Cyclone V10 Absolute

Dyson Cyclone V10 Absolute käyttöohjeet

Cyclone V10 Absolute

Käyttöopas tuotteelle Dyson Cyclone V10 Absolute kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 80 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Sivu: 1
21 4. Laitetta tulee käyttää AINOASTAAN kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai märillä pinnoilla. 5. Älä kosketa mitään pistokkeen tai laitteen osaa märin käsin. 6. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi. 7. Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. 8. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 9. Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jättää oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen virtajohdon yli. 10. Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa. 11. Laitteella ei saa imuroida vettä. 12. Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai höyryjä. 13. Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. 14. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa laittaa suuhun. 15. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa haittaavista tukoksista. 16. Käytä vain Dysonin suosittelemia lisävarusteita ja osia. 17. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan. 18. Irrota laite verkkovirrasta, jos se on pitkään käyttämättä, sekä ennen puhdistusta tai huoltoa. 19. Ole erityisen varovainen imuroidessasi portaita. 20. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen metrin etäisyydellä uima-altaasta. Älä käytä kosteilla pinnoilla äläkä altista kosteudelle, sateelle tai lumelle. 21. Käytä ainoastaan Dyson-latureita tämän Dyson-laitteen lataamiseen. Käytä ainoastaan Dyson-akkuja: muiden akkujen käyttö voi johtaa räjähdykseen sekä henkilö- ja aineellisiin vahinkoihin. 22. PALOVAROITUS – Älä sijoita tuotetta hellan tai muun kuuman pinnan päälle tai läheisyyteen äläkä polta laitetta, vaikka se olisi pahasti vahingoittunut. Akku voi syttyä tuleen tai räjähtää. 23. Laite tulee sammuttaa aina ennen moottoroidun harjasuulakkeen kiinnittämistä ja irrottamista. 24. TULIPALON VAARA – Älä lisää mitään tuoksua tai tuoksuvaa tuotetta tämän laitteen suodattimiin. Näiden tuotteiden kemikaalit ovat herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa laitteen syttymisen tuleen. LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Älä käytä avotulen läheisyydessä. Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä imuroi vettä tai muita nesteitä. Älä imuroi palavia esineitä. Älä laita käsiä harjasuulakkeen läheisyyteen laitteen ollessa käytössä. Älä sijoita hellan päälle tai läheisyyteen.
Sivu: 2
62 • Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig, og den samme model som dette apparat sælges med samme spænding i det pågældende land. HVAD ER IKKE DÆKKET? Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af: • Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug og forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i overensstemmelse med Dysons brugervejledning. • Brug af apparatet til andet end normale husholdningsformål. • Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner. • Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter. • Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen). • Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter. • Blokering –se Dysons brugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man undersøger for og fjerner blokeringer. • Normal slitage (f.eks. sikring, børstestang osv.). • Brug af dette apparat til murbrokker, aske og puds. • Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det er relevant). Kontakt Dysons helpline, hvis du er i tvivl om, hvad garantien dækker. OPSUMMERING AF DÆKNINGEN • Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere). • Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både orginal og efterfølgende), før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen. • Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter. • Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson. • Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat under garantien forlænger ikke garantiperioden. • Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger. VIGTIGE OPLYSNINGER VEDR. DATABESKYTTELSE Når du registrerer dit Dyson-produkt: • Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti. • Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside: privacy.dyson.com FI DYSON-LAITTEEN KÄYTTÖ OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄN DYSON-KÄYTTÖOHJEEN KOHTA ”TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA”, ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTÖN. TELAKOINTIASEMAN ASENNUS • Pura telakka, pistoke ja asennusvihkonen pakkauksesta. • Valitse telakalle asennuspaikka ja varmista, ettei suoraan sen takana ole putkia (kaasu, vesi tai ilma), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia. • Seuraa asennusvihkosen ohjeita. • Napsauta lisäkkeet paikoilleen. • Pane laite telakkaan. • Pane telakan virtajohto sähköpistorasiaan ja aloita lataus kytkemällä virta päälle. • Laitteen on oltava täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Telakan asennuksessa on noudatettava määräyksiä ja suosituksia (huomioi paikalliset lait ja asetukset). Dyson suosittelee käyttämään suojavaatteita, suojalaseja ja materiaaleja asennuksen/korjauksen aikana tarpeen mukaan. IMUROINTI • Poista laite telakasta. • Varmista, että puhdistimen pään tai työkalun alapinta on puhdas eikä siinä ole vieraita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa. Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia. Laitteen harjasuulake saattaa vaurioittaa tietyntyyppisiä mattoja ja lattiapintoja. Jotkin matot voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörivällä harjasuulakkeella. Jos näin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua lattiasuulaketta ja kääntymään lattiamateriaalin valmistajan puoleen. VALOT LATAUKSEN AIKANA VALOT KÄYTÖN AIKANA VIANMÄÄRITYS VALOILLA SUODATIN- JA TUKOSMERKKIVALOLEDIT LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN • Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-merkkiin asti. Älä täytä säiliötä sen yli. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentämistä. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Älä vedä ”ON”-kytkintä tyhjennettäessä. • Poista putki painamalla punaista putken irrotuspainiketta ja vetämällä pois rikkasäiliöstä. • Lian irrottaminen: – – Pidä laitetta siten, että sen rikkasäiliö osoittaa alas. – – Paina säiliön punaista avausnappia voimakkaasti. Lataa, alhainen varaus Lataa, keskitason varaus Lataa, lähes täysi Täysi lataus Korkea varaustaso Keskitason varaustaso Matala varaustaso Tyhjä, pitää ladata Akkuvirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Runkovirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Laturivirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Tukosmerkkivalo Suodatinyksikkö ei ole oikein paikallaan Katso akkua koskeva osio Suodatinyksikkö pitää pestä
Sivu: 3
63 – – Säiliö liukuu alaspäin, jolloin kotelo samalla puhdistuu. – – Tämän jälkeen säiliön pohja aukeaa. – – Säiliön pohja ei aukea, jos punaista nappia ei ole painettu pohjaan asti. Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana välttääksesi kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa. Irrota läpinäkyvä pölysäiliö varovasti pussista. Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan. LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN (VALINNAINEN) Jos läpinäkyvä pölysäiliö tarvitsee puhdistaa: • Seuraa ohjeita kohdassa "Läpinäkyvän säiliön tyhjentäminen". • Vapauta rikkasäiliö painamalla säiliön ohjaimessa olevaa punaista painiketta ja liu'uta säiliö irti ohjaimesta. • Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla. • Varmista, että läpinäkyvä rikkasäiliö ja tiivisteet ovat täysin kuivia ennen niiden kiinnittämistä. • Läpinäkyvän säiliön asentaminen takaisin: – – Aseta varsi säiliön ohjaimeen. Sulje läpinäkyvä rikkasäiliö painamalla säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes läpinäkyvä rikkasäiliö ja säiliön pohja napsahtavat paikoilleen. Läpinäkyvää rikkasäiliötä ei pidä pestä astianpesukoneessa eikä se kestä puhdistusaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia. Niiden käyttö voi vahingoittaa laitetta. SUODATIN- JA TUKOSMERKKIVALOLEDIT Laitteessa on kaksi merkkivaloa, jotka ilmaisevat yksinkertaisen huollon tarpeen. • Suodattimen merkkivalo vilkkuu, jos suodatin ei ole kunnolla paikallaan. Noudata suodattimen uudelleenkiinnitysohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu” -osiosta. • Suodattimen merkkivalo palaa tasaisesti, jos suodatin pitää pestä. Noudata suodattimen pesuohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu” -osiosta. • Tukoksen LED-merkkivalo syttyy, jos laitteessa on tukos. Noudata tukostenpoisto- ohjeita, jotka löytyvät ”Tukosten etsintä” -osiosta. PESTÄVÄT OSAT Laitteessasi on pestäviä osia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta. Noudata alla olevia ohjeita. HARJASUULAKKEIDEN PESEMINEN Laitteessasi on kaksi pestävää harjasuulaketta. Tarkista ja pese ne suorituskyvyn ylläpitämiseksi säännöllisesti seuraavien ohjeiden mukaan. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen harjasuulakkeen irrottamista. Varo vetämästä ON-kytkintä. Harjasuulakkeiden poistaminen, peseminen ja vaihto: • Katso alla olevien ohjeiden vieressä olevia Harjasuulakkeiden peseminen -kuvia. • Käännä puhdistuspää ylösalaisin niin, että puhdistuspään alapuoli on sinuun päin. Käännä kiinnitintä kolikolla neljänneksen verran vastapäivään, kunnes se naksahtaa lukitsemattomaan asentoon. • Kierrä päätytulppa avoimeen asentoon. Liu'uta suuri harjasuulake varoen puhdistuspäästä poispäin. • Poista päätytulppa suuresta harjastangosta. Älä pese päätytulppaa. • Nosta pieni harjasuulake pois kahdeksankulmaisesta päästä ja vedä sitä puhdistuspäästä poispäin. • Hold børstestengene under rennende vann, og gni dem varsomt for å fjerne lo og støv. • Aseta molemmat harjasuulakkeet pystyasentoon. Varmista, että suuri harjasuulake asetetaan kuvan mukaisesti pystyasentoon. Anna kuivua täysin vähintään 24 tunnin ajan. • Tarkista ennen vaihtoa, että harjasuulakkeet ovat kuivuneet täysin. Aseta pieni harjasuulake paikalleen ennen suurta harjasuulaketta. Aseta pienen harjasuulakkeen pyöreä pää paikalleen. Työnnä kahdeksankulmaista päätä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. • Kiinnitä päätytulppa uudelleen harjasuulakkeeseen. • Liu'uta suuri harjasuulake takaisin puhdistuspäähän moottorin ympärille. Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun päätytulppa on paikallaan, kierrä se takaisin suljettuun asentoon. • Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun se on paikallaan, kierrä päätytulppa takaisin suljettuun asentoon. • Sulje kiinnitin kääntämällä sitä neljänneskierroksen verran myötäpäivään. Varmista, että kiinnitin on suljettu kokonaan ja että harjasuulakkeet on kiinnitetty tukevasti. SUODATINYKSIKÖN PESEMINEN Tarkasta ja pese suodatinyksikkö ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi. • Poista suodatinyksikkö kääntämällä sitä vastapäivään avoimeen asentoon. Vedä se varoen irti laitteesta. • Pese suodatinyksikön sisäosa ensin. Pidä se pystysuorassa kylmän, juoksevan veden alla ja pyöräyttele. • Pese suodatinyksikön ulko-osa. Täytä yksikkö kylmällä vedellä, peitä avoin pää kädelläsi ja ravista varoen. • Pese suodatinyksikön sisä- ja ulko-osia niin kauan, kunnes vesi on kirkasta. • Napauta suodatinyksikköä varoen ja poista ylimääräinen vesi. Jätä yksikkö kuivumaan suodatin alaspäin. • Jätä suodatinyksikkö kuivumaan täysin, vähintään 24 tunnin ajan. • Tarkista, että suodatinyksikkö on kuivunut täysin. • Asenna suodatinyksikkö takaisin palauttamalla se auki-asentoon ja kääntämällä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen. Suodatinyksikkö voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos pölynimurilla puhdistetaan hienoa pölyä tai sitä käytetään pääasiassa tehokkaan imun tilassa. Suodatinyksikköä ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen. TUKOKSET - AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU • Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu. • Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laitteen virta saattaa katketa automaattisesti. • Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun moottori saa useita impulsseja (l. kytketään nopeasti peräkkäin päälle ja pois päältä) ja tukosmerkkivalo syttyy. • Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää. • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukosten tarkistusta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. TUKOSTEN TARKASTAMINEN Moottori saa useita impulsseja ja tukosmerkkivalo syttyy, jos laitteessa on tukos. Poista tukos noudattamalla seuraavia ohjeita: • Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukoksen etsimistä. Varo vetämästä ON-kytkintä. • Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää. • Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi. • Tukosten tarkastamiseksi laitteen päärungossa irrota läpinäkyvä säiliö sen puhdistukseen annettujen ohjeiden mukaisesti ja poista tukokset. • Jos tukosten poistaminen ei onnistu, harjastangot pitää ehkä poistaa. Noudata alla olevia ohjeita: – – Katso ohjeet pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen poistamiseen osiosta "Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen pesu". Poista tukos ja palauta harjastangot paikoilleen osiossa "Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen pesu" kuvatulla tavalla. Varmista, että kiinnike on käännetty kokonaan ja että tyvilevy ja harjastangot on hyvin kiinni ennen laitteen käyttämistä. – – Poista harjastanko moottoroidusta monisuulakkeesta avaamalla kiinnitin kolikolla ja liu’uttamalla sitten harjastangot puhdistuspäästä. Poista tukos. Aseta harjastanko paikalleen ja kiinnitä se kiristämällä kiinnitin. Varmista ennen laitteen käyttöä, että harjastanko on tukevasti kiinni. • Tässä tuotteessa on hiilikuituharjat. Ole varovainen, jos kosket niihin, sillä ne voivat aiheuttaa pienimuotoista ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen. • Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä. • Takuu ei kata tukosten poistamista. LATAUS JA SÄILYTYS • Laite sammuu, jos akun lämpötila laskee alle 3 °C:n. Tämä suojelee moottoria ja akkua. Älä lataa laitetta ja siirrä sitä sitten säilytystä varten paikkaan, jossa lämpötila on alle 3 °C. • Pidentääksesi akun käyttöikää vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen. Anna akun jäähtyä muutaman minuutin ajan. • Vältä laitteen käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa laitetta käymään viileämpänä ja pidentää akun latauksen kestoa ja käyttöikää. AKUN TURVAOHJEET • Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. • Käytä ainoastaan Dyson-laturia. • Akku on suljettu yksikkö, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaroja. Jos akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, vaan tulee noudattaa seuraavia varotoimia: – – Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä. – – Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärtymistä. Siirry raittiiseen ilmaan ja käänny lääkärin puoleen. – – Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärtymistä. Huuhtele silmiä vedellä välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen. – – Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi paikallisten määräysten mukaisesti. HUOM. Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran, jos sitä käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60°C lämpötilassa. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen. VERKKOTUESTA • Online-ohje, vinkkejä, videoita ja hyödyllistä tietoa Dysonista. www.fi.dyson.com/support LAITTEEN HÄVITTÄMINEN • Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. • Akku on irrotettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä. • Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisella tavalla. • Hävitä käytetty suodatinyksikkö paikallisten asetusten ja säännösten mukaisesti. • Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU- alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti. DYSON-ASIAKASPALVELU KIITOS, ETTÄ VALITSIT DYSON-LAITTEEN. Kun olet rekisteröinyt 2 vuoden takuun, se kattaa Dyson-laitteen osat ja työn 2 vuoden ajan ostopäivästä alkaen takuuehtojen mukaisesti. Jos sinulla on jotakin kysyttävää Dyson-laitteestasi, löydät Dyson-laitteita koskevia ohjeita, yleisiä neuvoja sekä hyödyllistä tietoa osoitteesta www.fi.dyson.com/support.
Sivu: 4
64 Vaihtoehtoisesti voit soittaa Dysonin asiakaspalveluun. Valmistaudu kertomaan laitteen sarjanumero sekä ostopäivä ja -paikka. Jos Dyson-laitteesi tarvitsee korjausta, kysy asiakaspalvelustamme saatavilla olevista vaihtoehdoista. Jos Dyson-laitteesi takuu on voimassa ja kattaa korjauksen, korjaus on maksuton. REKISTERÖIDY DYSON-LAITTEEN OMISTAJAKSI Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Rekisteröi takuu 30 päivän kuluessa ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröitymällä heti ostoksen tekemisen jälkeen. Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivämäärästä. Voit tehdä tämän kolmella tavalla: • Osoitteessa www.fi.dyson.com • Soittamalla Dysonin asiakaspalveluun numeroon 020 741 1660 . • Täyttämällä oheisen lomakkeen ja postittamalla sen meille. Rekisteröitymällä verkossa tai puhelimitse toimit seuraavasti: • Suojaat sijoitustasi kaksivuotisella osia ja työtä koskevalla takuulla. • Saat hyödyllisiä vinkkejä koneen käytöstä. • Saat asiantuntevia neuvoja Dysonin puhelinpalvelusta. • Kuulet ensimmäisenä uusimmista keksinnöistämme. • Rekisteröityminen vie vain muutaman minuutin, ja tarvitset vain sarjanumeron. 2 VUODEN TAKUUN EHDOT DYSONIN MYÖNTÄMÄN 2 VUODEN TAKUUN EHDOT MITÄ TAKUU KATTAA • Sellaisen Dyson-laitteen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toimintavika 2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan). • Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa. • Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. MITÄ TAKUU EI KATA Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä: • Vahinko, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunut vaurio tai Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä aiheutunut vaurio. • Laitteen käyttö muussa kuin normaalissa kotikäytössä. • Sellaisten osien käytön aiheuttamat vauriot, joita ei ole koottu tai asennettu Dysonin ohjeiden mukaisesti. • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käytön aiheuttamat vauriot. • Virheellinen asennus (ellei se ole valtuutetun huollon suorittama). • Muun kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset tai muutokset. • Tukokset – katso käyttöohjeista ohjeet tukosten löytämiseksi ja poistamiseksi. • Normaali kuluminen (sulake, harjatanko ym.). • Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan tai laastin imuroimiseen. • Akun varauksen purkausaika akun iästä tai käytöstä johtuen (soveltuvin osin). Jos et ole varma siitä, mitä takuusi kattaa, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. TAKUUN YHTEENVETO • Takuu astuu voimaan ostopäivästä alkaen (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä). • Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus. • Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä. • Kaikki vaihdetut osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. TÄRKEITÄ TIETOSUOJATIETOJA Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä: • Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten. • Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille ja käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. (privacy.dyson.com) GR ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ DYSON ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΙΣ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ DYSON. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΒΑΣΗΣ • Αποσυσκευάστε την επιτοίχια βάση, το φις και το φυλλάδιο εγκατάστασης. • Επιλέξτε τη θέση της επιτοίχιας εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σωληνώσεις (αερίου, νερού ή αέρος), καλώδια ρεύματος και γενικά καλωδιώσεις ή κανάλια απευθείας πίσω από τη θέση τοποθέτησης. • Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο φυλλάδιο Εγκατάστασης. • Κουμπώστε τα προσαρτήματα στη θέση τους. • Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιτοίχια βάση. • Συνδέστε το φις στην επιτοίχια βάση και ενεργοποιήστε για να φορτίσει. • Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως. Η επιτοίχια βάση πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα (ενδέχεται να ισχύει επίσης κρατική και τοπική νομοθεσία). Η Dyson συνιστά τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού, γυαλιών και υλικών ασφαλείας, κατά την εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης. ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ • Αφαιρέστε τη συσκευή από την επιτοίχια βάση. • Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη. Πριν τη χρήση της συσκευής σε δάπεδα, χαλιά και μοκέτες, διαβάστε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή. Η χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένους τύπους χαλιών ή δαπέδων. Ορισμένα είδη χαλιών ενδέχεται να βγάλουν χνούδι κατά την χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας. Αν συμβεί αυτό, συνιστάται ο καθαρισμός χωρίς το περιστρεφόμενο εργαλείο δαπέδων και η παροχή συμβουλής από τον αντίστοιχο κατασκευαστή. ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΛΥΧΝΊΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΏΝ Βλάβη μπαταρίας, επικοινωνήστε με τη Γραμμή βοήθειας της Dyson Βλάβη κύριου σώματος - επικοινωνήστε με τη Γραμμή βοήθειας της Dyson Βλάβη φορτιστής, επικοινωνήστε με τη Γραμμή βοήθειας της Dyson Φόρτιση σε εξέλιξη, λίγο φορτισμένη Φόρτιση σε εξέλιξη, μέτρια φορτισμένη Φόρτιση σε εξέλιξη, σχεδόν πλήρως φορτισμένη Πλήρης φόρτιση Πλήρως φορτισμένη Μέτρια φορτισμένη Λίγο φορτισμένη Κενή, απαιτείται φόρτιση

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Cyclone V10 Absolute, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Cyclone V10 Absolute

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: Dyson
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: Cyclone V10 Absolute
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kiinalainen