ANRÄTTA ohjekirja
Ikea ANRÄTTA käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Ikea ANRÄTTA kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 120 sivua.

PDF 120 1.1mb

Katso tuotteen Ikea ANRÄTTA allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Ikea ANRÄTTA, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Ikea ANRÄTTA käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Ikea ANRÄTTA suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Ikea ANRÄTTA

Sivu: 1
32 Turvallisuusohjeet SUOMI Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä turvallisuutta koskevia varoituksia, joita on aina noudatettava. Valmistaja kieltäytyy kaikesta vastuusta, jos näitä turvallisuusohjeita ei noudateta tai jos laitetta käytetään sopimattomasti tai säätimet asetetaan virheellisesti. TURVALLISUUSVAROITUKSET Pienet lapset (0–3 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta. Nuoret lapset (3–8 vuotta) on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut taikka joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoja vain, jos heitä valvotaan tai heille on annettu turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaaratilanteet. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa. VAROITUS!: Laite ja sen kosketettavissa olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta lämmitysvastuksia. Alle 8-vuotiaat lapset on pidettävä loitolla, ellei heitä valvota jatkuvasti. Älä koske uunia pyrolyysijakson aikana (itsepuhdistus) – palovammavaara. Pidä lapset ja eläimet loitolla pyrolyysijakson aikana ja sen jälkeen (kunnes huone on tuuletettu täysin). Roiskeet, erityisesti rasva- ja öljyroiskeet, tulee siivota uunista ennen pyrolyysijakson aloittamista. Älä jätä uuniin mitään varusteita tai materiaaleja pyrolyysijakson ajaksi. Jos uuni on asennettu keittotason alle, varmista, että kaikki polttimet tai sähkölevyt on sammutettu pyrolyysijakson ajaksi. – palovammavaara. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa elintarvikkeiden kuivaamisen aikana. Jos laite soveltuu anturin käyttöön, käytä ainoastaan tälle uunille suositeltua lämpötila-anturia – tulipalovaara. Pidä vaatteet ja muut palonarat materiaalit etäällä laitteesta, kunnes kaikki osat ovat kokonaan jäähtyneet – tulipalovaara. Ole aina varovainen runsaasti rasvaa tai öljyä sisältäviä ruokia valmistaessasi tai alkoholijuomia lisätessäsi – tulipalovaara. Käytä uunikäsineitä kun otat pois pannuja ja lisävarusteita. Kun kypsennys on loppunut, avaa luukku varovaisesti antaen kuuman ilman tai höyryn poistua asteittain ennen kuin viet käsiäsi uunin sisälle – palovammavaara. Älä tuki kuuman ilman tuuletusaukkoja uunin etupuolella – tulipalovaara. Noudata varovaisuutta, ettet törmää uunin luukkuun sen ollessa auki tai ala- asennossa. SALLITTU KÄYTTÖ VARO: Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen kytkentälaitteen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa. Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; maataloissa; asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä. Mikä tahansa muu käyttö on kiellettyä (esimerkiksi huoneiden lämmittäminen). Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä käytä laitetta ulkona. Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä aineita (esim. bensiiniä tai aerosolipakkauksia) laitteen sisällä tai sen läheisyydessä – tulipalon vaara. ASENNUS Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara. Käytä suojakäsineitä pakkauksen avaamisen ja asennuksen yhteydessä – leikkautumisvaara. Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä on) ja sähkökytkennät sekä korjaukset on annettava pätevän asentajan tehtäväksi. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei
Sivu: 2
33 VAROITUS!: Varmista, että laite on sammutettu ja sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt mihinkään huoltotoimenpiteisiin – sähköiskun vaara. Älä koskaan käytä puhdistamiseen höyrypesuria. VAROITUS!: Älä käytä luukun lasin puhdistukseen hankaavia puhdistusaineita tai metallikaapimia, koska ne voivat naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa lasin rikkoontumisen. Varmista, että laite on jäähtynyt, ennen kuin ryhdyt mihinkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteisiin. – palovammavaara VAROITUS! Sammuta laite ennen lampun vaihtamista – sähköiskuvaara. PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista ja siinä on kierrätysmerkki. Pakkauksen osat on hävitettävä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Environmental concerns KODINKONEIDEN HÄVITTÄMINEN Tämä laite on valmistettu kierrätettävästä tai uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/ EU (WEEE) mukaisesti. Varmistamalla, että tuote poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. Symboli tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan tuote on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen. ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA Esilämmitä uuni vain jos kypsennystaulukossa tai ruokareseptissä kehotetaan tekemään näin. Käytä tummia emalisia tai lakattuja peltejä, koska ne imevät paremmin lämpöä. Pitkää kypsennysaikaa vaativat ruoat jatkavat vielä kypsymistä sen jälkeen kun uuni on sammutettu. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Tämä laite vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten 65/2014 ja 66/2014 ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eurooppalaisen standardin EN 60350-1 mukaisesti. n käyttöohjeessa nimenomaan näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, että laite ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos ilmenee ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään huoltopisteeseen. Asennuksen jälkeen pakkausjätteet (muovi, styroksiosat, jne.) on säilytettävä lasten ulottumattomissa – tukehtumisvaara. Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään asennustoimenpiteitä – sähköiskun vaara. Varmista asennuksen aikana, että laite ei vaurioita virtajohtoa – tulipalon tai sähköiskun vaara. Kytke laite päälle vasta kun asennus on valmis. Suorita kaikki kalusteiden leikkaustyöt ennen kuin asetat laitteen paikalleen kalusteeseen ja poista kaikki lastut sekä sahanpuru. Älä tuki pientä väliä työtason ja uunin yläreunan välillä – palovammavaara. Älä ota uunia pois sen polystyreenivaahtoalustalta ennen kuin asennushetkellä. Asennuksen päätyttyä laitteen alaosa ei saa olla kosketeltavissa – palovammavaara. Älä asenna laitetta koristeoven taakse - tulipalovaara. SÄHKÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET Tehokilpi sijaitsee uunin etureunassa (näkyy, kun ovi on auki). Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta moninapaisesta kytkimestä, minkä lisäksi laite on maadoitettava kansallisten sähköistä turvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti. Älä käytä jatkojohtoja, jakorasioita tai adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta märkänä tai paljasjaloin. Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut. Jos virtajohto on vahingoittunut, sen tilalle on vaihdettava toinen samanlainen; vaarojen välttämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, valmistajan huoltopalvelu tai vastaava pätevä henkilöstö – sähköiskuvaara. Jos virtajohto joudutaan vaihtamaan, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun. SUOMI
Sivu: 3
34 SUOMI PUHDISTUS VAROITUS! - - Älä koskaan käytä höyrypesuria. - - Puhdista uuni vasta kun se jäähtynyt. - - Kytke laite irti sähköverkosta. Uunin ulkopinnat i TÄRKEÄÄ: Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Jos tällaista ainetta pääsee kosketukseen laitteen kanssa, pyyhi se heti pois kostealla liinalla. • Puhdista pinnat kostealla liinalla. Jos pinta on kovin likainen, voit käyttää vettä, johon on lisätty muutama pisara astianpesuainetta. Pyyhi lopuksi kuivalla liinalla. Uunin sisätila i TÄRKEÄÄ: Älä käytä hankaussieniä, metallikaapimia tai teräsvillaa. Niiden käyttäminen voi ajan myötä pilata emalipinnat ja luukun lasin. • Anna uunin aina jäähtyä käytön jälkeen ja puhdista se mieluiten haaleana poistaaksesi ruoantähteet ja ruokatahrat (esimerkiksi paljon sokeria sisältävät ruoat). • Käytä erityisesti uunille tarkoitettuja puhdistusaineita ja noudata valmistajan ohjeita. • Puhdista luukun lasi nestemäisellä erikoispesuaineella. Uunin puhdistamisen helpottamiseksi luukku voidaan irrottaa (katso HUOLTO). Sisälasin tasainen pinta on helppo puhdistaa. HUOMAA: Sellaisten elintarvikkeiden pitkän kypsentämisen aikana, jotka sisältävät paljon vettä (esimerkiksi pizza, vihannekset jne.) luukun sisäpuolelle ja tiivisteen ympärille voi muodostua kosteutta. Kun uuni on jäähtynyt, kuivaa luukun sisäpuoli liinalla tai sienellä. VAROITUS! - - Pidä kotieläimet (erityisesti linnut) poissa uunin lähettyviltä pyrolyysipuhdistuksen aikana ja heti sen jälkeen. - - Varusteet • Laita varusteet heti käytön jälkeen veteen, jossa on astianpesuainetta. Käsittele niitä uunikintailla, jos ne ovat vielä kuumia. • Ruoantähteet lähtevät helposti harjalla tai sienellä. HUOLTO VAROITUS! - - Käytä suojakäsineitä. - - Tee kuvatut toimenpiteet uunin ollessa kylmä. - - Kytke uuni irti sähköverkosta. Hyllykköohjaimien irrottaminen tartu tukevasti ohjaimen ulommaiseen osaan ja vedä sitä itseesi päin, jotta tuki ja kaksi sisätappia irtoavat paikoiltaan. Hyllykköohjaimien asettaminen takaisin paikoilleen vie ne uunitilan lähelle ja laita ensin kaksi tappia paikoilleen. Laita sitten ulompi osa lähelle sille tarkoitettua paikkaa, laita tuki kohdalleen ja paina tukevasti uunitilan seinää kohden varmistaen näin, että hyllykköohjain tulee kunnolla paikalleen. Uunin luukun irrottaminen 1. Avaa luukku kokonaan. 2. Nosta saranoiden lukitusvipuja eteenpäin, kunnes ne pysähtyvät (kuva 1). Puhdistus ja huolto kuva 1 3. Sulje luukkua, kunnes se pysähtyy (A). Nosta sitä (B) ja käännä sitä (C), kunnes se irtoaa (D) (kuvat 2, 3, 4). A kuva 2 B B C kuva 3 D kuva 4 Luukun kiinnittäminen paikalleen 1. Laita saranat paikoilleen. 2. Avaa luukku kokonaan. 3. Laske alas lukitusvivut. 4. Sulje luukku. Lasin puhdistaminen 1. Kun luukku on irrotettu ja asetettu pehmeälle pinnalle kahva alaspäin, paina samanaikaisesti kahta pidikettä ja irrota luukun yläreuna vetämällä sitä itseesi päin. 2. Nosta sisälasia siitä kunnolla kummallakin kädellä kiinni pitäen, irrota se ja aseta se pehmeälle pinnalle ennen kuin ryhdyt puhdistamaan sitä. 3. Jotta sisälasi tulisi varmasti oikeaan asentoon, varmista, että sen vasemmassa kulmassa näkyy “R”. Laita ensin lasin pitkä sivu (merkitty “R”) sitä kannattaviin kohtiin ja laske se sitten paikalleen. 4. Aseta yläreuna takaisin paikalleen: naksaus ilmoittaa, että se on tullut oikein paikalleen. Varmista, että tiiviste on kunnossa, ennen kuin laitat luukun takaisin paikalleen. Lampun vaihtaminen 1. Kytke uuni irti sähköverkosta. kuva 5 2. Ruuvaa irti lampun suojus (kuva 5), vaihda lamppu (katso lampun tyyppiä koskevaa huomautusta) ja ruuvaa lampun suojus takaisin. 3. Kytke uuni sähköverkkoon. HUOMAA: - - Käytä ainoastaan halogeenilamppuja 25 W / 230 V, tyyppi G9, T300°C. - - Laitteessa käytettävä lamppu on suunniteltu erityisesti sähkölaitteille, eikä se sovellu kotitalouksien huoneiden valaisuun (Euroopan komission asetus (EY) nro 244/2009). - - Lamppuja on saatavana valtuutetusta IKEA-huoltokeskuksesta.
Sivu: 4
35 Miten kauan IKEA-takuu on voimassa? Tämä takuu on voimassa viisi vuotta kodinkoneen ostopäivästä lukien. Todisteeksi vaaditaan alkuperäinen ostokuitti. Takuuaikana mahdollisesti tehdyt huoltotyöt eivät pidennä kodinkoneen takuuaikaa. Kuka vastaa takuupalvelusta? IKEAn valtuutettu palveluntarjoaja takaa palvelun suorittamisen oman huoltopalvelunsa tai valtuutettujen huoltokumppaneiden verkoston kautta. Mitä takuu kattaa? Takuu kattaa kodinkoneiden materiaali- ja valmistusvirheiden aiheuttamat virheet siitä päivästä lähtien, kun tuote ostetaan IKEA- tavaratalosta. Takuu koskee vain kotitalouskäyttöä. Poikkeukset mainitaan kohdassa “Mitä tämä takuu ei kata?”. Takuuaikana takuu kattaa vian korjaamisesta aiheutuvat kustannukset, kuten korjaustyöt, osat ja työ- ja matkakustannukset edellyttäen, että laite voidaan korjata ilman erityiskustannuksia. Näissä olosuhteissa sovelletaan EU-direktiiviä (99/44/EY) sekä paikallisia määräyksiä. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta. Mitä IKEA tekee ongelman ratkaisemiseksi? IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tarkistaa tuotteen ja päättää oman harkintansa mukaan, kuuluuko vika takuun piiriin. Mikäli näin on, IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltokumppani oman huoltopalvelunsa kautta oman harkintansa mukaan joko korjaa viallisen tuotteen tai vaihtaa sen uuteen samanlaiseen tai vastaavaan tuotteeseen. Korvatuista osista tulee IKEAn omaisuutta. Mitä tämä takuu ei kata? • Normaalia kulumista. • Tahallisia tai huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyömisestä, virheellisestä asennuksesta tai väärään jännitteeseen liittämisestä aiheutuneet vahingot, kemiallisesta tai sähkökemiallisesta reaktiosta, ruosteesta, syöpymisestä tai vesivahingoista aiheutuneet vahingot, syöttöveden liiallisesta kalkkipitoisuudesta tai epänormaaleista ympäristöolosuhteista aiheutuneet vahingot mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta. • Kulutushyödykkeinä pidettäviä osia, kuten paristoja ja lamppuja. • Ei-toiminnallisten ja koristeellisten osien vikoja, jotka eivät vaikuta kodinkoneen normaaliin käyttöön, esim. naarmuja ja värieroja. • Vieraiden esineiden tai aineiden tai suodattimissa, tyhjennysjärjestelmissä tai pesuainelokeroissa olevien tukosten poistamisen tai kodinkoneen puhdistuksen aiheuttamia satunnaisia vahinkoja. Seuraavia osia koskevia vahinkoja: lasikeraaminen taso, varusteet, astia- ja ruokailuvälinekorit, vedenotto- ja tyhjennysletkut, tiivisteet, lamput ja lampun suojukset, näytöt, kytkimet, kuoret ja niiden osat. Tämä pätee, ellei näiden vahinkojen voida todistaa syntyneen valmistusvirheiden vuoksi. Tapauksia, joissa huoltokäynnin aikana kodinkoneessa ei havaita vikaa. • Muiden kuin nimettyjen palveluntarjoajien ja/tai valtuutetun huoltokumppanin tekemiä korjauksia tai korjauksia, joissa ei ole käytetty alkuperäisiä varaosia. • Virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta johtuneita korjauksia. • Muussa kuin kotitalouskäytössä eli ammattimaisessa käytössä syntynyttä vikaa. • Kuljetusvaurioita. Jos asiakas kuljettaa tuotteen kotiinsa tai muuhun osoitteeseen, IKEA ei vastaa kuljetuksen aikana mahdollisesti syntyvistä vahingoista. Jos IKEA kuitenkin toimittaa tuotteen asiakkaan toimitusosoitteeseen, IKEA (ei tämä takuu) vastaa toimituksen aikana tuotteelle syntyneistä vahingoista. • Kustannuksia, jotka syntyvät laitteen asentamisesta paikalleen. Jos IKEAn nimeämä palveluntarjoaja tai valtuuttama huoltoliike kuitenkin korjaa tai korvaa laitteen tämän takuun ehtojen mukaisesti, palveluntarjoaja tai sen valtuutettu huoltoliike tarvittaessa asentaa korjatun kodinkoneen uudelleen tai asentaa korvatun laitteen. Nämä rajoitukset eivät koske virheetöntä työtä, jonka on suorittanut ammattitaitoinen korjaaja käyttäen kodinkoneen alkuperäisiä osia mukauttaakseen laitteen vastaamaan toisen EU- maan teknisiä turvallisuusohjeita. Miten kansallista lakia sovelletaan? IKEA-takuu antaa ostajalle tietyt lailliset oikeudet, jotka kattavat tai ylittävät kaikki paikalliset lailliset vaatimukset. Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita millään tavalla kuluttajansuojalaissa määritettyjä kuluttajan oikeuksia. Se ei rajoita mitenkään Kuluttajasuojalaissa määritettyjä oikeuksia. Voimassaoloalue Laitteille, jotka on ostettu EU-maassa ja jotka viedään toiseen EU- maahan, palvelu tarjotaan uudessa maassa normaalisti voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti. Velvoite palvelujen suorittamiseksi takuun puitteissa on olemassa ainoastaan, jos laite vastaa ja on asennettu: - sen maan teknisten määräysten mukaisesti, jossa takuupyyntö tehdään. - asennusohjeiden ja käyttöoppaan turvallisuusohjeiden mukaisesti. IKEA-kodinkoneiden valtuutettu MYYNNINJÄLKEINEN PALVELU Ota yhteys IKEAn nimeämään valtuutettuun huoltokeskukseen, kun: • haluat tehdä tämän takuun piiriin kuuluvan huoltopyynnön • haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA-kodinkoneen asennusta IKEA‑keittiökalusteisiin • haluat pyytää lisäohjeita koskien IKEA‑kodinkoneiden toimintoja. Varmistaaksemme, että saat parhaan mahdollisen avun, pyydämme tutustumaan huolellisesti asennusohjeisiin ja/tai käyttöohjeisiin ennen yhteydenottoa. Huoltokeskusten yhteystiedot Viimeiseltä sivulta löytyvät kaikki IKEAn nimeämät valtuutetut huoltokeskukset ja kyseisen maan yhteysnumerot. Nopean palvelun saamiseksi suosittelemme käyttämään tässä käyttöohjeessa mainittuja puhelinnumeroita. Ilmoita aina tässä ohjekirjasessa esitetyt numerotiedot koskien sitä laitetta, joka tarvitsee huoltoa. Ilmoita lisäksi aina IKEAn tuotenumero (8-numeroinen koodi) ja laitteen arvokilvessä oleva huoltokoodi (12-numeroinen koodi). PIDÄ OSTOKUITTI TALLESSA! Se on todiste ostosta ja vaaditaan takuuta varten. Lisäksi ostokuitissa on mainittu IKEA-tavaratalon nimi ja kunkin ostetun laitteen tuotenumero (8-numeroinen koodi). Tarvitsetko lisäapua? Jos sinulla on kysymyksiä, jotka eivät liity kodinkoneen huoltoon, ota yhteys IKEA-asiakaspalveluun. Ennen yhteydenottoa tutustu huolellisesti laitteen mukana tuleviin ohjekirjoihin. IKEA GUARANTEE SUOMI
Merkki:
Ikea
Tuote:
Uunit
Malli/nimi:
ANRÄTTA
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Bulgarialainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen