V7 Trigger

Dyson V7 Trigger käyttöohjeet

V7 Trigger

Käyttöopas tuotteelle Dyson V7 Trigger kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 92 sivua.

Sivu: 1
15 FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI MERKITTY LAITTEESEEN Käytettäessä sähkölaitteita, seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon: VAROITUS Nämä varoitukset koskevat laitetta sekä mahdollisia osia, lisätarvikkeita, latureita ja verkkovirta-adaptereita. TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAMMOJEN VÄLTTÄMISEKSI: 1. Tätä Dysonin laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos he ovat saaneet vastuussa olevalta henkilöltä opastusta ja ohjeita laitteen turvallisesta ja käytöstä ja ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän ylläpitotoimia ilman valvontaa. 2. Laitetta ei saa käyttää leluna. Tarkkaavainen valvonta on tarpeen pienten lasten ollessa laitteen läheisyydessä tai käyttäessä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella. 3. Laitetta saa käyttää vain tässä käyttäoppaassa annettujen ohjeiden mukaisestiäälä suorita mitään sellaisia huoltotäitä, joita ei ole neuvottu tässä käyttäoppaassa tai Dysonin asiakaspalvelussa. 4. Laitetta tulee käyttää ainoastaan kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai märillä pinnoilla. 5. Älä kosketa mitään pistokkeen tai laitteen osaa märin käsin. 6. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi. 7. Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. 8. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 9. Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jättää oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen virtajohdon yli. 10. Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. 11. Laitteella ei saa imuroida vettä. 12. Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai höyryjä. 13. Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 14. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa laittaa suuhun. 15. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa haittaavista tukoksista. 16. Käytä vain Dysonin suosittelemia lisävarusteita ja osia. 17. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. 18. Irrota laite verkkovirrasta, jos se on pitkään käyttämättä, sekä ennen puhdistusta tai huoltoa. 19. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. 20. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen metrin etäisyydellä uima-altaasta.
Sivu: 2
60 Opsummering af dækningen • Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere). • Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation, før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen. • Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter. • Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson. • Reparation eller udskiftning af dit apparat under garantien forlænger ikke garantiperioden. • Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger. Vigtige oplysninger vedr. databeskyttelse Når du registrerer dit Dyson-produkt: • Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti. • Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside. privacy. dyson.com FI Dyson-laitteen käyttö Ole hyvä ja lue tämän Dyson-käyttöohjeen kohta ”tärkeitä turvaohjeita” ennen kuin aloitat laitteen käytön. Käyttö • Älä käytä imuria ulkotiloissa, märillä pinnoilla tai nesteiden imuroimiseen - tämä voi johtaa sähköiskuun. • Varmista, että laite pysyy pystysuorassa asennossa käytön aikana. Jos laite käännetään ylösalaisin, siitä voi pudota likaa tai jätteitä. • Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. • Ainoastaan sisä- ja autokäyttöön. Älä käytä laitetta auton liikkuessa tai ajaessasi. • Maksimitehotilan käyttämiseksi paikanna laitteen päällä oleva kytkin. Liu'uta kytkin maksimitehotila-asentoon. • Maksimitehotila kytketään pois päältä viemällä kytkin takaisin tehoimutilan asentoon. • Älä koske hiiliharjoihin. Tämä voi aiheuttaa ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen. Valo latauksen aikana Valo käytön aikana TELAKOINTIASEMAN ASENNUS • Käytä seinärakenteeseen sopivia asennustarvikkeita ja varmista, että telakointiasema on kiinnitetty tukevasti. Tarkista, ettei kiinnityskohdan takana ole putkia (kaasu, vesi, ilmastointi), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia. Telakointiaseman asennuksessa on noudatettava määräyksiä ja suosituksia (huomioi paikalliset lait ja asetukset). Dyson suosittelee käyttämään suojavaatteita, suojalaseja ja materiaaleja tarpeen mukaan. Kokolattiamatot tai kovat lattiapinnat • Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia. • Laitteen harjasuulake saattaa vaurioittaa tietyntyyppisiä mattoja ja lattiapintoja. Jotkut matot voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörivällä harjasuulakkeella. Jos näin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua lattiasuulaketta ja kääntymään lattiamateriaalin valmistajan puoleen. • Tarkista ennen kiillotettujen lattioiden kuten puu- tai linoleumipintojen imuroimista, ettei lattiasuulakkeen pohjassa tai harjoissa ole vieraita esineitä, jotka voivat jättää pintaan jälkiä. Dyson-laitteen huolto • Älä tee muita kuin tässä Dysonin käyttöoppaassa esitettyjä tai Dysonin asiakaspalvelun neuvomia huolto- tai korjaustöitä. • Käytä vain Dysonin suosittelemia osia. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä takuun. • Säilytä laitetta sisätiloissa. Älä säilytä tai käytä laitetta alle 3°C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että laite on huoneenlämpöinen. • Puhdista laite vain kuivalla liinalla. Voitelu-, puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia ei saa käyttää missään laitteen osissa. Imurointi • Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. • Hienojakoisia aineita, kuten laastipölyä tai jauhoja, tulee imuroida vain erittäin pieniä määriä. • Laitteella ei saa imuroida teräviä, kovia esineitä, pieniä leluja, neuloja, paperiliittimiä tms., sillä ne voivat vaurioittaa laitetta. • Tiettyjä mattomateriaaleja imuroitaessa läpinäkyvään pölysäiliöön tai putkeen voi muodostua staattista sähköä. Tämä on vaaratonta, eikä se ole peräisin sähköverkosta. Ilmiön vaikutusten minimoimiseksi älä laita käsiäsi tai mitään esineitä läpinäkyvään pölysäiliöön, ellei säiliötä ole ensin tyhjennetty. Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. (Katso “Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen”). • Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. • Älä aseta laitetta tuolille, pöydälle tms. • Älä paina suulaketta liikaa käytön aikana, ettei se vaurioidu. • Älä jätä laitteen suulaketta yhteen kohtaan helposti vaurioituvalla lattiapinnalla. Kiinteä sininen: Lataa. Vilkkuva sininen–Ei lataa–Kytke laturi uudelleen tai vaihda pistorasiaa. Jos varoitusvalo ei sammu, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Valo pois: Lataus valmis. Kiinteä keltainen: Ei lataa, tilapäinen vika (esim. liian kuuma/kylmä). Vilkkuva punainen: Vika (soita Dysonin asiakaspalveluun). Kiinteä sininen: toiminnassa. Vilkkuva sininen: Ei virtaa, lataa akku. Vilkkuva keltainen: Ei virtaa, tilapäinen vika (esim. liian kuuma/kylmä). Kiinteä keltainen: Vika (soita Dysonin asiakaspalveluun). Vilkkuva punainen: Vika (soita Dysonin asiakaspalveluun).
Sivu: 3
61 • Imuroitaessa vahattua pintaa suulakkeen liike voi aiheuttaa epätasaisuutta pinnoitteessa. Jos näin tapahtuu, pyyhi pinta kostealla pyyhkeellä, vahaa ja anna kuivua. Läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentäminen • Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-rajaan asti. Älä täytä säiliötä sen yli. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentämistä. Varo vetämästä ON-kytkintä. • On suositeltavaa irrottaa putki ja lattiasuulake ennen pölysäiliön tyhjennystä. • Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana välttääksesi kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa. • Irrota lika pitämällä laitteesta kiinni kahvasta, vetämällä punainen vipu taakse ja nostamalla ylös sykloniosan irrottamiseksi. Jatka, kunnes säiliön tyvi avautuu automaattisesti ja vapauttaa lian. • Irrota läpinäkyvä pölysäiliö varovasti pussista. • Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan. • Sulje työntämällä sykloniosaa alaspäin, kunnes se on normaalissa asennossa, ja manuaalisesi sulje säiliön tyvi – tyviosa napsahtaa, kun se lukittuu tukevasti paikalleen. Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Varo vetämästä ON-kytkintä. • Sykloniosa irrotetaan pitämällä laitteesta kiinni kahvasta, vetämällä punaista vipua itseäsi kohti ja nostamalla ylös, kunnes säiliö aukeaa, painamalla sitten punaista painiketta syklonin takana ja nostamalla sykloniosa ulos. • Läpinäkyvä säiliö irrotetaan laitteesta vetämällä tyvessä olevaa punaista salpaa, liu'uttamalla läpinäkyvä säiliö alas ja huolellisesti poistamalla se eteenpäin päärungosta irti. • Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. • Älä käytä läpinäkyvän pölysäiliön puhdistamiseen puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia. • Älä pane läpinäkyvää pölysäiliötä astianpesukoneeseen. • Varmista, että läpinäkyvä pölysäiliö on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen paikalleen. • Läpinäkyvä säiliö palautetaan paikalleen kohdistamalla läpinäkyvän säiliön kannakkeet päärungon uriin, ja liu'uttamalla säiliötä ylöspäin paikalleen, kunnes salpa napsahtaa. • Vie sykloniosa takaisin päärungon uriin ja työnnä alaspäin, kunnes se on normaalissa asennossaan. Sulje sitten manuaalisesti säiliön tyviosa – tyviosa napsahtaa, kun se lukittuu tukevasti paikalleen. Pestävät osat Laitteessasi on pestäviä osia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta. Noudata alla olevia ohjeita. Suodattimen pesu • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen suodattimen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Laitteessa on yksi pestävä suodatin (ks. kuva). • Irrota suodatin nostamalla se pois laitteen yläosasta. • Tarkasta ja pese suodatin säännöllisesti ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi. • Suodatin voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos pölynimurilla puhdistetaan hienoa pölyä tai sitä käytetään pääasiassa tehokkaan imun tilassa. • Pese suodatin ainoastaan kylmällä vedellä. • Huuhtele suodattimen ulkopintoja, kunnes vesi on kirkasta. • Purista ja väännä suodatinta molemmilla käsillä, jotta ylimääräinen vesi valuu pois. • Aseta suodatin kyljelleen kuivumaan. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia. • Suodatinta ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen. • Aseta kuiva suodatin takaisin laitteen yläosaan. Varmista, että se on kunnolla paikallaan. Tukokset - automaattinen virrankatkaisu • Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. • Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laitteen virta saattaa katketa automaattisesti. • Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun moottori saa useita impulsseja (l. kytketään nopeasti peräkkäin päälle ja pois päältä). • Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukosten tarkistusta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. Tukosten tarkastaminen Jos kuulet moottorin sykkivän, se tarkoittaa, että tuotteessa on tukos. Etsi tukoksia seuraavista paikoista: • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen suodattimen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi. • Tukosten tarkastamiseksi laitteen päärungossa irrota läpinäkyvä säiliö ja sykloni läpinäkyvän säiliön puhdistuksessa annettujen ohjeiden mukaisesti ja poista tukokset. Katso lisäohjeita "Itsepäiset tukokset" -osion piirroksista. • Jos et pysty poistamaan tukosta, saatat joutua poistamaan harjasuulakkeen. Irrota riippulukolla merkitty kiinnitin kolikon avulla. Poista tukos. Aseta harjasuulake paikalleen ja kiinnitä se kiristämällä kiinnike. Varmista ennen laitteen käyttöä, että harjasuulake on tukevasti kiinni. • Älä koske hiiliharjoihin. Tämä voi aiheuttaa ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. LATAUS JA SÄILYTYS • Laite sammuu, jos akun lämpötila laskee alle 3 °C:n. Tämä suojelee moottoria ja akkua. Älä lataa laitetta ja siirrä sitä sitten säilytystä varten paikkaan, jossa lämpötila on alle 3 °C. • Pidentääksesi akun käyttöikää, vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen. Anna akun jäähtyä muutaman minuutin ajan. • Vältä laitteen käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa laitetta käymään viileämpänä ja pidentää akun latauksen kestoa ja käyttöikää. AKUN TURVAOHJEET • Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. • Käytä ainoastaan Dyson-laturia. • Akku on suljettu pakkaus, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaroja. Jos akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, vaan tulee noudattaa seuraavia varotoimia: – – Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä. – – Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärtymistä. Siirry raittiiseen ilmaan ja käänny lääkärin puoleen. – – Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärtymistä. Huuhtele silmiä vedellä välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. – – Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti.
Sivu: 4
62 HUOM Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran, jos sitä käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60°C lämpötilassa. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen. Verkkotuesta • Online-ohje, vinkkejä, videoita ja hyödyllistä tietoa Dysonista. www.fi.dyson.com/support Laitteen hävittäminen • Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. • Akku on irrotettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä. • Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisella tavalla. • Hävitä käytetty suodatin paikallisten määräysten mukaisesti. • Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti. Dyson-asiakaspalvelu Kiitos, että valitsit Dyson-laitteen. Kun olet rekisteröinyt 2 vuoden takuun, se kattaa Dyson-laitteen osat ja työn 2 vuoden ajan ostopäivästä alkaen takuuehtojen mukaisesti. Jos sinulla on jotakin kysyttävää Dyson-laitteestasi, löydät Dyson-laitteita koskevia ohjeita, yleisiä neuvoja sekä hyödyllistä tietoa osoitteesta www.fi.dyson.com/support. Vaihtoehtoisesti voit soittaa Dysonin asiakaspalveluun. Valmistaudu kertomaan laitteen sarjanumero sekä ostopäivä ja -paikka. Jos Dyson-laitteesi tarvitsee korjausta, kysy asiakaspalvelustamme saatavilla olevista vaihtoehdoista. Jos Dyson-laitteesi takuu on voimassa ja kattaa korjauksen, korjaus on maksuton. Rekisteröidy Dyson- laitteen omistajaksi Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Rekisteröi takuu 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröitymällä heti ostoksen tekemisen jälkeen. Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröitymällä Dyson-laitteen omistajaksi. Voit tehdä tämän kolmella tavalla: • Osoitteessa www.fi.dyson.com • Soittamalla Dysonin asiakaspalveluun numeroon 020 741 1660 . • Täyttämällä oheisen lomakkeen ja postittamalla sen meille. Rekisteröitymällä verkossa tai puhelimitse toimit seuraavasti: • Suojaat sijoitustasi kaksivuotisella osia ja työtä koskevalla takuulla. • Saat hyödyllisiä vinkkejä koneen käytöstä. • Saat asiantuntevia neuvoja Dysonin puhelinpalvelusta. • Kuulet ensimmäisenä uusimmista keksinnöistämme. • Rekisteröityminen vie vain muutaman minuutin, ja tarvitset vain sarjanumeron. 2 vuoden takuun ehdot Dysonin myöntämän 2 vuoden takuun ehdot Mitä takuu kattaa • Sellaisen Dyson laitteen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika 2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan). • Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa. • Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. Mitä takuu ei kata Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä: • Vahinko, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunut vaurio tai Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä aiheutunut vaurio. • Laitteen käyttö muussa kuin normaalissa kotikäytössä. • Sellaisten osien käytön aiheuttamat vauriot, joita ei ole koottu tai asennettu Dysonin ohjeiden mukaisesti. • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käytön aiheuttamat vauriot. • Virheellinen asennus (ellei se ole valtuutetun huollon suorittama). • Muun kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset tai muutokset. • Tukokset – katso käyttöohjeista ohjeet tukosten löytämiseksi ja poistamiseksi. • Normaali kuluminen (sulake, harjatanko ym.). • Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan tai laastin imuroimiseen. • Akun varauksen purkausaika akun iästä tai käytöstä johtuen (soveltuvin osin). Jos et ole varma siitä, mitä takuusi kattaa, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Takuun ehdot • Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä). • Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus. • Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä. • Kaikki vaihdetut (laitteesta poistetut) osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. Tärkeitä tietosuojatietoja Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä: • Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten. • Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille, ja se käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. privacy.dyson.com GR Χρήση της συσκευής Dyson Πριν τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις ≪σημαντικές οδηγίες ασφαλείας≫ που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας της Dyson. Λειτουργία • Για να αποφύγετε να καταστρέψετε το δάπεδο μην σύρετε με δύναμη πάνω του το εξάρτημα δαπέδου. Μην αφήνετε την κεφαλή της σκούπας σε ένα μόνο μέρος σε ευαίσθητα δάπεδα.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson V7 Trigger, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson V7 Trigger käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson V7 Trigger suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson V7 Trigger

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson V7 Trigger allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Käsi-imurit
  • Malli/nimi: V7 Trigger
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian