Kärcher T-Racer 400 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher T-Racer 400 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Pation puhdistaja
  • Malli/nimi: T-Racer 400
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 23
24 Suomi
Lue käyttöohje ennen laitteen en-
simmäistä käyttöä ja toimi sen mu-
kaan. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää
käyttöä tai myöhempää omistajaa varten.
„ Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.
„ T-Racer -laitetta ei saa antaa lasten käsiin.
„ Käynnistä korkeapainesuihku korkeapaine-
pistoolin liipaisimella vasta, kun T-Racer on
puhdistettavalla pinnalla.
„ Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla muita
henkilöitä.
„ Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvallisesta
asennosta ja pidä painepistoolista ja jatko-
putkesta taikka sitten T-Racer:in käsikah-
vasta tukevasti kiinni.
„ Sammuta korkeapainepesuri, kun puhdis-
tustyö on tehty. Jos teet jotain T-Racer:ille,
irrota se lisäksi korkeapainepistoolista.
„ Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomioi
korkeapainepesurin ohjeet).
Vaara!
Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi sen
reunan alle!
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä
käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä,
vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kier-
rätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimit-
taa kierrätykseen. Tästä syystä toimita
kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamam-
me myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot.
Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat vir-
heet laitteessa korjaamme takuuaikana maksut-
ta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen
kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutet-
tuun asiakaspalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä Kärcher-varaosia. Vara-
osaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovatko
kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat vaurioi-
tuneet Jos havaitset kuljetusvaurioita ota yhteyt-
tä myyjäliikkeeseen.
Î katso sivu 2, kuva
1 Kotelo
2 Käsikahva
3 Power-kääntökahva (suuttimien korkeuden-
säätöä varten)
4 Reunapuhdistus-jalkakytkin
5 Pintapuhdistus-jalkakytkin
6 Pikaliitin varmistinhylsyllä
7 Jatkoputki (2 kpl)
8 Roottorivarsi
9 Vihreä korkeapainesuutin
10 Keltaiset korkeapainesuuttimet (2 kpl)
11 Harmaat korkeapainesuuttimet (2 kpl)
T-Racer:ia voi käyttää kaikissa Kärcher Consu-
mer -korkeapainepesulaitteissa, etupäässä luok-
kien K 4 - K 7 laitteissa. Laitteet
valmistusvuoteen 1991 asti tarvitsevat lisäksi so-
vittimen (tilausnumero: 4.762-062).
T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilaisia
pintamateriaaleja, kuten puu, betoni, laatat ja
luonnonkivi, omaavien lattia- ja seinäpintojen
puhdistamiseen. Käytä T-Racer:ia ainoastaan
yksityiskäytössä.
Jotta korkeapainepesurin häiriötön toiminta olisi
mahdollista, on käytettävä sopivia korkeapaine-
suuttimia.
Ohje: Nimellispaine (p): Katso korkeapainepe-
surisi käyttöohjeesta tai tyyppikilvestä.
esim.: K 6.50 – K 7.91, Kärcher 600 – Kärcher
770
Î Käytä keltaisia korkeapainesuuttimia.
Huomautus:Keltaiset korkeapainesuuttimet
ovat valmiiksi asennettuina.
esim.: K 2.00 – K 5.91, Kärcher 201 – Kärcher
560
Î Käytä harmaita korkeapainesuuttimia.
Turvaohjeet
Symbolit
Yleisiä ohjeita
Ympäristönsuojelu
Takuu
Varaosat
Laitekuvaus
Tarkoituksenmukainen käyttö
Valmistelu
Korkeapainesuuttimien valinta
Korkeapainepesurit, joiden nimellispaine (p)
on välillä 130 bar - 160 bar
Korkeapainepesurit, joiden nimellispaine (p)
on pienempi kuin 130 baaria
Sivu: 24
Suomi 25
Î Kuva
1 Poista pinne.
2 Poista keltaiset suuttimet.
3 Aseta tilalle harmaat suuttimet.
4 Asenna pinne.
Huomautus: Käytä imukäytössä korkeapaine-
pesurin imupuolella ehdottomasti KÄRCHER-
vesisuodatinta (tilaus-nro: 4.730-097.0).
Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapainepis-
tooliin.
Î Kuva
1 Kierrä molemmat jatkoputket yhteen.
2 Paina jatkoputki T-Racer:in pikaliittimeen,
kierrä sitten putkea 90° kunnes se napsah-
taa lukitukseen.
Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
3 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin pika-
liittimeen, kierrä sitten putkea 90° kunnes se
lukittuu.
Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
몇 Huomio
Î Kuva
– Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!
– T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä har-
jaamiseen!
– Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-Ra-
cer:in käyttöä, suuttimien vaurioitumisen
välttämiseksi.
Î Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa
pintaa vastaavaan asentoon.
Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapainepistooliin.
Î Kuva
– Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapainepis-
toolin pikaliitäntään, kierrä sitten sitä 90°,
kunnes se lukittuu.
– Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
 Huomio
Î Kuva
Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni T-Ra-
cer:in käsikahvasta.
Î Käännä Power-kääntökahva puhdistettavaa
pintaa vastaavaan asentoon.
Power-kääntökahvalla muutetaan korkeapaine-
suuttimien etäisyyttä puhdistettavasta pinnasta.
Kovat pinnat (esim. laatat, betoni, kivi)
Î Kuva
Käännä Power-kääntökahva asentoon
"MAX".
Sitkeiden likaantumien tehokkaaseen puh-
distukseen.
Arat pinnat (esim. puu)
Î Kuva
Käännä Power-kääntökahva asentoon
"MIN".
Arkojen pintojen varovaiseen puhdistuk-
seen.
Î Kuva
Käytä pintapuhdistus-jalkakytkintä normaa-
liin pintapuhdistukseen,
Roottorivarren kummastakin korkeapaine-
suuttimesta tulee ulos vesisuihku.
Î Kuva
Käytä reunapuhdistus-jalkakytkintä reunoja
ja kulmia puhdistettaessa.
Vihreästä korkeapainesuuttimesta tulee ve-
sisuihku.
Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-lisäva-
rusteiden kanssa.
Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai paine
sykkii.
Î Poista korkeapainesuuttimet laitteesta, tar-
kasta korkeapainesuuttimien mahdolliset
vauriot, huuhtele T-Racer puhtaalla vedellä
ja asenna sen jälkeen korkeapainesuuttimet
takaisin paikoilleen.
Suuttimen asennus
Käyttö
Lattiapintojen puhdistus
Seinäpintojen puhdistus
Hallintalaitteet
Power-kääntökahva
Pintapuhdistus-jalkakytkin
Reunapuhdistus-jalkakytkin
Vinkki
Häiriöapu

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher T-Racer 400 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 400

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 400, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher T-Racer 400 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher T-Racer 400 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.