Kärcher T-Racer 250 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher T-Racer 250 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Pation puhdistaja
  • Malli/nimi: T-Racer 250
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen

Sisällysluettelo

Sivu: 34
Suomi 35
Lue tämä alkuperäiskäyttöohje
ennen laitteen käyttämistä, säi-
lytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai
mahdollista myöhempää omistajaa varten.
„ Noudata suurpainepesurisi turvaohjeita.
„ Käynnistä korkeapainesuihku korkea-
painepistoolin liipaisimella vasta, kun T-
Racer on puhdistettavalla pinnalla.
„ Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla
muita henkilöitä.
„ Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvalli-
sesta asennosta ja pidä painepistoolis-
ta ja jatkoputkesta taikka sitten T-
Racer:in käsikahvasta tukevasti kiinni.
„ Sammuta korkeapainepesuri, kun puh-
distustyö on tehty. Jos teet jotain T-Ra-
cer:ille, irrota se lisäksi
korkeapainepistoolista.
„ Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomi-
oi korkeapainepesurin ohjeet).
Vaara!
Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi
sen reunan alle!
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
katso sivu 2, kuva
1 Kotelo
2 Käsikahva
3 Pikaliitin varmistinhylsyllä
4 Jatkoputki (2 kpl)
5 Roottorivarsi
6 Keltaiset korkeapainesuuttimet (2 kpl)
7 Varmistussokka
8 Suojaristikko
9 Harmaat korkeapainesuuttimet (2 kpl)
T-Racer -laitetta voidaan käyttää kaikilla
Kärcher Consumer suurpainepesureilla.
Vuonna 1991 tai aiemmin valmistettuihin
laitteisiin tarvitaan lisäksi sovitin (tilaus-nro:
4.762-062).
T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilai-
sia pintamateriaaleja, kuten muovi, betoni,
laatat ja luonnonkivi, omaavien lattia- ja sei-
näpintojen puhdistamiseen selä myös japa-
nilaisten puutarhojen ja hiekkapintojen
puhdistamiseen. Käytä T-Racer: ia ainoas-
taan yksityiskäytössä.
Turvaohjeet
Symbolit
Laitekuvaus
Tarkoituksenmukainen käyttö
Sivu: 35
36 Suomi
Jotta korkeapainepesurin häiriötön toiminta
olisi mahdollista, on käytettävä sopivia kor-
keapainesuuttimia.
Ohje: Nimellispaine (p): Katso korkeapai-
nepesurisi käyttöohjeesta tai tyyppikilvestä.
esim.: K 6 – K 7, Kärcher 600 – Kärcher 770
Î Käytä keltaisia korkeapainesuuttimia.
Huomautus:Keltaiset korkeapaine-
suuttimet ovat valmiiksi asennettuina.
esim.: K 2 – K 5, Kärcher 201 – Kärcher 560
Î Käytä harmaita korkeapainesuuttimia.
Katso avattavalla kansisivulla
olevia kuvia!
Î Kuva
1 Väännä varmistusklemmarit ruuvitaltal-
la ulos.
2 Vedä suojaristikko irti.
3 Poista pinne.
4 Poista keltaiset suuttimet.
5 Aseta tilalle harmaat suuttimet.
6 Asenna pinne.
7 Pistä suojaristikko tappeihin.
8 Paina varmistusklemmarit sisään kun-
nes ne lukkiutuvat.
Huomautus: Käytä imukäytössä korkea-
painepesurin imupuolella ehdottomasti
KÄRCHER-vesisuodatinta (tilaus-nro:
4.730-097.0).
Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapai-
nepistooliin.
Î Kuva
1 Paina jatkoputki T-Racerin pikaliitti-
meen.
2 Kierrä liitinosaa 90° kunnes se napsah-
taa lukitukseen.
3 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
– Toista nämä toimenpiteet myös kah-
dessa muussa liitoskohdassa.
„ Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-
Racer:in käyttöä, suuttimien vaurioitu-
misen välttämiseksi.
„ T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä
harjaamiseen!
Varo
Î Kuva
Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien yli!
Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapainepis-
tooliin.
Î Kuva
1 Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapaine-
pistoolin pikaliitäntään.
2 Kierrä liitinosaa 90° kunnes se napsah-
taa lukitukseen.
3 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Varo
Î Kuva
Pidä seinäpintoja puhdistettaessa kiinni
T-Racer:in käsikahvasta.
Valmistelu
Korkeapainesuuttimien valinta
Korkeapainepesurit, joiden
nimellispaine (p) on välillä 130 bar - 160
bar
Korkeapainepesurit, joiden
nimellispaine (p) on pienempi kuin 130
baaria
Korkeapainesuuttimien vaihto
Käyttö
Lattiapintojen puhdistus
Puhdistusohjeita
Seinäpintojen puhdistus
Sivu: 36
Suomi 37
Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai
paine sykkii.
Î Poista korkeapainesuuttimet laitteesta,
tarkasta korkeapainesuuttimien mah-
dolliset vauriot, huuhtele T-Racer puh-
taalla vedellä ja asenna sen jälkeen
korkeapainesuuttimet takaisin paikoil-
leen.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-li-
sävarusteiden kanssa.
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rie-
vulla.
Häiriöapu
Yleisiä ohjeita
Ympäristönsuojelu
Vinkki
Varaosat
Takuu
Hoito

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher T-Racer 250 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 250

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher T-Racer 250, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher T-Racer 250 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher T-Racer 250 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.