Dyson Cyclone V10 Absolute käyttöohjeet

Katso tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Imuri
  • Malli/nimi: Cyclone V10 Absolute
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 20
21
4. Laitetta tulee käyttää AINOASTAAN kuivissa
paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai
märillä pinnoilla.
5. Älä kosketa mitään pistokkeen tai laitteen
osaa märin käsin.
6. Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai
pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto
vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan
tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa
virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi.
7. Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen
on kohdistunut kova isku, se on pudonnut,
vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut
veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys
Dysonin asiakaspalveluun.
8. Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota
yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura
laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon.
9. Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa
kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa
kuumilta pinnoilta. Virtajohtoa ei saa jättää
oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja
tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun
kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä
siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen
virtajohdon yli.
10. Älä irrota pistotulppaa vetämällä
virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta
pitämällä kiinni pistotulpasta; älä
vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei
ole suositeltavaa.
11. Laitteella ei saa imuroida vettä.
12. Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä,
kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria
paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita
tai höyryjä.
13. Älä imuroi palavia tai savuavia
materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai
kuumaa tuhkaa.
14. Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut
ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja
liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta.
Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa
osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa
laittaa suuhun.
15. Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä.
Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on
tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä,
nukasta, hiuksista tms. ilmavirtaa haittaavista
tukoksista.
16. Käytä vain Dysonin suosittelemia
lisävarusteita ja osia.
17. Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai
suodatin on pois paikoiltaan.
18. Irrota laite verkkovirrasta, jos se on pitkään
käyttämättä, sekä ennen puhdistusta
tai huoltoa.
19. Ole erityisen varovainen
imuroidessasi portaita.
20. Älä asenna, lataa tai käytä laitetta
ulkotiloissa, kylpyhuoneessa tai alle kolmen
metrin etäisyydellä uima-altaasta. Älä käytä
kosteilla pinnoilla äläkä altista kosteudelle,
sateelle tai lumelle.
21. Käytä ainoastaan Dyson-latureita tämän
Dyson-laitteen lataamiseen. Käytä
ainoastaan Dyson-akkuja: muiden akkujen
käyttö voi johtaa räjähdykseen sekä henkilö-
ja aineellisiin vahinkoihin.
22. PALOVAROITUS – Älä sijoita tuotetta
hellan tai muun kuuman pinnan päälle tai
läheisyyteen äläkä polta laitetta, vaikka se
olisi pahasti vahingoittunut. Akku voi syttyä
tuleen tai räjähtää.
23. Laite tulee sammuttaa aina ennen
moottoroidun harjasuulakkeen kiinnittämistä
ja irrottamista.
24. TULIPALON VAARA – Älä lisää mitään
tuoksua tai tuoksuvaa tuotetta tämän laitteen
suodattimiin. Näiden tuotteiden kemikaalit
ovat herkästi syttyviä ja voivat aiheuttaa
laitteen syttymisen tuleen.
LUE JA SÄILYTÄ
NÄMÄ OHJEET
Tämä laite on tarkoitettu
vain kotitalouskäyttöön.
Älä käytä avotulen
läheisyydessä.
Älä säilytä
lämmönlähteiden
läheisyydessä.
Älä imuroi vettä tai
muita nesteitä.
Älä imuroi palavia
esineitä.
Älä laita käsiä
harjasuulakkeen
läheisyyteen laitteen
ollessa käytössä.
Älä sijoita
hellan päälle tai
läheisyyteen.
Sivu: 61
62
• Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis
apparatet anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet anvendes i
Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig,
og den samme model som dette apparat sælges med samme spænding i det
pågældende land.
HVAD ER IKKE DÆKKET?
Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af:
• Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse,
misbrug og forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der
ikke er i overensstemmelse med Dysons brugervejledning.
• Brug af apparatet til andet end normale husholdningsformål.
• Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
• Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
• Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
• Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets
autoriserede agenter.
• Blokering –se Dysons brugervejledning for nærmere oplysninger om, hvordan man
undersøger for og fjerner blokeringer.
• Normal slitage (f.eks. sikring, børstestang osv.).
• Brug af dette apparat til murbrokker, aske og puds.
• Reduktion i batteriets afladningstid som følge af batteriets alder eller brug (hvor det
er relevant).
Kontakt Dysons helpline, hvis du er i tvivl om, hvad garantien dækker.
OPSUMMERING AF DÆKNINGEN
• Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne
ligger senere).
• Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation (både orginal og efterfølgende),
før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat. Uden dette bevis
vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen
eller følgesedlen.
• Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
• Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
• Reparation eller udskiftning af dit Dyson-apparat under garantien forlænger
ikke garantiperioden.
• Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.
VIGTIGE OPLYSNINGER VEDR. DATABESKYTTELSE
Når du registrerer dit Dyson-produkt:
• Du skal give os grundlæggende kontaktoplysninger for at kunne registrere dit
produkt og give os mulighed for at understøtte din garanti.
• Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage
kommunikation fra os. Hvis du vælger at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi
sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste innovationer.
Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger,
du deler med os, som det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige
oplysninger, som findes på vores hjemmeside: privacy.dyson.com
FI
DYSON-LAITTEEN KÄYTTÖ
OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄN DYSON-KÄYTTÖOHJEEN KOHTA ”TÄRKEITÄ
TURVAOHJEITA”, ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTÖN.
TELAKOINTIASEMAN ASENNUS
• Pura telakka, pistoke ja asennusvihkonen pakkauksesta.
• Valitse telakalle asennuspaikka ja varmista, ettei suoraan sen takana ole putkia
(kaasu, vesi tai ilma), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia.
• Seuraa asennusvihkosen ohjeita.
• Napsauta lisäkkeet paikoilleen.
• Pane laite telakkaan.
• Pane telakan virtajohto sähköpistorasiaan ja aloita lataus kytkemällä virta päälle.
• Laitteen on oltava täysin ladattu ennen ensimmäistä käyttöä.
Telakan asennuksessa on noudatettava määräyksiä ja suosituksia (huomioi
paikalliset lait ja asetukset).
Dyson suosittelee käyttämään suojavaatteita, suojalaseja ja materiaaleja
asennuksen/korjauksen aikana tarpeen mukaan.
IMUROINTI
• Poista laite telakasta.
• Varmista, että puhdistimen pään tai työkalun alapinta on puhdas eikä siinä ole
vieraita esineitä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja
mattojen imurointia.
Laitteen harjasuulake saattaa vaurioittaa tietyntyyppisiä mattoja ja lattiapintoja.
Jotkin matot voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörivällä harjasuulakkeella.
Jos näin tapahtuu, suosittelemme imuroimaan ilman moottoroitua lattiasuulaketta
ja kääntymään lattiamateriaalin valmistajan puoleen.
VALOT LATAUKSEN AIKANA
VALOT KÄYTÖN AIKANA
VIANMÄÄRITYS VALOILLA
SUODATIN- JA TUKOSMERKKIVALOLEDIT
LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN
• Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-merkkiin asti. Älä täytä säiliötä sen yli.
• Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen läpinäkyvän pölysäiliön
tyhjentämistä. Varo vetämästä ON-kytkintä.
• Älä vedä ”ON”-kytkintä tyhjennettäessä.
• Poista putki painamalla punaista putken irrotuspainiketta ja vetämällä
pois rikkasäiliöstä.
• Lian irrottaminen:
–
– Pidä laitetta siten, että sen rikkasäiliö osoittaa alas.
–
– Paina säiliön punaista avausnappia voimakkaasti.
Lataa, alhainen varaus
Lataa, keskitason varaus
Lataa, lähes täysi
Täysi lataus
Korkea varaustaso
Keskitason varaustaso
Matala varaustaso
Tyhjä, pitää ladata
Akkuvirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
Runkovirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
Laturivirhe. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
Tukosmerkkivalo
Suodatinyksikkö ei ole oikein paikallaan
Katso akkua koskeva osio
Suodatinyksikkö pitää pestä
Sivu: 62
63
–
– Säiliö liukuu alaspäin, jolloin kotelo samalla puhdistuu.
–
– Tämän jälkeen säiliön pohja aukeaa.
–
– Säiliön pohja ei aukea, jos punaista nappia ei ole painettu pohjaan asti.
Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussiin tyhjennyksen aikana välttääksesi
kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa. Irrota läpinäkyvä pölysäiliö
varovasti pussista. Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan.
LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN
(VALINNAINEN)
Jos läpinäkyvä pölysäiliö tarvitsee puhdistaa:
• Seuraa ohjeita kohdassa "Läpinäkyvän säiliön tyhjentäminen".
• Vapauta rikkasäiliö painamalla säiliön ohjaimessa olevaa punaista painiketta ja
liu'uta säiliö irti ohjaimesta.
• Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kostealla liinalla.
• Varmista, että läpinäkyvä rikkasäiliö ja tiivisteet ovat täysin kuivia ennen
niiden kiinnittämistä.
• Läpinäkyvän säiliön asentaminen takaisin:
–
– Aseta varsi säiliön ohjaimeen.
Sulje läpinäkyvä rikkasäiliö painamalla säiliön pohjaa ylöspäin, kunnes läpinäkyvä
rikkasäiliö ja säiliön pohja napsahtavat paikoilleen.
Läpinäkyvää rikkasäiliötä ei pidä pestä astianpesukoneessa eikä se kestä
puhdistusaineita, kiillotusaineita tai ilmanraikastimia. Niiden käyttö voi
vahingoittaa laitetta.
SUODATIN- JA TUKOSMERKKIVALOLEDIT
Laitteessa on kaksi merkkivaloa, jotka ilmaisevat yksinkertaisen huollon tarpeen.
• Suodattimen merkkivalo vilkkuu, jos suodatin ei ole kunnolla paikallaan. Noudata
suodattimen uudelleenkiinnitysohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu”
-osiosta.
• Suodattimen merkkivalo palaa tasaisesti, jos suodatin pitää pestä. Noudata
suodattimen pesuohjeita, jotka löytyvät ”Suodatinyksikön pesu” -osiosta.
• Tukoksen LED-merkkivalo syttyy, jos laitteessa on tukos. Noudata tukostenpoisto-
ohjeita, jotka löytyvät ”Tukosten etsintä” -osiosta.
PESTÄVÄT OSAT
Laitteessasi on pestäviä osia, jotka vaativat säännöllistä puhdistusta. Noudata alla
olevia ohjeita.
HARJASUULAKKEIDEN PESEMINEN
Laitteessasi on kaksi pestävää harjasuulaketta. Tarkista ja pese ne suorituskyvyn
ylläpitämiseksi säännöllisesti seuraavien ohjeiden mukaan.
• Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen harjasuulakkeen irrottamista. Varo
vetämästä ON-kytkintä.
Harjasuulakkeiden poistaminen, peseminen ja vaihto:
• Katso alla olevien ohjeiden vieressä olevia Harjasuulakkeiden peseminen -kuvia.
• Käännä puhdistuspää ylösalaisin niin, että puhdistuspään alapuoli on sinuun
päin. Käännä kiinnitintä kolikolla neljänneksen verran vastapäivään, kunnes se
naksahtaa lukitsemattomaan asentoon.
• Kierrä päätytulppa avoimeen asentoon. Liu'uta suuri harjasuulake varoen
puhdistuspäästä poispäin.
• Poista päätytulppa suuresta harjastangosta. Älä pese päätytulppaa.
• Nosta pieni harjasuulake pois kahdeksankulmaisesta päästä ja vedä sitä
puhdistuspäästä poispäin.
• Hold børstestengene under rennende vann, og gni dem varsomt for å fjerne lo
og støv.
• Aseta molemmat harjasuulakkeet pystyasentoon. Varmista, että suuri harjasuulake
asetetaan kuvan mukaisesti pystyasentoon. Anna kuivua täysin vähintään 24
tunnin ajan.
• Tarkista ennen vaihtoa, että harjasuulakkeet ovat kuivuneet täysin. Aseta
pieni harjasuulake paikalleen ennen suurta harjasuulaketta. Aseta pienen
harjasuulakkeen pyöreä pää paikalleen. Työnnä kahdeksankulmaista päätä
alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
• Kiinnitä päätytulppa uudelleen harjasuulakkeeseen.
• Liu'uta suuri harjasuulake takaisin puhdistuspäähän moottorin ympärille.
Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun päätytulppa
on paikallaan, kierrä se takaisin suljettuun asentoon.
• Päätytulpan pitäisi olla kuvan mukaisesti avoimessa asennossa. Kun se on
paikallaan, kierrä päätytulppa takaisin suljettuun asentoon.
• Sulje kiinnitin kääntämällä sitä neljänneskierroksen verran myötäpäivään.
Varmista, että kiinnitin on suljettu kokonaan ja että harjasuulakkeet on
kiinnitetty tukevasti.
SUODATINYKSIKÖN PESEMINEN
Tarkasta ja pese suodatinyksikkö ohjeiden mukaan suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
• Poista suodatinyksikkö kääntämällä sitä vastapäivään avoimeen asentoon. Vedä se
varoen irti laitteesta.
