Dymo LetraTag LT-100H käyttöohjeet

Katso tuotteen Dymo LetraTag LT-100H allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: Dymo
  • Tuote: Tarratulostin
  • Malli/nimi: LetraTag LT-100H
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Saksa, Englanti, Ranska, Espanja, Tanska, Norja, Ruotsalainen, Suomalainen, Italialainen, Unkari, Puola, Tšekki, Slovakki

Sisällysluettelo

Sivu: 0
2
Kuva 1 LetraTag Labelmaker
OK
ISOT
Tarran poisto
Tulosta
Nestekidenäyttö
Tarraleikkuri
Muoto
Navigointi
Num Lock
Välinäppäin
Askelpalautin
Tyhjennä
Virtaliitäntä
Peruuta
Muisti tallenna
Muistin kutsuminen
Lisää
Virta
Asetukset
Sivu: 1
3
Tarrakirjoittimenesittely
Uuden DYMO LetraTag™-tarrakirjoittimen avulla voit tulostaa laajan
valikoimanlaadukkaita,itsekiinnittyviätarroja.Voitkäyttäätarroissa
useita eri kokoja ja tyylejä. Tarrakirjoitin käyttää DYMO LetraTag (LT)
12 mm:n tarrakasetteja. LT-kasetteja on saatavana usean värisinä
muovitarroina ja valkoisena silitettävänä tarrana.
Osoitteesta www.dymo.com saat tietoa tarrojen ja
tarrakirjoittimen tarvikkeiden hankkimisesta.
Takuun rekisteröinti
Täytä takuun rekisteröintikortti ja palauta se asianmukaiseen
asiakastuen osoitteeseen seitsemän päivän kuluessa. Osoitteessa
www.dymo.com/registrationsaatlisätietojataivoitrekisteröityä
online.
Aloittaminen
Voit tulostaa ensimmäisen tarran seuraavien ohjeiden mukaan.
Laitteen kytkeminen verkkovirtaan
Tarrakirjoittimen virtalähteenä on tavalliset paristot tai verkkolaite.
Energian säästämiseksi tarrakirjoitin sammuu automaattisesti, kun
laitetta ei ole käytetty kahteen minuuttiin.
Sivu: 2
4
Paristojen asettaminen paikoilleen
Tarrakirjoitin käyttää neljää AA-alkaliparistoa.
Paristojen asettaminen paikoilleen
1. Irrota paristolokeron kansi. Katso Figure 1.
Figure 1
2. Noudata paristojen asentamisessa
napaisuusmerkintöjä (+ ja –).
3. Aseta paristolokeron kansi paikoilleen.
Poista paristot tarrakirjoittimesta, jos et käytä sitä pitkään
aikaan.
Sivu: 3
5
Verkkolaitteen yhdistäminen
Tarrakirjoittimen vaihtoehtoisena virtalähteenä voidaan myös
käyttää valinnaista 9 voltin, 1,5 A:n verkkolaitetta. Kun tarrakirjoitin
yhdistetään verkkolaitteen avulla verkkovirtaan, se ottaa virtaa
verkosta paristojen sijaan.
Verkkolaitteen yhdistäminen
1. Työnnä muuntajan liitin tulostimen päällä olevaan virtaliittimeen.
2. Yhdistä verkkolaite pistorasiaan.
Varmista, että tarrakirjoittimen virta on kytketty pois päältä
ennen verkkolaitteen irrottamista virtalähteestä. Muutoin
viimeisimmät muistiasetuksesi katoavat.
Tarrakasetin asettaminen paikoilleen
Tarrakirjoittimen mukana toimitetaan yksi tarrakasetti. Osoitteessa
www.dymo.com on tietoa tarrakasettien hankkimisesta.
Tarrakasetin asettaminen paikoilleen
1. Avaa kasettitila painamalla ja vapauttamalla tilan suojakansi.
Katso Figure 2.
Sivu: 4
6
Figure 2
Poista suojapahvi tulostuspään ja jousitetun syöttörullan
välistä ennen tarrakirjoittimen ensimmäistä käyttökertaa. Katso
kuva 3.
2. Aseta kasetti paikoilleen ja teippi kirjoituspään ja puristustelan
väliin. Katso Figure 3.
Poista
suojapahvi
Sivu: 5
7
Figure 3
3. Paina tiukkaan niin että kotelo napsahtaa paikoilleen.
4. Sulje kasettitilan kansi ja kytke laite päälle painamalla .
Kielen valitseminen
Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään
valitsemaan haluamasi kieli. Oletuskielenä on englanti. Valitsemasi
kieli määrittää käytettävissä olevan merkistön ja päiväyksen
muodon.
Kielen valitseminen
1. Paina , käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan
kieli ja paina .
Sivu: 6
8
2. Valitse haluamasi kieli ylös- ja alas-nuolinäppäimillä ja paina
sitten .
Päiväyksen ja ajan asettaminen
Sinun tulee asettaa ajankohtainen päiväys ja aika tarrakirjoittimeen,
jotta päiväys olisi oikein valitessasi tarraasi automaattisen
päiväyksen lisäyksen.
Päivämääränjaajanoletusmuotoriippuutarrakirjoittimeenvalitusta
kielestä. US-englanti käyttää päiväysmuotoa KKK PP, VV ja 12-
tuntista aikanäyttöä; kaikki muut kielet käyttävät päiväysmuotoa PP
KKK VV ja 24-tuntista aikanäyttöä.
Päiväyksen ja ajan asettaminen
1. Paina .
2. Käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan Aseta päiväysja
paina . Näyttöön tulee oletuspäivämäärä.
3. Käytä vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä siirtääksesi kursorin
jokaiseen asetukseen (kuukausi, päivä ja vuosi) ja käytä ylös- ja
alas-nuolinäppäimiä arvon suurentamiseksi tai pienentämiseksi.
Sivu: 7
9
4. Kun olet valmis, paina .Oletusaika näytetään.
5. Käytä vasenta tai oikeaa nuolinäppäintä siirtääksesi kursorin
jokaiseen asetukseen (tunnit ja minuutit) ja käytä ylös- ja alas-
nuolinäppäimiä arvon suurentamiseksi tai pienentämiseksi.
6. Kun olet valmis, paina .
Ensimmäisen tarran tulostaminen
Voit nyt tulostaa ensimmäisen tarrasi.
Tarran tulostaminen
1. Voit luoda yksinkertaisen tarran kirjoittamalla tekstiä.
2. Paina .
3. Paina leikkuripainiketta tarran leikkaamiseksi.
Onnittelut! Olet tulostanut ensimmäisen tarran. Jatka lukemista,
niin saat lisää tietoa tarrojen kaikista mahdollisuuksista.
Tarrakirjoittimeentutustuminen
Tutustu tarrakirjoittimen ominaisuuksiin ja toimintonäppäinten
sijainteihin. Katso kuvaa 1 etukannen sisäpuolelta. Seuraavissa
osioissa käydään ominaisuudet yksityiskohtaisesti läpi.
Sivu: 8
10
Virta
Laitekäynnistetäänjasammutetaanpainikkeella .Laitteenvirta
sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä kahteen minuuttiin.
Kun käynnistät laitteen uudelleen, näyttöön ilmestyy viimeksi luotu
tarrateksti. Myös aiemmin valitut tyyliasetukset on tallennettu.
Voit myös painaa painiketta peruuttaaksesi tulostuksen ja
palataksesi muokkaustilaan.
Nestekidenäyttö
Voit antaa tarraan jopa 100 merkkiä ja välilyöntiä; näytössä
näytetään kuitenkin ainoastaan pieni osa merkeistä.
Ja nyt DYMOn erityisen graafisen näytön ansiosta, näet välittömästi
kaikki lisäämäsi asettelut. Esimerkiksi, Figure 4, tekstiin lisätty
kursiivi ja pyöreät reunat näkyvät selvästi.
Valitut piirteet osoittavat merkit ilmestyvät näytön yläreunaan ja
näyttävät sinulle, koska ominaisuus on valittu. (Katso Figure 4.)
Sivu: 9
11
Figure 4
ISOT kirjaimet
Voit kytkeä käyttöön joko isot tai pienet kirjaimet -
näppäimellä. Kun tämä tila on käytössä, näytössä on ISOT-ilmaisin ja
kaikki kirjaimet näkyvät isoina kirjaimina. ISOT-tila on
oletusasetuksena. Kun tämä tila ei ole käytössä, kaikki kirjaimet
kirjoitetaan pieninä kirjaimina.
Num Lock
-näppäimellä pääset käsiksi näppäimiin A-J sijoitettuihin
numeroihin. Kun Num Lock -tila on päällä, Num Lock -indikaattori
näkyynäytössäjanumerot1–0ilmestyvätpainaessasikirjaimiaA–
J. Num Lock on oletuksena pois päältä.
Kirjasinkoko# rivit ISOT Num Lock
Sivu: 10
12
Askelpalautin
-näppäin poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan
merkin.
Tyhjennä
-näppäin poistaa kaiken tarratekstin ja muotoilut.
Nuolinäppäimet
Voit tarkastella ja muokata tarraasi käyttämällä nuolinäppäinten
oikeaa ja vasenta näppäintä. Voit navigoida valikkovalintoja
käyttämällä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä ja painamalla
tehdäksesi valinnan.
Peruuta
-painikkeella voit poistua valikosta tekemättä valintaa tai
peruuttaa toiminnon.
Asetukset
-näppäin näyttää kirjainkoon, tyylin ja kehysten alavalikot.
Näitä muotoiluominaisuuksia kuvataan tässä käyttöoppaassa
myöhemmin.
Sivu: 11
13
Lisää
-näppäimellä voit lisätä tarraasi symboleja, toisen rivin tai
päiväyksen.
Extra
-näppäin näyttää Esikatselu-, Aseta päiväys-, Kieli- ja Säädä
kontrastia -alavalikot. Näitä ominaisuuksia kuvataan tässä
käyttöoppaassa myöhemmin.
Tarranmuotoilu
Voit muuttaa tarran ulkoasua valitsemalla eri muotoiluvaihtoehtoja.
Kirjasinkoon muuttaminen
Voit valita tarroihisi seitsemän eri kirjasinkokoa: Erittäin pieni, Pieni,
Medium, Suurija Erittäin suuri.
Valitsemasi kirjasinkoko koskee kaikkia tarran merkkejä.
Kirjasinkoon valitseminen
1. Paina -näppäintä.
2. Käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan Koko ja paina
.
3. Käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan haluttu
kirjasinkoko ja paina sitten .
Sivu: 12
14
Kirjasintyylin lisääminen
Voit valita kuudesta erilaisesta kirjasintyylistä:
Figure 5
Kun valitset tyylin, tyyli koskee kaikkia merkkejä. Tyylejä voidaan
käyttää kaikkiin kirjaimiin ja joihinkin symboleihin.
Kirjasintyylin valitseminen
1. Paina .
2. Käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan Tyyli ja paina
.
3. Käytä ylös- ja alas-nuolinäppäimiä valitsemaan tyyli ja paina
sitten .
Kaksirivisten tarrojen teko
Voit tulostaa tarroille korkeintaan kaksi riviä.
Normaali
Lihavoitu
Kursivoitu
Ääriviivat
Varjostettu
Pystysuora
Sivu: 13
15
Kaksirivisen tarran laadinta
1. Kirjoita ensimmäisen rivin teksti ja paina .
2. Valitse nuolinäppäimillä Toinen rivi ja paina . Tarran
ensimmäisen rivin loppuun ilmestyy monirivisyyden merkki, joka
ei kuitenkaan tulostu tarralle.
3. Kirjoita toisen rivi teksti.
Päiväyksen lisääminen
Voit lisätä tarraasipäiväyksen. Päiväys on muotoaKKK PP,VV (US) tai
PP KKK VV (Eurooppa) riippuen tarrakirjoittimesi versiosta.
Päivämäärän asetus
1. Paina .
2. Valitse Päiväys, ja paina .
Tekstikehyksen ja alleviivauksen lisääminen
Voit myös korostaa tekstiä lisää valitsemalla kehys- tai
alleviivaustyylin.
Sivu: 14
16
Figure 6
Tarran tekstin voi alleviivata tai ympäröidä kehyksellä,
mutta molempia ominaisuuksia ei voi käyttää yhtä aikaa.
Alleviivauksen tai kehystyylin lisääminen
1. Paina .
2. Valitse Kehykset, ja paina .
3. Valitse alleviivaus- tai kehystyyli ja paina .
Alleviivaus
Neliskulmainen
Kärjekäs
Pyöristetty
Krokotiili
Kulmikas
Juna
Sydämet
Kukat
Sivu: 15
17
Kaksirivisen tarran molemmat rivit alleviivataan. Kehystyylitilassa
kaikki rivit kehystetään yhdellä kehystyylillä.
Symbolienjaerikoismerkkienkäyttö
Tarroihin voi lisätä symboleja ja muita erikoismerkkejä.
Symbolien lisääminen
Tarrakirjoitin tukee laajennetun merkistön symboleita, kuten
osoittaa.
Sivu: 16
18
Symbolin lisääminen
1. Paina , valitse Symbolit, ja paina . Näyttöön ilmestyy
viereisen taulukon ensimmäinen symbolirivi.
2. Voit siirtyä haluamaasi symboliin nuolinäppäimillä. Vasemmalla
ja oikealla nuolinäppäimellä liikut symbolien valikon rivissä
vaakasuorassa suunnassa. Voit siirtyä ylä- ja alanuolinäppäimellä
pystysuoraan symbolien valikossa.
3. Kun löydät sopivan symbolin, paina -näppäintä lisätäksesi
symbolin tarraasi.
Kansainvälisten merkkien käyttö
Tarrakirjoitin tukee laajennettua latinalaista merkistöä niin kutsutun
RACE-tekniikan avulla. Matkapuhelimen näppäimistön kaltaisesti
voit pitää kirjainnäppäintä pohjassa pidempään kuin yhden
sekunnin ja selaat näin kyseisen kirjaimen muunnelmia. Vapauta
näppäin halutun merkin ilmestyttyä merkin lisäämiseksi tarraan.
Esimerkiksi, jos valitsemasi kieli on ranska ja pidät painettuna
kirjainta a, näkyy
ja niin edelleen kaikkien käytettävissä olevien
vaihtoehtojen läpi. Eri merkit ja niiden järjestys määräytyvät valitun
kielen mukaan.
a à â æ
Sivu: 17
19
Tulostusvaihtoehdot
Voit esikatsella tarrasi ja säätää tulostuksen tummuutta.
Tarran esikatselu
Voit tarkastella tarrasi tekstiä ja muotoilua ennen tulostusta.
Kaksirivinen tarra näkyy esikatselussa yksirivisenä tarrana, jossa on
rivinvaihtomerkki kahta riviä erottamassa.
Tarran esikatselu
1. Paina .
2. Valitse Esikatselu ja paina .
Tarran teksti vierii näytön halki.
Tulostuksen tummuuden säätäminen
Voit muokata tulostuksen tummuutta tulostuslaadun säätämiseksi.
Tummuuden säätäminen
1. Paina .
2. Valitse Säädä kontrastia ja paina .
3. Valitse tummuusasetus nuolinäppäimillä ja paina .
Tarrakirjoittimenmuistinkäyttö
Tarrakirjoittimessa on tehokas muistiominaisuus, jonka avulla voit
tallentaa jopa nine usein käyttämäsi tarran tekstit.
Sivu: 18
20
Tarran tekstin tallentaminen
Sen lisäksi voit tallentaa jopa nine usein käyttämääsi erityistarraa.
Nykyisen tarratekstin tallentaminen
1. Paina .
Ensimmäistä muistikenttää näytetään.
2. Voit siirtyä kentästä toiseen nuolinäppäimillä. Voit tallentaa
uuden tekstin haluamaasi muistipaikkaan.
3. Valitse muistipaikka ja paina .
Tarratekstisi tallennetaan ja palaat automaattisesti tarraan.
Tallennettujen tarrojen käyttö
Tallennettujen tarrojen käyttö myöhemmin on helppoa.
Tarrojen käyttö
1. Paina .
Näyttöön ilmestyy ensimmäinen muistipaikka, joka on
samanlainen kuin tekstiä tai muotoilua tallennettaessa.
2. Valitse käytettävä tarra nuolinäppäimillä ja paina .
Muistikentän tyhjentämiseksi valitse ensin tarra ja paina sitten
.
Sivu: 19
21
Tarrakirjoittimenhoito
Tarrakirjoittimesi on suunniteltu palvelemaan sinua pitkään ja
ongelmitta, ja se tarvitsee hyvin vähän huoltoa.
Puhdista tarrakirjoittimesi ajoittain, niin se toimii hyvin. Puhdista
leikkuuterä aina vaihtaessasi tarrakasetin.
Leikkuuterän puhdistaminen:
1. Irrota tarrakasetti.
2. Aseta kuulakärkikynän tai lyijykynän kärki L:n muotoiseen
kappaleeseen, katso Figure 7, ja paina kappaletta alas.
Figure 7
3. Kun pidät L:n muotoista kappaletta painettuna, paina samalla
leikkurin vipua leikkuuterän paljastamiseksi ja pidä vipua
painettuna.
Paina sisään
ja pidä pohjassa
Paina
Sivu: 20
22
4. Puhdista terän molemmat puolet alkoholiin kastetulla
pumpulitupolla.
5. Vapauta leikkurin vipu.
Voit tehdä näin myös, jos leikkuuterä lukittuu etuasentoon
eikä liiku ollenkaan.
Tulostuspään puhdistaminen
♦ Puhdista tulostuspää käyttämällä tarralokeron kannessa olevaa
puhdistustyökalua.
Vianetsintä
Kokeile seuraavia mahdollisia ratkaisuja, jos tarrakirjoittimen
käytössä on ongelmia.
Ongelma/virheilmoitus Ratkaisu
Näyttö on pimeä. • Varmista, että tarrakirjoitin
on päällä.
• Vaihda tyhjentyneet paristot.
Huono tulostuslaatu • Vaihda paristot tai yhdistä
verkkolaite.
• Varmista, että tarrakasetti on
asennettu oikein.
• Puhdista tulostuspää.
• Vaihda tarrakasetti.
Sivu: 21
23
Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä DYMO-asiakaspalveluun.
Kohdasta Asiakaspalvelun yhteystiedot tämän käyttöohjeen
takakannesta löydät oman maasi yhteyspuhelinnumeron.
Palautetta käyttöohjeesta
Pyrimme jatkuvasti kehittämään tuotteidemme käyttöohjeita.
Palautteesi on tervetullutta.
Leikkuri toimii huonosti. Puhdista leikkuuterä. Katso kohta
Tarrakirjoittimen hoito.
Tulostaa… Mitään toimenpiteitä ei tarvita.
Viesti häviää, kun tulostus on
päättynyt.
Liian monta merkkiä
Puskurimuistissa on liikaa
merkkejä.
Pyyhi joitainmerkkejä taikaikki
merkit puskurimuistista.
Paristot lähes tyhjiä
Paristot ovat lähes tyhjät. Vaihda paristot tai yhdistä
verkkolaite.
Tarratukos
Tarratukos on pysäyttänyt
moottorin.
• Irrota juuttunut tarra ja vaihda
tarrakasetti.
• Puhdista leikkuuterä.
Ongelma/virheilmoitus Ratkaisu
Sivu: 22
24
Ole hyvä ja lähetä meille käyttöohjeitamme koskevia kommentteja
tai ehdotuksia. Liitäthän palautteeseen seuraavat tiedot:
• tuotteen nimi, versionumero ja käyttöohjeen sivunumero
• lyhyt kuvaus epätarkoista tai epäselvistä ohjeista tai lisätietoa
kaipaavista kohdista jne.
Otamme mielellämme vastaan myös ehdotuksia käyttöohjeeseen
lisättävästä aineistosta.
Lähetä sähköpostia osoitteeseen: documentation@dymo.com
Huomaathan, että tämä sähköpostiosoite on vain käyttöohjetta
koskevaa palautetta varten. Jos mielessäsi on tekninen kysymys, ota
yhteys asiakaspalveluun.
Ympäristötietoa
Ostamasi laitteen valmistuksessa on käytetty luonnonvaroja. Laite saattaa sisältää
terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita.
Vältä näiden aineiden joutumista luontoon ja vähennä ympäristökuormitusta
käyttämällä sopivia kierrätyspalveluja. Kierrätyspalvelut käyttävät uudelleen tai
kierrättävät järkevästi suurimman osan tuotteen materiaaleista.
Laitteeseen merkitty kierrätysmerkki kehottaa sinua käyttämään näitä palveluja.
Sivu: 23
25
Ota yhteyttä paikalliseen tai alueelliseen jätehuoltoon jos haluat lisätietoja keräys-,
uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluista.
Voit myös ottaa meihin yhteyttä jos haluat tietoa tuotteidemme
ympäristötehokkuudesta.
Laite on saanut CE-merkinnän EMC- ja matalajännitedirektiivin mukaisesti. Se on suunniteltu
täyttämään
seuraavat kansainväliset standardit:
Yhteensopiva: USA, FCC-säännöt, B-luokan vaatimukset
Turvallisuus – EN 60950, IEC 950, UL 1950
EMC -yhteensopivuus EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;
EU immunitetti - EN 55024 & lisäykset A1, A2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) –
Tietotekniikkalaitteet, immuniteettiominaisuudet
Päästöt – EN 61000-6-3: Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6: Yleiset standardit –
kohta 3: Päästöstandardit asuin-, liiketalous- ja pienteollisuusympäristöissä.
RoHS2002/95/EC

Kysymykset & vastaukset

Merkin Dymo LetraTag LT-100H ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta Dymo LetraTag LT-100H

Onko sinulla kysymys tuotteesta Dymo LetraTag LT-100H, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen Dymo LetraTag LT-100H käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen Dymo LetraTag LT-100H suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.