Medisana BU 514 käyttöohjeet

Katso tuotteen Medisana BU 514 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Medisana
  • Tuote: Verenpainemittari
  • Malli/nimi: BU 514
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 7
Ÿ Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Jos sinulla on terveyteen
liittyviä kysymyksiä, keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä.
Ÿ Käytä laitetta ainoastaan sen tarkoituksen mukaan käyttöohjetta noudattaen.
Väärinkäyttö johtaa takuun raukeamiseen.
Ÿ Keskustele lääkärisi kanssa ennen laitteen käyttöä, jos sinulla on sairauksia,
esim. perifeerinen ahtauttava valtimosairaus.
Ÿ Laitetta ei saa käyttää tahdistimen sykkeen tarkkailuun.
Ÿ Jos olet raskaana, ota huomioon tarvittavat varotoimenpiteet ja yksilöllinen
rasitus, kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltäsi.
Ÿ Kysy lääkäriltäsi lisätietoa verenpaineestasi. Potilaan itse tekemä diagnoosi ja
hoito mittaustulosten perusteella saattavat olla vaarallisia. Noudata näin ollen
aina lääkärisi ohjeita.
Ÿ Jos mittauksen aikana esiintyy epämiellyttäviä oireita, esim. kipua
olkavarressa tai muita oireita, toimi seuraavasti: Tyhjennä mansetti
välittömästi painamalla START/STOP painiketta . Avaa mansetti ja ota se
pois olkavarresta.
Ÿ Vain oikeanlainen mansetti takaa laitteen toiminnan.
Ÿ Laite ei sovi lapsille.
Ÿ Lasten ei saa käyttää laitetta. Lääketieteelliset laitteet eivät ole leluja!
Ÿ Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
Ÿ Ilmaletkua ei saa vetää kaulan ympärille tukehtumisvaaran vuoksi.
Ÿ Pienten osien, esim. pakkausmateriaalin, akkujen, akkukotelon kannen ym.
nieleminen aiheuttaa tukehtumisvaaran.
Ÿ Käyttäjän on ennen käyttöä varmistettava, että laite toimii oikein ja turvallisesti.
Ÿ Käytä ainoastaan mukana toimitettua mansettia. Sitä ei voi vaihtaa toiseen
mansettiin. Sen voi korvata ainoastaan juuri saman tyypin mansetilla.
Ÿ Laitetta ei saa käyttää voimakkaasti säteilevissä tiloissa tai voimakkaasti
säteilevien laitteiden, esim. radiolähetinten, matkapuhelinten tai
mikroaaltouunien lähellä. Muutoin toiminta voi häiriintyä tai mittaustulokset
voivat vääristyä.
Ÿ Laitetta ei saa käyttää palavien kaasujen (puudutusaineet, happi tai vety) tai
palavien nesteiden (alkoholi) lähellä.
Ÿ Laitetta ei saa muokata millään tavalla.
Ÿ Jos laitteeseen tulee häiriöitä, älä korjaa sitä itse, vaan anna korjaukset
valtuutetulle huoltoliikkeelle.
Ÿ Suojaa laite kosteudelta. Jos laitteeseen kuitenkin pääsee kosteutta, tulee
paristot poistaa välittömästi ja välttää muuta käyttöä. Ota tässä tapauksessa
yhteyttä kauppiaaseen tai suoraan valmistajaan.
Ÿ Älä puhdista laitetta liuottimilla, alkoholilla tai bensiinillä.
Ÿ Suojaa laitetta kovilta iskuilta ja putoamiselta.
Ÿ Älä käytä matkapuhelimia laitteen läheisyydessä. Tästä saattaa aiheutua
toimintahäiriöitä.
Ÿ Poista paristot, jos et käytä laitetta pidempääin aikaan.
PARISTOJEN TURVALLISUUSOHJEITA
Ÿ Akkuja ja paristoja ei saa purkaa!
Ÿ Vaihda paristot, kun näytölle tulee paristosymboli.
Ÿ Poista heikot paristot välittömästi paristolokerosta, koska ne voivat vuotaa ja
vaurioittaa laitetta!
Ÿ Kohonnut vuotovaara, vältä kontaktia ihon, silmien ja limakalvojen kanssa! Jos
joudut akkuhapon kanssa kosketuksiin, huuhtele vastaavat kohdat
välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon!
Ÿ Jos paristo tai akku nielaistaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon!
Ÿ Vaihda kaikki akut ja paristot samaan aikaan!
Ÿ Käytä ainoastaan saman tyypin paristoja, eri tyyppien paristoja tai uusia ja
käytettyjä samaan aikaan ei saa käyttää samassa laitteessa!
Ÿ Aseta paristot oikein paikalleen, huomioi napaisuus!
Ÿ Poista paristot, ellet käytä laitetta vähintään 3 kuukauteen.
Ÿ Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta!
Ÿ Akkuja ja paristoja ei saa ladata! Räjähdysvaara!
Ÿ Liitä oikein! Räjähdysvaara!
Ÿ Älä heitä tuleen! Räjähdysvaara!
Ÿ Älä heitä käytettyjä paristoja ja akkuja talousjätteen sekaan, vaan
ongelmajätteisiin tai paristojen keräyspisteisiin!
VAROITUS
Älä tee itsenäisen mittauksen vuoksi mitään terapeuttisia
toimenpiteitä. Määrättyjen lääkkeiden annostelua ei saa
koskaa muuttaa.
Direktiivit ja standardit
Tämä verenpainemittari vastaa EU-standardin tavoitteita ei-invasiivisille veren-
painmittareille. Se on sertifioitu EY-direktiivien mukaan ja siinä on CE-merkki
(vaatimustenmukaisuusmerkintä) “CE 0297”. Tämä verenpainemittari täyttää
eurooppalaiset määräykset EN 1060-3, EN 81060-1 ja EN 81060-2. EU-direktiivin
“Neuvoston direktiivi 93/42/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993,
lääkinnällisistä laitteista”. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus saatavissa
osoitteesta Medisana GmbH, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Saksa tai
ladattavissa Medisanan kotisivuilta (www.medisana.com).
Sähkömagneettinen yhteensopivuus: (katso erillinen lehtinen)
4
1 2 3
6
4 5
7 8 9
q
0 w
e r
z
t
u
Verenpainemittari MEM-painike (muisthaku)
Paristolokeron kansi
START/STOP-painike SET-painike Paristolokero (alapuolella)
Ilmaletkun pistokeliitäntä LCD-näyttö Päivämäärän/kellonajan näyttö
Systolisen paineen näyttö Diastolisen paineen näyttö Pulssi-symboli
Pulssitaajuuden näyttö Paristonvaihto-symboli Arrytmia-näyt tö
(sydämen rytmihäiriö) Muistipaikan numero Muistisymboli
Verenpaineen ilmaisin (vihreä - keltainen - oranssi - punainen)
Käyttäjätesti 1 / 2
Laite ja LCD-näyttö
i
o
Toimituskokonaisuus
Tarkasta ensin, onko laitteessa kaikki osat. Toimituskokonaisuuteen kuuluu:
• 1 MEDISANA verenpainemittari BU 514 • 1 ilmaletkulla varustettu mansetti
• 4 paristoa (tyyppi AA, LR6) 1,5V • 1 säilytyspussi
• 1 käyttöohje
Jos huomaat kuljetusvaurioita purkaessasi laitetta pakkauksesta, ota välittö-
mästi yhteyttä kauppiaaseesi.
2. Vuosiluvun asetukset:
Vuoden syöttökohta vilkkuu. Paina MEM-painiketta kunnes haluamasi
vuosiluku tulee näkyviin. Vahvista vuosiluku painamalla SET-painiketta . Sen
jälkeen pääset kuukauden ja päivän asetukseen.
3
5
3. Kuukauden ja päivän asetukset:
Kuukauden syöttökohta vilkkuu. Paina MEM-painiketta kunnes haluamasi
kuukausi tulee näkyviin. Vahvista kuukausi painamalla SET-painiketta . Jatka
päivän asetuksella.Toimi kuten kuukautta asettaessasi. Paina MEM-painiketta
kunnes haluamasi päivä tulee näkyviin. Vahvista päivä painamalla SET-painiketta
. Sitten pääset kellonajan asetuksiin.
3
5
3
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mansetin kiinnitys
Ennen käyttöä aseta ilmaletkun päätykappale laitteen vasemman puolen
aukkoon .
Työnnä mansetin avoin puoli metallikaaren läpi niin, että tarrakiinnitys sijaitsee
ulkopuolella ja että mansetti muodostaa sylinterin (kuva 1). Työnnä mansetti
vasempaan olkavarteesi.
Aseta ilmaletku käsivarren puoliväliin keskisormen jatkeeksi (kuva 2) (a).
Mansetin alareunan tulisi tällöin sijaita 2 - 3 cm kyynerpään yläpuolella (b).
Kiristä mansetti ja sulje tarrakiinnitys (c).
Suorita mittaus paljaasta olkavarresta.
Aseta mansetti oikeaan olkavarteen vain silloin, jos sitä ei voida asettaa
vasempaan olkavarteen. Suorita mittaukset aina samasta käsivarresta.
Oikea mittausasento istuen (kuva 3).
7
Mittauksen keskeyttäminen
Jos mittauksen keskeyytäminen on tarpeen jostain syystä (esim. potilaan
huonovointisuus), voit painaan START-/STOP-painiketta koska tahansa. Laite
löysyttää mansetin automaattisesti.
4
Tallennettujen arvojen tulostaminen näytölle
Ota yhteyttä valmistajaan, jos et voi poistaa ongelmaa. Älä avaa laitetta itse.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
4. Kellonajan asetukset:
Tunnin syöttökohta vilkkuu. Paina MEM-painiketta kunnes haluamasi tunti
tulee näkyviin. Vahvista tunti painamalla SET-painiketta . Minuutin syöttökohta
vilkkuu. Toimi kuten tuntia asettaessasi. Lopuksi näytölle ilmestyy CL. Näin voit
poistaa tallennetut arvot - katso kappale “Tallennettujen arvojen poistaminen”.
Pääset pois asetuksista käyttämällä SET-painiketta . Syötöt katoavat kun
vaihdat paristot ja ne tulee asettaa uudelleen.
3
5
5
FI
Lue seuraavat käyttöohjeet huolellisesti kokonaan,
erityisesti turvallisuusohjeet, ennen kuin käytät laitetta
ja säilytä ohjeet mahdollista myöhempää käyttöä
varten. Jos annat laitteen eteenpäin, anna myös aina
tämä käyttäohje mukana.
Turvallisuusohjeita
NL/FI
Kuvan selitys
TÄRKEÄÄ
Noudata käyttöohjetta!
Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen
voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen
vaurioitumisen.
VAROITUS
Noudata näitä varoitusohjeita niin
voit estää käyttäjän mahdollisen
loukkaantumisen.
HUOMIO
Noudata näitä ohjeita niin voit estää
laitteen mahdollisen vaurioitumisen.
OHJE
Näistä ohjeista saat hyödyllistä tietoa
asennusta ja käyttöä koskien.
Laiteluokitus: Tyyppi BF
LOT-numero
Laatija
Valmistuspäivämäärä
Yleiset syyt mittauksen epäonnistumiseen
•Lepää 5-10 minuuttia ennen mittausta, älä syö
mitään, älä juo alkoholia, älä polta tupakkaa, älä
tee ruumiillista työtä, älä harrasta urheilua äläkä
mene kylpyyn. Kaikki nämä seikat voivat vaikuttaa
mittaustulokseen.
Ota kellot ja korut pois siitä ranteesta, josta mittaus
suoritetaan.
Mittaa aina samasta ranteesta (yleensä
vasemmalta).
Mittaa verenpaineesi säännöllisesti, päivittäin
samaan aikaan, koska verenpaine vaihtelee päivän
mittaan.
Kaikki potilaan yritykset tukea olkavartta voivat
nostaa verenpainetta.
Ole mukavassa ja rennossa asennossa ja, älä
jännitä mitattavan puolen olkavarren lihaksia.
Käytä tarvittaessa tukityynyä.
Jos rannetta pidetään sydämen ylä- tai alapuolella,
mittaustuloksesta tulee virheellinen.
Liian löysä tai avoin mansetti vääristää
mittaustuloksia.
Jos mittauksia tehdään useita peräkkäin, olkavarren
veri voi pakkaantua, mikä voi vääristää tuloksia.
Peräkkäisten mittausten välillä tulisi olla 1 minuutin
pituinen tauko tai ensin olkavartta on pidettävä
ylhäällä, että pakkautunut veri pääsee virtaamaan
vapaasti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mikä verenpaine on?
Verenpaine on paine, joka muodostuu jokaisen sydämenlyönnin aikana
verisuonissa. Kun sydän supistuu (= Systole) ja pumppaa verta valtimoihin, ja
paine nousee. Paineen korkeinta arvoa kutsutaan systoliseksi paineeksi ja se on
verenpaineen mittauksessa ensimmäinen arvo. Kun sydänlihas lepää ottaakseen
lisää verta, paine valtimoissa laskee. Kun verisuonet ovat lepotilassa, mitataan
toinen arvo - diastolinen paine.
Kuinka mittaus tapahtuu?
MEDISANA BU 514 on verenpainemittari, joka on tarkoitettu verenpaineen
mittaukseen olkavarresta. Mittauksen suorittaa mikroprosessori, joka arvioi
verenpainemansettia pumpattaessa ja ilmaa poistettaessa suonistossa synty-
vät paineerot paineanturin avulla.
Verenpaineluokitus WHO.n mukaan
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt nämä arvot ikää huomioon
ottamatta.
Matala verenpaine systolinen <100 diastolinen <60
Normaali verenpaine (vihreä näyttöalue )
systolinen 100 - 139 diastolinen 60 - 89
Verenpainetaudin muotoja
lievästi kohonnut (keltainen näyttöalue )
verenpaine systolinen 140 – 159 diastolinen 90 – 99
kohtalaisesti kohonnut (oranssi näyttöalue )
verenpaine systolinen 160 – 179 diastolinen 100 – 109
huomattavan kohonnut (punainen näyttöalue )
verenpaine systolinen ≥ 180 diastolinen ≥ 110
Mittauksiin vaikuttaminen ja mittausten arvioiminen
• Mittaa verenpaine useampaan kertaan ja tallenna tulokset ja vertaa tuloksia sit-
ten keskenään. Älä tee johtopäätöksiä yksittäisen mittaustuloksen perusteella.
Anna sellaisen lääkärin arvioida verenpainearvosi, joka tuntee aikaisemman
terveydentilasi ja sairautesi. Kun käytät laitetta säännöllisesti ja kirjoitat arvot
muistiin lääkäriä varten, on hyvä kertoa lääkärille tuloksista silloin tällöin. i
Muista verenpainetta mitatessasi, että päivittäisiin arvoihin vaikuttavat monet
eri tekijät. Tupakointi, alkoholin käyttö, lääkkeet ja ruumiillinen työ vaikuttavat
mittaustuloksiin eri tavoin. i
Mittaa verenpaine ennen ruokailua. i
Ennen verenpainemittausta on levättävä vähintään 5-10 minuuttia. i
Jos systolinen tai diastolinen mittausarvo vaikuttaa epätavalliselta (liian kor-
kealta tai liian matalalta), vaikka mittaus on suoritettu oikein, ja tämä toistuu
useammalla mittauskerralla, on syytä ottaa yhteys lääkäriin. Joskus on myös
mahdollista, että mittaus ei onnistu siksi, että pulssi on epäsäännöllinen tai
heikko. Silloin on myös syytä ottaa yhteys lääkäriin.
•
•
•
•
•
VAROITUS
Liian alhainen verenpaine on yhtä lailla terveysriski kuin liian
korkea verenpaine! Huimauskohtaukset saattavat aiheuttaa
vaarallisia tilanteita (esim. portaissa tai liikenteessä)!
i
i
i
i
Oheiset paristot tulee asettaa paikalleen, ennen kuin laitteen voi ottaa käyttöön.
Paristolokeron kansi on laitteen alapuolella. Avaa kansi ja aseta 4 mukana
toimitettua AA LR6 -tyyppistä 1,5 V-paristoa lokeroon. Huomioi samalla
napaisuus (merkitty paristolokeroon). Sulje paristolokero. Vaihda paristot kun
paristonvaihtosymboli tulee näytölle tai jos näyttöön ei ilmesty laitteen virran
kytkemisen jälkeen mitään.
6
8
r
Käyttöönotto
Paristojen asettaminen/vaihtaminen
6.
7.
Mitatut arvot tallennetaan automaattisesti valittuun muistiin ( tai ).
Jokaiseen muistiin voi tallentaa jopa 90 mittausarvoa kellonajalla ja
päivämäärällä.
Mittaustulokset jäävät näytölle. Jos et paina enää mitään painiketta, laite
sulketuu noin 180 sek. kuluttua automaattisesti tai sen voi sulkea painamalla
START/STOP-painiketta .
4
Kytke laitteeseen virta painamalla START/STOP-painiketta .
Kun painat START/STOP-painiketta , kuulet kaksi lyhyttä piipausta ja kaikki
merkit tulevat näytölle.Tällä testillä voit tarkastaa näytön täydellisyyden.
Laite on miattausvalmis ja luku 0 vilkkuu noin 2 sekuntia. Laite täyttää mansetin
automaattisesti hitaasti mitatakseen verenpaineesi. Nouseva paine näkyy
näytöllä.
Laite pumppaa mansettia, kunnes mittaukseen riittävä paine on saavutettu.
Lopussa laite päästää hitaasti mansetista ilman ja suorittaa mittauksen. Kun
laite saa signaalin, alkaa pulssin symboli vilkkua. Jokaista laitteen
vastaanottamaan sydämenlyöntiä kohden kuuluu piippaus.
Kuulet pitkän piippauksen ja mansetti löystyy, kun mittaus on
valmis.Systolinen ja diastolinen verenpaine sekä sykearvo tulevat näkyviin
näytölle . Verenpaineen ilmaisin näkyvät WHO: n verenpaineen
luokittelua vastaavasti siihen kuuluvan Palkin vieressä. Jos laite havaitsee
epäsäännöllisen sykkeen, näkyviin myös arrytmia-näyttö .
1.
2.
3.
4.
5.
Verenpaineen mittaus
Voit aloittaa mittauksen, kun mansetti on kunnolla paikallaan.
4
4
8
t
i
E-1
E-2
E-3
E-5
Heikko signaali tai
paine vaihtelee
yhtäkkisest
Ulkoinen voimakas
häiriö
Virhe
pumppauksen
aikana
Epätavallinen
verenpaine
Heikko paristo
Aseta mansetti oikein.
Toista mittaus oikealla tavalla.
Radiopuhelimen tai muun korkeataa-
juuksisen laitteen lähettyvillä mittaus voi
olla virheellinen.
Pysy liikkumatta ja puhumatta mittauksen
aikana.
Aseta mansetti oikein paikalleen.
Varmista, että laitteen liitäntä on
kunnollinen.
Mittaa uudelleen.
Toista mittaus 30 minuutin lepotauon
jälkeen. Kysy neuvoa lääkäriltäsi, jos saat
epätavallisia tuloksia kolme kertaa
peräkkäin.
Paristot ovat liian heikot tai tyhjät.
Vaihda kaikki neljä paristoa uusiin: 1,5 V
paristot LR6, tyyppi AA.
Viat ja niiden poisto
Virheilmoitukset
Jos mittaus ei toimi normaalisti, näytölle tulee seuraavat symbolit:
Symboli Syy Selvitys
Häiriöiden poisto
Ongelma Tarkastus Syy ja ratkaisut
Ei tehoa
Pumppaus
ei toimi
Err tulee
näytölle ja
mittaus
keskeytyy
Mansetti
vuotaa
Tarkasta paristojen
voimakkuus. Tarkasta
paristojen paikka.
Tarkasta, että liitäntä
on oikein.
Tarkasta, ettei liitäntä ole
katkennut tai vuoda.
Tarkasta, liikutitko olka-
vartta pumppauksen
aikana.
Tarkasta, puhuitko
mittauksen aikana.
Tarkasta, ettei mansetti
ole liian löysällä.
Tarkasta, ettei mansetti
ole vaurioitunut.
Aseta uudet paristot paikalleen.
Aseta paristot ohjeiden mukaan.
Työnnä liitäntä kiinteästi
paikalleen.
Käytä uutta mansettia.
Pysy rentona.
Älä puhu mittauksen aikana.
Aseta mansetti hyvin paikalleen.
Käytä uutta mansettia.
Puhdistus ja huolto
Poista paristot, ennen kuin puhdistat laitteen. Puhdista laite ja mansetti
pehmeällä liinalla, jonka voit kostuttaa miedolla saippualiuoksella. Älä käytä
voimakkaita puhdistusaineita, alkoholia, naftaa, liuottimia tai bensiiniä jne.
Laitetta tai sen osia ei saa upottaa veteen. Varmista, että laitteeseen ei pääse
kosteutta. Laitetta ei saa käyttää ennen kuin se on kokonaan kuiva. i
Mansettiin saa täyttää ilmaa vain, kun se on kiedottuna ranteen ympäri.
Laitetta ei saa asettaa suoraan auringonpaisteeseen, suojaa se lialta ja
kosteudelta. Laitetta ei saa asettaa alttiiksi kuumuudelle tai kylmyydelle. Säilyt
laite alkuperäispakkauksessa, kun et käytä sitä. Säilytä laite puhtaassa ja
kuivassa paikassa.
Hävittämisohjeita
Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Jokainen kuluttaja
on velvoitettu luovuttamaan kaikki sähköiset tai elektroniset laitteet,
sisältävätpä ne haitallisia aineita tai eivät, kaupunkinsa tai liikkeen
keräyspisteeseen, jotta laitteet voitaisiin hävittää ympäristöystävällisesti.
Poista paristot ennen laitteen hävittämistä. Älä heitä käytettyjä paristoja
ja akkuja kotitalousjätteisiin, vaan ongelmajätteisiin tai toimita ne alan liikke-
essä olevaan keräyspisteeseen. Ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai
myyjäliikkeeseen hävityksen suorittamiseksi.
Tämän käyttöohjeen kulloinkin ajantasaisen laitoksen löydät osoitteesta
www.medisana.com
Nimi ja malli
Näyttöjärjestelmä
Muistipaikat
Mittaustapa
Jännitesyöttö
Mittausalue verenpaine
Mittausalue syke
Staattisen paineen
mittaustarkkuus
Sykkeen mittaustarkkuus
Painetäyttö
Tyhjennys
Autom. virrankatkaisu
Käyttöolosuhteet
Säilytysolosuhteet
Mitat
Mansetti
Paino (laiteyksikkö)
Tuotenumero
EAN-numero
Erikoislisätarvikkeet
MEDISANA verenpainemittari BU 514
digitaalinen näyttö
2 x 90 mittaustiedoille
oskillometrinen
3 V=, 2 x 1,5 V paristo AA LR6
0 – 299 mmHg
40 – 199 yöntiä/min
± 3 mmHg
± 5 % arvosta
automaattisesti pumpulla
automaattisesti
noin 180 sekunnin jälkeen
+5 °C - +40 °C,
15 - 85 % kork. suht. ilmankosteus
-20 °C - +55 °C,
10 - 85 % kork. suht. ilmankosteus
noin 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm aikuisille
noin 333 g ilman paristoja
51165
40 15588 51165 3
- Mansetti M 22 – 36 cm aikuisille olkavarren
keskimitan mukaan
Tuote-nro. 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- Mansetti L 32 – 42 cm aikuisille paksumman
olkavarren mitan mukaan
Tuote-nro. 51169 / EAN 40 15588 51169 1
Tekniset tiedot
Jatkuvan tuotekehittelyn myötä pidätämme itsellämme oikeuden
teknisiin ja muotoilullisiin muutoksiin.
Takuuasioissa voit kääntyä alan liikkeen tai suoraan huoltopisteen puoleen. Jos
laite on lähetettävä takaisin, anna tiedot viasta ja lisää ostokuitti mukaan.
Voimassa olevat takuuehdot:
1. MEDISANA-tuotteille myönnetään kolmen vuoden takuu myyntipäiväyksestä.
Myyntipäiväys tulee todistaa takuutapauksessa ostokuitilla tai laskulla.
2. Materiaali- tai valmistusvirheet korjataan takuuaikana maksutta.
3. Takuupalvelu ei pidennä laitteen tai vaihdetun osan takuuaikaa.
4. Takuun piiriin ei kuulu:
a. kaikki epäasianmukaisesta käsittelystä, esim. käyttöohjeen noudattamatta
jättämisestä syntyneet vauriot.
b. Vauriot, joiden alkuperäksi havaitaan ostajan tai luvattoman kolmannen
osapuolen kunnossapito- ym. toimenpiteet.
c. Kuljetusvauriot, jotka ovat syntyneet matkalla valmistajalta kuluttajalle tai
huoltopisteelle lähettämisen vuoksi.
d. Varaosat, jotka ovat tavallisia kuluvia osia, esim. mansetti, paristot ym.
5. Vastuu laitteen välillisesti tai välittömästi aiheuttamista vaurioista ei kuulu
takuusen vaikka laitteen vaurio onkin takuun piirissä.
Takuu/korjausehdot
51165 09/2018 Ver.1.2
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
SAKSA.
Huollon, lisävarusteet ja varaosat saat osoitteesta:
00800 63347262
service.fi@medisana.com
Olkavarren verenpainemittari BU 514
Käyttöohje
Lue huolellisesti läpi!
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
FI Laite ja LCD-näyttö
Tallennettujen arvojen poistaminen
Jos olet varma, että haluat poistaa kaikki tallennetut mittausarvot lopullisesti,
paina SET-painiketta seitsemän kertaa, kunnes näytölle tulee CL. Paina
START/STOP-painiketta , CL vilkkuu kolme kertaa kun muistia tyhjennetään.
Kun painat sitten MEM-painiketta , näytölle tulee M ja ”no”, eli muistissa ei
ole enää tietoja.
4
5
3
Asetukset
1. Käyttäjän asetukset:
Paina SET-painiketta laitteen ollessa suljettuna. tai
Näytölle ilmestyy
tai
. Valitse käyttäjä painamalla MEM-painiketta . Vahvista valittu
käyttäjä painamalla SET-painiketta . Tämän jälkeen voit asettaa vuosiluvun.
3
5
5
Määräysten mukainen käyttö
Vastanäyttö
•Laite on tarkoitettu aikuisten verenpaineen
mittaamiseen olkavarresta.
•Laite ei ole tarkoitettu lasten verenpaineen
mittaamiseen. Kysy lääkäriltäsi, voitko käyttää
sitä vanhemmilla lapsilla.
Rytmihäiriöistä, diabeteksesta, verenkiertoon-
gelmista tai aivoverenkierron häiriöistä
kärsivien henkilöiden tulisi käyttää laitetta
lääkärin ohjeiden mukaisesti.
•
IP21 Tieto suojausluokasta epäpuhtauksia ja vettä vastaan
Tässä laitteessa on 2 erillistä muistia, joilla kummallakin on 90 tallennuspaikan
kapasiteetti. Mittaustulokset tallentuvat valittuun tallennuspaikkaa auto-
maattisesti. Jos haluat katsoa tallennettuja mittausarvoja, paina MEM-painiketta
laitteen ollessa suljettuna. Paina MEM-
Näytölle tulee kaikki keskiarvot.
painiketta uudelleen ja näytölle tulee viimeisin mittaus. Kun painat MEM-
painiketta uudelleen, tulee aina edellinen mittausarvo näkyviin. Jos olet
päätynyt viimeiseen tallenteeseen, etkä paina mitään painiketta, laitteen virta
katkeaa muistinhakutilassa noin 8 sekunnin jälkeen. Painamalla START/STOP-
painiketta voit poistua muistinhakutilasta ja kytkeä laitteen virran samalla pois.
Kun laitteeseen on tallennettu 90 mittausarvoa ja uusi arvo tallennetaan,
poistetaan vanhin arvo.
3
3
3
4

Kysymykset & vastaukset

Merkin Medisana BU 514 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Medisana BU 514

Onko sinulla kysymys tuotteesta Medisana BU 514, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Medisana BU 514 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Medisana BU 514 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.