Medisana FM 885 käyttöohjeet

Katso tuotteen Medisana FM 885 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Medisana
  • Tuote: Hierontalaite
  • Malli/nimi: FM 885
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 69
TÄRKEITÄ TIETOJA!
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET!
Tämä käyttöohje kuuluu tähän laitteeseen. Siinä
on tärkeitä tietoja käyttöönottoa ja käsittelyä
koskien. Lue tämä käyttöohje kokonaan. Näiden
ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin voit estää
käyttäjän mahdollisen loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää laitteen
mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa asennusta
ja käyttöä koskien.
Kuvan selitys
LOT-numero
Laatija
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan,
erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta
ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina tämä
käyttäohje mukana.
FI 1 Turvallisuusohjeita
64
Kotelointiluokka II
Sivu: 70
• Ota huomioon, että tyyppikilvessä mainittu sähköjännite
vastaa verkkovirtaasi, ennen kuin liität laitteen virransyöttöön.
Työnnä pistoke pistorasiaan vain, kun laite on pois päältä.
Suojaa verkkojohtoa ja laitetta kuumuudelta, kuumilta tasoilta,
kosteudelta ja nesteiltä.
Älä tartu verkkojohtoon märillä tai kosteilla käsillä tai jos seisot
vedessä.
Jännitteen alaiset tuotteen osat eivät saa joutua kosketuksiin
nesteiden kanssa.
Älä nosta tuotetta, jos se putoaa veteen. Irrota johto
välittömästi pistorasiasta.
Kytke aina heti käytön jälkeen laite pois päältä Päälle-/ Pois-
kytkimestä ja vedä pistoke pois pistorasiasta.
Kytke laite aina heti käytön jälkeen pois käyttölaitteen
painikkeilla ja vedä verkkolaite irti pistorasiasta.
Irrota tuote sähköverkosta vetämällä pistokkeesta. Älä vedä
johdosta!
Jos johto tai pistoke on vaurioitunut, laitetta ei saa käyttää.
Jos johto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain MEDISANAn
valtuuttama ammattilainen tai sähköasentaja.
Pidä huoli, ettei johto aiheuta kompastumista. Älä taivuta,
purista tai kierrä johtoa.
•
•
•
•
•
•
•
virransyöttö
•
1
•
•
•
FI
1 Turvallisuusohjeita
65
Sivu: 71
FI 1 Turvallisuusohjeita
66
•
•
• Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat tai sitä vanhemmat
lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aisti-
mukselliset tai henkiset kyvyt, jotka kärsivät aliravitse-
muksesta tai joiden kokemus ja tietämys on puutteellinen,
mikäli heitä valvotaan tai on neuvottu laitteen turvalliseen
käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
Lapsia tulisi pitää silmällä sen varmistamiseksi, että nämä
eivät leiki laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Älä upota laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
Älä käytä tätä laitetta tukemaan tai korvaamaan lääkinnällisiä
hoitoja. Krooniset vaivat ja oireet saattavat jopa pahentua.
Älä käytä FM 885-hierontalaitetta tai käänny ensin lääkärisi
puoleen, jos:
Älä käytä laitetta lähellä silmiä tai muita herkkiä kehon kohtia.
Jos tunnet kipua tai hieronta tuntuu epämukavalta, lopeta
käyttö välittömästi ja keskustele lääkärisi kanssa tästä.
Käytä lämpötoimintoa varovaisesti. Laitteessa on kuumia
pintoja. Laitetta ei saa käyttää pikkulasten, avuttomien tai
lämmölle herkkien henkilöiden hoitoon.
Käänny lääkärisi puoleen ennen hierontalaitteen käyttöä, jos
tunnet selittämättömiä kipuja, olet lääkärin hoidossa ja/tai olet
lääketieteellisten laitteiden käyttäjä.
tietyt henkilöt
•
•
- raskaana sinulla on sydämen tahdistin,
- keinoniveliä tai elektronisia implantteja,
- jos sinulla yksi tai useampia seuraavista sairauksista:
verenkiertohäiriöitä, suonikohjuja, avoimia haavoja,
ruhjeita, haavaumia iholla, laskimotulehduksia.
•
•
•
•
Sivu: 72
FI
1 Turvallisuusohjeita
67
• Tarkista pistoke, johto ja hierontalaite ennen jokaista
käyttökertaa vaurioiden varalta. Vioittunutta laitetta ei saa
käyttää.
Älä käytä laitetta, jos havaitset laitteessa tai johdossa
vaurioita, jos se ei toimi moitteettomasti, jos se on pudonnut tai
jos se on kostunut. Silloin pitää vaarojen välttämiseksi lähettää
laite korjattavaksi huoltopisteeseen.
ennen laitteen käyttöä
•
• Käytä laitetta ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettuun
tarkoitukseen.
Jos laitetta käytetään muuhun kuin sille tarkoitettuun
tarkoitukseen, takuu raukeaa.
Käytä laitetta aina oikeassa asennossa käyttöohjeessa
kuvatulla tavalla. Laite ei kestä vartalon koko painoa!
Älä käytä laitetta, kun nukut tai kun makaat sängyssä.
Älä käytä laitetta ennen nukahtamista. Hieronta on
stimuloivaa.
Älä käytä laitetta koskaan, kun ohjaat autoa tai käytät jotakin
konetta.
Maksimikäyttöaika yhdellä käyttökerralla on 15 minuuttia.
Pidempi käyttö lyhentää laitteen kestoikää.
laitteen käyttö
•
Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön eikä
lääketieteelliseen käyttöön. Jos olet huolissasi
terveydestäsi, keskustele lääkärisi kanssa ennen
laitteen käyttöä.
Käytä hierontalaitetta ainoastaan suljetuissa
tiloissa.
Älä käytä hierontalaitteita kosteissa tiloissa (esim.
kylvyssä tai suihkussa).
•
•
•
•
•
Sivu: 73
FI 1 Turvallisuusohjeita
68
• Pitkä käyttöaika voi johtaa ylikuumenemiseen. Anna laitteen
jäähtyä 15 minuuttia kestäneen käytön jälkeen 15 minuuttia
ennen seuraava käyttöä.
Älä koskaan aseta tai käytä laitetta suoraan sähköisen uunin
tai muiden lämmönlähteiden vieressä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on verkkovirtaan
liitettynä.
Vältä laitteen kontaktia teräviin esineisiin.
Älä peitä laitetta, kun se on kytkettynä päälle. Älä käytä sitä
missään tapauksessa peiton tai tyynyn alla. Olemassa on
tulipalo-, sähköisku- ja loukkaantumisvaara.
huolto ja puhdistus
•
•
• Laite on huoltovapaa. Jos laitteen käytössä ilmenee häiriöitä,
tarkista onko pistoke kunnolla pistorasiassa.
Saat itse ainoastaan puhdistaa laitteen. Jos laitteeseen tulee
vikaa, älä korjaa sitä itse, muuten takuuvaatimukset eivät ole
enää voimassa.
Käänny kauppiaasi puoleen ja anna ainoastaan huollon
korjata laitetta.
Älä upota laitetta koskaan veteen tai muihin nesteisiin.
Jos laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota erkkopistoke
välittömästi.
•
•
•
•
•
•
Sivu: 74
FI
2 Tietämisen arvoista
69
Kiitoksia luottamuksesta ja sydämelliset onnentoivotukset!
Jalkahierontalaite FM 885 on MEDISANA:n valmistava laatutuote. Tämä
laite on tarkoitettu jalkojen hierontaan. Hieronnan aikana voidaan käyttää
halutessa myös lämpötoimintoa. Jotta saat haluamasi tulokset ja voit
nauttia MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaitteesta pitkään, suositte-
lemme lukemaan seuraavat käyttöön ja hoitoon liittyvät ohjeet huolellisesti.
Sydämellinen
kiitos
2.1
Pakkauksen
sisältö ja
pakkaus
Tarkasta ensin, että laite on täydellinen eikä siinä ole mitään vaurioita.
Jos sinulla on kysymyksiä, älä ota laitetta käyttöön, vaan käänny
kauppiaasi tai huoltoliikkeen puoleen. G
Pakkauksesta pitää löytyä: G
1 MEDISANA Jalkahierontalaite FM 885
1 Käyttöohje
•
•
Pakkauksia voidaan käyttää uudelleen tai ne voidaan kierrättää takaisin
raakaainekiertoon. Hävitä tarpeeton pakkausmateriaali asianmukaisella
tavalla. Mikäli pakkausta avatessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti
yhteyttä tuotteen myyneeseen liikkeeseen.
VAROITUS
Huolehdi siitä, etteivät pakkausmuovit joudu lasten käsiin!
On olemassa tukehtumisvaara!
2.2
Mikä on
shiatsu-
hieronta?
Shiatsu on eräänlainen sormihierontatapa, joka kuuluu tärkeimpiin
hierontatekniikoihin, kuten manuaalinen lymfahieronta ja vyöhyke-
terapia. Japanissa kehitetty kehoterapian laji periytyy perinteisestä
kiinalaisesta hieronnasta. Pehmeä kosketus ja hyväätekevä painallus
herättää elinenergian ja saa sen virtaamaan. Tämän hieronnan
päämäärä on laukaista jännitystä ja harmonisoida elinenergian, kehon ja
psyyken optimaalista virtausta.
Mihin
tarkoitukseen
FM 885 -
jalkahieron-
talaitetta
käytetään?
Jalkoihin kohdistuu arkielämässä paljon rasitusta, minkä vuoksi ne ovat
erityisen alttiit lihassäryille ja -kovettumille sekä jännitystiloille.
MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaitteella voit hemmotella jalkojasi ja
rentoutua mukavasti pitkän päivän jälkeen.
Jokaiseen hierontaan voidaan yhdistää myös lämpöhoito. Se
rentouttaa, aktivoi verenkiertoa ja vaikuttaa miellyttävällä tavalla
lihaksiin.
2.3
HUOMIO
Huolehdi siitä, että 15 minuutin maksimikäyttöaikaa ei ylitetä!
Sivu: 75
FI 3 Käyttö
70
Aseta MEDISANA FM 885 -jalkahierontalaite lattialle mukavan tuolin
eteen niin, ettei se pääse kaatumaan, ja liitä verkkopistoke pistorasiaan.
3.1
Jalkahieronta
1.
2.
3.
4.
5.
Kytke laite päälle PÄÄLLE-/POIS-painikkeella ja istuudu tuolille
rentoon asentoon. PÄÄLLE-/POIS-painikkeen merkkivalo palaa
punaisena.Aseta jalat suojuksen sisään.
Kun laite käynnistetään, shiatsu-hieronta ja ilmanpainehieronta
kytkeytyvät automaattisesti päälle. Ilmanpainehieronta on säädetty
tällöin keskitasolle. Painikkeen (MED) merkkivalo palaa valkoisena.
Lämpö voidaan kytkeä päälle tai pois päältä painikkeella .
Kun lämpö on pois päältä, painikkeen punainen merkkivalo sammuu.
Kun laite on toiminnassa, ilmanpainehieronnassa voidaan siirtyä
alhaisen (LOW), keskitasoisen (MED) ja suuren (HIGH) voimakkuuden
välillä painamalla painikkeita . Kyseisen painikkeen merkkivalo
palaa valkoisena. Ilmanpainehieronta voidaan kytkeä erikseen pois
päältä painikkeella (AIR OFF).
Kytke laite pois päältä PÄÄLLE/POIS-painikkeella tai odota,
kunnes laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä (laitteen virta katkeaa
automaattisesti 15 minuutin keskeytymättömän käytön jälkeen).
Poista jalat suojuksesta, ennen kuin nouset ylös.
Laite ei kestä vartalon koko painoa!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
1
1
6
2
1
3.2
Käyttöaika
Yleisesti ottaen voit varata hierontahoitoon noin 10 – 15 minuuttia aikaa
ja suorittaa hoidon päivittäin kerran tai kaksi kertaa. Huomaa kuitenkin,
että laitteen tulee jäähtyä täysin jokaisen käytön jälkeen, ennen kuin se
otetaan jälleen käyttöön!
4
345
Sivu: 76
FI
4 Sekalaista
71
Ÿ Varmista ennen laitteen puhdistamista, että laite on kytketty pois päältä
ja että verkkolaite on vedetty irti pistorasiasta.Anna laitteen jäähtyä.
Ÿ Puhdista hierontalaitetta vain kevyesti kostutetulla sienellä. Hankaa
tuoli kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä missään tapauksessa
harjoja, voimakkaita puhdistusaineita, bensiiniä, liuottimia tai alkoholia.
Hierova tuoli (ilman verkkolaitetta).
Ÿ Laitetta ei saa koskaan upottaa veteen puhdistusta varten. Huolehdi
siitä, että laitteen sisään ei pääse vettä tai muuta nestettä.
Ÿ Käytä laitetta vasta sitten uudestaan, kun se on täysin kuivunut.
Ÿ Suorista johto, mikäli se on kiertynyt.
Ÿ Kiedo sähköjohto huolellisesti kasaan johdon murtumisen välttä-
miseksi.
Ÿ Laitetta on parasta pitää alkuperäisessä pakkauksessa ja säilyttää
puhtaassa ja kuivassa paikassa.
4.1
Puhdistus
ja hoito
Nimi ja malli
Jännite, taajuus
Tehonkulutus
Käyttöolosuhteet
Säilytys
Mitat
Paino
Tuotenumero
EAN koodi
4.3
Tekniset
tiedot
:
:
:
:
:
:
:
:
:
MEDISANA Jalkahierontalaite FM 885
220-240V 50/60 Hz
35 W
Ainoastaan kuivissa tiloissa
Puhtaana ja kuivana ja viileässäl
Noin 40,2 x 37,5 x 17,7 cm
Noin 3,5 kg
88397
40 15588 88397 2
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme oikeuden
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokainen kuluttaja
on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, si-
sältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräy-
spisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti. Ota
yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikkeeseen hävityksen
suorittamiseksi. E
4.2
Hävittämis-
ohjeita
Tämän käyttöohjeen kulloinkin ajantasaisen laitoksen löydät osoitteesta
www.medisana.com
Sivu: 77
Käänny takuutapauksessa alan liikkeen tai suoraan asiakaspalvelu-
huollon puoleen. Jos laite tulee lähettää huoltoon, ilmoita vika ja lähetä
laitteen mukana kopio ostokuitista.
Tällöin ovat voimassa seuraavat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myynti-
päiväyksestä. Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa osto-
kuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvioista johtuvat puutteet korjataan takuuaikana
maksutta.
3. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, ei laitteelle eikä vaihdetulle
rakenneosalle.
4. Takuun ulkopuolelle jäävät:
a. kaikki vahingot, jotka syntyvät asiattomasta käsittelystä, esim.
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.
b. Vahingot, joiden syyksi voidaan jäjittää ostajan tai asiattoman
kolmannen osapuolen suorittama kunnossapito tai toimet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kulutta-
jalle tai asiakaspalveluun lähetettäessä.
d. Lisäosat, jotka ovat alttiina normaalille kulutukselle.
5. Vastuu laitteen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä seurausva-
hingoista on myös poissuljettu, jos laitteelle aiheutunut vahinko
hyväksytään takuutapaukseksi.
Takuu- ja
korjausehdot
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
MEDISANA AG
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Saksa
FI 5 Takuu
72

Kysymykset & vastaukset

Merkin Medisana FM 885 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Medisana FM 885

Onko sinulla kysymys tuotteesta Medisana FM 885, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Medisana FM 885 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Medisana FM 885 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.