Electrolux Create 4 E4CM1-6ST käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Electrolux Create 4 E4CM1-6ST kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

Sivu: 1
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Kiitämme että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Käytä aina alkuperäisiä Electroluxin lisävarusteita ja varaosia parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Ne on suunniteltu erityisesti tuotteeseesi. Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen. Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten. Vieraile verkkosivullamme: Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita: www.electrolux.com Tuotteen rekisteröinti parempaa huoltoa varten: www.electrolux.com/productregistration Hankkiaksesi laitteeseesi lisävarusteita ja tarvikkeita: www.electrolux.com/shop ASIAKASPALVELU JA HUOLTO Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Tiedot löytyvät arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero. Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet Yleisohjeet ja vinkit Ympäristönsuojeluohjeita
Sivu: 2
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA OSAT A B C D E F G H I J K *mallista riippuen PÄÄLLÄ/POIS (ON/OFF) -kytkin valoilmaisimella Vesisäiliö Vesitason ilmaisin Kansi saranalla Suodatinpidike tiputusventtiilillä Lasinen kahvikannu Lämmityslevy* Virtajohto ja pistoke Aromipainike Mittalusikka Termoskannu ruostumatonta terästä* A F G H B C D E K J I I
Sivu: 3
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA ALOITUSOPAS 1 2 3 4 5 6 Aseta laite tasaiselle pinnalle. Käynnistäessä laitetta ensimmäistä kertaa, täytä säiliö kylmällä vedellä. Käynnistä laite virtapainikkeella (ON/OFF). Salli täyden vesisäiliön verran vettä kulkea laitteen läpi sen puhdistamiseksi, käyttämättä paperisuodatinta tai kahvia. Kahvin valmistaminen: avaa kansi ja täytä vesisäiliö raikkaalla, kylmällä vedellä haluttuun tasoon asti. Vesisäiliön sisällä on veden tason osoitin 2–10 suurelle kupille / 3-15 pienelle kupille. Aseta paperisuodatin suodatinkoriin ja täytä se jauhetulla kahvilla. Mitta suositellulle kahvin lusikkamäärälle löytyy vesimitan vierestä. Keskivahvaa kahvia varten, yksi mittalusikallinen (n. 6-7 g) kuppia kohti riittää. Sulje vesisäiliön kansi ja aseta kannu (kannen kanssa) lämmityslevylle. Käynnistä laite virtapainikkeella (ON/OFF). Virtailmaisimen valo syttyy ja kuuma vesi virtaa suodattimeen. Kun veden virtaus päättyy, lämmityslevy pitää kahvin kuumana kunnes laite kytketään pois päältä virtapainikkeella (ON/OFF). Mikäli laitetta ei kytketä pois päältä manuaalisesti, turvatoiminnon automaattinen pois päältä -kytkentä kytkee sen pois päältä 40 minuutin kuluessa. Mikäli kannu poistetaan, suodatinventtiili estää kahvin tippumisen lämmityslevyllä. Kiehuessa, kannua ei saa poistaa pidemmäksi kuin 30 sekunnin ajaksi tai suodatin tulvehtii. Aromin valitsin pidentää haudutusaikaa maksimoiden maun uuttamista ja tuottaen vahvemman kahvin pienemmälle kuppimäärälle (normaalisti vähemmän kuin 6). Kytke aromi-painike päälle ja aromi-kuvake valaistuu.
Sivu: 4
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA PUHDISTUS JA HOITO 1 2 3 4 5 Kytke kone pois päältä ja irrota virtajohto verkosta. Pyyhi kaikki ulkopinnat kostealla liinalla. Kahvikannu (F) ja kannun kansi kestävät konepesun. Älä koskaan käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita äläkä koskaan upota konetta nesteeseen! Puhdista suodatinpidike (E) kohottamalla kädensijaa ja poistamalla suodatinpidike. Puhdistaaksesi suodatinventtiilin perusteellisesti, pyöräytä sitä useita kertoja huuhtelun aikana. Kalkinpoisto on syytä tehdä säännöllisesti veden kovuudesta riippuen. Täytä säiliö vedellä ja kalkinpoistoaineella tuotteen ohjeita noudattaen ja seuraa sen jälkeen vaiheita 9 ja 10. Aseta kahvikannu (F) kansineen keittolevylle (G). Anna kalkinpoistoaineen vaikuttaan. 15 minuuttia ja kytke kone päälle sen jälkeen. Kytke kone pois päältä, kun liuosta ei enää virtaa läpi. Toista kalkinpoisto tarvittaessa. Anna koneen käydä ainakin kahdesti pelkällä vedellä. Huuhtele kahvikannu (F), kannun kansi ja suodatinpidike (E) sen jälkeen perusteellisesti juoksevalla vedellä ja käytä suodatinventtiiliä toistuvasti huuhtelun aikana. TURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJE laite ei ole tarkoitettu fyysisesti tai sensorisesti rajoitteisten tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pikkulapsia on valvottava eikä heidän pidä antaa leikkiä laitteella. Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa. Laite tulee kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus ovat arvokilven tietojen mukaiset! Älä koskaan käytä tai nosta laitetta, jos – verkkojohto on vahingoittunut, – runko on vahingoittunut. Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
Sivu: 5
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Tarvittaessa voidaan käyttää 10A-jatkojohtoa. Jos laite tai virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö. Aseta laite aina tasaiselle ja vakaalle alustalle. Älä koskaan jätä laitetta valvomatta, kun se on kytketty sähköverkkoon. Laite pitää sammuttaa ja ottaa johto seinästä joka kerta käytön jälkeen, ennen puhdistusta ja huoltotoimenpiteitä. Laite ja sen lisätarvikkeet kuumenevat kun niitä käytetään. Käytä ainoastaan tarkoitukseen suunniteltuja kahvoja. Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin varastoit sen. Virtajohto ei saa osua tuotteen kuumiin osiin. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä ylitä laitteessa olevaa maksimitäyttömerkintää. Älä aseta laitetta kuumalle alustalle tai lähelle lämmön lähdettä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalissa yksityisessä kotitaloudessa ja vastaavassa käytössä, kuten: – henkilöstön kodinomainen keittiöympäristö liikkeissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä; – maatalot; – hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden kodinomaiset käyttöympäristöt; – kodinomainen Bed and Breakfast -ympäristö. Kahvinkeitin ei saa olla kaapissa käytön aikana. Laitetta ei tarvitse erikseen sopeuttaa 50 tai 60 hertsiin. Laite sopeuttaa itsensä.
Sivu: 6
GB CZ HR DK EE FI FR DE HU IT LV LT NO PL RO RU SR SK SI SE TR UA Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä. Kierrätä pakkaus asettamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU HÄVITTÄMINEN Tämä tuotteessa oleva symboli ilmoittaa, että tuotteessa on akku, jota ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Voit kierrättää tuotteen viemällä sen asianmukaiseen keräyspisteeseen tai Electrolux-huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköiset osat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä sähkölaitteiden ja ladattavien paristojen erillisestä keräämisestä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Oireet Mahdolliset syyt Virtalähde ei ole kytketty tai ON/OFF (päälle/pois päältä) -kytkin ei ole päällä. Vesisäiliössä ei ole vettä. Kalkkikertymää on muodostunut liian paljon vesisäiliöön. Suodatinpidikkeen tipanestoventtiili on kahvijäämien tukkima. Suodatinpaperia ei ole suodatinpidikkeessä. Kytke pistoke maadoitettuun verkkopistorasiaan ja käännä (päälle/pois päältä) -kytkin päälle. Täytä vesisäiliö kylmällä vedellä. Suorita kalkinpoisto. Poista tukoksen aiheuttaneet hiukkaset ja puhdista tipanestoventtiili. Aseta aina uusi paperinen kahvinsuodatin suodatinpidikkeeseen kahvia keittäessäsi. Kahvi ei valmistu. Suodatinpidike vuotaa. Kahvijauhetta esiintyy kahvikannussa. Ratkaisuja VIANMÄÄRITYS

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Electrolux Create 4 E4CM1-6ST, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Electrolux Create 4 E4CM1-6ST käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Electrolux Create 4 E4CM1-6ST suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Electrolux Create 4 E4CM1-6ST

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Electrolux Create 4 E4CM1-6ST allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Electrolux
  • Tuote: Kahvinkeittimet
  • Malli/nimi: Create 4 E4CM1-6ST
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Tanska, Norja, Englanti, Saksa, Ranska, Italialainen, Ruotsalainen, Puola, Venäjä, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Latvialainen, Liettua, Virolainen, Tšekki