DWE7491

DeWalt DWE7491 käyttöohjeet

DWE7491

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE7491 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 208 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
Sivu: 1
143 SUOMI Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedoissa DWE7491-QS/GB DWE7491-LX Jännite V 230 115 Tyyppi 1 1 Moottorin teho (ottoteho) W 2000 1700 Moottorin teho (antoteho) W 970 820 Kuormittamaton kierrosnopeus min-1 3800 4800 Terän halkaisija mm 250 250 Teräkeskiön halkaisija mm 30 30 Sahanterän leveys mm 2.2 2.2 Jakoveitsen paksuus mm 2.3 2.3 Sahaussyvyys 90° mm 77 77 Sahaussyvyys 45° mm 55 55 Halkaisukyky mm 825 825 Kokonaismitat mm 710 x 650 x 450 710 x 650 x 450 Paino kg 28.1 28.1 LPA (äänenpaine) dB(A) 95.0 95.0 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3.0 3.0 LWA (ääniteho) dB(A) 106.0 106.0 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3.0 3.0 PÖYTÄSAHA DWE7491 Sulakkeet: Eurooppa 230 V:n työkalut 10 A, verkkovirran varoke HUOMAA: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,25 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa. Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee välitöntä vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena on hengenmenetys tai vakava vamma. VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai vakava vamma. HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskinkertainen vamma. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Ilmaisee sähköiskun vaaraa. Ilmaisee tulipalon vaaraa. Terävät reunat.
Sivu: 2
144 SUOMI 3. Suojaudu sähköiskulta. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia, jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai jos syntyy metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen avulla. 4. Pidä muut ihmiset kaukana. Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla. 5. Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen. Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. 6. Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa. Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti. 7. Käytä oikeaa työkalua. Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin. Käytä työkaluja vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen. 8. Pukeudu oikein. Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita. Suojaa pitkät hiukset. 9. Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina kuulonsuojaimia. Käytä aina kypärää. 10. Yhdistä laite pölynkeräimeen. Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. 11. Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä kanna työkalua sen johdosta. 12. Kiinnitä työstettävä kappale. Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat työkalun käsittelemiseen. 13. Älä kurkottele. Varmista hyvä jalansija ja tasapaino. EG-Konformitätserklärung MASCHINENRICHTLINIE DWE7491 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 61029-1, EN 61029-2-1. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 01.12.2013 Turvallisuusohjeet VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua henkilövahinko. Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. Yleiset turvallisuusohjeet 1. Pidä työskentelyalue siistinä. Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia. 2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti. Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua paperia kosteassa tai märässä ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla kirkas vähintään 250–300 luksin valaistus. Älä käytä työkalua, jos on olemassa tulipalon tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien nesteiden tai kaasujen vuoksi.
Sivu: 3
145 SUOMI Sahapenkkien lisäturvasääntöjä • Älä käytä sahanteriä, joiden rungon paksuus on suurempi tai hampaiden leveys pienempi kuin suojakiilan paksuus. • Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat osoittavat sahapenkin etuosaan päin. • Varmista, että kaikki kiinnityskahvat on kiristetty ennen minkään toiminnon aloittamista. • Varmista, että kaikki terät ja laikat ovat puhtaita ja että välirenkaan uurteet ovat terää vasten. Kiristä mutteri huolellisesti. • Pidä sahanterä terävänä ja aseta se oikein. • Varmista, että halkaisukiila on säädetty oikealle etäisyydelle terästä - enintään 5 mm. • Älä käytä sahaa ilman ylä- ja alasuojia paikallaan. • Mitään kehon osaa ei saa asettaa samansuuntaisesti terään nähden. Vaarana on henkilövahinko. Seiso terän jommalla kummalla puolella. • Irrota saha virtalähteestä ennen kuin vaihdat terää tai suoritat mitään huoltotöitä. • Käytä aina työntökapulaa työstökappaleen syöttämiseen ja varmista, että kätesi eivät koskaan ole 150 mm lähempänä sahanterää leikatessasi. • Älä yritä käyttää mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. • Älä laita terään voiteluaineita sen käydessä. • Älä kurottele sahanterän taakse. • Pidä työntökapula aina paikallaan säilytysasennossa, kun sitä ei käytetä. • Älä seiso yksikön päällä. • Varmista kuljetuksen aikana, että sahanterän yläosa on peitetty esim. suojuksella. • Älä käytä suojusta käsittelyyn tai kuljetukseen. VAROITUS: Koneessa on erikoisvarusteltu virtajohto (tyypin Y lisävaruste). Jos virtajohto vahingoittuu tai on muuten viallinen, vain valmistaja tai valtuutettu korjaamo saa vaihtaa sen. • Vaihda pöydän lisäkappale (hammasvälin levy), jos se on kulunut tai vaurioitunut. • Tarkista, että työstökappale on tuettu oikein. Tue aina pitkiä työstökappaleita asianmukaisesti. • Älä paina sahanterää sivusuunnassa. • Älä koskaan leikkaa kevytmetallia. Kone ei ole suunniteltu tätä sovellusta varten. 14. Huolehdi työkaluista hyvin. Pidä terät terävinä ja puhtaina. Se parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta. Noudata ohjeita, kun voitelet työkalua tai vaihdat siihen tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne vaurioituvat, vie ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon. Pidä kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina sekä vapaina öljystä ja rasvasta. 15. Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen vaihdetaan esimerkiksi terä. 16. Irrota säätöavaimet ja vääntimet. Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet ja vääntimet on poistettu. 17. Vältä työkalun käynnistymistä vahingossa. Varmista ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu virta. 18. Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja. Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut, vaihda se virheettömään. Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa. 19. Ole valpas. Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. 20. Tarkista osien vaurioituminen. Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava valtuutetussa huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta neuvota. Vaihdata vaurioituneet katkaisijat valtuutetussa huoltokeskuksessa. Älä käytä työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä tehdä korjauksia itse. VAROITUS: Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään muuhun tarkoitukseen, on olemassa henkilövahingon vaara. 21. Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten vaatimukset. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu huomattavaan vaaraan.
Sivu: 4
146 SUOMI - Kuulon heikkeneminen. - Pyörivien sahanterien suojaamattomien osien aiheuttama onnettomuusriski. - Henkilövahinkovaara sahanterää vaihtaessa ilman suojakäsineitä. - Sormien puristumisen riski suojuksia vaihdettaessa. - Terveysriskit, jotka aiheutuvat pölyn hengittämisestä sahattaessa puuta, erityisesti tammea, pyökkiä ja MDF-levyä. Seuraavat tekijät vaikuttavat meluntuottamiseen: - leikattava materiaali - sahan terän tyyppi - syöttövoima - koneen huolto. Seuraavat tekijät vaikuttavat pölylle altistumiseen: - kulunut sahanterä - pölynimulaite, jonka ilman virtausnopeus on alle 20 m/s - työstökappaletta ei ohjata täsmällisesti. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Käytä hengityssuojainta. Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Kantokohta. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI Päivämääräkoodi, joka sisältää myös valmistusvuoden, painettu tuotteen koteloon. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi • Älä käytä hioma- tai timanttilaikkoja. • Uurtaminen ei ole sallittua. • Onnettomuuden tai konevian tapahtuessa sammuta kone välittömästi ja irrota pistoke virtalähteestä. Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä viallista konetta. • Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi leikkauksen aikana, kytke kone AINA pois päältä ja irrota pistoke virtalähteestä. Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti. Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä syöttövoimalla. • Liitä pyörösaha aina pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta. • ÄLÄ KOSKAAN yritä leikata pinossa olevia irtonaisia materiaalikappaleita, jolloin vaarana on hallinnan menetys tai takaisku. Tue kaikkia materiaaleja asianmukaisesti. SAHANTERÄT • Liitä kone aina asianmukaiseen pölynpoistolaitteeseen, kun sahaat puuta. • Sahanterän suurimman sallitun nopeuden täytyy aina olla sama tai suurempi kuin työkalun tyyppikilvessä määritetty kuormittamaton nopeus. • Älä käytä sahanteriä, jotka eivät vastaa teknisissä tiedoissa ilmoitettuja mittoja. Älä käytä välilevyjä, jotta saisit terän sopimaan karaan. Käytä vain käyttöohjeessa määritettyjä EN847-1:n mukaisia teriä, jos niitä on tarkoitus käyttää puulle ja vastaaville materiaaleille • Harkitse erikoisvalmistettujen melua vähentävien terien käyttöä. • Älä käytä pikateräksestä (HS) valmistettuja sahanteriä. • Älä käytä epämuodostuneita, murtuneita tai vahingoittuneita sahanteriä. • Varmista, että valittu terä sopii leikattavalle materiaalille. • Käytä aina suojakäsineitä sahanterää ja karkeita materiaaleja käsitellessä. Sahanteriä tulee kuljettaa pidikkeessä aina kun mahdollista. Jäännösriskit Seuraavat riskit liittyvät sahojen käyttöön: - työkalun pyörivien osien koskettamisesta aiheutuvat vammat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat:
Sivu: 5
147 SUOMI KÄYTTÖTARKOITUS DWE7491-pöytäsaha on suunniteltu erilaisten materiaalien, kuten puun ja vastaavien materiaalien ja muovin, ammattimaiseen jyrsimiseen, poikkisahaukseen, kulmasahaukseen ja viistämiseen. ÄLÄ käytä metallin, sementtilevyn tai kivimateriaalin leikkaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä pöytäsahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. VAROITUS! Älä käytä konetta muuhun kuin osoitettuun tarkoitukseen. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 61029 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. ASENNUS VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Osittain koottu kone 1 Halkaisuohjain 1 Viistemitta 1 Sahanterä 1 Yläteräsuojus 1 Hammasvälin levy 2 Terän avainta 1 Pölynpoistosovitin 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuvat 1–2) a. Pöytä b. Terä c. Halkaisuasteikon osoitin d. Hienosäätönuppi e. Kiskon lukitusvipu f. Terän korkeuden säädin g. Viisteen lukitusvipu h. Virtakytkin i. Asennusreiät j. Viistemitta k. Terän suojus l. Terän suojuksen vapautusvipu m. Jaotin n. Pölynpoistoportti o. Suojan pölynpoistoaukko p. Hammasvälin levy q. Halkaisuohjain r. Halkaisuohjaimen lukitus s. Työstökappaleen tuki/kapea halkaisuohjain (kuvassa säilytysasennossa) t. Terän avaimet u. Työntökappale (kuvassa säilytysasennossa)
Sivu: 6
148 SUOMI 6. Kiristä kiinnityskaran mutteri (v) kääntämällä sitä myötäpäivään kiinnityskaran avainta käyttäen. 7. Asenna hammasvälin levy takaisin paikoilleen. VAROITUS: Tarkista aina halkaisuohjaimen osoitin ja terän suojus terän vaihtamisen jälkeen. Terän suojuksen asentaminen (kuva 1, 4) VAROITUS: Käytä suojusta kaikkiin läpileikkauksiin. 1. Nosta sahanterän kiinnityskara maksimikorkeudelle. 2. Asenna sahanterä vetämällä suojuksen vapautusvipua (l) ja asettamalla jaotin (m), kunnes se tulee ulos alaosasta. 3. Vapauta vipu ja varmista, että kiinnityslevyt ovat sulkeutuneet kokonaan ja kiinnitä jaotin tiukasti paikoilleen. VAROITUS: Tarkista aina terän suojus virheettömän kohdistuksen ja välyksen takaamiseksi sahanterään ennen pöytäsahan kytkemistä sähköverkkoon tai sen käyttämistä. Tarkista kohdistus aina viistekulman muuttamisen jälkeen. VAROITUS: Vakavan henkilövahinkoriskin välttämiseksi pöytäsahaa EI SAA käyttää, jos terä ei ole tiukasti paikoillaan. Virheettömästi kohdistettu jaotin (m) on samansuuntaisesti terään pöydän ylätason ja terän yläosan kohdalla. Varmista suoran reunan avulla, että terä (b) on kohdistettu jaottimeen (m). Kytke virta pois päältä ja säädä terän kallistusta ja korkeutta ääriasennosta toiseen varmistaaksesi, ettei terän suojus osu koskaan terään. VAROITUS: Terän suojuksen virheetön asennus ja kohdistus on oleellisen tärkeää turvallisen käytön kannalta! TERÄN SUOJUKSEN POISTAMINEN (KUVA 4) 1. Vedä suojuksen vapautusvivusta (l). 2. Nosta terän suojus (k) ylös. Hammasvälin levyn kiinnitys (kuva 5) 1. Kohdista hammasvälin levy (p) kuvan 5 mukaisesti ja aseta hammasvälin levyn takana olevat kielekkeet pöydän aukon takana oleviin reikiin. Pakkauksesta poistaminen • Poista saha varoen pakkausmateriaalista. • Kone on täysin asennettu lukuun ottamatta halkaisuohjainta ja terän suojusta. • Viimeistele kokoonpano noudattamalla alla olevia ohjeita. VAROITUS: Pidä työntötanko aina paikallaan, kun sitä ei käytetä. Sahanterän asentaminen (kuvat 1, 3) VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Varmista, että liipaisinkytkin on OFF-asennossa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat erittäin terävät ja ne voivat olla vaaralliset. VAROITUS: Sahanterä TULEE vaihtaa tämän osion ohjeiden mukaisesti. Käytä VAIN teknisissä tiedoissa määritettyjä sahanteriä. Suositus: DT4226. ÄLÄ KOSKAAN asenna muita sahanteriä. HUOMAA: Tässä työkalussa on tehtaalla asennettu terä. 1. Nosta sahanterän kiinnityskara maksimikorkeudelle kääntämällä terän korkeuden säädintä (f) myötäpäivään. 2. Poista hammasvälin levy (p). Katso kohta Hammasvälin levyn kiinnitys. 3. Löysää kiinnistyskaran mutteria (v) ja poista se laipan (x) ohella sahan kiinnityskarasta kääntämällä vastapäivään. 4. Aseta sahanterä karaan (w) ja varmista, että terän (b) hampaat osoittavat alaspäin pöydän etuosassa. Kiinnitä aluslaatat ja kiinnityskaran mutteri karaan ja kiristä kiinnityskaran mutteri (v) mahdollisimman tiukalle käsin. Varmista, että sahanterä on sisälaattaa vasten ja ulkolaippa (x) on terää vasten. Varmista, että laipan suurin halkaisija on terää vasten. Varmista, ettei karassa ja aluslaatoissa ole pölyä tai jäämiä. 5. Estä karan pyöriminen kiinnityskaran mutterin kiristämisen aikana pitämällä kara paikoillaan terän avaimen (t) avonaisella päällä.
Sivu: 7
149 SUOMI 1. Keskitä saha nelikulmaiseen vanerikappaleeseen 12,7 mm (1/2”). 2. Merkitse kahden asennusreiän sijainnit (etäisyys reikien välillä: 220 mm (8-5/8”)) sahan kehykseen lyijykynällä. Mittaa sen jälkeen kahden etureiän kohdat 498,5 mm (19-5/8”) eteenpäin. 3. Poista saha ja poraa 9 mm (11/32”) reiät merkittyihin kohtiin. 4. Aseta saha neljän vaneriin poratun aukon kohdalle ja aseta neljä 8 mm (5/16”) koneruuvia ALAOSASTA. Asenna yläosassa olevat aluslaatat ja 8 mm (5/16”) mutterit. Kiristä huolellisesti. 5. Voit estää ruuvien päiden aiheuttamat vauriot sahan kiinnityspintaan kiinnittämällä kaksi puupalaa vaneripohjan alle. Kyseiset puupalat voidaan kiinnittää yläosasta puutapeilla edellyttäen, että ne eivät tule ulos puupalan alaosasta. 6. Kiinnitä vaneripohja työtasoon aina sahaa käytettäessä “C”-kiinnittimellä. SÄÄTÄMINEN Terän säätö (kuva 7) TERÄN KOHDISTUS (SAMANSUUNTAISESTI VIISTEURAAN) VAROITUS: Leikkausvaara. Tarkista terä kulmissa 0˚ ja 45˚ varmistaaksesi, ettei terä osu hammasvälin levyyn ja aiheuta henkilövahinkoja. Jos terä on kohdistunut virheellisesti pöydän yläosassa olevaan viisteuraan, kohdistusta on säädettävä. Kohdista terä uudelleen viisteuraan seuraavasti: VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. 1. Löysää 6 mm:n kuusiokoloavaimella pöydän alapuolella olevia takakannattimen kiinnittimiä (ff), jotta kannatin voidaan siirtää sivulta sivulle. 2. Säädä kannatinta, kunnes terä on samansuuntaisesti viisteuraan. 3. Kiristä takakannattimien kiinnittimet 110–120 in-lbs (12,5–13,6 Nm). TERÄN KORKEUDEN SÄÄTÖ (KUVA 1) Terä voidaan nostaa ja laskea kääntämällä terän korkeuden säädintä (f). 2. Käännä lukitusruuvia (vv) myötäpäivään 90° pöydän kappaleen lukitsemiseksi paikoilleen. 3. Hammasvälin levy sisältää neljä säätöruuvia, joiden avulla hammasvälin levyä voidaan nostaa ja laskea. Oikein säädettynä hammasvälin levyn etuosan on oltava tasaisesti tai hiukan pöydän yläpinnan alapuolella ja tiukasti paikoillaan. Hammasvälin levyn takaosan on oltava tasaisesti ja hiukan pöydän yläpinnan yläpuolella. VAROITUS: Älä koskaan käytä konetta ilman hammasvälin levyä. Vaihda hammasvälin levy välittömästi, jos se on kulunut tai vaurioitunut. HAMMASVÄLIN LEVYN POISTAMINEN 1. Poista hammasvälin levy (p) kääntämällä lukitusruuvia (vv) 90˚ vastapäivään 2. Aseta aukkoon (z) avaimen avoimella päällä, vedä hammasvälin levyä ylös- ja eteenpäin sahan sisäosan avaamiseksi. ÄLÄ käytä sahaa ilman hammasvälin levyä. Halkaisuohjaimen kiinnitys (kuva 6) Halkaisuohjain voidaan asentaa kahteen eri kohtaan oikealle puolelle (asento 1 jyrsimiseen 0 mm - 62 cm [24,5”] sekä asentoon 2 jyrsimiseen 20,3 cm [8”] - 82,5cm [32,5”]) ja yhteen asentoon pöytäsahan vasemmalle puolelle. 1. Avaa halkaisuohjaimen lukitus (r). 2. Pidä halkaisuohjainta kulmassa, kohdista sijoitustapit (edessä ja takana) (cc) ohjaimen kiskoihin ohjaimen pään urilla (dd). 3. Liu’uta pään urat tappeihin ja kierrä ohjainta, kunnes se kiinnittyy kiskoihin. 4. Lukitse ohjain paikoilleen sulkemalla etu- ja takalukitukset (r) kiskoihin. Penkin asentaminen (kuva 1) HUOMIO: Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee varmistaa, että pöytäsaha on asennettu tiukasti tukevaan pintaan ennen käyttöä. HUOMIO: Varmista, että pinta on riittävän vakaa ja ettei se voi kaatua käytön aikana suurien työstökappaleiden vuoksi. Pöytäsaha on asennettava tiukasti paikoilleen. Työkalun pohjassa on neljä reikää (i) asennusta varten. Kyseisiä reikiä on erittäin suositeltavaa käyttää pöytäsahan kiinnittämiseksi työtasoon tai muuhun kiinteään rakenteeseen.
Sivu: 8
150 SUOMI ohjaimen etuosasta terän etu- ja takaosaan kohdistuksen varmistamiseksi. 3. Kiristä sijoitusruuvi ja toista toimenpide terän vasemmalla puolella. 4. Tarkista halkaisuasteikon kohdistimen säädöt (kuva 10). ASENTO 2 OHJAIMEN SÄÄTÖ 1. Kohdista asennon 2 ohjaimen paikannustapit (cc) ja varmista, että asennon 1 tapit ovat kohdistuneet, katso kohta Asento 1 ohjaimen kohdistus. 2. Löysää asennon 2 tappeja ja kohdista tapit pitäen viitteenä terän avaimen reikiä (kuva 15). 3. Kiristä paikannustapit (etu- ja takaosa). Halkaisuasteikon kiinnitys (kuva 10) 1. Vapauta kiskon lukitusvipu (e). 2. Aseta terä 0° viistekulmaan ja siirrä ohjainta sisään, kunnes se koskettaa terään. 3. Lukitse kiskon lukitusvipu. 4. Löysää halkaisuasteikon osoittimen ruuveja (ee) ja aseta halkaisuasteikon osoitin nolla-arvoon (0). Kiristä halkaisuasteikon osoittimen ruuvit uudelleen. Keltainen halkaisuasteikko (yläosa) toimii virheettömästi vain silloin, kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle ja on asennossa 1 (0-62 cm [24,5”] jyrsintä) ei 82,5 cm (32,5”) halkaisuasento. Valkoinen asteikko (alaosa) toimii virheettömästi vain silloin, kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle ja on asennossa 2 (20,3 cm [8”] - 82,5 cm [32,5”] jyrsintä). Halkaisuasteikko toimii virheettömästi vain silloin, kun ohjain on asennettu terän oikealle puolelle. Kiskon lukon säätäminen (kuva 1, 11) Kiskon lukko on asetettu tehtaalla. Jos sen uudelleen säätö on tarpeen, toimi seuraavasti: 1. Lukitse kiskon lukitusvipu (e). 2. Löysää sahan alapuolella olevaa kiinnitysmutteria (gg). 3. Kiristä kuusiovartta (hh), kunnes lukitusjärjestelmän jousi on paineenalainen ja kiskon lukitusvipuun kohdistuu haluttu jännite. Kiristä kiinnitysmutteri uudelleen kuusiovartta vasten. 4. Käännä saha ylösalaisin ja tarkista, ettei ohjain liiku lukitusvivun kytkennän yhteydessä. Jos ohjain on edelleen löysä, kiristä jousta enemmän. Varmista, että terän kolme ylintä hammasta läpäisevät työstökappaleen yläpinnan sahaamisen aikana. Täten varmistat, että materiaalia poistavat aina mahdollisimman monta hammasta, jolloin suorituskyky on optimaalinen. Suojuksen/jaottimen kohdistaminen terään (kuva 8) 1. Poista hammasvälin levy. Katso kohta Hammasvälin levyn poistaminen. 2. Nosta terä täyteen leikkaussyvyyteen ja 0° viistekulmaan. 3. Paikanna kolme pientä asetusruuvia (ll) suojuksen lukitusnupin (mm) läheltä. Kyseisillä ruuveilla säädetään suojus paikoilleen. 5. Aseta pöydän suora reuna kahta teräpäätä vasten. Jaotin (m) ei saa koskettaa suoraan reunaan. Löysää tarvittaessa kahta suurempaa lukitusruuvia (nn). 6. Säädä pieniä asetusruuveja (ll) jaottimen siirtämiseksi vaiheessa 5 merkittyyn kohtaan. Aseta suora reuna terän vastakkaiselle puolelle ja toista säädöt tarvittaessa. 7. Kiristä kevyesti kaksi suurempaa lukitusruuvia (nn). 8. Aseta tasainen suorakulma jaotinta vasten ja tarkista, että jaotin on pystyasennossa ja kohdistunut terään. 9. Käytä tarvittaessa asetusruuveja jaottimen asettamiseksi pystyasentoon suorakulman avulla. 10. Toista vaiheet 5 ja 6 jaottimen asennon tarkistamiseksi. 11. Kiristä kaksi suurempaa lukitusruuvia (nn) kokonaan. Samansuuntainen säätö (kuvat 1, 9, 15) Terän on oltava samansuuntaisesti halkaisuohjaimeen optimaalista suorituskykyä varten. Kyseinen säätö on suoritettu tehtaassa. Uudelleen säätö: ASENTO 1 OHJAIMEN SÄÄTÖ 1. Asenna ohjain asentoon 1 ja vapauta kiskon lukitusvipu (e). Paikanna molemmat sijoitustapit (cc), jotka tukevat ohjainta etu- ja takakiskoilla. 2. Löysää takana olevaa sijoitusruuvia ja säädä ohjaimen kohdistusta kiskon urassa, kunnes ohjaimen etuosa on samansuuntaisesti terään nähden. Varmista, että mittaat välimatkan
Sivu: 9
151 SUOMI • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista. OPERATION Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia säädöksiä. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pisto pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset “woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset. Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. Jotta vähennetään tärinän vaikutukset, varmista, että ympäröidä lämpötila ei ole liian kylmä, kone ja lisävarusteet on hyvin huollettu ja työkappaleen koko on sopiva tälle koneelle. VAROITUS: • Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. • Varmista, että kone on sijoitettu ergonomisesti pöydän korkeus ja vakaus huomioiden. Koneen paikka tulee valita niin, että käyttäjällä on hyvä yleisnäkymä ja tarpeeksi vapaata tilaa koneen ympärillä, mikä mahdollistaa työkappaleen käsittelyn rajoituksetta. • Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä erittäin kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta. • Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita. Viisteen lukituksen ja kohdistimen säädöt (kuva 12) 1. Nosta terä kokonaan kääntämällä terän korkeuden säädintä (f) myötäpäivään, kunnes se pysähtyy. 2. Vapauta viisteen lukitusvipu (g) painamalla sitä ylös ja oikealle. Löysää viisteen lukitusruuvia (jj). 3. Aseta tasainen suorakulma pöydän yläosaa vasten ja terää vasten hampaiden väliin. Varmista, että viisteen lukitusvipu on vapaassa tai yläasennossa. 4. Säädä viistekulmaa viisteen lukitusvivulla, kunnes se on tasaisesti suorakulmaa vasten. 5. Kiristä viisteen lukitusvipu työntämällä se alas. 6. Käännä viisteen pysäytysnokkaa (ii), kunnes se koskettaa laakeriyksikköön. Kiristä viisteen lukitusruuvi (jj). 7. Tarkista viistekulman asteikko. Jos osoitin ei ole lukemassa 0°, löysää osoittimen ruuvia (kk) ja siirrä osoitin oikeaan asentoon. Kiristä osoittimen ruuvi uudelleen. 8. Toista toimenpiteet 45° kohdalla kuitenkaan osoitinta säätämättä. Viistemitan säätäminen (kuva 1) Säädä viistemittaa (j) löysäämällä nuppia, aseta se haluttuun kulmaan ja kiristä nuppi. Kehon ja käden asento Kehon ja käsien oikeaoppinen asento pöytäsahan käytön aikana tekee sahaamisesta helpompaa, tarkempaa ja turvallisempaa. VAROITUS: • Älä laita käsiä leikkuualueen lähelle. • Pidä kädet käytön aikana vähintään 150 mm:n päässä terästä. • Älä laita käsiäsi ristiin. • Pidä molemmat jalat vakaasti lattialla ja säilytä oikea tasapaino. Ennen käyttämistä VAROITUS: • Asenna sopiva sahanterä. Älä käytä liiallisesti kuluneita teriä. Työkalun enimmäispyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän enimmäispyörimisnopeutta. • Älä yritä leikata liian pieniä kappaleita.
Sivu: 10
152 SUOMI Käytä kapeaa jyrsimisohjainta työstökappaleen asennossa, kierrä se pois sen säilytysasennosta kuvan 15 mukaisesti ja liu’uta tapit ohjaimen molemmissa päissä oleviin ala-aukkoihin (aa). Kapea halkaisuohjain asennetaan kapeaan jyrsintäasentoon napsauttamalla tapit yläaukkoihin (bb) ohjaimen molemmissa päissä. Kyseinen ominaisuus mahdollistaa 51 mm (2”) suuremman välyksen terään. Katso kuva 16. HUOMAA: Vedä työstökappaleen jatke takaisin tai säädä kapean halkaisuohjaimen asentoa, kun työskentelet pöydän ulkopuolella. SÄÄTÖNUPPI Säätönuppi (d) mahdollistaa pienemmät säädöt ohjainta asettaessa. Ennen säätöä on varmistettava, että kiskon lukitusvipu on yläasennossa tai vapaassa asennossa. HALKAISUASTEIKON OSOITIN Halkaisuasteikon osoitinta on säädettävä halkaisuohjaimen virheetöntä toimintaa varten, jos käyttäjä vaihtaa paksusta ohueen uurrosterään tai päinvastoin. Halkaisuasteikon osoitin lukee oikein vain asennon 1 (0 - 61 cm), jos asennossa 1 käytetään kuitenkin kapeaa halkaisuohjainta, lisävälys on 5,08 cm. Katso kohta Halkaisuasteikon säätäminen osiossa Asentaminen. PERUSSAHALEIKKAUKSET Jyrsintä (kuva 1, 2, 17 & 18) VAROITUS: Terävät reunat. 1. Aseta terä 0° kulmaan. 2. Lukitse halkaisuohjaimen lukitus (r) (kuva 1). 3. Nosta terää, kunnes se on noin 3 mm työstökappaleen yläreunaa korkeammalla. Säädä terän yläsuojuksen korkeutta tarvittaessa. 4. Säädä ohjaimen asentoa, katso kohta Halkaisuohjaimen käyttö. 5. Pidä työstökappaletta tasaisesti pöydällä ja ohjainta vasten. Pidä työstökappale terästä kaukana. 6. Pidä molemmat kädet poissa terän toiminta- alueelta (kuva 17). 7. Kytke kone päälle ja anna terän saavuttaa täysi nopeus. 8. Syötä työstettävää kappaletta hitaasti suojuksen alle. Paina kappaletta tiukasti halkaisuohjainta vasten. Anna hampaiden leikata, älä pakota • Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota. • Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen leikkaamista. • Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnityskahvat on kiristetty. • Älä koskaan laita käsiäsi teräalueelle, kun saha on liitetty verkkolähteeseen. • Älä koskaan käytä sahaa vapaisiin leikkauksiin! • Älä sahaa vääntyneitä, kaartuneita tai kuperia työstökappaleita. Vähintään yhden suoran ja tasapuolisen on mentävä halkaisuohjainta tai kulmasahauksen ohjainta vasten. • Tue työstökappaleita aina takaisiniskun välttämiseksi. • Älä poista leikattuja paloja terän alueelta terän ollessa käynnissä. Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 13) Sahapöydän virtakytkin (h) tarjoaa monia etuja: • Vapautustoiminto virran puuttuessa: jos virta katkeaa jostain syystä, kytkin on käynnistettävä varta vasten uudelleen. • Kytke kone päälle painamalla vihreää virtakytkintä. • Sammuta kone painamalla punaista pysäytyspainiketta. Halkaisuohjaimen käyttö (kuva 14–16) KISKON LUKITUSVIPU Kiskon lukitusvipu (e) lukitsee ohjaimen paikoilleen ja estää sen liikkumisen leikkaamisen aikana. Lukitse kiskon vipu, paina se alas ja sahan takaosaa kohti. Vapauta se vetämällä se ylös ja sahan etuosaa kohti. HUOMAA: Lukitse kiskon lukitusvipu aina jyrsimisen aikana. TYÖSTÖKAPPALEEN TUEN JATKE / KAPEA HALKAISUOHJAIN Pöytäsahassa on työstökappaleen tuen jatke niiden kappaleiden tukemiseksi, jotka menevät pöytäsahan yli.
Sivu: 11
153 SUOMI Pölyn poisto (kuva 1) Koneen takaosassa on pölynpoistoportti (n), joka sopii 57/65 mm:n suulakkeilla varustettuihin pölynpoistolaitteisiin. Koneen mukana toimitetaan supistusportti, joka sopii halkaisijaltaan 34-40 mm:n suulakkeisiin. Terän suojuksessa on myös pölynpoistoportti 35 mm:n suulakkeisiin. • Liitä pölypäästöjen säännösten mukainen pölynpoistolaite kaikkien toimenpiteiden aikana. • Varmista, että käytettävä pölynpoistoletku sopii käyttötarkoitukseen ja leikattavaan materiaaliin. Varmista oikeaoppinen letkun hallinta. • Huomaa, että keinotekoiset materiaalit, kuten lastulevy tai MDF-levy, tuottavat luonnollista puuta enemmän pölyhiukkasia sahaamisen aikana. Säilytys (kuva 21-23) 1. Kiinnitä työntökappale (u) ohjaimeen. 2. Poista terän suojus. Katso kohta Terän suojuksen poistaminen. Kiinnitä terän suojuksen etuosa kannattimeen ja liu’uta sen takaosa pidikkeeseen kuvan mukaisesti, lukitse kääntämällä vipua vastapäivään. 3. Liu’uta terän avaimet (t) taskuun, kunnes keltainen painike kohdistuu reikään paikoilleen, katso kuva 23. 4. Aseta viistemitan ohjaustanko taskuun, ohjaa ja napsauta paikoilleen. Aseta viistemitan jatke ylöspäin, jotta se ei aiheuttaisi häiriötä. 5. Kääri johto kohtaan (oo). 6. Säilytä ohjainta napsauttamalla työstötuki säilytysasentoon. Poista ohjain kiskoista. Kiinnitä ohjain ylösalaisin sahan vasemmalle puolelle kuvan 22 mukaisesti. ÄLÄ kiinnitä ohjaimen vasemmalla puolella olevia paikannusuria paikannusruuveihin. Kyseiset ruuvit kohdistuvat ohjaimen välitaskuun kuvan mukaisesti. Sulje halkaisuohjaimen lukitukset (r). Kuljetus • Kuljeta konetta aina vastaavia kahvoja (ww) käyttäen, katso kuva 1. VAROITUS: Kuljeta konetta aina ylempi terän suojus paikoillaan. työkappaletta terän läpi. Terän nopeuden tulisi olla tasainen. 9. Käytä aina työntökappaletta (u) terän lähellä työskennellessä (kuva 18). 10. Sammuta kone, anna terän pysähtyä ja poista työstökappale leikkauksen jälkeen. VAROITUS: • Älä koskaan paina tai pidä kiinni työstökappaleen ”vapaasta” tai pois leikatusta puolesta. • Älä leikkaa liian pieniä kappaleita. • Käytä aina työntökappaletta pieniä työstökappaleita jyrsiessä. Viistoleikkaukset (kuva 1) 1. Aseta vaadittu viistekulma kääntämällä vipua (g) painamalla sitä ylös ja oikealle. 2. Aseta haluamasi kulma, käännä vipua painamalla sitä alas ja vasemmalle sen lukitsemiseksi. 3. Jatka samalla tavalla kuin halkaisun kanssa. Poikkisahaus ja viistot poikkileikkaukset 1. Poista halkaisuohjain ja asenna viistemitta haluamaasi syvennykseen. 2. Lukitse viistemitta arvoon 0°. 3. Jatka samalla tavalla kuin jyrsinnän kohdalla. Kulmasahaukset (kuva 1) 1. Aseta viistemitta (j) vaadittuun kulmaan. HUOMAA: Pidä työstökappaletta aina tiukasti paikoillaan viistemitan etusivua vasten. 2. Jatka samalla tavalla kuin halkaisun kanssa. Yhdistelmäsahaus Kyseinen leikkaus on viiste- ja kulmaleikkauksen yhdistelmä. Aseta viiste vaadittuun kulmaan ja toimi poikkisahauksen viisteen tavoin. Pitkien kappaleiden tukeminen • Tue aina pitkiä kappaleita. • Tue pitkiä työkappaleita kaikkia hyödyllisiä tapoja käyttäen, kuten sahapukkia tai vastaavaa laitetta käyttäen päiden alas putoamisen välttämiseksi.
Sivu: 12
154 SUOMI Terän suojus (k) ja hammasvälin levy on asetettava paikoilleen ennen sahan käyttöä. Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi ja alempi terän suojus sekä pölynpoistoputki varmistaaksesi, että ne toimivat virheettömästi. Varmista, että lastut, pöly tai työstökappaleen hiukkaset eivät voi muodostaa tukosta johonkin toiminnoista. Jos työkappaleen paloja jää sahanterän ja suojuksien väliin, irrota kone virtalähteestä ja noudata kohdan Sahanterän asentaminen ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä uudelleen. Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina ja puhdista kotelo säännöllisesti pehmeällä kankaalla. Puhdista pölynkeräysjärjestelmä säännöllisesti. 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Käännä saha sivun varaan, jotta laitteen avoimeen alaosaan päästään käsiksi. 3. Avaa pölysäiliön kansi (qq) (kuva 19) löysäämällä kahta ruuvia ja painamalla sitten sivukiinnittimiä (rr). Puhdista ylimääräinen pöly, työnnä sivukiinnittimet takaisin paikoilleen ja kiristä ruuvit. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- LISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen tässä työkalussa voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTIN suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Vaihda kulunut terän suojus. Pyydä lisätietoa terän suojuksen vaihdosta valtuutetusta DEWALT- huoltopalvelusta. SAHANTERÄT: KÄYTÄ AINA 250 mm äänivaimennettuja sahanteriä 30 mm:n asennusaukoilla. Nimellisnopeuden on oltava vähintään 5000 KIERR./MIN. Älä koskaan käytä pienemmän halkaisijan teriä. Niiden käyttö ei ole turvallista TERÄN KUVAUS SOVELLUS HALKAISIJA HAMMAS Rakennustöiden sahanterät (nopea katkaisu) Yleiskäyttö 250 mm 24 Hienot poikkileikkaukset 250 mm 40 Puunkäsittelyyn tarkoitetut sahanterät (tasaiset ja puhtaat leikkaustulokset) Hienot poikkileikkaukset 250 mm 60 HUOLTO DEWALT-kone on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. Voitelu (kuva 20) Moottori ja laakerit eivät vaadi lisävoitelua. Jos terän nostaminen tai laskeminen on vaikeaa, puhdista ja voitele korkeuden säätöruuvit: 1. Irrota saha virtalähteestä. 2. Käännä saha sivun varaan. 3. Puhdista ja voitele korkeuden säätöruuvin kierteet (pp) sahan alapuolella kuvan 20 mukaisesti. Käytä yleiskäyttöön tarkoitettua voitelurasvaa. Puhdistaminen (kuvat 1, 19) VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi yksikkö tulee kytkeä pois päältä ja kone tulee irrottaa sähköverkosta ennen puhdistusta. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista työkalun muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti vamman vaaran vähentämiseksi. VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä säännöllisesti vamman vaaran v‚hent‚miseksi.
Sivu: 13
155 SUOMI Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. Ympäristönsuojelu Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT tarjoaa DEWALT-tuotteiden keräys- ja kierrätyspalvelut, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Saat lähimmän valtuutetun huoltokorjaamon ottamalla yhteyttä lähimpään DEWALT-palveluun, joka on annettu tässä ohjekirjassa. Luettelo valtuutetuista DEWALT -huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on verkko-osoitteessa: www.2helpU.com
Sivu: 14
156 SUOMI TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT- korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään, • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE7491, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE7491 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE7491 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE7491

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE7491 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahaus -työasemat
 • Malli/nimi: DWE7491
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka