DeWalt DWS520 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DWS520 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DWS520
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 97
SUOMI
94
DWS520-UPOTUSSAHA
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Vuosien
kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn
ja innovaation ansiosta DEWALT on yksi
luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen
käyttäjille.
Tekniset tiedot
DWS520 DWS520
QS/GB LX
Jännite VDC 220-240 115
Teho W 1300 1300
Kuormittamaton nopeus min-1 1750-4000 1750-4000
Terän läpimitta mm 165 165
Maksimi leikkaussyvyys
90˚ (ilman ohjauskiskoa) mm 59 59
90˚ (ohjauskiskon
kanssa) mm 55 55
Terän reikä mm 20 20
Viistekulman säätö 47˚ 47˚
Paino kg 5 5
Varokkeet:
Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke
Iso-Britannia
ja Irlanti 230 V:n työkalut 13 A, pistokkeen varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMIO: Merkintä ilman
varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, voi seurauksena olla
omaisuuden vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
DWS520 DWS520
QS/GB LX
LpA (äänipaine) dB(A 92 92
KpA (äänipaineen epävarmuus) dB(A) 3 3
LWA (ääniteho) dB(A) 103 103
KWA (äänitehon epävarmuus ) dB(A) 3 3
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa)
määritetty noudattaen standardeja EN 60745:
DWS520 Värinäarvo = 2,8 m/s²
Epävarmuus K = 1,5 m/s²
Julkaistu värinäarvo on mitattu
vakiotestausmenetelmällä ja sitä voidaan käyttää
työkalujen vertaamiseen toisiinsa.
Julkaistua värinäarvoa voidaan myös käyttää
altistuksen esiarviointiin.
VAROITUS: Moottorityökalun
varsinaisen käytön aikainen värinäarvo
voi erota julkaistusta arvosta riippuen
työkalun käyttötavasta. Tämä voi
johtaa huomattavaan altistuksen
aliarvioimiseen, jos työkalua käytetään
jatkuvasti tällä tavalla.
Arvioitaessa värinäaltistusta tietyn työjakson aikana
tulee myös ottaa huomioon kuinka monta kertaa
työkalu kytketään pois päältä ja milloin se on
joutokäynnillä verrattuna liipaisukäyttöön.
Tämä voi merkittävästi vähentää altistustasoa koko
työjakson aikana.
Sivu: 98
SUOMI
95
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
DWS520
DEWALT vakuuttaa, että nämä työkalut noudattavat
seuraavia standardeja:
2006/95/EC, 98/37/EC, 2004/108/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1: 2006,
EN 55014-2:1997 + A1:2001, EN 61000-3-2: 2006,
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001.
Lisätietoja saa lähettämällä DEWALTille postia
seuraavaan osoitteeseen tai soittamalla ohjekirjan
takakannessa esitettyyn palvelunumeroon.
Tekniikasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja
Horst Grossmann
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germany
16/08/2007
VAROITUS: Tapaturmavaaran
vähentämiseksi lue ohje.
Yleisiä moottorityökalujen
turvallisuutta koskevia varoituksia
VAROITUS! Lue kaikki
turvavaroitukset ja ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden laiminlyönnistä
voi aiheutua sähköisku, tulipalo ja/tai
vakava vamma.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
Käsite ”moottoroitu työkalu” viittaa verkkokäyttöiseen
(johdolliseen) moottoroituun työkaluun tai
akkukäyttöiseen (johdottomaan) moottoroituun
työkaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottoroitua työkalua.
Häiriötekijät voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
Sivu: 99
SUOMI
96
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
LISÄTURVALLISUUSOHJEET
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a) VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei
suojaa terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin
yhden hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on
vaara osua piilossa oleviin johtoihin.
Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee
myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat
jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun
työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia.
Sivu: 100
SUOMI
97
Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle
sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista
käyttöä silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja
ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei
linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada
sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä
voi hallita takaiskun voimaa ottamalla
huomioon oikeat varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai
leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa
liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa
sahaa työstettävästä materiaalista tai
vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa,
koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän
juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut
kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös
tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha
käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja
takaiskun vaaran vähentämiseksi.
Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta
painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin
puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn
reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät
tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista
kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni
ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos
terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi
aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi
upotusleikkausta seiniin ja muihin sokeisiin
kohteisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata
vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun.
Turvaohjeet
upotustyyppisille sahoille
a) Tarkista ennen kutakin käyttöä, että
suojus sulkeutuu oikein. Älä käytä sahaa,
jos suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu
terän ympärille välittömästi. Älä purista
tai sido suojusta niin, että terä on esillä.
Jos saha putoaa vahingossa, suojus voi
taipua. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
b) Tarkista suojuksen palautusjousen
toiminta ja kunto. Jos suojus ja sen jousi
eivät toimi oikein, ne täytyy huoltaa ennen
seuraavaa käyttöä. Suojus voi toimia
veltosti, koska sen osat ovat vaurioituneet,
siinä on pihkaa tai siihen on kertynyt likaa.
c) Varmista, ettei sahan ohjauslevy pääse
siirtymään upotusleikkauksen aikana,
kun terän viisteasetus on muu kuin 90°.
Terän siirtyminen sivusuunnassa aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja todennäköisesti takaiskun.
d) Tarkista aina, että suojus peittää terän,
ennen kuin asetat sahan työpöydälle tai
lattialle. Suojaamaton, vapaalla pyörivä terä
aiheuttaa sahan kulkemisen taaksepäin,
jolloin se leikkaa kaikkea eteen tulevaa.
Ota huomioon aika, joka kuluu terän
pysähtymiseen liipaisimen vapauttamisen
jälkeen.
Muita turvallisuusohjeita kaikille
halkaisukiilalla varustetuille sahoille
a) Käytä käytössä olevalle sahalle sopivaa
halkaisukiilaa. Jotta halkaisukiila toimisi
oikein, sen täytyy olla terän runkoa paksumpi
mutta terän hammasasetusta ohuempi.
b) Säädä halkaisukiila tässä oppaassa
kuvatulla tavalla. Väärä väli, asento ja
kohdistus voivat tehdä halkaisukiilasta
tehottoman takaiskun estämiseen.
Sivu: 101
SUOMI
98
c) Jotta halkaisukiila toimisi oikein, sen
täytyy koskettaa työkappaletta. Halkaisukiila
ei estä takaiskua lyhyissä leikkauksissa.
d) Älä käytä sahaa, jos halkaisukiila on
taipunut. Pienikin este voi hidastaa suojuksen
sulkeutumisnopeutta.
Muita turvallisuusohjeita
upotussahoille
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia
ja mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat
standardia EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
Muut riskit
• Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten
noudattamisesta ja turvalaitteiden käytöstä
huolimatta tiettyjä jäännösriskejä ei voida välttää.
Näitä ovat:
– kuulovamma
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä
osista aiheutuva onnettomuusvaara.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva
vahingonvaara
– Leikattavista materiaaleista irtoavan pölyn
hengittäminen voi olla vahingollista.
Työkalussa olevat tarrat
Tässä ohjekirjassa käytettyjen kuvamerkkien lisäksi
työkalussa olevissa tarroissa on käytetty seuraavia
kuvamerkkejä:
Maksimi leikkaussyvyys
Terän läpimitta
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on:
1 upotussaha
1 ohjainpuristin
1 kuusiokoloavain
1 ohjekirja
1 rakennekaavio.
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Description (fig. 1–3)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia
sähkökäyttöiseen työkaluun tai
mihinkään sen osaan. Muutoin voi
aiheutua vaurioita tai henkilövahinkoja.
KÄYTTÖTARKOITUS
DWS520-upotussaha on suunniteltu
ammattimaiseen puutuotteitten sahaukseen.
ÄLÄ käytä laitetta kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
Tämä kovaan käyttöön tarkoitettu upotussaha on
ammattimiehen kone. ÄLÄ anna työkalua lasten
käsiin. Käytön valvonta on välttämätöntä silloin kun
työkalun käyttäjät ovat kokemattomia.
a. upotusliipaisin
b. virtakytkin
c. pääkahva
d. kehys
e. viisteensäätönuppi
f. syvyydensäätönupit
g. syvyysasteikko
h. etukahva
i. pölynpoistoaukko
j. kiskon säädin
k. terä
l. lukituspainike
m. lukitusvipu
n. terän kiristysruuvi
o. ulompi laippa
p. sisempi laippa
q. halkaisukiila
r. halkaisukiilan säätöruuvit
s. nopeuden säätöpyörä
t. leikkausmerkki
u. takaiskun eston nuppi
v. ulompi suojus
w. ohjauskisko
x. puristin
y. teräasennon osoittimet
Sivu: 102
SUOMI
99
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745:n mukaisesti; siksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on
vaihdettava DEWALT-huollon kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttö
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä
hyväksyttyä jatkojohtoa, joka soveltuu tämän
työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot).
Johtimen pienin sallittu koko on 1,5 mm2. Jos käytät
kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Vedä pistoke pistorasiasta
aina ennen kokoonpanoa ja säätöä.
Viistokulman säätö (kuva 1)
Viistokulmaa voidaan säätää välillä 0° ja 47°.
1. Löysennä viistokulman säätönuppeja (e).
2. Aseta viistokulma kääntämällä sahan kehystä (d)
siten, että merkki osoittaa haluttuun kohtaan
syvyysasteikolla (g).
3. Kiristä viistokulman säätönuppeja (e).
Sahanterän vaihtaminen (kuva 2, 3)
1. Paina lukituspainiketta (l).
2. Pysäytä painamalla upotussaha alas
(teränvaihtoasento).
3. Käännä lukitusvipua (m) myötäpäivään, kunnes
se pysähtyy.
4. Paina lukitusvipua (m) down alas ja käännä
terää, kunnes lukitusasento löytyy.
HUOMAUTUS: Terä (k) on nyt lukittu eikä sitä voi
kääntää käsin.
5. Poista terä kääntämällä kiinnitysruuvia (n)
vastapäivään.
6. Poista ulompi laippa (o) ja käytetty terä (k). Aseta
uusi terä sisemmän laipan (p) päälle.
7. Aseta ulompi laippa (o) takaisin ja kierrä ruuvi (n)
paikalleen. Käännä ruuvia myötäpäivään käsin.
HUOMAUTUS: Sahanterän pyörimissuunnan ja
upotussahan pyörimisen TÄYTYY vastata toisiaan.
8. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan
kuusiokoloavaimella.
9. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes
se pysähtyy.
10. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon.
11. Paina upotusliipaisinta (a) etusuuntaan, niin että
sahanterän vaihto lukittuu.
Pistoterän säätäminen (kuva 3)
Halkaisukiilan (q) oikea säätötapa näkyy kuvasta
3. Säädä pistoterän ja terän välistä etäisyyttä terän
vaihtamisen jälkeen tai aina kun se on välttämätöntä.
1. Noudata ohjeita kohdasta Sahanterän
vaihtaminen, vaiheet 1–4.
2. Löysennä halkaisukiilan säätöruuvia (r)
kuusiokoloavaimella ja aseta halkaisukiila kuten
kuvassa 3.
3. Kiristä halkaisukiilan ruuvi (r).
4. Käännä lukitusvipua (m) vastapäivään, kunnes
se pysähtyy.
5. Siirrä upotussaha takaisin yläasentoon.
Leikkaussyvyyden säätö (kuva 4)
Leikkaussyvyydeksi voidaan asettaa 0 – 59
mm kiinnittämättä ohjauskiskoa tai ohjauskisko
kiinnitettynä: 0 – 55 mm.
1. Löysennä syvyydensäätönuppia (f) ja siirrä
osoitin haluttuun leikkaussyvyyteen.
2. Kiristä leikkaussyvyyden säätönuppi (f).
HUOMAUTUS: Saat parhaat tulokset antamalla
sahanterän työntyä esiin työkappaleesta noin 3 mm
(kuva 4).
KÄYTTÖ
VAROITUS: Ennen upotussahan
käyttöä tulee AINA varmistaa, että kaikki
toiminnot toimivat oikein!
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina
turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Kytke upotussaha päälle painamalla
käynnistyskytkintä.
Sivu: 103
SUOMI
100
Työkaluun tarttuminen ja ohjaus
(kuva 5, 6)
VAROITUS:
• Kiinnitä työkappale AINA niin
tukevasti, ettei se pääse liikkumaan
sahattaessa.
• Työnnä laitetta AINA etusuuntaan.
ÄLÄ KOSKAAN vedä konetta taakse
itseäsi kohti.
• Tartu upotussahasta AINA KIINNI
molemmilla käsillä. Tartu yhdellä
kädellä pääkahvasta (c) ja toisella
kädellä etukahvasta (h), kuten kuvassa
5.
• KÄYTÄ AINA puristinta kiskon
kiinnittämiseksi työkappaleeseen,
kuten kuvassa 6.
• Varmista, ettei sähköjohto ole sahan
leikkausreitillä.
• Ohjaa sahaa oikein pitämällä kiinni pääkahvasta
(c) ja etukahvasta (h).
• Leikkausmerkki (t) näyttää leikkauslinjan 0° ja
47° leikkauksille (ilman ohjauskiskoa).
• Teräasennon merkki (y) näyttää terän asennon
täydelle upotusleikkaukselle.
• Saat parhaat tulokset kiinnittämällä
työkappaleen ylösalaisin.
LEIKKAAMINEN
1. Aseta kone siten, että sahan pohjan etuosa on
työkappaletta vasten.
2. Kytke saha päälle painamalla käynnistyskytkintä.
3. Paina upotuskytkin (a) eteen, paina saha alas
leikkaussyvyyden asettamiseksi ja paina se
eteen leikkaussuuntaan.
UPOTUSLEIKKAUKSET
VAROITUS: Takaiskun välttämiseksi
upotusleikkauksissa TÄYTYY noudattaa
seuraavia ohjeita:
• Aseta kone ohjauskiskoa vasten ja
vapauta takaiskun eston nuppi (u)
kääntämällä sitä vastapäivään.
• Kytke saha päälle ja paina sitä hitaasti
asetettuun leikkaussyvyyteen ja
työnnä eteenpäin leikkaussuuntaan.
Leikkausmerkit (t) näyttävät sahanterän
absoluuttiset etu- ja takaleikkauspisteet
(läpim. 165 mm) suurimmassa
leikkaussyvyydessä ja käyttäen
ohjainta.
• Jos takaisku tapahtui
upotusleikkauksessa, käännä takaiskun
eston nuppia (u) vastapäivään irti
kiskosta.
• Kun olet tehnyt upotusleikkauksen,
käännä takaiskun eston nuppia (u)
myötäpäivään lukitusasentoon.
Ohjausjärjestelmä (kuva 1, 5)
Ohjauskiskot, joita on saatavana eri pituisina,
mahdollistavat tarkat ja puhtaat leikkaukset ja
suojaavat samalla työkappaleen pintaa
vahingoilta.
Lisävarusteiden avulla voit tehdä tarkkoja
kulmaleikkauksia, viisteitä ja sovituksia käyttäen
ohjauskiskojärjestelmää.
Työkappaleen kiinnittäminen puristimilla varmistaa
turvallisen työskentelyn.
Parhaan leikkaustuloksen saamiseksi upotussahan
ohjausvälyksen täytyy olla hyvin pieni, mikä voidaan
säätää kahdella kiskosäätimellä (j).
1. Säädä välys avaamalla kiskosäätimen sisällä
olevaa ruuvia.
2. Säädä nuppia, kunnes saha lukittuu kiskoon.
3. Käännä nuppia taaksepäin, kunnes saha liukuu
helposti.
4. Pidä kiskon säädintä paikallaan ja lukitse ruuvilla
uudelleen.
HUOMAUTUS: Säädä AINA järjestelmä uudelleen
eri kiskoja varten.
SÄLÖSUOJUS
Ohjauskisko on varustettu sälösuojuksella, joka
täytyy leikata sopivan kokoiseksi ennen ensimmäistä
käyttöä:
TÄRKEÄÄ: Lue AINA ennen sälösuojuksen
leikkaamista ohjausjärjestelmän ohjeet ja noudata
niitä!
1. Aseta upotussahan nopeus tasolle 5.
2. Aseta ohjauskisko jätepalan päälle.
3. Aseta upotussaha 5 mm leikkaussyvyyteen
4. Aseta saha ohjauskiskon takapäähän.
5. Kytke saha päälle, paina se asetettuun
leikkaussyvyyteen ja leikkaa sälösuojus täydeltä
pituudelta yhtenä vaiheena. Sälösuojuksen
reuna vastaa nyt tarkasti terän leikkausreunaa.
VAROITUS: Tapaturmien välttämiseksi
ohjauskisko (w) täytyy AINA kiinnittää
puristimella (x).
Sivu: 104
SUOMI
101
Nopeuden säätö (kuva 1)
Nopeutta voidaan säätää 1 750 ja 4 000 r/min
välillä nopeuden säätöpyöristä (s). Sen avulla voit
optimoida leikkausnopeuden materiaalille sopivaksi.
Katso seuraavasta taulukosta materiaalityyppejä ja
vastaavia nopeusalueita.
Materiaalityyppi
jota leikataan
Nopeusalue
Kiinteä puu (kova, pehmeä) 5
Lastu- ja kuitulevyt 2–5
Laminoitu puu, kimpilevy,
vaneri- ja päällystetty levy
5
Muovit, kuituvahvisteiset
muovit, paperi ja kangas
2–3
Akryylilasi 2–3
Oven leikkaaminen (kuva 7)
1. Aseta upotussahan ulompi suojus (v) puhtaalle
ja tasaiselle lattialle.
2. Paina kehystä (d) etupuoli edellä oveen
säädettyä syvyyspysäytintä vasten.
Pölyn poistaminen(kuva 1)
Työkalu on varustettu pölynpoistoaukolla (i).
VAROITUS: KÄYTÄ AINA
pölynpoistolaitetta upotussahan kanssa!
VAROITUS: KÄYTÄ AINA
pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu
täyttämään asianmukaiset pölyn eritystä
koskevat vaatimukset.
KUNNOSSAPITO
Sähkökäyttöinen DEWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen
riski pienenee, kun laite kytketään
pois päältä ja pistoke irrotetaan
virtalähteestä ennen apulaitteiden
asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä tai
välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi.
Varmista, että liipaisukytkin ei ole päällä
(OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
VAROITUS: Jos sahanterä on kulunut,
vaihda se uuteen terävään terään.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväkstyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
DEWALTilta on saatavana sahanteriä, jotka on
erityisesti suunniteltu tätä upotussahaa varten.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Sivu: 105
SUOMI
102
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa sellaisena kuin se oli ostettaessa.
Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa
DEWALT-työkalullesi 12 kuukauden ajan
ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä.
Ostotodistus on esitettävä. Palveluun
sisältyy työ ja moottoroidun työkalun
varaosat. Lisälaitteet eivät sisälly ilmaiseen
huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien
materiaalien tai virheellisen työn takia 12
kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai
harkintamme mukaan vaihdamme laitteen
uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu
tarjotaan ylimääräisenä etuna, ja se on
lisänä kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka
soittamalla tämän käyttöohjeen takakannessa
olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot
myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta ja
yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DWS520 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWS520

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWS520, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWS520 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWS520 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.