• Pese suodatinyksikön sisäosa ensin. Pidä se pystysuorassa kylmän, juoksevan
veden alla ja pyöräyttele.
• Pese suodatinyksikön ulko-osa. Täytä yksikkö kylmällä vedellä, peitä avoin pää
kädelläsi ja ravista varoen.
• Pese suodatinyksikön sisä- ja ulko-osia niin kauan, kunnes vesi on kirkasta.
• Napauta suodatinyksikköä varoen ja poista ylimääräinen vesi. Jätä yksikkö
kuivumaan suodatin alaspäin.
• Jätä suodatinyksikkö kuivumaan täysin, vähintään 24 tunnin ajan.
• Tarkista, että suodatinyksikkö on kuivunut täysin.
• Asenna suodatinyksikkö takaisin palauttamalla se auki-asentoon ja kääntämällä
myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Suodatinyksikkö voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos pölynimurilla
puhdistetaan hienoa pölyä tai sitä käytetään pääasiassa tehokkaan imun tilassa.
Suodatinyksikköä ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen,
kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen.
TUKOKSET - AUTOMAATTINEN VIRRANKATKAISU
• Laitteessa on automaattinen virrankatkaisu.
• Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laitteen virta saattaa katketa automaattisesti.
• Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun moottori saa useita impulsseja (l. kytketään
nopeasti peräkkäin päälle ja pois päältä) ja tukosmerkkivalo syttyy.
• Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää.
• Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukosten tarkistusta. Näiden
varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.
• Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä.
• Takuu ei kata tukosten poistamista.
TUKOSTEN TARKASTAMINEN
Moottori saa useita impulsseja ja tukosmerkkivalo syttyy, jos laitteessa on tukos.
Poista tukos noudattamalla seuraavia ohjeita:
• Varmista, että laite on irrotettu laturista ennen tukoksen etsimistä. Varo vetämästä
ON-kytkintä.
• Älä pidä laitetta käynnissä tarkastaessasi sitä tukosten varalta. Näiden varotoimien
laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Anna jäähtyä ennen tukosten etsintää.
• Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi.
• Tukosten tarkastamiseksi laitteen päärungossa irrota läpinäkyvä säiliö sen
puhdistukseen annettujen ohjeiden mukaisesti ja poista tukokset.
• Jos tukosten poistaminen ei onnistu, harjastangot pitää ehkä poistaa. Noudata alla
olevia ohjeita:
–
– Katso ohjeet pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen poistamiseen osiosta
"Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen pesu". Poista tukos ja palauta
harjastangot paikoilleen osiossa "Pehmeän rullasuulakkeen harjastankojen
pesu" kuvatulla tavalla. Varmista, että kiinnike on käännetty kokonaan ja että
tyvilevy ja harjastangot on hyvin kiinni ennen laitteen käyttämistä.
–
– Poista harjastanko moottoroidusta monisuulakkeesta avaamalla kiinnitin
kolikolla ja liu’uttamalla sitten harjastangot puhdistuspäästä. Poista tukos.
Aseta harjastanko paikalleen ja kiinnitä se kiristämällä kiinnitin. Varmista ennen
laitteen käyttöä, että harjastanko on tukevasti kiinni.
• Tässä tuotteessa on hiilikuituharjat. Ole varovainen, jos kosket niihin, sillä ne voivat
aiheuttaa pienimuotoista ihon ärtymistä. Pese kätesi harjasten käsittelyn jälkeen.
• Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä.
• Takuu ei kata tukosten poistamista.
LATAUS JA SÄILYTYS
• Laite sammuu, jos akun lämpötila laskee alle 3 °C:n. Tämä suojelee moottoria
ja akkua. Älä lataa laitetta ja siirrä sitä sitten säilytystä varten paikkaan, jossa
lämpötila on alle 3 °C.
• Pidentääksesi akun käyttöikää vältä lataamista heti akun tyhjentymisen jälkeen.
Anna akun jäähtyä muutaman minuutin ajan.
• Vältä laitteen käyttöä akun ollessa lattiapintaa vasten. Tämä auttaa laitetta
käymään viileämpänä ja pidentää akun latauksen kestoa ja käyttöikää.
AKUN TURVAOHJEET
• Jos akku on vaihdettava, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
• Käytä ainoastaan Dyson-laturia.
• Akku on suljettu yksikkö, joka ei normaaleissa olosuhteissa aiheuta vaaroja. Jos
akusta kuitenkin jostain syystä vuotaa nestettä, nesteeseen ei saa koskea, vaan
tulee noudattaa seuraavia varotoimia:
–
– Aineen joutuminen iholle: voi aiheuttaa ihoärsytystä. Pese saippualla ja vedellä.
–
– Aineen hengittäminen: voi aiheuttaa hengitysteiden ärtymistä. Siirry raittiiseen
ilmaan ja käänny lääkärin puoleen.
–
– Aineen joutuminen silmiin: voi aiheuttaa ärtymistä. Huuhtele silmiä vedellä
välittömästi vähintään 15 minuutin ajan. Käänny lääkärin puoleen.
–
– Hävittäminen: käsittele akkua suojakäsineillä ja hävitä se välittömästi
paikallisten määräysten mukaisesti.
HUOM.
Tässä imurissa käytetty akku voi aiheuttaa tulipalon tai kemikaalivuodon vaaran,
jos sitä käsitellään väärin. Älä pura akkua, aiheuta oikosulkua tai käytä yli 60°C
lämpötilassa. Pidä akku pois lasten ulottuvilta. Älä heitä akkua avotuleen.
VERKKOTUESTA
• Online-ohje, vinkkejä, videoita ja hyödyllistä tietoa Dysonista.
www.fi.dyson.com/support
LAITTEEN HÄVITTÄMINEN
• Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista.
Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen
mahdollisuuksien mukaan.
• Akku on irrotettava laitteesta ennen laitteen hävittämistä.
• Hävitä tai kierrätä akku paikallisten määräysten mukaisella tavalla.
• Hävitä käytetty suodatinyksikkö paikallisten asetusten ja säännösten mukaisesti.
• Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-
alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat
ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää
materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn
laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta
olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti.
DYSON-ASIAKASPALVELU
KIITOS, ETTÄ VALITSIT DYSON-LAITTEEN.
Kun olet rekisteröinyt 2 vuoden takuun, se kattaa Dyson-laitteen osat ja työn
2 vuoden ajan ostopäivästä alkaen takuuehtojen mukaisesti. Jos sinulla on jotakin
kysyttävää Dyson-laitteestasi, löydät Dyson-laitteita koskevia ohjeita, yleisiä
neuvoja sekä hyödyllistä tietoa osoitteesta www.fi.dyson.com/support.
Sivu: 63
64
Vaihtoehtoisesti voit soittaa Dysonin asiakaspalveluun. Valmistaudu kertomaan
laitteen sarjanumero sekä ostopäivä ja -paikka.
Jos Dyson-laitteesi tarvitsee korjausta, kysy asiakaspalvelustamme saatavilla
olevista vaihtoehdoista. Jos Dyson-laitteesi takuu on voimassa ja kattaa
korjauksen, korjaus on maksuton.
REKISTERÖIDY DYSON-LAITTEEN OMISTAJAKSI
Tuotteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. Rekisteröi takuu 30 päivän
kuluessa ostopäivämäärästä. Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta
palvelua rekisteröitymällä heti ostoksen tekemisen jälkeen. Säilytä ostokuitti
todisteena ostopäivämäärästä.
Voit tehdä tämän kolmella tavalla:
• Osoitteessa www.fi.dyson.com
• Soittamalla Dysonin asiakaspalveluun numeroon 020 741 1660 .
• Täyttämällä oheisen lomakkeen ja postittamalla sen meille.
Rekisteröitymällä verkossa tai puhelimitse toimit seuraavasti:
• Suojaat sijoitustasi kaksivuotisella osia ja työtä koskevalla takuulla.
• Saat hyödyllisiä vinkkejä koneen käytöstä.
• Saat asiantuntevia neuvoja Dysonin puhelinpalvelusta.
• Kuulet ensimmäisenä uusimmista keksinnöistämme.
• Rekisteröityminen vie vain muutaman minuutin, ja tarvitset vain sarjanumeron.
2 VUODEN TAKUUN EHDOT
DYSONIN MYÖNTÄMÄN 2 VUODEN TAKUUN EHDOT
MITÄ TAKUU KATTAA
• Sellaisen Dyson-laitteen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa
on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toimintavika
2 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole
saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).
• Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta
käytetään sen myyntimaassa.
• Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta
käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa,
Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä
varustettua mallia myydään kyseisessä maassa.
MITÄ TAKUU EI KATA
Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika
johtuu seuraavista syistä:
• Vahinko, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunut vaurio tai Dysonin
käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä aiheutunut vaurio.
• Laitteen käyttö muussa kuin normaalissa kotikäytössä.
• Sellaisten osien käytön aiheuttamat vauriot, joita ei ole koottu tai asennettu
Dysonin ohjeiden mukaisesti.
• Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden käytön
aiheuttamat vauriot.
• Virheellinen asennus (ellei se ole valtuutetun huollon suorittama).
• Muun kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien suorittamat korjaukset
tai muutokset.
• Tukokset – katso käyttöohjeista ohjeet tukosten löytämiseksi ja poistamiseksi.
• Normaali kuluminen (sulake, harjatanko ym.).
• Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan tai laastin imuroimiseen.
• Akun varauksen purkausaika akun iästä tai käytöstä johtuen (soveltuvin osin).
Jos et ole varma siitä, mitä takuusi kattaa, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
TAKUUN YHTEENVETO
• Takuu astuu voimaan ostopäivästä alkaen (tai toimituspäivästä, jos se on
myöhempi kuin ostopäivä).
• Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset
huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
• Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
• Kaikki vaihdetut osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
• Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
• Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.
TÄRKEITÄ TIETOSUOJATIETOJA
Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä:
• Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun
tarjoamista varten.
• Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita.
Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita, saat tietoja erikoistarjouksista sekä
uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille
osapuolille ja käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien
yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti. (privacy.dyson.com)
GR
ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ DYSON
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΆ ΤΙΣ «ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ» ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΗΣ DYSON.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΒΑΣΗΣ
• Αποσυσκευάστε την επιτοίχια βάση, το φις και το φυλλάδιο εγκατάστασης.
• Επιλέξτε τη θέση της επιτοίχιας εγκατάστασης και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
σωληνώσεις (αερίου, νερού ή αέρος), καλώδια ρεύματος και γενικά καλωδιώσεις ή
κανάλια απευθείας πίσω από τη θέση τοποθέτησης.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο φυλλάδιο Εγκατάστασης.
• Κουμπώστε τα προσαρτήματα στη θέση τους.
• Τοποθετήστε τη συσκευή στην επιτοίχια βάση.
• Συνδέστε το φις στην επιτοίχια βάση και ενεργοποιήστε για να φορτίσει.
• Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως.
Η επιτοίχια βάση πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους
ισχύοντες κώδικες και πρότυπα (ενδέχεται να ισχύει επίσης κρατική και τοπική
νομοθεσία).
Η Dyson συνιστά τη χρήση προστατευτικού ρουχισμού, γυαλιών και υλικών
ασφαλείας, κατά την εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης.
ΣΚΟΎΠΙΣΜΑ
• Αφαιρέστε τη συσκευή από την επιτοίχια βάση.
• Βεβαιωθείτε ότι η κάτω πλευρά της κεφαλής καθαρισμού ή του εξαρτήματος είναι
καθαρή και απαλλαγμένη από ξένα σώματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.
Πριν τη χρήση της συσκευής σε δάπεδα, χαλιά και μοκέτες, διαβάστε τις
προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
Η χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας στη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιές σε ορισμένους τύπους χαλιών ή δαπέδων. Ορισμένα είδη χαλιών ενδέχεται
να βγάλουν χνούδι κατά την χρήση της περιστρεφόμενης βούρτσας. Αν συμβεί
αυτό, συνιστάται ο καθαρισμός χωρίς το περιστρεφόμενο εργαλείο δαπέδων και η
παροχή συμβουλής από τον αντίστοιχο κατασκευαστή.
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ
ΛΥΧΝΊΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΏΝ
Βλάβη μπαταρίας, επικοινωνήστε με τη
Γραμμή βοήθειας της Dyson
Βλάβη κύριου σώματος - επικοινωνήστε με τη
Γραμμή βοήθειας της Dyson
Βλάβη φορτιστής, επικοινωνήστε με τη
Γραμμή βοήθειας της Dyson
Φόρτιση σε εξέλιξη, λίγο φορτισμένη
Φόρτιση σε εξέλιξη, μέτρια φορτισμένη
Φόρτιση σε εξέλιξη, σχεδόν πλήρως φορτισμένη
Πλήρης φόρτιση
Πλήρως φορτισμένη
Μέτρια φορτισμένη
Λίγο φορτισμένη
Κενή, απαιτείται φόρτιση

Kysymykset & vastaukset

Merkin Dyson Cyclone V10 Absolute ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Cyclone V10 Absolute

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Cyclone V10 Absolute, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Cyclone V10 Absolute suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.