Dyson Cu-Beam Duo käyttöohjeet

Katso tuotteen Dyson Cu-Beam Duo allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Ei luokiteltu
  • Malli/nimi: Cu-Beam Duo
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: , , , , ,

Sisällysluettelo

Sivu: 27
28
FI
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
ENNEN VALAISIMEN ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI
TÄMÄN OPPAAN JA ASENNUSOHJEIDEN SISÄLTÄMÄT OHJEET
JA VAROITUSMERKINNÄT.
VAROITUS
Sähköiskun vaara! Jos kotelo irrotetaan tai sitä käsitellään
varomattomasti, valaisimen sisällä olevat osat voivat aiheuttaa vahinkoa
tai vaurioitua pysyvästi. Valaisimen sisäisiä mekanismeja/osia ei saa
altistaa kosteudelle.
1. Kaikki sähköiset asennus- ja korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä
sähköasentaja tai Dysonin huoltoinsinööri voimassa olevien paikallisten
määräysten tai säädösten mukaisesti.
2. Älä liitä mitään DALI-/1-10V-/0-10V-/PWM-liittimiä verkkovirtaan.
DALI-johdoilla ei ole SELV-luokitusta, eikä niitä voi koskaan pitää
kosketusturvallisina. DALI-johtojen ja verkkojohtojen välillä on oltava
perus- tai paremman tason eristys.
3. Käytä kaksinkertaisia/vahvistettuja ja eristettyjä johtoja, kun kytket
valaisinta valaistuksen ohjausjärjestelmään ja 1–10 V / 0–10 V / PWM
-liittimiin.
4. Asianmukaisia asennusohjeita on paikallisissa ja kansallisissa
laitteeseen pääsyä koskevissa määräyksissä ja säädöksissä. Valaisin
on asennettava asennuskohteeseen soveltuvalla kiinnityksellä.
Määräysten noudattaminen ja asennuksen säädöstenmukaisuus on
asentajan vastuulla.
5. Jos jokin laitteen osa ei toimi asianmukaisesti, siihen on kohdistunut
kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai
ollut kosketuksissa veteen, lopeta valaisimen käyttö ja ota yhteys
Dysonin asiakaspalveluun.
6. HUOMIO: Tämä valaisin saattaa tuottaa vaarallista optista säteilyä.
Älä katso suoraan valonlähteeseen. Voi vahingoittaa silmiä.
Valaisin on sijoitettava siten, ettei pitkäaikainen katsominen suoraan
valonlähteeseen alle 0,6 metrin etäisyydeltä ole todennäköistä.
7. Älä asenna tai käytä laitetta vaurioituneen kiinnitysjohdon kanssa.
Vaurioituneen kiinnitysjohdon saa vaihtaa ainoastaan Dyson,
valtuutettu huoltoliike tai asianmukaisesti koulutettu henkilö
vaaratilanteen välttämiseksi.
8. Valaisinta voidaan käyttää ohjausjärjestelmissä, jotka ovat yhteensopivia
DALI-/1-10V-/0-10V-/PWM-johdinten kanssa.
9. Puhdista laite kuivalla, nukkaamattomalla liinalla tai paineilmalla (joissa
ei ole liuottimia eikä kosteutta). Varmista, että valaisin on sammutettuna
ennen puhdistusta.
10. Tarkista, ettei poraus-/kiinnityskohdan takana ole putkia (kaasu, vesi,
ilmastointi), sähkökaapeleita, johtoja tai kanavia.
11. Varmista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen arvokilven merkintöjä.
Jos valaisin on kytketty johonkin muuhun kuin valaisimen arvokilvessä
ilmoitettuun virtalähteeseen, valaisimen käyttö ei ole asianmukaista/
turvallista ja se saattaa aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa.
12. Valaisin on maadoitettava.
13. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kuiviin sisätiloihin. Käyttölämpötila-
alue 0–40 °C ja suhteellinen kosteus 10–95 % (ei tiivistyvä).
LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Sivu: 28
29
FI
KIITOS, ETTÄ VALITSIT DYSON-VALAISIMEN
DYSONIN ASIAKASPALVELU
Takuu kattaa valaisimen 5 vuoden ajan ostopäivästä lähtien takuuehtojen mukaisesti.
Rekisteröi takuusi nyt osoitteessa www.dyson.com
Jos sinulla on kysyttävää valaisimesta, soita Dysonin asiakaspalveluun ja kerro valaisimen sarjanumero sekä
ostopäivämäärä ja -paikka.
Kirjoita sarjanumero tähän mahdollista tulevaa tarvetta varten.
Sarjanumero löytyy laatikon rekisteröintilomakkeesta sekä suuresta tietotarrasta, joka löytyy ohjainkotelon sisältä, kun
valaisin puretaan pakkauksesta.
Tämä kuva on vain esimerkki.
Täydellinen asennusopas löytyy valaisimen pakkauksesta. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa valaisimen oikeasta
asennuksesta. Näitä ohjeita (ml. sähköjohtojen reititys) TÄYTYY noudattaa tarkasti. Takuu ei kata virheellisen asennuksen
aiheuttamia vaurioita.
Tämän käyttöoppaan ja asennusoppaan ohjeita on noudatettava täsmällisesti. Ohjeista poikkeaminen voi johtaa
vialliseen toimintaan, henkilö- ja/tai aineellisiin vahinkoihin. Dyson ei ole velvollinen korvaamaan henkilö- tai aineellisia
vahinkoja tai mitään liikevaihdon tai myyntitulojen menetyksiä, jos sinä, henkilökuntasi tai asennus- tai huoltoteknikot
eivät noudata käyttöohjeessa ja asennusoppaassa annettuja ohjeita.
TAKUU
DYSONIN MYÖNTÄMÄN 5 VUODEN TAKUUN EHDOT
Jos olet rekisteröinyt valaisimesi verkossa, takuusi alkaa ostopäivästä. Säilytä ostotositteesi. Jos hallussasi ei ole
ostotositetta, takuu alkaa 90 päivää Dysonin tietojen mukaisen valmistuspäivän jälkeen.
Myytäessä tätä valaisinta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos valaisin on asennettu ja sitä käytetään sen
myyntimaassa tai (ii) jos valaisin on asennettu ja sitä käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa,
Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa samalla nimellisjännitteellä
varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. Myytäessä tätä valaisinta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos
valaisin asennetaan ja sitä käytetään sen myyntimaassa.
MITÄ TAKUU KATTAA
5 VUODEN TAKUU
Takuu kattaa kaikki valaisimen tehdasosat alkuperäisvikojen, valmistusainevirheiden ja työvirheiden osalta 5 vuoden ajan
takuukauden alkamisesta, kun laitetta käytetään valmistajan käyttö- ja asennusoppaiden mukaisesti.
• Kaikki palautetut ja Dysonin vaihtamat osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
• Laitteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
• Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.
MITÄ TAKUU EI KATA
Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä:
• Vahingot, huolimattomuudesta, tahattomasta tai tahallisesta väärinkäytöstä tai ilkivallasta aiheutuneet vauriot tai
vauriot, jotka ovat syntyneet Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä.
• Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelemia tai Dysonin ohjeiden
mukaisesti asennettuja.
• Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden aiheuttamia vaurioita.
• Viallinen asennus tai asennus, jossa ei ole noudatettu tarkasti Dysonin antamia asennusohjeita (ellei asennusta
suorittanut Dyson).
• Dysonin ohjeiden vastaisesti suoritetut korjaukset tai muutokset.
• Ulkoisista lähteistä kuten kuljetuksesta, säästä, sähkökatkoksista tai ylijännitteestä johtuvia vaurioita.
• Normaali kuluminen (sulake, ym.).
• Vaurioita, jotka johtuvat veden pääsystä laitteen sisään, kun laitetta on puhdistettu tai hoidettu tässä käyttöoppaassa
kielletyllä tavalla.
• Kaikenlaiset sähkö-, tulva- tai rakennevauriot tai liiketoiminnan tai tulojen menetys tuotevian vuoksi.
Jos et ole varma siitä, mitä takuu kattaa, ota yhteys Dysoniin (tiedot löytyvät takakannesta).
TAKUUN EHDOT
• Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö
veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
TÄRKEITÄ TIETOSUOJATIETOJA
Dyson-tuotteen rekisteröinnin yhteydessä:
• Tarvitsemme perusyhteystietosi tuotteen rekisteröimistä ja takuun tarjoamista varten.
• Voit valita rekisteröitymisen yhteydessä, haluatko saada Dysonilta tiedotteita. Jos sallit Dysonin lähettää tiedotteita,
saat tietoja erikoistarjouksista sekä uusimmista innovaatioista. Dyson ei koskaan myy tietojasi kolmansille osapuolille,
ja se käyttää antamiasi tietoja ainoastaan Dysonin sivustolla olevien yksityisyydensuojakäytäntöjen mukaisesti privacy.
dyson.com.
TÄRKEÄÄ TIETOA
• Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä pään, on koko
valaisin vaihdettava.
• Jos valaisimesi tarvitsee huoltoa, soita Dysonin asiakaspalveluun. Vieraile myös verkkosivustolla osoitteessa
www.dyson.com
Tärkeä vain Cu-Beam Duo -tuotetta koskeva huomio:
• Kytkettäessä DALI-hallintajärjestelmä ainoastaan himmennystoiminto on mahdollinen hallintajärjestelmän kautta.
Valojakauman säätäminen ylä- ja alasuunnassa on tehtävä manuaalisesti valaisimen takaosan säätökiekolla.
Lisätietoja on asennusoppaassa.
Vaihtoehtoisesti DALI-järjestelmää käytettäessä voidaan asentaa yksittäinen DALI analogiseen muuntimeen
(0–10 / 1–10 / PWM) sekä hämärrys- että valonjakelutuloissa. Varmista, että ajurissa valitaan oikea asetus. Lisätietoja
on asennusoppaassa.
• 0–10 / 1–10 / PWM-järjestelmien kanssa sekä himmennystä että valojakaumaa ylä- ja alasuunnassa voi säätää
hallintajärjestelmän kautta.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s

Kysymykset & vastaukset

Merkin Dyson Cu-Beam Duo ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Cu-Beam Duo

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Cu-Beam Duo, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Cu-Beam Duo käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Cu-Beam Duo suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.