Logitech GROUP käyttöohjeet

Katso tuotteen Logitech GROUP allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Logitech
  • Tuote: Videoneuvottelujärjestelmä
  • Malli/nimi: GROUP
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 92
Suomi — 93
2.
1. 10.
11.
4.
3.
5.
6.
15.
7.
8.
9.
13. 14.
12.
KAIUTINPUHELIN
KAMERA LISÄLAITTEET
LAAJENNUSMIKROFONIT
(VALINNAISIA)
KESKITIN
KAMERA
1.	 Kymmenkertainen häviötön zoomi
2.	 Kameran merkkivalo
3.	 Kensington-lukon paikka
KESKITIN
4.	 Keskittimen merkkivalo
5.	 Virta
6.	 USB-portti
7.	 Kamera
8.	 Kaiutinpuhelin
KAIUTINPUHELIN
9.	 Kensington-lukon paikka
LISÄLAITTEET
10.	Kamerateline
11.	 Keskittimen tarrakiinnitys
12.	 Johtopidike
13.	 Johdot
14.	 Verkkolaite
15.	Laajennusmikrofonit
Sivu: 93
Suomi — 94
YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotto ja yhdistäminen tietokoneeseen
1.	 Aseta kamera pöydälle tai mukana
tulevan kameratelineen päälle joko
pöydälle tai seinälle.
2.	 Keskitin voidaan asettaa pöydälle

tai kiinnittää pöytälevyn alapintaan
tarratyynyjen avulla.
Katso
kohdistusnastan
paikka
Keskittimen tarrakiinnitys
Sivu: 94
Suomi — 95
YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotto ja yhdistäminen tietokoneeseen
3.	 Yhdistä kaiutinpuhelin ja keskitin 
johdolla. Liitä johtojen
värilliset päät vastaavanvärisiin liittimiin kaiutinpuhelimessa
ja keskittimessä.
Yhdistä kamera ja keskitin johdolla. Liitä johtojen värilliset päät
vastaavanvärisiin liittimiin kamerassa ja keskittimessä.
Jos käytät valinnaisia laajennusmikrofoneja,yhdistä
ne asianmukaisiin liittimiin kaiutinpuhelimen pohjassa.
Käytä GROUPin kanssa ainoastaan näitä mikrofoneja.
Muiden mikrofonien käyttö voi vahingoittaa sekä GROUPia
että mikrofoneja ja johtaa takuun raukeamiseen.
Sivu: 95
Suomi — 96
YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotto ja yhdistäminen tietokoneeseen
Paina johdot kaiutinpuhelimen pohjassa oleviin koloihin.
Liitä virtajohto keskittimeen ja verkkolaite pistorasiaan.
Kun virta kytketään, kaiutinpuhelimen näyttöön tulee virta
ja näkyviin tulee Logitechin logo.
4.	 Yhdistä keskitin tietokoneen USB-porttiin.
Myös kaiutinpuhelimen näyttöön tulee liittämiskehotus.
Kameran merkkivalo ja toimintovalo vilkkuvat merkkinä
yhteyden muodostuksesta. Kun yhteys on muodostettu,
kameran pää pyörii ja kaiutinpuhelimesta kuuluu merkkiääni.
Jos näitä toimintoja ei tapahdu,yritä uudelleen.
Tutustu  tarvittaessa vianmääritysohjeisiin tai ota yhteyttä
tekniseen tukeen.
Kolot johdoille
Sivu: 96
Suomi — 97
YHDISTÄMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Käyttöönotto ja yhdistäminen tietokoneeseen
5.	 Kaapelilukon kiinnittäminen
•	 Kiinnitä kaapelilukko kaapelin siihen päähän, joka liitetään
kameraan.
•	 Työnnä kaapelilukko kameran kotelossa olevaan paikkaan.
•	 Lukitse kaapeli kiertämällä kaapelilukkoa myötäpäivään.
6.	 Valinnainen vaihe:yhdistä tietokone ulkoiseen näyttöön,
kuten televisioon, monitoriin tai projektoriin.
Pitkiä johtoja koskeva huomautus: GROUP sisältää
5 m:n/16 jalan mittaiset johdot, joilla kaiutinpuhelin
ja kamera voidaan liittää keskittimeen.Johtojen 
pituuden
lisääminen ilman kuvanlaadun heikkenemistä edellyttää
vahvistettujen johtojen käyttämistä.Tutustu mahdollisiin
vaihtoehtoihin täydentävien ratkaisujen sivullamme osoitteessa
www.logitech.com/LCP-compsolutions.
A.
B.
C.
Leveä puoli ylöspäin
Sivu: 97
Suomi — 98
YHDISTÄMINEN BLUETOOTH®
-LAITTEESEEN
GROUPin yhdistäminen mobiililaitteeseen:
•	 Jos laite tukee NFC-tekniikkaa, kosketa mobiililaitteella
kaiutinpuhelimen NFC-merkkiä. Mobiililaitteen Bluetooth-
hyväksynnän pitäisi käynnistyä.
•	 Paina Bluetooth-painiketta niin kauan, että
kaiutinpuhelimen toimintovalo alkaa vilkkua nopeasti
sinisenä. Muodosta Bluetooth-pariliitos mobiililaitteella
näkyvien ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Kun GROUP on pariliitetty ja yhdistetty,
kaiutinpuhelimen Bluetooth-kuvake palaa kirkkaana.
Kun pariliitos on muodostettu mutta yhteyttä ei ole,
kuvake näkyy harmaana.
GROUPia ei voi liittää Bluetooth-pariliitoksella USB-tiedonsiirron
aikana.Jos 
pariliitosta mobiililaitteeseen yritetään muodostaa
USB-puhelun aikana, kuuluu varoitusääni. Lopeta USB-puhelu
ennen mobiililaitteen liittämistä.
LOGITECH GROUPIN KÄYTTÖ
Video ja ääni
–	
Tarkista, että GROUP on valittu videosovelluksessa
mikrofoniksi, kaiuttimeksi ja kameraksi.
–	
Aloita GROUPin teräväpiirtokuvan ja laadukkaan
äänen käyttö aloittamalla puhelu videosovelluksessa.
Toimintovalo palaa sinisenä, kun videota lähetetään.
Pelkkä ääni Bluetoothin kautta
–	
Tarkista, että GROUP on pariliitetty ja yhdistetty
mobiililaitteeseen kohdan Yhdistäminen ja käyttöönotto
ohjeiden mukaisesti. Soita puhelu mobiililaitteella ja nauti
GROUPin kaiutinpuhelimen laadukkaasta äänestä.
Sivu: 98
Suomi — 99
2.
1. 7.
8.
9.
10.
3.
4.
5.
6.
11.
2.
1.	 Puheluun vastaaminen
2.	 Mikrofonin mykistys
3.	 Äänenvoimakkuuden vähennys
4.	 Kameran panorointi/kallistus
5.	 Kameran loitonnus
6.	 Kameran esimääritykset
7.	 Puhelun lopetus
8.	 Äänenvoimakkuuden lisäys
9.	 Kameran lähennys
10.	Kameran lähi-/etäohjaus
11.	 Kaukosäätimen akkulokeron luukku.
GROUP-kaukosäätimessä on CR2032-
litiumioniakku.Akun kesto vaihtelee
käytön mukaan.
KAUKOSÄÄDIN ja LAAJENNUSMIKROFONIT
Sivu: 99
Suomi — 100
15.
9.
6.
3.
2.
14.
13.
12.
1.
7.
11.
8.
10.
5.
4.
KAIUTINPUHELIN
1.	 Puheluihin vastaaminen tuetuissa sovelluksissa.
•	 Huomautus: Puheluihin vastaamiseen ja niiden
katkaisemiseen tarkoitetut painikkeet eivät ehkä
toimi kaikissa sovelluksissa. Käytä tällöin puheluihin
vastaamiseen ja niiden katkaisemiseen videosovelluksen
painikkeita.Jos haluat ottaa vastaus- ja katkaisupainikkeet
käyttöön Skype- 
tai Cisco Jabber -ohjelmassa,
lataa asianmukaiset laajennukset osoitteesta
www.logitech.com/support/group.
2.	 Mikrofonien mykistäminen.
3.	 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden pienentäminen.
4.	 Kameran panorointi ja kallistus. Kertapainallus säätää
panorointia tai kallistusta asteittain ja jatkuva painallus
liukuvasti.Varoitus:Älä käännä kameraa käsin, sillä se voi
aiheuttaa vaurioita.
5.	 Kameran loitonnus.
6.	 Kameran esimääritykset: GROUPissa on viisi
kameran esiasetusta (1–3 sekä kaukosäätimessä että
kaiutinpuhelimessa ja 4 ja 5 kaukosäätimessä), joiden avulla
kamera voidaan kääntää haluttuun asentoon yhdellä
painalluksella. Määritä kameran esiasetus valitsemalla
haluamasi asento ja pitämällä sitten kameran
esiasetuspainiketta painettuna, kunnes näyttöön ilmestyy
asiasta kertova kuvake. Laitteesta kuuluu äänimerkki,
kun asetus on vahvistettu.
7.	 Puheluiden katkaiseminen tuetuissa sovelluksissa.
8.	 Kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
9.	 Kameran lähentäminen (enintään 10-kertainen).
10.	Kameran lähi-/etäohjaus:Tällä painikkeella voi tuetuissa sovelluksissa etäohjata
GROUPin, ConferenceCam CC3000e -laitteen tai ConferenceCam BCC950
-laitteen panorointia, kallistusta tai zoomausta.Jotkin sovellukset tukevat tätä
toimintoa heti, toisissa se voidaan ottaa käyttöön sovelluksella, jonka voi ladata
osoitteesta www.logitech.com/support/group. Saat lisätietoja latausverkkosivulta.
11.	  
Bluetooth-pariliitoksen muodostuspainike. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen
ja käyttöönotto.
12.	 NFC-antennin paikka.Aloita Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen asettamalla
NFC-toiminnolla varustettu mobiililaite tähän.
13.	 Kaiutinpuhelimen toimintovalon merkitykset:
•	 Sininen: GROUP on aktiivisessa puhelutilassa.
•	 Vilkkuva sininen: puhelu saapuu.
•	 Vilkkuva sininen puhelun aikana: puhelu on asetettu pitoon
(sovelluksen pitotoiminnon avulla).
•	 Nopeasti vilkkuva sininen: Bluetooth-pariliitoksen muodostamistilassa.
•	 Kaiutinpuhelimen sininen toimintovalo ei välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa.
•	 Punainen: ääni on mykistetty.
14.	 Näytöllä näkyy ilmoitukset puheluista, äänenvoimakkuus ja yhteystila.
15.	Kensington-lukon paikka kaiutinpuhelimen ja kameran suojaamiseksi.
Sivu: 100
Suomi — 101
TUOTEKESKUKSEEN TUTUSTUMINEN
Tutustu tuotteesi tarjoamiin mahdollisuuksiin. Usein kysyttyjä
kysymyksiä selaamalla saat helposti arvokasta tietoja
ja käyttövinkkejä.Voit tutustua tuotteita koskeviin kysymyksiin
ja sen käyttöönottoa koskeviin neuvoihin. Myös tuotteen
käyttökokemusta parantava ohjelmisto saattaa olla
ladattavissa.Jotta pääset nauttimaan kaikista Logitech-
tuotteesi eduista, käy osoitteessa www.logitech.com/
support/group ja hyödynnä Logitechin tukipalvelujen laaja
valikoima, joka kattaa seuraavat alueet:
–	tuotetiedot
–	opetusohjelmat
–	vianmääritys
–	diagnostiikka
–	laiteohjelmistopäivitykset
–	tukiyhteisö
–	ladattavat ohjelmistot
–	pakkauksessa toimitettava dokumentaatio
–	takuutiedot
–	varaosat.
Vianmääritysvinkit
Osoitteessa www.logitech.com/support/group
on vianmääritysvinkkejä, tietoa ohjelmistotyökaluista
sekä diagnostiikkatyökalu, jota voi käyttää mahdollisten
GROUPiin liittyvien ongelmien vianmääritykseen.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Logitech GROUP ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Logitech GROUP

Onko sinulla kysymys tuotteesta Logitech GROUP, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Logitech GROUP käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Logitech GROUP suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.