DeWalt DWE576 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DWE576 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DWE576
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki

Sisällysluettelo

Sivu: 149
SUOMI
148
190 mm PYÖRÖSAHA
DWE575, DWE576
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DWE575 DWE576
Jännite V 230 230
Tyyppi 1 1
Virransyöttö W 1600 1600
Kuormittamaton nopeus min-1
5200 5200
Terän läpimitta mm 190 190
Leikkauksen maksimisyvyys mm 67 61
Terän reikä mm 30 30
Viistokulman säätö 57˚ 57˚
Paino kg 4,0 4,0
LPA (äänenpaine) dB(A) 88 88
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 3
LWA (ääniteho) dB(A) 99 99
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Puun leikkaaminen
ah,W
= m/s² < 2,5 < 2,5
Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DWE575, DWE576
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Sivu: 150
SUOMI
149
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
07.05.2012
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Sivu: 151
SUOMI
150
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ
PYÖRÖSAHOILLE
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a) VAARA: Pidä kädet loitolla
sahattavasta alueesta ja terästä. Pidä
toinen kätesi lisäkahvalla tai moottorin
kotelon päällä. Jos pitelet sahaa molemmilla
käsillä, terä ei voi osua niihin.
b) Älä kurota työstettävän kappaleen alle.
Suojus ei suojaa terältä sahattavan kappaleen
alla.
c) Säädä sahaussyvyys sahattavan
kappaleen paksuuden mukaan. Alle puolet
terän hampaiden pituudesta tulee näkyä
sahattavan kappaleen alla.
d) Älä pidä sahattavaa kappaletta kädessäsi
tai jalkasi päällä. Kiinnitä sahattava
kappale tukevasti. On tärkeää tukea
sahattava kappale kunnolla kehon ja terän
suojaamiseksi sekä hallinnan menettämisen
varalta.
e) Jos sahan terä voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin, tartu työkalun eristettyihin
tarttumapintoihin. Sahan osuminen
jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
f) Käytä repeytymistä estävää suojusta tai
suoraansahaamistukea. Tämä parantaa
sahaamistarkkuutta ja vähentää terän
tarttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia
timantti- tai tavallisia teriä. Jos terää ei
voi kiinnittää sahaan kunnolla, aiheutuu
epäkeskoliike ja menetät työkalun hallinnan.
h) Älä käytä vaurioituneita tai
yhteensopimattomia terän aluslevyjä tai
pultteja. Aluslevyt ja pultit on suunniteltu
erityisesti sahaasi varten toimimaan
mahdollisimman hyvin ja turvallisesti.
Takapotkujen syyt ja niiden
välttäminen
– Takapotku aiheutuu sahan terän jäädessä kiinni
tai ollessa väärässä asennossa. Tällöin saha
nousee hallitsemattomasti ylöspäin ja käyttäjää
kohden.
– Jos sahan terä tarttuu kiinni, se pysähtyy.
Moottorin reaktio saa sahan pongahtamaan
nopeasti käyttäjää kohden.
– Jos terä vääntyy sahattaessa, sen hampaat
voivat pureutua puun yläpintaan, jolloin terä
irtoaa sahauskolosta ja hyppää käyttäjää
kohden.
Sivu: 152
SUOMI
151
Takapotku on seurausta sahan väärinkäyttämisestä
tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää
seuraavien varotoimien avulla.
a) Pitele sahaa tiukasti molemmin käsin ja
aseta kätesi siten, että ne vastustavat
takapotkun voimaa. Pysyttele terän
jommallakummalla puolella. Älä ole terän
kanssa samassa linjassa. Takapotku voi
saada sahan hypähtämään taaksepäin, mutta
käyttäjä pystyy hallitsemaan takapotkun
voimaa, jos ryhdytään tarvittaviin varotoimiin.
b) Jos terä tarttuu kiinni tai jos keskeytät
sahaamisen mistä syystä tahansa,
vapauta liipaisin ja pidä sahaa paikallaan
sahattavassa kappaleessa, kunnes terä
pysähtyy kokonaan. Älä yritä irrottaa
sahaa sahattavasta kappaleesta tai vetää
sahaa taaksepäin, kun terä liikkuu. Muutoin
voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi terä tarttui
kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen sen
ollessa sahattavassa kappaleessa, keskitä
hampaat sahausaukkoon ja varmista,
että hampaat eivät osu kappaleeseen.
Jos sahan terä tarttuu kiinni, se voi siirtyä tai
aiheuttaa takapotkun, kun saha käynnistetään
uudelleen.
d) Sahaa suuria kappaleita terän kiinni
tarttumisen ja takapotkun vaaran
vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on
taipumus taipua niiden oman painon vuoksi.
Aseta tuet sahattavan kappaleen alle
molempiin reunoihin lähelle sahausviivaa ja
lähelle kappaleen reunoja.
e) Älä käytä tylsää tai vaurioitunutta terää.
Jos terä ei ole terävä tai sen hampaat ovat
väärässä asennossa, sahausurasta tulee
kapea. Tämä saa aikaan kitkaa, jolloin terä voi
tarttua kiinni aiheuttaen takapotkun.
f) Terän syvyyden ja viistouden säätimien on
oltava tiukasti kiinni ennen sahaamista.
Jos terän säätö muuttuu sahaamisen aikana,
se voi tarttua kiinni, jolloin aiheutuu takapotku.
g) Ole erityisen varovainen sahatessa
olemassa oleviin seiniin tai muihin
umpinaisiin alueisiin. Esiin tunkeutuva
terä voi kohdata vastuksen, joka aiheuttaa
takaiskun.
Alasuojuksen turvaohjeet
a) Tarkista aina ennen käyttämistä, että
alasuojus sulkeutuu kunnolla. Älä käytä
sahaa, jos alasuojus ei liiku vapaasti
tai sulkeudu heti. Älä kiinnitä tai sido
alasuojusta avoimeen asentoon. Jos
saha putoaa, alasuojus voi taipua. Laske
alasuojus alas kahvan avulla. Varmista, että
se liikkuu vapaasti eikä koske terää eikä
muita osia missään kulmassa eikä millään
sahaussyvyydellä.
b) Varmista, että alasuojuksen jousi toimii.
Jos suojus ja jousi eivät toimi kunnolla,
ne on huollettava ennen käyttämistä.
Alasuojus voi toimia laiskasti, jos se vaurioituu
tai siihen kertyy likaa.
c) Alasuojus on vedettävä käsin auki
vain erikoissahauksia varten, kuten
pistosahausta tai yhdistelmäsahausta
varten. Nosta alasuojusta kahvasta.
Kun sahan terä painuu sahattavaan
materiaaliin, alasuojus on vapautettava.
Muita sahauksia tehtäessä alasuojus toimii
automaattisesti.
d) Tarkista aina ennen sahan laskemista
penkille tai lattialle, että alasuojus peittää
terän. Suojaamaton pyörivä terä saa sahan
vaeltamaan taaksepäin, jolloin se sahaa
kaiken tielleen osuvan. Huomaa, että terän
pysähtymiseen kuluu aikaa sen jälkeen kun
kytkin on vapautettu.
Pyörösahojen muut
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
• Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
• Pidä vartalo jommalla kummalla puolella
terää, ei linjassa sahanterän kanssa.
TAKAISINISKU voi aiheuttaa sahan iskeytymisen
taaksepäin (ks. Takaisiniskun syyt ja
varotoimenpiteet sekä TAKAISINISKU).
• Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Sivu: 153
SUOMI
152
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (jj) on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pyörösaha
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1 Ohjausviivain
1 Pölynpoistokouru
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Liipaisukytkimen vapautuspainike
c. Pääkahva
d. Terän lukitus
e. Päätykansi
f. Lisäkahva
g. Viisteen säätövipu
h. Viistokulman säätömekanismi
i. Pohjalevy
j. Alempi teräsuojus
k. Terän kiristysruuvi
l. Alasuojuksen vipu
m. Yläteräsuojus
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu
ammattimaiseen puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä
vettä syöttäviä lisävarusteita tämän sahan kanssa.
ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä. ÄLÄ käytä
kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea
laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Sivu: 154
SUOMI
153
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Terien vaihtaminen
TERÄN ASENTAMINEN (KUVA 2–5)
1. Siirrä alasuojuksen vivun (l) avulla alempi
teräsuojus (j) taaksepäin ja aseta terä sahan
karaan sisäkiristimen aluslaattaa (n) vasten
varmistaen, että terä kiertää oikeaan suuntaan
(sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan
kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta, että
terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
2. Aseta ulkoisen kiristimen aluslaatta (o) sahan
karaan viistereuna ulospäin. Varmista, että
kiristimen terän puoleinen 30 mm:n halkaisija
sopii sahan terän 30 mm:n aukkoon terän
keskittämiseksi.
3. Kierrä terän kiristysruuvi (k) sahan karaan käsin
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee
kiristää myötäpäivään kiertämällä).
4. Paina terän lukitsinta (d) kääntämällä samalla
sahan karaa terän avaimella (p), joka sijaitsee
pääkahvan (c) (kuva 5) alapuolella, kunnes terän
lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu.
5. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän
avaimella.
HUOMAUTUS: Älä koskaan kytke terän
lukitusta päälle sahan ollessa käydessä,
tai yrittäessä pysäyttää työkalua. Älä
koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus
on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN (KUVA 2–5)
1. Löysää terän kiristysruuvi (k) painamalla terän
lukitsinta (d) ja kääntämällä samalla sahan karaa
terän avaimella (p), joka sijaitsee pääkahvan
(c) alapuolella, kunnes terän lukitus lukittuu ja
terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on päällä,
käännä terän kiristysruuvia vastapäivään terän
avaimella (ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja
se tulee löysätä vastapäivään kiertämällä).
2. Poista terän kiristysruuvi (k) ja ulkoisen kiristimen
aluslaatta (o). Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut
kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle
ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä
mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä
aluetta.
4. Valitse oikea terä käyttötarkoituksen mukaan
(ks. Terät). Käytä aina oikean kokoisia teriä
(halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen
ja muotoinen keskusreikä sahan karan
asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän
suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on
sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä
suurempi.
5. Noudata kohtien 1 - 5 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä
koskaan käytä sahaa, jos alasuojus
puuttuu, on vaurioitunut, asennettu
virheellisesti tai ei toimi oikein. Älä
luota terän alasuojuksen suojaan
kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi
riippuu seuraavien varoituksien ja
varotoimenpiteiden noudattamisesta
sekä sahan oikeaoppisesta käytöstä.
Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen
sulkeutumisen varmistamiseksi ennen
jokaista käyttökertaa. Jos terän
alasuojus puuttuu tai toimii virheellisesti,
saha tulee huoltaa ennen sen käyttöä.
Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi tuotteen korjaamisen,
huollon ja säädön saa suorittaa
valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia varaosia
käyttäen.
Sivu: 155
SUOMI
154
ALASUOJUKSEN TARKISTAMINEN (KUVA 1)
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2. Kierrä alasuojuksen vipua (kuva 1, l) täysin
suljetusta asennosta täysin auki.
3. Vapauta vipu ja varmista, että suojus (j) palaa
kokonaan suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun,
jos se:
• ei palaa täysin suljettuun asentoon,
• siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
• osuu terään tai johonkin muuhun työkalun
osaan kaikissa kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
TERÄT
VAROITUS: Käytä aina suojalaseja
silmävamman minimoimiseksi.
Karbidi on kovaa, mutta murenevaa
materiaalia. Työstökappaleessa olevat
vieraat esineet, kuten johdot tai naulat,
voivat aiheuttaa terien halkeamisen
tai rikkoutumisen. Käytä sahaa
ainoastaan silloin, kun sahanterän suoja
on paikoillaan. Asenna terä tiukasti
kiertämällä ennen käyttämistä, ja käytä
aina puhdasta ja terävää terää.
Halkaisija Hammas Sovellus
190 mm 18 Nopea rako
190 mm 24 Rako
190 mm 40 Yleiskäyttö
Mikäli tarvitset lisätietoa teristä, ota yhteyttä
paikalliseen DEWALT-jälleenmyyjään.
Takaisinisku
Takaisinisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha
nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta
käyttäjää kohti. Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni
uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio
heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti. Jos
terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan
hampaat voivat kaivautua materiaalin yläpintaan
ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja
sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti.
Takaisinisku tapahtuu todennäköisemmin
seuraavissa tilanteissa.
1. VIRHEELLINEN TYÖKAPPALEEN
TUKEMINEN
A. Leikatun palan painuminen tai virheellinen
nosto voi aiheuttaa terän kiinnittymisen ja
johtaa takaisiniskuun (kuva 24).
B. Jos materiaalia leikataan tukien sitä vain
ulkoisista päistä, saha voi iskeytyä takaisin.
Sahatessa materiaali painuu, uurros
sulkeutuu ja terä kiinnittyy (kuva 24).
C. Jos materiaalin ulokekannatettu tai
ulokepala leikataan pois alhaalta ylöspäin
pystysuuntaan, takaisinisku voi aiheutua.
Putoava kappale voi puristaa terää.
D. Pitkien kapeiden kaistaleiden leikkaaminen
voi aiheuttaa takaisiniskun. Leikattava kaistale
voi painua tai vääntyä ja sulkea uurroksen ja
puristaa terää.
E. Kun alasuojusta painetaan leikattavan
materiaalin pinnan alapuolelle, käyttäjän
hallinta vähenee väliaikaisesti. Saha voi
nousta osittain ulos leikkauskohdasta, jolloin
terän vääntymisen riski on suurempi.
2. VIRHEELLINEN SAHAN SYVYYSASETUS
Tehokkaimman leikkauksen suorittamiseksi
terän tulee tulla ulos ainoastaan yhden hampaan
verran kuten kuvassa 8. Tämän avulla kenkä
voi tukea terää ja minimoida materiaalin
vääntymisen ja puristumisen. Katso osio
Leikkaussyvyyden säätäminen.
3. TERÄN VÄÄNTYMINEN (VIRHEELLINEN
KOHDISTUS LEIKKAUKSEEN)
A. Jos leikkauskohtaa painetaan kovemmin,
terä voi vääntyä.
B. Jos sahaa yritetään kääntää
leikkauskohdassa (merkittyyn linjaan takaisin
siirtymiseksi), terä voi vääntyä.
C. Jos käyttäjä kurkottelee tai käyttää sahaa
heikolla kehon tasapainolla, terä voi vääntyä.
D. Jos käden otetta tai kehon asentoa
käytetään leikkauksen aikana, terä voi
vääntyä.
E. Jos sahaa siirretään taaksepäin terän
irrottamiseksi, se voi vääntyä.
4. TYLSIEN TAI LIKAISTEN TERIEN KÄYTTÖ
Tylsät terät aiheuttavat sahan suuremman
kuormittumisen. Sen kompensoimiseksi
käyttäjä painaa yleensä kovemmin, jolloin
laite kuormittuu enemmän ja terä voi vääntyä
helpommin uurroksessa. Kuluneissa terissä voi
olla myös riittämätön rungon välys, joka lisää
kiinni jäämisen ja suuremman kuormituksen
vaaraa.
5. LEIKKAAMISEN UUDELLEEN
ALOITTAMINEN TERÄN HAMPAIDEN
OLLESSA KIINNI MATERIAALISSA
Sahan täydellinen käyttönopeus on saavutettava
ennen leikkauksen aloittamista tai leikkauksen
Sivu: 156
SUOMI
155
uudelleen aloittamista, kun laite on pysäytetty
terän ollessa uurroksessa. Ellei näin tehdä,
seurauksena voi olla laitteen pysähtyminen tai
takaisinisku.
Kaikki muut tilanteet, joissa tapahtuu terän
puristuminen, kiinni jääminen, taittuminen
tai virheellinen kohdistus, voivat aiheuttaa
takaisiniskun. Katso takaisiniskun vaaraa
vähentäviä menettelytapoja ja tekniikoita kohdista
Pyörösahojen lisäturvaohjeet ja Terät.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuvat 6-8)
1. Nosta syvyyden säätövipua (q) sen
löysäämiseksi.
2. Säädä oikea leikkaussyvyys kohdistamalla
syvyyden säätöhihnan (s) vastaava merkki uralla
(r) yläteräsuojukseen.
3. Kiristä syvyyden säätövipu.
4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi
karbidipäistä sahanterää käyttäessä syvyys tulee
säätää niin, että noin puolet hampaasta tulee
ulos leikattavan puukappaleen alapuolelta.
5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on
esitetty kuvassa 8. Aseta leikattava materiaali
terän sivua pitkin kuvan mukaisesti ja tarkista,
kuinka paljon hampaasta näkyy materiaalin yli.
SYVYYDEN SÄÄTÖVIVUN SÄÄTÄMINEN (KUVA 7)
Syvyyden säätövipua (q) voi olla tarpeen säätää. Se
voi löystyä ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen
kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä syvyyden säätövivusta (q) ja löysää
lukitusmutteria (t).
2. Säädä syvyyden säätövipua kiertämällä sitä
haluamaasi suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Viistokulman säätö (kuva 9)
Viistokulman säätömekanismi (h) voidaan säätää
välille 0° - 57°.
Käytä ohjauskannattimessa (v) olevia säätömerkkejä
paremman leikkaustarkkuuden saavuttamiseksi.
1. Nosta viistokulman säätövipua (g) sen
löysäämiseksi.
2. Kallista pohjalevy haluamaasi kulmaan
kohdistamalla hieno viistokulman
osoitin (u) haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa (v).
3. Laske viistokulman säätövipu sen kiristämiseksi
uudelleen.
Viistokulman lukitsin (kuva 9)
DWE575 ja DWE576 -malleissa on viistokulman
lukitsin. Kun kallistat pohjalevyä, kuulet
napsahduksen ja tunnet pohjalevyn pysähtyvän
sekä 22,5 että 45 asteeseen. Jos haluat valita niistä
jomman kumman, kiristä vipu (g) uudelleen sitä
laskemalla. Jos haluat säätää jonkin toisen kulman,
jatka pohjalevyn kallistamista, kunnes karkea
viistokulman osoitin (w) tai hieno osoitin (u) kohdistuu
haluamaasi merkkiin.
Leikkauspituuden osoitin (kuva 10)
Pohjalevyn sivulla olevat merkit osoittavat
materiaaliin leikattavan aukon pituuden täydellä
leikkaussyvyydellä. Merkit ovat 5 mm:n (1/5") välein.
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 11)
Ohjausviivainta (x) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
ASENNUS
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (y)
ohjausviivaimen siirtymisen mahdollistamiseksi.
2. Laita ohjausviivain (x) pohjalevyyn (i) kuvassa
näytetyllä tavalla.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (y).
SÄÄTÖ
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (y) ja aseta
ohjausviivain (x) halutulle leveydelle.
Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
2. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (y).
Polynpoistokourun asentaminen
(kuvat 1, 6, 12)
DWE575/DWE576-pyörösahan mukana toimitetaan
pölynpoistokouru.
PÖLYNPOISTOKOURUN ASENTAMINEN
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu (q).
2. Aseta pohjalevy (i) ala-asentoon.
3. Kohdista pölynpoistokourun (gg) vasen puoli
yläteräsuojuksen (m) päälle kuvan mukaisesti.
Varmista, että kieleke on asetettu työkalun
valu-uraan. Oikean asennettuna se napsahtaa
kokonaan alkuperäisen leikkaussyvyyden
osoittimen päälle.
4. Kohdista oikeanpuoleinen kappale
vasemmanpuoleiseen.
5. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
Sivu: 157
SUOMI
156
Ohjauskiskot (DWE576, kuva 13)
Ohjauskiskot, jotka ovat saatavilla eri pituisina
lisävarusteina, mahdollistavat pyörösahan
käyttämisen tarkkoihin suoriin leikkauksiin ja
samanaikaisesti suojaavat työkappaleen pinnan
vaurioilta. Muiden lisävarusteiden kanssa
ohjauskiskoja käyttäen voidaan suorittaa tarkkoja
kulmaleikkauksia, viisteleikkauksia ja kiinnitystöitä.
Kiristimet (dd) ovat saatavilla ohjauskiskon (bb)
kiinnittämiseksi työkappaleeseen (kuva 13).
Näiden kiristimien (dd) avulla voit varmistaa, että
ohjauskisko (bb) on kiinnitetty hyvin työkappaleeseen
(cc) turvallista käyttöä varten. Kun ohjauskisko
on asetettu leikkauslinjaan ja kiinnitetty hyvin
työkappaleeseen, osat eivät liiku leikkauksen aikana.
TÄRKEÄÄ: Yksikön korkeusasteikko on asetettu
sahan käyttämiseksi ilman ohjauskiskoa. Kun sahaa
käytetään yhdessä ohjauskiskon kanssa, korkeusero
on noin 5,0 mm.
PYÖRÖSAHAN ASENTAMINEN OHJAUSKISKOON
(KUVA 1, 14)
Pyörösahan ja ohjauskiskon välisen välyksen
(kuva 14, bb) on oltava erittäin pieni parhaiden
leikkaustuloksien saavuttamiseksi. Mitä pienempi
välys on, sitä parempi suoran leikkauslinjan
lopputulos on työkappaleessa.
Välys voidaan asettaa kahdella kiskon säätimellä
(kuva 1, z, aa) jokaiseen kanavaan alustassa 0°
leikkauksessa (z) ja 1-45° viistoleikkauksessa (aa).
Kiskon säätimet ovat tarkkuusnokkia, joiden avulla
laitteen ja ohjauskiskon välistä välystä voidaan
pienentää. Kun kyseiset säätimet on asetettu,
sahan sivuttainen liikkuminen on leikkauksen aikana
minimaalinen ja leikkaus tapahtuu tasaisesti.
HUOMAA: Säätimet on asetettu minimivälykseen
tehtaalla ja niiden säätäminen ja asettaminen voi
olla tarpeen ennen kuin laitetta käytetään. Aseta
pyörösaha ohjauskiskoon seuraavasti.
HUOMAA: Aseta sahassa olevat kiskon säätimet
ohjauskiskoon.
1. Avaa kiskon säätimen sisällä olevaa ruuvia
sahan ja ohjauskiskon välisen säätämisen
mahdollistamiseksi.
2. Vedä alasuojaa taaksepäin ja aseta laite
ohjauskiskoon varmistaen, että terä on
korkeimmassa asennossa.
3. Kierrä säädintä, kunnes saha lukittuu
ohjauskiskoon.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että saha on kiinnittynyt
hyvin kiskoon yrittämällä painaa sahaa
eteenpäin. Varmista, ettei saha liiku.
4. Kierrä säädintä hiukan taaksepäin, kunnes saha
liukuu helposti kiskoa pitkin.
5. Pidä kiskon säädintä paikoillaan ja kiristä ruuvi
uudelleen.
HUOMAA: SÄÄDÄ AINA järjestelmä käytettäväksi
muiden kiskojen kanssa.
Kiskon säätimet asetetaan nyt sivusuuntaisen
liikkeen minimoimiseksi, kun sahalla leikataan
ohjauskiskoa käyttäen.
Ennen sahan käyttämistä ohjauskiskon sälösuoja (ee)
on viritettävä. Katso kohta Sälösuojan viritys.
SÄLÖSUOJAN VIRITYS (KUVA 14)
Ohjauskiskossa (bb) on sälösuoja (ee), joka tulee
virittää sahaan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Sälösuoja (ee) sijaitsee ohjauskiskon reunoilla
(kuva 14). Sälösuojan tarkoituksena on varmistaa,
että käyttäjällä on suora näkyvyys terän
leikkauslinjaan ja vähentää sälön muodostumista
työkappaleen leikkausreunaan sahaamisen aikana.
TÄRKEÄÄ: LUE JA NOUDATA AINA ohjeita
Pyörösahan asentaminen ohjauskiskoon ennen
sälösuojan leikkaamista!
SÄLÖSUOJAN VIRITTÄMINEN (KUVA 15–18)
1. Aseta ohjauskisko (bb) koepuukappaleeseen (ff),
joka tulee vähintään 100 mm työkappaleen yli.
Varmista kiristimellä, että ohjauskisko on hyvin
kiinni työkappaleessa. Tämä takaa sahaamisen
tarkkuuden.
2. Aseta laitteeseen 20 mm:n leikkaussyvyys.
3. Aseta sahan etuosa ulos tulevaan ohjauskiskon
päähän ja varmista, että terä on kiskon reunan
edessä (kuva 16).
4. Kytke saha päälle ja leikkaa hitaasti sälösuoja
koko kiskon potuudelta yhdellä jatkuvalla
liikkeellä. Sälösuojan reuna vastaa nyt tarkalleen
terän leikkausreunaa (kuva 17).
Viritä sälösuoja ohjauskiskon toiselle puolelle
poistamalla sahan kiskosta ja kiertämällä kiskoa
180°. Toista vaiheet 1 - 4.
HUOMAA: Sälösuoja voidaan halutessa asettaa
viistoon 45°, toista sitten vaiheet 1 - 4. Tällöin kiskon
yksi puoli voi leikata samansuuntaisia leikkauksia ja
kiskon toinen puoli on viritetty 45° viistoleikkauksiin
(kuva 18).
HUOMAA: Jos sälösuoja viritetään
samansuuntaiseen leikkaukseen molemmilla puolilla
ja laite on viistossa, terä ei ohjaudu sälösuojan
reunaa pitkin. Tällöin laitteen viiston ohjauspiste ei ole
pysyvä ja terä siirtyy ulos ja yli, kun laite asetetaan
viistoon.
Sivu: 158
SUOMI
157
OIKEAN KANAVAN KÄYTTÄMINEN (KUVA 19–21)
Sahan pohjalevy kosotuu kahdesta kanavasta. Yksi
kanava on tarkoitettu samansuuntaisiin leikkauksiin ja
toinen kanava on tarkoitettu viistoleikkauksiin.
Osoittimet, jotka ovat pohjalevyn (kuva 19)
etuosassa, osoittavat kanavien käyttötarkoituksen.
Sahaamisen aikana tulee varmistaa, että
pohjalevyn linja on ohjauskiskon kanavan kohdalla.
Kuva 20 osoittaa sahan samansuuntaisessa
leikkausasennossa ohjauskiskoon nähden.
Kuva 21 osoittaa sahan viistoleikkausasennossa
ohjauskiskoon nähden.
Ennen käyttämistä
• Varmista, että suojukset on asennettu oikein.
Sahanterän suojuksen täytyy olla suljetussa
asennossa.
• Varmista, että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaan.
• Älä käytä erittäin kuluneita sahanteriä.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Käsien oikea asento (kuva 22)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (c) ja toisen käden pitämistä
lisäkahvalla (f).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (a) on varustettu
vapautuspainikkeella (b).
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi
työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai
SAMMUTA työkalua, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkappaletuki (kuva 23–26)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi
työkappaletta on tuettava
oikeaoppisesti ja sahaa on
pidettävä tiukasti hallinnan
menetyksenestämiseksi.
Kuvat 23 ja 25 osoittavat oikean sahan asennon.
Kuvat 24 ja 26 osoittavat vaarallisen asennon. Kädet
tulee pitää pois leikkausalueelta ja virtajohdon on
oltava pois leikkausalueelta, jotta se ei jää kiinni tai
roiku työkappaleen päällä.
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA
tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (kuva 23 ja 25).
ÄLÄ tue levyä tai paneelia kaukana leikkauskohdasta
(kuva 24 ja 26). Sahaa käyttäessä virtajohto tulee
pitää pois leikkausalueelta ja sen ei saa antaa
roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN
TEKEMISTÄ Aseta työkappale sen “hyvä” puoli—
puoli, jonka ulkomuoto on tärkeämpi—alaspäin.
Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen sälö
muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen
puoleen sahaamisen aikana.
Leikkaaminen
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää
tätä työkalua asettamalla sen ylösalaisin
työpinnalle ja viemällä materiaalin
työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen
tiukasti kiinni työkalusta molemmilla
käsillä kuten kuvassa 25.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin
tuettuun työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan,
joka putoaa leikkauksen jälkeen. Kuvan 25 esimerkki
osoittaa OIKEAN levyn pään leikkaamistavan.
Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää lyhyistä
työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa
ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Sivu: 159
SUOMI
158
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen
kuin terä koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha
käynnistetään sen ollessa kiinni materiaalissa tai
jos sitä painetaan eteenpäin uraan, se voi iskeytyä
takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin
terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat
vaihdella jopa samassa materiaalikappaleessa,
oksaiset ja kosteat osiot voivat lisäksi kuormittaa
sahaa huomattavasti. Kun näin tapahtuu, paina
sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla
nopeudella. Jos sahaa käytetään voimalla,
leikkauksista voi tulla karkeita ja epätarkkoja, saha
voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi ylikuumentua.
Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää
sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin,
tähdätä sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen
hiukan väärän leikkauksen sisältä. Vedä saha joka
tapauksessa takaisin, jos leikkausta on siirrettävä.
Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen sisälä voi
pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA
LIIPAISIN JA SIIRRÄ SAHAA TAAKSEPÄIN,
KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI
LEIKKAUSREUNASTA ENNEN UUDELLEEN
KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, jousijännitteinen
teleskooppisuojus sulkeutuu automaattisesti terän
alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen saakka
suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen
alle mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen
taakse vetäminen käsin (taskuleikkauksien
aloittamiseksi) on tarpeen, käytä aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista,
etteivät pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen
sisällä.
TASKULEIKKAUS (KUVA 27)
VAROITUS: Älä koskaan sido
teräsuojusta yläasentoon. Älä koskaan
siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois
työkappaleesta, jolloin on olemassa
henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai
muuhun tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan
materiaalin pohjalevyn edessä.
3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen
vipua käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa,
kunnes terän hampaat lähes koskettavat
leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa
työkappaleeseen ja pysyy täten paikoillaan
sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja
tartu tiukasti lisäkahvaan (f) kuten
kuvassa 27. Aseta keho ja käsivarsi niin, että ne
vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan
ennen sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain,
kunnes sen pohjalevy on tasaisesti leikattavassa
materiaalissa. Vie sahaa leikkauslinjaa pitkin,
kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä
kokonaan ennen kuin poistat terän materiaalista.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
Pölyn poisto (kuva 30)
VAROITUS: Pölyjen
sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen
välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistokouru (gg).
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistokouruun.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta
sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka
on suunniteltu pölynpoistoa koskevien
sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen
ja korjausten tekemistä. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
Sivu: 160
SUOMI
159
Voiteleminen
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja
pallolaakerit, joten sitä ei tarvitse enää voidella.
Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät työkalun
huoltoon vaihdekotelon perusteellista puhdistusta,
tarkistusta ja voitelua varten.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
ALASUOJUS
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava
vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin
suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta
ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla
suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti
tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava.
Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi.
Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä
harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi
suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee
toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun.
Pohjalevyn säätö (kuva 5, 28, 29)
Pohjalevy on asennettu tehtaalla niin, että terä on
pystysuunnassa pohjalevyyn. Jos pitkän käytön
jälkeen terän uudelleen kohdistus on tarpeen, toimi
seuraavasti:
90 ASTEEN LEIKKAUKSIEN SÄÄTÄMINEN
1. Palauta saha 0 asteen viistokulmaan.
2. Aseta saha sivulleen ja vedä alasuojus taakse.
3. Aseta leikkaussyvyydeksi 51 mm (noin 2").
4. Löysää viistokulman säätövipua (kuva 29, g).
Aseta suorakulma terää vasten ja pohjalevy
kuten kuvassa 28.
5. Käännä avaimella (p) säätöruuvia (hh) pohjalevyn
alapuolella, kunnes terä ja pohjalevy ovat
tasaisestisuorakulmaan nähden. Kiristä
viistokulman säätövipu tiukasti.
VIISTOKULMAN SÄÄTÖVIVUN SÄÄTÄMINEN (KUVA 29)
Viistokulman säätövipua (g) voi olla tarpeen säätää.
Se voi löystyä ajan myötä ja osua pohjalevyyn ennen
kiristystä.
Vivun kiristäminen:
1. Pidä viistokulman säätövivusta (g) ja löysää
lukitusmutteria (ii).
2. Säädä viistokulman säätövipua kiertämällä sitä
haluamaasi suuntaan noin 1/8 kierrosta.
3. Kiristä mutteri uudelleen.
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen,
ylikuormittaa sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja lisää
takaiskun mahdollisuutta. Vaihda terät, kun sahan
painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa, kun
moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu liikaa
lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta terävät
terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät terät
voidaan teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla,
tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla
pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun
liiallista kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä
ja vihreää puutavaraa leikatessa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA
TÄMÄN SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT
VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Sivu: 161
SUOMI
160
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DWE576 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE576

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE576, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE576 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE576 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.