LetraTag XR ohjekirja
Dymo LetraTag XR käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle Dymo LetraTag XR kielellä Englanti. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 36 sivua.

PDF 36 1.1mb

Katso tuotteen Dymo LetraTag XR allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

MANUALSCAT | FI

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dymo LetraTag XR, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dymo LetraTag XR käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dymo LetraTag XR suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta Dymo LetraTag XR

Sivu: 1
Mitä voit tehdä DYMO LetraTAG XR -tarratulostimen avulla LetraTAGXR:n avullavoittulostaapaljonerikokoisia jatyylisiä,korkealaatuisiatarraetikettejä.LetraTAGilla voittulostaavärillisiä,läpikuultavia,metallinvärisiä sekäsilitettäviätarraetikettejä.Listanerilaisista teippikaseteista,jotkasoveltuvatLetraTAGXR tarratulostimeen,löydättämänoppaanlopusta. Miten DYMO LetraTAG XR toimii Aloitusvaihe: ensimmäisen tarraetiket- tisi kuusi helppoa vaihetta Ensimmäinen vaihe - laita paristot laitteeseen - Irrotaparistokotelonkansi (KuvaA) - LaitaviisiAA-koonalkaliparistoalaitteeseen merkintöjenosoittamallatavallajasuljekansi. - Poistaparistotlaitteesta,josetkäytäsitävähään aikaan. Toinen vaihe - aseta teippikasetti laitteeseen - Avaakasettikotelonkansi. - Laitateippikasetti(KuvaB)japainakevyestikasetin keskeltä,kunnesseloksahtaapaikalleen(KuvaC). - Tarkista,ettäkasettionkunnollapaikallaan,enne kuinsuljetkasettikotelonkannen. Kolmas vaihe - kytke virta päälle - Painapunaistanappiakytkeäksesivirranpäälle. - Huom.:laitekytkeytyyautomaattisestipoispäältä kahdenminuutinkuluttua,elleisitäkäytetä. Neljäs vaihe - kirjoita etiketti - Kirjoitaensinlyhyttekstitestataksesilaitetta. - Lisäohjeitaetikettienmuotoilustaseuraavillasivuilla. Viides vaihe - tulosta etiketti - Paina “print”-nappiatulostaaksesietiketin. Kuudes vaihe - leikkaa etiketti - Painaleikkauspainikettalaitteenvasemmassa reunassaleikataksesietiketinirti(KuvaE). Onneksi olkoon! Olet juuri tulostanut ensimmäisen tarraetikettisi! Kieliasetus Kieliasetuksellamääritellään,mitäerikoismerkkejä LetraTAGtarrakirjoitinvoitulostaa,jotensaat suomenkielenerikoismerkitjavaluuttasymbolit käyttöösinopeasti.Kieliasetusmääritteleemyös virheilmoituksenkielen. PainaLANGUAGE( SHIFT + CAPS ).Kielenlyhennys ilmestyynäytölle.KäytäQtaiRpainikkeita navigointinäppäimessäselataksesiaakkosellistalistaa lyhenteistä,kunneslöydäthaluamasikielen.Painasitten ` valitaksesikielen.Huomaa,ettälistankielivalikoiman aloituskohtariippuunäppäimistönmallista: Näppäimistön malli aloituskohta EU OFF US US 25 LT XR UK-S-FIN.indd 25 14-02-2006 09:25:54
Sivu: 2
Huom.:Paristojenvaihdonyhteydessäkielitäytyy määritelläuudelleen. Tarraetikettien luominen Normaalien merkkien kirjoittaminen Joshaluatkirjoittaanumeroitajamerkkejä,paina SHIFT jahaluamaasinäppäintäyhtäaikaa. Voitkäyttäämyösnumeroidenlukitustakätevästi shift-painikkeensijaan. Paina 123 aktivoidaksesitoiminnon,jossa F-Ovaihtuvat1-0:ksi,japaina 123 uudelleen lopettaaksesitoiminnon. Josteetnäppäilyvirheen,paina DEL jakohdistimen vasemmallapuolellaolevatmerkitpyyhkiytyvätpois. CAPS -näppäinonvaihtonäppäin.Painasitäkirjoittaaksesi suuraakkosia.NäetCAPS-tekstinnäytöllä.Painasitä uudelleen,joshaluatpalatapieniinkirjaimiin. SPACE -näppäimelläteetvälilyönnin. Lisämerkit LetraTAGXR:ssäonmyösrunsaastilisämerkkejä (kutenerikoiskirjaimiajaaksentteja).Sekäyttää RACE-tekniikkaa,kutenmatkapuhelintennäppäimistö. Jospainatsamaanäppäintätoistuvastilyhyessäajassa, näetkaikkisennäppäimenallekuuluvatmerkit. EsimerkiksipainamallaE-näppäintätoistuvasti ranskankielisessäversiossa,näetmerkite-é-è-ê-ë. Josodotatylisekunnin,merkkikirjoitetaanja kohdistinsiirtyyyhdenpykälänverran. Esimerkki: Paina akahdesti,jakirjainàilmestyy näytölle.Jospainatnäppäintäuudelleen sekunninkuluessa,ámerkkiilmestyy. Pitämälläsekunnintauon,saatvalittuakirjai- menájakohdistinsiirtyypykäläneteenpäin. Graafiset symbolit Voitmyöskirjoittaagraafisiamerkkejä.Kirjoittaaksesi symbolin,paina( SHIFT + SPACE ) SYMBOL Näytölleilmestyy:A-I? Paina DEL peruuttaaksesitaipaina‘A’-‘I’kunnesnäet haluamasisymbolienrivin.Katsotaulukko. KäytänavigointinäppäimiäQtaiR valitaksesisymbolin. Painamalla ` saatlisättyähaluamasisymbolin. Kaksirivinen teksti Voitlisätätoisenrivintarraetikettiisipainamalla ` . Josnäytöllänäkyy Abc`123,etikettisitulostuu seuraavasti: Abc 123 Tekstikeskitetääntarralle.Huomaa,ettäetvoitulostaa kaksirivistätekstiätietyillätoiminnoilla(suurifontti, pystysuuntainenteksti).Josyritättulostaaniin,viesti Error 5ilmestyynäytölle. 26 LT XR UK-S-FIN.indd 26 14-02-2006 09:25:54
Sivu: 3
Kirjoitetun tekstin esikatselu Näytölläesitetäänkuudenmerkinverran tekstiäkohdistimenlisäksi.Esikatselutoiminto (paina SHIFT + PRINT )näyttäävierittämällä automaattisestikokotarraetiketintekstin.Voitselata tekstiämyösmanuaalisestipainamallaRjaQ navigointinäppäimiä.Joshaluatmuunnellatarraa, käytänavigointinäppäimiäRjaQliikuttaaksesi kohdistintahaluamallesipaikalle,kirjoitauusia merkkejätaipoistahaluamasi. Kahden etiketin erottaminen toisistaan --ll-- toiminto(SHIFT+D) on“tarrankatkaisu”.Käytätätä toimintoa,kunhaluatkirjoittaaerillisiätarrojaperäkkäin. Tekstin tallennus: muistin käyttö VoittallentaaLetraTAGXR:nmuistiinjopa70merkkiä 20:lleeritarralle.Nämämerkitsäilyvätmuistissa, vaikkavirtakatkaistaan. Josyritätkirjoittaalisää, kun70merkinmuistiontäynnä,viestiERROR 4 ilmestyynäytölle.Silloinmuististatäytyytyhjentää osamerkeistä. Voitpoistaanopeastimuistinensimmäisetmerkit painamalla<<( SHIFT +Q). Muistinviimeiset merkitsaatnäkyvillepainamalla >>( SHIFT +R). Tyhjentääksesikokomuistin,painaCLEAR( SHIFT + DEL ) Tarrojen muokkaus Käytössäsi on useita eri vaihtoehtoja muokata kirjoittamaasi tekstiä, kuten fonttikoon vaihto, lihavointi, kursivointi, kehystys, pystysuora teksti jne. Käyttämäsi muokkaustoiminnot ja fonttivaihtoehdot näet näytöllä tekstin yläpuolella erilaisin merkinnöin. Näytön merkinnät STYLE B CAPS 123 Tekstinyläpuolellanäytössäonkuusierilaistamerkintää. Aktiivisetmuokkaustoiminnotnäkyvätsiten,ettäyksi taiuseampiamerkintöjäonnäkyvissänäytöllä: CAPS: Tekstitulostuusuuraakkosin Tekstitulostuualleviivattunatai tietynlaisessakehyksessä. Style Tarraetiketintekstintyylionvalittu. B Tarraetikettitulostuusuurellafontilla. 123 Numerokirjoituslukittuna. SHIFT Vaihtoehtoisetnumerotjatoiminnot ovatkäytettävissä Josyritätvalitamuokkaustoiminnoistasellaisia, joitaeipystytulostamaanyhdessä,virheilmoitus ilmestyynäytölle.Virheilmoi-tuslistannäetkohdasta Käyttöongelmat. 27 LT XR UK-S-FIN.indd 27 14-02-2006 09:25:55
Sivu: 4
tekstin koon valinta PainamallasIZe( SHIFT +A)saatnäkyviin kokovalikon,jossaonneljävaihtoehtoa: STYLE B 123 CAPS B kapea(tiivistetty) normaali leveä(väljennetty) B suurifontti(näkyväteksti,käyttäen tarrankokoleveyttä) VoitkäyttääKapeaa,NormaaliataiLeveääfonttia kaksirivisissätarroissa,jolloinniidenkorkeuspuolittuu normaaliinverrattuna. Siirräkohdistinhaluamasifonttikoonkohdalle navigointinäppäimenavulla,japaina ` valitaksesi koon. Tekstintyylinvalinta PainamallaSTYLE( SHIFT +C)saatnäkyvillekuusi tyylivaihtoehtoa: STYLE B 123 CAPS D D D D D D M M Normaali Kursivoitu P y s t y s u o r a Et voi yhdistellä eri tekstityylejä etkä käyttää niitä yhtä aikaa suuren fontin kanssa. Siirrä kohdistin haluamasi tekstityylin kohdalle navigointinäppäimen avulla, ja valitse se painamalla ` . tekstin alleviivaus ja kehystys Painamalla saatnäkyviinalleviivauksen/ kehystenvalikon,jossakahdeksanvaihtoehtoa: 1. eikehystystä 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . alleviivattu 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . neliönmuotoinenkehys 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . neliönmuotoinen 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO kehyspyöristetyillä kulmilla . varjostettukehys 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO . nuolikehys 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 7. siksak-kehys 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 8. krokotiilikehys 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO Erikehystyylejäjaalleviivaustaeivoiyhdistelläeikä käyttääsuurenfontinkanssa. Siirräkohdistinhaluamasivaihtoehdonkohdalle navigointinäppäimenavulla,javalitsesepainamalla ` . 8 LT XR UK-S-FIN.indd 28 14-02-2006 09:25:57
Sivu: 5
tää hdalle eikä a ` . Poistuminen valikosta Paina DEL poistuaksesivalikostataiperuuttaaksesi toiminnon(eikosketulostusta). Muotoilujen ja muiden asetusten poistaminen PainaCLEAR( SHIFT + DEL )kunhaluattyhjentää kaikkimuistissaolevattekstit.Tämätoiminto tyhjentääkaikkitekstitjanollaakaikkiasetukset oletusasetuksiksi(Paitsikieliasetukset).Tämä tarkoittaa,että: • Tekstintyylimuuttuunormaaliksi • Kehysasetuspoistuu • Tekstinkokomuuttuuleveäksi • CAPSasetusonpäällä,elitekstionsuuraakkosia Huom.:joshaluatmuuttaakieliasetuksia,paina LANGUAGE(SHIFT+caps)jaselaakielilistaa.Paina ` valitaksesihaluamasikielen. Tarraetikettien tulostaminen Tarran/tarrojen esikatselu Voitesikatsellakirjoittamaasitekstiäennentulostusta. PainaPREVIEW( SHIFT + PRINT ),jakirjoittamasi tekstivieriinäytölläkerran. Tarran tulostaminen Varmista,ettäkohdistinonkirjoittamasi tekstinrajojensisäpuolellajapaina PRINT . TulostuksenaikanatekstiPrint...ilmestyynäytölle. Tarran katkaisu Katkaisupainikeonlaitteenoikeassareunassa. Leikataksesitarran,painakatkaisupainikealas(Kuva E).Tarrantaustapaperionhalkais-tuirrotuksen helpottamiseksi. 29 LT XR UK-S-FIN.indd 29 14-02-2006 09:25:59
Sivu: 6
Käyttöongelmat Virheilmoitukset Virheilmoitus Virheen kuvaus Korjaustoimenpide ERROR 1 Teippi on jumittunut tai paristojen Avaa jumiutunut kohta (ks. alla), virta on vähissä tai vaihda paristot ERROR 2 Suurta fonttia ei voi valita muistissa Kokeile toista tekstityyppiä olevien merkkien kanssa ERROR 3 Suurta fonttia ei voi valita kehystyksen/ Kokeile toista tekstityyppiä alleviivauksen/kahden rivin tekstin/pienten kirjainten kanssa ERROR 4 Muisti on täynnä Poista osa tai koko muistin sisältö ERROR 5 Kahden rivin tulostusta ei voi valita Kokeile toista tekstityyppiä olemassa olevalla tekstityypillä Näyttö vilkkuu Muistitilan ulkopuolella Kohdistin ei voi liikkua enempää oikealle Näyttö vilkkuu Muistitilan ulkopuolella Kohdistineivoiliikkuaenempäävasemmalle Näyttö vilkkuu Muokkaustilassa painettu väärää näppäintä Näyttö vilkkuu Valikossa painettu väärää näppäintä 30 LT XR UK-S-FIN.indd 30 14-02-2006 09:26:00
Sivu: 7
Näyttö on tyhjä Tarkista,ettälaiteonkytkettypäälle Tarkistaparistotjavaihdanetarvittaessa Näppäimet eivät toimi Poistaparistotjaasetanemuutaman minuutinkuluttuatakaisin.Laitteensäädöt nollautuvat. Laite ei tulosta tai teksti on huonolaatuista Tarkistaparistotjavaihdanetarvittaessa Tarkista,ettäteippikasettionoikeinasetettujaettä teippiäonjäljellä Puhdistatulostuspää (katso:Puhdistus) Tulostuksen kontrasti Äärilämpötiloissataikosteissaolosuhteissa. Paina SHIFT + SPACE +X Viisikontrastisymboliailmestyynäytölle PainaQtaiR valitaksesivaaleammantai tummemmanjapaina ` tallentaaksesivalinnan. Jumiutunut teippi Nostakasettivarovastiulosjavapautajumiutunut kohta.Leikkaaylimääräinenteippipoisjaasetakasetti udelleen. Mikään ei auta? Soitapuhelinpalveluun-katsonumero takuutodistuksesta. Puhdistus Tarkistajapuhdistatulostuspääsäännöllisin välein,jottatulostuslaatupysyisihyvänä.Käytä puhdistukseenmukanatulevaatyökalua(Katso kuvaD). DYMO teippikasetit XR -laitteelle Tyyppi: Paperi Muovi Metalli Silitettävä Pituus: 4m 4m 4m 2m Valkoinen 91220 91221 ------ ------ Keltainen ------ 91222 ------ ------ Punainen ------ 91223 ------ ------ Vihreä ------ 91224 91229 ------ UltraSininen ------ 91225 ------ ------ Hopea ------ ------ 91228 ------ Kirkas ------ 16951 ------ ------ Silitettävä ------ ------ ------ 18768 Lajitelmapakkaus 91241: 1xpaperivalkoinen 1xmuovikeltainen 1xmetallihopea 31 LT XR UK-S-FIN.indd 31 14-02-2006 09:26:00
Sivu: 8
Ympäristötietoa • Ostamasilaitteenvalmistuksessaonkäytettyluonnonvaroja.Laitesaattaasisältääterveydellejaympäristölle vaarallisiaaineita. • Vältänäidenaineidenjoutumistaluontoonjavähennäympäristökuormitustakäyttämälläsopivia kierrätyspalveluja.Kierrätyspalvelutkäyttävätuudelleentaikierrättävätjärkevästisuurimmanosantuotteen materiaaleista. • Laitteeseenmerkittykierrätysmerkkikehottaasinuakäyttämäännäitäpalveluja. • Otayhteyttäpaikalliseentaialueelliseenjätehuoltoonjoshaluatlisätietojakeräys-,uudelleenkäyttö-ja kierrätyspalveluista. • Voitmyösottaameihinyhteyttäjoshaluattietoatuotteidemmeympäristötehokkuudesta. 32 LT XR UK-S-FIN.indd 32 14-02-2006 09:26:01
Merkki:
Dymo
Tuote:
Tarratulostimet
Malli/nimi:
LetraTag XR
Tiedostotyyppi:
PDF
Kielivaihtoehdot:
Englanti, Saksa, Suomalainen, Turkki, Slovenian