TotalClean AP-T30-EU

Homedics TotalClean AP-T30-EU käyttöohjeet

TotalClean AP-T30-EU

Käyttöopas tuotteelle Homedics TotalClean AP-T30-EU kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 50 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
Sivu: 1
46 I FI ALL-IN-ONE-TRUE-HEPA-SUODATUSJÄRJESTELMÄ HEPA-SUODATUS Poistaa jopa 99 % suodattimen läpi kulkevan ilman hiukkasista 0,3 mikronin kokoon asti, esimerkiksi allergeeneja, siitepölyä, pölyä, taudinaiheuttajia, lemmikkien hilsettä, hajuja, homeitiöitä ja savua. HAJUJEN HIILISUODATUS Vähentää riippumattomien laboratoriotestien mukaan kotitalouksien hajuja jaVOC-yhdisteitä (haihtuvat orgaaniset yhdisteet) tai kaasuja. ESISUODATIN Poistaa suuria hiukkasia. PÄÄLLE/POIS SÄÄDETTÄVÄ UV-C-TEKNIIKKA Päällä ollessaan UV-C-tekniikan valo tappaa erilaisia taudinaiheuttajia, kuten viruksia ja bakteereja. PÄÄLLE/POIS SÄÄDETTÄVÄ IONISAATTORI Kun ionisaattori on päällä, se avustaa ilmanpuhdistusproses- sissa. KOLME NOPEUTTA Matala, normaali ja korkea. SISÄÄNRAKENNETTU AJASTIN Valitse 2, 4, 8 tai 12 tuntia. SUODATTIMENVAIHDON MERKKIVALO Syttyy, kun suodatin on aika vaihtaa. EHDOTETTU HUONEKOKO 84 m2 /888 ft2 . Siirrettävät ilmanpuhdistimet toimivat tehokkaammin huoneissa, joissa kaikki ovet ja ikkunat ovat suljettuina. ILMAN MUUTOKSETTUNNISSA Tämä ilmanpuhdistin puhdistaa ilman 84 m²:n / 888 ft²:n suljetussa tilassa (olettaen, että huonekorkeus on 2,43 m / 8 ft) kerran tunnissa suurella teholla käytettäessä. Ilmavirran määrä on 204,1m³ / 7104 ft³ tunnissa. ÖLJYLOKERO Sisältää kolme eteerisen öljyn tyynyä. Käytä eteeristä öljyä (ei sisälly toimitukseen) lisätäksesi tuoksua huoneilmaan. TUOTTEEN OMINAISUUDET OHJAUSPANEELI ALL-IN-ONE-TRUE-HEPA-SUODATIN RITILÄ SUOJUS ÖLJY LOKERO OHJAUSPANEELI UV-C-POLTTIMON SUOJUS ÖLJY LOKERO SISÄSUODATIN KYTKIN VIRTA IONISAATTORI PÄÄLLE/POIS AJASTIN SUODATTIMEN VAIHDON MERKKIVALO UV-C YÖVALO TUULETTI- MEN KIER- ROSNOPEUS
Sivu: 2
FI I 47 KÄYTTÖOHJEET ENNENYKSIKÖN KÄYNNISTÄMISTÄ • Ota ilmanpuhdistin pois tuotepakkauksesta ja poista kirkas muovinen suojapussi. • Aseta ilmanpuhdistin tukevalle, tasaiselle pinnalle. • Kytke virtajohto tavalliseen vaihtovirtapistorasiaan. VIRTAPAINIKE JATUULETTIMEN KIERROSASETUKSET Kytke ilmanpuhdistin päälle painamalla virtapainiketta . Tässä ilmanpuhdistimessa on kolme tuulettimen kierrosasetusta: matala (1), normaali (2) ja korkea (3). Mitä suurempi tuulettimen kierrosasetus on, sitä nopeammin ilmaa puhdistetaan.Voit valita tai muuttaa tuulettimen nopeutta painamalla tuulettimen nopeuspainiketta, kunnes haluttu asetus on saavutettu. PÄÄLLE/POIS SÄÄDETTÄVÄ UV-C-TEKNIIKKA Lisävarusteena saatava UV-C-tekniikka tappaa erilaisia taudinaiheuttajia, kuten viruksia ja bakteereja, läpäisemällä niiden DNA:n ja aiheuttamalla mikro-organismin kuoleman tai lisään- tymiskyvyttömyyden. Kytke UV-C-tekniikka päälle painamalla UV-C-painiketta. Sininen valo syttyy. Kytke UV-C-tekniikka pois päältä painamalla UV-C -painiketta uudelleen. PÄÄLLE/POIS SÄÄDETTÄVÄ IONISAATTORI Ionihiukkasilla on positiivinen tai negatiivinen varaus, jolla ne kiinnittyvät ilmassa oleviin hiukkasiin, jolloin hiukkaset on helpompi poistaa suodatusjärjestelmällä. Kytke ionisaattori päälle painamalla laitteen ION-painiketta. Sininen valo syttyy sen merkiksi, että ionisaattori on käytössä. Kytke ionisaattori pois päältä painamalla ION-painiketta uudelleen. HUOMAA: Kun ionisaattori on käytössä, ilmanpuhdistimen pinnoille saattaa kertyä pölyhiukkasia. Ne voidaan imuroida tai pyyhkiä pehmeällä, kostealla liinalla. HUOMAA: Ionisaattorin käytön aikana saattaa ajoittain kuulua poksahtelua.Tämä on normaalia. HUOMAA: Ionisaattori tuottaa vähemmän otsonia kuin UL-vahvistetut 0,05 ppm:n pitoisuudet. Otsoni voi olla haitallista linnuille ja pienille lemmikeille. Otsonin kertymisen estämiseksi ionisaattoria tulee käyttää hyvin ilmastoidussa tilassa. YÖVALO Yövalossa on kolme käyttövaihtoehtoa. Sinisen yövalon voi kytkeä päälle painamalla yövalopainiketta kerran. Paina painiketta uudelleen, jos haluat ottaa käyttöön sinisen yövalorenkaan ja sammuttaa näytön valot. Näytön valot voi sytyttää painamalla yövalopainiketta kolmannen kerran. AJASTIN Paina ajastinpainiketta, kunnes haluttu ajastinasetus syttyy näytölle. Ajastinpainike siirtyy seuraavien asetusten läpi: 2 tuntia, 4 tuntia, 8 tuntia, 12 tuntia ja pois päältä. Ajastuksen voi peruuttaa milloin tahansa painamalla ajastinpainiketta, kunnes kaikki ajastimen merkkivalot sammuvat. Ilmanpuhdistin toimii koko ajan, kun ajastintoiminto on pois päältä. ÖLJYLOKERO Käytä eteeristä öljyä (ei sisälly toimitukseen) lisätäksesi tuoksua huoneilmaan. HUOMAA: Tarkoitettu käytettäväksi vain mukana olevien HoMedics- eteerisen öljyn tyynyjen kanssa. Älä lisää eteerisiä öljyjä mihinkään muuhun paikaan yksikössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita. HUOMAA: Älä jätä täytettyä eteerisen öljyn tyynyä ilmanpuhdistimeen, jos laite ei ole pitkään aikaan käytössä. ONKO ETEERISTEN ÖLJYJEN KÄYTTÖTURVALLISTA LEMMIKEILLE? Varovaisuutta on aina noudatettava käytettäessä eteerisiä öljyjä lemmikkien läheisyydessä. Pidä kaikki eteerisiin öljyihin ja aromaterapiaan liittyvät tuotteet (kuten diffuuserit) poissa lemmikkien ulottuvilta. Pidä avoimet pullot poissa lemmikkien ulottuvilta, jotta lemmikit eivät syö öljyjä. Emme suosittele eteeristen öljyjen paikallista käyttöä lemmikeille, sillä niillä on herkkä hajuaisti, eivätkä ne pääse eroon öljystä, jos ne eivät pidä siitä tai se häiritsee niitä. Kun eteerisiä öljyjä käytetään huoneilmassa lemmikkien lähellä, on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta ja annettava eläimelle mahdollisuus poistua tilasta esimerkiksi jättämällä ovi auki. Jokainen eläin on erilainen, joten kunkin eläimen reaktioita on tarkkailtava, kun eteeristä öljyä käytetään ensimmäistä kertaa. Jos ärsytystä ilmenee, eteerisen öljyn käyttö tulee lopettaa. Suosittelemme hakeutumista lääkärin hoitoon, jos eteeristä öljyä on nielty. ETEERISTEN ÖLJYJEN LISÄÄMINEN Tämä ilmanpuhdistin on Euroopan allergiatutkimussäätiön (ECARF) sertifikaatin allergikoille sopivana tuotteena. Huomaa, että sopivuutta allergikoille ei taata, jos eteerisen öljylokeron toimintoa käytetään, koska eteeriset öljyt voivat aiheuttaa allergisia reaktioita. VAROITUS: Öljyn laittaminen muualle kuin öljylokeroon vaurioittaa ilmanpuhdistinta. 1. Öljylokero sijaitsee ilmanpuhdistimen sivussa yövalorenkaan yläpuolella. 2. Avaa ja irrota lokero painamalla. 3. Aseta yksi aromityyny (toimitukseen sisältyy kolme tyynyä) öljylokeroon. 4. Lisää 5–7 tippaa eteeristä öljyä tyynyyn. Voit käyttää enemmän tai vähemmän öljyä mieltymyksesi mukaan. VAROITUS: Lisää eteeristä öljyä vain tyynyyn, EI suoraan lokeroon. 5. Aseta öljylokero takaisin paikalleen ja sulje se painamalla.Tuoksua ilmaantuu automaattisesti, kun ilmanpuhdistin käynnistetään.
Sivu: 3
48 I FI SUODATTIMEN VAIHTO SUODATTIMENVAIHDON MERKKIVALO Suodattimen vaihdon merkkivalo syttyy, kun HEPA-suodatin on aika vaihtaa ilmanpuhdistimen käyttötuntien perusteella. HEPA-SUODATTIMENVAIHTAMINEN Optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi suodatin tulee vaihtaa tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 12 kuukauden välein. 1. Irrota ilmanpuhdistimen pistoke pistorasiasta. Avaa ritiläsuojus vetämällä sen sivuissa olevista syvennyksistä. 2. Irrota ritiläsuojus ja siirrä se syrjään. 3. Poista vanha suodatin vetämällä suodattimen ulokkeista. 4. Aseta uusi True HEPA-suodatin paikalleen siten, että suodattimen ulokkeet osoittavat ulospäin. 5. Aseta ritiläsuojuksen pohjassa olevat ulokkeet ilmanpuhdistimen alustaan.Työnnä ritiläsuojusta varovasti, kunnes se napsahtaa paikalleen. 6. Kytke virtajohto tavalliseen vaihtovirtapistorasiaan ja paina virtapainiketta. Nollaa ilmaisin pitämällä ionisaattorin ION-painiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. UV-C-POLTTIMON VAIHTAMINEN UV-C-POLTTIMONVAIHTAMINEN UV-C-polttimo on suunniteltu kestämään noin 10 000 käyttötuntia. Ohjauspaneelin UV-C-painike vilkkuu punaisena, kun UV-C-polttimo on palanut ja se on vaihdettava. UV-C-painike muuttuu siniseksi, kun polttimo on vaihdettu. HUOMAA: Ilmanpuhdistin toimii edelleen ilman UV-C-toimintoa, jos UV-C-polttimo on palanut. VAROITUS: Älä käytä ilmanpuhdistinta ilman UV-C-polttimon suojakantta. VAROITUS: Irrota virtajohto pistorasiasta ennen UV-C-polttimon huoltoa tai vaihtamista. 1. Irrota ilmanpuhdistimen pistoke pistorasiasta ja poista True HEPA-suodatin. Avaa UV-C-polttimon kannessa olevat kaksi ruuvia Phillips-ruuvimeisse- lillä (ei sisälly toimitukseen). 2. Poista suojus, jotta UV-C-polttimo tulee näkyviin. 3. Irrota UV-C-polttimo työntämällä varovasti sivuilta ja kiertämällä. 4. Poista ja vaihda UV-C-polttimo. Asenna UV-C-polttimon kansi, True HEPA-suodatin ja ritiläsuojus takaisin paikalleen. HUOMAA: UV-C-polttimo sisältää elohopeaa (Hg).
Sivu: 4
FI I 49 ESISUODATTIMEN PUHDISTAMINEN HUOMAA: Parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi esisuodatin tulee tavanomaisen käytön aikana imuroida kerran kuussa. 1. Irrota ilmanpuhdistimen pistoke pistorasiasta. 2. Poista HEPA-suodatin kohdassa ”HEPA-suodattimen vaihto”kuvatulla tavalla. 3. Imuroi HEPA-suodattimen ulkopuoli perusteellisesti pölynimurin harjasuulakkeella. 4. Aseta HEPA-suodatin takaisin ilmanpuhdistimeen ja sulje ritilä. 5. Kytke virtajohto tavalliseen vaihtovirtapistorasiaan. ÖLJYLOKERON PUHDISTAMINEN Avaa öljylokero ja poista tyyny. Eteerisen öljyn tyynyt on vaihdettava, kun eteerisen öljyn tuoksu halutaan vaihtaa. Jos jatkat saman tuoksun käyttämistä, aseta eteerisen öljyn tyyny syrjään odottamaan. Pyyhi öljylokeron sisäpuoli pehmeällä liinalla. Aseta eteerisen öljyn tyyny takaisin lokeroon ja sulje lokero. HUOMAA: Poista eteerisen öljyn tyyny öljylokerosta varastoinnin ajaksi. PARHAAN SUORITUSKYVYNVARMISTAMINEN • Älä koskaan käytä vettä tai kodin puhdistusaineita tai pesuaineita HEPA-suodattimien puhdistamiseen. • Puhdista laitteen ulkopuoli kuivalla liinalla tarpeen mukaan. • ÄLÄ KOSKAAN käytä vettä, vahaa, kiillotusainetta tai mitään kemiallista liuosta laitteen ulkopinnan puhdistamiseen. • Puhdista ritiläsuojus kostealla liinalla tai imurin harjasuulakkeella tarpeen mukaan. • Imuroi esisuodatin tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kuukausittain. • Vaihda HEPA-suodatin tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 12 kuukauden välein. Käytä aina aitoa HoMedics-vaihtosuodatinta optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Voit ostaa aitoja HoMedics-varaosia osoitteesta www.homedics.co.uk 3 kpl aromityynyjä – ARM-PAD3 Öljylokero – AP-T30WTARM HEPA-suodatin – AP-T30FL UV-C-polttimo – AP-UVC1 Kansi ja ruuvit – APUVCCV PUHDISTUS JA HUOLTO ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Yksikkö ei toimi • Yksikköä ei ole kytketty pistorasiaan • Virtapainiketta ei ole painettu • Yksikköön ei tule virtaa • True HEPA-suodatinta ei ole asennettu oikein • Ritiläsuojusta ei ole asennettu oikein • Kytke yksikkö sähköverkkoon • Kytke virta painamalla virtapainiketta • Tarkista sulakkeet, kokeile toista pistorasiaa • Asenna True HEPA-suodatin uudelleen • Asenna ritiläsuojus uudelleen Heikentynyt ilmavirtaus • Takaritilävoiollatukkeutunut • Esisuodatinonimuroitava • TrueHEPA-suodatinonvaihdettava • Varmista, että mikään ei peitä takaritilää ja ilma-aukkoa • Imuroi esisuodatin pölynimurin harjasuulakkeella • Vaihda True HEPA-suodatin Hajujen poiston heikkeneminen • TrueHEPA-suodatinonvaihdettava • Vaihda True HEPA-suodatin Liiallinen melu • Yksikkö ei ole vaakasuorassa • Aseta yksikkö tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle Suodattimen vaihdon merkkivalo palaa, vaikka suodatin on vaihdettu • Suodattimen vaihdon merkkivalo on nollattava • Pidä ionisaattoripainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan, kunnes suodattimen vaihdon merkkivalo sammuu Näytön valot eivät ole käytössä • Yövaloasetus • Paina yövalopainiketta, kunnes halutut valot palavat/sammuvat VIANMÄÄRITYS

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Homedics TotalClean AP-T30-EU, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Homedics TotalClean AP-T30-EU käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Homedics TotalClean AP-T30-EU suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Homedics TotalClean AP-T30-EU

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Homedics TotalClean AP-T30-EU allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Homedics
 • Tuote: Ilmanpuhdistimet
 • Malli/nimi: TotalClean AP-T30-EU
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Puola, Norja, Suomalainen, Unkari