Nilfisk 80P käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Nilfisk 80P kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 64 sivua.

Sivu: 1
18 SUOMI TÄRKEITÄ VAROITUKSIA 1. Tämä laite soveltuu tavallisen kotitalouskäytön lisäksi myös ammattikäyttöön esim. hotelleissa, kouluissa, tehtaissa, kaupoissa ja toimistoissa tavallisen kotitalouskäytön lisäksi. 2. Laite ei sovi terveydelle vaarallisten pölyjen siivoamiseen, lukuunottamatta tilanteita, joissa noudatetaan valmistajan antamia erityisohjeita. 3. Laite on tarkoitettu ainoastaan kuivapuhdistukseen, eikä sitä saa säilyttää ulkotiloissa kosteissa olosuhteissa. Säilytä laite sisätiloissa enintään 60 °C:n ja vähintään 0 °C:n lämpötilassa. 4. Kuivan pölyn imuroimiseen tarkoitettua laitetta ei tule käyttää veden tai muiden nesteiden imemiseen. 5. Virtalähteeseen kytkettyjä sähköjohtoja ei tule imuroida ennen kuin ne on kytketty irti virtalähteestä. Tämän varotoimenpiteen tarkoituksena on estää oikosulun syntyminen suulakkeisiin ja putkiin jääneessä pölyssä. 6. Laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien tai räjähtävien aineiden imuroimiseen, eikä sitä tule käyttää ympäristössä, jossa on räjähdysvaara. 7. Laitetta ei tule missään tapauksessa käyttää kuuman aineen imuroimiseen. Erityisesti laitetta ei saa käyttää avoimien ja suljettujen tulisijojen, uunien tai vastaavien lämmintä tai hehkuvaa tuhkaa sisältävien kohteiden siivoukseen. 8. Laitetta ei tule käyttää, mikäli sähköjohdossa on mitään merkkejä vaurioista. Tarkasta johdon kunto säännöllisesti, erityisesti jos se on rutistunut, jäänyt oven väliin tai sen yli on ajettu. 9. Rikkinäistä tai viallista laitetta ei tule käyttää siivoukseen. 10. Älä irrota pistotulppaa johdosta vetämällä. Irrota pistotulppa tarttumalla tulppaan, ei sähköjohtoon. 11. Sammuta imuri aina ennekuin kiinnität tai irrotat moottoroidun mattosuulakkeen. 12. Johtoa korjattaessa tai vaihdettaessa tulee käyttää saman tyyppista johtoa kuin laitteessa on alunperin käytetty. Uutta johtoa saat NILFISKiltä. 13. Pistotulppa on aina irrotettava pistorasiasta ennen laitteen tai sähköjohdon huoltotöiden aloittamista. 14. Moottorilla toimivan sähkölaitteen ja sähköjohtojen korjaaminen tulee jättää ammattitaitoisen tai asiantuntevan henkilön tehtäväksi. Ennen huolto- tai korjaustöiden aloittamista virta on katkaistava pääkytkimestä tai sähköjohto irrotettava pistorasiasta. 15. Mekaanisiin tai elektronisiin turvalatteisiin ei saa tehdä muutoksia. Käyttöohjeet Ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta, varmista että tyyppikilpeen merkitty taajuus ja jännite vastaavat käyttämääsi käyttöjännitettä. Teknisissä tiedoissa ja yksityiskohdissa voi tapahtua muutoksia ilman erillistä ilmoitusta On/off-kytkentä Virtajohdon 80P/90C kiinnittäminen Aseta johdossa oleva laitteen pistotulppa moottorin pistorasiaan (ainoastaan 80P). Napin painaminen käynnistää tai pysäyttää moottorin. Q Virtajohdon 80P/90C irrottaminen Älä kiedo johtoa tiukasti moottorin ympärille, koska se rasittaa johtoa ja lyhentää sen käyttöikää huomattavasti. W Virtajohtojen 82/83/625/626 kiinnittäminen Kytkentärasian lyhyet johdot kytketään moottoreihin. Kytkentärasian pitkä johto kytketään seinäpistorasiaan. Moottorit käynnistyvät ja pysähtyvät kytkimiä käyttäen. Huomio Moottorit toimivat yhtäaikaisesti, millä varmistetaan maksimaalinen imuteho. Moottorit tulisi aina käynnistää ja pysäyttää yksi