Kärcher K 2.325 T50 käyttöohjeet

Katso tuotteen Kärcher K 2.325 T50 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Kärcher
  • Tuote: Painepesuri
  • Malli/nimi: K 2.325 T50
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 22
Suomi 23
Lue käyttöohje ennen laitteesi
käyttämistä, säilytä käyttöohje
myöhempää käyttöä tai mahdollista myö-
hempää omistajaa varten.
„ Noudata suurpainepesurisi turvaohjei-
ta.
„ Käynnistä korkeapainesuihku korkea-
painepistoolin liipaisimella vasta, kun T-
Racer on puhdistettavalla pinnalla.
„ Puhdistuspään lähistöllä ei saa olla
muita henkilöitä.
„ Varo takaisinpotkua! Huolehdi turvalli-
sesta asennosta ja pidä painepistoolis-
ta ja jatkoputkesta taikka sitten T-
Racer:in käsikahvasta tukevasti kiinni.
„ Sammuta korkeapainepesuri, kun puh-
distustyö on tehty. Jos teet jotain T-Ra-
cer:ille, irrota se lisäksi
korkeapainepistoolista.
„ Veden maksimi lämpötila 60 °C (huomi-
oi korkeapainepesurin ohjeet).
Vaara!
Kun T-Racer käy, älä vie kättäsi
sen reunan alle!
Tarkasta purkaessasi pakkauksesta, ovat-
ko kaikki varusteet olemassa ja ovatko osat
vaurioituneet Jos havaitset kuljetusvaurioi-
ta ota yhteyttä myyjäliikkeeseen.
Î katso sivu 2, kuva
1 Kotelo
2 Pikaliitin varmistinhylsyllä
3 Jatkoputki
4 Korkeapainesuutin
5 Roottorivarsi
T-Racer -laite soveltuu ihanteellisesti erilai-
sia pintamateriaaleja, kuten puu, muovi,
betoni, laatat ja luonnonkivi, omaavien lat-
tia- ja seinäpintojen puhdistamiseen. Käytä
T-Racer:ia ainoastaan yksityiskäytössä.
Huomautus: Käytä imukäytössä korkea-
painepesurin imupuolella ehdottomasti
KÄRCHER-vesisuodatinta (tilaus-nro:
4.730-097.0).
Kiinnitä T-Racer jatkoputkineen korkeapai-
nepistooliin.
Î Kuva
1 Paina jatkoputki korkeapainepistoolin
pikaliittimeen, kierrä sitten putkea 90°
kunnes se lukittuu.
2 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Toista nämä toimenpiteet myös kahdessa
muussa liitoskohdassa.
„ Vapaat pinnat on lakaistava ennen T-
Racer:in käyttöä, suuttimien vaurioitu-
misen välttämiseksi.
„ T-Racer ei sovellu hankaamiseen eikä
harjaamiseen!
Varo
Î Kuva
Älä aja esillä olevien korkeuserokohtien
yli!
Kiinnitä T-Racer suoraan korkeapainepis-
tooliin.
1 Paina T-Racer:in pikaliitin korkeapaine-
pistoolin pikaliitäntään, kierrä sitten sitä
90°, kunnes se lukittuu.
2 Kierrä varmistinhylsy tiukkaan.
Varo
Î Kuva
Kun puhdistat seinäpintoja, pidä aina
molemmin käsin kiinni korkeapainepis-
toolista.
Turvaohjeet
Laitteessa olevat symbolit
Laitekuvaus
Käyttötarkoitus
Käyttö
Lattiapintojen puhdistus
Puhdistusohjeita
Seinäpintojen puhdistus
Sivu: 23
24 Suomi
Korkeapainepesuriin ei tule painetta tai
paine sykkii.
Î Poista korkeapainesuuttimet laitteesta,
tarkasta korkeapainesuuttimien mah-
dolliset vauriot, huuhtele T-Racer puh-
taalla vedellä ja asenna sen jälkeen
korkeapainesuuttimet takaisin paikoil-
leen.
Î Kuva
1 Poista pinne.
2 Vedä korkeapainesuutin ulos.
3 Huuhtele korkeapainesuutin puhtaalla
vedellä, vaihda tarvittaessa uuteen.
4 Korkeapainesuuttimen asetus paikal-
leen
5 Asenna pinne.
Voit käyttää jatkoputkia kaikkien Kärcher-li-
sävarusteiden kanssa.
Puhdista laite käytön jälkeen kostealla rie-
vulla.
Pakkausmateriaalit ovat kierrätettä-
viä. Älä käsittelee pakkauksia kotita-
lousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden
kierrätykseen.
Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita
kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi
toimittaa kierrätykseen. Tästä syystä
toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräily-
laitoksiin.
Huomautuksia materiaaleista (REACH)
Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoit-
teesta:
http://www.karcher.de/de/unternehmen/
umweltschutz/REACH.htm
Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-vara-
osia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttö-
ohjeen lopusta.
Kussakin maassa ovat voimassa valtuutta-
mamme myyntiorganisaation julkaisemat
takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheis-
tä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme
takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa
ota yhteys ostotositteen kanssa jälleen-
myyjään tai lähimpään valtuutettuun huol-
toon.
Häiriöapu
Korkeapainesuuttimen puhdistus
Yleisiä ohjeita
Vinkki
Hoito
Ympäristönsuojelu
Varaosat
Takuu

Kysymykset & vastaukset

Merkin Kärcher K 2.325 T50 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Kärcher K 2.325 T50

Onko sinulla kysymys tuotteesta Kärcher K 2.325 T50, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Kärcher K 2.325 T50 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Kärcher K 2.325 T50 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.