin laitteessa on alunperin käytetty. Varaosia myyvät valuutetut Nilfisk-jälleenmyyjät 10. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen laitteen tai sähköjohdon huoltotöiden aloittamista. 11. Moottorilla toimivan sähkölaitteen ja sähköjohtojen korjaaminen tulee jättää ammattitaitoisen tai asiantuntevan henkilön tehtäväksi. Ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista virta on katkaistava pääkytkimestä tai sähköjohto irrotettava pistorasiasta. 12. Mekaanisiin tai elektronisiin turvalaitteisiin ei saa tehdä muutoksia. 13. Maksimiäänenvoimakkuus on alle 70 dB(A)/20µPa. 1. Käynnistys/pysäytys Kelaa johto kokonaan ulos pölynimurista ja kytke pistoke seinäpistorasiaan. Käynnistys ja pysäytys painikkeesta 1. Imuroinnin jälkeen tartu pistotulppaan ja irroita johto seinäpistorasiasta. Keri johto löysästi kädensijan ympärille. HUOM Älä keri johtoa tiukasti kädensijan ympärille, sillä johtoon kohdistuva paine lyhentää huomattavasti sen käyttöikää Mallit kaksiportaisella tehonsäädöllä. Moottorissa on kaksiportainen tehonsäätö - täysi ja puoliteho. Moottori käynnistyy sillä teholla, joka on ollut viimeksi imuroidessa käytössä. Voit vaihtaa moottorin tehoa painamalla nappia 2. 2. Letku- ja putkiliitäntä Yhdistä letku imuaukkoon ja käännä sitä myötäpäivään lukitaksesi se. Tee päinvastoin irroittaessasi letku. Yhdistä letlku, putki ja suutin painamalla osat yhteen. Mallit teleskooppiputkella Teleskooppiputki voidaan säatää käyttäjän haluamalle korkeudelle. Pidä yhdellä kädellä isompaa putkea ja paina siinä olevaa nappia. Toisella kädellä vedä tai työnnä pienempää putkea, jolloin saat putken halutun pituiseksi. 3. Pölypussin/poistoilmansuodattimen vaihtaminen Pölypussi on vaihdettava, kun imuteho alkaa laskea. 1. Avaa pölysäiliö painamalla lukossa olevaa nuppia. 2. Irrota yläkotelo. 3. Irrota letkuliitäntä imuaukosta kiertämällä sitä vastapäivään ja vetämällä se irti. Irrota käytetty pölypussi vetämällä pahvisesta läpästä, joka sulkee pussin. Hävitä pussi asianmukaisesti. 4. Aseta uusi pölypussi paikoilleen viemällä pahvinen sulkuläppä pölypussin kotelon sisällä oleviin pidikkeisiin. Työnnä pussi paikalleen. Suorista uuden pölypussin taitokset varovasti. Liitä imuletku pölypussin koteloon ja kiinnitä se kiertämällä myötämällä myötäpäivään. 5. Laita yläkotelon ohjaintappi pölypussin kotelon ohjaimen reikään ja sulje pölysäiliön osat. 6. Napsauta lukko kiinni. Huomaa! Imuroinnin tehokkuus ja imurin suodatuskyky riippuvat pölypussin koosta ja laadusta. Käytä siksi ainoastaan alkuperäisiä Nilfisk- pölypusseja. Käytettäessä muita pusseja, jotka läpäisevät ilmaa huonommin, on vaarana moottorin ylikuormitus ja vaurioituminen. Takuun voimassaolon edellytyksenä on alkuperäisten pölypussien käyttö. Poistoilmansuodattimen vaihto(mali CDF 2000, CDF 2010) Mikrohiukkaset tarttuvat tehokkaasti kahvan suojuksen alla olevaan poistoilmansuodattimeen. Vaihda tämä suodatin aina, kun otat käyttöön uuden viiden pölypussin pakkauksen. 1. Paina kahvan sisäpuolella olevaa painiketta ylöspäin, kierrä kahvaa vastapäivään ja irrota se. 2. Irrota äänieriste yhdessä poistoilmansuodattimen kanssa. 3. Aseta uusi poistoilmansuodatin ja laita äänieriste sen päälle kuvan osoittamalla tavalla (ei saa mennä kasaan). 4. Aseta kahva paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kiinni. SUOMI Tämä laite on EY- direktiivien 89/336/ETY, 73/23/ETY ja 93/68/ETY mukainen.
