DWS778

DeWalt DWS778 käyttöohjeet

DWS778

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWS778 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 124 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
Sivu: 1
SUOMI 85 KATKAISU- JA JIIRISAHA DWS778 Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. Terävät reunat. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DWS778 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-9. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 01.11.2012 Turvallisuusohjeet VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua henkilövahinko. Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Yleiset turvallisuusohjeet 1. Pidä työskentelyalue siistinä. Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia. Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita työssään sähkötyökaluja käyttäville. Tekniset tiedot DWS778 QS/GB LX Jännite V 230 115 Tyyppi 1 1 Virransyöttö W 1850 1650 Terän halkaisija mm 250 250 Terän aukko mm 30 30 Terän suurin nopeus min-1 4300 4100 Leikkuusyvyydessä mm 85 85 Maks. terän paksuus mm 1,75 1,75 Suurimmat jiirikulmat vasemmalle/oikealle 50° 50° Suurimmat viistekulmat vasemmalle 48° 48° Yhdistetty jiiraus viiste 45° 45° jiiri 45° 45° Kapasiteetit katkaisu 90° mm 85 x 305 jiiri 45° mm 85 x 215 jiiri 48° mm 85 x 204 viiste 45° mm 58 x 305 viiste 48° mm 54 x 305 Kokonaismitat mm 465 x 615 x 390 Paino kg 17,2 LPA (äänenpaine) dB(A) 94,2 94,2 KPA (äänenpaine, vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 LWA (akustinen theo) dB(A) 107,2 107,2 KWA (akustinen teho, vaihtelu) dB(A) 3,0 3,0 LP,PEAK dB(A) 115,6 115,6 KP,PEAK dB(A) 3,0 3,0 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s² 2,4 2,4 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 61029-standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 V 10 ampeerin sulake HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,25 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa.
Sivu: 2
SUOMI 86 2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti. Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua paperia kosteassa tai märässä ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla kirkas vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä työkalua, jos on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien nesteiden tai kaasujen vuoksi. 3. Suojaudu sähköiskulta. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia, jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai jos syntyy metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen avulla. 4. Pidä muut ihmiset kaukana. Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla. 5. Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen. Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. 6. Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti. 7. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin. Käytä työkaluja vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen. 8. Pukeudu oikein. Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset. 9. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina kuulonsuojaimia. Käytä aina kypärää. 10. Yhdistä laite pölynkeräimeen. Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. 11. Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä kanna työkalua sen johdosta. 12. Kiinnitä työstettävä kappale. Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat työkalun käsittelemiseen. 13. Älä kurkottele. Varmista hyvä jalansija ja tasapaino. 14. Huolehdi työkaluista hyvin. Pidä terät terävinä ja puhtaina. Se parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata ohjeita, kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne vaurioituvat, vie ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Pidä kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta. 15. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen vaihdetaan esimerkiksi terä. 16. Irrota säätöavaimet ja vääntimet. Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet ja vääntimet on poistettu. 17. Vältä työkalun käynnistymistä vahingossa. Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä. Varmista ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu virta. 18. Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut, vaihda se virheettömään. Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa. 19. Ole valpas. Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. 20. Tarkista osien vaurioituminen. Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota. Vaihdata vaurioituneet katkaisijat valtuutetussa huoltokeskuksessa. Älä käytä työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä tehdä korjauksia itse. VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on olemassa henkilövahingon vaara. 21. Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten vaatimukset. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu huomattavaan vaaraan. Kulmasahojen lisäturvasääntöjä • Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto, jonka vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa vaihtaa. • Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia. • Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset eivät toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein. • Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat viistoleikkauksia. • Pidä lattia-alue koneen ympärillä tasaisena, puhtaana ja vapaana materiaaleista esim. lastuista ja muista leikkuujätteistä. • Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille. • Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään toiminnon aloittamista. • Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty verkkolähteeseen. • Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi aiheuttaa vakavan tapaturman. • Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja. • Käytä terän pidintä tai käsineitä, kun käsittelet sahan terää tai karkeaa materiaalia. • Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä. • Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. • Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti. • Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä. • Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä. • Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä. • Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja. • Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin sahaan merkitty nopeus. • Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä. • Nosta terä työkappaleen uurroksesta ennen kytkimen vapauttamista. • Ennen sahaamista tulee varmistaa, että kone on vakaa. • Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi. • Sahan teräsuojus nousee automaattisesti, kun varsi lasketaan alas, ja se laskeutuu terän päälle, kun suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) työnnetään. • Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei
Sivu: 3
SUOMI 87 ole sammutettu. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia. • Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja lastuttomat. • Vaihda kulunut uurroslevy. • Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun vaihdat terää. • Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja teräosa ei ole lepoasennossa. • Jos koneeseen on asennettu laser tai LED, sitä ei saa vaihtaa toisen tyyppiseen laseriin. Vain laserin valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa suorittaa korjaukset. • Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle: -– työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin puu); -– sahanterän terävyys; -– sahanterän oikea säätö; -– pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus ei saa olla alle 20 m/s. Varmista, että paikallinen poistolaite sekä kuvut, roiskelevyt ja kourut on asennettu oikein. • Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen: -– käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua; -– käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä. • Koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti. • Järjestä riittävä yleis- tai kohdevalaistus. • Varmista, että käyttäjä on riittävän koulutettu koneen käyttöön ja sen toimintaan. • Varmista, että välilevyt ja kararenkaat ovat tässä käyttöoppaassa osoitetun tarkoituksen mukaisia. • Vältä katkaistujen palojen tai muiden työkappaleen osien poistamista leikkuualueelta, kun kone on käynnissä ja kun saha ei ole lepoasennossa. • Älä koskaan leikkaa 150 mm lyhyempiä työkappaleita. • Ilman lisätukea kone on suunniteltu enintään seuraavan kokoisille työkappaleille: – Korkeus 85 mm x leveys 305 mm x pituus 400 mm; – Pidemmät työkappaleet täytyy tukea sopivan lisäpöydän avulla, esim. DE7023. Kiinnitä työkappale aina turvallisesti sahapöytään. • Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota kone virtalähteestä. • Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta. • Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla. • Älä koskaan leikkaa kevytmetallia, erityisesti magnesiumia. • Aina tilanteen mukaan asenna kone penkkiin käyttämällä ruuveja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Vaarat Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön: – työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama onnettomuusriski. – Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama onnettomuusriski. – Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa. – Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä: – Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta – Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Kantokohta Pidä kädet poissa terän ulottuvilta PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 2) Päivämääräkoodi (v v) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2012 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö 1 Osittain koottu poikkileikkauksen jiirisaha 2 Kuusiokulma-avainta 4/6 mm 1 250 mm TCT-sahanterä 1 Materiaalinpidike 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1, 2, 7, 11, 12) VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisukytkin b. Suojuksen lukituksen vapautusvipu c. Käyttökahva d. Pysyvä yläsuoja e. Ulkoinen laippa f. Terän pultti g. Alempi teräsuojus h. Sahanterä i. Liukuvan ohjaimen lukitusvipu (kuva 11) j. Pysyvä pöytä k. Uurroslevy l. Kulmavarsi m. Kulman lukitsin n. Pyörivä pöytä/kulmavarsi o. Kulma-asteikko p. Kulma-asteikon ruuvit (kuva 12) q. Liukuva ohjain r. Pölynpoistosuutin s. Poikittainen lukitsin
Sivu: 4
SUOMI 88 t. Viisteen lukitusvipu u. Viistoasteikko v. Penkin asennusreiät w. Lukituspainike x. Poikkitangot y. Sahan pää z. Kuusiokulma-avaimet aa. Kaapelin lukitsin bb. Munalukon reikä cc. Ohituspainike dd. Kuljetussyvennykset (vasen ja oikea) ee. Sisälaippa (kuva 7) ff. Materiaalinpidike gg. Työvalon XPSTM -virtakytkin hh. XPSTM Työvalo ii. Kääntölukon liitin (DWV9000, valinnainen lisävaruste) KÄYTTÖTARKOITUS DEWALT poikkileikkauksen jiirisaha on suunniteltu puun, puutuotteiden, muovin ja alumiinin ammattimaiseen leikkaamiseen. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti. Kun sahaan on asennettu sopiva sahanterä, se on tarkoitettu enintään 4,0 mm paksujen alumiiniprofiilien leikkaamiseen. ÄLÄ KOSKAAN leikkaa magnesiumia. Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 250 mm:n karbiditerän kanssa. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä jiirisahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea laitteesen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä työkalu on kaksoiseristetty EN 61029 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa ei tarvita. Jos virtajohto on vaihdettava, teetä työ valtuutetussa huoltokorjaamossa tai sähköasentajalla. Seuraavia sähköjohtoja on käytettävä: DWS778: H05RN-F, 2x1,0 mm² DWS778 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm² Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Purkaminen pakkauksesta Moottori ja suojukset on asennettu valmiiksi. Kiinnittäminen penkkiin (kuva 2) 1. Kaikissa neljässä jalassa on aukot (v), jotta työkalu voidaan kiinnittää penkkiin. Niissä voidaan käyttää eri kokoisia pultteja. Kiinnityksessä ei tarvitse käyttää molempia aukkoja. Toinen riittää. Kiinnitä saha aina tukevasti, jotta se ei pääse liikkumaan. Voit helpottaa sahan siirtämistä kiinnittämällä sen vähintään 12,5 mm:n vanerilevyyn, joka voidaan kiinnittää työskentelypaikalle tai siirtää muualle. 2. Jos kiinnität sahan vanerilevyyn, varmista, että kiinnitysruuvit eivät työnny levyn pohjan läpi. Vanerilevyn on oltava tukevalla alustalla. Jos kiinnität sahan alustaan, kiinnitä vain kiinnikkeistä, joissa on paikat kiinnitysruuveille. Kiinnittäminen muista paikoista häiritsee sahan toimintaa. 3. Jos kiinnityspinta on vino tai epätasainen, aiheutuu epätarkkuutta. Jos saha keinuu ollessaan kiinnitettynä, aseta sahan jalan alle ohut levy. Sahanterän asentaminen (kuvat 2, 6–8) VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja ne voivat olla vaaralliset. VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain kuvatulla tavalla. Käytä vain osiossa Tekniset tiedot määritettyjä sahanteriä; luettelonro: DT4282 on suositeltava. TÄRKEÄÄ: Sahan pään (y) on oltava korkeimmassa asennossa uuden terän asentamiseksi. 1. Nosta sahan pää (y) korkeimpaan asentoon painamalla sahan pää (y) alas ja vetämällä lukituspainike (w) ulos. 2. Vapauta alaspäin suuntautuva paine ja anna sahan pään nousta täyteen korkeuteen. 3. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain (z) kokonaan teräakselin vastakkaiseen karalukkoon (uu) ja pidä sitä paikallaan (kuva 6, 8). 4. Aseta toinen 6 mm:n kuusiokulma-avain (z) terän pulttiin (f) ja löysää se kääntämällä sitä myötäpäivään. Poista terän pultti (f) ja ulkoinen laippa (e). 5. Paina alasuojan lukituksen vapautusvipua (b) alemman teräsuojuksen (g) nostamiseksi ja poista sahanterä (h). 6. Asenna uusi sahanterä sisälaipan (ee) (kuva 7) tukiosaan varmistaen, että terän alareunan hammastus osoittaa ohjainta kohti (poispäin käyttäjästä). 7. Asenna ulompi laippa (e) takaisin ja varmista, että kohdistusulokkeet (jj) lukittuvat oikein, yksi moottorin akselin kummallekin puolelle. 8. Aseta terän pultti (f) ja kiristä se 6 mm:n kuusiokulma-avaimella (z) kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla 6 mm:n kuusiokulma-avainta (z) toisella kädelläsi (kuva 8). 9. Poista kaksi kuusiokulma-avainta (z) ja asenna ne takaisin vastaavaan pidikkeeseen. SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Jiirisahasi on säädetty tarkoin tehtaalla. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn vuoksi, säädä saha noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät tarkoiksi. Poikkitankojen säätäminen pysyvää leikkaussyvyyttä varten (kuva 1, 2, 9, 10) Terän on liikuttava pysyvällä leikkaussyvyydellä pöydän koko pituudelta eikä se saa koskettaa pysyvää pöytää aukon takaosassa tai pyörivän
Sivu: 5
SUOMI 89 varren etuosassa. Voit saavuttaa tämän asettamalla poikkitangot (x) samansuuntaisesti pöytään, kun sahan pää (y) on painettu kokonaan. 1. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) (kuva 1). 2. Paina sahan pää kokonaan taka-asentoon ja mittaa korkeus pyörivästä pöydästä (n) ulkoisen laipan (e) alaosaan (kuva 10). 3. Käännä sahan pään poikittaista lukitusta (s) (kuva 2). 4. Pidä sahan pää kokonaan painettuna, vedä pää sen liikealueen päähän. 5. Mittaa kuvassa 10 esitetty korkeus uudelleen. Molempien arvojen on oltava sama. 6. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla (kuva 9): a. Löysää lukitusmutteria (kk) kannattimessa (ll) ylemmän pölynpoistosuuttimen (r) alapuolella ja säädä ruuvia (mm) vaaditussa määrin pienin portain. b. Kiristä lukitusmutteri (kk). VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa pöytää aukon takaosassa tai pyörivän varren edessä 90° pystykulmassa ja 45° viisteasennossa. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin olet tarkistanut tämän! Ohjaimen säätö (kuva 11) Nosta liukuvan ohjaimen lukitusvipua (i) vastapäivään sen löysäämiseksi. Aseta liukuva ohjain (q) asentoon, jossa se ei osu terään, kiristä sitten ohjaimen lukitusvipu kääntämällä sitä myötäpäivään. Terän tarkistaminen ja ohjaimeen säätäminen (kuva 2, 12, 13) 1. Löysää kulman lukitsin (m). 2. Aseta peukalo kulmavarteen (l) ja purista kulman lukitsinta (m) pyörivän pöydän/kulmavarren (n) vapauttamiseksi. 3. Siirrä kulmavartta, kunnes salpa on 0° kulmakohdassa. 4. Vedä pää alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen lukituspainiketta (w). 5. Tarkista, että kaksi 0° merkintää (nn) ovat näkyvissä kulma- asteikolla (o). 6. Aseta kulmaviivain (oo) ohjaimen (q) vasenta puolta ja terää (h) vasten. VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. 7. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla: a. Löysää kulma-asteikon ruuvit (p) (kuva 12) ja siirrä asteikkoa/ kulmavartta vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90° ohjaimeen nähden kulmaviivaimella (oo) (kuva 13) mitattuna. b. Kiristä kulma-asteikon ruuvit (p). Terän tarkistaminen ja pöytään säätäminen (kuva 2, 14-16) 1. Löysää viisteen lukitusvipu (t) (kuva 14). 2. Paina sahan päätä (y) oikealle varmistaaksesi, että se on täysin pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusvipu. 3. Aseta suorakulmain (oo) pöytää ja sahanterää (h) vasten (kuva 15). VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. 4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla: a. Löysää viisteen lukitusvipua (t) ja käännä kuusiokulma-avaimella (z) pystyasennon säädön pysäytysruuvia (qq) sisään tai ulos, kunnes terä on 90° kulmassa pöytään nähden suorakulmaimen mittauksen mukaan. b. Jos viisteen osoitin (rr) ei osoita nollaa kulma-asteikolla (u), löysää kulma-asteikon ruuveja (pp), jotka kiinnittävät asteikon, ja siirrä asteikkoa tarpeen mukaan. Viistekulman tarkistaminen ja säätäminen (kuva 2, 14, 16) Viisteen ohitus mahdollistaa maksimiviistekulman asettamisen arvoon 45° tai 48° tarpeen mukaan. 1. Varmista, että ohitusnuppi (ss) on säädetty vasemmalle. 2. Löysää viisteen lukitusvipua (t). 3. Siirrä sahan päätä (y) vasemmalle koneen edessä ollessa. 4. Tämä on 45° viisteasento. 5. Jos säätö on tarpeen, käännä 45° viisteen säädön pysäytysruuvia (tt) 4 mm:n kuusiokulma-avaimella (z) sisään tai ulos tarpeen mukaan, kunnes viisteen osoitin (rr) osoittaa arvoa 45°. VAROITUS: Ohjausuriin voi mennä sahanpurua. Käytä tikkua tai paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi ohjaimen urat. Ennen käyttämistä VAROITUS: • Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kulunutta terää. Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää terälle sallittua suurinta nopeutta. • Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita. • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla. • Kiinnitä työstettävä kappale. • Vaikka tämän sahan avulla voidaan sahata puuta ja monia rautaa sisältämättömiä metalleja, näissä käyttöohjeissa opastetaan vain puun sahaaminen. Samat ohjeet koskevat muita materiaaleja. Älä sahaa tällä sahalla rautaa sisältäviä materiaaleja tai tiiliä. Älä käytä hankauslevyjä. • Muista käyttää aluslevyä. Älä käytä konetta, jos aluslevy on 10 mm leveämpi. KÄYTTÖ Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset “woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset. Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle. Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Liipaisukytkimessä (a) on reikä (bb) työkalun lukitsemiseksi riippulukolla. 1. Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a). 2. Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin. XPSTM LED-valojärjestelmän käyttö (kuva 1) HUOMAUTUS: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen. The XPSTM LED-valojärjestelmässä (hh) on virtakytkin (gg). XPSTM LED- valojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Valon ei tarvitse välttämättä palaa, kun sahaa käytetään. Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen: 1. Kytke XPSTM -järjestelmä päälle, vedä sitten käyttökahva (c) alas, jotta sahanterä (h) siirtyy puukappaleen lähelle. Terän varjo tulee näkyviin puukappaleeseen. 2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan.
Sivu: 6
SUOMI 90 Kehon ja käden asento Kehon ja käsien oikeaoppinen asento jiirisahan käytön aikana tekee sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa. VAROITUS: • Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. • Pidä kädet käytön aikana vähintään 150 mm:n päässä terästä. • Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi. Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt kokonaan. • Suorita aina kokeita (ilman virtaa) ennen leikkaamista niin, että voit tarkistaa terän reitin. • Älä laita käsiäsi ristiin. • Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. • Kun siirrät sahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan sahanterän vieressä. Perussahaleikkaukset PYSTYSUUNTAINEN SUORA POIKKILEIKKAUS (KUVA 1, 2, 17) HUOMAA: Käytä 250 mm:n sahanteriä 30 mm:n akselin reikiin haluamasi leikkaustehon saavuttamiseksi. 1. Nosta sahan pää (y) korkeimpaan asentoon painamalla sahan pää (y) alas ja vetämällä lukituspainike (w) ulos. Vapauta alaspäin suuntautuva paine ja anna sahan pään nousta täyteen korkeuteen. 2. Purista kulman lukitsinta (m) ja siirrä varsi sitten asentoon 0°. 3. Vapauta kulman lukitsin. 4. Varmista aina, että kulman lukitsin on lukittu hyvin ennen leikkaamista. 5. Aseta leikattava puukappale liukuvaa ohjainta (q) vasten ja lukitse se materiaalinpidikkeellä (ff). 6. Tartu käyttökahvaan (c) ja paina suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) suojuksen vapauttamiseksi. Paina liipaisukytkintä (a) moottorin käynnistämiseksi. Leikkaus on suositeltavaa aloittaa ohjaimen läheltä 7. Paina päätä, jotta terä leikkaa puun läpi ja siirtyy muoviseen uurroslevyyn (k). 8. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan ylälepoasentoon. VAROITUS: • Joidenkin muoviprofiilien kohdalla toimenpiteet on suositeltavaa suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä. • Alempi terän suojus on tarkoitettu sulkeutumaan nopeasti, kun vipu (b) vapautetaan. Jos se ei sulkeudu nopeasti, saha tulee toimittaa huoltoon valtuutettuun DEWALT- huoltopalveluun. LIUKUVAN LEIKKAUKSEN SUORITTAMINEN (KUVA 1, 2, 18) 1. Käännä sahan pään poikittaista lukitsinta (s) sen löysäämiseksi. 2. Paina sahan pää (y) alas, vedä lukituspainike (w) ulos ja anna sahan pään nousta korkeimpaan asentoon. 3. Aseta leikattava puukappale liukuvaa ohjainta (q) vasten ja lukitse se materiaalinpidikkeellä (ff). 4. Laske sahan pää ja vedä pää sen liikealueen päähän. 5. Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) suojan irrottamiseksi. Paina liipaisukytkintä (a) moottorin käynnistämiseksi. 6. Paina pää kokonaan alas, jotta terä leikkaa puun, ja paina pää takaisin leikkauksen loppuun suorittamiseksi. 7. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan ylälepoasentoon. VAROITUS: Muista lukita sahan pää taka-asentoon liukuvien leikkauksien loppuun suorittamisen jälkeen. PYSTYSUUNTAINEN POIKKIVIISTELEIKKAUS (KUVA 1, 19) 1. Paina kulman lukitsinta (m). Siirrä varsi vasemmalle tai oikealle vaadittuun kulmaan. 2. Kulman lukitsin on automaattisesti asennossa 0°, 15°, 22.5°, 31.62°, 45° ja 50° sekä vasemmalla että oikealla. Jos välikulma on tarpeen, pidä päätä tiukasti ja lukitse se kiinnittämällä kulman lukitsin. 3. Varmista aina, että kulman lukitsin on lukittu hyvin ennen leikkaamista. 4. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa poikkileikkauksessa. VAROITUS: Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni pala, aseta puukappale niin, että pois leikattava osa on terän sillä puolella, jossa on suurempi ohjaimen kulma, ts.: vasen viiste, leikkaus oikealle oikea viiste, leikkaus vasemmalle POIKKIVIISTOLEIKKAUKSET (KUVAT 11, 14, 20) Viistekulmat voidaan asettaa 0° - 48° vasemmalle. Jopa 45° viistekulmia voidaan leikata kulmavarren ollessa nollan ja enintään 45° välisess viisteessä oikealla tai vasemmalla. 1. Vapauta liukuvan ohjaimen vipu (i) ja siirrä ohjain pois vivusta. 2. Löysää viisteen lukitusvipu (t) ja aseta viiste haluttuun kulmaan. 3. Aseta ohituspainike (cc) tarvittaessa. 4. Pidä päätä tiukasti, älä anna sen pudota. 5. Kiristä viisteen lukitusvipu (t) hyvin. 6. Liu’uta ohjainta terään päin varmistaen, ettei se kosketa terään, kiristä sitten ohjaimen lukitusvipu kääntämällä sitä myötäpäivään. 7. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa poikkileikkauksessa. Ei-rautametallien leikkaaminen Ei-rautametalleja leikatessa konetta saa käyttää vain pystysuuntaisien suorien ja poikkiviisteleikkauksien suorittamiseen jäärisahatilassa. Suosittelemme, ettei viiste- ja yhdistelmäviisteleikkauksia suoriteta ei-rautametalleihin. Työkalua ei saa käyttää rautametallien leikkaamiseen. • Käytä aina materiaalinpidikettä, kun leikkaat ei-rautametalleja. Varmista, että työkappale on kiinnitetty hyvin. • Käytä ainoastaan sahanteriä, jotka sopivat ei-rautametallien leikkaamiseen. • Voiteluaineita käytettäessä on kätettävä vain vahaa tai erotussuihketta. Älä käytä emulsioita tai vastaavia nesteitä. Leikkauksen tasaisuus riippuu eri tekijöistä, esimerkiksi leikattavasta materiaalista. Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia päällyslistoihin ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä ja hitaampi ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset. VAROITUS: Varmista, ettei materiaali valu leikkauksen aikana, kiinnitä se hyvin paikoilleen. Anna terän aina pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos pianiä puukuituja tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta, aseta puun leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varoen sahauksen jälkeen. Työkappaleen kiinnittäminen (kuva 23–25) VAROITUS: Käytä aina materiaalin lukitsinta. Käytä sahan kanssa käytettävää materiaalinpidikettä (ff) parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Käytä aina materiaalinpidikettä, kun leikkaat ei-rautametalleja. Varmista, että työkappale on kiinnitetty hyvin. PIDIKKEEN ASENTAMINEN 1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen (ff) on oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni. 2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin. 3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia. HUOMMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ.
Sivu: 7
SUOMI 91 Yhdistelmäviisteleikkaus (kuva 21, 22) Tämä leikkaus on viistosahauksen ja vinoleikkauksen yhdistelmä. Tätä sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso esimerkki kuvasta 21. VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista, että viisteen lukitusvipu ja jiirisajan lukitusnuppi on kiinnitetty hyvin. Ne on kiristettävä sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa on muutettu. • Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa. • Käytä taulukkoa valitsemalla haluamasi kulma ”A” (kuva 22) ja määritä sen sijainti taulukon kaaressa. Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella näet oikean jiirikulman. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW SET THIS MITER ANGLE ON SAW ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A") SQUARE BOX 6 SIDED BOX 8 SIDED BOX ASETA SAHAAN TÄMÄ JIIRIKULMA RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA) ASETA SAHAAN TÄMÄ VIISTOAMISKULMA 6-KYLKINEN RASIA 8-KYLKINEN RASIA NELIÖN MUOTOINEN LAATIKKO 1. Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus koekappaleisiin. 2. Harjoittale leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä. Esimerkki: Voit toteuttaa nelipuolisen laatikon 25° ulkoisilla kulmilla (kulma “A”) (kuva 22) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta. Määritä 25° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (23°). Seuraa samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi viistekulman sahaan (40°). Kokeile sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan virheettömien asetuksien varmistamiseksi. VAROITUS: Älä koskaan ylitä yhdistelmäviisteleikkauksen rajoja: 45° viiste 45° vasemmalla tai oikealla viisteellä. ` Pölyn poistaminen (kuva 1, 3, 4) VAROITUS: Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite aina mahdollisuuksien mukaan. Liitä pölynkeräyslaite, joka on suunniteltu asiaankuuluvien säännösten mukaan. Ulkoisesti liitettyjen järjestelmien ilman nopeuden on oltava 20 m/s +/- 2 m/s. Nopeus on mitattava liitännän liitosputken kohdalla työkalun ollessa liitettynä, mutta ei käynnissä. HUOMAA: DWV9000 kääntölukituksen pikaliitintä (ii) suositellaan valinnaisena lisävarusteena pölynpoistolaitteen liittämiseen. Kuljettaminen (kuva 1, 2) VAROITUS: Jiirisahan oikeaoppista kuljettamista varten sen pohjassa on kaksi käden paikkaa (dd). Älä koskaan nosta tai kuljeta jiirisahaa sen suojista kiinni pitäen. 1. Kuljeta sahaa asettamalla viisteasennoiksi 0°. 2. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua (b) (kuva 1). 3. Paina sahan pää alas ja paina lukituspainike (w) sisään (kuva 2). 4. Vie sahan pää lepoasentoon ja kiristä poikittainen lukitus (s). KUNNOSSAPITO DEWALT-sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja se puhdistetaan säännöllisesti. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen terävään terään. Voitelu Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin, irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen. VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista työkalun muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti vamman vaaran vähentämiseksi. VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti vamman vaaran v‚hent‚miseksi. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. PITKIEN KAPPALEIDEN TUKEMINEN (KUVA 5) • Tue aina pitkiä kappaleita. • Käytä lisätukea (DE7023) sahan pöydän leveyden suurentamiseksi (saatavilla jälleenmyyjältä lisävarusteena). Tue pitkiä työkappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi.
Sivu: 8
SUOMI 92 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT SAHANTERÄT (TERÄSUOSITUS) Terän tyyppi Terän mitat Käyttö DT1158-sarja 30 250 mm Yleiskäyttöinen, puun ja muovin sahaaminen DT4282-sarja 40 250 mm TCG, alumiinin sahaaminen DT4226-sarja 40 250 mm ATB, hienosahaaminen keinotekoinen ja luonnollinen puu DT4287-sarja 40 250 mm TCG, keinotekoisen ja luonnollisen puun erittäin hieno sahaaminen DT4282-sarja 40 250 mm Alumiinin leikkaus Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa. Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta. Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään puolestasi. Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWS778, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWS778 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWS778 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWS778

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWS778 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWS778
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka