Medisana BW 320 käyttöohjeet

Katso tuotteen Medisana BW 320 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Medisana
  • Tuote: Verenpainemittari
  • Malli/nimi: BW 320
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 7
FI Laite ja LCD-näyttö
Olkavarren verenpainemittari
BW 320
Käyttöohje - Lue huolellisesti läpi!
2 x LR03, 1.5 V, AAA
1
7
6
5
4
3
2
0
8 9
q
w
e
t
z
o
r
u
i
noin 1 cm
1 2
3 4
b
a
c
NL/FI
Käyttäjämuistin säätö
MEDISANA verenpainemittari BW 320 tarjoaa mahdollisuuden tallentaa mitatut arvot
kahteen eri muistipaikkaan. Kussakin muistissa on käytettävissä 120 paikkaa. Valitse
käyttäjäkohtainen tallennuspaikka painamalla ja pitämällä -painiketta alhaalla n. 3
sekuntia. Käyttäjäkohtainen tallennuspaikka 1 tai 2 alkaa vilkkua. Valitse käyttäjäkohtainen
tallennuspaikka ( tai ) painamalla -painiketta . Vahvista valintasi painamalla -
painiketta . Laite tallentaa tämän valinnan ja käyttää sitä seuraavassa mittauksessa tai
tallennuksessa siihen asti, kunnes valitaan toinen käyttäjä.
4
M
3
8
2
Määräysten mukainen käyttö
Vastanäyttö
•Tämä täysin automaattinen sähkötoiminen verenpainemittari on tarkoitettu verenpaineen
mittaukseen kotioloissa. Kyseessä on noninvasiivinen verenpaineen mittausjärjestelmä systolisen ja
diastolisen verenpaineen sekä sykkeen mittaukseen aikuisilta oskillometrisen tekniikan avulla
ranteessa olevaa mansettia käyttäen.
•Laite ei ole tarkoitettu lasten verenpaineen mittaamiseen. Kysy lääkäriltäsi, voitko käyttää sitä
vanhemmilla lapsilla.
Tämä verenpaineenmittauslaite ei sovi voimakkaasta rytmihäiriöstä kärsiville henkilöille.
•
Yleiset syyt mittauksen epäonnistumiseen
•
•
•
•
•
•
Kuvan selitys
TÄRKEÄÄ
Noudata käyttöohjetta! Näiden oh-
jeiden noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
laitteen vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin
voit estää käyttäjän mahdollisen
loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää
laitteen mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa
asennusta ja käyttöä koskien.
Laiteluokitus: Tyyppi BF
Ei sovellu pienille lapsille
(0-3 vuotta)!
LOT-numero
Laatija
Valmistuspäivämäärä
Suojaa kosteudelta
Tarkasta ensin, onko laitteessa kaikki osat.
Toimituskokonaisuuteen kuuluu:
• 1 MEDISANA verenpainemittari BW 320
• 2 paristoa (tyyppi AAA, LR03) 1,5V
• 1 säilytyslaatikko
• 1 käyttöohje
Jos huomaat kuljetusvaurioita purkaessasi laitetta
pakkauksesta, ota välittömästi yhteyttä kauppiaaseesi.
Toimituskokonaisuus
•
•
•
•
Lepää 5-10 minuuttia ennen mittausta, älä syö
mitään, älä juo alkoholia, älä polta tupakkaa, älä
tee ruumiillista työtä, älä harrasta urheilua äläkä
mene kylpyyn. Kaikki nämä seikat voivat vaikuttaa
mittaustulokseen.
Ota kellot ja korut pois siitä ranteesta, josta mittaus
suoritetaan.
Mittaa aina samasta ranteesta (yleensä vasem-
malta).
Mittaa verenpaineesi säännöllisesti, päivittäin
samaan aikaan, koska verenpaine vaihtelee päivän
mittaan.
Kaikki potilaan yritykset tukea olkavartta voivat
nostaa verenpainetta.
Ole mukavassa ja rennossa asennossa ja, älä
jännitä mitattavan puolen olkavarren lihaksia.
Käytä tarvittaessa tukityynyä.
Jos rannetta pidetään sydämen ylä- tai alapuolella,
mittaustuloksesta tulee virheellinen.
Äärimmäiset lämpötilat, kosteus tai korkeudet voivat
vaikuttaa laitteen toimintakykyyn.
Liian löysä tai avoin mansetti vääristää
mittaustuloksia.
Mittauksen toistaminen saa veren kasautumaan
ranteeseen, mikä johtaa väärään tulokseen.
Peräkkäisten mittausten välillä tulisi olla 3 minuutin
pituinen tauko tai ensin olkavartta on pidettävä
ylhäällä, että pakkautunut veri pääsee virtaamaan
vapaasti.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PARISTOJEN TURVALLISUUSOHJEITA
Akkuja ja paristoja ei saa purkaa! i
Vaihda paristot, kun näytölle tulee paristosymboli. i
Poista heikot paristot välittömästi paristolokerosta, koska ne voivat vuotaa ja vaurioittaa
laitetta! i
Kohonnut vuotovaara, vältä kontaktia ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos joudut
akkuhapon kanssa kosketuksiin, huuhtele vastaavat kohdat välittömästi runsaalla vedellä
ja hakeudu lääkärin hoitoon! i
Jos paristo tai akku nielaistaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon! i
Vaihda kaikki akut ja paristot samaan aikaan! i
Käytä ainoastaan saman tyypin paristoja, eri tyyppien paristoja tai uusia ja käytettyjä
samaan aikaan ei saa käyttää samassa laitteessa! i
Aseta paristot oikein paikalleen, huomioi napaisuus! i
Poista paristot, ellet käytä laitetta vähintään 3 kuukauteen. i
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta! i
Akkuja ja paristoja ei saa ladata! Räjähdysvaara! i
Liitä oikein! Räjähdysvaara! i
Älä heitä tuleen! Räjähdysvaara! i
Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja talousjätteen sekaan, vaan ongelmajätteisiin tai
paristojen keräyspisteisiin!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos sinulla on terveyteen liittyviä kysy-
myksiä, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä. i
Käytä laitetta ainoastaan sen tarkoituksen mukaan käyttöohjetta noudattaen. Väärinkäyttö
johtaa takuun raukeamiseen. i
Keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä, jos sinulla on sairauksia, esim. perife-
erinen ahtauttava valtimosairaus. i
Laitetta ei saa käyttää tahdistimen sykkeen tarkkailuun. i
Jos olet raskaana, ota huomioon tarvittavat varotoimenpiteet ja yksilöllinen rasitus, kysy
tarvittaessa neuvoa lääkäriltäsi. i
Jos tunnet mittauksen aikana epämukavuutta, esim. kipua ranteessa tai muunlaisia oireita,
paina painiketta saadaksesi mansetin tyhjennettyä nopeasti. Avaa mansetti ja irrota
se ranteesta. i
Lukuisat toistuvat verenpaineenmittaukset voivat aiheuttaa epämieluisia sivuvaikutuksia,
esim. hermovammoja tai verihyytymiä. i
Verenpainemittaukset - etenkin usein toistuvat - voivat aiheuttaa ohimeneviä jälkiä ihoon tai
verenkierron häiriöitä. Ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin saadaksesi lisätietoja. i
Tätä laitetta ei ole tarkoitus antaa sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla on fyysisiä, hermol-
lisia tai psyykkisiä ongelmia tai joiden kokemus ja/tai tieto ei riitä laitteen käyttöön, ellei
heitä valvo heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö tai tämä henkilö kertoo heille lait-
teen käytöstä. i
Tämä verenpainemittari on tarkoitettu aikuisille. Laitetta ei saa käyttää imeväisikäisille tai
lapsille. Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat käyttää laitetta nuorille. i
Lasten ei saa käyttää laitetta. Lääketieteelliset laitteet eivät ole leluja! i
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta. i
Pienten osien, esim. pakkausmateriaalin, akkujen, akkukotelon kannen ym. nieleminen
aiheuttaa tukehtumisvaaran. i
Käyttäjän on ennen käyttöä varmistettava, että laite toimii oikein ja turvallisesti. i
Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on voimakasta säteilyä, tai voimakasta säteilyä ai-
heuttavien laitteiden, kuten radiolähettimet, matkapuhelimet tai mikroaaltouunit, läheisy-
ydessä tai yhdessä korkeataajuisten, kirurgisten laitteiden kanssa. Nämä voivat aiheuttaa
toimintahäiriöitä tai vääriä mittausarvoja. i
Laitetta ei saa käyttää palavien kaasujen (puudutusaineet, happi tai vety) tai palavien nes-
teiden (alkoholi) lähellä. i
Älä mittaa verenpainetta, jos samasta ruumiinosasta tehdään samanaikaisesti muita mit-
tauksia, koska ne voivat häiriintyä tai epäonnistua. i
Aseta mansetti vahingoittumattomalle kohdalle iholle, jos iholla on katetri tai rinnanpoisto-
leikkauksen jälkeen. i
Jos sinulla on rytmihäiriö, käytä laitetta vasta, kun olet keskustellut lääkärisi kanssa! i
Laitetta ei saa muokata millään tavalla. i
Jos laitteeseen tulee häiriöitä, älä korjaa sitä itse, vaan anna korjaukset valtuutetulle huol-
toliikkeelle. i
Käytä vain valmistajan alkuperäisiä lisä- ja varaosia, sillä muuten seurauksena voi olla lai-
te- tai henkilövahinkoja. i
Suojaa laite kosteudelta. Jos laitteeseen kuitenkin pääsee kosteutta, tulee paristot poistaa
välittömästi ja välttää muuta käyttöä. Ota tässä tapauksessa yhteyttä kauppiaaseen tai
suoraan valmistajaan. i
Mansetti on herkkä ja sitä on käsiteltävä varovasti. Pumppaa mansettiin ilmaa vain, jos se
asetettu oikein ranteeseen. i
Suojaa laite epäpuhtauksilta, suoralta auringonvalolta ja voimakkaalta kuumuudelta
tai kylmyydeltä. i
Älä missään tapauksessa käytä laitteen puhdistamiseen ohennetta (liuotin), alkoholia tai
bensiiniä. i
Suojaa laitetta kovilta iskuilta ja putoamiselta. i
Poista paristot, jos et käytä laitetta pidempääin aikaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
1 2
3 4 5
6 7
8 9
q
0
w e
r
z
t
u
Laite ja LCD-näyttö
LCD-näyttö (display) -painike (kellonaika / päivämäärä)
-painike (PÄÄLLE / POIS) - painike (muistihaku) Rannemansetti
Paristokotelon kansi Verenpaineen ilmaisin (vihreä - keltainen - oranssi - punainen)
Käyttäjämuisti 1/2 Näyttö kellonaika/päivämäärä Yläpaineen näyttö (systolinen)
Mittausyksikkö Alapaineen näyttö (diastolinen) Arytmianäyttö (sydämen
rytmihäiriö) Pulssin tiheyden näyttö Paristonvaihtosymboli
Muistipaikan numero Muistisymboli Pulssin symboli
Verenpaineen osoitin
i
o
M
Mikä verenpaine on?
Verenpaine on paine, joka muodostuu jokaisen sydämenlyönnin aikana verisuonissa. Kun
sydän supistuu (= Systole) ja pumppaa verta valtimoihin, ja paine nousee. Paineen kor-
keinta arvoa kutsutaan systoliseksi paineeksi ja se on verenpaineen mittauksessa ensim-
mäinen arvo. Kun sydänlihas lepää ottaakseen lisää verta, paine valtimoissa laskee. Kun
verisuonet ovat lepotilassa, mitataan toinen arvo - diastolinen paine.
Verenpaineluokitus WHO.n mukaan
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt nämä arvot ikää huomioon ottamatta.
Luokitus
Systolinen
(mmHg)
Diastolinen
(mmHg)
Näyttöalue
Verenpainetauti
aste 3
≥ 180 ≥ 110 Punainen
Verenpainetauti
aste 2
160 - 179 100 - 109 Oranssi
Verenpainetauti
aste 1
140 - 159 90 - 99 Keltainen
Korkeahko
normaali
130 - 139 85 - 89 Vihreä
Normaali 120 - 129 80 - 84 Vihreä
Optimaalinen < 120 < 80 Vihreä
2 p
/
FI
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan,
erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät
laitetta ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää
käyttöä varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna
myös aina tämä käyttäohje mukana.
Turvallisuusohjeita
Mittauksiin vaikuttaminen ja mittausten arvioiminen
• Mittaa verenpaine useampaan kertaan ja tallenna tulokset ja vertaa tuloksia sitten kes-
kenään. Älä tee johtopäätöksiä yksittäisen mittaustuloksen perusteella. i
Anna sellaisen lääkärin arvioida verenpainearvosi, joka tuntee aikaisemman terveyden-
tilasi ja sairautesi. Kun käytät laitetta säännöllisesti ja kirjoitat arvot muistiin lääkäriä
varten, on hyvä kertoa lääkärille tuloksista silloin tällöin. i
Muista verenpainetta mitatessasi, että päivittäisiin arvoihin vaikuttavat monet eri tekijät.
Tupakointi, alkoholin käyttö, lääkkeet ja ruumiillinen työ vaikuttavat mittaustuloksiin eri
tavoin. i
Mittaa verenpaine ennen ruokailua. i
Ennen verenpainemittausta on levättävä vähintään 5-10 minuuttia. i
Jos systolinen tai diastolinen mittausarvo vaikuttaa epätavalliselta (liian korkealta tai liian
matalalta), vaikka mittaus on suoritettu oikein, ja tämä toistuu useammalla mittauskerralla,
on syytä ottaa yhteys lääkäriin. Joskus on myös mahdollista, että mittaus ei onnistu siksi,
että pulssi on epäsäännöllinen tai heikko. Silloin on myös syytä ottaa yhteys lääkäriin.
•
•
•
•
•
Käyttöönotto
Paristojen asettaminen/vaihtaminen
Laitetta voi käyttää vasta, kun paristot on asennettu. Laitteen vasemmalla puolella on
paristolokeron kansi .Avaa se ja aseta 2 mukana olevaa 1,5 V -paristoa, tyyppiAAALR03,
sisään. Tarkista oikea napaisuus (kuten paristolokeroon on merkitty). Sulje paristolokero.
Vaihda paristot heti, kun paristonvaihdon symboli tulee näyttöön tai jos
näytössä ei näy mitään, kun laite on kytketty päälle.
VAROITUS
Liian alhainen verenpaine on yhtä lailla terveysriski kuin liian
korkea verenpaine! Huimauskohtaukset saattavat aiheuttaa
vaarallisia tilanteita (esim. portaissa tai liikenteessä)!
6
t 1
Päivämäärän ja kellonajan säätäminen
Kun paristot on asennettu, on säädettävä kellonaika ja päivämäärä. Päästäksesi säätötilaan,
paina – painiketta ja pidä se painettuna n. 3 sekuntia. Seuraavaksi vilkkuu
käyttäjämuisti 1 tai 2 . Paina nyt – painiketta säätääksesi oikean vuosiluvun. Säädä
vilkkuva vuosiluku - painikkeella ja paina sitten uudelleen – painiketta
vahvistaaksesi vuosiluvun. Laite vaihtaa nyt kuukauden säätöön. Säädä
kuukausi, päivä, tunti ja minuutit samoin kuin vuosiluku. Kun minuutit on säädetty, asetukset
ovat valmiit. Näkyviin tulee hetkeksi nykyinen päivämäärä ja sitten kellonaika. Jos haluat
päivämäärän myöhemmin näkyviin, paina lyhyesti – painiketta . Kun paristot
vaihdetaan, asetukset häviävät ja ne on tehtävä uudelleen.
2
2
2
8
4
M
2
Mansetin kiinnitys
1.
2.
3.
Kiinnitä puhdas mansetti vasempaan paljaaseen ranteeseen, kämmen ylöspäin (kuva 1).
Mansetin ja kämmenen välisen etäisyyden tulee olla n. 1 cm (kuva 2).
Kiinnitä tarranauha tiiviisti ranteeseesi, älä kuitenkaan liian kireälle, jotta mittaustulos ei
vääristyisi (kuva 3).
VAROITUS
Älä tee itsenäisen mittauksen vuoksi mitään terapeuttisia toimenpiteitä.
Määrättyjen lääkkeiden annostelua ei saa koskaa muuttaa.
Verenpaineen mittaus
Voit aloittaa mittauksen, kun mansetti on kunnolla paikallaan.
1.
2.
3.
4.
Paina – painiketta käynnistääksesi mittauksen. i
Laite pumppaa automaattisesti mansetin hitaasti täyteen verenpaineen mittaamiseksi.
Nouseva paine näytetään näytössä. i
Laite pumppaa mansettia, kunnes mittaukseen riittävä paine on saavutettu. Lopussa
laite päästää hitaasti mansetista ilman ja suorittaa mittauksen. Kun laite saa signaalin,
alkaa pulssin symboli vilkkua. i
Kuulet pitkän piippauksen ja mansetti löystyy, kun mittaus on valmis. Systolinen ja dias-
tolinen verenpaine sekä sykearvo tulevat näkyviin näytölle . Verenpaineen ilmaisin
vilkkuu WHO:n verenpaineen luokittelua vastaavasti siihen kuuluvan palkin vieres-
sä. Jos laite havaitsee epäsäännöllisen sykkeen, vilkkuu myös arrytmia-näyttö .
Oikea mittausasento
Mittaa verenpaine istuen.
Rentouta käsivarsi ja laske se kevyesti esimer-kiksi pöydälle.
Nosta rannetta siten, että painemansetti on sydämesi korkeudella (kuva 4, a = liian kor-
kea asento, b = oikea asento, c = liian matala asento).
Pysy mittauksen aikana hiljaa paikallasi: älä liiku äläkä puhu, koska se saattaa muuttaa
mittausarvoja.
•
•
•
•
3
1
e
i
o
5.
6.
Mitatut arvot tallentuvat automaattisesti valitsemaasi muistiin ( tai ). Jokaiseen
muistiin voi tallentaa jopa 120 mittausarvoa kellonajalla ja päivämäärällä. i
Mittaustulokset jäävät näytölle. Jos mitään painiketta ei enää paineta, laite kytkeytyy
automaattisesti pois päältä n. 3 minuutin jälkeen, tai se voidaan kytkeä pois - painik-
keella .
Mittauksen keskeyttäminen
Jos mittauksen keskeyytäminen on tarpeen jostain syystä (esim. potilaan huonovointisu-
us), voit painaan -painiketta koska tahansa. Laite löysyttää mansetin automaat-
tisesti.
3
3
Tallennettujen arvojen tulostaminen näytölle
Tässä laitteessa on 2 erillistä muistia, joilla kummallakin on 120 tallennuspaikan kapasi-
teetti. Mittaustulokset tallentuvat valittuun tallennuspaikkaa automaattisesti. Paina nyt –
painiketta ja tämän käyttäjän viimeisimmän 3 mittauksen keskiarvot tulevat näyttöön. Kun
painat - painiketta uudelleen, näkyviin tulevat viimeksi suoritetun mittauksen tulokset
yhdessä tallennussymbolin “MR” ja muistipaikan numeron “1” kanssa. Kun -
painiketta painetaan vielä uudelleen, tulevat näkyviin aina edelliset mittausarvot (MR2,
MR3 jne.). Kun olet tullut viimeiseen kirjaukseen etkä paina mitään painiketta, laite kytkeytyy
muistihakutilassa n. 3 minuutin kuluttua automaattisesti pois päältä. Painamalla -
painiketta voit poistua muistihakutilasta milloin tahansa. Jos muistiin on tallennettu 120
mittausarvoa ja tallennetaan uusi arvo, vanhin arvo poistetaan. Silloin näyttöön tulee hetkeksi
“Ful” (täynnä).
M
4
M
z M
u
3
4
4
Muistin tyhjentäminen
Jos olet varma, että haluat poistaa kaikki tietyn käyttäjän tallennetut arvot pysyvästi,
paina - painiketta ja pidä se painettuna n. 5 sekuntia, kunnes näyttöön tulee CL.
Vapauta painike. Paina nyt – painiketta vielä kerran vahvistaaksesi poiston.
Symboli Syy
Virheilmoitukset
Epätavallisten mittausten yhteydessä näyttöön tulevat seuraavat:
M 4
M 4
ERR1 Pulssia ei löytynyt.
ERR2 Henkilö on liikkunut tai puhunut mittauksen aikana.
ERR3 Pumppausvaihe kestää liian kauan.
Mansettia ei luultavasti ole asetettu oikein.
ERR5 Systolinen ja diastolinen paine poikkeavat liikaa toisistaan. Toista mittaus.
Jos saat jatkuvasti epätavallisia mittaustuloksia, ota yhteyttä lääkäriin.
Puhdistus ja huolto
Poista paristot, ennen kuin puhdistat laitteen. Puhdista laite ja mansetti pehmeällä liinalla,
jonka voit kostuttaa miedolla saippualiuoksella. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, alko-
holia, naftaa, liuottimia tai bensiiniä jne. Laitetta tai sen osia ei saa upottaa veteen. Varmista,
että laitteeseen ei pääse kosteutta. Laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on kokonaan kuiva.
Mansettiin saa täyttää ilmaa vain, kun se on kiedottuna ranteen ympäri. Laitetta ei saa aset-
taa suoraan auringonpaisteeseen, suojaa se lialta ja kosteudelta. Laitetta ei saa asettaa alt-
tiiksi kuumuudelle tai kylmyydelle. Säilytä laite säilytyslaatikossa, kun et käytä sitä. Säilytä
laite puhtaassa ja kuivassa paikassa.
Häiriönpoisto
Ongelma Syyt ja ratkaisut
Näyttö ei näy, vaikka
laite on kytketty päälle ja
siinä on paristot
Mittauksia ei voida
tehdä tai
mittaus on virheellinen
Jokaisessa mittauksessa
saadaan merkittävästi
toisistaan poikkeavia
tuloksia
Mitatut tulokset eroavat
merkittävästi lääkärin
mittaamista arvoista
Paristot ovat mahd. tyhjät. Aseta uudet paristot
huomioiden napaisuus. Tarkasta, onko laite
viallinen. Ota tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.
Aseta mansetti oikein.
Toista mittaus 30 minuutin lepovaiheen jälkeen.
Älä puhu ja liiku mittauksen aikana.
Toista mittaus oikealla tavalla 30 minuutin lepovaiheen jälkeen.
Noudata tässä ohjeessa annettuja ohjeita, jotka liittyvät
oikeaan mittaamiseen ja väärien mittausten yleisimpiin syihin.
Hieman poikkeavat tulokset ovat normaaleja, koska
verenpaine vaihtelee jatkuvasti.
Tallenna mitatut arvot ja keskustele niistä lääkärisi kanssa.
Ei ole epätavallista, että muualla kuin kotona mitatut arvot
voivat poiketa merkittävästi.
Ota yhteyttä valmistajaan, jos et voi poistaa ongelmaa.
Älä avaa laitetta itse.
Hävittämisohjeita
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokainen kuluttaja on velvoitettu
luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet, sisältävätpä ne haitallisia aineita
tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää
ympäristöystävällisesti. Poista paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä heitä käytettyjä
paristoja ja akkuja kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai toimita ne alan liik-
keessä olevaan keräyspisteeseen. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai myyjäliikke-
eseen hävityksen suorittamiseksi. i
Direktiivit ja standardit
Tämä verenpainemittari vastaa EU-standardin tavoitteita ei-invasiivisille verenpainmittareil-
le. Se on sertifioitu EY-direktiivien mukaan ja siinä on CE-merkki (vaatimustenmukaisuus-
merkintä) “CE 0297”. Tämä verenpainemittari täyttää eurooppalaiset määräykset EN
60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, EN 80601-2, EN 1060-1, EN 1060-3 ja EN 1060-
4. Se täyttää myös EU direktiivin “Neuvoston direktiivin 93/42/ETY lääkinnällisistä laitteista”
vaatimukset.
Sähkömagneettinen yhteensopivuus: Ohjeet ja valmistajan vakuutus
(tila 16.11.2017)
Ylivärähtelyt –
IEC 61000-3-2
Jänniteheilahtel
ut/Flicker –
IEC 61000-3-3
Ei koske
Ei koske
Sähkömagneettiset päästöt
Sähkömagneettisten
päästöjen mittaukset
Yhteen-
sopivuus
Sähkömagneettinen
ympäristö - Pääperiaatteet
Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11 Ryhmä 1
Verenpainemittari on tarkoitettu käytettäväksi alla ilmoitetussa säh-
kömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Verenpainemittarin
käyttäjän täytyy varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
”Verenpainemittari” käyttää
HF-energiaa yksinomaisesti
sisäiseen toimintaansa. Siksi
sen HF-lähetys on vähäistä ja
epätodennäköistä,että
viereiset laitteet häiriintyvät.
”Verenpainemittari” on
tarkoitettu käytettäväksi
kaikissa laitoksissa, mukaan
lukien asuinalueilla ja
sellaisilla, jotka on yhdistetty
välittömästi julkiseen, myös
asuinrakennusten syötöstä
vastaavaan
matalajänniteverkkoon.
Luokka В
Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11
Lattioiden tulisi olla valmistettu
puusta tai betonista tai niissä
tulisi olla keraamista tiiltä.
Mikäli lattia on valmistettu
synteettisestä materiaalista,
täytyy ilman suhteellisen
kosteuden olla vähintään 30 %.
Sähkömagneettinen
ympäristö -
Pääperiaatteet
Immuunisu-
ustestit
Sähköstaattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2
±8 kV
kontaktipur-
kaus
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
ilmapurkaus
Verenpainemittari on tarkoitettu käytettäväksi alla ilmoitetussa säh-
kömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Verenpainemittarin
käyttäjän täytyy varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
Sähkömagneettinen immuunius
IEC 60601-
standardi
Yhteensopivu-
usstandardi
±8 kV
kontaktipur-
kaus
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
ilmapurkaus
Magneettikentt
ä syöttötaajuudella
(50/60 Hz)
– IEC 61000-4-8
Syöttöjännitteen tulisi
vastata laadultaan tyypillistä
liike- tai sairaalaympäristöä.
Nopeat transient-
tihäiriöt sähköinen
häiriösuure/
Bursts
IEC 61000-4-4
±2 kV verk-
kojohtimissa
±1 kV tulo- ja
lähtöjohtimissa
Ei koske
Iskujännitteet
IEC 61000-4-5
±1 kV vuoro-
vaihejännite
±2 kV tasa-
vaihejännite
Ei koske
Syöttöjännitteen tulisi
vastata laadultaan tyypillistä
liike- tai sairaalaympäristöä.
Jos ”verenpainemittarin”
käyttäjä halua käytön
jatkuvan myös silloin, kun
energiansyötössä ilmenee
katkoksia, on suositeltavaa
yhdistää ”verenpainemittari”
katkeamattomaan
virransyöttöön (UPS) tai
akkuun.
Jännitekatkot,
lyhyet katkot ja
syöttöjännitteen
heilahtelut –
IEC 61000-4-11
< 5% U :sta
T
(>95% katkos)
1/2 jakson
ajan; < 5%
U :sta
T
(>95% katkos)
1 jakson ajan
70% U :sta
T
(30% katkos)
25/30 jakson
ajan
<5% U :sta
T
(>95% katkos)
5/6 sekunnin
ajan
HUOMAUTUS: U verkkovaihtojännite ennen testitason
T
soveltamista
Ei koske
Erotusetäisyys, joka on riippuvainen lähettimen taajuudesta
m
Lähettimen
nimellisteho
W
150 kHz - 80 MHz
d=1.2 P
80 MHz - 800 MHZ
d=1.2 P
800 MHz - 2.5 GHz
d=2.3 P
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.01
0.1
1
10
100
Jos lähettimen enimmäisnimellistehoa ei mainita yllä olevassa taulukossa, voi
suositellun erotusetäisyyden (d) laskea metreinä (m) käyttämällä yhtälöä, jota sovel-
letaan lähettimen taajuuden laskemiseen. Tässä yhtälössä P on lähettimen enimmäis-
nimellisteho wateissa (W), jonka valmistaja on ilmoittanut.
Huomautus 1: Jos taajuus on 80 MHz tai 800 MHz, käytetään korkeampaa taajuusa-
luetta.
Huomautus 2: Nämä pääperiaatteet eivät sovellu kaikkiin tapauksiin. Sähkömagneet-
tisten suureiden etenemiseen vaikuttavat absorptiot ja heijastumat, jotka ovat lähtöisin
rakennuksista, esineistä ja ihmisistä.
”Verenpainemittari” on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa
ympäristössä, jossa säteilyyn perustuvat HF-häiriösuuret kontrolloidaan.
Asiakas tai ”verenpainemittarin” käyttäjä voi auttaa estämään sähkömag-
neettisia häiriöitä noudattamalla alla mainittuja vähimmäisetäisyyksiä
kannettavien ja liikkuvien HF-tietoliikennelaitteiden (lähettimet) sekä
”verenpainemittarin” välillä tietoliikennelaitteiden maksimilähtötehoa
vastaavasti.
Suositeltavat suojaetäisyydet liikkuvien HF-tietoliikennelaitteiden
ja ”verenpainemittarin” välillä
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.23
0.73
2.3
7.3
23
Sähkömagneettinen immuunius
Johdetut HF-
häiriösuureet
–
IEC 61000-4-6
Säteillyt HF-
häiriösuureet
–
IEC 61000-4-3
HUOMAUTUS 1: 80 MHz:llä ja 800 MHz:llä voimassa on korkeampi arvo.
HUOMAUTUS 2: Nämä suuntaviivat eivät päde kaikissa tilanteissa. Rakennusten, esineiden ja
ihmisten aiheuttama absorboituminen ja heijastuminen vaikuttavat
sähkömagneettisten aaltojen leviämiseen.
Verenpainemittari on tarkoitettu käytettäväksi alla ilmoitetussa säh-
kömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai Verenpainemittarin
käyttäjän täytyy varmistaa, että sitä käytetään tällaisessa ympäristössä.
Käytettäessä kannettavia ja liikuteltavia suurtaaju-
ustietoliikennelaitteita suositusetäisyyttä
suhteessa ”verenpainemittarin” kaikkiin osiin
(mukaan lukien johto) ei saa alittaa. Se on laskettu
lähettimen taajuutta vastaavan yhtälön avulla.
Suositeltava suojaetäisyys
missä P on lähettimen maksimaalinen nimellislähtöteho
watteina (W) lähetinvalmistajan tietoja vastaavasti
ja d suositeltava suojaetäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiolähetinten kenttävoimakkuuksien tulisi
olla sijaintipaikkaselvityksen mukaisesti olla
vastaavuustason alapuolella.
Häiriöt ovat mahdollisia sellaisten
laitteiden ympäristössä, joissa on
seuraava symboli:
a
b
a. Kiinteiden lähetinten kuten esim. radiopuhelinten tukiasemien (matkapuhelimet/
langattomat puhelimet) ja liikkuvien radiopalvelujen, radioamatööriasemien,
AM- ja FM-radio- ja televisiolähetinten kenttävoimakkuuksia ei voi
määrittää tarkasti etukäteen. Sähkömagneettisten laitteiden käyttöpaikan
tutkimista tulisi harkita, jotta suurtaajuuslähetinten synnyttämä sähkömagneettinen
ympäristö on mahdollista arvioida. Jos selvitetty kenttävoimakkuus
verenpainemittarin sijoituspaikalla ylittää yllä ilmoitetut vastaavuustason,
”verenpainemittarin” normaalia toimintaa täytyy valvoa. Jos suorituskyvyssä
havaitaan epätavallisia seikkoja, voi olla välttämätöntä ryhtyä lisätoimiin
kuten esim. uudelleenjärjestelyihin tai ”verenpainemittaria” on siirrettävä.
Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuden tulisi olla pienempi
kuin [V1] 3 V/m.
b.
Nimi ja malli
Näyttöjärjestelmä
Muistipaikat
Mittaustapa
Jännitesyöttö
Mittausalue verenpaine
Mittausalue syke
Staattisen paineen mittaustarkkuus
Sykkeen mittaustarkkuus
Painetäyttö
Tyhjennys
Autom. virrankatkaisu
Käyttöolosuhteet
Säilytysolosuhteet
Rannemansetti
Mitat (laiteyksikkö)
Paino noin
Tuotenumero
EAN-numero
MEDISANA verenpainemittari BW 320
digitaalinen näyttö
2 x 120 mittaustiedoille
oskillometrinen
3 V=, 2 x 1,5 V paristo AAA LR03
30 – 280 mmHg
40 – 200 lyöntiä/min
± 3 mmHg
± 5 % arvosta
automaattisesti pumpulla
automaattisesti
noin 3 min jälkeen
+5 °C - +40 °C, 15 - 85 % kork. suht. ilmankosteus
-10 °C - +55 °C, 10 - 95 % kork. suht. ilmankosteus
12,5 - 21,5 cm aikuisille
noin 75 x 64 x 29 mm (P x L x K)
noin 117 g ilman paristoja
51074
40 15588 51074 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tekniset Tiedot
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme oikeuden
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
Sähkömagneettinen
ympäristö - Pääperiaatteet
Immuunisu-
ustestit
IEC 60601-
standardi
Yhteensopivu-
usstandardi
Tämän käyttöohjeen kulloinkin ajantasaisen laitoksen löydät osoitteesta www.medisana.com
Takuu ja korjausehdot
Takuuasioissa voit kääntyä alan liikkeen tai suoraan huoltopisteen puoleen.
Jos laite on lähetettävä takaisin, anna tiedot viasta ja lisää ostokuitti mukaan.
Voimassa olevat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä.
Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvirheet korjataan takuuaikana maksutta.
3. Takuupalvelu ei pidennä laitteen tai vaihdetun osan takuuaikaa.
4. Takuun piiriin ei kuulu:
a. kaikki epäasianmukaisesta käsittelystä, esim. käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä syntyneet vauriot.
b. Vauriot, joiden alkuperäksi havaitaan ostajan tai luvattoman kolmannen
osapuolen kunnossapito- ym. toimenpiteet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai
huoltopisteelle lähettämisen vuoksi.
d. Varaosat, jotka ovat tavallisia kuluvia osia, esim. mansetti, paristot ym.
5. Vastuu laitteen välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vaurioista ei kuulu
takuusen vaikka laitteen vaurio onkin takuun piirissä.
MEDISANA GmbH, Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, Saksa
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com
Huolto-osoite löytyy erillisestä liitelehtisestä.
30 A/m 30 A/m
Syöttöjännitteen tulisi
vastata laadultaan tyypillistä
liike- tai sairaalaympäristöä.
1/2
d=[3,5/V ] x P
1
1/2
d=1.2 x P 80 MHz - 800 MHz
1/2
d=2.3 x P 800 MHz - 2,7 GHz
3 Vrms
150 kHz -
80 MHz
6 Vrms in
ISM bands
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
Ei
koske
Ei
koske
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
385MHz-5785MHz
Testimääritykset kote-
lointiliitäntään Immuniteetti
HF: lle langaton lähetys
laitteet (ks. \ t Taulukko 9
/ IEC 60601- 1-2: 2014)

Kysymykset & vastaukset

Merkin Medisana BW 320 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Medisana BW 320

Onko sinulla kysymys tuotteesta Medisana BW 320, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Medisana BW 320 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Medisana BW 320 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.