Sivu: 2
22 4. HEPA-suodattimen vaihto HEPA-poistoilmansuodattimen vaihto Mallit, joissa on kahvan suojuksen alla HEPA-suodatin: 1. Paina kahvan sisäpuolella olevaa painiketta ylöspäin, kierrä kahvaa vastapäivään ja irrota se. 2. Irrota HEPA-suodatin. 3. Laita uusi HEPA-suodatin paikalleen kuvan osoittamalla tavalla. 4. Aseta kahva paikalleen ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kiinni. Kaikki Mallit Muiden kuin alkuperäisten suodattimien käyttö heikentää imu- ja suodatuskykyä. Takuun voimassaolon edellytyksenä on alkuperäisten suodattimien käyttö. 5. Imutehon säätö 1. Imutehoa voidaan säätää muovisen käyräputken liukuventtiilillä. Imu on voimakkainta venttiilin ollessa eteen työnnettynä sulkien aukon kokonaan. 2. Imuroitaessa esim. irrallisia mattoja voi imutehoa pienentää siirtämällä venttiiliä taaksepäin. Mallit, joissa on kaksiportainen tehonsäätö Imutehon voi säätää moottorin tehoa säätämällä, katso kohta 1. 6. Imuputken ja suuttimen taukoteline Imuletku ja -putki suuttimineen voidaan asettaa taukotelineeseen imuroinnin keskeytyksen ajaksi tai imuroinnin jälkeen. 1. Paina suuttimen kiinnityspidike pölysäiliön takapuolella olevaan uraan. 7. Pääsuodattimen puhdistus Mikäli imuteho alkaa laskea, pääsuodatin voidaan puhdistaa pölypussin ollessa paikallaan. 1. Avaa pölysäiliö painamalla lukossa olevaa nuppia. 2. Paina lukon urassa olevaa muoviläppää, jolloin yläsäiliö vapautuu pääsuodattimesta. Irrota yläsäiliö. 3. Irrota pääsuodatin alakotelosta. 4. Laita yläkotelo alakotelon päälle pölypussin ollessa paikallaan. 5. Käynnistä pölynimuri. 6. Puhdista suodatin pölynimurilla. 7. Laita puhdistettu suodatin paikalleen. 8. Aseta yläsäiliö pääsuodattimen päälle. 9. Lukitse yläsäiliön muoviläppä pääsuodattimen runkoon. 10. Napsauta lukko kiinni. Ylikuumenemissuoja GD1000-series pölynimuri on varustettu automaattisella ylikuumenemissuojalla, jotta moottori ei vaurioituisi ylikuumenemisen johdosta. Mikäli imuri ylikuumenemisen johdosta sammuu, tulee Sinun odottaa noin 5-10 minuuttia ennen kuin käynnistät imurin uudelleen. Odotellessasi tarkista ettei letkussa, pölypussissa tai suodattimessa ole tukosta, joka estää ilman kulkeutumisen moottorin läpi. Häiriöt • Moottori ei käynnisty – Sulake on palanut - vaihda sulake. – Liitäntäjohto on viallinen - tarkista johto. • Imuteho on heikentynyt – Pölypussi on täynnä - vaihdettava, katso kohta 3. – Pölynsuodattimet ovat tukkeutuneet - vaihdettava, katso kohta 3 - 4 - 7. – Imuletku, putki tai suutin on tukkeutunut - puhdistettava. • Imuri pysähtyy – Ylikuumenemissuoja on pysäyttänyt moottorin imuletkussa, putkessa tai suuttimessa olevan tukoksen takia. Poista tukos Huolto Säilytä pölynimuri kuivassa paikassa. Imuri on kehitetty jatkuvaan kovaan siivoukseen. Imurin suodattimien vaihtoväli määräyy käyttötuntien mukaan. Puhdista imurin pinta nihkeällä pyyhkeellä, jossa voi olla hieman mietoa puhdistusainetta. Lisätietoja saat valtuutetuilta Nilfisk-jälleenmyyjiltä. Takuu Maahantuoja JO-EL Finland OY antaa uudelle Nilfisk-imurille yhden (1) vuoden takuun radio- ja kotitalouskonealan yleisten takuuehtojen TE-90 mukaisesti. Takuuehdot saat Nilfisk- jälleenmyyjältäsi tai JO-EL Finland OY:Itä.
Sivu: 3
23 Tärkeät varoitukset Electro Nozzle 2832 Ennen käyttöönottoa varmista, että imurin pohjassa näkyvä jännite on sama kuin sähköverkon jännite. Konetta ei saa käyttää vaarallisen tai myrkyllisen pölyn imurointiin, eikä tulenarkojen tai rähähdysherkkien aineiden imurointiin. Myös räjähdysherkissä tiloissa imurointi on kiellettyä. Konetta ei saa käyttää tulisijojen, kytevän tai lämpimän tuhkan imurointiin. Vältä teräväsärmäisten roskien imurointia, ne saattavat vaurioittaa laitetta. Imuria ei saa käyttää veden tai muiden nesteiden imurointiin. Älä saata imuletkua, letkun kahvaa tai moottoroitua mattosuutinta kosketuksiin veden tai muun nesteen kanssa. Konetta ei saa käyttää jos liitäntäjohdossa tai pistokkeessa on merkkejä vahingoittumisesta. Jos liitäntäjohdossa tai pistokkeessa ilmenee vikaa on käytettävä valtuutettua NILFISK huoltoa. Älä käsittele liitäntäjohtoa tai pistoketta märillä käsillä. Älä irroita pistoketta pistorasiasta liitäntäjohdosta vetämällä, vaan vetämällä pistokkeesta. Pistoke on aina irroitettava pistorasiasta ennen korjaustoimenpiteitä koneessa tai liitäntäjohdossa. Älä koskaan kosketa sormin pyörivää harjaa. Mitään muutoksia mekaanisiin-, sähköisiin- tai lämpösuojalaitteisiin ei saa tehdä. Maksimi äänitaso ei ylitä 70 dB(A)/20µPa. Tämä laite vastaa seuraavia EEC-määräyksiä: 73/23/EEC (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/EØF), alijännitemääräys - 89/336/EEC (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/31/ EEC, 93/68/EEC), EMC-määräys. Käyttöohje Paina liitosjohto pidikkeisiin ja napsauta kiinni imuletkuun ja - putkeen; kuljeta johto kahvan alla. Pane pistoke laitteessa olevaan pistorasiaan. Virta kytkeytyy, kun imuriin kytketään virta. Ota lattialta suuremmat roskat: tilkut, paperit jne., jotta ne eivät tuki pyörivää telaa. Moottoroitu mattosuutin sopii lähes kaikkien mattojen ja sileiden lattioiden puhdistukseen. Älä käytä harjaa matoilla, joiden nukka on yli 15mm pitkä tai hyvin pitkien hapsujen puhdistukseen. Suuttimen hyvin liikkuvan nivelen ansiosta suuttimen ohjaaminen on helppoa kaikkiin suuntiin. Jos laite sammuu itsestään: Jos laitteen moottori ylikuormittuu esimerkiksi harjan väliin päässeiden roskien tai lankojen vuoksi, ylikuormitus-suoja sammuttaa moottorin. Sammuta imuri ja poista pistoke pistorasiasta. Anna sen jälkeen laitteen jäähtyä ja puhdista se kohdan “puhdistus ja hoito” mukaisesti. Laite voidaan käynnistää uudelleen noin kahden minuutin kuluttua. Puhdistus ja hoito Katkaise laitteesta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta Älä koskaan kastele tai upota veteen moottoroitua mattosuutinta sitä puhdistaessasi. Telan puhdistus: Telan ympärille kietoutuneet hiukset ja langat poistat helposti leikkaamalla ne poikki saksilla ja ottamalla pois (kuva 2). Telan irroitus: Irroita ruuvimeisselillä kiinnityshakaset (kuva 3), nosta kuori pois eteenpäin. Käännä moottoroitu mattosuutin nurinpäin ja ota peitelevy pois (kuva 5), ota harjatela pois. Vedä telan laakerit pois ja puhdista ne. Kun kokoat suutinta, tarkista että kiilahihnan hammastus osuu telan hammastukseen. Pane kuori paikalleen, se lukkiutuu paikalleen, kun painat sitä tasaisesti päältäpäin. Pyörien puhdistus: Kun suulakkeen pyörät muuttuvat huonosti liikkuviksi: Poista pyörien akseleihin kietoutuneet hiukset ja langat. Puhdistusta varten pyörät voi irrottaa. Väännät pyörät pois paikaltaan tukevalla välineellä (ruuvimeisseli) (noudata nuolen suuntaa). Pane ruuvimeisseli kuvan 4 mukaisesti pyörän alle ja väännä pyörä paikaltaan. Poista hiukset ja langat. Kun painat pyörän takaisin, tarkista että akseli menee molemmilla puolilla paikalleen! Varoitus: Kun väännät pyörää paikaltaan, pidä kämmentä pyörän päällä, jotta se ei irtoa liian äkkiä. Muista Kun suutin on raskas liikutella: pienennä laitteen tehoa, puhdistusteho ei tässä tapauksessa pienene. Irrottaminen Ota pistotulppa laitteen pistorasiasta, irrota johdonpidikkeet ja ota suutin pois samanaikaisesti suutinta vetämällä ja kiertämällä. Tekniset tiedot Malli 2832 Moottorin nimellisteho (W) 30 Kotelointiluokka (vesi, pöly) IP40 Suojausluokka (sähkö) Harjan pyörimisnopeus (rpm) 3350 (parkettilattia) Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk Business, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk Business käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk Business suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk Business

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk Business allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: Business
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen