Airblade AB14

Dyson Airblade AB14 käyttöohjeet

Airblade AB14

Käyttöopas tuotteelle Dyson Airblade AB14 kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 96 sivua.

Sivu: 1
14 personer uden den nødvendige erfaring og viden, med mindre de er blevet instrueret i brugen af maskinen af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Håndtørrer må ikke bruges til andre formål end håndtørring. Brug kun apparatet efter fabrikantens hensigt. I tvivlstilfælde kontakt producenten. Før servicering skal strømmen slås fra på servicepanelet. Sørg for, at kontakten er låst for at forhindre, at der ved et uheld bliver tændt for strømmen. Hvis kontakten til at slukke for strømmen ikke kan låses, skal der fastgøres en tydelig advarsel - f.eks. et mærkat - på servicepanelet. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. BRUG IKKE EN HØJTRYKSRENSER TIL RENGØRING AF ELLER I NÆRHEDEN AF DETTE APPARAT. ADVARSEL FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD MÅ DETTE APPARAT IKKE TILSLUTTES TIL EN ENHED TIL ELEKTRONISK HASTIGHEDSREGULERING ADVARSEL: Din håndtørrer bør placeres indendørs. Ved brug skal rumtemperaturen ligge mellem 0°C og 40°C. For at mindske faren for brand eller elektrisk stød må apparatets indvendige dele/komponenter ikke udsættes for fugt. FI LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA ENNEN LAITTEEN ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI ASENNUSOPPAASSA VAROITUS TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA HENKILÖVAHINKOJEN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ON NOUDATETTAVA SEURAAVIA OHJEITA: Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (ml. lasten) käyttöön, joiden fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole tarpeeksi kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, ellei laitteen käyttöä valvo tai opasta tällaisen henkilön turvallisuudesta vastaava toinen henkilö. Älä salli käsienkuivaimen käyttöä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käsien kuivaamiseen. Käytä laitetta ainoastaan valmistajan tarkoittamalla tavalla. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys valmistajaan. Katkaise virta sähkötaulusta, ennen kuin aloitat huollon. Varmista lukitsemalla, ettei virtaa voi kytkeä päälle vahingossa. Jos kytkimen lukitseminen ei ole mahdollista, kiinnitä sähkötauluun varoituskyltti tai muu huomiota herättävä varoitus. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella. ÄLÄ KÄYTÄ PAINEPESULAITTEITA LAITTEEN TAI SEN LÄHIYMPÄRISTÖN PUHDISTAMISEEN. VAROITUS TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTTÄMISEKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ LAITETTA MINKÄÄN PUOLIJOHTEISEN NOPEUDENSÄÄTÖLAITTEEN KANSSA HUOM: Käsienkuivain on sijoitettava sisätiloihin. Käyttöpaikan lämpötila- alue 0 °C – 40 °C. Laitteen sisäisiä mekanismeja/osia ei saa altistaa kosteudelle tulipalon ja sähköiskun vaaran vuoksi. GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 14.04.2015 11:12 - C72184_AB14_OPMAN_GLOB_X336_OPMAN_72184.indd_15_4c0s
Sivu: 2
52 Alle fabriksdele til din Dyson håndtørrer er dækket mod fabriksfejl, materialer og udførelse i fem år fra garantiens startdato, når apparatet er installeret i overensstemmelse med installationsvejledningen og bruges i overensstemmelse med brugervejledningen. ÉT ÅRS GARANTI FOR ARBEJDSLØN I ét år fra garantiens begyndelsesdato vil Dyson udføre alle reparationer uden omkostninger. Herefter skal der betales normal arbejdslønstakst ved reparation. Ring venligst til Dysons Helpline, hvis du har brug for flere oplysninger. • Enhver reservedel, som returneres og udskiftes af Dyson, tilhører Dyson. • Reparation eller udskiftning af din under garantien forlænger ikke garantiperioden. • Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger. HVAD ER IKKE DÆKKET? Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af: • Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, bevidst eller ubevidst misbrug, forsømmelse, hærværk, skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i overensstemmelse med brugervejledningens beskrivelse. • Anvendelse af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner. • Anvendelse af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter. • Forkert installation eller installation, som ikke er foretaget i overensstemmelse med Dysons installationsvejledning (undtagen hvis apparatet er installeret af Dyson). • Reparationer eller ændringer, der ikke er udført i overensstemmelse med Dysons anvisninger. • Skader forårsaget af eksterne kilder såsom transport, vejrforhold, elektriske udfald eller strømstød. • Normal slitage (f.eks. på sikringer). • Skader på grund af rengøring, som ikke er udført i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugervejledning: f.eks. rengøring med kemikalier eller produkter, der er angivet som skadelig for apparatet. • Skade som følge af vandindtrængen forårsaget af rengøring eller anden handling som forbydes i denne vejledning. • Enhver elektrisk-, vand- eller bygningsskade, eller noget tab af omsætning eller indtjening som følge af fejl på apparatet. Kontakt venligst Dyson (se kontaktoplysninger på bagsiden), hvis du er i tvivl om, hvad din garanti dækker. VIGTIGE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE • Dine oplysninger vil blive opbevaret af Dyson og dets agenter til brug i forbindelse med kampagner, marketing og service. • Kontakt venligst Dyson, hvis dine oplysninger ændres, hvis du skifter mening omkring dine marketingspræferencer, eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi bruger dine oplysninger. • For yderligere oplysninger om hvordan vi beskytter dine private oplysninger, kan du se reglerne for dette på Dysons website. FI KÄSIENKUIVAIMEN HOITO KÄYTTÖOHJEET 1.  Työnnä kätesi Dyson Airblade™ -käsikuivaimeen, jolloin laite käynnistyy automaattisesti. Kuivain käynnistyy 10 sekunnin ajaksi ja luo ilmaväreitä, jotka kaapivat veden käsistä. 2.  Liikuta käsiä hitaasti ylös ja alas ilmavirran läpi. VIANMÄÄRITYSOPAS Ongelma Ratkaisu Käsienkuivain ei käynnisty. Tarkista, että sulake/katkaisin toimivat ja että virta on kytketty. Suoritettava pätevän sähköasentajan toimesta. Jos käytettävissä on turvallinen kytkentätapa, käynnistä yksikkö ja sammuta se. Muussa tapauksessa tehtävän suorittamiseen on käytettävä pätevää sähköasentajaa. Ongelma Ratkaisu Käsienkuivain sammuu joskus käytön aikana, mutta se kytkeytyy päälle hetken kuluttua. Tarkista, että ilmanottoaukot ovat puhtaita ja pölyttömiä. Jos ilmanottoaukoissa on pölyä tai roskia, puhdista ne pehmeällä kankaalla. Käsienkuivaimen ilmavirta on heikentynyt. Tarkista, että ilmanottoaukot ovat puhtaita ja irrota ne. Tarkista suodatin ja vaihda tarvittaessa. Dyson-käsienkuivaimen ilmavirta on kuumempi kuin tavallisesti. Tarkista, että ilmanottoaukot ovat puhtaita ja irrota ne. Tarkista suodatin ja vaihda tarvittaessa. Jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. KÄYTTÖ RUOANVALMISTUSTILOISSA Käsienkuivain soveltuu käytettäväksi ruoanvalmistustiloissa. Jotta PC-ABS-mallia voidaan käyttää elintarvikkeiden käsittelyalueilla, siihen on asennettava kaksi kumista suojakotelon tulppaa. Nämä tulpat ovat erilaisia kuin laitteen mukana toimitetut tulpat. Jos työskentelet elintarviketeollisuudessa, ruokien käsittelyssä tai ateriapalvelussa, soita Dysonin asiakaspalveluun. Puhelinnumero löytyy takakannesta. Saat suojakotelon tulppapakkauksen, johon sisältyy kumitulpat ja kiinnitysohjeet. PUHDISTUS Käsienkuivain tulisi puhdistaa päivittäin. Noudattamalla näitä kolmea vaihetta varmistat laitteen optimaalisen toiminnan ja hygieenisyyden. Väärän puhdistustavan tai -tuotteen käyttö voi mitätöidä takuun. 1.  Pyyhi kaikki pinnat ja anturilinssit (4) pehmeällä liinalla ja puhdistusaineella, joka ei sisällä hankausaineita. Pyyhi laitteen tiivisteet ja sivut erityisen huolellisesti. 2.  Puhdista pohjan ilmanottoaukot SÄÄNNÖLLISESTI. 3.  Puhdista lattia ja seinät laitteen alta ja ympäriltä. Tämä voi olla tarpeen useammin tiloissa, joita käytetään paljon. YLEISIÄ OHJEITA Sisältää hopeaionipohjaista bakteerinestoteknologiaa, joka suojaa pintaa ja voi auttaa estämään bakteerien kasvusta aiheutuvia vaurioita. Käytä puhdistuskemikaaleja tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti (ml. laimennussuhde). Jos koneen pintaan jää puhdistusainetta liian pitkäksi aikaa, sen pinnalle muodostuu kalvo. Kalvo voi heikentää bakteerientorjuntapintojen tehokkuutta. Kokeile käytettäviä kemikaaleja ensin huomaamattomaan kohtaan soveltuvuuden varmistamiseksi. Puhdistuskemikaaleja lukuun ottamatta on huolehdittava, ettei laitteen lähelle pääse vahingollisia kemikaaleja, erityisesti öljy- tai alkoholipohjaisia tuotteita. KEMIKAALEJA KOSKEVAT OHJEET Monet ammattikäyttöön tarkoitetut puhdistuskemikaalit sopivat laitteen puhdistukseen. Seuraavat kemikaalit vahingoittavat laitetta, eikä niitä tule käyttää. Niiden käyttö mitätöi takuun. Älä käytä: Alkoholi-happoseoksia Alkoholia Liuotinaine- tai öljypohjaisia tuotteita Kvaternaarisia ammoniumyhdisteitä Emäs-valkaisuaine-seoksia Vaahtoavia aineita Valkaisuainetta tai hankausaineita Älä käytä painepesua VETTÄ KOSKEVAT OHJEET Käsienkuivaimella on IPX5-sertifiointi. Vain käsinpuhdistus. Ei painepesua. Painepesussa kotelon sisään saattaa joutua vettä, mikä aiheuttaa sähköiskuvaaran ja mitätöi takuun. 14.04.2015 11:12 - C72184_AB14_OPMAN_GLOB_X336_OPMAN_72184.indd_15_4c0s
Sivu: 3
53 SUODATTIMEN KUNNOSSAPITO Tarkasta säännöllisesti, ettei käsienkuivaimen pohjan ilmanottoaukoissa ole pölyä tai roskia. Ilmanottoaukkojen pyyhkiminen pehmeällä liinalla yleensä riittää. Paljon käytetyissä tiloissa tarvittaessa käytettävä Dyson-suodatinvaihtopakkaus sisältää kaiken tarvittavan laitteen HEPA-suodattimen vaihtamiseen paikan päällä. Lisätietoja saa soittamalla tämän oppaan takakannessa olevaan Dysonin asiakaspalvelunumeroon. Käsienkuivaimen suodattimen puhdistus ja vaihto voidaan suorittaa noudattamalla huolellisesti suodatinvaihtopakkauksen ohjeita. Jos et ole varma toimenpiteen suorittamisesta, ota yhteys pätevään sähköasentajaan tai pyydä lisätietoja Dysonin asiakaspalvelusta. HUOLTO Jos käsienkuivaimesi tarvitsee huoltoa, soita Dysonin asiakaspalveluun. Vieraile myös verkkosivustolla osoitteessa www.dysonairblade.com LAITTEEN HÄVITTÄMINEN Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että hävität tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä EU-alueella. Estä mahdolliset hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat kierrättämällä tuote vastuullisesti, mikä edistää materiaaliresurssien kestävää uudelleenkäyttöä. Jos haluat palauttaa käytetyn laitteen, käytä palautus- ja keräysjärjestelmiä, tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta olet ostanut tuotteen. He voivat kierrättää tuotteen ympäristöystävällisesti. REKISTERÖIDY DYSON AIRBLADE dB-KÄSIENKUIVAIMEN OMISTAJAKSI Auta meitä tarjoamaan nopeaa ja tehokasta palvelua rekisteröimällä laitteesi osoitteessa www.dysonairblade.com Samalla rekisteröit takuun, vahvistat Dyson-laitteen omistussuhteen vakuutustietoja varten sekä ilmoitat yhteystietosi, jotta voimme ottaa sinuun tarvittaessa yhteyttä. Tarvitset sarjanumeron, joka löytyy laitteen pohjassa olevasta arvokilvestä, laatikon rekisteröintilomakkeesta sekä suuresta tarrasta, joka on laitteen etuosassa, kun se puretaan pakkauksesta. Varmista, että kaikkia tämän käyttöoppaan, asennusoppaan ja puhdistusoppaan ohjeita noudatetaan. Muutoin takuu voi mitätöityä. TAKUU DYSONIN 5 VUODEN TAKUU OSILLE, 1 VUODEN TAKUU TYÖLLE: EHDOT. Jos olet rekisteröinyt laitteesi verkossa, takuusi alkaa ostopäivästä. Säilytä ostotositteesi. Jos hallussasi ei ole ostotositetta, takuu alkaa 90 päivää Dysonin tietojen mukaisen valmistuspäivän jälkeen. Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laite on asennettu ja sitä käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laite on asennettu ja sitä käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa. Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laite asennetaan ja sitä käytetään sen myyntimaassa. MITÄ TAKUU KATTAA 5 VUODEN TAKUU OSILLE Takuu kattaa kaikki käsienkuivaimen tehdasosat alkuperäisvikojen, valmistusainevirheiden ja työvirheiden osalta 5 vuoden ajan takuukauden alusta lähtien, kun laitetta käytetään valmistajan käyttö- ja asennusoppaiden mukaisesti. 1 VUODEN TAKUU TYÖLLE Dyson suorittaa mahdolliset korjaukset ilman työkuluja 1 vuoden ajan takuun alkamispäivästä. Takuukauden umpeuduttua suoritetuista töistä veloitetaan työkulut normaalisti. Lisätietoja saat Dysonin asiakaspalvelusta. • Kaikki palautetut ja Dysonin vaihtamat osat siirtyvät Dysonin omistukseen. • Laitteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa. • Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. MITÄ TAKUU EI KATA Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä: • Vahingot, huolimattomuudesta, tahattomasta tai tahallisesta väärinkäytöstä tai ilkivallasta aiheutuneet vauriot tai vauriot, jotka ovat syntyneet Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä. • Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelemia tai Dysonin ohjeiden mukaisesti asennettuja. • Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai lisävarusteiden aiheuttamia vaurioita. • Viallinen asennus tai asennus, jossa ei ole noudatettu tarkasti Dysonin antamia asennusohjeita (ellei asennusta suorittanut Dyson). • Dysonin ohjeiden vastaisesti suoritetut korjaukset tai muutokset. • Ulkoisista lähteistä kuten kuljetuksesta, säästä, sähkökatkoksista tai ylijännitteestä johtuvia vaurioita. • Normaali kuluminen (sulake, ym.). • Vastoin tämän oppaan ohjeita tehdystä puhdistuksesta aiheutuneet vauriot: esimerkiksi vahingollisten kemikaalien luettelossa olevien aineiden käyttö laitteen puhdistukseen. • Vaurioita, jotka johtuvat veden pääsystä laitteen sisään, kun laitetta on puhdistettu tai hoidettu tässä käyttöoppaassa kielletyllä tavalla. • Kaikenlaiset sähkö-, tulva- tai rakennevauriot tai liiketoiminnan tai tulojen menetys tuotevian vuoksi. Jos et ole varma siitä, mitä takuu kattaa, ota yhteys Dysoniin (tiedot löytyvät takakannesta). TIETOA YKSITYISYYDENSUOJASTA • Dyson ja sen edustajat säilyttävät tietojasi myynninedistämis-, markkinointi- ja palvelutarkoituksiin. Jos tietosi muuttuvat, muutat mieltäsi markkinointilupaa koskien tai sinulla on kysyttävää tietojesi käyttämisestä, ota yhteys Dysoniin. • Lue lisää yksityisyydensuojastamme Dysonin verkkosivustosta. GR ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑ ΧΕΡΙΩΝ DYSON ΤΡΌΠΟΣ ΧΡΉΣΗΣ 1.  Τοποθετήστε τα χέρια σας και ο στεγνωτήρας χεριών Dyson Airblade™ θα ξεκινήσει αυτόματα. Λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα, δημιουργώντας κύματα αέρα που απομακρύνουν το νερό από τα χέρια σας. 2.  Κινείστε τα χέρια σας αργά πάνω -κάτω μέσα στον αέρα. ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ Πρόβλημα Επίλυση Ο στεγνωτήρας χεριών δεν εκκινείται. Ελέγξτε ότι η ασφάλεια/ο διακόπτης λειτουργούν και ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι συνδεδεμένη. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Εάν διατίθεται ασφαλής μέθοδος μεταγωγής, ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη μονάδα. Διαφορετικά, ζητήστε από ηλεκτρολόγο να εκτελέσει αυτή την εργασία. Ο στεγνωτήρας χεριών μερικές φορές σταματά ξαφνικά όταν είναι σε χρήση, αλλά συνεχίζει τη λειτουργία του μετά από μια χρονική περίοδο. Ελέγξτε ότι οι είσοδοι αέρα είναι καθαρές και χωρίς σκόνη. Αν οι είσοδοι του αέρα είναι σκονισμένες ή ακάθαρτες, απλά αφαιρέστε τη σκόνη ή τα θραύσματα με ένα μαλακό πανί. Ο χρόνος στεγνώματος του στεγνωτήρα χεριών έχει αυξηθεί. Επιθεωρήστε τις εισόδους αέρα για σκόνη και αφαιρέστε την. Επιθεωρήστε το φίλτρο και αλλάξτε το, εφόσον απαιτείται. Η ροή αέρα από το στεγνωτήρα χεριών έχει μειωθεί. Επιθεωρήστε τις εισόδους αέρα για σκόνη και αφαιρέστε την. Επιθεωρήστε το φίλτρο και αλλάξτε το, εφόσον απαιτείται. Αν έχετε περαιτέρω απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας της Dyson. 14.04.2015 11:12 - C72184_AB14_OPMAN_GLOB_X336_OPMAN_72184.indd_15_4c0s

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dyson Airblade AB14, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dyson Airblade AB14 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dyson Airblade AB14 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dyson Airblade AB14

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen Dyson Airblade AB14 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dyson
  • Tuote: Käsienkuivaimet
  • Malli/nimi: Airblade AB14
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Englanti, Ranska, Espanja, Portugali, Kiinalainen, Indonesialainen