DeWalt DWE560 käyttöohjeet

Katso tuotteen DeWalt DWE560 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: DeWalt
  • Tuote: Saha
  • Malli/nimi: DWE560
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka

Sisällysluettelo

Sivu: 120
SUOMI
119
165 mm (6-1/2") PYÖRÖSAHA, DWE550
184 mm (7-1/4") PYÖRÖSAHA, DWE560
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
DWE550 DWE560
Jännite VAC 230 230
Tyyppi 1 1
Virransyöttö W 1200 1350
Kuormittamaton nopeus min-1
5500 5500
Terän läpimitta mm 165 184
Leikkauksen maksimisyvyys
90° mm 55 65
45° mm 35 42
Terän reikä mm 20 16
Viistokulman säätö 48˚ 48˚
Paino kg 3,60 3,66
LPA (äänenpaine) dB(A) 85 85
KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 2,5 2,5
LWA (ääniteho) dB(A) 96 96
KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 2,5 2,5
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745
-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
puun leikkaaminen
ah,W
= m/s² < 2,5 < 2,5
Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DWE550, DWE560
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 121
SUOMI
120
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.08.2012
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-
ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Sivu: 122
SUOMI
121
g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ
PYÖRÖSAHOILLE
Turvallisuusohjeet kaikille sahoille
a) VAARA: Pidä kädet poissa
leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella
kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta.
Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät
pääse koskettamaan terää.
b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa
terältä työkappaleen alapuolella.
c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen
paksuuden mukaan. Työstökappaleen
alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden
hampaan mitta.
d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa
pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä
työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää
tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin
minimoida kehon vaarantuminen, terän
juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen.
e) Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara
osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus
jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun
näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne
aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle.
f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää
halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa
tarkemman leikkauksen ja vähentää terän
kiinnijuuttumisvaaraa.
g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa
on oikean muotoinen keskus (vinoneliö
tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan
asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti
aiheuttaen hallinnan menetyksen.
h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai
vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän
aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle
parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä
silmällä pitäen.
Takaiskun syyt ja ehkäiseminen
– Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä
tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin,
jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös
työkappaleesta käyttäjää kohti;
– Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen,
terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan
nopeasti takaisin käyttäjää kohti;
– Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän
takaosan hampaat voivat kaivautua puun
Sivu: 123
SUOMI
122
yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös
uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin
käyttäjää kohti.
Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä
ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista,
jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä:
a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin
käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan
takaiskuvoimia. Pidä vartalo
jommallakummalla puolella terää, ei linjassa
terän kanssa. Takaisku voi saada sahan
hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita
takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat
varotoimet.
b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen
jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja
pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä
materiaalissa, kunnes terä on täysin
pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa
työstettävästä materiaalista tai vetää sitä
taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi
syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja
suorita korjaustoimenpiteet.
c) Kun käynnistät sahan uudelleen
työkappaleessa, keskitä terä uurtoon
ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni
materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se
saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse
työkappaleesta, kun saha käynnistetään.
d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun
vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit
pyrkivät taipumaan omasta painostaan.
Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle
leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa.
e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä.
Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät
kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa,
terän takertumista ja takaiskuja.
f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja
lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö
siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa
kiinnijuuttumisen ja takaiskun.
g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa
oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin.
Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen,
joka aiheuttaa takaiskun.
Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on
kääntyvä teränsuojus
a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi
suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä
sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja
sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista
tai sido alempaa suojusta auki-asentoon.
Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan,
saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta
nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu
vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia
missään sahauskulmassa.
b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta.
Anna huoltaa saha, jos alempi suojus
tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi
suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen
vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai
lastukasaantumista.
c) Avaa alempi suojus käsin vain
erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja
kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus
nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun
sahanterä on uponnut työkappaleeseen.
Kaikissa muissa sahaustöissä alemman
suojuksen tulee toimia automaattisesti.
d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle,
ellei alempi suojus peitä sahanterää.
Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa
sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu
sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän
aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran
katkaisun jälkeen.
Pyörösahan käyttöä koskevia
lisäturvallisuusohjeita
• Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille
altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja
mahdollisen vamman.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on
suositeltua suurempi tai pienempi. Katso
tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä
tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa
määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia
EN 847-1.
• Älä käytä leikkauslaikkoja.
• Älä käytä vettä syöttäviä liitososia.
• Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä
tapaa kiinnittää ja tukea työkappale
tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai
vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa
kontrollin menetykseen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
pyörösahoja:
– pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat
Sivu: 124
SUOMI
123
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– kuulon heikkeneminen
– sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1)
Päivämääräkoodi (z) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2013 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 165 mm (6-1/2") pyörösaha (DWE550) tai
1 184 mm (7-1/4") pyörösaha (DWE560)
1 Pyörösahan terä
1 Terän avain
1 Ohjausviivain
1 Pölynpoistokouru
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisukytkin
b. Pääkahva
c. Terän lukitus
d. Päätykansi
e. Lisäkahva
f. Viisteensäätönuppi
g. Viistokulman säätömekanismi
h. Pohjalevy
i. Alempi teräsuojus
j. Terän kiristysruuvi
k. Alasuojuksen vipu
l. Yläteräsuojus
m. Lukituspainike
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu
ammattimaiseen puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä
vettä syöttäviä lisävarusteita tämän sahan kanssa.
ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä. ÄLÄ käytä
kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön
tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea
laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto-
organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2
ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
Sivu: 125
SUOMI
124
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Terien vaihtaminen
TERÄN ASENTAMINEN (KUVA 1–4)
HUOMIO (VAIN DWE550): Sisälaipan
halkaisija on 20 mm yhdellä puolella ja
19 mm toisella puolella. Halkaisijaltaan
19 mm:n puoli on merkitty tunnuksella
19, ja halkaisijaltaan 20 mm:n puoli
tunnuksella 20. Käytä oikeaa puolta
käytössä olevan terän reiän mukaan.
Terän asentaminen väärälle puolelle voi
johtaa vaaralliseen tärinään.
1. Siirrä alasuojuksen vivun (k) avulla alempi
teräsuojus (i) taaksepäin ja aseta terä sahan
karaan sisäkiristimen aluslaattaa (o) vasten
varmistaen, että terä kiertää oikeaan suuntaan
(sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja
hampaiden on osoitettava samaan suuntaan
kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta, että
terän painettu teksti osoittaa aina sinuun
päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän
alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi,
tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen
virheettömän toiminnan varmistamiseksi.
Varmista, että suojus liikkuu vapaasti
koskettamatta terää tai mitään muuta osaa
missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä.
2. Aseta ulkoinen kiristimen aluslaatta (n) sahan
karaan suuri tasainenpinta terää vasten ja
ulkoisen kiristimen aluslaatan sanat itseesi päin.
3. Kierrä terän kiristysruuvi (j) sahan karaan käsin
(ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee
kiristää myötäpäivään kiertämällä).
4. Paina terän lukitsinta (c) kääntämällä samalla
sahan karaa terän avaimella, kunnes terän
lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu.
5. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän
avaimella.
HUOMAA: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle
sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää
työkalua. Älä koskaan käännä sahaa, kun terän
lukitus on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti.
TERÄN VAIHTAMINEN (KUVA 2–4)
1. Löysää terän kiristysruuvi (j) painamalla terän
lukitsinta (c) ja kääntämällä samalla sahan karaa
terän avaimella (s), kunnes terän lukitus lukittuu
ja terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on
päällä, käännä terän kiristysruuvia vastapäivään
terän avaimella (ruuvissa on oikeanpuoleiset
kierteet ja se tulee löysätä vastapäivään
kiertämällä).
2. Poista terän kiristysruuvi (j) ja ulkoisen kiristimen
aluslaatta (n). Poista vanha terä.
3. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut
kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle
ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä
mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä
aluetta.
4. Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan),
joissa on oikean kokoinen ja muotoinen
keskusreikä sahan karan asentamiseen.
Varmista aina, että sahanterän suositeltu
maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden
(kierr./min) mukainen tai sitä suurempi.
5. Noudata kohtien 1–5 ohjeita osiossa Terän
asentaminen ja varmista, että terä kiertää
oikeaan suuntaan.
ALEMPI TERÄSUOJUS
VAROITUS: Terän alasuojus on
turvalaite, joka vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan
käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on
vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei
toimi oikein. Älä luota terän alasuojuksen
suojaan kaikissa tilanteissa.
Turvallisuutesi riippuu seuraavien
varoituksien ja varotoimenpiteiden
noudattamisesta sekä sahan
oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista alempi
teräsuojus oikeaoppisen sulkeutumisen
varmistamiseksi ennen jokaista
käyttökertaa. Jos terän alasuojus
puuttuu tai toimii virheellisesti, saha tulee
huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen
turvallisuuden ja luotettavuuden
takaamiseksi tuotteen korjaamisen,
huollon ja säädön saa suorittaa
valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä
huolto-organisaatio samanlaisia varaosia
käyttäen.
ALASUOJUKSEN TARKISTAMINEN (KUVA 1)
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se
virtalähteestä.
2. Kierrä alasuojuksen vipua (kuva 1, k) täysin
suljetusta asennosta täysin auki.
Sivu: 126
SUOMI
125
3. Vapauta vipu (k) ja varmista, että suojus (i) palaa
kokonaan suljettuun asentoon.
Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun,
jos se:
• ei palaa täysin suljettuun asentoon,
• siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai
• osuu terään tai johonkin muuhun työkalun
osaan kaikissa kulmissa ja leikkaussyvyyksissä.
Leikkaussyvyyden säätäminen
(kuva 5–7)
1. Nosta syvyyden säätövipua (p) sen
löysäämiseksi.
2. Voit saavuttaa oikean leikkaussyvyyden
kohdistamalla syvyyden säätöhihnan uran (q)
yläteräsuojuksen (l) vastaavaan merkkiin.
3. Kiristä syvyyden säätövipu.
4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi
karbidipäistä sahanterää käyttäessä syvyys tulee
säätää niin, että noin puolet hampaasta tulee
ulos leikattavan puukappaleen alapuolelta.
5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on
esitetty kuvassa 7. Aseta leikattava materiaali
terän sivua pitkin kuvan mukaisesti ja tarkista,
kuinka paljon hampaasta näkyy materiaalin yli.
Viistokulman säätö (kuva 8)
Viistokulman säätömekanismi (g) voidaan säätää
välille 0° - 48°.
1. Käännä viistokulman säätönuppia (f) sen
löysäämiseksi.
2. Kallista alalevy haluamaasi kulmamerkkiin
ohjauskannattimessa (u).
3. Käännä viistokulman säätövipua sen
kiristämiseksi uudelleen.
Uurroksen osoitin (kuva 9)
Sahakengän etuosassa on uurroksen osoitin (t)
pystysuuntaiseen ja viistoleikkaukseen. Tämän
osoittimen avulla voit ohjata sahaa merkittyjä
leikkauslinjoja pitkin leikattavassa materialissa.
Osoitin kohdistuu sahanterän vasemmalle (sisä)
puolelle, jolloin liikkuvan terän leikkaama ura
tai ”uurros” menee osoittimen oikealle puolelle.
Pohjalevyn urat osoittavat 0˚ ja 45˚.
Säädettävä johdon suoja
(kuva 10)
Säädettävä johdon suoja (v) mahdollistaa johdon
asettamisen pystysuoraan tai samansuuntaisesti
terään nähden. Se toimitetaan pystyasennossa.
SAMANSUUNTAISEEN ASENTOON SIIRTYMINEN
(KUVA 10A)
1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen
osoittamalla tavalla.
2. Kierrä johdon suojaa myötäpäivään
samansuuntaiseen asentoon.
PYSTYASENTOON SIIRTYMINEN (KUVA 10B)
1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen
osoittamalla tavalla.
2. Kierrä johdon suojaa vastapäivään
pystyasentoon.
Ohjausviivaimen asentaminen ja
säätö (kuva 11)
Ohjausviivainta (w) käytetään leikkaamaan
yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti.
ASENNUS
1. Aseta ohjausviivaimen säätönuppi (x) aukkoon
(aa) kuten kuvassa 11, pidä nuppia löysällä
ohjausviivaimen läpi viemiseksi.
2. Aseta ohjausviivain (w) pohjalevyyn (h) kuten
kuvassa 11.
3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (x).
SÄÄTÖ
1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (x) ja aseta
ohjausviivain (w) halutulle leveydelle.
Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta.
2. Kiristä viivaimen säätönuppi (x).
Polynpoistokourun asentaminen
(kuva 1, 5, 12)
DWE550/DWE560-pyörösahan mukana toimitetaan
pölynpoistokouru.
PÖLYNPOISTOKOURUN ASENTAMINEN
1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu
(kuva 5, p).
2. Aseta pohjalevy (kuva 1, h) ala-asentoon.
3. Kohdista pölynpoistokourun (y) puoliskot
yläteräsuojuksen (l) päälle kuvan mukaisesti.
4. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne.
Ennen käyttämistä
• Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti
paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava
suljettuasennossa.
• Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan
nuolen suuntaisesti.
• Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Sivu: 127
SUOMI
126
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Käsien oikea asento (kuva 13)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä pääkahvassa (b) ja toisen käden pitämistä
lisäkahvalla (e).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (a) on varustettu
vapautuspainikkeella (m).
Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi
työkalu.
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a).
Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen
vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen
tahattoman käynnistymisen.
HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai
SAMMUTA työkalua, kun sahanterä
koskettaa työkappaletta tai muita
materiaaleja.
Työkappaletuki (kuva 14–17)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi
työkappaletta on tuettava oikeaoppisesti
ja sahaa on pidettävä tiukasti hallinnan
menetyksenestämiseksi.
Kuvat 14 ja 16 osoittavat oikean sahan asennon.
Kuvat 15 ja 17 osoittavat vaarallisen asennon. Kädet
tulee pitää pois leikkausalueelta ja virtajohdon on
oltava pois leikkausalueelta, jotta se ei jää kiinni tai
roiku työkappaleen päällä.
Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA
tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (kuva 14 ja 16).
ÄLÄ tue levyä tai paneelia kaukana leikkauskohdasta
(kuva 15 ja 17). Sahaa käyttäessä virtajohto tulee
pitää pois leikkausalueelta ja sen ei saa antaa
roikkua työkappaleessa.
KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN
TEKEMISTÄ Aseta työkappale sen “hyvä” puoli—
puoli, jonka ulkomuoto on tärkeämpi—alaspäin.
Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen sälö
muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen
puoleen sahaamisen aikana.
Leikkaaminen
VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää
tätä työkalua asettamalla sen ylösalaisin
työpinnalle ja viemällä materiaalin
työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin
ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen
tiukasti kiinni työkalusta molemmilla
käsillä kuten kuvassa 16.
Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin
tuettuun työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan,
joka putoaa leikkauksen jälkeen. Kuvan 16 esimerkki
osoittaa OIKEAN levyn pään leikkaamistavan.
Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää lyhyistä
työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa
ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat
materiaalia alapuolelta.
Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen
kuin terä koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha
käynnistetään sen ollessa kiinni materiaalissa tai
jos sitä painetaan eteenpäin uraan, se voi iskeytyä
takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin
terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat
vaihdella jopa samassa materiaalikappaleessa,
oksaiset ja kosteat osiot voivat lisäksi kuormittaa
sahaa huomattavasti. Kun näin tapahtuu, paina
sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti,
jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla
nopeudella. Jos sahaa käytetään voimalla,
leikkauksista voi tulla karkeita ja epätarkkoja, saha
voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi ylikuumentua.
Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää
sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän
pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin,
tähdätä sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen
hiukan väärän leikkauksen sisältä. Vedä saha joka
tapauksessa takaisin, jos leikkausta on siirrettävä.
Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen sisälä voi
pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun.
JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA
LIIPAISIN JA SIIRRÄ SAHAA TAAKSEPÄIN,
KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
Sivu: 128
SUOMI
127
ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI
LEIKKAUSREUNASTA ENNEN UUDELLEEN
KÄYNNISTÄMISTÄ.
Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin
ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista
työkappaleesta. Kun nostat sahan, jousijännitteinen
teleskooppisuojus sulkeutuu automaattisesti terän
alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen saakka
suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen
alle mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen
taakse vetäminen käsin (taskuleikkauksien
aloittamiseksi) on tarpeen, käytä aina palautusvipua.
HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista,
etteivät pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen
sisällä.
HALKAISU
Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin
liuskoihin – pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin
hiominen on vaikeampaa tämän tyyppisessä
sahauksessa ja DEWALT-ohjausviivaimen
(kuva 11, w) käyttö on suositeltavaa.
TASKULEIKKAUS (KUVA 18)
VAROITUS Älä koskaan sido
teräsuojusta yläasentoon. Älä koskaan
siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen
aikana. Muutoin laite voi nousta pois
työkappaleesta, jolloin on olemassa
henkilövahinkovaara.
Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai
muuhun tasaiseen pintaan.
1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa
haluamaltasi syvyydeltä.
2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan
materiaalin pohjalevyn edessä.
3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen
vipua käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa,
kunnes terän hampaat lähes koskettavat
leikkauslinjaa.
4. Vapauta terän suojus (se koskettaa
työkappaleeseen ja pysyy täten paikoillaan
sen vapaata avaamista varten leikkauksen
aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja
tartu tiukasti lisäkahvaan (e) kuten
kuvassa 18. Aseta keho ja käsivarsi niin, että ne
vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun.
5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan
ennen sahaamisen aloittamista.
6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain,
kunnes sen pohjalevy on tasaisesti leikattavassa
materiaalissa. Vie sahaa leikkauslinjaa pitkin,
kunnes leikkaus on suoritettu.
7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä
kokonaan ennen kuin poistat terän materiaalista.
8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden
leikkauksen kohdalla.
Pölyn poisto (kuva 19)
VAROITUS: Pölyjen
sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen
välttämiseksi tulee AINA käyttää
hyväksyttyä hengityssuojaa.
Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistokouru (y).
Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan
pölynpoistokouruun.
VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta
sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka
on suunniteltu pölynpoistoa koskevien
sovellettavien direktiivien mukaan.
Tavallisimpien pölynimureiden letkut
sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon.
AIRLOCK-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ - DWV9000
(SAATAVILLA ERIKSEEN) (KUVA 19)
AirLock mahdollistaa työkalun pölynpoistokourun (y)
ja pölynpoistolaitteen nopean ja varman liitännän.
1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on
lukittu. Kohdista holkin urat ja AirLock-liitin
kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja
lukitsemiseksi.
2. Paina AirLock-liitin pölynpoistokouruun (y).
3. Kierrä holkki lukittuun asentoon.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Jotta vähennät
loukkaantumisen riskiä, ota
yksikkö pois päältä ja irrota kone
virtalähteestä ennen varusteiden
asennusta ja poistamista, ennen
asetusten säätöjä tai muuttamista
tai korjausten tekoa. Tahaton
käynnistyminen aiheuttaa vahingon.
Voiteleminen
Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja
pallolaakerit, joten sitä ei tarvitse enää voidella.
Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät
Sivu: 129
SUOMI
128
työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista
puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta ja suojan alueelta
kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
ALASUOJUS
Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava
vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin
suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta
ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla
suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti
tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava.
Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi.
Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä
harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi
suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä.
Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee
toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Terät
Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen,
ylikuormittaa sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja
lisää takaiskun mahdollisuutta. Vaihda terät, kun
sahan painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa,
kun moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu
liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta
terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät
terät voidaan teroittaa useimmilla alueilla.
Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla,
tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla
pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun
liiallista kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä
ja vihreää puutavaraa leikatessa.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA
TÄMÄN SAHAN KANSSA.
TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI
ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT
VAURIOITUNEET, VAIHDA NE.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-
toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-
huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 130
SUOMI
129
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-
työkalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa
12 kuukauden kuluessa ostosta, olet
oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon.
Huollon suorittaa maksutta valtuutettu
DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on
esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia,
ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika
12 kuukauden aikana ostopäivästä
materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi,
DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat
maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa
laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään;
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Merkin DeWalt DWE560 ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE560

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE560, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE560 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE560 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.