DWS771

DeWalt DWS771 käyttöohjeet

DWS771

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWS771 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 136 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
Sivu: 1
95 Suomi JIIRISAHA POIKKILEIKKAUKSEEN DWS771, DWS777 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DWS771 DWS777 Jännite VAC 230 230 Tyyppi 2 2 XPS Kyllä Kyllä Ottoteho W 1550 1800/1600 Terän läpimitta mm 216 216 Terän reikä mm 30 30 Terän maksiminopeus min-1 2600-5200 6300 Uran leveys mm 2,6 2,6 Viisteytys (maks. asennot) vasen ja oikea 50° 50° Viistekulma (maks. asennot) vasen 48° 48° Yhdistelmäsahaus viistekulma 45° 45° jiirikulma 45° 45° Kapasiteetit poikkileikkaus 90° mm 60 x 270 60 x 270 jiiri 45° mm 60 x 190 60 x 190 jiiri 48° mm 60 x 180 60 x 180 viiste 45° mm 48 x 270 48 x 270 viiste 48° mm 45 x 270 45 x 270 Yleiset mitat mm 460 x 560 x 430 460 x 560 x 430 Paino kg 15,5 15,5 Ääni- ja/tai tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) seuraavan mukaisesti EN62841 mukaisesti: LPA (äänenpaine) dB(A) 93 96 LWA (ääniteho) dB(A) 102 107 K (äänitehon epävarmuus) dB(A) 3 3 Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot on mitattu standardin EN62841 mukaisesti. Niitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot esiintyvät käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Tärinä- ja/tai äänitasot voivat vaihdella, jos työkalua käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisävarusteita tai sitä on hoidettu huonosti. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen imuria käytettäessä. Tärinälle ja/tai äänelle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle ja/tai äänelle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä (tärinää varten) ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Jiirisaha poikkileikkaukseen DWS771, DWS777 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN62841-1:2015/AC:2015; EN62841-3-9:2015/AC:2016-09. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekniikan varajohtaja, PTE Europe DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 20.09.2019 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset  VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
Sivu: 2
96 Suomi b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. h) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin sekunnin murto-osassa. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Irrota sähkötyökalun pistoke pistorasiasta ja/tai irrota sen akku (jos irrotettavissa) ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Sähkötyökalujen ja lisävarusteiden ylläpidosta on huolehdittava. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. h) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa. 5) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Jiirisahojen turvallisuusohjeet a) Jiirisahat on tarkoitettu puun tai puuntapaisten materiaalien leikkaamiseen, niitä ei voi käyttää laikoilla rautamateriaalin (esim. tangot, varret, tapit jne.) katkaisemiseen. Laikoista aiheutuva pöly voi aiheuttaa osien (esim. alasuojuksen) kiinni juuttumisen. Laikoista aiheutuvat kipinät aiheuttavat alasuojuksen, uurroslevyn ja muiden muoviosien palamisen. b) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se on käytännössä mahdollista. Jos työstökappaletta tuetaan käsin, käsi on pidettävä vähintään 100 mm päässä sahanterän reunasta. Sahalla ei saa leikata liian pieniä kappaleita, joita ei voida kiinnittää turvallisesti pidikkeillä tai pitää käsin paikoillaan. Jos pidät kättä liian lähellä sahanterää, henkilövahingon vaara on suurempi terän kosketuksen vuoksi. c) Työstökappaleen on oltava paikoillaan ja kiinnitetty pidikkeillä tai se on pidettävä sekä rajasuojaa että työtasoa vasten. Työstökappaletta ei saa syöttää terään eikä sitä saa leikata “vapaalla kädellä”. Vapaat tai liikKuvat työstökappaleet voivat sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilövahinkoja. d) Paina saha työstökappaleen läpi. Älä vedä sahaa työstökappaleen läpi. Leikkaa nostamalla sahapäätä ja vetämällä se ulos työstökappaleen yli leikkaamatta, käynnistä moottori, paina sahapää alas ja saha työstökappaleen läpi. Vetämällä tapahtuva leikkaus aiheuttaa todennäköisesti sahanterän nousemisen työstökappaleen päälle, jolloin teräkokoonpano syöksyy voimakkaasti käyttäjää kohti. e) Älä koskaan vie kättä suunnitellun leikkauslinjan yli sahanterän etu- tai takapuolelta. Työstökappaleen tukeminen kädet ristissä (ts. Pitämällä työstökappaletta sahanterän oikealla puolella vasemmalla kädellä tai päinvastoin) on erittäin vaarallista. f) Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle 100 mm päässä sahanterän reunasta puukappaleiden
Sivu: 3
97 Suomi poistamiseksi tai muusta syystä terän pyöriessä. Pyörivän terän ja käden pieni etäisyys ei välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on vakavan henkilövahingon vaara. g) Tarkista työstökappale ennen sahaamista. Jos työstökappale on kaareva tai vääntynyt, se tulee kiinnittää ulkoinen kaareva puoli rajasuojaa kohti. Varmista aina, että työstökappaleen, rajasuojan ja työtason väliin ei jää rakoa leikkauslinjassa. Taipuneet tai vääntyneet työstökappaleet voivat vääntyä tai siirtyä, jolloin pyörivä sahanterä voi juuttua kiinni leikkaamisen aikana. Työstökappaleessa ei saa olla nauloja tai vieraita esineitä. h) Sahaa ei saa käyttää ennen kuin kaikki työkalut, puukappaleet jne. on poistettu työtasosta; ainoastaan työstökappale saa olla tasolla. Pyörivään terään osuvat pienet kappaleet tai irtonaiset puuosat tai muut kohteet voivat sinkoutua suurella nopeudella. i) Leikkaa vain yksi työstökappale kerrallaan. Pinoon asetettuja työstökappaleita ei voida kiinnittää tai tukea asianmukaisesti, ne voivat jäädä kiinni terään tai siirtyä leikkaamisen aikana. j) Varmista, että jiirisaha on asennettu tai sijoitettu tasaiselle ja tukevalle pinnalle ennen käyttöä. Tasainen ja tukeva työtaso vähentää jiirisahan epävakauden riskiä. k) Suunnittele työtoimenpiteet etukäteen. Varmista aina viisteen tai jiirikulman säätämisen yhteydessä, että säädettävä rajasuoja on asetettu tukemaan työstökappaletta oikein ja ettei se kosketa terään tai suojajärjestelmään. Kun työkalua ei ole vielä kytketty päälle “ON”-asentoon ja työstökappaletta ei ole asetettu työtasolle, siirrä sahanterää simuloiden koko leikkausta ja varmista, ettei se osu mihinkään ja ettei rajasuojan leikkautumisvaaraa ole olemassa. l) Varmista asianmukainen tuki (esim. pöytäjatkeet, sahapukit jne.) työstökappaleelle, joka on työtasoa leveämpi tai pitempi. Jos työtasoa leveämpää tai pitempää työstökappaletta ei tueta asianmukaisesti, se voi kallistua. Jos leikattu kappale tai työstökappale kallistuu, se voi nostaa alasuojuksen tai se voi singota osuessaan pyörivään terään. m) Toista henkilöä ei saa käyttää pöytäjatkeen korvikkeena tai lisätukena. Työstökappaleen epävakaa tuki voi aiheuttaa terän kiinni juuttumisen tai työstökappaleen siirtymisen leikkauksen aikana vetäen käyttäjää ja avustajaa pyörivää terää kohti. n) Leikattava kappale ei saa jäädä kiinni eikä sitä saa painaa mitenkään pyörivää sahanterää vasten. Rajoitetussa tilassa (esim. pituusrajoja käyttäessä) leikattu kappale voi jäädä kiinni terää vasten ja sinkoutua suurella nopeudella. o) Käytä aina pidikettä tai kiinnitystä, joka on suunniteltu tukemaan pyöreää materiaalia (esim. tankoja ja putkia) asianmukaisesti. Tangot vierivät helposti leikkauksen aikana, jolloin terä “leikkaa tyhjää” ja vetää työstökappaletta ja kättäsi terää kohti. p) Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat työstökappaleeseen. Tällöin työstökappaleen sinkoamisen vaara on pienempi. q) Jos työstökappale tai terä juuttuu kiinni, kytke jiirisaha pois päältä. Odota, että kaikki liikKuvat osat pysähtyvät ja irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku. Vapauta sen jälkeen kiinni juuttunut materiaali. Mikäli sahaamista jatketaan työstökappale kiinni juuttuneena, seurauksena voi olla hallinnan menetys tai jiirisahan vaurioituminen. r) Vapauta kytkin leikkaamisen jälkeen, pidä sahapäätä alaspäin ja odota, että terä pysähtyy ennen leikatun kappaleen poistamista. Käden vieminen pyörivän terän lähelle on vaarallista. s) Pidä kahvasta hyvin kiinni osittaista leikkausta tehdessä tai kun kytkin vapautetaan ennen kuin sahapää on täysin ala- asennossa. Sahan jarrutusteho voi aiheuttaa sahapään äkkinäisen siirtymisen alaspäin ja olemassa on henkilövahinkovaara. Jiirisahojen lisäturvasääntöjä  VAROITUS: Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon ennen kuin kaikki ohjeet on luettu ja ymmärretty. • TÄTÄ KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ ennen kuin se on koottu kokonaan ja asennettu ohjeiden mukaisesti. Virheellisesti asennettu kone voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • PYYDÄ LISÄOHJEITA valvojalta, ohjaajalta tai muulta asiantuntevalta henkilöltä, jos et tunne koneen toimintaa täysin. Hyvä tuntemus tarkoittaa turvallisuutta. • VARMISTA, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Terän hampaiden tulee osoittaa kiertosuuntaan sahan merkintöjen mukaisesti. • KIRISTÄ KAIKKI PIDIKEKAHVAT, nupit ja vivut ennen käyttöä. Löysät pidikkeet oivat aiheuttaa osien tai työstökappaleen sinkoamisen suurella nopeudella. • VARMISTA, että kaikki terät ja terän pidikkeet ovat puhtaita, terän pidikkeiden uralliset sivut ovat terää vasten ja karan ruuvi on kireä. Löysä tai virheellinen terän kiinnitys voi johtaa sahan vaurioitumiseen ja henkilövahinkoihin. • SAHAA EI SAA KÄYTTÄÄ MUULLA KUIN SILLE TARKOITETULLA JÄNNITTEELLÄ. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, työkalun vaurioituminen tai henkilövahinko. • ÄLÄ KIILAA MITÄÄN TUULETINTA VASTEN moottorin akselin tukemiseksi. Seurauksena voi olla työkalun vaurioituminen tai henkilövahinko. • MITÄÄN KEHONOSAA EI SAA KOSKAAN ASETTAA SAMANSUUNTAISESTI LEIKKAUSLINJAAN NÄHDEN. Vaarana on henkilövahinko. • ÄLÄ KOSKAAN LEVITÄ TERÄN VOITELUAINETTA PYÖRIVÄÄN TERÄÄN. Muutoin käsi voi vahingossa osua terään ja seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. • ÄLÄ KOSKAAN aseta kättä terän alueelle sahan ollessa kytkettynä virtalähteeseen. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko, jos terä kytkeytyy vahingossa päälle. • ÄLÄ KOSKAAN KUROTTELE SAHANTERÄN YMPÄRILLE TAI TAAKSE. Terä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ KUROTTELE SAHAN ALAPUOLELLE, ellei työkalua ole irrotettu sähköverkosta tai sammutettu. Terä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, jos siihen kosketaan. • KIINNITÄ KONE VAKAALLE TUKIPINNALLE. Mahdollinen tärinä voi aiheuttaa koneen liukumisen, siirtymisen tai kallistumisen, jolloin on olemassa henkilövahinkovaara. • KÄYTÄ AINOASTAAN POIKKILEIKKAAVIA SAHANTERIÄ, joita suositellaan jiirisahoihin. Vältä käyttämästä kovametallikärkisiä teriä yli 7 asteen kiinnityskulmassa. Älä käytä teriä, joiden hammasväli on syvä. Ne voivat taipua ja koskettaa suojaan, jolloin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua. • KÄYTÄ AINOASTAAN OIKEANKOKOISIA JA -MALLISIA TERIÄ, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä työkalussa. Muutoin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua (standardin EN847-1 mukaisesti). • TARKISTA TERÄ HALKEAMIEN VARALTA tai muiden vaurioiden varalta ennen käyttöä. Haljennut tai vaurioitunut terä voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien henkilövahinkojen vaara. Vaihda haljenneet tai vaurioituneet terät välittömästi. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus. • PUHDISTA TERÄ JA TERÄN PIDIKKEET ennen käyttöä. Terä ja sen pidikkeet voidaan tarkistaa vaurioiden varalta niiden puhdistamisen yhteydessä. Haljennut tai vaurioitunut terä tai terän pidike voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien henkilövahinkojen vaara. • SAHANTERÄN MAKSIMINOPEUDEN on aina oltava suurempi tai vähintään yhtä suuri kuin työkalun arvokilpeen merkitty arvo.
Sivu: 4
98 Suomi • SAHANTERÄN HALKAISIJAN on oltava työkalun arvokilven merkintöjen mukainen. • ÄLÄ KÄYTÄ VÄÄNTYNEITÄ TERIÄ. Tarkista terän virheetön kierto ja varmista, ettei se tärise. Tärisevä terä voi vahingoittaa konetta ja/tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ käytä voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai aerosoleja) muovisen suojan läheisyydessä. Jotkin kemikaalit voivat vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin. • PIDÄ SUOJA PAIKOILLAAN ja hyväkuntoisena. • KÄYTÄ AINA UURROSLEVYÄ JA VAIHDA VAURIOITUNUT UURROSLEVY. Kun pieniä kappaleita kerääntyy sahan alapuolelle, ne voivat osua sahanterään tai aiheuttaa epävakautta työstökappaleessa leikkaamisen aikana. • KÄYTÄ AINOASTAAN TÄHÄN TYÖKALUUN TARKOITETTUJA TERÄN PIDIKKEITÄ, jotta kone ei vaurioituisi ja/tai vakavat henkilövahingot vältettäisiin. • VARMISTA että käytät oikeaa terää leikattavalle materiaalille. • CPUHDISTA MOOTTORIN ILMANPOISTOAUKOT jäämistä ja sahanpölystä. Tukkiutuneet moottorin ilmanpoistoaukot voivat aiheuttaa koneen ylikuumenemisen, jolloin kone vaurioituu ja mahdollinen oikosulku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ KOSKAAN LUKITSE KYTKINTÄ “ON”-ASENTOON. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. • ÄLÄ KOSKAAN SEISO TYÖKALUN PÄÄLLÄ. Vakavia henkilövahinkoja voi aiheutua, jos työkalu kallistuu tai jos sahaan kosketetaan vahingossa.  VAROITUS: Muovin, pihkan peittämän puun ja muiden materiaalien leikkaaminen voi aiheuttaa sulaneiden materiaalien kerääntymisen terän kärkiin ja sahanterän runkoon, mikä voi lisätä terän ylikuumenemisen ja jumiutumisen riskiä leikattaessa.  VAROITUS: Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia. Joissakin olosuhteissa ja käytön kestäessä tietyn aikaa tämä tuote voi vaikuttaa kuulon heikentymiseen. Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen: • käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua • käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä • käytä erityisesti melutason laskemiseen tarkoitettuja sahanteriä.  VAROITUS: KÄYTÄ AINA suojalaseja. Tavalliset silmälasit EIVÄT ole suojalaseja. Käytä myös kasvosuojaa tai hengityssuojaa, jos leikkaustoimenpiteestä aiheutuu pölyä.  VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai muun vamman.  VAROITUS: Hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja muista rakennustoimista aiheutuva pöly voi sisältää kemikaaleja, joiden on todettu aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Esimerkkejä haitallisista kemikaaleista: • lyijypohjaisten maalien lyijy • kiteinen piidioksidi tiilistä ja sementistä sekä muista kivituotteista • arseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä puusta. Kyseisten altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen siitä, kuinka usein työskentelet vastaavassa ympäristössä. Kyseisten kemikaalien välttämiseksi: työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä hyväksyttyjä suojavarusteita, kuten mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia. • Vältä pitkäaikaista kontaktia hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja muista rakennustöistä aiheutuvaan pölyyn. Käytä suojavaatetusta ja pese altistuneet alueet saippualla ja vedellä. Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi olla voimakkaampaa, jos pölyä pääsee suuhun, silmiin tai jos sitä jää iholle.  VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai muun vamman. Käytä aina hyväksyttyä hengityssuojainta, joka on tarkoitettu pölyn suodattamiseen.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Vaarat Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön: • työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Niihin kuuluvat seuraavat: • Kuulon heikkeneminen. • Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama onnettomuusriski. • Suojaamattoman sahanterän vaihtamisen aiheuttama onnettomuusriski. • Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa. • Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä: • Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta. • Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Osittain koottu kone 2 Kuusiokulma-avain 4/6 mm 1 216 mm TCT-sahanterä 1 Materiaalinpidike 2 Jalustan jatkeen kahvat ja asennuslaitteet 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Pidä kädet vähintään 100 mm päässä sahanterän molemmalta puolelta. Älä katso suoraan valolähteeseen.
Sivu: 5
99 Suomi Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] B) Päivämääräkoodi 32 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2019 XX XX Valmistusvuos Kuvaus (Kuvat A–C)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. 1 Virtakytkin 2 Suojuksen lukituksen vapautusvipu 3 Pysyvä yläsuoja 4 Ulkoinen laippa 5 Terän pultti 6 Alempi teräsuojus 7 Sahanterä 8 LiuKuvan rajasuojan lukitusnuppi 9 Pysyvä pöytä 10 Uurroslevy 11 Kulmavarsi 12 Kulman lukitsin 13 Pyörityspöytä 14 Kulma-asteikko 15 LiuKuva rajasuoja 16 Materiaalinpidike 17 Kiskon lukitusnuppi 18 Viisteen lukitusvipu 19 Viistoasteikko 20 Penkin asennusreiät 21 Lukituspainike 22 Kiskot 23 Sahapää 24 Kuusioavaimet (Kuva C) 25 Kaapelin lukitsin 26 Kaapeli 27 Nopeudensäädön valitsin (vain DWS771) 28 Munalukon reikä 29 Viisteen ohitusvipu 30 Jalustan jatkeen kahvat 31 Pölynpoistoportti 32 Päivämääräkoodi Käyttötarkoitus DeWALT-jiirisaha poikkileikkaukseen on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Alumiinin sahaaminen on myös mahdollista käyttäessä asianmukaisia sahanteriä. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistoleikkaus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti. Tämä yksikkö on tarkoitettu käytettäväksi nimellisteränhalkaisijaltaan 216 mm:n karbiditerän kanssa. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä jiirisahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.  VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin suunniteltuun tarkoitukseen. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. KOKOAMINEN  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Pakkauksesta poistaminen Moottori ja suojukset on asennettu jo pohjaan. Kaapelin lukitsin (Kuva C) Tarkista, että kaapeli 26 menee kaapelin lukitsimen 25 läpi. Varmista, että kaapelia on riittävästi sahapään liikettä varten. Kiristä sitten lukitsin ruuvilla. Penkin asentaminen (Kuva B) 1. Reiät 20 kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille pulteille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia. Suosittelemme pultteja, joiden halkaisija on 8 mm ja pituus 80 mm. Asenna saha aina tukevasti liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,5 mm paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää uudelleen. 2. Kun saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit tule ulos puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon nähden. Kun saha kiinnitetään työtasoon, kiinnitä vain kiinnitysnavat, joissa sijaitsevat kiinnitysruuvit. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa. 3. Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien välttämiseksi on varmistettava, ettei asennustaso ole vääntynyt tai muutoin epätasainen. Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut materiaalikappale sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt hyvin asennustasoon. Jalustan jatkeiden asentaminen (Kuva V)  VAROITUS: Jalustan jatkeet tulee asentaa sahan jalustan molemmille puolille ennen sahan käyttämistä.  VAROITUS: Jalustan jatkeet tulee säätää asennusaukkojen avulla niin, että ne ovat tasaisesti sahan jalustaan nähden. 1. Paikanna kädensijojen yläpuolella olevat reiät jalustan puolella. 2. Kiinnitä ruuvi 46 kuusiokoloavaimen avulla mutterin 47 ja jalustan jatkeen 30 läpi jalustassa oleviin reikiin. 3. Varmista jatkeen hyvä kiinnittyminen vetämällä jatketta ja varmistamalla, ettei se liiku. 4. Toista vaiheet 1 ja 3 toisella puolella. HUOMAA: Varmista, että jatkeet ovat tasaisesti työpintaan ja työstökappale on tasaisesti. Suoran työstökappaleen ja jalustan jatkeen väliin ei saa jäädä rakoa. Uuden sahanterän vaihtaminen tai asentaminen (Kuvat A, C–E)  VAROITUS: Henkilövahinkovaaran vähentämiseksi sahanterää käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä.  VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. • Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä on virta tai kun terä on liikkeessä. • Älä leikkaa kevytmetallia ja rautametallia (sisältää rautaa tai terästä) tai muurattuja rakenteita tai kuitusementtituotteita tällä kulmasahalla. Terän poistaminen 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Laita 6 mm:n kuusiokulma-avain 24 teräakselin päinvastaiseen paikkaan ja pidä sitä paikallaan (Kuva D). 3. Löysää terän pulttia 5 myötäpäivään kiertämällä. Poista terän pultti ja ulkoinen laippa 4 . 4. Paina alasuojan lukituksen vapautusvipua 2 alemman teräsuojuksen 6 nostamiseksi ja poista sahanterä 7 . Terän asentaminen 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Asenna uusi sahanterä sisälaipan 33 tukiosaan varmistaen, että terän alareunan hammastus osoittaa rajasuojaa kohti (poispäin käyttäjästä).
Sivu: 6
100 Suomi 3. Asenna ulompi laippa 4 takaisin ja varmista, että kohdistusulokkeet 34 lukittuvat oikein, yksi moottorin akselin kummallekin puolelle. 4. Kiristä terän pultti 5 kääntämällä sitä vastapäivään pitämällä samalla 6 mm:n kuusiokulma-avainta 24 toisella kädelläsi (Kuva D).  VAROITUS: Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain Kuvatulla tavalla. Käytä vain sahanteriä, jotka on määritetty kohdassa Tekniset tiedot; luokkanro: DT4320 on suositeltava. Sahan kuljettaminen (Kuvat A, B)  VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi kiskon lukitusnuppi, kulman lukitsin, viisteen lukitusvipu, lukituspainike ja rajasuojan lukitusnupit tulee AINA lukita. Älä koskaan kuljeta tai nosta laitetta sen suojista kiinni pitäen. • Laske sahapää alas, löysää kiskon lukitusnuppia 17 ja paina sahapää ääriasentoon taakse ennen sahan kuljettamista. Paina lukituspainike 21 alas ja kiristä kiskon lukitusnuppi. • Lukitse kulmavarsi jiirikulman oikeaan ääriasentoon, liu'uta rajasuoja (15) kokonaan sisään ja lukitse rajasuojan lukitusnupit ja sen jälkeen viisteen lukitusvipu 18 sahapään ollessa pystyasennossa, jotta työkalu olisi mahdollisimman kompakti. • Ennen sahan kuljettamista tulee tarkistaa, että johto on kytketty. • Kuljeta sahaa aina jalustan jatkeen kahvoista 30 . SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Jiirisahasi on säädetty tarkoin tehtaalla. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn vuoksi, säädä saha noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät tarkoiksi. Kiskojen säätäminen pysyvää leikkaussyvyyttä varten (Kuvat A, B, F, G) Terän on liikuttava pysyvällä leikkaussyvyydellä pöydän koko pituudelta eikä se saa koskettaa pysyvää pöytää aukon takaosassa tai pyörivän varren etuosassa. Voit saavuttaa tämän asettamalla kiskot samansuuntaisesti pöytään, kun sahapää on painettu kokonaan. 1. Paina alemman suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 (Kuva A). 2. Paina sahapää kokonaan taka-asentoon ja mittaa korkeus pyörivästä pöydästä 13 ulkoisen laipan 4 ALAOSAAN (Kuva F). 3. Löysää kiskon lukitusnuppi 17 (Kuva B). 4. Pidä sahapää kokonaan painettuna, vedä pää sen liikealueen päähän. 5. Mittaa Kuvassa F esitetty korkeus uudelleen. Molempien arvojen on oltava sama. 6. Jos säätö on tarpeen, toimi seuraavasti (Kuva G): a. Löysää lukitusmutteria 37 kannattimessa 35 ylemmän pölynpoistosuuttimen 31 alapuolella ja säädä ruuvia 36 vaaditussa määrin pienin portain. b. Kiristä lukkomutteri 37 .  VAROITUS: Tarkista aina, että terä ei kosketa pöytää aukon takaosassa tai pyörivän varren edessä 90° pystykulmassa ja 45° viisteasennossa. Älä kytke laitetta päälle ennen kuin olet tarkistanut tämän! Rajasuojan säätäminen (Kuva H) Käännä liuKuvan rajasuojan lukitusnuppia 8 vastapäivään sen löysäämiseksi. Aseta liuKuva rajasuoja 15 asentoon, jossa se ei osu terään. Kiristä sitten rajasuojan lukitusnuppi kääntämällä sitä myötäpäivään. Terän tarkistaminen ja säätäminen rajasuojaan (Kuvat B, I, J) 1. Löysää kulman lukitsin 12 . 2. Aseta peukalo kulmavarteen 11 ja purista kulman lukitsinta 12 pyörivän pöydän 13 / kulmavarren 11 vapauttamiseksi. 3. Siirrä kulmavartta, kunnes salpa on 0° kulmakohdassa. 4. Vedä pää alas ja lukitse se paikoilleen käyttäen lukituspainiketta 21 . 5. Tarkista, että kaksi 0° merkintää 38 näkyvät kulma-asteikolla 14 . 6. Aseta kulmaviivain 40 (KUVA J) rajasuojan 15 vasenta puolta ja terää 7 vasten.  VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. 7. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla: a. Löysää ruuvit 39 ja siirrä asteikkoa/kulmavartta vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on 90° rajasuojaan nähden kulmaviivaimella mitattuna. b. Kiristä ruuvit uudelleen 39 . Terän tarkistaminen ja pöytään säätäminen (Kuvat B, K–M) 1. Löysää viisteen lukitusvipu 18 (Kuva L). 2. Paina sahapäätä oikealle varmistaaksesi, että se on täysin pystysuorassa ja kiristä viisteen lukitusvipu. 3. Aseta suorakulmain 40 pöytään ja terää 7 vasten (Kuva K).  VAROITUS: Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. 4. Jos säätöä tarvitaan, tee se seuraavalla tavalla: a. Löysää viisteen lukitusvipua 18 ja kierrä pystysuoran asennon lukitusruuvia 41 sisään tai ulos kuusiokoloavaimella (Kuvan L mukaisesti), kunnes terä on 90°:n kulmassa pöytään nähden suorakulmaimella mitattaessa. b. Jos viisteen osoitin 42 (Kuva M) ei ole viisteasteikon 19 nollakohdassa, löysää asteikon ruuveja 43 ja siirrä asteikkoa tarpeen mukaan. Viistekulman tarkistaminen ja säätäminen (Kuvat L, M) Viisteen ohitus mahdollistaa maksimiviistekulman asettamisen arvoon 45° tai 48° tarpeen mukaan. • Vasen = 45° • Oikea = 48° 1. Varmista, että ohitusnuppi 29 on säädetty vasemmalle. 2. Löysää viisteen lukitusvipu 18 vetämällä sitä ulospäin ja siirrä sahapää sitten vasemmalle. 3. Tämä on 45° viisteasento. Jos säätö on tarpeen, käännä pysäytysruuvi 44 sisään tai ulos tarpeen mukaan, kunnes osoitin 42 osoittaa 45°. Ennen käyttöä • Asenna jalustan jatkeet sahan jalustan molemmille puolille. Katso osio Jalustan jatkeiden asentaminen. • Tarkista hihnan suoja vaurioiden varalta ja alasuojan virheetön toiminta. • Muista käyttää uurroslevyä. Älä käytä konetta, jos uurros on leveämpi kuin 12 mm. • Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty. • Käytä henkilösuojaimia ja liitä saha ulkoiseen pölynpoistolaitteeseen. • Vaikka saha leikkaa puuta ja monia raudattomia materiaaleja, nämä käyttöohjeet viittaavat vain puun leikkaamiseen. Samat ohjeet
Sivu: 7
101 Suomi soveltuvat muihin materiaaleihin. Älä leikkaa rautamateriaaleja (rauta ja teräs), kuitusementtiä tai kivimateriaaleja tällä sahalla! • Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita. • Kiinnitä työstökappale. • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista. TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työstökappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään suuremman tärinän vaikutukset, varmista, että ympäristö ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työstökappaleen koko on sopiva tälle koneelle. Kytkeminen päälle ja pois päältä (Kuva A) Virtakytkimessä 1 on reikä 28 työkalun lukitsemiseksi riippulukolla. 1. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä 1 . 2. Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin. XPS LED-työvalojärjestelmän käyttö (Kuvat A, N) HUOMAUTUS: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen. XPS LED-valojärjestelmä käynnistetään painikekytkimellä, joka sijaitsee kahvassa suojuksen lukituksen vapautusvivun 2 alapuolella. XPS LED-valojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Mikäli XPS- järjestelmä ei toimi, sillä ei ole vaikutusta käyttötarkoitukseen. Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen: 1. Paina mustaa muovivipua, vedä sitten käyttökahva alas sahanterän viemiseksi 7 puun lähelle. Terän varjo tulee näkyviin puukappaleeseen. 2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan. Nopeudensäädin (Kuva A) Vain malli DWS771 Nopeudensäädön valitsinta 27 voidaan käyttää vaaditun nopeusalueen asettamiseen etukäteen. Käännä nopeudensäädön valitsin 27 haluamaasi arvoon (1–5). • Käytä korkeita nopeuksia pehmeiden materiaalien kuten puun sahaamiseen. • Käytä alhaisia nopeuksia kovan puun sahaamiseen. Kehon ja käden asento (Kuva O) Kehon ja käsien oikeaoppinen asento jiirisahan käytön aikana tekee sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa.  VAROITUS: • Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. • Pidä kädet käytön aikana vähintään 100 mm:n päässä terästä. • Pidä työstökappaletta tiukasti pöydällä ja rajasuojassa sahaamisen aikana. Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt kokonaan. • Kokeile sahaamista (ilman virtaa) aina ennen lopullista sahaamista terän reitin tarkistamiseksi. • Älä laita käsiäsi ristiin. • Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. • Kun siirrät sahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan sahanterän vieressä. Perussahaleikkaukset Pystysuuntainen suora poikkileikkaus (Kuvat A, O) HUOMAA: Käytä 216 mm:n sahanteriä 30 mm:n akselin reikiin haluamasi leikkaustehon saavuttamiseksi. 1. Nosta sahapää 23 korkeimpaan asentoon painamalla sahapää 23 alas ja vetämällä lukituspainike 21 ulos. Vapauta alaspäin suuntautuva paine ja anna sahapään nousta täyteen korkeuteen. 2. Purista kulman lukitsinta 12 ja siirrä varsi sitten asentoon 0°. 3. Vapauta kulman lukitsin. 4. Varmista aina, että kulman lukitsin on lukittu hyvin ennen sahaamista. 5. Aseta leikattava puukappale liuKuvaa rajasuojaa 15 vasten ja lukitse se materiaalinpidikkeellä 16 . 6. Tartu käyttökahvaan ja paina suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 suojuksen vapauttamiseksi. Paina liipaisukytkintä 1 moottorin käynnistämiseksi. Sahaaminen on suositeltavaa aloittaa rajasuojan läheltä. 7. Paina päätä, jotta terä leikkaa puun läpi ja siirtyy muoviseen uurroslevyyn 10 . 8. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan ylempään lepoasentoon.  VAROITUS: • Joidenkin muoviprofiilien kohdalla toimenpiteet on suositeltavaa suorittaa päinvastaisessa järjestyksessä. 9. Alempi terän suojus on tarkoitettu sulkeutumaan nopeasti, kun vipu 2 vapautetaan. Jos se ei sulkeudu nopeasti, saha tulee toimittaa huoltoon valtuutettuun DeWALT-huoltopalveluun. Liukuvien leikkauksien suorittaminen (Kuvat A, B, O) 1. Kierrä kiskon lukitusnuppia 17 sen löysäämiseksi. 2. Paina sahapää 23 alas, vedä lukituspainike 21 ulos ja anna sahapään nousta korkeimpaan asentoon. 3. Aseta leikattava puukappale liuKuvaa rajasuojaa 15 vasten ja lukitse se materiaalinpidikkeellä 16 . 4. Laske sahapää ja vedä pää sen liikealueen päähän. 5. Paina suojuksen lukituksen vapautusvipua 2 suojan irrottamiseksi. Paina liipaisukytkintä 1 moottorin käynnistämiseksi. 6. Paina pää kokonaan alas, jotta terä leikkaa puun, ja paina pää takaisin leikkauksen loppuun suorittamiseksi. 7. Kun olet suorittanut leikkauksen, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä pysähtyy kokonaan, ennen kuin palautat pään teräosan ylempään lepoasentoon.  VAROITUS: Muista lukita sahapää taka-asentoon liukuvien leikkauksien loppuun suorittamisen jälkeen. Pystysuuntainen poikkiviisteleikkaus (Kuvat A, P) 1. Purista kulman lukitsinta 12 . Siirrä varsi vasemmalle tai oikealle vaadittuun kulmaan. 2. Kulman lukitsin on automaattisesti asennossa 0°; 15°; 22,5°; 31,62°; 45° ja 50° sekä vasemmalla että oikealla. Jos välikulma on tarpeen, pidä päätä tiukasti ja lukitse se kiinnittämällä kulman lukitsin. 3. Varmista aina, että kulman lukitusvipu on lukittu hyvin ennen leikkaamista. 4. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa poikkileikkauksessa.  VAROITUS: Kun puukappaleen päästä leikataan pois pieni pala, aseta puukappale niin, että irrotettava osa on sillä terän puolella, jossa on suurempi kulma rajasuojaan. Toisin sanoen: • vasen viisto, pois leikattava osa oikealla. • oikea viisto, pois leikattava osa vasemmalla.
Sivu: 8
102 Suomi Poikkiviisteleikkaus (Kuvat L, Q) Viistekulmat voidaan asettaa 0° - 48° vasemmalle. Jopa 45° viistekulmia voidaan leikata kulmavarren ollessa nollan ja enintään 45° välisessä viisteessä oikealla tai vasemmalla. 1. Löysää viisteen lukitusvipu 18 vetämällä sitä ulospäin ja sitten alas ja aseta haluamasi viiste. 2. Aseta ohitusvipu 29 tarvittaessa. 3. Pidä päätä tiukasti, älä anna sen pudota. 4. Kiristä viisteen lukitusvipu 18 hyvin. 5. Toimi samalla tavoin kuin pystysuuntaisessa suorassa poikkileikkauksessa. Sahauksen laatu Leikkauksen tasaisuus riippuu eri tekijöistä, esimerkiksi leikattavasta materiaalista. Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia päällyslistoihin ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä ja hitaampi ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.  VAROITUS: Varmista, ettei materiaali valu leikkauksen aikana, kiinnitä se hyvin paikoilleen. Anna terän aina pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Jos pieniä puukuituja tulee edelleen ulos työstökappaleen takaosasta, aseta puun leikkauskohtaan teippipala. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varoen sahauksen jälkeen. Työstökappaleen kiinnittäminen (Kuva R)  VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu työstökappale voi olla epätasapainossa sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työstökappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.  VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työstökappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.  HUOMIO: Käytä aina työstökappaleen pidikettä hallinnan säilyttämiseksi ja henkilövahinkovaaran ja työstökappaleen vaurioitumisvaaran välttämiseksi. Käytä sahan kanssa käytettävää materiaalinpidikettä 16 parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Pidikkeen asentaminen 1. Aseta pidike rajasuojan takana olevaan reikään. Pidikkeen 16 on oltava jiirisahan takaosaan päin. Varmista, että lukitusvarren ura on asetettu kokonaan jiirisahan pohjaan. Jos ura on näkyvissä, pidike ei ole tiukasti kiinni. 2. Kierrä pidikettä 180º jiirisahan etuosaan päin. 3. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiinnitä työstökappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia. HUOMAA: Aseta pidike oikealle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OLE SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ. Yhdistelmäviisteleikkaus (Kuvat S, T) Tämä leikkaus on viistosahauksen ja vinoleikkauksen yhdistelmä. Tätä sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso esimerkki Kuvasta S.  VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista, että viisteen lukitusvipu ja jiirisahan lukitusnuppi on kiinnitetty hyvin. Ne on kiristettävä sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa on muutettu. • Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa. • Käytä taulukkoa valitsemalla haluamasi kulma "A" (Kuva T) ja määritä sen sijainti taulukon kaaressa. Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella näet oikean jiirikulman. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 45 5 10 15 20 25 30 35 40 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 75 80 85 SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW SET THIS MITER ANGLE ON SAW ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A") SQUARE BOX 6 SIDED BOX 8 SIDED BOX ASETA SAHAAN TÄMÄ JIIRIKULMA RASIAN SIVUN KULMA (A-KULMA) ASETA SAHAAN TÄMÄ VIISTOAMISKULMA 6-KYLKINENRASIA 8-KYLKINENRASIA NELIÖN MUOTOINENLAATIKKO 1. Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus koekappaleisiin. 2. Harjoittele leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä. Esimerkki: Voit toteuttaa nelipuolisen laatikon 25° ulkoisilla kulmilla (kulma “A”) (Kuva T), käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta. Määritä 25° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (23°). Seuraa samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi viistekulman sahaan (40°). Kokeile sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan virheettömien asetuksien varmistamiseksi.  VAROITUS: Älä koskaan ylitä yhdistelmäviisteleikkauksen rajoja: 45° viiste 45° vasemmalla tai oikealla viisteellä. Pölyn poisto (Kuvat A, U)  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.  VAROITUS: Tiettyä pölyä (esim. tammen tai pyökin pöly) pidetään syöpää aiheuttavana, erityisesti puun käsittelyssä käytettyjä lisäaineita koskien. • Käytä aina pölynpoistojärjestelmää. • Varmista työtilan hyvä tuuletus. • Hyväksyttävän hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa.  HUOMIO: Älä koskaan käytä tätä sahaa, jos pölypussi tai DeWALT-pölynpoistolaite ei ole paikoillaan. Puusta syntyvä pöly voi aiheuttaa hengitysongelmia.  HUOMIO: Tarkista ja puhdista pölypussi aina käytön jälkeen.  VAROITUS: Poista pölypussi tai irrota pölynpoistolaite alumiinia sahatessa tulipalovaaran välttämiseksi. Jiirisahassa on sisäänrakennettu pölynpoistoportti 31 voidaan liittää joko pölypussiin (33 mm suuttimiin) tai suoraan DeWALT AirLock (DWV9000-XJ) 45 -liitäntään. Noudata työstettäviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia määräyksiä.
Sivu: 9
103 Suomi Pölypussin kiinnittäminen 1. Asenna pölypussi pölynpoistoporttiin 31 . Pölypussin tyhjentäminen 1. Poista pölypussi sahasta, ravista pölypussia kevyesti tai napauta sitä sen tyhjentämiseksi. 2. Asenna pölypussi takaisin pölynpoistoporttiin. Kaikki pöly ei välttämättä irtoa pussista. Tämä ei vaikuta sahan suorituskykyyn, mutta sahan pölynpoistoteho heikkenee. Voit palauttaa sahan pölynpoistotehon painamalla jousen pölypussin sisään sen tyhjentämisen yhteydessä ja napauttamalla sitä roskakorin tai jäteastian sivuun. Ulkoinen pölyn poisto Käytä erityistä pölyluokan M pölynimuria, kun haluat imuroida terveydelle erityisen haitallista tai karsinogeenistä kuivaa pölyä. Liittäminen AirLock-yhteensopivaan pölynpoistolaitteeseen (Kuva U) Jiirisahan pölynpoistoportti 31 sopii DeWALT AirLock -liitäntäjärjestelmään. AirLock mahdollistaa nopean ja varman pölynpoistoletkun ja jiirisahan liittämisen. 1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä 45 on avattu. Kohdista holkin urat ja AirLock-liitin Kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi. 2. Paina AirLock-liitin pölynpoistoporttiin 31 . 3. Kierrä holkki lukittuun asentoon. HUOMAA: Holkin sisällä olevat kuulalaakerit lukittuvat aukkoon ja varmistavat liitännän. Jiirisaha on nyt liitetty tiukasti pölynpoistolaitteeseen. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.  VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut, vaihda se uuteen terävään terään. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työstökappaleen partikkelit eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. Jos työstökappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone virtalähteestä ja noudata kohdan Uuden sahanterän vaihtaminen tai asentaminen ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen.  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.  VAROITUS: Siivoa työtaso säännöllisesti henkilövahinkojen välttämiseksi.  VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti henkilövahinkojen välttämiseksi. Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saatavilla olevat sahanterät (suositeltavat terät) Terän tyyppi Terän mitat (halkaisija x reikä x hampaiden määrä) Käyttö DT4310 sarja 40 216x30x24 Yleiseen käyttöön, puun ja muovin jyrsimiseen ja poikkileikkaukseen DT4286 sarja 40 216x30x80 TCG alumiinin työstämiseen DT4320 sarja 60 216x30x48 ATB keinotekoisen ja luonnollisen puun hienokatkaisuun DT4350 sarja 60 216x30x60 TCG keinotekoisen ja luonnollisen puun erittäin hienoon katkaisuun Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWS771, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWS771 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWS771 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWS771

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWS771 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWS771
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka