Microlife NC 150 käyttöohjeet

Katso tuotteen Microlife NC 150 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Microlife
  • Tuote: Kuumemittari
  • Malli/nimi: NC 150
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 13
12
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Tämä Microlife-lämpömittari on korkealaatuinen tuote, jonka valmis-
tuksessa on käytetty viimeisintä teknologiaa ja joka on testattu
kansainvälisten standardien mukaisesti. Ainutlaatuisen tekniikkansa
avulla lämpömittari antaa joka mittauskerralla vakaan ja lämpövaiku-
tuksistahäiriöttömän lukeman.Mittari testaa itseitsensäaina,kunse
laitetaan päälle, mikä takaa mittaustulosten tarkkuuden.
Tämä Microlife-lämpömittari on tarkoitettu ihmiskehon lämpötilan
säännölliseen mittaamiseen ja seuraamiseen.
Lämpömittari on kliinisesti testattu ja todettu turvalliseksi ja
tarkaksi, kun sitä käytetään käyttöohjeiden mukaisesti.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki toiminnot
ja turvallisuutta koskevat tiedot.
Sisällysluettelo
1. Tämän lämpömittarin edut
• Mittaustulos muutamassa sekunnissa
• Monikäyttöinen (mittauksen laaja asteikko)
• Tarkka ja luotettava
• Hellävarainen ja helppokäyttöinen
• Useiden mittaustulosten haku
• Turvallinen ja hygieeninen
• Kuumehälytys
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
3. Miten lämpömittari mittaa lämpötilan
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
5. Päivämäärän, ajan ja äänimerkin asetus
6. Vaihtaminen keho- ja kohdetilan välillä
7. Käyttöohjeet
8. Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin välillä
9. 30 viimeisimmän mittaustuloksen haku muistista
10. Virheilmoitukset
11. Puhdistus ja desinfiointi
12. Pariston vaihto
13. Takuu
14. Tekniset tiedot
15. www.microlife.fi
Takuukortti (katso takakantta)
Microlife digitaalinen lämpömittari, Non Contact NC 150 FI
1 Mittausanturi
2 Seurantavalo
3 Näyttö
4 KÄYNNISTYS-painike
5 ON/OFF-painike
6 Tilakytkin
7 Paristolokeron kansi
8 M-painike (muisti)
9 Kaikki segmentit näkyvillä
AT Muisti
AK Valmis mittausta varten
AL Mittaus suoritettu
AM Kehotila
AN Kohdetila
AO Pariston varoitusvalo
AP Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin välillä
AQ Muistitila
AR Hae viimeiset 30 lukemaa
AS Mitattu lämpötila liian korkea
BT Mitattu lämpötila liian alhainen
BK Ympäristön lämpötila liian korkea
BL Ympäristön lämpötila liian alhainen
BM Virhetilan näyttö
BN Tyhjä näyttö
BO Tyhjä paristo
BP Päivämäärä/kellonaika
BQ Äänimerkin asetus
BR Pariston vaihto
Sivu: 14
13
NC 150 FI
1. Tämän lämpömittarin edut
Mittaustulos muutamassa sekunnissa
Innovatiivinen infrapunateknologia mahdollistaa mittauksen jopa
kohdetta koskematta. Tämä takaa turvalliset ja hygieeniset mitta-
ukset sekunneissa.
Monikäyttöinen (mittauksen laaja asteikko)
Lämpömittari tarjoaa laajan asteikon mittaukselle 0 - 100,0 °C /
32,0 - 212,0 °F, mikä merkitsee, että sitä voidaan käyttää kehon
lämpötilan mittaamiseen, tai ominaisuutensa ansiosta sitä voi
käyttää myös pintalämpötilan mittaamiseen esimerkiksi seuraa-
vista pinnoista:
• Maidon pintalämpötila tuttipullossa
• Kylpyveden pintalämpötila
• Ympäristön lämpötila
Tarkka ja luotettava
Mittausanturin rakenne on ainutlaatuinen, sillä siinä on pitkälle
kehitetty infrapuna-anturi, joka takaa aina tarkan ja luotettavan
mittaustuloksen.
Hellävarainen ja helppokäyttöinen
• Ergonomisen muotoilun ansiosta lämpömittarin käyttö on
helppoa ja yksinkertaista.
• Lämpömittarilla voidaan mitata jopa nukkuvan lapsen ruumiin-
lämpöä, joten herättäminen ei ole tarpeellista.
• Lämpömittari on nopea, minkä vuoksi sillä on mukava mitata
lasten ruumiinlämpöä.
Useiden mittaustulosten haku
Käyttäjä voi hakea muistista 30 viimeisintä mittaustulosta aika- ja
päivämäärätietoineen muistitoiminnolla, jolloin ruumiinlämmön
muutoksia on helppo seurata.
Turvallinen ja hygieeninen
• Ei suoraa ihon kosketusta.
• Ei rikkoutuneen lasin tai elohopean elimistöön joutumisen riskiä.
• Täysin turvallinen käytettäväksi lapsilla.
Kuumehälytys
10 lyhyttä merkkiääntä ja nestekidenäytön punainen taustavalo
ilmoittavat, että lämpötila saattaa olla 37,5 °C tai enemmän.
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
• Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan tässä kirjasessa mainit-
tuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa väärinkäytöstä
aiheutuneista vahingoista.
• Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Kun
haluat puhdistaa mittarin, seuraa «Puhdistus ja desinfiointi»
-kappaleessa esitettyjä ohjeita.
• Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai jos
huomaat jotakin epätavallista.
• Älä koskaan pura laitetta.
• Kuumeen alkuvaiheessa saattaa esiintyä fysiologinen ilmiö,
jota kutsutaan vasokonstriktioksi: sillä tarkoitetaan verisuonten
supistumista, joka aiheuttaa ihon pinnan kylmenemistä. Ilmiön
vaikutuksesta tällä lämpömittarilla saatu lämpötila voi olla poik-
keavan alhainen.
• Ellei mittaustulos vastaa potilaan tuntemuksia tai on yllättävän
matala, toista mittaus 15 minuutin välein tai tarkasta tulos
mittaamalla ruumiin sisäinen lämpötila toisesta kohtaa.
• Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen.
Noudata säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja, jotka
on mainittu «Tekniset tiedot» -kappaleessa!
• Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman valvontaa;
jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
• Suojaa laitetta seuraavilta:
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
• Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristo.
 VAROITUS: Laitteen käyttö ei ole tarkoitettu korvaamaan
lääkärin neuvontaa. Laite EI ole vesitiivis, joten älä upota
nesteeseen.
3. Miten lämpömittari mittaa lämpötilan
Tämä lämpömittari mittaa otsan ja kohteiden säteilemää infrapuna-
energiaa. Linssi kerää säteilyn, joka muutetaan lämpötilalukemaksi.
Kulmakarvojen alueen yläpuolelta saatava mittaustulos on kaikkein
tarkin.
Sivu: 15
14
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
• Kaikki segmentit näkyvillä 9: Käynnistä laite painamalla ON/
OFF-painiketta 5, jolloin kaikki segmentit näkyvät 1 sekunnin
ajan.
• Valmis mittausta varten AK: Kun laite on valmis mittaukseen,
«°C» tai «°F»-kuvake vilkkuu jatkuvasti ja tilan kuvake (keho tai
kohde) on näkyvillä.
• Mittaus suoritettu AL: Lukema näkyy näytössä 3 ja «°C» tai
«°F»-kuvakkeen ja tilan kuvakkeen pysyessä jatkuvana. Laite
on valmis seuraavaan mittaukseen heti kun «°C» tai «°F»-
kuvake jälleen vilkkuu.
• Pariston varoitusvalo AO: Kun lämpömittariin on kytketty virta,
kuvake «» vilkkuu ja muistuttaa käyttäjää vaihtamaan pariston.
5. Päivämäärän, ajan ja äänimerkin asetus
Päivämäärän ja ajan asetus
1. Patterien asettamisen jälkeen vuosiluku BP vilkkuu näytössä.
Voit asettaa vuoden painamalla KÄYNNISTYS-painiketta 4.
Vahvistaaksesi ja asettaaksesi sen jälkeen kuukauden, paina
M-painiketta 8.
2. PainaKÄYNNISTYS-painiketta4asettaaksesikuukauden.Paina
M-painiketta 8 vahvistaaksesi ja asettaaksesi sen jälkeen päivän.
3. Seuraa yllä olevia ohjeita asettaaksesi päivän, 12 tai 24 tunnin
tilan, tunnit ja minuutit.
4. Kun olet asettanut minuutit ja painanut M-painiketta 8, päivä-
määrä ja aika on asetettu ja aika on näkyvillä.
 Jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin, laite siirtyy
automaattisesti valmis mittausta varten -tilaan AK.
 Peruuta ajan asetus: Paina ON/OFF-painiketta 5 ajan
asetuksen aikana. Näyttö näyttää Päivämäärä/Aika ikonit
näin «--:--». Tämän jälkeen paina ON/OFF-painiketta 5
aloittaaksesi mittauksen. Jos mitään ei tapahdu 20 sekun-
tiin, laite sammuu automaattisesti.
 Vaihda nykyinen päivämäärä ja aika: Paina M-painiketta
8 ja pidä painettuna noin 3 sekunnin ajan kunnes vuosi-
luku alkaa vilkkumaan BP. Nyt voit asettaa uudet arvot yllä
kuvatulla tavalla.
Äänimerkin asetus
1. Kun laite on pois päältä, paina ON/OFF-painiketta 5 ja pidä
painettuna noin 5 sekunnin ajan asettaaksesi äänimerkin BQ.
2. Paina ON/OFF-painiketta 5 uudestaan joko kytkeäksesi ääni-
merkin päälle tai pois päältä. Äänimerkki on käytössä kun ääni-
merkki ikoni BQ ei ole yliviivattu.
 Jos mitään painiketta ei paineta 5 sekuntiin, laite siirtyy
automaattisesti valmis mittausta varten -tilaan AK.
6. Vaihtaminen keho- ja kohdetilan välillä
Kehotilasta kohdetilaan vaihtamiseksi siirrä tilakytkintä 6 lämpö-
mittarin sivussa alaspäin. Takaisin kehotilaan vaihtamiseksi siirrä
kytkintä takaisin ylöspäin.
7. Käyttöohjeet
Mittaaminen kehotilassa
1. Paina ON/OFF-painiketta 5. Näyttö 3 aktivoituu ja kaikki
segmentit näkyvät 1 sekunnin ajan.
2. Kun «°C» tai «°F» -kuvake vilkkuu ja kuuluu äänimerkki, mittari
on valmis mittaukseen AK.
3. Kohdista lämpömittari otsan keskelle alle 5 cm etäisyydelle.
Jos otsa on hiusten, hien tai lian peittämä, poista este etukäteen
lukematarkkuuden parantamiseksi.
4. Paina KÄYNNISTYS-painiketta 4 ja siirrä lämpömittari
tasaisesti otsan keskeltä ohimoalueelle (noin 1 cm kulma-
karvan yläpuolelle). Aktivoitu sininen seurantavalo osoittaa
mittausalueen. 3 sekunnin kuluttua pitkä piippaus vahvistaa
mittauksen päättymisen. Jos ohimoaluetta ei ole saavutettu
ennen kuin pitkä piippaus kuuluu, toista mittaus yllä kuvatun
mukaisesti, mutta siirrä lämpömittaria hiukan nopeammin.
5. Lue mitattu lämpötila nestekidenäytöltä.
Mittaaminen kohdetilassa
1. Noudata yllä olevia vaiheita 1-2, sen jälkeen kohdista lämpömit-
tari sen kohteen keskelle, jota haluat mitata etäisyydellä, joka
on alle 5 cm. Paina KÄYNNISTYS-painike 4. 3 sekunnin
kuluttua piippaus vahvistaa mittauksen päättymisen.
2. Lue mitattu lämpötila nestekidenäytöltä.
 HUOMAA:
• Potilaan ja lämpömittarin tulee olla samoissa huoneolo-
suhteissa vähintään 30 minuuttia.
• Älä mittaa kuumetta samalla kun imetät tai heti imettämisen
jälkeen.
• Älä käytä lämpömittaria hyvin kosteissa ympäristöissä.
Sivu: 16
15
NC 150 FI
• Potilas ei saa juoda, syödä tai harrastaa urheilua ennen mitta-
usta tai mittauksen aikana.
• Älä siirrä mittauslaitetta pois mittausalueelta, ennen kuin kuulet
mittauksen päättymisestä ilmoittavan merkkiäänen.
• 10 lyhyttä merkkiääntä ja nestekidenäytön punainen taustavalo
ilmoittavat, että lämpötila saattaa olla 37,5 °C tai enemmän.
• Mittaa lämpötila aina samasta paikasta, koska mittaustulokset
saattavat vaihdella mittauspaikasta riippuen.
• Lääkärit suosittelevat peräsuolimittausta vastasyntyneille pikku-
vauvoille ensimmäisten 6 kuukauden aikana, koska kaikki muut
mittausmenetelmät voivat johtaa epäselviin tuloksiin. Jos koske-
tuksetonta lämpömittaria käytetään näille pikkulapsille, suositte-
lemme aina lukemien vahvistamista peräsuolimittauksella.
• Seuraavissa tilanteissa on suositeltavaa, että otetaan kolme
lämpötilaa ja korkein tulos otetaan lukemaksi:
1. Alle kolmevuotiaat lapset, joilla on heikentynyt vastustus-
kyky ja joille kuumeen esiintyminen tai puuttuminen ovat
olennaista tietoa.
2. Opeteltaessa lämpömittarin käyttöä, kunnes käyttäjä on pereh-
tynyt mittarin käyttöön ja saa yhdenmukaisia mittaustuloksia.
3. Jos mittaustulos on yllättävän alhainen.
• Lukemia eri mittauspaikoista ei tulisi verrata keskenään,
koska normaali kehon lämpötila vaihtelee mittauspaikasta
ja päivänajasta riippuen, jolloin lämpötila on korkeimmillaan
illalla ja alhaisimmillaan noin tunti ennen heräämistä.
Normaalit kehon lämpötila-alueet:
- Kainalo: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suu: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Peräsuoli: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 150: 35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
8. Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin välillä
Lämpömittari näyttää mittaustulokset joko fahrenheit- tai celciusas-
teina. Vaihtaaksesi näytön °C- ja °F-asteikoiden välillä, sammuta
laite, paina KÄYNNISTYS-painiketta 4 ja pidä painettuna
5 sekunnin ajan; 5 sekunnin jälkeen sen hetkinen lämpöasteikko
(«°C» tai «°F» -kuvake) vilkkuu näytöllä AP. Voit vaihtaa °C- ja °F-
asteikkoa painamalla KÄYNNISTYS-painiketta 4 uudestaan. Kun
mitta-asteikko on valittu, odota 5 sekuntia, niin laite siirtyy automaat-
tisesti «valmis mittausta varten» -tilaan.
9. 30 viimeisimmän mittaustuloksen haku muistista
Tämän lämpömittarin muistiin voi tallentaa 30 viimeisintä mittaus-
tulosta aika- ja päivämäärätietoineen.
• MuistitilaAQ:Valitse muistitila painamalla M-painiketta 8,kun
virta ei ole kytkettynä. Muisti-kuvake «M» vilkkuu.
• 1. mittaustulos - viimeisin mittaustulos AR: Hae viimeisin
mittaustulos painamalla ja vapauttamalla M-painiketta 8.
Näytössä näkyy numero 1 ja muistikuvake.
• 30 mittaustuloksen luku järjestyksessä: Paina ja vapauta M-
painike8 toistuvastihakeaksesi viimeisimmät30mittaustulosta
järjestyksessä muistista.
Painamalla M-painiketta 8 ja vapauttamalla se 30 viimeisimmän
mittaustuloksen haun jälkeen, sarja alkaa alusta lukemasta 1.
10.Virheilmoitukset
• Mitattu lämpötila liian korkea AS: Näkyy «H», kun mitattu
lämpötila on korkeampi kuin 42,2 °C / 108,0 °F kehotilassa tai
100 °C / 212 °F kohdetilassa.
• Mitattu lämpötila liian alhainen BT: Näkyy «L», kun mitattu
lämpötila on alhaisempi kuin 34,0 °C / 93,2 °F kehotilassa tai
0 °C / 32 °F kohdetilassa.
• Ympäristön lämpötila liian korkea BK: Näytössä näkyy «H»
yhdessä merkin kanssa, kun ympäristön lämpötila on yli
40,0 °C / 104,0 °F.
• Ympäristön lämpötila liian alhainen BL: Näkyy merkin «L»
yhteydessä , kun ympäristölämpötila on alhaisempi kuin
16,0 °C / 60,8 °F kehotilassa tai 5,0 °C / 41,0 °F kohdetilassa.
• Virhetilan näyttö BM: Kun laitteessa on toimintahäiriö.
• Tyhjä näyttö BN: Tarkasta onko paristot laitettu oikein sisään.
Tarkasta myös paristojen napaisuus (<+> ja <->).
• Tyhjä paristo -kuvake BO: Jos tämä kuvake «» on ainut
näytössä esitetty symboli, paristot tulee vaihtaa välittömästi.
11.Puhdistus ja desinfiointi
Puhdista lämpömittarin kotelo ja mittausanturi alkoholiin kostutetulla
vanupuikolla tai puuvillakankaalla (70 % isopropyyliä). Varmista, ettei
lämpömittarin sisälle pääse nestettä. Älä milloinkaan käytä hankaus-
aineita, liuottimia tai bentseenia puhdistukseen äläkä koskaan upota
mittariaveteentaimuihinpuhdistusnesteisiin.Olevarovainen,jottaet
naarmuttaisi mittausanturin linssin ja näytön pintaa.
Sivu: 17
16
12.Pariston vaihto
Tämä instrumentti toimitetaan 2 uuden, long-life 1,5 V, kokoa AAA
olevien paristojen kanssa. Paristot tarvitsevat vaihdon, kun tämä
kuvake «» BO on ainut näytössä esitetty symboli.
Poista paristolokeron kansi BR liu’uttamalla osoitettuun suuntaan.
Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin paristolo-
keron symbolien osoittamalla tavalla.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää paikallisten,
voimassa olevien määräysten mukaisesti eikä kotitalousjät-
teiden mukana.
13.Takuu
Laitteella on 5 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhteydessä
esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso takakantta), joka
vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
• Takuu kattaa instrumentin; paristot ja pakkaus eivät sisälly
takuuseen.
• Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
• Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä käsittelystä,
lataamattomista paristoista, onnettomuuksista tai käyttöohjeiden
noudattamatta jättämisestä.
Ota yhteys Microlife-palvelupisteeseen.
14.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä lait-
teista asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ammattikäytössä on suositeltavaa suorittaa laitteelle tekninen
tarkastus joka toinen vuosi. Noudata paikallisia jätteiden hävittä-
mismääräyksiä.
15.www.microlife.fi
Yksityiskohtaista tietoa kuume- ja verenpainemittareistamme sekä
muista palveluistamme löytyy sivustoltamme www.microlife.fi.
Tyyppi: Digitaalinen lämpömittari, Non Contact NC 150
Mittausalue: Kehotila: 34,0-42,2 °C / 93,2-108,0 °F
Kohdetila: 0-100,0 °C / 32-212,0 °F
Resoluutio: 0,1 °C / °F
Mittaustark-
kuus:
Laboratorio:
±0,2 °C, 36,0 ∼ 39,0 °C / ±0,4 °F, 96,8 ∼ 102,2 °F
Näyttö: Liquid Crystal Display - nestekidenäyttö, 4-nume-
roinen ja erikoiskuvakkeet
Äänet: Mittariin on kytketty virta ja se on valmis mittauk-
seen: 1 lyhyt äänimerkki.
Suorita mittaus: 1 pitkä merkkiääni (1 sek.), jos
mittaustulos on alle 37,5 °C / 99,5 °F, 10 lyhyttä
merkkiääntä, jos mittaustulos on yhtä suuri tai
suurempi kuin 37,5 °C / 99,5 °F.
Järjestelmävirhe tai toimintahäiriö: 3 lyhyttä «pi»-
ääntä
Muisti: 30 lukeman haku muistitilassa aika- ja päivämää-
rätietoineen.
Taustavalo: Näyttöön syttyy VIHREÄ valo 4 sekunniksi, kun
mittariin kytketään virta.
Näyttöön syttyy VIHREÄ valo 5 sekunniksi, kun
mittaus on suoritettu ja mittaustulos on alle 37,5 °C
/ 99,5 °F.
Näyttöön syttyy PUNAINEN valo 5 sekunniksi, kun
mittaus on suoritettu ja mittaustulos on yhtä suuri
tai suurempi kuin 37,5 °C / 99,5 °F.
Käyttölämpö-
tila:
Kehotila: 16-40,0 °C / 60,8-104,0 °F
Kohdetila: 5-40,0 °C / 41-104,0 °F
Säilytysläm-
pötila:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus
Automaattinen
virrankatkaisu: Noin 1 minuutti viimeisen mittauksen jälkeen.
Paristo: 2 x 1,5 V:n paristot, tyyppi AAA
Mitat: 141,1 x 43,3 x 36,9 mm
Paino: 90 g (paristojen kanssa), 67 g (ilman paristoja)
Viittaukset
normeihin: ASTM E1965; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Kysymykset & vastaukset

NC 150 kuumemittari. miten vaihdan celsiuksen ja farenheitin välillä toisinpäin.

Käyttäjä Lauri Räsänen lisäsi tämän 3 vuotta sitten

Esitä kysymys tuotteesta Microlife NC 150

Onko sinulla kysymys tuotteesta Microlife NC 150, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Microlife NC 150 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Microlife NC 150 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.