kerrallaan. Virtajohto - kaikki mallit Pyri välttämään yliajamisesta, kiinni juuttumisesta tai vetämisestä sähköjohdolle aiheutuvia vaurioita. Varmista johtoa vaihtaessasi, että uusi johto on samanlaista hyväksyttyä tyyppiä kuin alkuperäinen johto. E Ilmanhajottaja - kaikki mallit Ilmanhajottaja on helppo vaihtaa. Kahvan irrottaminen ! Käännä kahta ruuvia kolikon avulla kunnes kolot ovat pystysuorassa. @ Vapauta kahva painamalla sitä varovasti alaspäin keskikohdasta. Paina alaspäin, kunnes molemmat päät ponnahtavat ulos moottorisyvennyksestä. Nosta ulos poistoilmaritilä ja ilmanhajottaja. Ääntä vaimentava materiaali tulee jättää paikalleen moottorin päälle. # Irrota ilmanhajottaja ja aseta vaihtokappale paikalleen. Aseta ritilä paikalleen. Kahvan vaihtaminen Aseta kahva oikeaan asentoon ja lukitse kääntämällä ruuveja kunnes niiden kolot ovat vaakasuorassa. Letku ja putket - kaikki mallit R Letkun kiinnittäminen Aseta pikaliitin imuaukkoon ja lukitse se paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Irrota letku vastapäivään kääntämällä. T Muoviletku ja -putki ! Letkun sovittaminen kaarevaan putkeen. Työnnä letku kaarevaan putkeen ja säädä sitä kääntämällä, kunnes lukitusvivut tarttuvat omille paikoilleen. @ Letkun irrottaminen kaarevasta putkesta. Saatat haluta irrota letkun kaarevasta putkesta jotta voit kätevästi poistaa tukoksen. Työnnä yhtä lukitusvipua ruuvimeisselillä kuvan osoittamalla tavalla. Kallista lukitusvipua kunnes se vapautuu. Avaa toinen lukitusvipu samalla tavalla. Kaareva putki voidaan nyt irrottaa letkusta.
Sivu: 2
19 Y Imutehon säätely kaarevassa muoviputkessa ! Suulakkeen imutehoa voidaan säädellä kaarevassa putkessa olevan liukuventtiilin avulla. Imuteho on voimakkaimmillaan, kun venttiili on työnnetty etuasentoon ja aukko on täysin kiinni. @ Imutehoa voidaan vähentää irrallisten päällisten, verhojen tms. imurointia varten työntämällä venttiiliä taaksepäin. U Kaarevalla teräsputkella varustettu kumi- tai muoviletku Jos letku tai kaareva putki on tukossa, kaareva putki voidaan irrottaa letkusta tukoksen poistamista varten. Purkaminen Tartu lähimpänä kaarevaa putkea olevaan renkaaseen ja siirrä se varren yli vetämällä ja kääntämällä samanaikaisesti. Kokoaminen Kuminen liitin helpottaa työtä ja pidentää letkun käyttöikää. (Jos liitin muuttuu ahtaaksi, se tulee irrottaa ja käsitellä sisäpuolelta runsaalla talkilla). ! Aseta kuminen liitin tasaiselle pinnalle ja paina yksi rengas reunan yli kunnes se on paikallaan kumisen tupen urassa. @ Työnnä kaareva putki liitoskohdan läpi ja vedä se niin pitkälle kuin se menee. # Tartu kaarevaan putkeen vasemmalla kädellä läheltä kumista tuppea ja työnnä letkun palloliitos niin syvälle kuin mahdollista. $ Käännä tai työnnä seuraava rengas oikeaan asentoon kumisen liittimen uraan. % Vedä nuolten osoittamaan suuntaan. Letku on nyt koottu valmiiksi. I Ø50mm putkien 82/83/625/626 kokoaminen ! Ennen putkien ja suulakkeen kokoamista lukitusrengas irrotetaan vastapäivään kiertämällä. @ Seuraavaksi putki ja suulake kootaan ja lukitusrengasta kierretään myötäpäivään kunnes se ottaa kiinni. Lisävarusteet NILFISK tarjoaa laajan valikoiman putkia ja suulakkeita tavalliseen siivoukseen, korkeiden tasojen siivoukseen ja erityiskohteisiin. Ks. lisävarusteista kertova lehtinen. O Suodattimen ravistaminen (ainoastaan 80P) Siivouslaitetta voidaan käyttää myös ilman pölypussia. Tällöin pöly kertyy säiliön alaosaan, joka tyhjennetään tarvittaessa. Jotta imuteho säilyisi tasaisena, suodatin on pidettävä mahdollisimman puhtaana ravistelemalla tai imuroimalla se säännöllisesti. Suodatinta ei saa pestä tai harjata. 