DWE560

DeWalt DWE560 käyttöohjeet

DWE560

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE560 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 172 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
Sivu: 1
SUOMI 119 165 mm (6-1/2") PYÖRÖSAHA, DWE550 184 mm (7-1/4") PYÖRÖSAHA, DWE560 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWE550 DWE560 Jännite VAC 230 230 Tyyppi 1 1 Virransyöttö W 1200 1350 Kuormittamaton nopeus min-1 5500 5500 Terän läpimitta mm 165 184 Leikkauksen maksimisyvyys 90° mm 55 65 45° mm 35 42 Terän reikä mm 20 16 Viistokulman säätö 48˚ 48˚ Paino kg 3,60 3,66 LPA (äänenpaine) dB(A) 85 85 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 2,5 2,5 LWA (ääniteho) dB(A) 96 96 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 2,5 2,5 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah puun leikkaaminen ah,W = m/s² < 2,5 < 2,5 Vaihtelu K = m/s² 1,5 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DWE550, DWE560 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-5. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 2
SUOMI 120 Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 20.08.2012 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Sivu: 3
SUOMI 121 g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ PYÖRÖSAHOILLE Turvallisuusohjeet kaikille sahoille a) VAARA: Pidä kädet poissa leikkausalueelta ja terästä. Tartu toisella kädellä apukahvasta tai moottorikotelosta. Jos tartut sahaan molemmin käsin, ne eivät pääse koskettamaan terää. b) Älä kurota työkappaleen alle. Suojus ei suojaa terältä työkappaleen alapuolella. c) Säädä leikkaussyvyys työkappaleen paksuuden mukaan. Työstökappaleen alapuolella pitäisi näkyä vähemmän kuin yhden hampaan mitta. d) Leikattavaa kappaletta ei koskaan saa pitää käsissä tai jalkojen päällä. Kiinnitä työkappale tukevalle alustalle. On tärkeää tukea työkappale oikein, jotta voitaisiin minimoida kehon vaarantuminen, terän juuttuminen kiinni tai hallinnan menettäminen. e) Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos leikattaessa on vaara osua piilossa oleviin johtoihin. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee myös työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. f) Halkaisutyössä tulee aina käyttää halkaisuohjainta tai ohjauskiskoa. Se antaa tarkemman leikkauksen ja vähentää terän kiinnijuuttumisvaaraa. g) Käytä aina oikean kokoisia teriä, joissa on oikean muotoinen keskus (vinoneliö tai pyöreä). Jos terä ei vastaa sahan asennuskiinnikkeitä, terä pyörii epäkeskeisesti aiheuttaen hallinnan menetyksen. h) Älä koskaan käytät vahingoittunutta tai vääränlaista terän aluslevyä tai pulttia. Terän aluslevyt ja pultti on suunniteltu tälle sahalle parasta suorituskykyä ja turvallista käyttöä silmällä pitäen. Takaiskun syyt ja ehkäiseminen – Takaisku on äkkinäinen reaktio, kun sahanterä tarttuu kiinni tai on kohdistettu väärin, jolloin saha nousee hallitsemattomasti ylös työkappaleesta käyttäjää kohti; – Kun sahanterä juuttuu tiukasti kiinni uurrokseen, terä pysähtyy ja moottorin reaktio heittää sahan nopeasti takaisin käyttäjää kohti; – Jos terä vääntyy tai kohdistuu väärin, terän takaosan hampaat voivat kaivautua puun
Sivu: 4
SUOMI 122 yläpintaan ja aiheuttaa terän nousemisen ylös uurroksesta ja sahan hyppäämisen takaisin käyttäjää kohti. Takaisku aiheutuu työkalun vääränlaisesta käytöstä ja/tai vääristä työmenetelmistä tai työolosuhteista, jotka voidaan välttää seuraavilla varotoimenpiteillä: a) Pidä sahasta tiukasti kiinni molemmin käsin ja kohdista käsivarret vastustamaan takaiskuvoimia. Pidä vartalo jommallakummalla puolella terää, ei linjassa terän kanssa. Takaisku voi saada sahan hyppäämään takaisin, mutta käyttäjä voi hallita takaiskun voimaa ottamalla huomioon oikeat varotoimet. b) Kun terä on juuttunut kiinni tai leikkaaminen jostakin syystä keskeytyy, vapauta liipaisin ja pidä sahaa liikkumattomana työstettävässä materiaalissa, kunnes terä on täysin pysähtynyt. Älä koskaan yritä irrottaa sahaa työstettävästä materiaalista tai vetää sitä taaksepäin terän liikkuessa, koska tällöin voi syntyä takaisku. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. c) Kun käynnistät sahan uudelleen työkappaleessa, keskitä terä uurtoon ja varmista, etteivät hampaat ole kiinni materiaalissa. Jos terä on juuttunut kiinni, se saattaa lähteä nousemaan ylös tai iskeä taakse työkappaleesta, kun saha käynnistetään. d) Tue isot levyt terän juuttumisen ja takaiskun vaaran vähentämiseksi. Suuret paneelit pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Aseta tuki levyn alle molemmin puolin lähelle leikkauslinjaa ja lähelle levyn reunaa. e) Älä käytä tylsiä tai vaurioituneita teriä. Teroittamattomat tai väärin asetetut terät tekevät kapean uurron, mikä aiheuttaa liiallista kitkaa, terän takertumista ja takaiskuja. f) Teräsyvyyden ja -viistouden säätö- ja lukitusvipujen tulee olla tiukasti kiinni ennen leikkaamiseen ryhtymistä. Jos terän säätö siirtyy leikkauksen aikana, se voi aiheuttaa kiinnijuuttumisen ja takaiskun. g) Ole erityisen varovainen sahatessa olemassa oleviin seiniin tai muihin umpinaisiin alueisiin. Esiin tunkeutuva terä voi kohdata vastuksen, joka aiheuttaa takaiskun. Turvallisuusohjeet sahoille, joissa on kääntyvä teränsuojus a) Tarkista ennen jokaista käyttöä, että alempi suojus sulkeutuu moitteettomasti. Älä käytä sahaa, jos alempi suojus ei liiku vapaasti ja sulkeudu välittömästi. Älä koskaan purista tai sido alempaa suojusta auki-asentoon. Jos saha tahattomasti putoaa lattiaan, saattaa alempi suojus taipua. Nosta suojusta nostovivulla ja varmista, että suojus liikkuu vapaasti, eikä kosketa sahanterää tai muita osia missään sahauskulmassa. b) Tarkista alemman suojuksen jousen toiminta. Anna huoltaa saha, jos alempi suojus tai jousi ei toimi moitteettomasti. Alempi suojus saattaa toimia jäykkäliikkeisesti johtuen vioittuneista osista, tahmeista kerrostumista tai lastukasaantumista. c) Avaa alempi suojus käsin vain erikoisissa sahauksissa, kuten “uppo- ja kulmasahauksissa”. Avaa alempi suojus nostovivulla, ja päästä se vapaaksi heti, kun sahanterä on uponnut työkappaleeseen. Kaikissa muissa sahaustöissä alemman suojuksen tulee toimia automaattisesti. d) Älä aseta sahaa työpenkille tai lattialle, ellei alempi suojus peitä sahanterää. Suojaamaton jälkikäyvä sahanterä kuljettaa sahaa taaksepäin ja sahaa kaiken, mikä osuu sen tielle. Ota huomioon, että kestää vähän aikaa ennen kuin sahanterä pysähtyy, virran katkaisun jälkeen. Pyörösahan käyttöä koskevia lisäturvallisuusohjeita • Käytä kuulosuojia. Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen. • Käytä pölysuojainta. Pölyhiukkasille altistuminen voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja mahdollisen vamman. • Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi. Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä ainoastaan tässä oppaassa määritettyjä teriä, jotka noudattavat standardia EN 847-1. • Älä käytä leikkauslaikkoja. • Älä käytä vettä syöttäviä liitososia. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen. Vaarat Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä pyörösahoja: – pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
Sivu: 5
SUOMI 123 Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen – sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa. – pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä betonia ja/tai tiiltä Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (z) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 165 mm (6-1/2") pyörösaha (DWE550) tai 1 184 mm (7-1/4") pyörösaha (DWE560) 1 Pyörösahan terä 1 Terän avain 1 Ohjausviivain 1 Pölynpoistokouru 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Liipaisukytkin b. Pääkahva c. Terän lukitus d. Päätykansi e. Lisäkahva f. Viisteensäätönuppi g. Viistokulman säätömekanismi h. Pohjalevy i. Alempi teräsuojus j. Terän kiristysruuvi k. Alasuojuksen vipu l. Yläteräsuojus m. Lukituspainike KÄYTTÖTARKOITUS Nämä tehokkaat pyörösahat on tarkoitettu ammattimaiseen puun leikkaukseen. ÄLÄ käytä vettä syöttäviä lisävarusteita tämän sahan kanssa. ÄLÄ käytä hiomapyöriä tai -teriä. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä tehokkaat sahat ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
Sivu: 6
SUOMI 124 KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Terien vaihtaminen TERÄN ASENTAMINEN (KUVA 1–4) HUOMIO (VAIN DWE550): Sisälaipan halkaisija on 20 mm yhdellä puolella ja 19 mm toisella puolella. Halkaisijaltaan 19 mm:n puoli on merkitty tunnuksella 19, ja halkaisijaltaan 20 mm:n puoli tunnuksella 20. Käytä oikeaa puolta käytössä olevan terän reiän mukaan. Terän asentaminen väärälle puolelle voi johtaa vaaralliseen tärinään. 1. Siirrä alasuojuksen vivun (k) avulla alempi teräsuojus (i) taaksepäin ja aseta terä sahan karaan sisäkiristimen aluslaattaa (o) vasten varmistaen, että terä kiertää oikeaan suuntaan (sahanterässä oleva kiertosuunnan nuoli ja hampaiden on osoitettava samaan suuntaan kuin sahan kiertosuunta). Älä oleta, että terän painettu teksti osoittaa aina sinuun päin, kun se on oikein asennettu. Kun terän alasuoja siirretään taakse terän asentamiseksi, tarkista terän alasuojan kunto ja toiminta sen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Varmista, että suojus liikkuu vapaasti koskettamatta terää tai mitään muuta osaa missään kulmassa tai leikkaussyvyydessä. 2. Aseta ulkoinen kiristimen aluslaatta (n) sahan karaan suuri tasainenpinta terää vasten ja ulkoisen kiristimen aluslaatan sanat itseesi päin. 3. Kierrä terän kiristysruuvi (j) sahan karaan käsin (ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee kiristää myötäpäivään kiertämällä). 4. Paina terän lukitsinta (c) kääntämällä samalla sahan karaa terän avaimella, kunnes terän lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu. 5. Kiristä terän kiristysruuvi tiukkaan terän avaimella. HUOMAA: Älä koskaan kytke terän lukitusta päälle sahan ollessa käydessä, tai yrittäessä pysäyttää työkalua. Älä koskaan käännä sahaa, kun terän lukitus on päällä. Saha voi vaurioitua vakavasti. TERÄN VAIHTAMINEN (KUVA 2–4) 1. Löysää terän kiristysruuvi (j) painamalla terän lukitsinta (c) ja kääntämällä samalla sahan karaa terän avaimella (s), kunnes terän lukitus lukittuu ja terän kierto loppuu. Kun terän lukitus on päällä, käännä terän kiristysruuvia vastapäivään terän avaimella (ruuvissa on oikeanpuoleiset kierteet ja se tulee löysätä vastapäivään kiertämällä). 2. Poista terän kiristysruuvi (j) ja ulkoisen kiristimen aluslaatta (n). Poista vanha terä. 3. Puhdista mahdollinen sahapöly, joka on voinut kertyä suojaan tai kiristimen aluslaatan alueelle ja tarkista alasuojan kunti ja toiminta edellä mainittujen ohjeiden mukaan. Älä voitele tätä aluetta. 4. Käytä aina oikean kokoisia teriä (halkaisijaltaan), joissa on oikean kokoinen ja muotoinen keskusreikä sahan karan asentamiseen. Varmista aina, että sahanterän suositeltu maksiminopeus (kierr./min) on sahan nopeuden (kierr./min) mukainen tai sitä suurempi. 5. Noudata kohtien 1–5 ohjeita osiossa Terän asentaminen ja varmista, että terä kiertää oikeaan suuntaan. ALEMPI TERÄSUOJUS VAROITUS: Terän alasuojus on turvalaite, joka vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa. Älä koskaan käytä sahaa, jos alasuojus puuttuu, on vaurioitunut, asennettu virheellisesti tai ei toimi oikein. Älä luota terän alasuojuksen suojaan kaikissa tilanteissa. Turvallisuutesi riippuu seuraavien varoituksien ja varotoimenpiteiden noudattamisesta sekä sahan oikeaoppisesta käytöstä. Tarkista alempi teräsuojus oikeaoppisen sulkeutumisen varmistamiseksi ennen jokaista käyttökertaa. Jos terän alasuojus puuttuu tai toimii virheellisesti, saha tulee huoltaa ennen sen käyttöä. Tuotteen turvallisuuden ja luotettavuuden takaamiseksi tuotteen korjaamisen, huollon ja säädön saa suorittaa valtuutettu huoltopalvelu tai muu pätevä huolto-organisaatio samanlaisia varaosia käyttäen. ALASUOJUKSEN TARKISTAMINEN (KUVA 1) 1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä. 2. Kierrä alasuojuksen vipua (kuva 1, k) täysin suljetusta asennosta täysin auki.
Sivu: 7
SUOMI 125 3. Vapauta vipu (k) ja varmista, että suojus (i) palaa kokonaan suljettuun asentoon. Työkalu tulee viedä valtuutettuun huoltopalveluun, jos se: • ei palaa täysin suljettuun asentoon, • siirtyy jaksottaisesti tai hitaasti, tai • osuu terään tai johonkin muuhun työkalun osaan kaikissa kulmissa ja leikkaussyvyyksissä. Leikkaussyvyyden säätäminen (kuva 5–7) 1. Nosta syvyyden säätövipua (p) sen löysäämiseksi. 2. Voit saavuttaa oikean leikkaussyvyyden kohdistamalla syvyyden säätöhihnan uran (q) yläteräsuojuksen (l) vastaavaan merkkiin. 3. Kiristä syvyyden säätövipu. 4. Tehokkaimman leikkauksen saavuttamiseksi karbidipäistä sahanterää käyttäessä syvyys tulee säätää niin, että noin puolet hampaasta tulee ulos leikattavan puukappaleen alapuolelta. 5. Oikean leikkaussyvyyden tarkistustapa on esitetty kuvassa 7. Aseta leikattava materiaali terän sivua pitkin kuvan mukaisesti ja tarkista, kuinka paljon hampaasta näkyy materiaalin yli. Viistokulman säätö (kuva 8) Viistokulman säätömekanismi (g) voidaan säätää välille 0° - 48°. 1. Käännä viistokulman säätönuppia (f) sen löysäämiseksi. 2. Kallista alalevy haluamaasi kulmamerkkiin ohjauskannattimessa (u). 3. Käännä viistokulman säätövipua sen kiristämiseksi uudelleen. Uurroksen osoitin (kuva 9) Sahakengän etuosassa on uurroksen osoitin (t) pystysuuntaiseen ja viistoleikkaukseen. Tämän osoittimen avulla voit ohjata sahaa merkittyjä leikkauslinjoja pitkin leikattavassa materialissa. Osoitin kohdistuu sahanterän vasemmalle (sisä) puolelle, jolloin liikkuvan terän leikkaama ura tai ”uurros” menee osoittimen oikealle puolelle. Pohjalevyn urat osoittavat 0˚ ja 45˚. Säädettävä johdon suoja (kuva 10) Säädettävä johdon suoja (v) mahdollistaa johdon asettamisen pystysuoraan tai samansuuntaisesti terään nähden. Se toimitetaan pystyasennossa. SAMANSUUNTAISEEN ASENTOON SIIRTYMINEN (KUVA 10A) 1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen osoittamalla tavalla. 2. Kierrä johdon suojaa myötäpäivään samansuuntaiseen asentoon. PYSTYASENTOON SIIRTYMINEN (KUVA 10B) 1. Paina johdon suoja (v) sisään nuolen osoittamalla tavalla. 2. Kierrä johdon suojaa vastapäivään pystyasentoon. Ohjausviivaimen asentaminen ja säätö (kuva 11) Ohjausviivainta (w) käytetään leikkaamaan yhdensuuntaisesti työkappaleen reunan mukaisesti. ASENNUS 1. Aseta ohjausviivaimen säätönuppi (x) aukkoon (aa) kuten kuvassa 11, pidä nuppia löysällä ohjausviivaimen läpi viemiseksi. 2. Aseta ohjausviivain (w) pohjalevyyn (h) kuten kuvassa 11. 3. Kiristä ohjausviivaimen säätönuppi (x). SÄÄTÖ 1. Löysää ohjausviivaimen säätönuppia (x) ja aseta ohjausviivain (w) halutulle leveydelle. Säätö voidaan lukea ohjausviivaimen asteikolta. 2. Kiristä viivaimen säätönuppi (x). Polynpoistokourun asentaminen (kuva 1, 5, 12) DWE550/DWE560-pyörösahan mukana toimitetaan pölynpoistokouru. PÖLYNPOISTOKOURUN ASENTAMINEN 1. Löysää kokonaan syvyyden säätövipu (kuva 5, p). 2. Aseta pohjalevy (kuva 1, h) ala-asentoon. 3. Kohdista pölynpoistokourun (y) puoliskot yläteräsuojuksen (l) päälle kuvan mukaisesti. 4. Aseta ruuvit paikoilleen ja kiristä ne. Ennen käyttämistä • Varmista että suojukset ovat asianmukaisesti paikoillaan. Sahanteränsuojuksen on oltava suljettuasennossa. • Varmista että sahanterä pyörii terässä olevan nuolen suuntaisesti. • Älä käytä tylsyneitä sahanteriä.
Sivu: 8
SUOMI 126 TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Käsien oikea asento (kuva 13) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä pääkahvassa (b) ja toisen käden pitämistä lisäkahvalla (e). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Turvasyistä työkalun liipaisukytkin (a) on varustettu vapautuspainikkeella (m). Paina lukituksen vapautuspainiketta vapauttaaksesi työkalu. Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä (a). Kun liipaisukytkin vapautetaan, lukituksen vapautuspainike kytkeytyy päälle ja estää koneen tahattoman käynnistymisen. HUOMAUTUS: Älä KÄYNNISTÄ tai SAMMUTA työkalua, kun sahanterä koskettaa työkappaletta tai muita materiaaleja. Työkappaletuki (kuva 14–17) VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi työkappaletta on tuettava oikeaoppisesti ja sahaa on pidettävä tiukasti hallinnan menetyksenestämiseksi. Kuvat 14 ja 16 osoittavat oikean sahan asennon. Kuvat 15 ja 17 osoittavat vaarallisen asennon. Kädet tulee pitää pois leikkausalueelta ja virtajohdon on oltava pois leikkausalueelta, jotta se ei jää kiinni tai roiku työkappaleen päällä. Takaisiniskun välttämiseksi levyä tai paneelia on AINA tuettava leikkauskohdan LÄHELTÄ (kuva 14 ja 16). ÄLÄ tue levyä tai paneelia kaukana leikkauskohdasta (kuva 15 ja 17). Sahaa käyttäessä virtajohto tulee pitää pois leikkausalueelta ja sen ei saa antaa roikkua työkappaleessa. KYTKE SAHA AINA POIS ENNEN SÄÄTÖJEN TEKEMISTÄ Aseta työkappale sen “hyvä” puoli— puoli, jonka ulkomuoto on tärkeämpi—alaspäin. Saha leikkaa ylöspäin, joten mahdollinen sälö muodostuu ylhäälle osoittavaan työkappaleen puoleen sahaamisen aikana. Leikkaaminen VAROITUS: Älä koskaan yritä käyttää tätä työkalua asettamalla sen ylösalaisin työpinnalle ja viemällä materiaalin työkaluun. Kiinnitä työkappale aina hyvin ja vie työkalu työkappaleeseen pitäen tiukasti kiinni työkalusta molemmilla käsillä kuten kuvassa 16. Aseta sahan pohjalevyn levyempi kohta hyvin tuettuun työkappaleen osaan. Älä aseta sitä osaan, joka putoaa leikkauksen jälkeen. Kuvan 16 esimerkki osoittaa OIKEAN levyn pään leikkaamistavan. Kiinnitä työkappale aina. Älä yritä pitää lyhyistä työkappaleista käsillä kiinni! Tue aina itsekantavaa ja riippuvaa materiaalia. Ole varovainen, kun sahaat materiaalia alapuolelta. Varmista, että täysi nopeus on saavutettu ennen kuin terä koskettaa leikattavaa materiaalia. Jos saha käynnistetään sen ollessa kiinni materiaalissa tai jos sitä painetaan eteenpäin uraan, se voi iskeytyä takaisin. Paina sahaa eteenpäin nopeudella, jolloin terä leikkaa vaivatta. Kovuus ja sitkeys voivat vaihdella jopa samassa materiaalikappaleessa, oksaiset ja kosteat osiot voivat lisäksi kuormittaa sahaa huomattavasti. Kun näin tapahtuu, paina sahaa hitaammin mutta riittävän voimakkaasti, jotta leikkaaminen tapahtuisi suurin piirtein samalla nopeudella. Jos sahaa käytetään voimalla, leikkauksista voi tulla karkeita ja epätarkkoja, saha voi iskeytyä takaisin ja sen moottori voi ylikuumentua. Jos leikkaus poistuu leikkauslinjasta, älä yritä siirtää sitä takaisin voimalla. Vapauta kytkin ja anna terän pysähtyä kokonaan. Voit sitten vetää sahan takaisin, tähdätä sen uudelleen ja aloittaa uuden leikkauksen hiukan väärän leikkauksen sisältä. Vedä saha joka tapauksessa takaisin, jos leikkausta on siirrettävä. Voimalla suoritettu korjaus leikkauksen sisälä voi pysäyttää sahan ja aiheuttaa takaisiniskun. JOS SAHAAMINEN PYSÄHTYY, VAPAUTA LIIPAISIN JA SIIRRÄ SAHAA TAAKSEPÄIN, KUNNES SE IRTOAA. VARMISTA, ETTÄ TERÄ
Sivu: 9
SUOMI 127 ON SUORAAN LEIKKAUSKOHDASSA JA IRTI LEIKKAUSREUNASTA ENNEN UUDELLEEN KÄYNNISTÄMISTÄ. Kun lopetat leikkauksen, vapauta liipaisukytkin ja anna terän pysähtyä ennen sahan nostamista työkappaleesta. Kun nostat sahan, jousijännitteinen teleskooppisuojus sulkeutuu automaattisesti terän alapuolelle. Huomaa, että terä on siihen saakka suojaamaton. Älä koskaan kurottele työkappaleen alle mistään syystä. Kun teleskooppisuojuksen taakse vetäminen käsin (taskuleikkauksien aloittamiseksi) on tarpeen, käytä aina palautusvipua. HUOMAA: Kun sahaat ohuita kappaleita, varmista, etteivät pienet pois leikatut osat riipu alasuojuksen sisällä. HALKAISU Halkaisussa leikataan leveämmät reunat kapeampiin liuskoihin – pituussuunnassa leikkaaminen. Käsin hiominen on vaikeampaa tämän tyyppisessä sahauksessa ja DEWALT-ohjausviivaimen (kuva 11, w) käyttö on suositeltavaa. TASKULEIKKAUS (KUVA 18) VAROITUS Älä koskaan sido teräsuojusta yläasentoon. Älä koskaan siirrä sahaa taaksepäin taskuleikkauksen aikana. Muutoin laite voi nousta pois työkappaleesta, jolloin on olemassa henkilövahinkovaara. Taskuleikkaus suoritetaan lattiaan, seinään tai muuhun tasaiseen pintaan. 1. Säädä sahan pohjalevyä niin, että terä leikkaa haluamaltasi syvyydeltä. 2. Kallista sahaa eteenpäin ja ole leikattavan materiaalin pohjalevyn edessä. 3. Vedä alateräsuojus yläasentoon alasuojuksen vipua käyttäen. Laske pohjalevyn takaosaa, kunnes terän hampaat lähes koskettavat leikkauslinjaa. 4. Vapauta terän suojus (se koskettaa työkappaleeseen ja pysyy täten paikoillaan sen vapaata avaamista varten leikkauksen aloittamiseksi). Poista käsi suojuksen vivusta ja tartu tiukasti lisäkahvaan (e) kuten kuvassa 18. Aseta keho ja käsivarsi niin, että ne vastaavat mahdolliseen takaisiniskuun. 5. Varmista, että terä ei kosketa leikkauspintaan ennen sahaamisen aloittamista. 6. Käynnistä moottori ja laske sahaa asteittain, kunnes sen pohjalevy on tasaisesti leikattavassa materiaalissa. Vie sahaa leikkauslinjaa pitkin, kunnes leikkaus on suoritettu. 7. Vapauta liipaisin ja anna terän pysähtyä kokonaan ennen kuin poistat terän materiaalista. 8. Toista yllä mainitut toimenpiteet jokaisen uuden leikkauksen kohdalla. Pölyn poisto (kuva 19) VAROITUS: Pölyjen sisäänhengitysvaara. Henkilövahinkojen välttämiseksi tulee AINA käyttää hyväksyttyä hengityssuojaa. Työkalun mukana toimitetaan pölynpoistokouru (y). Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan pölynpoistokouruun. VAROITUS: KÄYTÄ AINA puuta sahatessasi pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien mukaan. Tavallisimpien pölynimureiden letkut sopivat suoraan pölynpoistoaukkoon. AIRLOCK-LIITÄNTÄJÄRJESTELMÄ - DWV9000 (SAATAVILLA ERIKSEEN) (KUVA 19) AirLock mahdollistaa työkalun pölynpoistokourun (y) ja pölynpoistolaitteen nopean ja varman liitännän. 1. Varmista, että holkki AirLock-liittimessä on lukittu. Kohdista holkin urat ja AirLock-liitin kuvan mukaisesti sen vapauttamiseksi ja lukitsemiseksi. 2. Paina AirLock-liitin pölynpoistokouruun (y). 3. Kierrä holkki lukittuun asentoon. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Jotta vähennät loukkaantumisen riskiä, ota yksikkö pois päältä ja irrota kone virtalähteestä ennen varusteiden asennusta ja poistamista, ennen asetusten säätöjä tai muuttamista tai korjausten tekoa. Tahaton käynnistyminen aiheuttaa vahingon. Voiteleminen Laitteessa on itsestään voideltuva palloa ja pallolaakerit, joten sitä ei tarvitse enää voidella. Suosittelemme kuitenkin, että viet tai lähetät
Sivu: 10
SUOMI 128 työkalun huoltoon vaihdekotelon perusteellista puhdistusta, tarkistusta ja voitelua varten. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta ja suojan alueelta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. ALASUOJUS Alasuojuksen on aina pyörittävä ja sulkeuduttava vapaasti täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon. Tarkista aina virheetön toiminta ennen leikkaamista avaamalla ja sulkemalla suojuksen kokonaan. Jos suojus sulkeutuu hitaasti tai vajavaisesti, se on puhdistettava tai huollettava. Älä käytä sahaa, ennen kuin se toimii virheettömästi. Puhdista suojus kuivalla ilmalla tai pehmeällä harjalla kaiken sahanpölyn tai jäämien poistamiseksi suojuksen reitiltä sekä suojuksen jousen ympäriltä. Jos ongelma toistuu tästä huolimatta, se tulee toimittaa valtuutettuun huoltopalveluun. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Terät Tylsä terä aiheuttaa tehottoman leikkauksen, ylikuormittaa sahan moottorin, liiallisesti siruja, ja lisää takaiskun mahdollisuutta. Vaihda terät, kun sahan painaminen leikkauksen läpi on vaikeampaa, kun moottori kuormittuu tai kun terään muodostuu liikaa lämpöä. Pidä varateriä aina saatavilla, jotta terävät terät ovat välittömästi käytettävissä. Tylsät terät voidaan teroittaa useimmilla alueilla. Kovettunut pihka voidaan poistaa terästä kerosiinilla, tärpätillä tai uunin puhdistusaineella. Tarttumattomalla pinnalla päällystettyjä teriä voidaan käyttää, kun liiallista kertymistä esiintyy, esimerkiksi painekäsiteltyä ja vihreää puutavaraa leikatessa. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. ÄLÄ KÄYTÄ VETTÄ SYÖTTÄVIÄ LISÄVARUSTEITA TÄMÄN SAHAN KANSSA. TARKISTA KARBIDITERÄT SILMÄMÄÄRÄISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ. JOS TERÄT OVAT VAURIOITUNEET, VAIHDA NE. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT- toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT- huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Sivu: 11
SUOMI 129 TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE560, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE560 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE560 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE560

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE560 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWE560
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka