Huawei Watch GT käyttöohjeet

Katso tuotteen Huawei Watch GT allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Huawei
  • Tuote: Rannekello
  • Malli/nimi: Watch GT
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 90
88
Pikaopas
1. Lataaminen
Yhdistä kello latauskaapeliin kuvan mukaisesti. Kohdista latausportti lataustelakan magneettien kanssa ja
kiinnitä se. Akun varaustaso tulee näytölle näkyviin.
• Pyyhi latausportti kuivaksi ennen lataamista.
• Lataa kello sen mukana toimitetulla latausjohdolla.
2. Huawei Healthin lataaminen
Voit ladata ja asentaa Huawei Health -sovelluksen skannaamalla oikeanpuoleinen QR-
koodi tai etsimällä Huawei Health -palvelua Google Play -kaupasta tai Apple App Storesta.
3. Laiteparin muodostaminen kellon ja puhelimen välille
4. Tukitoimet
Valitse Huawei Health -sovelluksen laiteluettelosta kello ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita pariliitoksen
suorittamiseksi.
Huawei Health -sovelluksen verkko-ohjeessa on lisätietoja yhteydestä ja toiminnoista sekä käyttövinkkejä.
Virtapainike
Kytke virta päälle, pois päältä
tai käynnistä kello uudelleen
pitämällä virtapainiketta
painettuna.
Toimipainike
Sykkeen
valvonta-anturi
Latausportti
Sivu: 91
89
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Kaikki oikeudet pidätetään.
TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS ON AINOASTAAN ANTAA TIETOA, EIKÄ SIIHEN SISÄLLY MINKÄÄNLAISIA TAKUITA.
Tavaramerkit ja luvat
, ja ovat Huawei Technologies Co., Ltd.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth®
sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei
Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.
Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa
omaisuutta.
Tietosuojakäytäntö
Jos haluat perehtyä tarkemmin siihen, miten suojaamme yksityistietojasi, katso tietosuojakäytäntömme
osoitteesta https://consumer.huawei.com/fi/legal/privacy-policy/, tai tutustu tietosuojakäytäntöihin sekä
palveluehtoihin käyttämällä sovellusta kun olet muodostanut siitä ja puhelimestasi laiteparin.
Räjäyttimet ja räjäytysalueet
• Sammuta matkapuhelimesi tai langaton laitteesi ollessasi räjäytysalueella tai alueilla, joissa
pyydetään sulkemaan "kaksisuuntaiset radiot" tai "sähkölaitteet", jotta ne eivät häiritse räjäytyksiä.
Käyttö ja turvallisuus
• Hyväksymättömän tai yhteensopimattoman verkkolaitteen, laturin tai akun käyttö voi aiheuttaa tulipalon,
räjähdyksen tai muun vaaratilanteen.
• Ideaalilämpötilat ovat välillä 0°C - 35°C.
• Jotkin langattomat laitteet voivat vaikuttaa kuulolaitteiden tai sydämentahdistimien toimintaan. Kysy
lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
• Sydämentahdistinten valmistajat suosittelevat, että mahdollisten häiriöiden välttämiseksi laitetta pidetään
vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta. Jos käytät sydämentahdistinta, pidä laitetta
tahdistimeen nähden vastakkaisella puolella äläkä kanna laitetta rintataskussasi.
• Älä altista laitetta ja akkua korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä sijoita niitä lämmityslaitteiden,
kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämmityspattereiden, päälle tai sisälle.
• Huomioi paikalliset lait ja määräykset tätä laitetta käytettäessä. Onnettomuuksien vaaran pienentämiseksi
älä käytä langatonta laitetta ajon aikana.
• Laitteen osien tai sisäisten piirien vaurioitumisen välttämiseksi, älä käytä laitetta pölyisissä, savuisissa,
kosteissa tai likaisissa ympäristöissä tai magneettikenttien lähellä.
Sivu: 92
90
• Älä käytä, säilytä tai kuljeta laitetta tiloissa, joissa säilytetään helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita
(esimerkiksi huoltoasemat, öljyvarastot tai kemiantehtaat). Laitteen käyttö tällaisissa ympäristöissä
suurentaa räjähdyksen ja tulipalon riskiä.
• Hävitä laite, akku ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaisesti. Niitä ei saa hävittää normaalin
talousjätteen mukana. Akun virheellinen käyttö voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai muihin
vaaratilanteisiin.
• Laitetta on testattu ja sen on todettu sietävän vettä ja pölyä tietyissä olosuhteissa.
• Laitteessa on sisäänrakennettu akku, jota ei voi poistaa. Älä yritä poistaa paristoa tai laite voi vaurioittua. Vie
laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtoa varten.
• Jos akku vuotaa, varmista että elektrolyytti ei pääse kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos elektrolyytti
pääsee koskettamaan ihoa tai roiskuu silmiin, huuhtele välittömästi puhtaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
• Kun lataat laitetta, varmista että verkkolaite on kytketty laitteen lähellä olevaan pistorasiaan ja on helposti
tavoitettavissa.
• Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun sitä ei käytetä.
Hävittämistä ja kierrätystä koskevat tiedot
Tuotteessa, akussa, asiakirjoissa tai pakkauksessa oleva symboli, jossa on pyörillä varustettu
jäteastia, jonka yli on vedetty risti, muistuttaa, että kaikki elektroniikka tuotteet ja akut on vietävä
erillisiin keräyspisteisiin niiden käyttöiän päätyttyä. Niitä ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Käyttäjä vastaa laitteiston hävittämisestä käyttämällä erityistä keräyspistettä tai -palvelua sähkö- ja
elektroniikkaromun (WEEE) ja akkujen kierrättämistä varten paikallisten lakien mukaisesti.
Laitteiston asianmukainen kerääminen ja kierrättäminen auttavat varmistamaan, että EEE-
jäte kierrätetään tavalla, joka säilyttää arvokkaat materiaalit ja suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä.
Virheellinen käsittely, sattumanvarainen rikkoutuminen, vaurio ja/tai virheellinen kierrätys käyttöiän päättyessä
voi olla haitallista terveydelle ja ympäristölle. Lisätietoja EEE-romun hävittämisestä on saatavana paikallisilta
viranomaisilta, jälleenmyyjältä, jätehuoltopalvelusta tai osoitteesta http://consumer.huawei.com/en/.
Vaarallisten aineiden vähentäminen
Tämä laite ja kaikki sähkötoimiset lisävarusteet noudattavat paikallisia soveltuvia määräyksiä tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, kuten EU REACH-, RoHS- ja Akut-
määräykset (jos mukana) jne. REACH- ja RoHS-yhdenmukaisuusilmoitukset ovat saatavilla verkkosivustollamme
http://consumer.huawei.com/certification.
Sivu: 93
91
Yhdenmukaisuus EU:n määräysten kanssa
RF-altistumisen vaatimukset
Tärkeää turvallisuustietoa radiotaajuuksien (RF) säteilylle altistumisesta:
RF-altistumisen ohjeistus vaatii, että laitetta käytetään vain ranteeseen kiinnitettynä.Tämän ohjeistuksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa turvalliset rajat ylittävään RF-altistumiseen.
Lausunto
Huawei Technologies Co., Ltd. vakuuttaa täten, että laite FTN-B19 on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU
olennaisten vaatimusten ja sen muiden asiaankuuluvien säännösten kanssa.
DoC:n (vaatimustenmukaisuusvakuutus) tuorein ja voimassa oleva versio on nähtävissä osoitteessa
http://consumer.huawei.com/certification.
Tätä laitetta voidaan käyttää kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.
Noudata laitteen käyttöpaikan kansallisia ja paikallisia säädöksiä.
Tämän laitteen käyttö voi olla kiellettyä tai rajoitettua, paikallisesta verkosta riippuen.
Taajuusalueet ja teho
(a) Taajuusalueet, joilla radiolaite toimii: Jotkut alueet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla. Kysy lisätietoja paikalliselta operaattoriltasi.
(b) Radiolaitteen toiminta-taajuusalueella lähetettävän radiotaajuuden maksimiteho: Kaikkien taajuusalueiden
maksimiteho on pienempi kuin asianmukaisen harmonisoidun standardin suurin raja-arvo.
Tätä radiolaitetta koskevat taajuusalueiden ja lähetystehon (säteilevä ja/tai johdettu) nimellisrajat ovat seuraavat:
FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Lisävaruste- ja ohjelmistotiedot
Seuraavien lisävarusteiden käyttöä suositellaan:
Latausasema: AF38-1 Latauskaapeli
Tuotteen ohjelmistoversio on FTN-B19: 1.0.0.10
Valmistaja julkaisee ohjelmistopäivityksiä korjatakseen virheitä tai parannellakseen tuotetta sen lanseerauksen
jälkeen. Kaikki valmistajan lanseeraamat ohjelmistoversiot on tarkistettu, ja ne noudattavat yhä asianmukaisia
sääntöjä.
Kaikki RF-parametrit (kuten taajuusalue ja lähtöteho) eivät ole käyttäjän saatavilla, eikä hän voi muuttaa niitä.
Tuoreimmat tiedot lisävarusteista ja ohjelmistosta löytyvät DoC:sta (vaatimustenmukaisuusvakuutus) osoitteessa
http://consumer.huawei.com/certification.
Siirry laitteessa kohtaan Asetukset > Tietoja > Säännöstenmukaisuustiedot (Settings > About > Regulatory
Information) nähdäksesi sähköisen arvokilpinäytön.
Sivu: 94
92
Katso maasi tai alueesi tukipalvelujen uusimmat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet osoitteesta
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
FCC-vaatimustenmukaisuus
RF-altistumisen vaatimukset
Tärkeää turvallisuustietoa radiotaajuuksien (RF) säteilylle altistumisesta:
RF-altistumisen ohjeistus vaatii, että laitetta käytetään vain ranteeseen kiinnitettynä.Tämän ohjeistuksen
noudattamatta jättäminen voi johtaa turvalliset rajat ylittävään RF-altistumiseen.
FCC-lausunto
Tämä laite on testattu ja se vastaa digitaaliselle laitteelle annettuja FCC:n sääntöjen osan 15 luokan B
rajoituksia. Näiden rajoitusten tarkoitus on varmistaa riittävä suoja haitallisia häiriöitä vastaan, kun laitetta
käytetään kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Jos laitetta ei
asenneta tai käytetä näiden ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteeseen. Emme
kuitenkaan takaa, ettei tietty asennus aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai
televisiovastaanottimissa, mikä voidaan selvittää sulkemalla ja käynnistämällä laitteet, suosittelemme, että yrität
korjata häiriön jollakin seuraavista toimenpiteistä:
-- Muuta vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa.
-- Siirrä vastaanotin ja laitteisto kauemmaksi toisistaan.
-- Kytke laitteisto eri virtapiirin pistorasiaan kuin vastaanotin.
-- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö on riippuvainen seuraavasta kahdesta ehdosta: (1)
tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö,
mukaan luettuna häiriö, joka voi aiheuttaa epätoivottua toimintaa.
Varoitus:Muut kuin Huawei Technologies Co., Ltd.:n erikseen hyväksymät muutokset laitteeseen voivat
aiheuttaa laitteen käyttöluvan epäämiseen käyttäjältä.

Kysymykset & vastaukset

Merkin Huawei Watch GT ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Huawei Watch GT

Onko sinulla kysymys tuotteesta Huawei Watch GT, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Huawei Watch GT käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Huawei Watch GT suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.