80P:n moottorin irrottaminen ja vaihtaminen ! Pidä kiinni moottorin kahvasta ja avaa yläsalvat. Nosta moottori ulos. @ Vedä suodatin ulos tarttumalla sen siniseen pohjaan ja ravistele sitä varovasti sivusuunnassa. Letkun tulee pysyä kiinni säiliössä ravistelun aikana. Asentaessasi moottoria takaisin paikalleen varmista, että kytkin on suoraan säiliön imuaukon yläpuolella ja että pistoke on käännetty taaksepäin. 90C:n moottorin irrottaminen ja vaihtaminen ! Irrota moottori kääntämällä sen kahvaa vastapäivään. Nosta moottori ulos. Suodatin voidaan puhdistaa imuroimalla. @ Aseta moottori takaisin paikalleen siten, että on/off-kytkin on linjassa säiliön yläosaan painetun on/off-kytkimen kuvan kanssa. Käännä moottoria myötäpäivään kunnes kuulet selvän naksahduksen. Jos moottori ei lukitu paikalleen sitä kääntämällä, paina säiliön sisällä olevaa punaista lukitusvipua nuolen osoittamaan suuntaan. 80P/90C:n säiliön tyhjentäminen Kun suodatin on puhdistettu ja letku irrotettu, avaa kaksi vipua ja aukaise säiliö. Nosta pois yläosa ja tyhjennä säiliön alaosa. 82/83:n ravistaminen Jotta imuteho säilyisi tasaisena, suodatin on pidettävä mahdollisimman puhtaana ravistelemalla se säännöllisesti. Sitä voidaan ravistella useita kertoja ennen kuin se täytyy tyhjentää. Pysäytä moottori. Ravista suodatinta useita kertoja ravistelutangon avulla. Letkun tulee pysyä kiinni säiliössä ravistelun aikana. Suodatinta ei saa pestä tai harjata. 625/626:n ravistaminen Suodattimen ravistelutanko tulee työntää niin pitkälle kuin mahdollista kunnes se automaattisesti vapauttaa itsensä ja aktivoi samalla säiliön ravistelulaitteen. Yleensä 3-4 peräkkäistä ravistelua riittää. Älä pese tai harjaa suodatinta, vaan pidä se puhtaana ravistelemalla se säännöllisesti tai toisella pölynimurilla imuroimalla. Laitteessa on joko puuvillainen tai GORE-TEX-suodatin. Painemittari Imuriin voidaan asentaa painemittari joka kertoo, kuinka pahasti pääsuodatin on tukkeutunut. Kun osoitin on punaisella alueella, moottori on pysäytettävä ja suodatin ravistettava. Tästä on erityisesti hyötyä keskuspölynimurijärjestelmissä, joissa tehon putoamista voi olla vaikeata huomata heti. P 82:n säiliön tyhjentäminen ! Pysäytä moottorit ja ravistele suodattimet useita kertoja ravistustangon avulla. Jätä letku paikalleen. @ Lukitse ravistustanko yläasentoon kumisen pysäyttimen avulla. Irrota letku. # Irrota pölysäiliö avaamalla neljä salpaa ja työntämällä ne ääriasentoonsa asti auki. $ Irrota ylempi säiliö moottorien ollessa edelleen paikoillaan. % Tyhjennä pölysäiliö. ^ Aseta yläsäiliö ja moottorit takaisin paikoilleen ja sulje salvat säiliötä vasten. Työnnä ravistustanko alas. { 83/625/626:n likasäiliön tyhjentäminen ! Pysäytä moottorit, jätä letku paikalleen ja ravista suodatin kohdassa “Ravistaminen” annettujen ohjeiden mukaisesti. @ Poljintankoa nostaessasi likasäiliö laskeutuu lattialle ja voidaan joko liu’uttaa pois laitteesta tyhjentämistä varten tai laitetta voidaan työntää eteenpäin, jolloin säiliö tulee ulos laitteesta. # Tyhjennyksen jälkeen säiliö asetetaan laitteen alle siten, että yksi kahva on taaksepäin ja poljin on painettuna alas. Säiliö nousee ja kiinnittyy automaattisesti paikalleen.
Sivu: 3
20 } Imurointi pölypussia käyttäen - 80P/90C Laitteeseen toimitetaan siihen sopivia pölypusseja. Irrota säiliö avaamalla kaksi salpaa ja nosta pois yläosa, jossa moottori ja suodatin sijaitsevat. Valmistele pölypussi seuraavalla tavalla: ! Lävistä pölypussin rei’itys ja aseta se alempaan säiliöön. @ Vedä pölypussin muovilevy molemmin käsin imuaukon päälle. # Taita pölypussi varovasti auki. Aseta yläsäiliö paikalleen ja lukitse salvat. Huomio Imuteho riippuu pölypussin koosta ja laadusta. Käytä vain aitoja Nilfisk-pusseja. Jos laitteessa käytetään muita kuin Nilfiskin pölypusseja ja ilman virtaus estyy, seurauksena voi olla moottorin ylikuumeneminen ja rikkoutuminen. q Imurointi pölypussia käyttäen - 82/625/626 ! Jotta paperipussi ei repeäisi laitteen ollessa käynnissä, on suositeltavaa avata pussi ennen sen asentamista laitteeseen. Tämä tehdään vetämällä varovasti auki pussin molemmilla puolilla olevat laskokset (a) niin, että pussin keskiosa on miltei suorakulmion muotoinen. @ Jotta paperisen pussin suuaukko (b) ei repeäisi, työnnä paperissa olevat rei’itykset (c) varovasti sisään ja avaa ne aivan pussin kumisen tiivisteen (d) sisäpuolelta. # Asenna avattu pussi pölysäiliöön siten, että suuaukko (b) on alaspäin säiliön pohjaa kohti. Tartu sitten varovasti molemmin käsin tiivisteen molemmilla puolilla oleviin pahvisiin siivekkeisiin (e) ja liu’uta tiiviste (c) imuputken (g) päälle. Aloita imuputken alaosasta ja vedä tiiviste varovasti putken yli kevyesti heiluttaen tai vääntäen aina putkessa oleviin harjanteisiin saakka. $ Kun pussin tiiviste koskettaa imuputkessa olevia harjanteita, taivuta ommeltu sauma (h) taaksepäin siten, että se ei estä säiliön sulkemista. Levitä säiliössä olevan pussin reunat niin, että pussin yläreuna on samassa tasossa säiliön reunojen kanssa. Pölypussijärjestelmä - kaikki mallit Käsittelyn ja hygieenisen tyhjentämisen helpottamiseksi saatavilla on erilaisia pölypussijärjestelmiä. Hävitettävä säiliö (ainoastaan 83) Haitallisia pölyjä varten on saatavilla hävitettävä säiliö. Kun säiliö on täynnä, se suljetaan kannen avulla. Lukitusrenkaan ansiosta säiliö voidaan hävittää turvallisesti. w Poistoilman suodatin (kaikki mallit) Poistoilman suodattimia käytetään, kun halutaan poistoilman olevan täysin puhdasta. Suodatin asennetaan moottorin päälle ilmanhajottajan tilalle. Se on helppo asentaa ja suodatinosa voidaan vaihtaa. Poistoilman suodattimen mukana toimitetaan erikoiskahva ja käyttöohjeet. e Puhalluslisälaite (ainoastaan 80P/90C) Asennus Irrota ääntä vaimentavalla materiaalilla varustettu ilmanhajottaja (ks. sivu 2). Aseta puhalluslaitteen sovitin 115620 kuhunkin moottoriin. Sovittimet pysyvät paikallaan moottorin kahvan avulla. Sovita puhalluslaite moottorin puhalluslaitesovittimiin. Ennen kuin kiinnität letkun laitteeseen, valmista, että se on puhdas - aseta sen avoin pää hetkeksi säiliön imuaukon kohdalle moottorien ollessa käynnissä ja ravista. r Äänenvaimennin - kaikki mallit Pölynimurin ääni on hiljainen. Mikäli vaaditaan tai halutaan saada aikaan vieläkin hiljaisempi käyntiääni, moottoriin voidaan asentaa äänenvaimennin. Äänenvaimennin asennetaan ilmahajottajien tilalle (ks. sivu 4). Äänenvaimennin hiljentää moottorin ääntä 4 dB:llä, joka vastaa noin 37% vähennystä. Yhdellä kertaa voi olla käytössä vain joko poistoilman suodattimet, puhalluslisälaite tai äänenvaimennin. t Moottoria suojaava suodatin Erityistarkoituksia varten moottorin alaosa voidaan suojata suodattimella. Suodatin on vaihdettava säännöllisin väliajoin. y Kiinteä lattiasuulake - 82/83/625/626 Kiinteä lattiasuulake asennetaan säiliöön seuraavalla tavalla: Saranavipua kallistetaan eteenpäin. ! Kiinteä tappi asetetaan kannattimen aukkoon. Kannatin ja ripustin kiinnitetään tappiin. @ Jousella toimiva tappi asetetaan säiliön ripustimen vastakkaisella puolella olevaan aukkoon. # Nosta suulaketta niin, että letku voidaan kiinnittää säiliön imuaukkoon. Käännä pikaliitintä myötäpäivään. Irrota suulake toistamalla yllä olevat vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä. Kumiterien säätäminen $ Kumiterien etäisyyden lattiasta tulisi olla noin 1 mm. Säätö tehdään kahden sormiruuvien avulla. % Kun laitetta ei käytetä tai kun sitä siirretään paikasta toiseen suulake tulisi nostaa lattiasta asettamalla suuttimen ripustin saranavivun toiseen loveen. ^ Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattiaharjoista muodostuvaa harjasarjaa.
Sivu: 4
21 Huolto Säilytä puhdistuslaite aina kuivassa paikassa. Moottorin laakerointi on esirasvattu ja suunniteltu jatkuvaan raskaaseen käyttöön. Käyttötunneista riippuen pölysuodatin tulee vaihtaa uuteen. (Pidä säiliö puhtaana kuivaa kangasta ja suihkutettavaa puhdistusainetta käyttäen). Yksityiskohtaisemmat tiedot huollosta ja korjauksesta saat ottamalla yhteyttä suoraan NILFISK-jälleenmyyjääsi. Tyyppilevy Laitteesi malli- ja sarjanumero on merkitty sen tyyppilevyyn. Näitä tietoja tarvitaan varaosia tilattaessa. Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Malli Sarjanumero Valmistusvuosi Käyttöjännite Vianmääritys • moottori ei käynnisty - sulake voi olla palanut ja se täytyy vaihtaa. - sähköjohto tai pistorasia voi olla viallinen ja se täytyy tarkastaa. • imuteho on laskenut - pölypussi voi olla täynnä ja se täytyy vaihtaa, ks. sivu 4. - säiliö voi olla täynnä ja se täytyy tyhjentää, ks. sivu 3-4. - suodatin voi olla tukkeutunut ja se täytyy ravistaa, ks. sivu 3-4. - letku, putki tai suulake voi olla tukkeutunut ja se täytyy puhdistaa, ks. sivu 2-3. • moottori ei pysy lukittuna paikalleen säiliön päällä (ainoastaan 90C) - Säiliön punainen lukitusvipu on väärässä asennossa. Työnnä vipua nuolen osoittamaan suuntaan.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Nilfisk 80P, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Nilfisk 80P käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Nilfisk 80P suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Nilfisk 80P

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Nilfisk 80P allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Nilfisk
  • Tuote: Imurit
  • Malli/nimi: 80P
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen