Dyson DC35 käyttöohjeet

Katso tuotteen Dyson DC35 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: DC35
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 14
28 29
misbrug, forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af støvsugeren i
uoverensstemmelse med betjeningsvejledningens forskrifter.
•	 Blokering – se betjeningsvejledningen om, hvordan blokeringer fjernes fra støvsugeren.
•	 Brug af støvsugeren til noget andet end normale husholdningsformål.
•	 Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
•	 Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
•	 Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
•	 Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede
agenter.
•	 Hvis du er i tvivl om, hvad der er dækket af garantien, kan du ringe til Witt A/S på tlf.
0045 7025 2323.
OPSUMMERING AF DÆKNINGEN
•	 Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne
ligger senere).
•	 Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation, før der kan udføres nogen former
for arbejde på din støvsuger. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret.
Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen.
•	 Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
•	 Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
•	 Reparation eller udskiftning af din støvsuger under garantien forlænger ikke
garantiperioden.
•	 Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.
VIGTIGE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE
Hvis du videregiver oplysninger til os om en anden person, tilkendegiver du, at
vedkommende har givet dig lov til at handle på sine vegne, at vedkommende har
accepteret behandling af sine personlige oplysninger inkl. personfølsomme oplysninger,
samt at du har informeret vedkommende om vores identitet og formålet med
behandlingen af oplysningerne. Du kan bede om at få tilsendt en kopi af de oplysninger,
vi har om dig, samt få enhver unøjagtighed i oplysningerne rettet. Vi overvåger eller
optager muligvis korrespondance mellem dig og Dyson af hensyn til undervisningsformål
og kvalitetssikring. Hvis dine personlige oplysninger ændres, eller hvis du ændrer mening
om nogen af dine markedsføringspræferencer, eller har spørgsmål til, hvordan vi
anvender dine oplysninger, er du velkommen til at henvende dig hos Witt A/S Dyson@witt.
dk 0045 7025 2323 Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark.
BORTSKAFNINGSINFORMATION
Dyson-produkter er fremstillet af genbrugsmaterialer af høj kvalitet. Bortskaf
produktet på en ansvarlig måde, og genbrug det i det omfang, det er muligt.
Batteriet skal tages ud af produktet, inden det bortskaffes.
Bortskaf eller genbrug batteriet i henhold til de lokale forordninger eller bestemmelser.
FI
DYSON IMURIN KÄYTTÄMINEN
HUOM:
•	 Älä anna imuria sellaisen henkilön käyttöön, joka ei pysty käyttämään imuria
turvallisesti.
•	 Varo painamasta akun irrotuspainiketta käytön aikana.
•	 Pölyä ja likaa saattaa päästä ulos imurista, jos se käännetään ylösalaisin.
•	 Varmista, että imuri pysyy pystyasennossa käytön aikana.
•	 Älä käytä imuria tukosten tarkistamisen tai poistamisen aikana.
•	 Älä käytä imuria ulkotiloissa, märillä pinnoilla tai nesteiden imuroimiseen - tämä voi
johtaa sähköiskuun.
•	 Älä voitele imurin osia tai tee imurille muita kuin tässä käyttöohjeessa mainittuja
huoltotoimenpiteitä.
HUOMAA:
•	 Älä tee imurille muita kuin tässä käyttöohjeessa mainittuja huoltotoimenpiteitä.
•	 Tämä Dyson imuri on suunniteltu ainoastaan koti- ja autokäyttöön. Älä käytä imuria
auton liikkuessa tai ajaessasi.
•	 Älä käytä Dyson imuria imuroidaksesi teräviä esineitä, pieniä leluja, neuloja,
klemmareita, jne. Ne voivat vaurioittaa imuria.
•	 Tässä tuotteessa on hiiliharjamoottori. Älä koske hiiliharjoihin. Tämä voi aiheuttaa
ihon ärtymistä.
•	 Älä paina imurin suulaketta voimalla käytön aikana. Tämä voi vaurioittaa imuria.
•	 Jos imurin moottori ylikuumenee, imuri sammuu automaattisesti. Anna imurin jäähtyä
vähintään tunnin ajan ja tarkista mahdolliset tukokset ennen käytön jatkamista.
•	 Hienoa pölyä, kuten kipsipölyä saa imuroida vain pieniä määriä kerrallaan.
•	 Ennen kiillotettujen lattiapintojen kuten parketti- tai linoleumilattioiden imurointia,
tarkista että suulakkeen alapinta ja harjakset ovat puhtaat.
•	 Välttääksesi vaurioita, älä paina lattiasuulaketta imuroinnin aikana. Älä pidä
suulaketta paikoillaan imurin ollessa käynnissä ja herkällä lattiapinnalla.
•	 Vahatuilla pinnoilla imurin harjakset saattavat jättää epätasaisia jälkiä. Jos näin käy,
pyyhi lattia kostealla kankaalla, kiillota alue vahalla ja anna kuivua.
•	 Tarkista valmistajan käyttöohjeet ennen lattiapintojen tai mattojen imurointia.
Dyson imurin harjas saattaa vaurioittaa tietynlaisia pintoja. Jotkut matot saattavat
nukkaantua imuroitaessa harjaksen kanssa. Jos näin käy, suosittelemme imuroimaan
ilman moottoroitua suulaketta.
•	 Älä käytä voitelu- tai puhdistusaineita, kiillokkeita tai ilmanraikastimia Dyson imuriin
tai sen laturiin.
•	 Tässä Dyson imurissa on lämpösulake. Jos imurin jokin osa tukkeutuu, moottori
saattaa ylikuumentua ja sammua automaattisesti. Jos näin käy, käännä virta pois
virtakytkimestä ja anna imurin jäähtyä. Tarkista sitten suodatin ja mahdolliset
tukokset. Poista tukokset ennen käytön jatkamista.
•	 Säilytä Dyson imuria sisätiloissa. Älä käytä tai säilytä imuria alle 3°C lämpötilassa.
Varmista, että imuri on huoneenlämpöinen ennen sen käyttöä.
VIKAVIHJEET - DYSON PÖLYNIMURI
Täysi lataus
Latausta jäljellä alle minuutti/akku tyhjä
Liian kylmä/kuuma – älä käytä imuria
Suodatin irti/huonosti paikoillaan
PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
HUOM:
•	 Sammuta imuri ja irrota laturi ennen pölysäiliön tyhjentämistä.
•	 Helpottaaksesi pölysäiliön tyhjentämistä, on suositeltavaa irrottaa ensin putki ja
suulake.
•	 Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-merkkiin asti.
•	 Vapauttaaksesi pölysäiliön sisällön, paina punaista painiketta pölysäiliön sivussa.
Tyhjentäminen muovipussin sisällä on suositeltavaa allergikoille.
•	 Älä käytä Dyson imuria ilman pölysäiliötä.
•	 Minimoidaksesi altistuksen pölylle/allergeeneille, laita pölysäiliö muovipussiin
tyhjentäessäsi sitä. Irrota pölysäiliö varovasti ja sulje pussin suu huolellisesti ennen
tyhjentämistä. Lisätietoja saat osoitteesta www.fi.dyson.com/technology/allergy/
PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN
HUOM:
Irrottaaksesi pölysäiliön, paina punaista irrotuspainiketta imurin alapuolelta kuten
kuvassa.
•	 Puhdista pölysäiliö ainoastaan viileällä vedellä.
•	 Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva ennen sen kiinnittämistä imuriin.
HUOMAA:
•	 Älä käytä pesuaineita, kiillokkeita tai ilmanraikastimia pölysäiliön puhdistamiseen.
•	 Älä laita pölysäiliötä astianpesukoneeseen.
•	 Puhdista kotelo kuivalla kankaalla tai harjalla.
SUODATTIMEN PESU
HUOM:
•	 Sammuta imuri ja irrota laturi ennen suodattimen irrottamista.
HUOMAA:
Tässä Dyson imurissa on yksi suodatin. Tarkista suodatin säännöllisesti ja pese se
viileällä vedellä vähintään kuukauden välein ohjeiden mukaan. Suodatin saatetaan
joutua pesemään useammin, jos imuria käytetään pääasiassa MIN-teholla.
•	 Pesun jälkeen, jätä suodatin kuivumaan 12 tunnin ajaksi ennen sen kiinnittämistä
imuriin.
•	 Älä käytä pesuaineita suodattimen puhdistamiseen.
•	 Älä laita suodatinta astianpesukoneeseen, pesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin,
mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen.
TUKOSTEN TARKISTAMINEN
HUOM:
•	 Sammuta imuri ja irrota laturi ennen tukosten etsimistä. Muutoin vaarana on
loukkaantuminen.
•	 Varo teräviä esineitä tukoksia poistaessasi.
•	 Kiinnitä kaikki imurin osat huolellisesti ennen käyttöä.
HUOMAA:
•	 Tukosten poistaminen ei kuulu takuun piiriin. Jos imurisi jokin osa tukkeutuu, imuri
saattaa ylikuumentua. Tällöin imuri sammuu automaattisesti.
•	 Sammuta imuri, irrota laturi ja anna imurin jäähtyä. Poista tukokset ennen käytön
jatkamista.
TUKOSTEN POISTAMINEN HARJASUULAKKEESTA
HUOM:
•	 Sammuta imuri ja irrota laturi ennen tukosten poistamista. Muutoin vaarana on
loukkaantuminen. Jos harjas ei pyöri tukoksen takia, imuri saattaa sammua. Jos näin
käy, irrota harjas ja poista tukokset.
•	 Irrota harjas avaamalla avaimen kuvalla merkityt kiinnikkeet kolikon avulla. Kiinnitä
harjas sulkemalla kiinnikkeet. Varmista, että harjas on kunnolla kiinni ennen käyttöä.
•	 Varo koskemasta moottorin hiiliharjoihin, ne voivat aiheuttaa ihon ärtymistä. Pese
kätesi harjasten käsittelyn jälkeen.
•	 Varo teräviä reunoja poistaessasi tukoksia.
•	 Kiinnitä kaikki imurin osat huolellisesti ennen käyttöä.
DYSON IMURIN LATAAMINEN JA SÄILYTYS
•	 Tämä Dyson imuri sammuu itsestään, jos akun lämpötila on alle 3°C. Tämä toiminto
suojaa imurin moottoria ja akkua. Älä lataa imurin akkua ja sitten siirrä imuria
säilytykseen alle 3°C lämpötilaan.
•	 Pidentääksesi akun käyttöikää, vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen. Anna
akun jäähtyä muutaman minuutin ajan.
•	 Vältä imurin käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa imuria käymään
viileämpänä ja pidentää akun käyttöikää.
•	 Jos kiinnität laturin seinään, seuraa imurin mukana tulleita ohjeita. Varmista, että
laturi on kiinnitetty oikein ja siten että ladatessa imurin moottori on ylimpänä. Seuraa
turvaohjeita. Käytä oikeanlaisia kiinnikkeitä, työkaluja ja turvavälineitä.
•	 Ladatessasi imurin akkua telineessä, akun tulee olla kiinni imurissa.
MERKKIVALOT – LATAUS JA AKKU
Lataa
Täysi lataus
Ei lataa – tarkista akku
Ei lataa - liian kylmä/kuuma
AKUN TURVAOHJEET
•	 Dyson imuri tulee irrottaa verkkovirrasta ennen akun irrottamista.
•	 Käytä tämän imurin kanssa ainoastaan Dyson akkua ja laturia.
•	 Akku on suljettu pakkaus, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaroja. Jos
akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, vaan tulee
noudattaa seuraavia varotoimia:
•	 Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä.
•	 Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärtymistä. Siirry raittiiseen ilmaan
ja käänny lääkärin puoleen.
•	 Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärtymistä. Huuhtele silmiä vedellä välittömästi
vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen.
•	 Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten
määräysten mukaisesti.
HUOM:
•	 Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran, jos sitä
käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60°C lämpötilassa.
Vaihda akku ainoastaan alkuperäiseen Dyson akkuun. Hävitä akku ympäristömääräysten
mukaisesti. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen.
FI
2 VUODEN TAKUUN EHDOT
Dysonin myöntämän 2 vuoden jatketun takuun ehdot.
MITÄ TAKUU KATTAA
•	 Sellaisen Dyson imurin korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa
on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika
2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla,
Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).
•	 Imurin käytön Suomessa.
MITÄ TAKUU EI KATA
Dysonin myöntämä takuu ei kata:
•	 Normaalia kulumista (sulakkeet, hihna, harjakset, akku, tms.).
•	 Akun tyhjentymisaika lyhenee akun käyttöiän myötä.
•	 Vahinkoja, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita tai vaurioita
jotka ovat syntyneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä.
•	 Tukoksien avaamista – katso käyttöohjeista ohjeet tukoksien poistamiseksi.
•	 Imurin käyttöä muussa kuin normaalissa kotikäytössä.
•	 Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelemia.
•	 Muiden kuin Dysonin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai
muutosten aiheuttamia vaurioita.
•	 Virheellistä asennusta (paitsi valtuutetun huollon suorittamaa).
•	 Jos takuuehdoissa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Dyson asiakaspalveluun,
020 7411 660. Huoltoon tai varaosiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Dyson
keskushuoltoon, 03 2254 917.
TAKUUN EHDOT
•	 Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin
ostopäivä).
•	 Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti. Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan.
Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
•	 Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
•	 Kaikki vaihdetut (imurista poistetut) osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
•	 Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
•	 Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.
TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
Dyson-tuotteet valmistetaan laadukkaista, kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä tuote
asianmukaisesti tai kierrätä mahdollisuuksien mukaan.
Akku tulee irrottaa ennen tuotteen hävittämistä.
Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisesti.
GR
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DYSON
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η συσκευή από άτομα που ίσως να μη μπορούν να
τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.
•	 Προσέξτε να μην πατήσετε το κουμπί ανοίγματος της μπαταρίας κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
•	 Βρωμιά και σκουπίδια μπορεί να απελευθερωθούν από την ηλεκτρική σκούπα Dyson
εάν τη γυρίσετε ανάποδα.
•	 Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα Dyson είναι σε όρθια στάση κατά τη διάρκεια της
χρήσης.
•	 Μη λειτουργείτε την ηλεκτρική σκούπα Dyson ενώ ψάχνετε για βλάβες.
•	 Για να αποφύγετε να καταστρέψετε το δάπεδο μην σύρετε με δύναμη πάνω του το
εξάρτημα δαπέδου. Μην αφήνετε την κεφαλή της σκούπας σε ένα μόνο μέρος σε
ευαίσθητα δάπεδα.
•	 Μη λιπαίνετε μέρη της συσκευής και μη διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή
επισκευής πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο Λειτουργίας ή αυτών
που συνιστώνται από τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Μην διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής πέραν αυτών που
αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο Λειτουργίας ή αυτών που συνιστώνται από τη
Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson.
•	 Αυτή η ηλεκτρική σκούπα Dyson προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και χρήση στο
αυτοκίνητο. Μη τη χρησιμοποιείτε ενώ το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει ή ενώ οδηγείτε.
•	 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε αιχμηρά αντικείμενα, μικρά
παιχνιδάκια, καρφίτσες, συνδετήρες κλπ. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη σκούπα.
•	 Το προϊόν αυτό έχει βούρτσες από ανθρακονήματα. Προσέξτε εάν έρθετε σε επαφή με
αυτά. Μπορεί να προκαλέσουν ελαφρύ ερεθισμό στο δέρμα.
•	 Μην πιέζετε με δύναμη τα εξαρτήματα ενώ σκουπίζετε, καθώς αυτό μπορεί να
προκαλέσει ζημιά.
•	 Εάν το μοτέρ υπερθερμανθεί, η συσκευή θα σταματήσει αυτόματα. Αφήστε τη να
κρυώσει για τουλάχιστον μια ώρα και ελέγξτε για ενδεχόμενη ύπαρξη φραξίματος πριν
την επανεκκίνηση.
•	 Ψιλή σκόνη όπως το αλεύρι και ο γύψος θα πρέπει να απορροφώνται σε πολύ μικρές
ποσότητες.
•	 Πριν καθαρίσετε πολύ καλά γυαλισμένα δάπεδα όπως το ξύλο και τα πλαστικά
δάπεδα (linoleum), βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος του εξαρτήματος δαπέδου δεν έχει
αντικείμενα που θα μπορούσαν να αφήσουν σημάδια.
•	 Μη σύρετε με δύναμη το εξάρτημα δαπέδου πάνω στο πάτωμα για να μην το
καταστρέψετε. Αν το δάπεδο είναι ευαίσθητο, μην αφήνετε την κεφαλή της σκούπας
παρατεταμένα σε ένα μόνο σημείο του.
•	 Σε παρκεταρισμένα δάπεδα, οι κινήσεις της σκούπας μπορεί να δημιουργήσουν μια
ανομοιόμορφη γυαλάδα. Εάν συμβεί αυτό, καθαρίστε με ένα υγρό πανί, γυαλίστε την
περιοχή και περιμένετε να στεγνώσει.
•	 Πριν ξεκινήσετε το σκούπισμα, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες συντήρησης που
προβλέπει ο κατασκευαστής του δαπέδου, των χαλιών ή των μοκετών σας. Η
περιστρεφόμενη βούρτσα της σκούπας Dyson μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε
κάποιους τύπους δαπέδων και χαλιών. Σε κάποια χαλιά που βγάζουν χνούδι, ενδέχεται
να μην ενδείκνυται η χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας. Σε αυτή την περίπτωση,
συνιστάται το σκούπισμα με τη λειτουργία για σκληρά δάπεδα και η επικοινωνία με
τον κατασκευαστή του χαλιού για περαιτέρω οδηγίες.
•	 Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, καθαριστικά, γυαλιστικά ή προϊόντα ανανέωσης αέρα
σε κανένα εξάρτημα της συσκευής ή του φορτιστή.
•	 Η συσκευή αυτή είναι εφοδιασμένη με θερμασφάλεια. Εάν κάποιο εξάρτημα
μπλοκάρει, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και αυτομάτως να σβήσει. Εάν αυτό
συμβεί, απενεργοποιήστε τη σκούπα και αφήστε την να κρυώσει πριν επιχειρήσετε να
ελέγξετε το φίλτρο και τη συσκευή για φραξίματα. Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα
που εμποδίζουν τη ροή του αέρα πριν επανεκκινήσετε.
•	 Αποθηκεύστε τη σκούπα σε εσωτερικό χώρο. Μη τη χρησιμοποιείτε ή την αποθηκεύετε
σε θερμοκρασία κάτω από 3°C. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε θερμοκρασία
δωματίου πριν τη χρήση.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ DYSON
Φόρτιση
Λιγότερο από 1 λεπτό διάρκεια φόρτισης/Πλήρης εκφόρτιση
Πολύ κρύο/πολύ ζεστό – μην το χρησιμοποιήσετε
Απουσία φίλτρου/Λανθασμένη τοποθέτηση φίλτρου
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Πριν αδειάσετε τον κάδο απενεργοποιήστε τη σκούπα και βγάλτε το φις από την πρίζα.
•	 Για να διευκολύνετε το άδειασμα του κάδου, συνιστάται να αφαιρέσετε πρώτα το
σωλήνα και την περιστρεφόμενη βούρτσα.
•	 Αδειάζετε τον κάδο μόλις η σκόνη φτάσει στην ένδειξη MAX - μη γεμίζετε υπερβολικά.
•	 Για να αδειάσετε τον κάδο, πατήστε το κόκκινο μπουτόν στην άκρη του διαφανούς
κάδου όπως φαίνεται στην εικόνα.
•	 Το άδειασμα μέσα σε σακούλα ενδείκνυται για όσους υποφέρουν από αλλεργίες.
•	 Μη χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς τον κάδο.
•	 Για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή με τη σκόνη (που ευθύνεται για την εμφάνιση
αλλεργιών) κατά το άδειασμα του διαφανούς κάδου, καλύψτε τον ερμητικά με μια
σακούλα και αδειάστε τον. Απομακρύνετε με προσοχή τον κάδο, κλείστε τη σακούλα
αεροστεγώς και πετάξτε την. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε το site:
www.dyson.co.uk/technology/allergy
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να αδειάσετε τον κάδο, πατήστε το κόκκινο μπουτόν στην άκρη του διαφανούς
κάδου όπως φαίνεται στην εικόνα.
•	 Καθαρίζετε το διαφανή κάδο μόνο με κρύο νερό.
•	 Βεβαιωθείτε ότι ο διαφανής κάδος είναι εντελώς στεγνός πριν τον επανατοποθετήσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή προϊόντα ανανέωσης αέρα για να
καθαρίσετε το διαφανή κάδο.
•	 Μην τοποθετείτε το διαφανή κάδο σε πλυντήριο πιάτων.
•	 Καθαρίστε το κάλυμμα με υφασμάτινο πανάκι ή στεγνή βούρτσα για να απομακρύνετε
το χνούδι και τη βρωμιά.
ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Απενεργοποιήστε (OFF) τη συσκευή πριν αφαιρέσετε τα φίλτρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η συσκευή έχει ένα φίλτρο που απεικονίζεται στην εικόνα. Είναι σημαντικό να ελέγχετε
το φίλτρο τακτικά και να το πλένετε με κρύο νερό τουλάχιστον κάθε μήνα σύμφωνα
με τις οδηγίες, ώστε να διατηρηθεί η απόδοσή του. Το φίλτρο ενδέχεται να χρειάζεται
συχνότερο πλύσιμο, όταν χρησιμοποιείται για τη συλλογή ψιλής σκόνης ή όταν
χρησιμοποιείται κυρίως στη λειτουργία ισχύος “MIN”.
•	 Μετά το πλύσιμο αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει τελείως για 12 ώρες πριν το
ξαναβάλετε στη σκούπα.
•	 Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το φίλτρο.
•	 Μην τοποθετείτε το φίλτρο στο πλυντήριο πιάτων, στο πλυντήριο ρούχων, στο
στεγνωτήριο, στο φούρνο, στο φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε ακάλυπτη φλόγα.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΡΑΞΙΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Πριν προχωρήσετε στην απομάκρυνση των αντικειμένων που φράζουν τη ροή του
αέρα απενεργοποιήστε τη σκούπα και βγάλτε το φις από την πρίζα. Εάν δεν το κάνετε,
είναι πιθανό να προκληθεί τραυματισμός.
•	 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση αιχμηρών αντικειμένων.
•	 Τοποθετήστε με ασφάλεια όλα τα εξαρτήματα στη θέση τους πριν τη χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•	 Η αντιμετώπιση φραξίματος δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Αν κάποιο μέρος
της σκούπας σας φράξει, ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και τη διακοπή
λειτουργίας της σκούπας.
•	 Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφήστε τη σκούπα να
κρυώσει. Πριν ξαναθέσετε σε λειτουργία τη σκούπα, αφαιρέστε το αντικείμενο που
προκάλεσε το φράξιμο.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το φορτιστή πριν
απομακρύνετε τα αντικείμενα που εμποδίζουν την περιστρεφόμενη βούρτσα. Εάν δεν
το κάνετε υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Εάν η περιστρεφόμενη βούρτσα φράξει,
ενδέχεται να διακοπεί η λειτουργία της. Εάν αυτό συμβεί, θα χρειαστεί να βγάλετε
την περιστρεφόμενη βούρτσα όπως φαίνεται στην εικόνα και να απομακρύνετε τα
αντικείμενα που εμποδίζουν τη λειτουργία της.
•	 Για να αφαιρέσετε τη περιστρεφόμενη βούρτσα, ξεσφίξτε τη βίδα (με τη ένδειξη του
λουκέτου) με τη βοήθεια ενός νομίσματος. Απομακρύνετε τα αντικείμενα. Τοποθετήστε
και πάλι την περιστρεφόμενη βούρτσα και ασφαλίστε τη με τη βίδα. Βεβαιωθείτε ότι
έχει τοποθετηθεί σωστά πριν ξαναθέσετε σε λειτουργία τη σκούπα.
•	 Χειριστείτε τις βούρτσες από ανθρακονήματα με προσοχή γιατί μπορεί να
προκαλέσουν ελαφρύ ερεθισμό στο δέρμα. Πλένετε τα χέρια σας μετά την επαφή.
•	 Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αφαίρεση αιχμηρών αντικειμένων.
•	 Επανατοποθετήστε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα της σκούπας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
•	 H σκούπα Dyson θα σβήσει αυτόματα όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι κάτω
από 3°C. Με αυτό τον τρόπο προστατεύεται το μοτέρ και η μπαταρία της συσκευής.
Μη φορτίζετε και μην αποθηκεύετε τη σκούπα σε χώρους με θερμοκρασία μικρότερη
από 3°C.
•	 Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, αποφύγετε να την φορτίσετε
αμέσως μετά την πλήρη εκφόρτιση. Αφήστε την να κρυώσει για λίγα λεπτά.
•	 Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής όταν η μπαταρία ακουμπά σε άλλη επιφάνεια.
Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η υπερθέρμανση της μπαταρίας και επιμηκύνεται η
φόρτιση αλλά και η διάρκεια ζωής της.
•	 Για τη στερέωση της βάσης φόρτισης σε τοίχο, ακολουθήστε τις οδηγίες που
συνοδεύουν τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η βάση φόρτισης έχει στερεωθεί κατάλληλα
και ότι έχει τοποθετηθεί στη σωστή κατεύθυνση έτσι ώστε κατά τη φόρτιση της
σκούπας το μοτέρ να βρίσκεται προς τα πάνω. Λάβετε όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα στηρίγματα και εργαλεία καθώς και τον
κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
•	 Όταν φορτίζετε πάνω στη βάση η μπαταρία πρέπει να είναι μέσα στη σκούπα.
ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
Φόρτιση
Πλήρης φόρτιση
Δεν φορτίζεται – έλεγχος μπαταρίας
Δεν φορτίζεται – πολύ κρύο/πολύ θερμό
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
•	 Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία, βγάλτε πρώτα τη συσκευή από την πρίζα.
•	 Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστή της Dyson για αυτή τη σκούπα.
•	 Η μπαταρία είναι σφραγισμένη και υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν εγκυμονεί
κινδύνους. Στην απίθανη περίπτωση που παρατηρήσετε διαρροή υγρών από την
μπαταρία, μην αγγίξετε τα υγρά και ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:

Kysymykset & vastaukset

Merkin Dyson DC35 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson DC35

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson DC35, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson DC35 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson DC35 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.