Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 käyttöohjeet

Katso tuotteen Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Microsoft
  • Tuote: Näppäimistö
  • Malli/nimi: Natural Ergonomic Keyboard 4000
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Puola, Venäjä, Kiinalainen, Ukrainalainen, Tanska, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Unkari, Kroatialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 40
40
Tuoteopas
Turvallisuuteen ja terveyteen liittyvät tiedot on merkitty tähän käyttöoppaaseen ja muiden tuotteiden käyttöohjeisiin
tällä symbolilla.
Lue tämä käyttöohje, sillä siinä on ostamaasi Microsoft®
-laitteeseen liittyviä tärkeitä turvallisuutta ja terveyttä koskevia tietoja.
Varoitus:
Jos tätä tuotetta ei määritetä, käytetä ja huolleta asianmukaisesti, vakavien loukkaantumisten, kuoleman ja laitevahinkojen vaara saattaa
kasvaa. Lue tämä käyttöohje ja säilytä kaikki painetut käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. Korvaavia oppaita saat siirtymällä osoitteeseen
www.microsoft.com/hardware tai katsomalla yhteystiedot Microsoft Ohje ja tuki -kohdasta.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Paristokäyttöiset laitteet
Nämä varotoimet koskevat kaikkia tuotteita, joissa käytetään ladattavia akkuja tai kertakäyttöparistoja. Paristojen virheellinen käyttö saattaa
johtaa paristonesteen vuotoon, ylikuumenemiseen tai räjähdykseen. Purkautunut paristoneste on syövyttävää, ja se saattaa olla myrkyllistä.
Se voi aiheuttaa palovammoja iholle ja silmiin, ja sen nieleminen on vaarallista.
Vähennä loukkaantumisvaaraa seuraavasti:
● Älä säilytä paristoja lasten ulottuvilla.
● Älä kuumenna, avaa, puhkaise tai riko akkuja ja paristoja äläkä hävitä niitä polttamalla.
● Älä käytä samaan aikaan vanhoja ja uusia tai erityyppisiä akkuja ja paristoja (esimerkiksi hiilisinkki- ja alkaliparistoja).
● Älä päästä metalliesineitä kosketuksiin laitteessa olevien paristonapojen kanssa, sillä ne saattavat kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
● Poista akut tai paristot, jos ne ovat tyhjentyneet tai jos laitteen käyttöön tulee pitkä tauko. Poista aina vanhat, jännitteeltään heikot ja
tyhjät paristot tai akut välittömästi ja vie ne kierrätyspisteeseen tai hävitä ne kansallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
● Poista paristot tai akut, jos jokin niistä vuotaa, ja huolehdi, ettei nestettä joudu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa.
Jos paristonestettä joutuu kosketuksiin ihon tai vaatteiden kanssa, huuhtele iho välittömästi vedellä. Ennen kuin asennat
uudet paristot tai akut, puhdista paristo- tai akkulokero perusteellisesti kostealla paperipyyhkeellä tai tee puhdistus paristojen
tai akkujen valmistajan suositusten mukaisesti.
Vain kertakäyttöparistot (ei ladattavat akkuparistot):
● Varoitus Räjähdysvaara syntyy, jos laitteeseen asetetaan vääräntyyppinen paristo. Käytä ainoastaan oikeankokoisia ja -tyyppisiä paristoja
(alkali, sinkki-hiili tai sinkkikloridi) ja vaihda ne aina samanlaisiin.
Kuulokemikrofoni
Jatkuva altistus suurille äänenvoimakkuuksille kuulokkeita ja mikrofonia käytettäessä voi aiheuttaa väliaikaista tai pysyvää kuulon heikkenemistä.
Voit välttää kuulokkeiden ja mikrofonin vaurioitumisen, kun vältät niiden, niiden kaapeleiden ja kaapeliliittimen päälle astumista tai istumista.
Langattomat laitteet
Poista langattoman laitteen akut tai paristot tai sammuta langaton laite (jos siinä on virtakytkin) ennen lentokoneeseen nousemista tai ennen
kuin pakkaat langattoman laitteen ruumaan meneviin matkatavaroihin. Jos akut tai paristot on asetettu langattomaan laitteeseen ja langaton
laite on käynnissä (jos siinä on virtakytkin), laite voi lähettää radiotaajuusenergiaa matkapuhelinten tavoin.
Peliohjaimet, näppäimistöt ja hiirilaitteet
Terveyttä koskeva varoitus
Peliohjainten, näppäimistön, hiiren tai muiden elektronisten syöttölaitteiden käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja tai oireita.
Tietokoneen käyttö (kuten moni muukin työ) voi aiheuttaa ajoittaista kipua käsiin, käsivarsiin, olkapäihin, niskaan tai muihin kehon osiin.
Jos tunnet jatkuvaa tai toistuvaa epämukavuuden tunnetta, kipua, jomotusta, kolotusta, kihelmöintiä, puutumista, kuumotusta tai jäykkyyttä,
ÄLÄ SIVUUTA NÄITÄ VAROITUSMERKKEJÄ. OTA VIIPYMÄTTÄ YHTEYTTÄ LÄÄKÄRIIN, vaikka oireet ilmenisivätkin silloin, kun et työskentele
tietokoneellasi. Edellä luetellut oireet ja niihin rinnastettavat oireet voivat liittyä kivuliaisiin ja joskus pysyvästi vammauttaviin hermojen, lihasten,
jänteiden tai kehon muiden osien vammoihin. Näihin lihaksiin ja luustoon liittyviin vammoihin kuuluvat tunnelisyndrooma, jännetulehdukset,
jännetupentulehdukset ja muut lääketieteelliset tilat.
Lääketiede ei pysty vielä vastaamaan kaikkiin lihasten ja luiden vammoihin liittyviin kysymyksiin. Tutkimustulokset kuitenkin todistavat,
että näihin vammoihin liittyy monia eri tekijöitä, kuten yleinen terveydentila, stressi ja stressinsietokyky, sairaudet ja fyysiset tilat, yleiskunto
sekä kehon käyttö ja ergonomia työn tai muun toiminnan yhteydessä (mukaan lukien näppäimistön tai hiiren käyttö). Toimen tekemiseen
käytetty aika voi olla myös yksi tekijä.
Joitakin ohjeita, joiden avulla voit käyttää tietokonetta mukavasti ja pienentää mahdollisuutta saada lihas- tai luuvammoja, löytyy laitteen
ohjelmiston mukana asennetusta ergonomiaoppaasta tai terveellisen pelaamisen oppaasta (saatavana osoitteesta www.xbox.com). Jos laitteen
mukana ei toimitettu ohjelmistoa, voit tutustua ergonomiaoppaaseen myös osoitteessa www.microsoft.fi/hardware. (Yhdysvalloissa voit myös
pyytää maksuttoman CD-levyn soittamalla numeroon (800) 360-7561.) Jos elämäntapasi tai terveydentilasi voi liittyä lihaksiston tai luuston
vammaan, ota yhteys lääkäriin.
Valoherkkyysepilepsia
Pieni vähemmistö ihmisistä voi saada epileptisen kohtauksen altistuessaan visuaalisille kuville, kuten videopelien välkkyville valoille tai kuvioille.
Videopelit saattavat aiheuttaa tällaisia valoherkkyysepileptisia kohtauksia myös ihmisille, joilla ei ole aiemmin esiintynyt kohtauksia tai epilepsiaa,
sillä heidän tilaansa ei ehkä ole diagnosoitu.
Kohtausten aikana saattaa esiintyä erilaisia oireita, kuten lievää sekavuutta, näkömuutoksia, silmän tai kasvojen nykimistä, käsien tai jalkojen
nykimistä tai tärinää, ajan ja paikan tajun hämärtymistä (desorientaatio), sekavuutta tai hetkellisiä tietoisuuden menetyksiä. Kohtaukset
voivat myös aiheuttaa tajuttomuutta tai kouristuksia. Niistä voi puolestaan aiheutua vammoja, kun ihminen kaatuu tai lyö itsensä lähellä
oleviin esineisiin.
Suomi
Sivu: 41
41
Jos sinulla ilmenee jotakin näistä oireista, lopeta pelaaminen välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin. Oireita esiintyy todennäköisimmin lapsilla
ja teini-ikäisillä, joten vanhempien tulisi tarkkailla lapsia ja kysyä, onko heillä esiintynyt oireita. Valoherkkyydestä aiheutuvien epileptisten
kohtausten riski pienenee, jos toimit seuraavasti:
● Istu kauempana televisioruudusta.
● Käytä pienempää televisioruutua.
● Pelaa hyvin valaistussa huoneessa.
● Älä pelaa väsyneenä tai silloin kun vireystasosi on alentunut.
Jos sinulla tai jollakin sukulaisistasi on ollut kohtauksia tai epilepsiaa, ota yhteyttä lääkäriin ennen pelaamista.
Kaikki laitteet
Laitteiden korjaaminen on kielletty
Älä yritä purkaa, avata, korjata tai muuttaa laitetta tai sen virtalähdettä. Tällöin saattaa aiheutua sähköiskuvaara tai muita vaaroja. Mikäli
laitteessa havaitaan merkkejä avaamisesta tai muuttamisesta (esimerkiksi puuttuvia tarroja tai tarrojen irrottamista tai repeytymistä), laitteen
rajoitettu takuu raukeaa.
Tukehtumisvaara
Laitteessa voi olla pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaille lapsille. Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
Käyttäminen ja puhdistaminen
Käytä laitetta näiden ohjeiden mukaisesti:
● Älä käytä laitetta lämmönlähteiden lähettyvillä.
● Käytä vain Microsoftin hyväksymiä lisävarusteita ja -laitteita.
● Puhdista vain kuivalla kankaalla.
● Älä anna laitteen kastua. Voit vähentää tulipalon tai sähköiskun vaaraa estämällä laitteen altistumisen sateelle tai muulle kosteudelle.
Tarrakiinnitys
Joissakin laitteissa käytetään tarranauhaa osien kiinnittämiseen työtilaasi. ÄLÄ kiinnitä osia antiikkikalusteisiin, perintöesineisiin tai muihin
arvokkaisiin tai korvaamattomiin kohteisiin. Kiinnitetyn tarran irrottaminen saattaa vahingoittaa kiinnityskohteen pintaa tai jättää jälkiä tarrasta.
Tablet-jalustat
Voit välttää tablet-jalustaan asetettujen laitteiden vaurioitumisen, kun et aseta jalustaan liian painavaa kuormaa tai tönäise sitä niin, että se
rikkoutuu tai kaatuu.
Laser- ja LED-laitteiden tekniset tiedot
Varoitus Muiden kuin tässä kuvattujen komentojen ja säätöjen tekeminen tai muiden kuin tässä kuvattujen menettelytapojen noudattaminen
saattaa johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.
LUOKAN 1
LASERTUOTE
IEC 60825-1:2007-03
Laserlaitteet
Tämä laite täyttää kansainvälisessä IEC 60825-1:2007-03 -standardissa luokan 1 lasertuotteelle asetetut vaatimukset. Laite
täyttää myös 21 CFR 1040.10- ja 1040.11-määräykset Laser Notice No. 50 -julkaisussa 24.06.07 ilmoitettuja poikkeuksia
lukuun ottamatta.
Luokan 1 LED-tuote
Optinen hiiri (LED)
Tämä tuote on arvioitu ja se on todettu kansainvälisten standardien (IEC 60825-1:2001-08) ja IEC 62471 (2006-07) mukaiseksi.
Tässä tuotteessa olevat LED-valot ovat ominaisuuksiltaan luokan 1 (IEC 60825-1:2001-08) mukaisia.
Viranomaismääräykset
Ei tarkoitettu käytettäväksi konepajoissa, sairaaloissa tai teollisuudessa.
Sellaiset tähän laitteeseen tehdyt muutokset, joita Microsoft ei nimenomaisesti ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää
tätä laitetta.
Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi NRTL-luetteloidun (kuten UL, CSA ja ETL) ja/tai IEC/EN 60950-1 -yhteensopivan (CE-merkityn)
ATK-laitteiston kanssa.
Ei sisällä huollettavia osia. Tämä laite on luokiteltu kaupalliseksi tuotteeksi, jonka käyttölämpötila on +5 ºC–+35 ºC.
Jotta laite olisi radiosäteilylle altistumista koskevien vaatimusten mukainen, käytössä on noudatettava seuraavia määritysasetuksia: Valmistaja
on asentanut antennin, eikä muutoksia voida tehdä. Langatonta laitetta ei saa sijoittaa yhteen tai käyttää yhdessä muun antennin tai lähettimen
kanssa. Langattomien laitteiden, kuulokemikrofonia ja kämmenlaitteita lukuun ottamatta, on oltava vähintään 20 cm:n etäisyydellä henkilöistä.
Vain 802.11a-laitteet
Tätä tuotetta tulee käyttää vain sisätiloissa 5,15–5,25 GHz:n alueen luvallisen käytön häirinnän välttämiseksi.
Microsoft Corporation; One Microsoft Way; Redmond, WA 98052-6399; U.S.A. Yhdysvallat: (800) 426-9400 Kanada: (800) 933-4750
Sivu: 42
42
EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Microsoft Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivien 2006/95/ETY, 2004/108/ETY ja 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja niitä
koskevien muiden ehtojen mukainen.
Yritys: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Osoite: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18
Maa: Irlanti
Puhelinnumero: +353 1 295 3826
Faksinumero: +353 1 706 4110
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä paristojen ja akkujen hävittäminen
Tämä tuotteessa, sen pakkauksessa tai sen akuissa tai paristoissa oleva tunnus osoittaa, että tuotetta tai sen paristoja tai akkuja ei
saa hävittää talousjätteen mukana. Tuote on vietävä asianmukaiseen sähkö- tai elektroniikkalaiteromun tai paristojen sekä akkujen
keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja akkujen tai pattereiden virheellinen käsittely tai hävittäminen voi vahingoittaa
ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Lisäksi tuotteen erillinen
keräys ja kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä akkujen ja paristojen keräyspisteistä saat
kaupunkien ja kuntien tiedotuksesta, jätehuoltoyhtiöltä tai tuotteen myyneestä liikkeestä. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
ja akkujen ja paristojen hävittämisestä saat kirjoittamalla osoitteeseen weee@microsoft.com.
Tämän asiakirjan tietoja ja kuvia, myös URL-osoitteita ja viittauksia muihin Internet-sivuihin, voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei anna sinulle mitään oikeuksia minkään Microsoft-tuotteen mihinkään
immateriaaliomaisuuteen. Voit kopioida ja käyttää tätä asiakirjaa omiin viitteellisiin tarkoituksiisi.
© 2012 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse ja Windows ovat Microsoft-ryhmän yritysten tavaramerkkejä.
Bluetooth on Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Onko sinulla kysymys tuotteesta Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.