DWS727

DeWalt DWS727 käyttöohjeet

DWS727

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWS727 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 176 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
Sivu: 1
122 Suomi VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.  VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara.  VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.  HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon.  Sähköiskun vaara.  Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus Konedirektiivi Jiirisaha DWS727 DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN62841-1:2015/AC:2015; EN62841-3-9:2015 + AC:2016 + A11:2017. Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Tekniikan varajohtaja, PTE Europe DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 31.05.2019 Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot on mitattu standardin EN62841 mukaisesti. Niitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.  VAROITUS: Ilmoitetut tärinä- ja/tai äänitasot esiintyvät käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Tärinä- ja/tai äänitasot voivat vaihdella, jos työkalua käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, siihen on kiinnitetty muita lisävarusteita tai sitä on hoidettu huonosti. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen imuria käytettäessä. Tärinälle ja/tai äänelle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle ja/tai äänelle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä (tärinää varten) ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. DWS727 Jännite VAC 230 Tyyppi 1 Ottoteho W 1675 Terän halkaisija mm 250 Teräkeskiön halkaisija mm 30 Sahanterän leveys mm 1,75 Terän maksimiuurros mm 3,0 Suurin terän nopeus min-1 4000 Suurin leikkuualue 90° mm 305 Suurin jiirileikkuualue 45° mm 215 Suurin leikkuusyvyys 90° mm 90 Suurin vinoleikkuualue 45° mm 50 Jiirileikkaus (max kulmat) vasen 50° oikea 60° Vinoleikkaus (max kulmat) vasen 49° oikea 49° 0°:n jiiri Jalkalistan maksimikorkeus 150 mm mm 28 Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 90 mm mm 290 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 305 mm mm 77 45°:n jiiri vasempaan Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 90 mm mm 200 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 210 mm mm 77 45°:n jiiri oikeaan Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 90 mm mm 200 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 210 mm mm 77 45° vasen vinokulma Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 60 mm mm 290 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 305 mm mm 50 45° oikea vinokulma Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 28 mm mm 290 Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 305 mm mm 20 Automaattinen terän jarrutusaika s < 10 Paino kg 22 Ääni- ja/tai tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) seuraavan mukaisesti EN62841-3-9 mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 92,7 LWA (äänitehotaso) dB(A) 106,3 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa JIIRISAHA DWS727
Sivu: 2
123 Suomi SÄHKÖTYÖKALUN YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET  VAROITUS: Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) Työskentelyalueen Turvallisuus a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) Sähköturvallisuus a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) Henkilösuojaus a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. h) Vaikka käyttäisit usein erilaisia työkaluja, vältä liiallista itsevarmuutta ja huomioi aina työkalun turvallisuusohjeet. Epähuomiossa suoritetut toimenpiteet voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin sekunnin murto-osassa. 4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Irrota sähkötyökalun pistoke pistorasiasta ja/tai irrota sen akku (jos irrotettavissa) ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. h) Pidä kahvat ja tartuntapinnat kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina. Liukkaat kahvat ja pinnat heikentävät työkalun hallinnan ja ohjauksen turvallisuutta odottamattomissa tilanteissa. 5) Huolto a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Jiirisahojen turvallisuusohjeet a) Jiirisahat on tarkoitettu puun tai puuntapaisten materiaalien leikkaamiseen, niitä ei voi käyttää laikoilla rautamateriaalin (esim. tangot, varret, tapit jne.) katkaisemiseen. Laikoista aiheutuva pöly voi aiheuttaa osien (esim. alasuojuksen) kiinni juuttumisen. Laikoista aiheutuvat kipinät aiheuttavat alasuojuksen, uurroslevyn ja muiden muoviosien palamisen. b) Tue työstökappaletta pidikkeillä aina kun se on käytännössä mahdollista. Jos työstökappaletta tuetaan käsin, käsi on pidettävä vähintään 100 mm päässä sahanterän reunasta. Sahalla ei saa leikata liian pieniä kappaleita, joita ei voida kiinnittää turvallisesti pidikkeillä tai pitää käsin paikoillaan. Jos pidät kättä liian lähellä sahanterää, henkilövahingon vaara on suurempi terän kosketuksen vuoksi. c) Työstökappaleen on oltava paikoillaan ja kiinnitetty pidikkeillä tai se on pidettävä sekä rajasuojaa että työtasoa vasten.
Sivu: 3
124 Suomi Työstökappaletta ei saa syöttää terään eikä sitä saa leikata “vapaalla kädellä”. Vapaat tai liikkuvat työstökappaleet voivat sinkoutua suurella nopeudella ja aiheuttaa henkilövahinkoja. d) Paina saha työstökappaleen läpi. Älä vedä sahaa työstökappaleen läpi. Leikkaa nostamalla sahan päätä ja vetämällä se ulos työstökappaleen yli leikkaamatta, käynnistä moottori, paina sahan pää alas ja saha työstökappaleen läpi. Vetämällä tapahtuva leikkaus aiheuttaa todennäköisesti sahanterän nousemisen työstökappaleen päälle, jolloin teräkokoonpano syöksyy voimakkaasti käyttäjää kohti. e) Älä koskaan vie kättä suunnitellun leikkauslinjan yli sahanterän etu- tai takapuolelta. Työstökappaleen tukeminen kädet ristissä (ts. pitämällä työstökappaletta sahanterän oikealla puolella vasemmalla kädellä tai päinvastoin) on erittäin vaarallista. f) Älä koskaan kurottele rajasuojan taakse pitämällä kättä alle 100 mm päässä sahanterän reunasta puukappaleiden poistamiseksi tai muusta syystä terän pyöriessä. Pyörivän terän ja käden pieni etäisyys ei välttämättä ole ilmiselvää, olemassa on vakavan henkilövahingon vaara. g) Tarkista työstökappale ennen sahaamista. Jos työstökappale on kaareva tai vääntynyt, se tulee kiinnittää ulkoinen kaareva puoli rajasuojaa kohti. Varmista aina, että työstökappaleen, rajasuojan ja työtason väliin ei jää rakoa leikkauslinjassa. Taipuneet tai vääntyneet työstökappaleet voivat vääntyä tai siirtyä, jolloin pyörivä sahanterä voi juuttua kiinni leikkaamisen aikana. Työstökappaleessa ei saa olla nauloja tai vieraita esineitä. h) Sahaa ei saa käyttää ennen kuin kaikki työkalut, puukappaleet jne. on poistettu työtasosta; ainoastaan työstökappale saa olla tasolla. Pyörivään terään osuvat pienet kappaleet tai irtonaiset puuosat tai muut kohteet voivat sinkoutua suurella nopeudella. i) Leikkaa vain yksi työstökappale kerrallaan. Pinoon asetettuja työstökappaleita ei voida kiinnittää tai tukea asianmukaisesti, ne voivat jäädä kiinni terään tai siirtyä leikkaamisen aikana. j) Varmista, että jiirisaha on asennettu tai sijoitettu tasaiselle ja tukevalle pinnalle ennen käyttöä. Tasainen ja tukeva työtaso vähentää jiirisahan epävakauden riskiä. k) Suunnittele työtoimenpiteet etukäteen. Varmista aina viisteen tai jiirikulman säätämisen yhteydessä, että säädettävä rajasuoja on asetettu tukemaan työstökappaletta oikein ja ettei se kosketa terään tai suojajärjestelmään. Kun työkalua ei ole vielä kytketty päälle “ON”-asentoon ja työstökappaletta ei ole asetettu työtasolle, siirrä sahanterää simuloiden koko leikkausta ja varmista, ettei se osu mihinkään ja ettei rajasuojan leikkautumisvaaraa ole olemassa. l) Varmista asianmukainen tuki (esim. pöytäjatkeet, sahapukit jne.) työstökappaleelle, joka on työtasoa leveämpi tai pitempi. Jos työtasoa leveämpää tai pitempää työstökappaletta ei tueta asianmukaisesti, se voi kallistua. Jos leikattu kappale tai työstökappale kallistuu, se voi nostaa alasuojuksen tai se voi singota osuessaan pyörivään terään. m) Toista henkilöä ei saa käyttää pöytäjatkeen korvikkeena tai lisätukena. Työstökappaleen epävakaa tuki voi aiheuttaa terän kiinni juuttumisen tai työstökappaleen siirtymisen leikkauksen aikana vetäen käyttäjää ja avustajaa pyörivää terää kohti. n) Leikattava kappale ei saa jäädä kiinni eikä sitä saa painaa mitenkään pyörivää sahanterää vasten. Rajoitetussa tilassa (esim. pituusrajoja käyttäessä) leikattu kappale voi jäädä kiinni terää vasten ja sinkoutua suurella nopeudella. o) Käytä aina pidikettä tai kiinnitystä, joka on suunniteltu tukemaan pyöreää materiaalia (esim. tankoja ja putkia) asianmukaisesti. Tangot vierivät helposti leikkauksen aikana, jolloin terä “leikkaa tyhjää” ja vetää työstökappaletta ja kättäsi terää kohti. p) Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat työstökappaleeseen. Tällöin työstökappaleen sinkoamisen vaara on pienempi. q) Jos työstökappale tai terä juuttuu kiinni, kytke jiirisaha pois päältä. Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ja irrota pistoke pistorasiasta ja/tai poista akku. Vapauta sen jälkeen kiinni juuttunut materiaali. Mikäli sahaamista jatketaan työstökappale kiinni juuttuneena, seurauksena voi olla hallinnan menetys tai jiirisahan vaurioituminen. r) Vapauta kytkin leikkaamisen jälkeen, pidä sahan päätä alaspäin ja odota, että terä pysähtyy ennen leikatun kappaleen poistamista. Käden vieminen pyörivän terän lähelle on vaarallista. s) Pidä kahvasta hyvin kiinni osittaista leikkausta tehdessä tai kun kytkin vapautetaan ennen kuin sahan pää on täysin ala- asennossa. Sahan jarrutusteho voi aiheuttaa sahan pään äkkinäisen siirtymisen alaspäin ja olemassa on henkilövahinkovaara. Jiirisahojen lisäturvasääntöjä  VAROITUS: Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon ennen kuin kaikki ohjeet on luettu ja ymmärretty. • TÄTÄ KONETTA EI SAA KÄYTTÄÄ ennen kuin se on koottu kokonaan ja asennettu ohjeiden mukaisesti. Virheellisesti asennettu kone voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • PYYDÄ LISÄOHJEITA valvojalta, ohjaajalta tai muulta asiantuntevalta henkilöltä, jos et tunne koneen toimintaa täysin. Hyvä tuntemus tarkoittaa turvallisuutta. • VARMISTA, että terä pyörii oikeaan suuntaan. Terän hampaiden tulee osoittaa kiertosuuntaan sahan merkintöjen mukaisesti. • KIRISTÄ KAIKKI PIDIKEKAHVAT, nupit ja vivut ennen käyttöä. Löysät pidikkeet oivat aiheuttaa osien tai työstökappaleen sinkoamisen suurella nopeudella. • VARMISTA, että kaikki terät ja terän pidikkeet ovat puhtaita, terän pidikkeiden uralliset sivut ovat terää vasten ja karan ruuvi on kireä. Löysä tai virheellinen terän kiinnitys voi johtaa sahan vaurioitumiseen ja henkilövahinkoihin. • SAHAA EI SAA KÄYTTÄÄ MUULLA KUIN SILLE TARKOITETULLA JÄNNITTEELLÄ. Seurauksena voi olla ylikuumeneminen, työkalun vaurioituminen tai henkilövahinko. • ÄLÄ KIILAA MITÄÄN TUULETINTA VASTEN moottorin akselin tukemiseksi. Seurauksena voi olla työkalun vaurioituminen tai henkilövahinko. • ÄLÄ KOSKAAN LEIKKAA METALLEJA tai kivimateriaalia. Muutoin kovametallikärki voi irrota terästä suurella nopeudella ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • MITÄÄN KEHONOSAA EI SAA KOSKAAN ASETTAA SAMANSUUNTAISESTI LEIKKAUSLINJAAN NÄHDEN. Vaarana on henkilövahinko. • ÄLÄ KOSKAAN LEVITÄ TERÄN VOITELUAINETTA PYÖRIVÄÄN TERÄÄN. Muutoin käsi voi vahingossa osua terään ja seurauksena voi olla vakava henkilövahinko. • ÄLÄ KOSKAAN aseta kättä terän alueelle sahan ollessa kytkettynä virtalähteeseen. Seurauksena voi olla vakava henkilövahinko, jos terä kytkeytyy vahingossa päälle. • ÄLÄ KOSKAAN KUROTTELE SAHANTERÄN YMPÄRILLE TAI TAAKSE. Terä voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ KUROTTELE SAHAN ALAPUOLELLE, ellei työkalua ole irrotettu sähköverkosta tai sammutettu. Terä voi aiheuttaa henkilövahinkoja, jos siihen kosketaan. • KIINNITÄ KONE VAKAALLE TUKIPINNALLE. Mahdollinen tärinä voi aiheuttaa koneen liukumisen, siirtymisen tai kallistumisen, jolloin on olemassa henkilövahinkovaara. • KÄYTÄ AINOASTAAN POIKKILEIKKAAVIA SAHANTERIÄ, joita suositellaan jiirisahoihin. Vältä käyttämästä kovametallikärkisiä teriä yli
Sivu: 4
125 Suomi Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN62841 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto on vaurioitunut, vie se DeWALTin tai valtuutetun huoltoliikkeen vaihdettavaksi. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Tekniset tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.  VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA. Vaarat Seuraavat vaarat ovat mahdollisia, kun käytät sahaa: • Tapaturmat, jotka aiheutuvat liikkuvien osien koskettamisesta. Turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja suojusten käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat: • Kuulon heikkeneminen. • Onnettomuusvaara, jonka sahanterän suojaamattomat osat aiheuttavat. • Tapaturmavaara, kun terää vaihdetaan. • Sormien jääminen puristuksiin, kun suojuksia avataan. • Terveysriskit, jotka aiheutuvat puun sahauksesta aiheutuvan pölyn hengittämisestä, erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Seuraavat tekijät lisäävät hengitysongelmien riskiä: • Koneeseen ei ole kiinnitetty puuta sahattaessa pölynimulaitetta. • Puhdistamattomien poistosuodattimien aiheuttama riittämätön pölynpoisto. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET 7 asteen kiinnityskulmassa. Älä käytä teriä, joiden hammasväli on syvä. Ne voivat taipua ja koskettaa suojaan, jolloin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua. • KÄYTÄ AINOASTAAN OIKEANKOKOISIA JA -MALLISIA TERIÄ, jotka on tarkoitettu käytettäväksi tässä työkalussa. Muutoin kone voi vaurioitua ja/tai vakavia henkilövahinkoja aiheutua (standardin EN847‑1 mukaisesti). • TARKISTA TERÄ HALKEAMIEN VARALTA tai muiden vaurioiden varalta ennen käyttöä. Haljennut tai vaurioitunut terä voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien henkilövahinkojen vaara. Vaihda haljenneet tai vaurioituneet terät välittömästi. Huomioi sahan terään merkitty enimmäisnopeus. • SAHANTERÄN MAKSIMINOPEUDEN on aina oltava suurempi tai vähintään yhtä suuri kuin työkalun arvokilpeen merkitty arvo. • SAHANTERÄN HALKAISIJAN on oltava työkalun arvokilven merkintöjen mukainen. • PUHDISTA TERÄ JA TERÄN PIDIKKEET ennen käyttöä. Terä ja sen pidikkeet voidaan tarkistaa vaurioiden varalta niiden puhdistamisen yhteydessä. Haljennut tai vaurioitunut terä tai terän pidike voi irrota ja osia voi singota suurella nopeudella, jolloin on olemassa vajavien henkilövahinkojen vaara. • ÄLÄ KÄYTÄ VÄÄNTYNEITÄ TERIÄ. Tarkista terän virheetön kierto ja varmista, ettei se tärise. Tärisevä terä voi vahingoittaa konetta ja/tai aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ käytä voiteluaineita tai puhdistusaineita (erityisesti suihkeita tai aerosoleja) muovisen suojan läheisyydessä. Jotkin kemikaalit voivat vaikuttaa suojan polykarbonaattimateriaaliin. • PIDÄ SUOJA PAIKOILLAAN ja hyväkuntoisena. • KÄYTÄ AINA UURROSLEVYÄ JA VAIHDA VAURIOITUNUT UURROSLEVY. Kun pieniä kappaleita kerääntyy sahan alapuolelle, ne voivat osua sahanterään tai aiheuttaa epävakautta työstökappaleessa leikkaamisen aikana. • KÄYTÄ AINOASTAAN TÄHÄN TYÖKALUUN TARKOITETTUJA TERÄN PIDIKKEITÄ , jotta kone ei vaurioituisi ja/tai vakavat henkilövahingot vältettäisiin. • VARMISTA, että käytät oikeaa terää leikattavalle materiaalille. • PUHDISTA MOOTTORIN ILMANPOISTOAUKOT jäämistä ja sahanpölystä. Tukkiutuneet moottorin ilmanpoistoaukot voivat aiheuttaa koneen ylikuumenemisen, jolloin kone vaurioituu ja mahdollinen oikosulku voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. • ÄLÄ KOSKAAN LUKITSE KYTKINTÄ “ON”-ASENTOON. Se voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. • ÄLÄ KOSKAAN SEISO TYÖKALUN PÄÄLLÄ. Vakavia henkilövahinkoja voi aiheutua, jos työkalu kallistuu tai jos sahaan kosketetaan vahingossa.  VAROITUS: Muovin, pihkan peittämän puun ja muiden materiaalien leikkaaminen voi aiheuttaa sulaneiden materiaalien kerääntymisen terän kärkiin ja sahanterän runkoon, mikä voi lisätä terän ylikuumenemisen ja jumiutumisen riskiä leikattaessa.  VAROITUS: Käytä aina asianmukaisia kuulonsuojaimia. Joissakin olosuhteissa ja käytön kestäessä tietyn aikaa tämä tuote voi vaikuttaa kuulon heikentymiseen. Huomioi seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat melulle altistumiseen: • käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua • käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä • käytä erityisesti melutason laskemiseen tarkoitettuja sahanteriä.  VAROITUS: KÄYTÄ AINA suojalaseja. Tavalliset silmälasit EIVÄT ole suojalaseja. Käytä myös kasvosuojaa tai hengityssuojaa, jos leikkaustoimenpiteestä aiheutuu pölyä.  VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai muun vamman.  VAROITUS: Hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja muista rakennustoimista aiheutuva pöly voi sisältää kemikaaleja, joiden on todettu aiheuttavan syöpää, syntymävikoja tai muita lisääntymiskykyyn vaikuttavia haittoja. Esimerkkejä haitallisista kemikaaleista: • lyijypohjaisten maalien lyijy • kiteinen piidioksidi tiilistä ja sementistä sekä muista kivituotteista • arseeni ja kromi kemiallisesti käsitellystä puusta. Kyseisten altistumisten riskitaso vaihtelee riippuen siitä, kuinka usein työskentelet vastaavassa ympäristössä. Kyseisten kemikaalien välttämiseksi: työskentele hyvin tuuletetussa tilassa ja käytä hyväksyttyjä suojavarusteita, kuten mikroskooppisten hiukkasten suodattamiseen tarkoitettuja hengityssuojaimia. • Vältä pitkäaikaista kontaktia hiomisesta, sahaamisesta, poraamisesta ja muista rakennustöistä aiheutuvaan pölyyn. Käytä suojavaatetusta ja pese altistuneet alueet saippualla ja vedellä. Haitallisten kemikaalien imeytyminen voi olla voimakkaampaa, jos pölyä pääsee suuhun, silmiin tai jos sitä jää iholle.  VAROITUS: Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan ja pysyvän hengitysongelman tai muun vamman. Käytä aina hyväksyttyä hengityssuojainta, joka on tarkoitettu pölyn suodattamiseen.
Sivu: 5
126 Suomi KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A) Päivämääräkoodi 8 on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2019 XX XX Valmistusvuosi Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulonsuojaimia. Käytä suojalaseja. Pidä kädet poissa terän ulottuvilta. Näkyvää säteilyä. Älä katso valoon. 34 Pölynpoistoportti 35 Hihnan suoja 36 Jiirin säpin ohitusvipu Lisävarusteet Kuva B 37 DWS5026-XJ Työkappaleen kiinnike Kuva C 38 DW7053-QZ Pölypussi Kuva D 39 DE7023-XJ / DE7033-XJ Jalusta Kuva E 40 DE7025-XJ Pidikkeen kannattimet Käyttötarkoitus DeWALT DWS727 -kulmasaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden ja muovin leikkaamiseen. Laitteella voidaan sahata myös alumiinia oikeanlaista sahanterää käyttäessä. Se suorittaa poikkileikkaus-, viistotus- ja kulmasahaustoiminnot helposti, täsmällisesti ja turvallisesti. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä jiirisaha on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Pakkauksen Sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Asennettu jiirisaha 1 Terän avain (asennettu sahaan) 1 Sahanterä (asennettu sahaan) 1 Materiaalinpidike 2 Jalustan jatketta 2 Ruuvia 2 Aluslevyä 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä Kuvaus (Kuva A1–E)  VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. Kuva A1 1 Alasuojus 2 Käyttökahva 3 Kantokahva 4 Uurroslevy 5 Jiirin lukituspainike 6 Kiskon lukitusnuppi 7 Kiskon säätöruuvi 8 Päivämääräkoodi 9 Kiskot 10 Viistoasteikko 11 Lukitustappi 12 Rajasuojan säätönuppi 13 Liukuva ohjain 14 Alaraja 15 Jalustan jatke/kuljetuskahva 16 Kädensija 17 Pöytä 18 Penkin asennusreiät 19 Kulma-asteikko 20 Pölykanavan tuloaukko 21 Jiirin lukituskahva Kuva A2 22 Liipaisukytkin 23 Lukituksen vapautusvipu 24 Munalukon reikä 25 XPS™ -virtakytkin 26 Siipimutteri 27 Syvyyden säätöruuvi 28 Urapysäytin 29 Terän avain 30 Runko 31 Viisteen lukitusnuppi 32 0° viisteen pysäytin 33 Oikeanpuoleinen alaskäännettävä pysäytin Pakkauksen avaaminen (Kuvat A1, F) 1. Avaa laatikko ja nosta saha pois kätevästä kuljetuskahvasta 3 Kuvan F mukaisesti. 2. Laita saha tasaiselle ja vakaalle alustalle. 3. Vapauta kiskon lukitusnuppi 6 , ja paina sahan pää taakse sen lukitsemiseksi taka-asentoon. 4. Paina käyttökahvaa 2 kevyesti alaspäin ja vedä ulos lukitustappi 11 . 5. Vapauta kevyesti alaspäin suuntautuva paine ja pidä käyttökahvasta antaen sen nousta kokonaan ylös. Penkin asentaminen (Kuva A1) Reiät 18 kaikissa neljässä jalassa on tarkoitettu helpottamaan penkin asennusta. Kaksi erikokoista reikää on tarkoitettu erikokoisille ruuveille. Käytä jompaakumpaa reikää; ei ole tarpeen käyttää molempia. Asenna saha aina tukevasti vakaalle alustalle liikkumisen estämiseksi. Kannettavuuden parantamiseksi työkalu voidaan asentaa 12,7 mm paksuun tai paksumpaan vaneriin, joka voidaan kiinnittää työtukeen tai siirtää toisille työpaikoille ja kiinnittää uudelleen. HUOMAA: Jos saha asennetaan vaneriin, varmista, etteivät kiinnitysruuvit tule ulos puukappaleen pohjasta. Vanerin on oltava tasaisesti työtasoon nähden. Kun saha kiinnitetään työtasoon, kiinnitä vain kiinnitysnavat, joissa sijaitsevat kiinnitysruuvit. Muiden kohtien kiinnitys häiritsee sahan toimintaa.  HUOMIO: Kiinni juuttumisen ja epätarkkojen tuloksien välttämiseksi on varmistettava, ettei asennustaso ole vääntynyt tai muutoin epätasainen. Jos saha heiluu alustalla, aseta ohut materiaalikappale sahan jalan alapuolelle, kunnes saha on kiinnittynyt hyvin asennustasoon. Jalustan jatkeiden asentaminen (Kuva Y)  VAROITUS: Jalustan jatkeet tulee asentaa sahan jalustan molemmille puolille ennen sahan käyttämistä.  VAROITUS: Jalustan jatkeet tulee säätää asennusaukkojen avulla niin, että ne ovat tasaisesti sahan jalustaan nähden.
Sivu: 6
127 Suomi 1. Paikanna kädensijojen 16 yläpuolella olevat reiät jalustan puolella. 2. Kiinnitä ruuvi 60 pakkaukseen kuuluvalla avaimella tai T30-avaimen avulla aluslevyn 61 ja jalustan jatkeen 15 läpi jalustassa oleviin reikiin. 3. Varmista jatkeen hyvä kiinnittyminen vetämällä jatketta ja varmistamalla, ettei se liiku. 4. Toista vaiheet 1 ja 3 toisella puolella. Uuden sahanterän vaihtaminen tai asentaminen Terän poistaminen (Kuvat G1–G4)  VAROITUS: Henkilövahinkovaaran vähentämiseksi sahanterää käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. • Älä koskaan paina karan lukituspainiketta, kun terässä on virta tai kun terä on liikkeessä. • Älä leikkaa kevytmetallia ja rautametallia (sisältää rautaa tai terästä) tai muurattuja rakenteita tai kuitusementtituotteita tällä kulmasahalla. 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Nosta varsi yläasentoon ja nosta alasuojus 1 niin ylös kuin mahdollista. 3. Paina karan lukituspainiketta 42 ja kierrä samalla varoen sahanterää käsin, kunnes lukko kytkeytyy päälle. 4. Pidä painike alhaalla ja löysää terän ruuvia toisella kädellä avainta 29 käyttämällä 41 . (Käännä myötöpäivään, vasemmat kierteet.) 5. Poista terän ruuvi 41 , ulkoinen pidikkeen aluslaatta 43 ja terä 45 . Sisempi aluslaatta 46 voi olla vasemmalla karassa. 6. Irrota ja poista sovitinrengas 44 käytetystä terästä, jos sitä tarvitaan uuden terän asentamiseen. Terän asentaminen (Kuvat G1–G4) 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Kiinnitä renkaan sovitinrengas 44 tarvittaessa uuden sahanterän reikään. 3. Kun varsi on ylhäällä ja alasuojus 1 on auki, asenna terä sisäisen aluslevyn 46 pidikkeeseen siten, että terän alareunan hampaat osoittavat sahan takaosaan. 4. Asenna ulkoinen pidikkeen aluslaatta karaan. 5. Asenna terän ruuvi ja kiristä ruuvi hyvin kytkemällä karan lukko ja käyttämällä pakkauksen avainta (käännä vastapäivään, vasemmat kierteet).  VAROITUS! Huolehdi, että sahan terä laitetaan paikalleen vain kuvatulla tavalla. Käytä vain Teknisissä tiedoissa määritettyjä sahan teriä; luettelonro: DT4260. Sahan kuljettaminen (Kuvat A1, A2)  VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi tulee AINA lukita kiskon lukitusnuppi, jiirisahan kahva, viistolukon kahva, lukitustappi ja rajasuojan säätönupit ennen sahan kuljettamista. Älä koskaan kuljeta tai nosta laitetta sen suojista kiinni pitäen. Jiirisahan kuljettamisen helpottamiseksi sahan varressa on kuljetuskahva 3 . • Kuljeta sahaa laskemalla pää alas ja painamalla lukitustappia 11 . • Lukitse kiskon lukitusnuppi sahan pään ollessa etuasennossa, lukitse jiirivarsi täysin vasempaan jiirikulmaan, liu’uta rajasuoja 13 kokonaan sisään ja lukitse viisteen lukitusnuppi 31 sahan pään ollessa pystyasennossa, jotta työkalu olisi mahdollisimman kompakti. • Käytä aina kuljetuskahvaa 3 tai jalustan jatkeita 15 . Ominaisuudet ja ohjaimet  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Jiirin hallinta (Kuva A1, H) Jiirin lukituskahva 21 ja lukituspainike 5 mahdollistavat sahan asettamisen 60° oikeaan ja 50° vasempaan kulmaan. Aloita jiirisahaus nostamalla jiirin lukituskahva, painamalla jiirin lukituspainiketta ja asettamalla haluamasi jiirikulma kulma-asteikolla 19 . Paina jiirin lukituskahva alas jiirikulman lukitsemiseksi. Ohita jiirin lukituspainike avaamalla jiirin lukitusnuppi ja painamalla jiirin säpin ohitusvipua 36 alaspäin. Poista ohitus painamalla jiirin säpin ohitusvipua ylöspäin. Viisteen lukitusnuppi (Kuva A2) Viisteen lukitusnupin avulla voit kallistaa sahan 49° vasempaan tai oikeaan kulmaan. Säädä viistekulma kääntämällä nuppia 31 vastapäivään. Sahan pää siirtyy helposti vasempaan tai oikeaan viistekulmaan, kun 0° viisteen ohitusnuppia on vedetty. Kiristä se kiertämällä viisteen lukitusnuppia myötäpäivään. 0° Viisteen OHITUSVIPU (Kuva A2) Viisteen 0° pysäyttimen ohitusvipu 32 mahdollistaa sahan kallistamisen oikealle 0° merkin yli. Kun vipu on kytketty, saha pysähtyy automaattisesti arvoon 0°, kun se viedään ylös vasemmalta. Voit siirtää sen väliaikaisesti 0° asteen yli oikealle vetämällä viisteen lukitusnupista 31 . Kun nuppi vapautetaan, ohitusvipu kytkeytyy uudelleen päälle. Viisteen lukitusnuppi voidaan lukita, mutta ainoastaan nuppia 180° heiluttamalla. Kun viiste on 0°, ohitusvipu lukittuu paikoilleen. Voit käyttää ohitusvipua kallistamalla sahaa hiukan vasemmalle. 45°Viisteen pysäyttimen ohitusvipu (Kuva I) Sahassa on kaksi viisteen pysäyttimen ohitusvipua, yksi kummallakin puolella. Kallista sahaa vasemmalle tai oikealle, ohi 45°, painamalla 45° viisteen ohitusvipua 53 taaksepäin. Kun vipu on takana, saha voidaan kallistaa pysäyttimien yli. Kun 45° pysäyttimet tarvitaan, vedä 45° viisteen ohitusvipu eteen Päällyslistojen viistepidikkeet (Kuva I) Kun sahaat tasaisella alustalla olevaa päällyslistaa, sahassa on nopeasti ja helposti asetettava päällyslistojen pysäytin, vasemmalla tai oikealla (ks. Tasaisten päällyslistojen sahaus ja Yhdistelmätoimintojen käyttö). Päällyslistojen viistepidikettä 55 voidaan kiertää, jotta se koskettaisi päällyslistojen säätöruuvia. Päällyslistan viistepidikkeen kääntämiseksi on poistettava kiinnitysruuvi, 22,5° viistepidike 54 ja 30° päällyslistan viistepidike 55 . Käännä päällyslistan viistepidikettä 55 niin, että 30° -teksti osoittaa ylöspäin. Kiinnitä ruuvi uudelleen 22,5° -viistepidikkeen ja päällyslistojen viistepidikkeen kiinnittämiseksi. Tämä ei vaikuta tarkkuusasetukseen. 22,5° Viistepidikkeet (Kuva I) Sahassa on nopeasti ja tarkasti asetettava 22,5° viiste vasemmalle tai oikealle. 22,5° viistepidikettä 54 voidaan kiertää, jotta se koskettaisi päällyslistojen säätöruuvia 52 . Kiskon lukitusnuppi (Kuva A1) Kiskon lukitusnuppi 6 mahdollistaa sahan pään lukitsemisen tiukasti, jotta se ei liukuisi kiskoilla 9 . Tämä on tarpeen tietynlaisia sahauksia suorittaessa tai sahaa kuljettaessa. Urapysäytin (Kuva A2) Urapysäytin 28 mahdollistaa terän sahaussyvyyden rajoittamisen. Pysäytin on hyödyllinen esimerkiksi uurteutuksessa ja pitkissä pystysuorissa sahauksissa. Kierrä urapysäytintä eteenpäin ja säädä syvyyden säätöruuvia 27 haluamasi sahaussyvyyden asettamiseksi. Varmista säätö kiristämällä siipimutteria 26 . Kun urapysäytin kierretään sahan takaosaan, uran pysäytystoiminto ohitetaan. Jos syvyyden säätöruuvi on liian kireällä käsin löysäämistä varten, tuotteen mukana toimitettua terän avainta 29 voidaan käyttää ruuvin löystämiseen.
Sivu: 7
128 Suomi Lukitustappi (Kuva A1)  VAROITUS: Lukitustappia tulee käyttää vain sahaa kuljettaessa tai varastoidessa. ÄLÄ KOSKAAN käytä lukitustappia sahaustoimenpiteissä. Lukitse sahan pää ala-asentoon painamalla sahan päätä alaspäin, painamalla lukitustappia 11 sisään ja vapauttamalla sahan pään. Tällöin sahan pää pysyy turvallisesti alhaalla sahan liikuttamiseksi asemasta toiseen. Vapauta se painamalla sahan päätä alas ja vetämällä tappi ulos. Liukumisen lukitusvipu (Kuvat J, T) Liukuva lukitusvipu 59 asettaa sahan paikoilleen peruslistan sahaamiseksi, kun sitä sahataan pystysuunnassa Kuvan T mukaisesti. Oikeanpuoleinen alaskäännettävä pysäytin (Kuvat A1, A2) Oikeanpuoleinen alaskäännettävä pysäytin 33 on asennettu liukuva ohjaimeen 13 ja se voidaan kiertää taakse, kun sitä ei tarvita. Kun leikkaat useita samanlevyisiä kappaleita, kierrä oikeanpuoleinen alaskäännettävä pysäytin eteen, siirrä liukuva ohjain vaaditun etäisyyden päähän terästä (mitattava viivaimella) ja suorita leikkaus puulevyn ollessa pysäytintä vasten. Säätäminen Jiirisaha on säädetään kokonaan ja tarkasti tehtaalla valmistusprosessin aikana. Jos lisäsäädöt ovat tarpeen kuljetuksen tai käsittelyn tai muun syyn vuoksi, säädä saha noudattamalla alla olevia ohjeita. Kun säädöt on suoritettu, ne jäävät tarkoiksi. Kulma-asteikon säätäminen (Kuvat H, K) 1. Vapauta jiirin lukituskahva 21 ja käännä jiirin vartta, kunnes jiirin lukituspainike 5 lukitsee sen 0° jiiriasentoon. Älä lukitse jiirin lukituskahvaa. 2. Aseta kulmaviivain sahan rajasuojaa ja terää vasten kuvan mukaisesti. (Älä koske terän hampaiden kärkiä kulmaviivaimella. Muutoin mittaustulos on epätarkka.) 3. Jos sahanterä ei ole tarkalleen kohtisuorassa rajasuojaan, löysää neljää ruuvia 49 jotka pitävät kulma-steikon 19 paikoillaan ja siittä jiirin lukituskahvaa ja asteikkoa vasemmalle tai oikealle, kunnes terä on kohtisuorassa rajasuojaan kulmaviivaimen mittauksen mukaan. 4. Kiristä neljä ruuvia uudelleen. Älä välitä jiirin osoittimen 47 luvusta tässä vaiheessa. Jiirin osoittimen säätäminen (Kuva H) 1. Vapauta jiirin lukituskahva 21 siirtääksesi jiirin varren nolla-asentoon. 2. Kun jiirin lukituskahva on vapautettu, anna jiirin lukon asettua paikoilleen, kun kierrät jiirin varren nolla-asentoon. 3. Huomaa jiirin osoitin 47 ja kulma-asteikko 19 Kuvassa H. Jos osoitin ei osoita tarkalleen nolla-arvoa, löysää jiirin osoittimen ruuvia 48 , joka pitää osoittimen paikoillaan, aseta osoitin uudelleen paikoilleen ja kiristä ruuvi. Viisteviivain pöydän säämiseen (KuvatA1,A2,I,L) 1. Kohdista terän viivain pöytään, lukitse varsi ala-asentoon lukitustapilla 11 . 2. Aseta viivain terää vasten ja varmista, ettei viivain ole hampaan päällä. 3. Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja varmista, että varsi on tiukasti 0° viisteen pysäytintä vasten (Kuva L). 4. Kierrä 0° viisteen säätöruuvia ( 57 , Kuva I) 6 mm:n terän avaimella 29 tarpeen mukaan niin, että terä on 0° viistekulmassa pöytään nähden. Viisteen osoittimen säätäminen (Kuva I) Jos viisteen osoittimet 51 eivät ole nolla-asennossa, löysää ruuveja 50 , jotka pitävät viisteen osoittimen paikoillaan ja siirrä niitä tarpeen mukaan. Varmista, että 0° viiste on oikein ja että viisteen osoittimet on asetettu ennen muiden viistekulmien ruuvien säätämistä. Viisteen pysäyttimen säätäminen 45° oikealle ja vasemmalle (Kuvat A2, I) Viisteen oikean 45° pysäyttimen säätäminen: 1. Liu’uta ohjain 13 kokonaan ulos ennen sahan asettamista viistoon. 2. Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja vedä 0° viisteen pysäytintä 32 0° viisteen pysäyttimen ohittamiseksi. 3. Kun saha on kokonaan oikealla eikä viisteen osoitin 51 ole tarkalleen 45° kohdalla, käännä vasenta 45° viisteen säätöruuvia 56 13 mm:n terän avaimella 29 , kunnes viisteen osoitin on 45° kohdalla. Viisteen vasemman 45° pysäyttimen säätäminen: 1. Liu’uta ohjain 13 kokonaan ulos ennen sahan asettamista viistoon. 2. Löysää viisteen lukitusnuppia ja kallista päätä vasemmalle. 3. Jos viisteen osoitin ei ole tarkalleen 45° kohdalla, käännä oikeaa 45° viisteen säätöruuvia, kunnes viisteen osoitin on 45° kohdalla. Viisteen pysäyttimen säätäminen 22,5° (tai 30°) (Kuvat A2, I) HUOMAA: Säädä viistekulmia vasta sitten, kun 0° viistekulma ja viisteen osoitin on säädetty. Liu’uta liukuvat ohjaimet kokonaan ulos ennen 22,5° tai 30° viisteen säätämistä. Aseta vasen 22,5° viistekulma kääntämällä vasenta 22,5° viisteen pidikettä 54 . Löysää viisteen lukitusnuppia 31 ja kallista pää kokonaan vasemmalle. Jos viisteen osoitin 51 ei ole tarkalleen 22,5° kohdalla, käännä kruunun säätöruuvia 52 , joka koskettaa pidikkeeseen, 10 mm:n avaimella, kunnes viisteen osoitin on 22,5° kohdalla. Aseta oikea 22,5° viistekulma kääntämällä oikeaa 22,5° viisteen pidikettä. Löysää viisteen lukitusnuppia ja vedä 0° viisteen pysäytintä 32 viisteen pysäyttimen 0° ohittamiseksi. Kun saha on kokonaan oikealla eikä viisteen osoitin ole tarkalleen 22,5° kohdalla, käännä kruunun säätöruuvia 52 , joka on kosketuksissa pidikkeeseen, 10 mm:n terän avaimella, kunnes viisteen osoitin on tarkalleen 22,5° kohdalla. Rajasuojan säätäminen (Kuva A1) Rajasuojan yläosaa voidaan säätää välyksen mahdollistamiseksi, jolloin saha voidaan säätää kokonaan 49° vasemmalle ja oikealle. 1. Säädä rajasuojia 13 löysäämällä rajasuojan säätönuppia 12 ja liu’uttamalla rajasuojaa ylospäin. 2. Suorita kuiva ajo sahan ollessa pois toiminnasta ja tarkista välys. 3. Säädä rajasuoja mahdollisimman lähelle terää maksimaalista työkappaleen tukea varten vaikuttamatta kuitenkaan varren ylä- ja alaliikkeeseen. 4. Kiristä rajasuojan säätönuppi hyvin. 5. Kun viistetoimenpiteet on suoritettu, aseta rajasuoja uuteen paikkaan. HUOMAA: Rajasuojien uriin ei saa mennä sahanpurua. Käytä harjaa tai paineilmaa alhaisella paineella puhdistaaksesi ohjaimen urat. Suojan toiminta ja näkyvyys (Kuva X) Sahan alasuojus 1 poistuu automaattisesti terän päältä, kun varsi viedään alas, ja se peittää terän, kun varsi nostetaan. Suojus voidaan nostaa käsin, kun sahanteriä asennetaan tai poistetaan tai sahaa halutaan tutkia. ÄLÄ KOSKAAN NOSTA ALASUOJUSTA KÄSIN, ELLEI TERÄ OLE PYSÄHTYNYT. Kiskon ohjaimen säätäminen (Kuva A1) Tarkista kiskot 9 säännöllisesti välyksen varalta. Vasen kisko voidaan säätää asetusruuvilla 7 . Välyksen pienentämiseksi voit käyttää 4 mm:n kuusiokoloavainta ja kiertää asetusruuvia asteittain myötäpäivään liu’uttamalla samalla sahan päätä taakse- ja eteenpäin. Jiirin lukon säätäminen (Kuvat A1, M) Jiirin lukitustankoa 58 tulee säätää, jos sahan pöytää voidaan liikuttaa, kun jiirin lukituskahva on lukittu (alhaalla). 1. Aseta jiirin lukituskahva 21 vapaaseen (ylös) asentoon.
Sivu: 8
129 Suomi TOIMINTA Käyttöohjeet  VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. 2. Kiristä uritettua ruuvimeisseliä käyttämällä jiirin lukitustanko kääntämällä sitä myötäpäivään Kuvan M mukaisesti. Käännä lukitusvartta, kunnes se on tiiviisti. Käännä sitä sitten vastapäivään yhden kierroksen verran. 3. Lukitse jiirin lukko uudelleen kulma-asteikon kolottomaan arvoon – esim. 34° – ja varmista, ettei pöytä pyöri. Ennen käyttämistä • Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta. Älä käytä hiovia teriä. • Tarkista hihnan suoja 35 vaurioiden varalta ja alasuojan 1 virheetön toiminta. • Asenna pöydän jatkeet sahan jalustan molemmille puolille. Katso osio Pöydän jatkeiden asentaminen. • Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla. • Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista. • Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni. • Kiinnitä työkappale. • Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia ei-rautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla! • Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin 12 mm. • Liitä saha ulkoiseen pölynpoistolaitteeseen. • Katso suojuksen rakojen läpi, kun seuraat piirrettyä linjaa. Liipaisukytkin (Kuva A2) Kytke saha päälle painamalla lukitusvipua 23 vasemmalle, paina sitten liipaisukytkintä 22 . Saha toimii kytkintä painettaessa. Anna terän saavuttaa täysi nopeus ennen sahaamista. Sammuta saha vapauttamalla kytkin. Anna terän pysähtyä ennen sahan pään nostamista. Kytkintä ei voida lukita päälle. Liipaisukytkimessä on reikä 24 sahan lukitsemiseksi pois päältä riippulukolla. Sahassa ei ole automaattista terän sähköjarrua, mutta sahanterä pysähtyy 10 sekunnin kuluessa liipaisukytkimen vapauttamisesta. Sitä ei voida säätää. Jos pysähtyminen kestää toistuvasti yli 10 sekuntia, anna valtuutetun DeWALT-huoltopalvelun huoltaa työkalu. Varmista aina, että terä on pysähtynyt ennen sen poistamista uurroslevystä. Pölyn poisto (Kuvat A2, C, Z)  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon.  VAROITUS: Tiettyä pölyä (esim. tammen tai pyökin pöly) pidetään syöpää aiheuttavana, erityisesti puun käsittelyssä käytettyjä lisäaineita koskien. • Käytä aina pölynpoistojärjestelmää. • Varmista työtilan hyvä tuuletus. • Hyväksyttävän hengityssuojaimen käyttö on suositeltavaa.  HUOMIO: Älä koskaan käytä tätä sahaa, jos pölypussi tai DeWALT-pölynpoistolaite ei ole paikoillaan. Puusta syntyvä pöly voi aiheuttaa hengitysongelmia.  HUOMIO: Tarkista ja puhdista pölypussi aina käytön jälkeen.  VAROITUS: Poista pölypussi tai irrota pölynpoistolaite alumiinia sahatessa tulipalovaaran välttämiseksi. Jiirisahassa on sisäänrakennettu pölynpoistoportti 34 , joka voidaan liittää joko pölypussiin 38 , 33 mm suuttimiin tai suoraan DeWALT AirLock -liitäntään (DWV9000-XJ). Noudata työstettäviin materiaaleihin soveltuvia paikallisia määräyksiä. Pölypussin kiinnittäminen (Kuva C) 1. Asenna pölypussi 38 pölynpoistoporttiin 34 Kuvan C mukaisesti. Pölypussin tyhjentäminen (Kuva C) 1. Poista pölypussi 38 sahasta, ravista pölypussia kevyesti tai napauta sitä sen tyhjentämiseksi. 2. Asenna pölypussi takaisin pölynpoistoporttiin 34 . Kaikki pöly ei välttämättä irtoa pussista. Tämä ei vaikuta sahan suorituskykyyn, mutta sahan pölynpoistoteho heikkenee. Voit palauttaa sahan pölynpoistotehon painamalla jousen pölypussin sisään sen tyhjentämisen yhteydessä ja napauttamalla sitä roskakorin tai jäteastian sivuun. Ulkoinen pölyn poisto (Kuva Z) Käytä erityistä pölyluokan M pölynimuria, kun haluat imuroida terveydelle erityisen haitallista tai karsinogeenistä kuivaa pölyä. Liittäminen AirLock-yhteensopivaan pölynpoistolaitteeseen (Kuva Z) Jiirisahan pölynpoistoportti 34 sopii DeWALT AirLock -liitäntäjärjestelmään. AirLock mahdollistaa nopean ja varman pölynpoistoletkun 64 ja jiirisahan liittämisen. 1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä 62 on avattu. Kohdista holkin urat 63 ja AirLock-liitin kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi. 2. Paina AirLock-liitin pölynpoistoporttiin 34 . Valitse sopivin terä kohdasta Sahanterät luvussa Valinnaiset lisävarusteet. Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäristölämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle. Kytke saha asuinrakennuksen 50 Hz -virtalähteeseen. Katso jännite arvokilvestä. Varmista, ettei johto häiritse työskentelyä. Oikeat kehon ja käden asennot (Kuvat N1, N2)  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikassa asennossa Kuvan N1 mukaisesti.  VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. • Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. Pidä kädet vähintään 100 mm:n päässä terästä. • Pidä työkappaletta tiukasti pöydällä ja ohjaimessa katkaistessasi. Pidä kätesi paikallaan, kunnes kytkin on vapautettu ja terä pysähtynyt kokonaan. • SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. ÄLÄ ASETA KÄSIÄ RISTIIN KUVAN N2 MUKAISESTI. • Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. Kun siirrät jiirisahaa vasemmalle ja oikealle, seuraa sitä ja seiso hiukan sahanterän vieressä.
Sivu: 9
130 Suomi 3. Kierrä holkki lukittuun asentoon. HUOMAA: Holkin sisällä olevat kuulalaakerit lukittuvat aukkoon ja varmistavat liitännän. Jiirisaha on nyt liitetty tiukasti pölynpoistolaitteeseen. XPS™ LED-valojärjestelmän käyttö (Kuvat A1, A2) HUOMAA: Jiirisaha tulee kytkeä virtalähteeseen. XPS™ LED-valojärjestelmässä on virtakytkin 25 . XPS™ LED-valojärjestelmä toimii sahan liipaisukytkimestä erillään. Valon ei tarvitse välttämättä palaa, kun sahaa käytetään. Puukappaleen viivamerkintää pitkin sahaaminen: 1. Kytke XPS™-järjestelmä päälle ja vedä käyttökahva 2 alas, jotta sahanterä siirtyy puukappaleen lähelle. Terän varjo tulee näkyviin puukappaleeseen. 2. Kohdista piirretty linja terän varjon reunaan. Jiiriä tai viistekulmia voi olla tarpeen säätää, jotta terä kohdistuisi tarkalleen piirrettyyn linjaan. Läpileikkaukset (Kuvat A1, A2, O, P) Jos liukumistoimintoa ei käytetä, varmista, että sahanterä painetaan mahdollisimman taakse ja että kiskon lukitusnuppi 6 kiristetään. Tämä estää sahan liukumisen kiskoja pitkin työkappaleen ollessa kytketty paikoilleen. Useiden kappaleiden sahaaminen ei ole suositeltavaa, mutta se voidaan tehdä turvallisesti varmistamalla, että kaikki kappaleet pysyvät tiukasti pöytää ja rajasuojaa vasten. Pystysuora katkaisusahaus 1. Aseta ja lukitse jiirivarsi nolla-asentoon, ja pidä puukappaletta tiukasti pöytää 17 ja rajasuojaa 13 vasten. 2. Kun kiskon lukitusnuppi 6 on kiristetty, kytke saha päälle painamalla lukituksen vapautusvipua 23 ja liipaisukytkintä 22 . 3. Kun saha saavuttaa täyden nopeuden, laske varsi tasaisesti ja hitaasti puun sahaamiseksi. Anna terän pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. Liukukatkaisu (Kuva O) Kun mitoiltaan yli 51 x 115 mm (51 x 82 mm viistekulmassa 45°) työstökappaletta sahataan, käytä ulos-alas-taakse -liikettä, kun kiskon lukitusnuppi 6 on löysä. Vedä sahaa ulospäin itseäsi kohti, laske sahan pää alas työkappaleeseen kohti ja paina hitaasti sahaa taaksepäin sahaustoimenpiteen suorittamiseksi. Älä anna sahan päästä kosketuksiin työkappaleen yläosaan, kun vedät sitä ulospäin. Saha voi siirtyä itseesi päin ja aiheuttaa näin henkilövahinkoja tai vaurioittaa työkappaletta. Poikittainen jiirisahaus (Kuva P) Jiirikulma on usein 45° kulmien toteuttamiseksi, mutta se voidaan asettaa nollasta 50° vasemmalle tai 60° oikealle. Toimi samalla tavoin kun suorassa pystysuuntaisessa poikkileikkauksessa. Kun jiirisahaat leveydeltään yli 51 x 105 mm kokoisia työkappaleita, joiden pituus on tätä lyhyempi, aseta aina pitempi sivu rajasuojaa vasten. Viistoleikkaus (Kuvat A1, A2) Viistekulmat voidaan asettaa arvosta 49° oikealta 49° vasemmalle ja ne voidaan sahata jiirivarren ollessa välillä 50° vasemmalle tai 60° oikealle. Katso osiosta Ominaisuudet ja ohjaimet lisätietoa viistejärjestelmästä. 1. Löysää viistelukkoa 31 , ja siirrä sahaa vasemmalle tai oikealle. Rajasuojaa 13 tulee siirtää välyksen mahdollistamiseksi. Kiristä rajasuojan säätönuppi 12 suojien sijoittamisen jälkeen. 2. Kiristä viistelukko hyvin. Joissakin äärimmäisissä kulmissa oikea rajasuoja voidaan poistaa. Katso osiosta Rajasuojan säätäminen luvussa Säädöt tärkeitä lisätietoja rajasuojien säätämiseksi tiettyjä viisteleikkauksia varten. Voit poistaa oikean rajasuojan kiertämällä rajasuojan säätönuppia 12 useita kertoja auki ja liu’uttamalla rajasuojan ulos. Rajasuoja on kiinnitetty alustaan köydellä, jotta se pysyisi tallessa. Sahauksen laatu Leikkauksien tasaisuus riippuu monesta eri tekijästä, kuten sahattavasta materiaalista, terätyypistä, terän terävyydestä ja sahausnopeudesta. Kun haluat suorittaa mahdollisimman tasaisia sahauksia päällyslistoihin ja muihin tarkkuustöihin, terävä (60 hampaan karbidi) terä ja hitaampi ja tasainen sahausnopeus tuottavat odotetut tulokset.  VAROITUS: Varmista ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan sahattaessa. Kiinnitä työstökappale kunnolla. Anna sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä aina ennen kuin nostat sahauspäätä. Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puuhun leikkauskohtaan. Sahaa teipin läpi ja poista teippi varovasti kun sahaus on tehty. Lävistämätön leikkaus (uurteitus ja uurtaminen) (Kuva A2) Sahassa on urapysäytin 28 , syvyyden säätöruuvi 27 ja siipimutteri 26 urituksen toteuttamiseen. Osioiden Poikkisahaus, viistoleikkaukset ja Yhdistelmäsahaus ohjeet on tarkoitettu materiaalin koko paksuuden leikkaamiseen. Saha voi suorittaa myös lävistämättömiä leikkauksia urien tai uurroksien muodostamiseksi materiaaliin. Uurteitus (Kuvat A1, A2) Katso lisätietoa leikkaussyvyyden asettamisesta osiosta Urapysäytin. Tarkista haluamasi leikkaussyvyys koekappaleen avulla. 1. Pidä puukappaletta tiukasti pöydällä ja rajasuojaa 13 vasten. Kohdista leikkausalue terän alla. Aseta sahan varsi etuasentoon terän ollessa alhaalla. Kytke saha päälle painamalla lukituksen vapautusvipua 23 ja liipaisukytkintä 22 . Paina sahan vartta tasaisesti taaksepäin uran leikkaamiseksi työstökappaleeseen. 2. Vapauta liipaisinkytkin sahan varren ollessa alhaalla. Nosta sahan varsi, kun sahanterä on pysähtynyt kokonaan. Anna terän aina pysähtyä kokonaan ennen varren nostamista. 3. Uran leveyttä voidaan lisätä toistamalla vaiheet 1–2, kunnes haluttu leveys on saavutettu. Työkappaleen kiinnittäminen (Kuva B)  VAROITUS: Ennen sahausta kiinnitetty, tasapainotettu ja varmistettu työkappale voi olla epätasapainossa sahauksen jälkeen. Epätasapainossa oleva kuormitus voi kallistaa sahaa tai kaikkia sahassa kiinni olevia kappaleita, kuten pöytää tai penkkiä. Kun sahaat kappaletta, joka voi mennä epätasapainoon, tue työkappaletta oikein varmistaaksesi, että saha on tiukasti kiinni vakaassa tasossa. Vaarana on henkilövahinko.  VAROITUS: Pidikkeen jalan on oltava kiinni sahan pohjan yläpuolella aina, kun pidikettä käytetään. Kiinnitä työkappale aina sahan pohjaan – älä kiinnitä sitä mihinkään muuhun työalueen kohtaan. Varmista, ettei pidikkeen jalka ole kiinni sahan pohjan reunassa.  HUOMIO: Käytä aina työkappaleen pidikettä hallinnan säilyttämiseksi ja henkilövahinkovaaran ja työkappaleen vaurioitumisvaaran välttämiseksi. Käytä sahan mukana toimitettua materiaalinpidikettä 37 . Vasen ja oikea rajasuoja liukuu sivulta sivulle kiinnittämisen helpottamiseksi. Muita apuvälineitä, kuten jousikiristimiä, tankokiristimiä tai C-pidikkeitä voidaan käyttää tietyn kokoisiin ja muotoisiin materiaaleihin. Pidikkeen asentaminen 1. Jalustassa on neljä suorakulmaista pidikkeen asennusreikää 65 : kaksi sahan etuosassa ja kaksi takaosassa alarajan alapuolella. Aseta pidike 37 yhteen neljästä reiästä. HUOMAA: Kun pidike asennetaan sahan takaosaan, pidikkeen varren on oltava yläasennossa niin, että pidikkeen varsi voidaan liu’uttaa asennusreikään pidikkeen siirtyessä rajan yli. 2. Löysää nuppia pidikkeen säätämiseksi ylös- tai alaspäin ja kiristä työkappale tiukasti säätämällä hienosäädön nuppia.
Sivu: 10
131 Suomi HUOMAA: Aseta pidike vastakkaiselle puolelle pohjaa viisteen saavuttamiseksi. SUORITA AINA KUIVIA AJOJA (ILMAN VIRTAA) ENNEN SAHAUKSEN VIIMEISTELYÄ, JOTTA VOIT TARKISTAA TERÄN REITIN. VARMISTA, ETTEI PIDIKE OL SAHAN TAI SUOJIEN TIELLÄ. Pitkien työkappaleiden tukeminen (Kuva D) TUE AINA PITKIÄ KAPPALEITA. Käytä DE7023-XJ tai DE7033 -jalustoja 39 sahan pöydän leveyden parantamiseksi ja parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Tue pitkiä työkappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi. Taulukehysten, laatikoiden ja muiden nelitahoisten esineiden leikkaaminen (Kuvat Q, R) Kokeile yksinkertaisia toimenpiteitä muutaman kerran koekappaleisiin, kunnes ”totut” sahan käyttämiseen. Tämä saha on täydellinen väline kulmien jiirisahaukseen, katso esimerkki Kuvasta Q. Kohde 1 Kuvassa R osoittaa viisteen säädöllä tuotetun liitoksen. Kuvassa näkyvä liitos voidaan suorittaa jommalla kummalla tavalla. • Viisteen säätö: - - Kahden reunan viiste säädetään 45°, jolloin tuloksena on 90° kulma. - - Jiirisahan varsi lukitaan nolla-asentoon ja viisteen säätöarvoksi lukitaan 45°. - - Puukappale asetetaan laaja ja litteä puoli pöytää vasten ja kapea reuna rajasuojaa vasten. • Jiirisahauksen säätö: - - Sama leikkaus voidaan suorittaa jiirisahaamalla oikea ja vasen puoli laajan pinnan ollessa rajasuojaa vasten. Verhoilulistojen ja muiden kehyksien sahaus (Kuva R) Kohde 2 Kuvassa R osoittaa liitoksen, joka on suoritettu asettamalla jiirin varsi 45° ja sahaamalla kaksi reunaa 90° kulman muodostamiseksi. Vastaavan liitoksen suorittamiseksi viisteen säätö on asetettava nollaan ja jiirin varsi 45°. Puukappale asetetaan laaja ja litteä puoli pöytää vasten ja kapea reuna rajasuojaa vasten. Kaksi kohdetta Kuvassa R ovat vain nelipuolisia kohteita. Koska sivujen määrä muuttuu, muuttuvat myös jiirin kulma ja viistekulma. Alla oleva taulukko sisältää kulmat eri muotoihin olettaen, että kaikki sivut ovat samanpituisia. SIVUJEN LUKUMÄÄRÄ JIIRISAHAN KULMA TAI VIISTEKULMA 4 45° 5 36° 6 30° 7 25,7° 8 22,5° 9 20° 10 18° Jos jotakin muotoa ei ole taulukossa, käytä seuraavaa kaaviota: 180° jaettuna sivujen lukumäärällä on jiirin kulma (jos materiaalia sahataan pystysuunnassa) tai viistekulma (jos materiaalia sahataan alustalla). Yhdistetty jiiri- ja viistesahaus (Kuva S) Yhdistetyssä sahauksessa käytetään jiirikulmaa ja viistekulmaa samanaikaisesti. Tätä sahaustyyppiä käytetään kehyksien tai laatikoiden sahaamiseen viistoilla sivuilla, katso esimerkki Kuvasta S.  VAROITUS: Jos sahauskulma vaihtelee kappalekohtaisesti, tarkista, että viisteen lukitusnuppi ja jiirisajan lukituskahva on kiinnitetty hyvin Ne on lukittava sen jälkeen, kun viistekulmaa tai jiirikulmaa on muutettu. Alla oleva taulukko auttaa valitsemaan oikean viistekulman ja jiirisahan asetukset yleisissä yhdistelmäsahauksissa. • Valitse haluamasi kulma A (Kuva S) ja määritä sen sijainti taulukon kaaressa. • Katso siitä kohdasta suoraan alas ja näet oikean viistekulman ja suoraan toisella puolella näet oikean jiirikulman. • Aseta saha määritettyihin kulmiin ja suorita muutama harjoitus koekappaleisiin. Harjoittale leikattujen kappaleiden yhdessä pitämistä. ESIMERKKI: Voit toteuttaa 4-puolisen laatikon 26° ulkoisilla kulmilla (kulma A, Kuva S) käyttämällä ylhäällä oikealla olevaa kaarta. Määritä 26° sijainti kaaren asteikossa. Seuraa vaakasuoraa viivaa pitkin kummallakin puolella määrittääksesi sahan jiirikulman (42°). Seuraa samalla tavoin pystysuoraa viivaa pitkin ylös tai alas määrittääksesi viistekulman sahaan (18°). Kokeile sahausta aina muutamaan koekappaleeseen sahan virheettömien asetuksien varmistamiseksi. Aseta tämä jiirikulma sahaan Laatikon puolen kulma (kulma ”A”) Aseta tämä viistekulma sahaan Lattialistojen sahaus (Kuvat J, T) Suorita suorat 90° leikkaukset asettamalla puukappale rajasuojaa vasten ja pitämällä sitä paikoillaan Kuvan T mukaisesti. Kytke saha päälle, anna terän saavuttaa täysi nopeus ja laske vartta tasaisesti leikkauksen ajan. Lattialistojen sahaus 70 mm - 150 mm korkealla pystysuunnassa rajasuojaa vasten (Kuvat J, T) HUOMAA: Käytä liukuvaa lukitusvipua 59 , katso Kuva J, kun sahaat 70 mm to 150 mm listaa korkealla pystysuunnassa rajasuojaa vasten. Aseta materiaali Kuvan T mukaisesti. Kaikki sahaukset tulee suorittaa listan takaosa rajasuojaa vasten ja alaosa pöytää vasten. sisäkulma ulkokulma Vasen puoli Jiiri vasen 45° Säästä sahauksen vasen puoli Jiiri oikea 45° Säästä sahauksen vasen puoli Oikea puoli Jiiri oikea 45° Säästä sahauksen oikea puoli Jiiri vasen 45° Säästä sahauksen oikea puoli Korkeintaan 150 mm:n materiaalia voidaan sahata yllä mainitulla tavalla. Päällyslistojen sahaus (Kuvat A1, U1, U2) Tämä jiirisaha sopii hyvin päällyslistojen sahaamiseen. Jotta lista sopisi oikein, päällyslistat tulee jiirisahata erittäin tarkasti sahausyhdistelmää käyttämällä. Tässä jiirisahassa on erityinen esiasetettu jiirin lukituskohta 22,5°, 31,6° ja 35,3° vasemmalla ja oikealla päällyslistojen sahaamiseksi oikeassa kulmassa ja viistekulman pidikkeet 22,5° ja 30° vasemmalla ja oikealla. Viistoasteikolla 7-PUOLINEN LAATIKKO 5-PUOLINEN LAATIKKO NELIÖLAATIKKO
Sivu: 11
132 Suomi Ennen käyttöä tulee tarkistaa huolellisesti yläsuojus, alasuojus ja pölykanava niiden virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen palat eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone virtalähteestä ja noudata kohdan Uuden sahanterän vaihtaminen tai asennus ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen. Puhdista pöly ja puulastut säännöllisesti pohjan ja pyörivän pöydän ympäriltä JA ALTA. Työvalon puhdistus • Puhdista varoen sahauspöly ja jäämät valojen linsseistä vanupuikolla. Pölyn kertyminen voi estää valon toiminnan, jolloin se ei valaise oikein sahauslinjaa. • ÄLÄ käytä liuotusaineita; ne voivat muutoin vahingoittaa linssejä. • Kun terä on poistettu sahasta, puhdista piki ja kertymät terästä. Pölykanavan puhdistus Kun saha on irrotettu sähköverkosta ja sahan pää on kokonaan ylhäällä, puhdista pölyt pölykanavasta käyttämällä matalapaineista ilmaa tai suuren halkaisijan omaavaa ohjauspuikkoa. Puhdistaminen  VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.  VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. KUNNOSSAPITO Työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.  VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. on merkki 10 myös arvossa 33,9°. Alla oleva taulukko sisältää oikeat asetukset päällyslistojen sahaukseen. HUOMAA: On erittäin tärkeää kokeilla sahausta ensin koekappaleisiin! Ohjeet päällyslistojen sahaamiseen tasaisella alustalla ja yhdistelmätoimintoja käyttäen (Kuva U1) 1. Listan on oltava tasaisesti laaja takaosa alaspäin sahauspöytää vasten 17 . 2. Aseta listan yläosa rajasuojaa vasten 13 . 3. Alla olevat asetukset on tarkoitettu 45° päällyslistoihin. sisäkulma ulkokulma Vasen puoli Viiste vasen 30° Jiiripöytä oikealla 35.26° Säästä vasen sahauspää Viiste oikea 30° Jiiripöytä vasemmalla 35.26° Säästä vasen sahauspää Oikea puoli Viiste oikea 30° Jiiripöytä vasemmalla 35.26° Säästä oikea sahauspää Viiste vasen 30° Jiiripöytä oikealla 35.26° Säästä oikea sahauspää 4. Alla olevat asetukset ovat päällyslistan sahaukseen 52° yläkulmalla ja 38° alakulmalla. sisäkulma ulkokulma Vasen puoli Viiste vasen 33,9° Jiiripöytä oikealla 31,62° Säästä vasen sahauspää Viiste oikea 33,9° Jiiripöytä vasemmalla 31,62° Säästä vasen sahauspää Oikea puoli Viiste oikea 33,9° Jiiripöytä vasemmalla 31,62° Säästä oikea sahauspää Viiste vasen 33,9° Jiiripöytä oikealla 31,62° Säästä oikea sahauspää Vaihtoehtoinen tapa sahata päällyslistoja Kun päällyslistoja sahataan tätä sahaustapaa käyttäen, viistesahausta ei vaadita. Jiirikulmaa voidaan muuttaa minuuteilla ilman, että se vaikuttaisi viistekulmaan. Kun muita kuin 90° kulmia esiintyy, saha voidaan säätää niihin nopeasti ja helposti. Ohjeet sellaisten päällyslistojen sahaukseen, jossa kulmat ovat rajasuojan ja sahan pohjan välissä kaikissa sahauksissa (Kuva U2) 1. Aseta lista kulmaan niin, että sen alaosa (asennuksessa seinää vasten asetettava osa) on rajasuojaa 13 vasten ja listan yläosa on sahataulukkoa vasten 17 . 2. Listan takaosassa olevien kulmittaisten “tasaisten osien” on oltava tiukasti rajasuojaa ja sahauspöytää vasten. sisäkulma ulkokulma Vasen puoli Jiiri oikea 45° Säästä sahauksen oikea puoli Jiiri vasen 45° Säästä sahauksen oikea puoli Oikea puoli Jiiri vasen 45° Säästä sahauksen vasen puoli Jiiri oikea 45° Säästä sahauksen vasen puoli Erityiset sahaustoimenpiteet  VAROITUS: Älä koskaan aloita sahausta, ellei materiaalia ole kiinnitetty hyvin pöytään ja rajasuojaa vasten. Alumiinin sahaus (Kuvt V1, V2) KÄYTÄ AINA SOPIVAA SAHANTERÄÄ, JOKA ON TARKOITETTU ALUMIININ LEIKKAAMISEEN. Jotkin työkappaleet voivat vaatia pidikkeen tai kiinnittimen käyttöä liikkumisen estämiseksi sahauksen aikana. Aseta materiaali niin, että sahaat ohuinta poikkipintaa Kuvan V1 mukaisesti. Kuvassa V2 on esitetty virheellinen tapa sahata näitä osia. Käytä kiinnitysvahan voiteluainetta alumiinia sahatessa. Levitä kiinnitysvaha suoraan sahanterään 45 ennen sahaamista. Älä koskaan levitä kiinnitysvahaa liikkuvaan terään. Vaha voitelee ja estää sirujen tarttumisen terään. Taipuneen materiaalin sahaus (Kuvat W1, W2) Kun sahaat taipunutta materiaalia, aseta se aina Kuvan W1 mukaisesti, älä koskaan aseta sitä kuten Kuvassa W2. Jos materiaali asetaan virheellisesti, se puristaa terää. Muoviputkien tai muiden pyöreiden materiaalien sahaus Tällä sahalla voidaan sahata helposti muoviputkia. Se tulee sahata kuten puu ja sE TULEE KIINNITTÄÄ TAI SITÄ TULEE PITÄÄ HYVIN RAJASUOJAA VASTEN SEN PYÖRIMISEN ESTÄMISEKSI. Tämä on erityisen tärkeää kulmikkaita sahaustoimenpiteitä suorittaessa. Suuren materiaalien sahaus (Kuva X) Joskus sahattava puukappale voi olla liian suuri alasuojuksen alle. Aseta tällöin oikea peukalo suojuksen yläosaan 1 ja kierrä suojusta ylöspäin työstökappaleen vaatiman tilan verran kuten Kuvassa X. Vältä tätä mahdollisuuksien mukaan, mutta tarvittaessa saha toimii oikein ja suorittaa suuremman leikkauksen. ÄLÄ KOSKAAN SIDO, TEIPPAA TAI PIDÄ MUULLA TAVALLA SUOJUSTA AUKI SAHAN KÄYTÖN AIKANA.
Sivu: 12
133 Suomi Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Pidike: DW7090-XJ (Kuva B) Pidikkeellä 37 kiinnitetään työkappale tiukasti sahauspöytään. Pikavapautussalvat: DWS5026-XJ Pölypussi: DW7053-QZ (Kuva C) Varustettu vetoketjulla helppoa tyhjennystä varten, pölypussi 38 kerää suurimman osan tuotetusta sahanpölystä. Jalustat: DE7023-XJ, DE7033-XJ (Kuva D) Jalustalla 39 pidennetään sahan pöydän leveyttä. Pidikkeen kannattimet: DE7025-XJ (Kuva E) Pidikkeen kannattimilla 40 asennetaan saha telineeseen. SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 250 mm SAHANTERIÄ 30 mm REI’ISSÄ. NIMELLISNOPEUDEN ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 4 800 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista Käytä ainoastaan poikkileikkauksen teriä Älä käytä jyrsimisteriä, yhdistelmäteriä tai teriä, joiden koukkukulmat ovat yli 5°. TERÄN KUVAUS SOVELLUS HALKAISIJA HAMMAS Rakennussahanterät (ohut uurros, jossa on tartt umisen estävä reuna) Yleistarkoitus 250 mm 40 Hienot poikkileikkaukset 250 mm 60 Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset) Hienot poikkileikkaukset 250 mm 80 Rautaa sisältämättömät metallit 250 mm 96 Lisävarusteet  VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWS727, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWS727 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWS727 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWS727

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWS727 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWS727
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka