Microlife NC 100 käyttöohjeet

Katso tuotteen Microlife NC 100 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Microlife
  • Tuote: Kuumemittari
  • Malli/nimi: NC 100
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 27
28
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät laitetta.
Soveltuvuusluokka BF
Tämä Microlife-lämpömittari on korkealaatuinen tuote,
jonka valmistuksessa on käytetty viimeisintä teknologiaa ja
joka on testattu kansainvälisten standardien mukaisesti.
Ainutlaatuisen tekniikkansa avulla lämpömittari antaa joka
mittauskerralla vakaan ja lämpövaikutuksista häiriöttömän
lukeman. Mittari testaa itse itsensä aina, kun se laitetaan
päälle, mikä takaa mittaustulosten tarkkuuden.
Tämä Microlife-lämpömittari on tarkoitettu ihmiskehon
lämpötilan säännölliseen mittaamiseen ja seuraamiseen.
Lämpömittari on kliinisesti testattu ja todettu turvalli-
seksi ja tarkaksi, kun sitä käytetään käyttöohjeiden
mukaisesti.
Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti, jotta ymmärrät kaikki
toiminnot ja turvallisuutta koskevat tiedot.
Microlife digitaalinen lämpömittari, Non Contact NC 100 FI
1 Mittausanturi
2 Seurantavalo
3 KÄYNNISTYS-painike
4 Näyttö
5 ON/OFF-painike
6 Tilakytkin
7 Paristolokeron kansi
8 Kaikki segmentit näkyvillä
9 Muisti
AT Valmis mittausta varten
AK Mittaus suoritettu
AL Kehotila
AM Kohdetila
AN Pariston varoitusvalo
AO Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin välillä
AP Muistitila
AQ Hae viimeiset 30 lukemaa
AR Mitattu lämpötila liian korkea
AS Mitattu lämpötila liian alhainen
BT Ympäristön lämpötila liian korkea
BK Ympäristön lämpötila liian alhainen
BL Virhetilan näyttö
BM Tyhjä näyttö
BN Tyhjä paristo
BO Pariston vaihto
Sivu: 28
29
NC 100 FI
Sisällysluettelo
1. Tämän lämpömittarin edut
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
3. Miten lämpömittari mittaa lämpötilan
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
5. Vaihtaminen keho- ja kohdetilan välillä
6. Käyttöohjeet
7. Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin välillä
8. 30 viimeisimmän mittaustuloksen haku muistista
9. Virheilmoitukset
10.Puhdistus ja desinfiointi
11.Pariston vaihto
12.Takuu
13.Tekniset tiedot
14.www.microlife.fi
Takuukortti (katso takakantta)
1. Tämän lämpömittarin edut
Mittaustulos muutamassa sekunnissa
Innovatiivinen infrapunateknologia mahdollistaa mitta-
uksen jopa kohdetta koskematta. Tämä takaa turvalliset ja
hygieeniset mittaukset sekunneissa.
Monikäyttöinen (mittauksen laaja asteikko)
Lämpömittari tarjoaa laajan asteikon mittaukselle 0 -
100,0 °C / 32,0 - 212,0 °F, mikä merkitsee, että sitä
voidaan käyttää kehon lämpötilan mittaamiseen, tai
ominaisuutensa ansiosta sitä voi käyttää myös pintalämpö-
tilan mittaamiseen esimerkiksi seuraavista pinnoista:
 Maidon pintalämpötila tuttipullossa
 Kylpyveden pintalämpötila
 Ympäristön lämpötila
Tarkka ja luotettava
Mittausanturin rakenne on ainutlaatuinen, sillä siinä on
pitkälle kehitetty infrapuna-anturi, joka takaa aina tarkan ja
luotettavan mittaustuloksen.
Hellävarainen ja helppokäyttöinen
 Ergonomisen muotoilun ansiosta lämpömittarin käyttö
on helppoa ja yksinkertaista.
 Lämpömittarilla voidaan mitata jopa nukkuvan lapsen
ruumiinlämpöä, joten herättäminen ei ole tarpeellista.
 Lämpömittari on nopea, minkä vuoksi sillä on mukava
mitata lasten ruumiinlämpöä.
Viimeisimmän tuloksen näyttö
Kun mittariin kytketään virta, viimeisin lukema näytetään
automaattisesti 2 sekunnin ajan.
Useiden mittaustulosten haku
Käyttäjä voi hakea muistista 30 viimeisintä mittaustulosta
aika- ja päivämäärätietoineen muistitoiminnolla, jolloin
ruumiinlämmön muutoksia on helppo seurata.
Turvallinen ja hygieeninen
 Ei suoraa ihon kosketusta.
 Ei rikkoutuneenlasintai elohopeanelimistöönjoutumisen
riskiä.
 Täysin turvallinen käytettäväksi lapsilla.
 Mittausanturi voidaan puhdistaa alkoholiin kastetulla
vanutupolla, jolloin kuumemittarin käyttö on täysin hygi-
eenistä koko perheelle.
Kuumehälytys
10 lyhyttä merkkiääntä ja nestekidenäytön punainen taus-
tavalo ilmoittavat, että lämpötila saattaa olla 37,5 °C tai
enemmän.
2. Tärkeät turvallisuusohjeet
 Tätä laitetta saa käyttää ainoastaan tässä kirjasessa
mainittuihin tarkoituksiin. Valmistaja ei ole vastuussa
väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.
 Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nestei-
siin. Kun haluat puhdistaa mittarin, seuraa
Sivu: 29
30
«Puhdistus ja desinfiointi» -kappaleessa esitettyjä
ohjeita.
 Älä käytä laitetta, jos uskot sen olevan vaurioitunut tai
jos huomaat jotakin epätavallista.
 Älä koskaan pura laitetta.
 Kuumeen alkuvaiheessa saattaa esiintyä fysiologinen
ilmiö, jota kutsutaan vasokonstriktioksi: sillä tarkoitetaan
verisuonten supistumista, joka aiheuttaa ihon pinnan
kylmenemistä. Ilmiön vaikutuksesta tällä lämpömittarilla
saatu lämpötila voi olla poikkeavan alhainen.
 Ellei mittaustulos vastaa potilaan tuntemuksia tai on
yllättävän matala, toista mittaus 15 minuutin välein tai
tarkasta tulos mittaamalla ruumiin sisäinen lämpötila
toisesta kohtaa.
 Laitteessa on herkkiä osia ja sitä täytyy käsitellä varoen.
Noudata säilytys- ja käyttöolosuhteita koskevia neuvoja,
jotka on mainittu «Tekniset tiedot» -kappaleessa!
 Huolehdi siitä, että lapset eivät käytä laitetta ilman
valvontaa; jotkut osat ovat tarpeeksi pieniä nieltäviksi.
 Suojaa laitetta seuraavilta:
- äärimmäiset lämpötilat
- iskut ja putoamiset
- lika ja pöly
- suora auringonvalo
- kuumuus ja kylmyys
 Jos laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paristo.
 VAROITUS: Laitteen käyttö ei ole tarkoitettu kor-
vaamaan lääkärin neuvontaa. Laite EI ole vesitii-
vis, joten älä upota nesteeseen.
3. Miten lämpömittari mittaa lämpötilan
Tämä lämpömittari mittaa otsan ja kohteiden säteilemää
infrapunaenergiaa. Linssi kerää säteilyn, joka muutetaan
lämpötilalukemaksi.
Kulmakarvojen alueen yläpuolelta saatava mittaustulos on
kaikkein tarkin.
4. Ohjausnäyttö ja symbolit
 Kaikki segmentit näytetään 8: Käynnistä laite paina-
malla ON/OFF-painiketta 5, jolloin kaikki segmentit
näkyvät 2 sekunnin ajan.
 Muisti 9: Viimeisin mittaustulos näkyy näytöllä auto-
maattisesti 2 sekunnin ajan.
 Valmis mittausta varten AT: Kun laite on valmis mitta-
ukseen, «°C» tai «°F»-kuvake vilkkuu jatkuvasti ja tilan
kuvake (keho tai kohde) on näkyvillä.
 Mittaus suoritettu AK: Lukema näkyy näytössä 4 ja
«°C» tai «°F»-kuvakkeen ja tilan kuvakkeen pysyessä
jatkuvana. Laite on valmis seuraavaan mittaukseen heti
kun «°C» tai «°F»-kuvake jälleen vilkkuu.
 Pariston varoitusvalo AN: Kun kuumemittariin on
kytketty virta, paristokuvake vilkkuu ja muistuttaa käyt-
täjää vaihtamaan pariston.
5. Vaihtaminen keho- ja kohdetilan välillä
Kehotilasta kohdetilaan vaihtamiseksi siirrä tilakytkintä 6
lämpömittarin sivussa alaspäin. Takaisin kehotilaan vaihta-
miseksi siirrä kytkintä takaisin ylöspäin.
6. Käyttöohjeet
Mittaaminen kehotilassa
1. Paina ON/OFF-painiketta 5. Näyttö 4 aktivoituu ja
kaikki segmentit näkyvät 2 sekunnin ajan.
2. Viimeisin mittaustulos ja «M»-kuvake 9 näkyvät auto-
maattisesti näytössä 2 sekunnin ajan.
3. Kun «°C» tai «°F» -kuvake vilkkuu ja kuuluu äänimerkki,
mittari on valmis mittaukseen AT.
4. Kohdista lämpömittari otsan keskelle alle 5 cm etäi-
syydelle. Jos otsa on hiusten, hien tai lian peittämä,
poista este etukäteen lukematarkkuuden parantamiseksi.
Sivu: 30
31
NC 100 FI
5. Paina KÄYNNISTYS-painiketta 3 ja siirrä lämpömit-
tari tasaisesti otsan keskeltä ohimoalueelle (noin 1 cm
kulmakarvan yläpuolelle). Aktivoitu sininenseurantavalo
osoittaa mittausalueen. 3 sekunnin kuluttua pitkä piip-
paus vahvistaa mittauksen päättymisen. Jos ohimoalu-
etta ei ole saavutettu ennen kuin pitkä piippaus kuuluu,
toista mittaus yllä kuvatun mukaisesti, mutta siirrä
lämpömittaria hiukan nopeammin.
6. Lue mitattu lämpötila nestekidenäytöltä.
Mittaaminen kohdetilassa
1. Noudata yllä olevia vaiheita 1-3, sen jälkeen kohdista
lämpömittari sen kohteen keskelle, jota haluat mitata
etäisyydellä, joka on alle 5 cm. Paina KÄYNNISTYS-
painike 3. 3 sekunnin kuluttua piippaus vahvistaa
mittauksen päättymisen.
2. Lue mitattu lämpötila nestekidenäytöltä.
 HUOMAA:
 Potilaan ja lämpömittarin tulee olla samoissa huone-
olosuhteissa vähintään 30 minuuttia.
 Älämittaakuumettasamallakunimetättaihetiimettämisen
jälkeen.
 Älä käytä lämpömittaria hyvin kosteissa ympäristöissä.
 Potilas ei saa juoda, syödä tai harrastaa urheilua ennen
mittausta tai mittauksen aikana.
 Älä siirrä mittauslaitetta pois mittausalueelta, ennen kuin
kuulet mittauksen päättymisestä ilmoittavan merkkiäänen.
 Puhdista anturi huolellisesti antiseptiseen liuokseen
kostutetulla vanulla ja odota 15 minuuttia, ennen kuin
mittaat lämpötilan toiselta potilaalta.
 10 lyhyttä merkkiääntä ja nestekidenäytön punainen
taustavalo ilmoittavat, että lämpötila saattaa olla 37,5 °C
tai enemmän.
 Mittaa lämpötila aina samasta paikasta, koska mittaus-
tulokset saattavat vaihdella mittauspaikasta riippuen.
 Lääkärit suosittelevat peräsuolimittausta vastasynty-
neille pikkuvauvoille ensimmäisten 6 kuukauden aikana,
koska kaikki muut mittausmenetelmät voivat johtaa
epäselviin tuloksiin. Jos kosketuksetonta lämpömittaria
käytetään näille pikkulapsille, suosittelemme aina luke-
mien vahvistamista peräsuolimittauksella.
 Seuraavissa tilanteissa on suositeltavaa, että otetaan
kolme lämpötilaa ja korkein tulos otetaan lukemaksi:
1. Alle kolmevuotiaat lapset, joilla on heikentynyt vastus-
tuskyky ja joille kuumeen esiintyminen tai puuttu-
minen ovat olennaista tietoa.
2. Opeteltaessa lämpömittarin käyttöä, kunnes käyttäjä
on perehtynyt mittarin käyttöön ja saa yhdenmukaisia
mittaustuloksia.
3. Jos mittaustulos on yllättävän alhainen.
 Lukemia eri mittauspaikoista ei tulisi verrata keske-
nään, koska normaali kehon lämpötila vaihtelee
mittauspaikasta ja päivänajasta riippuen, jolloin
lämpötila on korkeimmillaan illalla ja alhaisimmillaan
noin tunti ennen heräämistä.
Normaalit kehon lämpötila-alueet:
- Kainalo: 34,7 - 37,3 °C / 94,5 - 99,1 °F
- Suu: 35,5 - 37,5 °C / 95,9 - 99,5 °F
- Peräsuoli: 36,6 - 38,0 °C / 97,9 - 100,4 °F
- Microlife NC 100: 35,4 °C - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
35,4 - 37,4 °C / 95,7 - 99,3 °F
7. Vaihtaminen Celsiuksen ja Farenheitin
välillä
Lämpömittari näyttää mittaustulokset joko fahrenheit- tai
celciusasteina. Vaihtaaksesi näytön °C- ja °F-asteikoiden
välillä, sammuta laite, paina KÄYNNISTYS-painiketta 3
ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan; 5 sekunnin jälkeen
sen hetkinen lämpöasteikko («°C» tai «°F» -kuvake)
vilkkuu näytöllä AO. Voit vaihtaa °C- ja °F-asteikkoa paina-
malla KÄYNNISTYS-painiketta 3 uudestaan. Kun mitta-
Sivu: 31
32
asteikko on valittu, odota 5 sekuntia, niin laite siirtyy auto-
maattisesti «valmis mittausta varten» -tilaan.
8. 30 viimeisimmän mittaustuloksen haku
muistista
Kuumemittari voi hakea muistista 30 viimeisintä mittaustu-
losta.
 Muistitila AP: Valitse muistitila painamalla KÄYNNISTYS-
painiketta 3, kun virta ei ole kytkettynä. Muisti-kuvake
«M» vilkkuu.
 1. mittaustulos - viimeisin mittaustulos AQ: Hae
viimeisin mittaustulos painamalla ja vapauttamalla
KÄYNNISTYS-painike 3. Näytössä näkyy numero 1 ja
muistikuvake.
 30. mittaustulos - peräkkäinen mittaustulos: Hae
viimeisimmät 30 mittaustulosta järjestyksessä jatka-
malla KÄYNNISTYS-painikkeen 3 painelua.
Painamalla KÄYNNISTYS-painiketta 3 ja vapauttamalla
se 30 viimeisimmän mittaustuloksen haun jälkeen, sarja
alkaa alusta lukemasta 1.
9. Virheilmoitukset
 Mitattu lämpötila liian korkea AR: Näkyy «H», kun
mitattu lämpötila on korkeampi kuin 42,2 °C / 108,0 °F
kehotilassa tai 100 °C / 212 °F kohdetilassa.
 Mitattu lämpötila liian alhainen AS: Näkyy «L», kun
mitattu lämpötila on alhaisempi kuin 34,0 °C / 93,2 °F
kehotilassa tai 0 °C / 32 °F kohdetilassa.
 Ympäristön lämpötila liian korkea BT: Näytössä
näkyy «H» yhdessä merkin kanssa, kun ympä-
ristön lämpötila on yli 40,0 °C / 104,0 °F.
 Ympäristön lämpötila liian alhainen BK: Näkyy
merkin «L» yhteydessä , kun ympäristölämpötila on
alhaisempi kuin 16,0 °C / 60,8 °F kehotilassa tai 5,0 °C
/ 41,0 °F kohdetilassa.
 Virhetilan näyttö BL: Kun laitteessa on toimintahäiriö.
 Tyhjä näyttö BM: Tarkasta onko paristot laitettu oikein
sisään. Tarkasta myös paristojen napaisuus (<+> ja <->).
 Tyhjä paristo -kuvake BN: Jos tämä kuvake «» on
ainut näytössä esitetty symboli, paristot tulee vaihtaa
välittömästi.
10.Puhdistus ja desinfiointi
Puhdista lämpömittarin kotelo ja mittausanturi alkoholiin
kostutetulla vanupuikolla tai puuvillakankaalla (70 %
isopropyyliä). Varmista, ettei lämpömittarin sisälle pääse
nestettä. Älä milloinkaan käytä hankausaineita, liuottimia
tai bentseenia puhdistukseen äläkä koskaan upota mittaria
veteen tai muihin puhdistusnesteisiin. Ole varovainen, jotta
et naarmuttaisi mittausanturin linssin ja näytön pintaa.
11.Pariston vaihto
Tämä instrumentti toimitetaan 2 uuden, long-life 1,5 V,
kokoa AAA olevien paristojen kanssa. Paristot tarvitsevat
vaihdon, kun tämä kuvake «» BN on ainut näytössä
esitetty symboli.
Poista paristolokeron kansi BO liu’uttamalla osoitettuun
suuntaan.
Vaihda paristot – huolehdi, että asetat navat oikein päin
paristolokeron symbolien osoittamalla tavalla.
Paristot ja elektroniset laitteet täytyy hävittää pai-
kallisten, voimassa olevien määräysten mukai-
sesti eikä kotitalousjätteiden mukana.
12.Takuu
Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Takuu on
voimassa ainoastaan silloin, kun korvausvaatimuksen yhte-
Sivu: 32
33
NC 100 FI
ydessä esitetään kauppiaan täyttämä takuukortti (katso
takakantta), joka vahvistaa laitteen ostopäivän, tai kuitti.
 Takuu kattaa instrumentin; paristot ja pakkaus eivät
sisälly takuuseen.
 Laitteen avaaminen tai muuttaminen mitätöi takuun.
 Takuu ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat väärästä
käsittelystä, lataamattomista paristoista, onnettomuuk-
sista tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
Ota yhteys Microlife-palvelupisteeseen.
13.Tekniset tiedot
Tämä laite vastaa EU-direktiivin 93/42/EEC lääkinnällisistä
laitteista asetettuja vaatimuksia.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ammattikäytössä on suositeltavaa suorittaa laitteelle
tekninen tarkastus joka toinen vuosi. Noudata paikallisia
jätteiden hävittämismääräyksiä.
14.www.microlife.fi
Yksityiskohtaista tietoa kuume- ja verenpainemittareis-
tamme sekä muista palveluistamme löytyy sivustoltamme
www.microlife.fi.
Tyyppi: Digitaalinen lämpömittari, Non Contact NC 100
Mittausalue: Kehotila: 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F)
Kohdetila: 0-100,0 °C (32-212,0 °F)
Resoluutio: 0,1 °C / °F
Mittaustark-
kuus:
Laboratorio:
0,2°C, 36,0  39,0 °C
(0,4°F, 96,8  102,2 °F)
Näyttö: Liquid Crystal Display - nestekidenäyttö, 4-
numeroinen ja erikoiskuvakkeet
Äänet: Mittariin on kytketty virta ja se on valmis mitta-
ukseen: 1 lyhyt äänimerkki.
Suorita mittaus: 1 pitkä merkkiääni (1 sek.),
jos mittaustulos on alle 37,5 °C / 99,5 °F, 10
lyhyttä merkkiääntä, jos mittaustulos on yhtä
suuri tai suurempi kuin 37,5 °C / 99,5 °F.
Järjestelmävirhe tai toimintahäiriö: 3 lyhyttä
«pi»-ääntä
Muisti: Viimeisimmän mitatun lämpötilan automaat-
tinen näyttö
30 viimeisimmän mittaustuloksen haku muisti-
toiminnolla
Taustavalo: NäyttöönsyttyyVIHREÄ valo4sekunniksi,kun
mittariin kytketään virta.
Näyttöön syttyy VIHREÄ valo 5 sekunniksi,
kun mittaus on suoritettu ja mittaustulos on
alle 37,5 °C / 99,5 °F.
NäyttöönsyttyyPUNAINENvalo5sekunniksi,
kun mittaus on suoritettu ja mittaustulos on
yhtä suuri tai suurempi kuin 37,5 °C / 99,5 °F.
Käyttöläm-
pötila:
Kehotila: 16-40,0 °C (60,8-104,0 °F)
Kohdetila: 5-40,0 °C (41-104,0 °F)
Säilytysläm-
pötila:
-20 - +50 °C / -4 - +122 °F
15-95 % suhteellinen maksimaalinen kosteus
Automaat-
tinen virran-
katkaisu: Noin 1 minuutti viimeisen mittauksen jälkeen.
Paristo: 2 x 1,5 V:n paristot, tyyppi AAA
Mitat: 150 x 40 x 39 mm
Paino: 81 g (paristojen kanssa), 56 g (ilman paristoja)
Viittaukset
normeihin:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Kysymykset & vastaukset

Hei Microlife otsakuumemittarini lähtee käyntiin, mutta oikeassa alakumlassa on vain musta kolmio. Ei suostu alpoittamaan mittaamista? Mistä on kyse? En löydä netistä ohjekirjaa ja alkuperäinen on kadoksissa.

Käyttäjä Laura lisäsi tämän 3 vuotta sitten

Esitä kysymys tuotteesta Microlife NC 100

Onko sinulla kysymys tuotteesta Microlife NC 100, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Microlife NC 100 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Microlife NC 100 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.