DWV902L

DeWalt DWV902L käyttöohjeet

DWV902L

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWV902L kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 156 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
Sivu: 1
SUOMI 106 RASKAAN KÄYTÖN RAKENNUSPÖLYN POISTOLAITE DWV902L, DWV902M, DWV902MT Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWV902L DWV902M/DWV902MT QS QS Jännite V 230 230 Tyyppi 1 1 Nimellisteho W 1400 1400 Maksimiteho W 3600/3000 3600/3000 Teho, normaali käyttö (EN 60335-2-69) W 1200 1200 Taajuus Hz 50 50 Suojausluokka IPX4 IPX4 Säiliön tilavuus l 38 38 Täyttömäärä (max at blower) l/s 68 68 Virtausnopeus (max at blower) kPa 21 21 Täyttömäärä (EN 60335-2-69) l/s 32,6 32,6 Virtausnopeus (EN 60335-2-69) kPa 18,6 18,6 Negatiivinen paine (maksimi) kPa (mbar) 15,5 15,5 Suodatinpinta m² 0,4 0,4 Sähkötyökalun sähkökytkentä W 2200/1600 2200/1600 Letkun pituus m 4,1 4,1 Letkun halkasija mm 32 32 Paino kg 15 15 LPA (äänenpaine) dB(A) 73 73 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 3 LWA (ääniteho) dB(A) 87 87 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 3 Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara.
Sivu: 2
SUOMI 107 EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DWV902L, DWV902M, DWV902MT RASKAAN KÄYTÖN RAKENNUSPÖLYN POISTOLAITE DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU,EN 60335-2-69. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 13.06.2012 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Tärkeät turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN KAIKKI OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. VAROITUS: Käyttäjille on annettava riittävä koulutus koneiden käyttöön liittyen. VAROITUS: Sähköiskun vaaran välttämiseksi. Älä altista vesisateelle. Säilytä sisätilassa. • Käyttäjille on annettava ennen käyttöä koneen ja sen käyttökohteen käyttöön liittyvät tiedot, ohjeet ja koulutus, mukaan lukien turvallinen käertyn materiaalin poisto- ja hävitystapa. • Käyttäjien on noudatettava käsiteltyihin materiaaleihin liittyviä turvallisuusohjeita. • Älä jätä laitetta ilman valvontaa sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen. Irrota se sähköverkosta, kun sitä ei käytetä ja ennen huoltoa. • Älä anna kenenkään leikkiä laitteella. Ole erityisen tarkkaavainen, kun laitetta käyttävät lapset tai sitä käytetään lasten lähellä. • Tätä laitetta saa käyttää VAIN ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Käytä vain DEWALTin suosittelemia liitososia. • Älä käytä tätä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut. Jos laite ei toimi oikein, tai jos se on pudotettu, vaurioitunut, jätetty ulos tai pudotettu veteen, palauta se huoltopalveluun. • Älä vedä tai kuljeta tätä laitetta sen virtajohdosta kiinni pitäen, käytä johtoa kahvana, jätä johtoa oven väliin tai vedä johtoa terävien reunojen tai nurkkien yli. Älä anna laitteen mennä johdon yli käytön aikana. Pidä johto kaukana kuumista pinnoista. • Älä irrota laitetta pistokkeesta sen johdosta vetämällä. Irrota pistoke pistokkeesta kiinni pitäen, älä pidä kiinni johdosta. • Älä käsittele pistoketta tai laitetta märillä käsillä. • Älä aseta mitään esineitä laitteen aukkoihin. Älä käytä laitetta, jos joku aukoista on tukossa; pidä puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista ja kaikesta muusta, joka saattaa pienentää ilmavirtaa. • Pidä hiukset, löysät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat kaukana aukoista ja liikkuvista osista. • Kytke kaikki ohjaimet pois päältä ennen laitteen irrottamista pistokkeesta. • Ole erityisen huolellinen portaita puhdistaessa. • Älä käytä laitetta helposti syttyvien tai tulenarkojen nesteiden, kuten bensiinin, imuroimiseen tai älä käytä alueilla, joilla on syttyviä tai palavia nesteitä. • Staattiset iskut ovat mahdollisia kuivilla alueilla tai kun ilman suhteellinen kosteus on alhainen. Tämä on vain ohimenevää eikä se vaikuta imurin käyttöön. Staattisten iskujen esiintymistiheyden vähentämiseksi ilmankosteutta on lisättävä konsoliin asennetulla kosteuttajalla tai käyttämällä ei-staattista lisävarusteena saatavilla olevaa DWV9316-XJ-letkua.
Sivu: 3
SUOMI 108 • Itsestään palamisen välttämiseksi kanesteri tulee tyhjentää jokaisen käyttökerran jälkeen. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Lisäturvallisuusohjeet • Älä imuroi mitään palavaa tai savuavaa kohdetta, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa. • Älä imuroi palavia räjähdysaltiita materiaaleja, kuten hiiltä, viljaa tai muuta hienoa palavaa materiaalia. • Älä käytä imuria varaallisiin, myrkyllisiin tai karsinogeenisiin materiaaleihin, kuten asbestiin tai torjunta-aineisiin. • Älä koskaan imuroi räjähtäviä nesteitä (esim. bensiiniä, dieselpolttoainetta, lämmitysöljyä, maalin ohennusainetta, jne.), happoja tai liuotusaineita. • Älä imuroi, jos suodattimet eivät ole paikoillaan, kohdassa Märkien kohteiden imuroiminenmääritettyjä tilanteita lukuun ottamatta. • Joissakin puumateriaaleissa on säilöntäaineita, jotka voivat olla vaarallisia. Ole erityisen huolellinen sisäänhengityksen ja ihokosketuksen välttämiseksi näitä materiaaleja käsitellessä. Pyydä turvallisuusohjeet materiaalin toimittajalta ja noudata niitä. • Älä käytä imuria portaana. • Älä aseta imurin päälle raskaita esineitä. Pölynpoistolaitteen merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät laitteessa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. VAROITUS: Laite sisältää haitallista pölyä. Ainoastaan koulutettu henkilöstö saa tyhjentää ja huoltaa laitteen sekä poistaa pölypussin asianmukaisia suojavarusteita käyttäen. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin koko suodatinjärjestelmä on asennettu. Luokan L pölynpoistolaitteet sopivat kuivan ja palamattoman pölyn poistamiseen, kun sen työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m³. Luokan M pölynpoistolaitteet sopivat kuivan ja palamattoman pölyn poistamiseen, kun sen työperäisen altistuksen raja-arvo on ≥ 0,1 mg/m³. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (bb) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2014 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Pölynpoistoyksikkö 1 Letku 1 DWV9210-XJ-liitinpakkaus 2 Suodattimet 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko pölynpoistoyksikössä, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee laitteeseen tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Yläkahva/johdon käärintätila b. Virtajohto c. Imupää d. Kanisterin lukitus e. Pyörä f. Kanisteri g. Imuletku h. Pyörät (yhdessä pysäköintijarru) i. Suodattimet j. Kääntämällä lukittava letkun tulo k. Letkun kiinnitin l. Etukahva m. Sähkötyökalujen pistorasia n. Imurin säädin
Sivu: 4
SUOMI 109 o. Virtakytkin p. Virtaushälytyksen säätö (vain luokan M mallit) q. Teleskooppikahvan vapautuspainike r. Teleskooppikahva s. Pistoke (vain luokan M mallit) t. Pussi u. DWV9210-XJ-liitinpakkaus (sisältää mallit DWV9000, DWV9120, DWV9130) ANTISTAATTINEN LETKU Malleissa DWV902L, DWV902M ja DWV902MT on antistaattinen maadoitusjärjestelmä. Antistaattinen letku tulee hankkia lisämaksua vastaan valtuutetusta huoltopalvelusta. Tämä letku (DWV9316-XJ) sopii pölynpoistojärjestelmään standardin letkun tapaan. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tarkista lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. KÄYTTÖTARKOITUS Näitä imureita käytetään hienojen hiukkasten, kuten kuitulevyn, betonin tai pintapölyn wallboard. DWV902L Tätä laitetta voidaan käyttää teollisena imurina tai pölynpoistolaitteena kannettaviin käyttöihin kaikkien sellaisten kuivien, ei palavien pölyjen imuroimiseen, joiden pölyluokka on korkeintaan L ja työperäisen altistuksen raja-arvo on yli 1 mg/m³. DWV902M, DWV902MT Tätä laitetta voidaan käyttää teollisena imurina tai pölynpoistolaitteena kannettaviin käyttöihin kaikkien sellaisten kuivien, ei palavien pölyjen imuroimiseen, joiden pölyluokka on korkeintaan M ja työperäisen altistuksen raja-arvo on 0,1 mg/m³ tai sitä suurempi. ÄLÄ käytä vesisateessa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä raskaan käytön imurit on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta palavan pölyn poistamiseen. ÄLÄ käytä pölynpoistolaitetta räjähtävissä ympäristöissä. HUOMAA: Tämä laite sopii kaupalliseen käyttöön, esim. hotelleihin, kouluihin, sairaaloihin, tehtaisiin, liikkeisiin, toimistoihin, vuokrausliikkeisiin ja rakennustyömaille. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Jos virtajohto on vaurioitunut, DEWALTin huoltopalvelun tulee vaihtaa se erityiseen johtoon, joka on saatavilla DEWALTin huoltopalvelusta. Jatkojohdon käyttäminen Jos jatkojohto vaaditaan, käytä hyväksyttyä 3–ytimen jatkojohtoa, joka sopii tämän laitteen ottotehoon (ks. Tekniset tiedot). Johtimen minimikoko on 1,5 mm2 , maksimipituus on 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT (KUVA 1–3) VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Suodattimien (i) on oltava aina paikoillaan imuroimisen aikana, lukuun ottamatta kohdassa Märkien kohteiden imuroiminen osiossa Käyttö kuvattuja tapauksia. Hienoa pölyä imuroidessa tulee käyttää ylimääräistä paperi- tai villapussia kanisterin tyhjentämisen helpottamiseksi. VAROITUS: Pölynpoistopusseja tulee käyttää pölyluokassa M. 1. Jos valinnainen paperi- tai villapussi (t) otetaan käyttöön, asenna se kuvan 2 mukaisesti. HUOMAA: Varo, ettei pussi repeydy. Aseta pussi hyvin aukkoon (j) hyvin tyyviyden takaamiseksi maksimaalista pölynkeräystehoa varten. 2. Aseta imupää (c) kanisteriin ja kiinnitä se sulkemalla kanisterin lukitukset (d).
Sivu: 5
SUOMI 110 3. Aseta letkun (g) pää kääntämällä lukittavaan letkun tuloon (j) ja kierrä sitä vastapäivään sen lukitsemiseksi paikoilleen. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet (kuva 1, 4) VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. 1. Kiinnitä pistoke asianmukaiseen pistorasiaan. 2. Aseta virtakytkin (o) ON-asentoon ( ). 3. Aseta imurin säädin (n) haluamaasi asentoon. Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi säätää imurin tehoa, imua ja ääntä. HUOMAA: Tämä asetus säätää myös imutasoa. Tämä on erityisen hyödyllinen silloin, kun imu luo hyväksymättömän vedon työkappaleeseen. 4. Noudata kohdan Kytkeminen sähkötyökaluihin ohjeita laitteen kytkemiseksi käytettävään sähkötyökaluun. VIRTAUSHÄLYTYKSEN SÄÄTÄMINEN (KUVA 4) Vain luokan M mallit Säädä virtaushälytyksen säädin (p) oikeaan letkun (tai putken) sisähalkaisijaan tai lisävarusteen halkaisijaan pitämällä viitteenä suurinta läpimittaa. Säätimen valitun halkaisijan on oltava yhtä suuri kuin käytetyn letkun/putken/lisävarusteen suurin halkaisija tai sitä suurempi. Toimitetun letkun sisähalkaisija on 32 mm. Hälytysmerkkiääni kuuluu, jos virtausnopeus on alle 20 m/s. Järjestelmän ajastin vähentää turhia hälytyksiä. Jos hälytysäänimerkki kuuluu, kun näkyviä tukoksia ei ole: 1. Varmista, että säädin on asetettu oikean halkaisijan kohdalle. 2. Jos virtausnopeus on asetettu maksimitason alle, nosta tasoa, kunnes riittävä letkun virtaus sammuttaa hälytyksen. 3. Jos äänimerkki kuuluu edelleen, irrota letku ja varmista, ettei siinä ole tukoksia. Poista ja vaihda pölypussi, jos se on täysi tai tukossa ja tarkista suodattimen kunto ja vaihda se tarvittaessa. Jos hälytysäänimerkki kuuluu edelleen, ota yhteyttä paikalliseen DEWALT-huoltoedustajaan. KYTKEMINEN SÄHKÖTYÖKALUIHIN (KUVA 1, 4, 5) VAROITUS: Käytä pistoketta (m) vain ohjeiden määrittämiin tarkoituksiin. 1. Kiinnitä imurin virtajohto asianmukaiseen pistorasiaan. 2. Kytke sähkötyökalu pistorasiaan (m). HUOMAA: Katso Sähkötyökalun sähkökytkentä osiosta Tekniset tiedot pistorasiaan (m) kytkettävän sähkötyökalun sallitut tehoarvot. 3. Aseta virtakytkin (o) päälle -asentoon. Sähkötyökalu voi tällöin kytkeä imurin päälle ja pois päältä automaattisesti. HUOMAA: Imuri käynnistyy käynnistyy automaattisesti 0,5 sekunnin kuluttua ja jatkaa toimintaa 15 sekunnin ajan, kun laitteesta on kytketty virta pois. 4. Siirry takaisin manuaaliseen tilaan kääntämällä virtakytkin (o) ON-asentoon (  ). Manuaalisessa tilassa työkalu ja imuri kytkeytyvät päälle ja pois päältä toisistaan riippumatta. 5. DEWALTin rakennuspölyn poistolaitteessa on DEWALTin AirLock-liitäntäjärjestelmä. AirLock mahdollistaa nopean ja varman imuletkun (g) ja sähkötyökalun liittämisen. AirLock-liitin (w) voidaan liittää suoraan DEWALT-yhteensopiviin työkaluihin tai käyttämällä AirLock-sovitinta (saatavilla paikalliselta DEWALT-jälleenmyyjältä). Katso lisätietoa saatavilla olevista sovittimista kohdasta Lisävarusteet. HUOMAA: Kun käytät sovitinta, varmista sen hyvä kiinnittyminen työkaluun ennen alla olevien ohjeiden noudattamista. a. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on auki. Kohdista holkin urat (v) ja AirLock-liitin kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi. b. Paina AirLock-liitin liitännän sovittimeen. c. Kierrä holkki lukittuun asentoon. HUOMAA: Holkin sisällä olevat pallolaakerit lukittuvat aukkoon ja varmistavat liitännän. Sähkötyökalu on nyt liitetty tiukasti pölynpoistolaitteeseen. AUTOMAATTINEN SUODATTIMEN PUHDISTUSJÄRJEST- ELMÄ Tässä imurissa on erittäin tehokas suodattimen puhdistusjärjestelmä, joka minimoi suodattimen tukkiutumisen. Yksi suodatin puhdistuu automaattisesti 30 sekunnin välein.
Sivu: 6
SUOMI 111 Puhdistusprosessi siirtyy suodattimesta toiseen ja jatkaa toimintaa koko laitteen käyttöiän ajan. HUOMAA: Tämän prosessin aikana on normaalia kuulla napsahdusääniä. HUOMAA: Useiden käyttötuntien jälkeen automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä ei välttämättä ole tehokas. Kun näin käy, suodattimet tulee puhdistaa tai vaihtaa. Katso kohta Suodatin osiosta Huolto. PYSÄKÖINTIJARRU (KUVA 1, 6) Pysäköintijarru lukitsee yhden pyörän paikoilleen imurin vierimisen välttämiseksi. 1. Kytke pysäköintijarru päälle painamalla jarrupainiketta (x) jarrun asettamiseksi lukittuun asentoon. 2. Kytke pysäköintijarru pois päältä painamalla jarrupainiketta jarrun lukituksen vapauttamiseksi. KÄYTETYN PÖLYPUSSIN POISTAMINEN/VAIHTAMINEN (KUVA 1) VAROITUS: Asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaa ja suojakäsineitä, tulee käyttää käytettyjen pölypussien käsittelyn aikana. 1. Kytke imuri pois päältä ja irrota johto pistorasiasta. 2. Sulje kääntämällä lukittava letkun tulo (j) pistokkeella (s). 3. Avaa kanisterin lukitukset (d) ja poista imupää (c) 4. Vedä keräyspussi varoen pois aukosta (j). 5. Tiivistä keräyspussin aukko hyvin, kun poistat sen laitteesta. 6. Hävitä keräyspussi asianmukaiseen jäteastiaan voimassa olevien määräyksien mukaisesti. MÄRKIEN KOHTEIDEN IMUROIMINEN (KUVA 1, 7) VAROITUS: ÄLÄ liitä sähkötyökaluja pistorasiaan (m), kun imuroit märkiä kohteita. VAROITUS: Liitä imuri vikavirtasuojakytkimellä (RCD) suojattuun pistorasiaan, kun imurilla imuroidaan märkiä kohteita. VAROITUS: Jos vaahtoa tai nestettä pääsee laitteesta, kytke se välittömästi pois päältä. HUOMIO: Puhdista vesitason rajoitusväline säännöllisesti ja tutki se vaurioiden merkkien varalta. HUOMAUTUS: ÄLÄ poista pallokelluketta (y), muutoin imuri voi vaurioitua. Pallokelluke estää veden pääsemisen moottoriin. Ennen kuin käytät imuria märkien kohteiden imuroimiseen: • Varmista, että kanisteri on tyhjä ja ettei siinä ole liikaa pölyä. • Poista suodattimet (i). • Liitä imuri RCD-suojattuun pistorasiaan. VAROITUS: Älä käytä laitetta tällä asetuksella luokan L ja M pölyn imuroimiseen. KANISTERIN TYHJENTÄMINEN (KUVA 1, 7) Kelluva palloventtiili (y) estää ilman pääsyn moottoriin, kun kanisteri on täysi ja moottorin ääni muuttuu välittömästi. Tyhjennä kanisteri, kun moottorista kuuluu korkea ääni ja ilman/veden virtaus loppuu. 1. Kytke imuri pois päältä ja irrota johto pistorasiasta. 2. Avaa kanisterin lukitukset (d) ja poista imupää (c). 3. Tyhjennä kanisterin (f) sisältö sopivaan astiaan tai viemäriin. KUIVAAN IMUROINTITILAAN PALAAMINEN (KUVA 1) 1. Tyhjennä kanisteri kohdan Kanisterin tyhjentäminen ohjeiden mukaisesti. 2. Aseta kanisteri ylösalaisin, kunnes se on kuiva. ÄLÄ käytä märkää kanisteria kuivien kohteiden imuroimiseen. 3. Aseta imupää (c) tasaiselle alustalle, kunnes se on kuiva. 4. Asenna suodattimet uudelleen, kun imupää on kuiva. Katso kohta Suodattimet osiosta Huolto. 5. Kun kanisteri on kuiva, aseta imupää (c) kanisteriin ja kiinnitä se sulkemalla kanisterin lukitukset (d). TELESKOOPPIKAHVA (KUVAT 1, 8) Paina vapautuspainiketta (q) teleskooppikahvan (r) nostamiseksi ja laskemiseksi. Sammuttaminen/kuljettaminen (kuva 1, 11) 1. Aseta virtakytkin (o) OFF-asentoon. 2. Irrota laite pistorasiasta.
Sivu: 7
SUOMI 112 3. Vain luokan M laite: Sulje kääntämällä lukittava letkun tulo (j) pistokkeella (s). 4. Säilytä virtajohtoa (b) kuvan mukaisesti. 5. Kiinnitä kone paikoilleen, kun kuljetat sitä ajoneuvossa. HUOLTO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, kytke laite pois päältä ja irrota laite virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Käyttäjän huoltoa varten laite tulee purkaa, puhdistaa ja huoltaa kohtuullisen suuressa määrin aiheuttamatta vaaroja huoltohenkilöstölle tai muille. Asianmukaisia varotoimenpiteitä ovat mm. dekontaminaatio ennen purkamista, koneen purkutilan paikallisen suodatetun ilmanpoistojärjestelmän käyttö, huoltoalueen puhdistaminen ja asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet. • Valmistajan, tai koulutetun henkilön, on suoritettava tekninen tarkastus vähintään kerran vuodessa. Sen aikana on esimerkiksi tarkistettava suodattimet vaurioiden varalta, koneen ilmatiiviyden ja ohjausmekanismin virheettömän toiminnan tarkistus. • Huolto- ja korjaustoimenpiteitä suorittaessa kaikki kontaminoituneet osat, joita ei voida puhdistaa tyydyttävästi, tulee hävittää. Kyseiset osat tulee hävittää läpäisemättömässä pussissa voimassa olevien määräyksien mukaisesti. • Luokan M laitteissa laitteen ulkopinta tulee dekontaminoida imuroimalla ja pyyhkimällä se puhtaaksi tai käsittelemällä se tiivitysaineella ennen kuin se viedään pois vaara-alueelta. Kaikkia koneen osia on pidettävä kontaminoituina, kun ne poistetaan vaara-alueelta ja asianmukaiset toimenpiteet on suoritettava pölyn leviämisen estämiseksi. • Pölynpoistolaitteissa on varmistettava asianmukainen huoneen ilmanvaihtonopeus L, jos poistoilma palautetaan huoneeseen. (HUOMAA: Maakohtaiset määräykset on otettava huomioon.) Suodatin (kuva 1, 9, 10) SUODATTIMEN YLLÄPITO Tähän imuriin kuuluvat suodattimet ovat pitkään kestäviä suodattimia. Pölyn kierron tehokkaan minimoimisen kannalta suodattimet TULEE asentaa oikein ja niiden hyvä kunto on varmistettava. VAROITUS: Asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaa ja suojakäsineitä, tulee käyttää suodattimien käsittelyn aikana. Suodattimien poistaminen 1. Kytke virtakytkin (o) OFF-asentoon (O) ja irrota virtajohto pistorasiasta. 2. Avaa kanisterin lukitukset (d) ja poista imupää (c) kanisterista. Aseta imupää tasaiselle alustalle ylösalaisin. 3. Käännä suodatinta (i) vastapäivään tarttumalla sen muovisuojaan kuvan mukaisesti, ja poista pää varoen varmistamalla, ettei jäämiä pääse asennusaukkoon. HUOMAA: Varo, ettei suodattimen materiaali vahingoitu. 4 Jos imupään (c) alaosa on puhdistettava, käytä veteen ja mietoon saippuaan kostutettua kangasta ja anna sen kuivua. Hävitä kangas asianmukaiseen jäteastiaan. 5. Tarkista suodattimet kulumisen, repeytymisen ja muiden vaurioiden varalta. HUOMAA: Mikäli suodattimien kuntoon liittyviä epäselvyyksiä esiintyy, ne TULEE vaihtaa. ÄLÄ jatka suodattimien käyttöä, jos ne ovat vaurioituneet. VAROITUS: Älä koskaan puhdista suodattimia paineilmalla tai harjalla, muutoin suodattimen kalvo voi vaurioitua ja suodattimeen voi päästä pölyä. Kopauta suodatinta tarvittaessa kovaa pintaa vasten tai huuhtele se haalealla vedellä ja anna kuivua. Suodattimien puhdistus ei ole yleensä tarpeen, vaikka suodatin olisi pölyn peitossa. Suodattimen automaattinen puhdistusjärjestelmä säilyttää maksimaalisen tehon ja
Sivu: 8
SUOMI 113 toiminnan. Jos suodattimen kalvossa havaitaan vaurioita, vaihda suodattimet. Suodattimet kestävät yleensä 6-12 kuukautta niiden käytöstä ja hoidosta riippuen. Suodattimien asennus 1. Varmista, että suodattimen tiiviste (aa) ovat paikoillaan ja hyvin kiinni 2. Kohdista suodattimen säikeet (z) imupään säikeisiin ja käännä suodatin kireälle myötäpäivään kohtuullista voimaa käyttäen. HUOMAA: Varo, ettei suodattimen materiaali vahingoitu. 3. Aseta imupää (c) astiaan ja kiinnitä se sulkemalla kanisterin lukitukset (d). Voiteleminen Laitetta ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Älä koskaan puhdista laitteen muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. 1. Imuroi pölynpoistolaitteen ulkopinta. Käytä lisäpuhdistukseen tarvittaessa vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. 2. Hävitä kangas käytön jälkeen asianmukaiseen jäteastiaan. Säilytys (kuva 11) 1. Tyhjennä kanisteri kohdan Kanisterin tyhjentäminen osion Käyttöohjeiden mukaisesti. 2. Puhdista imuri sisä- ja ulkopuolelta. Katso kohta Puhdistus. 3. Puhdista tai vaihda suodattimet kohdan Suodattimet mukaisesti. 4. Säilytä imuletkua ja virtajohtoa kuvan mukaisesti. Aseta laite kuivaan tilaan ja lukitse se valtuuttamattoman käytön estämiseksi. HUOMAA: Liitä pistoke (s) aukkoon (j) jäämien pitämiseksi kanisterin sisällä, kun imuletku poistetaan. Voit liittää letkun päät myös yhteen ja lukita ne yhteen kääntämällä lukittavalla päällä. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALTin lisävarusteita ei ole testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. LISÄVARUSTEET DWV9340-XJ Suodatin DWV9315-XJ Murskautumisen kestävä letku DWV9316-XJ Antistaattinen letku DWV9401-XJ Paperipussi DWV9400-XJ Muovikohdistin DWV9402-XJ Villapussi DWV9500-XJ Vac Rack DEWALT AirLock -järjestelmä DWV9000 Kääntämällä lukittava liitos DWV9110 29-35 mm kartionmuotoinen kumisovitin DWV9120 35-38 mm porrastettu kumisovitin DWV9130 35 mm OD-sovitin DWV9150 35 mm OD-kulmasovitin VAC RACK DWV9500 -TUOTTEEN ASENNUS (KUVA 11, 12) HUOMAA: DWV902MT toimitetaan asennetulla DWV9500 Vac Rack -liitososalla, 1. Poista 4 kantokahvan ruuvia käyttäen T-25- tähtiterää ja poista kantokahva. 2. Asenna Vac Rack käyttäen kantokahvan ruuveja. Aseta ruuvit alkuperäisiin reikiin ja kiristä ne. 3. Käytä 2 pakkaukseen kuuluvaa ruuvia (bb) asettamalla ne Vac Rack -yksikön takana oleviin reikiin. Paina alas ja käännä kutakin ruuvia materiaalin lävistämiseksi ja niiden kiinnittämiseksi alla oleviin asennusreikiin. Kiristä. HUOMIO: Älä ylitä 9 kg (20 lb) kunkin 14 litran säilytysyksikön kohdalla. Asenna enintään 2 säilytysyksikköä pölynpoistolaitetta kohti. Älä ylitä 18 kg (40 lb) kunkin 28 litran säilytysyksikön kohdalla. Asenna enintään 1 säilytysyksikkö pölynpoistolaitetta kohti. Mikäli annetut korkeus- ja/tai
Sivu: 9
SUOMI 114 painorajat ylitetään, pölynpoistolaitteen vakaus voi heikentyä ja seurauksena voivat olla henkilövahingot ja laitteen vaurioituminen. HUOMAUTUS: Älä poista pölynpoistolaitteen päätä säiliöstä, kun T-säilytysyksiköt on liitetty. Muutoin pölynpoistolaitteen suodattimet voivat vaurioitua. VIRTAJOHDON KIINNITTÄMINEN LETKUUN (KUVA 1) Virtajohto (b) voidaan kiinnittää imuletkuun (g) letkun kiinnittimellä D279058CL (saatavilla paikalliselta DEWALT-jälleenmyyjältä). Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. Vianetsintä ONGELMA RATKAISU Moottori ei käynnisty Tarkista virtajohto, pistokkeet ja pistorasia. Varmista, että virtakytkin on ON-asennossa ( ). Imukapasiteetti laskee Poista imusuuttimen, imuputken, imuletkun tai suodattimien tukkiutumat. Vaihda paperi- tai villapussi. Tarkista suodattimien oikeaoppinen asennus. Puhdista tai vaihda suodattimet. Tyhjennä kanisteri kohdan Kanisterin tyhjentäminen osion Käyttö ohjeiden mukaisesti. ONGELMA RATKAISU Imujärjestelmä lakkaa toimimasta Lämpösuoja on aktivoitunut: 1. Kytke imujärjestelmä pois päältä ja irrota imuri virtalähteestä. 2. Tyhjennä kanisteri tarvittaessa. 3. Anna laitteen jäähtyä. 4. Liitä virtajohto asianmukaiseen pistorasiaan ja kytke virtakytkin ON-asentoon (  ) testin suorittamiseksi. Jos imujärjestelmä ei käynnisty, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tarkista lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot DEWALT-kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Pölyä tulee ulos imuroimisen aikana Tarkista suodattimien oikeaoppinen asennus. Varmista, ettei suodattimissa ole vaurioita. Vaihda tarvittaessa. Varmista, että suodattimen tiivisteet ovat paikoillaan ja hyvin kiinni. Automaattinen suodattimen puhdistus ei toimi Kuuntele, että solenoidi napsahtaa niin, että suodattimen puhdistusmekanismi toimii. Sähkötyökalu ei kytkeydy päälle. Varmista, että virtakytkin on päällä -asennossa. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta.
Sivu: 10
SUOMI 115 Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU. com. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWV902L, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWV902L käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWV902L suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWV902L

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWV902L allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Imurit
 • Malli/nimi: DWV902L
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka