DWS774

DeWalt DWS774 käyttöohjeet

DWS774

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWS774 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 116 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
Sivu: 1
87 JIIRISAHA POIKKILEIKKAUKSEEN DWS773, DWS774 TEKNISET TIEDOT DWS773 DWS774 Jännite: Eurooppa V 230 230 Iso-Britannia ja Irlanti V 230/115 230/115 Varokkeet: Eurooppa 230 V A 10 (verkkovirta) 10 (verkkovirta) Iso-Britannia ja Irlanti 230 V A 13 (pistokkeissa) 13 (pistokkeissa) Iso-Britannia ja Irlanti 115 V A 16 (verkkovirta) 16 (verkkovirta) Tyyppi 1 1 Ottoteho W 1300 1400 Terän läpimitta mm 216 216 Terän reikä mm 30 30 Terän maksiminopeus min-1 4500 4500 Jiirikulma, maks. vasen oikea 48° 48° 48° 48° Viistekulma, maks. vasen 48° 48° Yhdistelmäsahaus viiste jiiri 45° 45° 45° 45° Kapasiteetit: poikkileikkaus 90° (maksimikorkeus) mm 70 x 20 70 x 20 poikkileikkaus 90° mm 60 x 250 60 x 250 jiiri 45° mm 60 x 170 60 x 170 jiiri 48° mm 60 x 160 60 x 160 viiste 45° mm 48 x 250 48 x 250 viiste 48° mm 45 x 250 45 x 250 Ulkoiset mitat (pöytäjatkeilla) mm 625 x 425 x 355 625 x 425 x 355 Mitat (ilman pöytäjatkeita) mm 445 x 425 x 355 445 x 425 x 355 Paino kg 11,5 11,5 LPA (äänenpaine) dB(A) 92 92 LWA (ääniteho) dB(A) 98 98 K (äänitehon epävarmuus) dB(A) 0,3 0,3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029 -standardin mukaisesti: ah (tärinäpäästöarvo) m/s2 2,7 2,7 K (epävarmuus) m/s2 1,5 1,5 XPS Ei Kyllä Tärinäpäästö Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 62841-3-9 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinälle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Teholähde Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,39 ohmia käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa. Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Tuote: Jiirisaha poikkileikkaukseen Mallit: DWS773, DWS774 DEWALT vakuuttaa, että nämä teknisissä tietoissa kuvatut tuotteet täyttävät seuraavat yhdenmukaistetut standardit: EN 62841-1:2015 ja EN 62841-3-9:2014. Kyseiset tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/ EY (19.4.2016 saakka), 2014/30/EY (20.4.2016 lähtien) ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Markus Rompel Teknisen osaston johtaja DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa 30.11.2015 YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen käyttöä laitteen turvallisen ja virheettömän toiminnan takaamiseksi. Säilytä käyttöohjeet työkalun hävittämiseen saakka. Käyttötarkoitus Poikkileikkaavaa jiirisahaa tulee käyttää näiden turvallisuusohjeiden ja käyttöohjekirjan mukaan. Jiirisahat eivät ole “leikkikaluja” ja niitä on käytettävä järkevästi, vastuullisesti ja varoen. Jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti. Jiirisaha on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 216 mm:n karbiditerän kanssa. Työnantajan vastuulla on esimerkiksi: • Säännöllisten tarkastuksien suorittaminen oikeaan aikaan sekä vaadittujen korjaustoimien suorittaminen valtuutetussa DeWALTin huoltopalvelussa. • Jiirisahan turvallinen säilytys lasten ulottumattomissa. SUOMI
Sivu: 2
88 • Suojavarusteiden hankinta ja käyttö, katso luku 1.3 “Henkilökohtaiset suojavarusteet”. Jiirisahaa saavat käyttää vain yli 18-vuotiaat henkilöt tai yli 16-vuotiaat harjoittelijat (vastuussa olevan valvojan valvoessa), jotka eivät ole väsyneitä, alkoholin, lääkkeiden tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Väärinkäytöt, virheelliset käytöt ja “pelleily” voivat johtaa vakaviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin. Esimerkki: • Turvajärjestelmien ohitus • Puun oksien tai runkojen leikkaus • Teräsmateriaalin tai muiden kovien materiaalien leikkaus • Kevytmetallin, erityisesti magnesiumin leikkaus. Itse suoritetut laitteen muutokset, lisäykset, muunnokset tai huolto- ja korjaustoimet voivat huomattavasti heikentää laitteen turvallisuutta, luotettavuutta ja toimintaa ja mitätöidä takuun voimassaolon. Vain Iso-Britannia Käyttäjien Isossa-Britanniassa tulee kiinnittää huomiota ohjeeseen “puuntyöstökoneiden säännökset 1974” and ja sitä seuraaviin lisäyksiin. Tuotekoodi Tuotekoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu tuotteen koteloon. (Katso sivu 4.) Esimerkki: 2015 XX XX Valmistusvuosi Määritykset: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus . HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara. Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työalueen turvallisuus a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilökohtainen turvallisuus a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e ) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. h ) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun turvallisuusohjeet.
Sivu: 3
89 Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin sekunnin murto-osassa. 4) Sähkötyökalusta huolehtiminen a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. h ) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa. 5) Huolto a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Täten taataan sähkötyökalun turvallisuus. Jiirisahojen turvasääntöjä a ) Jiirisahat on tarkoitettu puumateriaalin tai puuntyyppisten tuotteiden leikkaamiseen, niitä ei voi käyttää rautamateriaalin (esim. tangot, varret, tapit jne.) leikkaamiseen tarkoitetuilla katkaisulaikoilla. Hiomisesta syntyvä pöly voivat aiheuttaa liikkuvien osien kiinni juuttumisen. Laikoista aiheutuvat kipinät aiheuttavat alasuojuksen, uurroslevyn ja muiden muoviosien palamisen. b ) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se on käytännössä mahdollista. Jos työstökappaletta tuetaan käsin, käsi on pidettävä vähintään 100 mm päässä sahanterän reunasta. Sahalla ei saa leikata liian pieniä kappaleita, joita ei voida kiinnittää turvallisesti pidikkeillä tai pitää käsin paikoillaan. Jos pidät kättä liian lähellä sahanterää, henkilövahingon vaara on suurempi terän kosketuksen vuoksi. c ) Työstökappaleen on oltava paikoillaan ja kiinnitetty pidikkeillä tai se on pidettävä sekä rajasuojaa että työtasoa vasten. Työstökappaletta ei saa syöttää terään eikä sitä saa leikata “vapaalla kädellä”. Vapaat tai liikkuvat työstökappaleet voivat sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilövahinkoja. d ) Paina saha työstökappaleen läpi. Älä vedä sahaa työstökappaleen läpi. Leikkaa nostamalla sahan päätä ja vetämällä se ulos työstökappaleen yli leikkaamatta, käynnistä moottori, paina sahan pää alas ja saha työstökappaleen läpi. Vetämällä tapahtuva leikkaus aiheuttaa todennäköisesti sahanterän nousemisen työstökappaleen päälle, jolloin teräkokoonpano syöksyy voimakkaasti käyttäjää kohti. e ) Älä koskaan vie kättä suunnitellun leikkauslinjan yli sahanterän etu- tai takapuolelta. Työstökappaleen tukeminen kädet ristissä (ts. pitämällä työstökappaletta sahanterän oikealla puolella vasemmalla kädellä tai päinvastoin) on erittäin vaarallista. f ) Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle 100 mm päässä sahanterän reunasta puukappaleiden poistamiseksi tai muusta syystä terän pyöriessä. Pyörivän terän ja käden pieni etäisyys ei välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on vakavan henkilövahingon vaara. g ) Tarkista työstökappale ennen sahaamista. Jos työstökappale on kaareva tai vääntynyt, se tulee kiinnittää ulkoinen kaareva puoli rajasuojaa kohti. Varmista aina, että työstökappaleen, rajasuojan ja työtason väliin ei jää rakoa leikkauslinjassa. Taipuneet tai vääntyneet työstökappaleet voivat vääntyä tai siirtyä, jolloin pyörivä sahanterä voi juuttua kiinni leikkaamisen aikana. Työstökappaleessa ei saa olla nauloja tai vieraita esineitä. h ) Sahaa ei saa käyttää ennen kuin kaikki työkalut, puukappaleet jne. on poistettu työtasosta; ainoastaan työstökappale saa olla tasolla. Pyörivään terään osuvat pienet kappaleet tai irtonaiset puuosat tai muut kohteet voivat sinkoutua suurella nopeudella. i ) Leikkaa vain yksi työstökappale kerrallaan. Pinoon asetettuja työstökappaleita ei voida kiinnittää tai tukea asianmukaisesti, ne voivat jäädä kiinni terään tai siirtyä leikkaamisen aikana. j ) Varmista, että jiirisaha on asennettu tai sijoitettu tasaiselle ja tukevalle pinnalle ennen käyttöä. Tasainen ja tukeva työtaso vähentää jiirisahan epävakauden riskiä. k ) Suunnittele työtoimenpiteet etukäteen. Varmista aina viisteen tai jiirikulman säätämisen yhteydessä, että säädettävä suojaraja on asetettu tukemaan työstökappaletta oikein ja ettei se kosketa terään tai suojajärjestelmään. Kun työkalua ei ole vielä kytketty päälle “ON”-asentoon ja työstökappaletta ei ole asetettu työtasolle, siirrä sahanterää simuloiden koko leikkausta ja varmista, ettei se osu mihinkään ja ettei rajasuojan leikkautumisvaaraa ole olemassa. l ) Varmista asianmukainen tuki (esim. pöytäjatkeet, sahapukit jne.) työstökappaleelle, joka on työtasoa leveämpi tai pitempi. Jos työtasoa leveämpää tai pitempää työstökappaletta ei tueta asianmukaisesti, se voi kallistua. Jos leikattu kappale tai työstökappale kallistuu, se voi nostaa alasuojuksen tai se voi singota osuessaan pyörivään terään. m ) Toista henkilöä ei saa käyttää pöytäjatkeen korvikkeena tai lisätukena. Työstökappaleen epävakaa tuki voi aiheuttaa terän kiinni juuttumisen tai työstökappaleen siirtymisen leikkauksen aikana vetäen käyttäjää ja avustajaa pyörivää terää kohti. n ) Leikattava kappale ei saa jäädä kiinni eikä sitä saa painaa mitenkään pyörivää sahanterää vasten. Rajoitetussa tilassa
Sivu: 4
90 (esim. pituusrajoja käyttäessä) leikattu kappale voi jäädä kiinni terää vasten ja sinkoutua suurella nopeudella. o ) Käytä aina pidikettä tai kiinnitystä, joka on suunniteltu tukemaan pyöreää materiaalia (esim. tankoja ja putkia) asianmukaisesti. Tangot vierivät helposti leikkauksen aikana, jolloin terä “leikkaa tyhjää” ja vetää työstökappaletta ja kättäsi terää kohti. p ) Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat työstökappaleeseen. Tällöin työstökappaleen sinkoamisen vaara on pienempi. q ) Jos työstökappale tai terä juuttuu kiinni, kytke jiirisaha pois päältä. Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ja irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku. Vapauta sen jälkeen kiinni juuttunut materiaali. Mikäli sahaamista jatketaan työstökappale kiinni juuttuneena, seurauksena voi olla hallinnan menetys tai jiirisahan vaurioituminen. r ) Vapauta kytkin leikkaamisen jälkeen, pidä sahan päätä alaspäin ja odota, että terä pysähtyy ennen leikatun kappaleen poistamista. Käden vieminen pyörivän terän lähelle on vaarallista. s ) Pidä kahvasta hyvin kiinni osittaista leikkausta tehdessä tai kun kytkin vapautetaan ennen kuin sahan pää on täysin ala-asennossa. Sahan jarrutusteho voi aiheuttaa sahan pään äkkinäisen siirtymisen alaspäin ja olemassa on henkilövahinkovaara. Jiirisahojen lisäturvasääntöjä • Älä käytä sahaa leikkaamaan muita materiaaleja kuin valmistajan suosittelemia. • Älä käytä konetta, ilman että suojukset ovat paikallaan, jos suojukset eivät toimi tai jos suojuksia ei ole huollettu oikein. • Valitse oikea terä leikattavalle materiaalille. • Käytä oikein teroitettuja sahanteriä. • Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan. • KÄYTÄ AINOASTAAN POIKKILEIKKAAVIA SAHANTERIÄ, joita suositellaan jiirisahoihin. Vältä käyttämästä kovametallikärkisiä teriä yli 7 asteen kiinnityskulmassa. Älä käytä teriä, joiden hammasväli on syvä. Ne voivat taipua ja koskettaa suojaan, jolloin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua. • Älä koskaan yritä sammuttaa käynnissä olevaa laitetta nopeasti jumittamalla työkalu tai muilla tavoilla estämällä terää. Tämä voi aiheuttaa vakavan tapaturman. • Ennen kuin käytät mitään lisävarustetta, lue käyttöohje. Lisävarusteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja. • Varmista, että sahan terä on asennettu oikein ennen käyttöä. • Älä käytä teriä, joiden halkaisija on suosituksia suurempi tai pienempi. Katso terän sopivat tyyppiarvot teknisistä tiedoista. Käytä vain ohjekirjassa ilmoitettuja teriä EN 847-1 -standardin mukaisesti. • Älä käytä NOPEITA TERÄKSISIÄ sahanteriä. • Älä käytä murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä. • Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja. • Käytä ainoastaan sahanteriä, joihin merkitty nopeus on vähintään yhtä suuri kuin sahaan merkitty nopeus. • Älä kiilaa mitään tuuletinta vasten moottorin akselin tukemiseksi. • Älä koskaan nosta teräsuojusta manuaalisesti, jos sahaa ei ole sammutettu. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia. • Tarkista säännöllisesti, että moottorin ilmanvaihtoaukot ovat puhtaat ja lastuttomat. • Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen: ʵ ʵ käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua; ʵ ʵ käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä; • koneen huolto tulee suorittaa säännöllisesti; • Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota kone virtalähteestä. • Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta. • Muovia sahattaessa on vältettävä materiaalin sulamista. Henkilökohtaiset suojavarusteet Löysät vaatteet, korut, melu ja muut vaarat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Laitteen käyttöhenkilöstön ja laitteen lähellä olevien henkilöiden tulee käyttää asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita. Suojavaatteet suojaavat ihoa mekaanisilta vaikutuksilta, kuten leikkuulta Turvasaappaat suojaavat jalkoja esineiden putoamiselta sekä ulostulevilta nauloilta Suojakäsineet suojaavat käsiä mekaanisilta vaikutuksilta, kuten leikkuulta Merkitty työkaluun: Suojalasit: suojaavat silmiä sinkoavilta kohteilta, kuten sirpaleilta ja pölyltä Merkitty työkaluun: Kuulonsuojaimet: suojaavat korvia liialliselta melulta Merkitty työkaluun: Käytä hengityssuojainta. Pienet lapset ja liikuntarajoitteiset. Tätä konetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. Varoitusmerkit ja -tarrat Laitetta saa käyttää vain silloin, kun kaikki jiirisahassa olevat turvamerkit ovat ehjiä ja luettavissa. Varoitusmerkki ilmoittaa mahdollisista henkilövahinkovaaroista. Noudata kaikkia tämän merkin ohjeita henkilövahinkojen ja kuolemanvaaran välttämiseksi. Lue ohjekirja ennen laitteen käyttöä.
Sivu: 5
91 Sähköiskuvaara Esimerkkejä kaapelivaurioista Älä liitä virtajohtoa sähköverkkoon. Leikkautumisvaara Pidä käsi vähintään 100 mm päässä sahanterän molemmalta puolelta Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana Pidä lasten ulottumattomissa Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa Älä käytä liuottimia tai muita voimakkaita kemikaaleja puhdistamiseen Jiirisaha ei vaadi lisävoitelua 250 – 300 Lux Työalueen hyvä valaistus (250 - 300 luksia) Vältä valoon katsomista työvaloa käyttäessä. Se voi aiheuttaa vakavan silmävamman Merkitty työkaluun: Kantokohdat Vie DeWALTin tai valtuutetun DeWALT -korjauspalvelun korjattavaksi KÄYTTÖÄ KOSKEVIA TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS: Jiirisahat voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, mikäli niitä käytetään väärin. Sähköturvallisuus Jiirisaha on kaksoiseristetty standardin EN 62841 mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. • Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. • Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä olosuhteissa. • Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja (esim. putkia, lämpöpattereita, liesiä tai jääkaappeja). • Ulkokäyttö: Sähköturvallisuutta voidaan parantaa asentamalla suoraerotusmuuntaja tai (FI) maavuotokatkaisija. VAROITUS: Älä väärinkäytä virtajohtoa. • Älä koskaan vedä virtajohdosta irrottaaksesi laitteen pistorasiasta. • Pidä virtajohto poissa kuumasta, öljystä ja terävistä reunoista. Jatkojohdot • Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa (ks. tekniset tiedot). Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. • Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. • Tarkista jatkojohto ennen käyttöä ja vaihda vahingoittunut johto. • Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettuja ja sen mukaisesti merkittyjä jatkojohtoja. Pistokkeen ja johdon vaihtaminen Jos johto tai pistoke on vaihdettava, vie työkalu valtuutetun huoltopalvelun tai pätevän sähköasentajan korjattavaksi. Seuraavat johdot ovat pakollisia: DWS773, DWS774: 230 V DWS773, DWS774: 115 V H05RN-F, 2 x 1,0 mm2 H05RR-F, 2 x 1,5 mm2 Pistokkeen vaihtaminen (koskee vain Isoa- Britanniaa ja Irlantia) Jos uusi verkkopistoke täytyy asentaa: • Maadoitusliittimeen ei tule tehdä liitoksia. • Liitä ruskea johdin pistokkeen jännitteiseen liittimeen. • Liitä sininen johdin nollaliittimeen. • Hävitä vanha pistoke turvallisesti. • Pistokkeen asentaminen 115 V yksikköihin: Asennetun pistokkeen on oltava standardin BS EN 60309 (BS4343) mukainen, 16 Amps, maadoituksen kosketusasento 4h. TYÖTEHTÄVIÄ KOSKEVAT VAROITUKSET Pakkauksesta poistaminen, kuljetus, säilytys Pakkauksesta poistaminen HUOMAUTUS: • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat. Kuljetus HUOMIO: Virheellinen kuljetus voi aiheuttaa henkilövahinkoja. • Älä kanna työkalua niin, että sormesi on kytkimellä. Varmista, että työkalu on OFF-asennossa. • Älä nosta tai kuljeta jiirisahaa sen suojista kiinni pitäen. Säilytys HUOMAUTUS: Kun jiirisahaa ei käytetä, sitä täytyy säilyttää kuivassa paikassa ja se tulee lukita huolellisesti pois lasten ulottuvilta.
Sivu: 6
92 Penkkiin asentaminen Ergonomiset vaatimukset Varmista, että työkalu on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Säädöt ja vaihdot Jiirisaha on säädetty tarkoin tehtaalla. Säädöt voivat olla tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun vuoksi. VAROITUS: Sähköisku voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman • Ennen työskentelyä: Irrota virtajohto sähköverkosta. HUOMAUTUS: • Varmista, että varsi on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin suoritat viistoleikkauksia. • Tarkista, että terä ei kosketa pöytää aukon takaosassa tai pyörivän varren edessä 90° pystykulmassa ja 45° viisteasennossa. • Jos sahanterä on kulunut, vaihda se uuteen terävään terään. • Tarkista uuden terän tekniset tiedot: Käytä 216 mm:n sahanteriä 30 mm:n akselin reikiin haluamasi leikkaustehon saavuttamiseksi. • Vaihda kulunut uurroslevy. Jos uurroslevy kuluu tai vaurioituu, vie saha valtuutettuun huoltopalveluun. Käyttö Yleistä • Käytä valinnaisia rullapöytiä puukappaleiden ollessa suurikokoisia tai pitkiä. • Käytä valinnaista pölynpoistojärjestelmää. • Älä koskaan käytä sahaa ilman uurroslevyä. Ennen käyttöä • Tarkista työkalu ja virtajohto vaurioiden varalta. Varmista, että virtajohto ei joudu leikkausalueelle • Tarkista ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. • Tarkista alempi terän suojus, joka on tarkoitettu sulkeutumaan nopeasti, kun vipu vapautetaan. Jos se ei sulkeudu yhden sekunnin kuluessa, saha tulee toimittaa huoltoon valtuutettuun DeWALT- huoltopalveluun. • Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. • Jos työstökappaleen osia joutuu sahanterän ja suojien väliin, irrota työkalu sähköverkosta. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen. • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota. • Suorita aina kokeita (ilman virtaa) ennen leikkaamista niin, että voit tarkistaa terän reitin. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty. VAROITUS: Virheellinen käyttö voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. • Varmista, että työkalu on off-asennossa ennen kuin liität se verkkovirtaan. • Älä anna muiden henkilöiden, erityisesti lasten, osallistua työskentelyyn, koskea työkaluun tai jatkojohtoon ja pidä ulkopuoliset poissa työskentelyalueelta. Kehon ja käden asento • Älä koskaan aseta käsiä 100 mm lähemmäs terästä. • Älä koskaan laita käsiäsi ristiin. • Kun siirrät sahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan sahanterän vieressä. Leikkaaminen • Anna terän aina pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos pieniä puukuituja tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta, aseta puun leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varoen sahauksen jälkeen. • Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi. Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt kokonaan. • Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni pala, aseta puukappale niin, että pois leikattava osa on terän sillä puolella, jossa on suurempi ohjaimen kulma, ts.: - - vasen viisto, pois leikattava osa oikealla. - - oikea viisto, pois leikattava osa vasemmalla. Käytön jälkeen • Irrota virtajohto sähköverkosta. • Säilytä jiirisahaa kuivassa paikassa ja se tulee lukita huolellisesti pois lasten ulottuvilta. Pölynpoisto VAROITUS: Pölyjen sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee AINA käyttää hyväksyttyä hengityssuojaa. VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien mukaan. • Joitakin pölyjä, kuten tammen tai pyökin pölyä, pidetään syöpää aiheuttavina. • Noudata työstettäviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia määräyksiä. HUOMAUTUS: • Liitä saha pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. Ota aina huomioon tekijät, jotka vaikuttavat pölylle altistumiselle: ʵ ʵ työalueen hyvä tuuletus ʵ ʵ sahanterän terävyys ʵ ʵ sahanterän oikea säätö ʵ ʵ Paina saha työstökappaleen läpi. Älä vedä sahaa työstökappaleen läpi.
Sivu: 7
93 Puhdistus ja huolto Jiirisaha ei vaadi voitelua ja se on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Sähköisku voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. • Ennen puhdistamista: Irrota virtajohto sähköverkosta. HUOMAUTUS: • Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. • Älä päästä mitään nestettä työkalun sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen. • Ohjausuriin voi mennä sahanpurua. Käytä pölynpoistojärjestelmää tai paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi ohjaimen urat. • Irrota kone virtalähteestä ennen kuin suoritat mitään huoltotöitä tai kun vaihdat terää. • Älä koskaan suorita puhdistusta tai huoltotöitä, kun kone on käynnissä ja teräosa ei ole lepoasennossa. Hävitys Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tällä symbolilla merkittyjä tuotteita ja akkuja ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen mukana. Tuotteissa ja akuissa on materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Katso lisätietoa osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWS774, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWS774 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWS774 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWS774

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWS774 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWS774
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka