Dyson Airblade Tap AB09 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Dyson Airblade Tap AB09 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 60 sivua.

Sivu: 1
34 DIN GARANTI Vilkår og betingelser for Dysons 5 års garanti. Hvis du har registreret din enhed online, vil din garanti gælde fra købsdatoen. Gem venligst dit købsbevis. Hvis du ikke har et købsbevis, vil din garanti gælde fra 90 dage efter den fremstillingsdato, som fremgår af Dysons optegnelser. Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er købt, eller (ii) hvis apparatet installeres og anvende i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig at den samme model som dette apparat sælges med den samme spænding i det pågældende land. Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er købt. HVAD ER DÆKKET? 5 Års Garanti Alle fabriksdele til din håndtørrer er dækket mod fabriksfejl, materialer og udførelse i fem år fra garantiens startdato, når apparatet bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. Ring venligst til Dysons Helpline, hvis du har brug for flere oplysninger. I tilfælde af at der opstår elektriske fejl, vil Dyson inden for garantiperioden udføre reparationen uden at kræve betaling for arbejdstid. Udskiftning af vandhane, samling af motorhus, filter og spole er ikke omfattet af arbejdstid. Hvis disse dele går i stykker, vil reservedele blive leveret, så kunden kan installere dem på stedet Kontakt Dyson Helpline, hvis du har behov for yderligere oplysninger. • Enhver reservedel, som returneres og udskiftes af Dyson, tilhører Dyson. • Reparation eller udskiftning af din under garantien forlænger ikke garantiperioden. • Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger. HVAD ER IKKE DÆKKET? Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af: • Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, bevidst eller ubevidst misbrug, forsømmelse, hærværk, skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningens beskrivelse. • Anvendelse af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner. • Anvendelse af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter. • Forkert installation eller installation, som ikke er foretaget i overensstemmelse med Dysons installationsvejledning (undtagen hvis apparatet er installeret af Dyson). • Reparationer eller ændringer, der ikke er udført i overensstemmelse med Dysons anvisninger. • Skader forårsaget af eksterne kilder såsom transport, vejrforhold, elektriske udfald eller strømstød. • Normal slitage (f.eks. på sikringer). • Skader på grund af rengøring, som ikke er udført i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning: f.eks. rengøring med kemikalier eller produkter, der er angivet som skadelig for apparatet. • Skade som følge af vandindtrængen forårsaget af rengøring eller anden handling som forbydes i denne vejledning. • Enhver elektrisk-, vand- eller bygningsskade, eller noget tab af omsætning eller indtjening som følge af fejl på apparatet. Kontakt venligst Dyson (se kontaktoplysninger på bagsiden), hvis du er i tvivl om, hvad din garanti dækker. VIGTIGE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE Dine oplysninger vil blive opbevaret af Dyson og dets agenter til brug i forbindelse med kampagner, marketing og service. • Kontakt venligst Dyson, hvis dine oplysninger ændres, hvis du skifter mening omkring dine marketingspræferencer, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi bruger dine oplysninger. • For yderligere oplysninger om hvordan vi beskytter dine private oplysninger, kan du se reglerne for dette på Dysons website. FI KÄSIENKUIVAIMEN HOITO HUOM: Tätä tuotetta ei saa käyttää tulpalla varustetuissa altaissa. Varmista ennen vedentulon käynnistämistä, että tulpan reiässä ei ole esteitä ja että vesi valuu viemäriin esteettä. KÄYTTÖOHJEET 1.  Aseta kätesi keskimmäisen hanan alapuolelle. Vesi virtaa automaattisesti niin kauan kuin kätesi pysyvät paikoillaan. 2.  Aktivoi käsienkuivain asettamalla kätesi keskellä olevan hanan jommallekummalle puolelle, jolloin ilmavirta pyyhkii veden käsistäsi. 3.  Liikuta käsiäsi hitaasti taakse ja eteenpäin ja käännä ne ympäri siten, että käsien molemmat puolet altistuvat ilmavirralle. VIANMÄÄRITYSOPAS Ongelma Ratkaisu Kuivaaja ei käynnisty. Tarkista, että sulake/katkaisin toimivat ja että sähkön- ja vedenjakelu on kytketty. Varmista, että puhdistussuoja on poistettu ja että tunnistimet ovat puhtaat ja esteettömät. Kytke koneen virta päälle ja pois. Kuivaaja käynnistyy ja sammuu satunnaisesti. Tarkista, että tunnistimet ovat puhtaat. Tarkista, että hanan tunnistinkaapeli on kytketty oikein. Käsienkuivaaja sammuu joskus käytön aikana, mutta kytkeytyy päälle hetken kuluttua. Tarkista, että ilmanottoaukko on puhdas ja pölytön. Jos ilmanottoaukko on pölyinen, puhdista se. Tarkista, että ilmanottoaukko on esteetön ja sillä on riittävä etäisyys ympäristöstä (katso asennusohjeet). Käsienkuivaimen kuivatusaika on pidentynyt. Käsienkuivaimen ilmavirta on kuumempi kuin tavallisesti. Tarkista, että ilmasäleikkö on puhdas ja irrota se. Tarkista suodatin ja vaihda tarvittaessa. Tarkista, että letku on kiinnitetty hanan kantaan oikein ja että vuotoja ei esiinny. Käsienkuivaimesta virtaa ilmaa jatkuvasti. Tarkista, että tunnistimet ovat puhtaat ja esteettömät. Käsienkuivaimesta ei tule ilmaa. Tarkista, että sulake/katkaisin toimivat ja että virta on kytketty. Tarkista, että ilmaletku on kiinnitetty hanan kantaan oikein ja että vuotoja ei esiinny. Tarkista, että hanan tunnistinkaapeli on kytketty oikein. Hana: Ongelma Ratkaisu Hanasta virtaa vettä jatkuvasti. Tarkista, että tunnistimet ovat puhtaat ja esteettömät. Hanasta ei tule vettä. Tarkista, että sähkön- ja vedenjakelu ovat päällä ja että eristysventtiili on auki. Tarkista, että ilmastuslaitteessa ei ole roskia, poista ja puhdista/vaihda tarvittaessa. Hanasta tuleva vesi on liian kuumaa tai kylmää. Ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. PUHDISTUS Käsienkuivain tulisi puhdistaa päivittäin. Noudattamalla näitä kahta vaihetta varmistat laitteen optimaalisen toiminnan ja hygieenisyyden. Väärän puhdistustavan tai -tuotteen käyttö voi mitätöidä takuun 1.  Aseta puhdistussuoja ja pyyhi kaikki pinnat pehmeällä liinalla ja puhdistusaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Pyyhi laitteen tiivisteet erityisen huolellisesti. 2.  Puhdista ilmanottoaukot ja moottorikotelon pohja SÄÄNNÖLLISESTI. YLEISIÄ OHJEITA Käytä puhdistuskemikaaleja tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti (ml. laimennussuhde). Kokeile käytettäviä kemikaaleja ensin huomaamattomaan kohtaan soveltuvuuden varmistamiseksi.
Sivu: 2
35 Puhdistuskemikaaleja lukuun ottamatta on huolehdittava, ettei laitteen lähelle pääse vahingollisia kemikaaleja, erityisesti öljy- tai alkoholipohjaisia tuotteita. Varmista, että altaan tulpan reiässä ei ole esteitä ja että vesi valuu viemäriin esteettä. KEMIKAALEJA KOSKEVAT OHJEET Monet ammattikäyttöön tarkoitetut puhdistuskemikaalit sopivat laitteen puhdistukseen. Seuraavat kemikaalit vahingoittavat laitetta, eikä niitä tule käyttää. Niiden käyttö mitätöi takuun. Älä käytä: Alkoholi-happoseoksia Alkoholia Liuotinaineita tai öljypohjaisia tuotteita Kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä Emäs-valkaisuaineseoksia Vaahtoavia aineita Valkaisuainetta tai hankausaineita Älä käytä painepesua VETTÄ KOSKEVAT OHJEET Käsienkuivaimella on IP35-sertifiointi. Painepesurin käyttö voi työntää vettä kotelon sisään. Virheellisestä puhdistuksesta johtuva vesivaurio mitätöi takuun. SOLENOIDIN VAIHTO-OHJEET Käsienkuivaimen solenoidi saatetaan joutua vaihtamaan. Jos epäilet sen tarvetta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Dyson-käsienkuivain on solenoidia vaihdettaessa irrotettava sähkön- ja vedenjakeluverkosta. Tämän noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavan vammautumisen ja/tai vahingoittaa omaisuutta. SUODATTIMEN KUNNOSSAPITO Tarkista ilmanottoaukot säännöllisesti ja varmista, että niissä ei ole pölyä tai roskia. Pöly ja roskat voidaan poistaa pyyhkimällä ilmanottoaukkoja pehmeällä kankaalla. Mikäli ilmanottoaukko tukkeutuu, lisäpuhdistus tai suodattimen vaihto voi olla tarpeen. Paljon käytetyissä tiloissa tarvittaessa käytettävä Dyson-suodatinvaihtopakkaus sisältää kaiken tarvittavan laitteen HEPA- suodattimen vaihtamiseen paikan päällä. Lisätietoja saa soittamalla tämän oppaan takakannessa olevaan Dysonin asiakaspalvelunumeroon. Käsienkuivaimen suodattimen puhdistus ja vaihto voidaan suorittaa noudattamalla huolellisesti suodatinvaihtopakkauksen ohjeita. Jos et ole varma toimenpiteen suorittamisesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai pyydä lisätietoja Dysonin asiakaspalvelusta. LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. REKISTERÖIDY DYSON AIRBLADE TAP -HANALLISEN KÄSIENKUIVAIMEN OMISTAJAKSI Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröimällä laitteesi osoitteessa www.dysonairblade.com Samalla rekisteröit takuun, vahvistat Dyson-laitteen omistussuhteen vakuutustietoja varten sekä ilmoitat yhteystietosi, jotta voimme ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä. Tarvitset sarjanumeron, joka löytyy taustalevyn oikeasta alakulmasta, laatikon rekisteröintilomakkeesta sekä suuresta tietotarrasta, joka on laitteen etuosassa, kun se puretaan pakkauksesta. Varmista, että kaikkia tämän käyttöoppaan, asennusoppaan ja puhdistusoppaan ohjeita noudatetaan. Muutoin takuu voi mitätöityä. TAKUU Dysonin myöntämän 5 vuoden takuun ehdot Jos olet rekisteröinyt laitteesi verkossa, takuusi alkaa ostopäivästä. Säilytä ostotositteesi. Jos hallussasi ei ole ostotositetta, takuu alkaa 90 päivää Dysonin tietojen mukaisen valmistuspäivän jälkeen. Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laite on asennettu ja sitä käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laite on asennettu ja sitä käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laite asennetaan ja sitä käytetään sen myyntimaassa. MITÄ TAKUU KATTAA 5 Vuoden Takuu Takuu kattaa kaikki käsienkuivaimen tehdasosat alkuperäisvikojen, valmistusainevirheiden ja työvirheiden osalta 5 vuoden ajan takuukauden alusta lähtien, kun laitetta käytetään valmistajan käyttö- ja asennusoppaiden mukaisesti. Lisätietoja saat Dysonin asiakaspalvelusta. Jos sähköisiä vikoja esiintyy, Dyson korjaa laitteen takuuaikana veloittamatta tehdystä työstä. Takuu ei kata virtalähteen, moottorin suojuksen, suodattimen ja solenoidin vaihtotyötä. Jos näissä osissa ilmenee vikaa, toimitamme korvaavat osat asiakkaalle vaihdettaviksi paikan päällä. Lisätietoja saa Dysonin asiakaspalvelusta. • Kaikki palautetut ja Dysonin vaihtamat osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Laitteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. MITÄ TAKUU EI KATA Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä: • Vahingot, huolimattomuudesta, tahattomasta tai tahallisesta väärinkäytöstä tai ilkivallasta aiheutuneet vauriot tai vauriot, jotka ovat syntyneet Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä. • Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelemia tai Dysonin ohjeiden mukaisesti asennettuja. • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden aiheuttamia vaurioita. • Viallinen asennus tai asennus, jossa ei ole noudatettu tarkasti Dysonin antamia asennusohjeita (ellei asennusta suorittanut Dyson). • Dysonin ohjeiden vastaisesti suoritetut korjaukset tai muutokset. • Ulkoisista lähteistä kuten kuljetuksesta, säästä, sähkökatkoksista tai ylijännitteestä johtuvia vaurioita. • Normaali kuluminen (sulake, ym.). • Vastoin tämän oppaan ohjeita tehdystä puhdistuksesta aiheutuneet vauriot: esimerkiksi vahingollisten kemikaalien luettelossa olevien aineiden käyttö laitteen puhdistukseen. • Vaurioita, jotka johtuvat veden pääsystä laitteen sisään, kun laitetta on puhdistettu tai hoidettu tässä käyttöoppaassa kielletyllä tavalla. • Kaikenlaiset sähkö-, tulva- tai rakennevauriot tai liiketoiminnan tai tulojen menetys tuotevian vuoksi. Jos et ole varma siitä, mitä takuu kattaa, ota yhteys Dysoniin (tiedot löytyvät takakannesta). TIETOA YKSITYISYYDENSUOJASTA • Dyson ja sen edustajat säilyttävät tietojasi myynninedistämis-, markkinointi- ja palvelutarkoituksiin. • Jos tietosi muuttuvat, muutat mieltäsi markkinointilupaa koskien tai sinulla on kysyttävää tietojesi käyttämisestä, ota yhteys Dysoniin. • Lue lisää yksityisyydensuojastamme Dysonin verkkosivustosta. GR ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΒΡΥΣΗ DYSON AIRBLADE TAP ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεροχύτες, όπου είναι τοποθετημένο πώμα. Πριν από την ενεργοποίηση της ροής του νερού να βεβαιώνεστε ότι η οπή εκκένωσης είναι καθαρή από οποιαδήποτε εμπόδια και ότι το νερό μπορεί να αποστραγγίζεται ελεύθερα. ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ 1.  Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από την κεντρική βάνα και το νερό θα αρχίσει να ρέει αυτόματα, για όσο διάστημα διατηρείτε τα χέρια σας σε αυτή τη θέση.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Airblade Tap AB09, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Airblade Tap AB09 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Airblade Tap AB09 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Airblade Tap AB09

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson Airblade Tap AB09 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Käsienkuivaimet
  • Malli/nimi: Airblade Tap AB09
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen