DeWalt DWE493 käyttöohjeet

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE493 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 188 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
Sivu: 1
132 Suomi Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWE490 DWE492 DWE492S DWE493 DWE494 Jännite VAC 230 230 230 230 230 Tyyppi 1 1 1 1 1 Ottoteho W 2000 2200 2200 2200 2200 Tyhjäkäynti-/nimellisnopeus min-1 6600 6600 6600 8500 6600 Leikkauslaikan halkaisija mm 230 230 230 180 230 Karan halkaisija M14 M14 M14 M14 M14 Karan pituus mm 19 19 19 19 19 Paino kg 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-3 mukaisesti: LPA (päästöäänenpainetaso) dB(A) 94 94 94 94 94 LWA (äänitehotaso) dB(A) 104 104 104 104 104 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3 3 3 3 3 Tasohionta Tärinäpäästöarvo ah,SG = 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 Epävarmuus K = 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kiekkohionta Tärinäpäästöarvo ah,DS = m/s² 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Epävarmuus K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 SUURI KULMAHIOMAKONE DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinälle altistumisen tason arvioinnissa tulee myös ottaa huomioon ne ajat, jolloin työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää merkittävästi altistumistasoa työkalua käytettäessä. Tärinäarvot voivat poiketa eri käyttötarkoituksissa, kuten leikkauksessa tai teräsharjauksessa. Määritä tarvittavat lisäturvatoimet, jotta käyttäjää suojataan tärinän vaikutuksilta, kuten: moottorityökalujen ja lisävarusteiden ylläpitohuolto, käsien pitäminen lämpiminä ja työprosessien järjestely. Varokkeet: Eurooppa 230V:n työkalut 10 ampeeria, virtalähde Selitykset: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Osoittaa välitöntä vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, on olemassa hengenvaara tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus.
Sivu: 2
133 Suomi HUOMIO: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskitasoinen henkilövahinko. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa, mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara. Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI SUURI KULMAHIOMAKONE DWE490, DWE492, DWE492S, DWE493, DWE494 DeWALT vakuuttaa, että osiossa Tekniset tiedot kuvatut tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EY, EN60745-1:2009 + A11:2010, EN60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014 +A12:2014. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivit 2004/108/ EY (19.04.2016 saakka), 2014/30/EU (alkaen 20.04.2016) ja 2011/65/EU. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta. Markus Rompel Johtaja, konetekniikka DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Saksa 01.05.2015 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN Näissä varoituksissa ilmauksella "sähkötyökalu" viitataan verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluusi. 1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoitettuja pintoja, kuten putkia, lämpöpattereita ja jäähdytyslaitteita. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Sivu: 3
134 Suomi havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Näin taataan moottorityökalun turvallisuus. LISÄTURVASÄÄNTÖJÄ SUURILLE KULMAHIOMAKONEILLE Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi hioma-, teräsharjaus- tai leikkauskoneena. Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. b) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä sähkötyökalua esimerkiksi kiillottamiseen. Jos sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko. c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun. d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää kappaleita. e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita riittävän tehokkaasti. b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina silmäsuojaimia. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistyminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn talteen ottamiseksi, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUSTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota sen akku ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
Sivu: 4
135 Suomi l) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan. m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua kehoosi. n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne. p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä lisävarusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun. LISÄTURVALLISUUSOHJEET KAIKILLE TOIMINNOILLE Takaiskun syyt ja ehkäiseminen Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan. Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kiinni. Tällöin hiomalaikka voi myös rikkoutua. Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä ja/tai virheellisistä käyttömenetelmistä tai -olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla. a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään. b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun. c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni. d) Noudata erityistä varovaisuutta, kun työstät nurkkia, teräviä kulmia jne. Vältä työkalun kimpoamista tai kiinni jäämistä. f) Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi. g) Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa. h) Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta, joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja. Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkaluun ainoastaan sen eristetyistä tarttumapinnoista. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee työkalun paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. k) Pidä sähköjohto kaukana pyörivästä terästä. Jos menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi.
Sivu: 5
136 Suomi b) Älä aseta vartaloasi pyörivän laikan tielle tai sen taakse. Kun laikka siirtyy käytön aikana vartalostasi poispäin, mahdollinen takaisinisku voi aiheuttaa laikan ja sähkötyökalun siirtymisen voimalla suoraan sinua kohti. c) Jos laikka juuttuu kiinni tai jos keskeytät leikkaamisen mistä tahansa syystä, kytke sähkötyökalun virta pois ja pidä työkalua paikoillaan, kunnes laikka pysähtyy kokonaan. Älä koskaan yritä irrottaa katkaisulaikkaa leikkauskohdasta, kun laikka pyörii. Tämä voi aiheuttaa takapotkun. Tutki terän juuttumisen syy ja suorita korjaustoimenpiteet. d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen työkappaleessa. e) Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan lähelle laikan molemmalla puolella. f) Noudata erityistä varovaisuutta tehdessäsi taskuleikkausta seiniin tai muihin katvekohteisiin. Ulostyöntyvä terä voi leikata kaasu- tai vesiputkia, sähköjohtoja tai esineitä, jotka aiheuttavat takapotkun. Erityiset varoitukset hiottaessa hiomapaperilla a) Älä käytä liian suuria hiomapapereita. Noudata valmistajan suosituksia valitessasi hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, laikan kulumisen tai takapotkun vaara. Erityiset varoitukset käytettäessä teräsharjaa a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia myös normaalissa käytössä. Älä rasita kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa. Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/ tai ihon helposti. b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua käyttää suojusta, älä anna teräsharjan osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta käyttämisen aikana kuormituksen ja keskipakoisvoiman vuoksi. Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi aiheutua takapotku. e) Älä kiinnitä työkaluun teräketjulaikkaa tai hammastettua sahanterää. Muutoin aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan menetys. Hiomista ja katkaisua koskevat varoitukset a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran. b) Keskeltä painettujen laikkojen hiomapinta on asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti. c) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen, koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen kipinöiden vuoksi. d) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan. e) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia kuin hiomalaikat. f) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat särkyä. Katkaisuhiomakäyttöä koskevat lisävaroitukset a) Älä "jumita" katkaisulaikkaa tai käytä liiallista voimaa. Älä yritä leikata liian syvältä. Liiallinen voimankäyttö lisää kuormitusta ja altistaa laikan vääntymiselle tai leikkaukseen kiinni jäämiselle sekä kasvattaa takapotkun ja laikan rikkoontumisen mahdollisuutta.
Sivu: 6
137 Suomi • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1, 4) VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. A. Virtakytkin B. Lukituksen vapautuspainike C. Karan lukko D. Kara E. Suojus F. Suojuksen ruuvi G. Sivukahva H. Lukituspainike (vain DWE494-mallissa) I. Kaksinastainen kiintoavain J. Taustalaippa K. Kierteinen lukitusmutteri KÄYTTÖTARKOITUS Suurtehoinen kulmahiomakoneesi on suunniteltu ammattimaiseen hiontaan, teräsharjaukseen ja leikkaamiseen. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä kulmahiomakoneet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ anna lasten koskea laitteeseen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Pienet lapset ja huonokuntoiset henkilöt. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu pienten lasten tai liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttöön ilman valvontaa. • Tämän tuotteen käyttö ei sovellu henkilöille (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/ tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Jännitteen palautumiskytkin VAIN DWE494 Virtakytkimessä on jännitteenpalautumistoiminto. Jos työkalu irrotetaan jostakin syystä virtalähteestä, kytkin on aktivoitava uudelleen. Hiomakoneiden lisäturvasääntöjä • Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11 (käyristyvä kuppi) laikkoja. Sopimattoman lisävarusteen käyttö voi johtaa henkilövahinkoon. • Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin. Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen. Jäännösvaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN PAIKKA (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (X), joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu ulkokuoreen. Esimerkki: 2015 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Kulmahiomakone 1 Suojus 1 Sivukahva 1 Laippasarja 1 Kaksinastainen kiintoavain 1 laukku (vain K-mallit) 1 käyttöohje
Sivu: 7
138 Suomi VAROITUS: Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen. Ruuvaa sivukahva (G) johonkin aukkoon (M) vaihteiston jommallakummalla puolella. Suojuksen kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva 1, 3) VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. HUOMIO: Tässä hiomakoneessa on käytettävä suojia. Kun hiomakonetta käytetään metallin tai kivimateriaalin leikkaamisen, tyypin 1 suojan käyttö on PAKOLLISTA. Tyypin 1 suojia on saatavilla lisämaksusta DeWALT-jälleenmyyjiltä. HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä näissä hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja leikkausvarustekaaviossa tämän osion lopussa. 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle, kara (D) ylös. 2. Kohdista ulokkeet (N) koloihin (O). 3. Paina suojus (E) alas ja käännä se vaadittavaan asentoon. 4. Kiristä ruuvi (F) tiukasti. 5. Kun haluat irrottaa suojuksen, löysää ruuvia. HUOMIO: Jos suojaa ei voida kiristää säätöruuvilla, älä käytä työkalua. Henkilövahinkoriskin pienentämiseksi työkalu ja suoja on vietävä huoltopalveluun sen korjaamista tai suojan vaihtamista varten. Hioma- tai leikkauslaikan asettaminen ja irrottaminen (kuvat 1, 4, 5) VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta laikkaa. 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin. 2. Asenna taustalaippa (J) oikein karaan (D) (kuva 4). Pehmeä käynnistys DWE492S JA DWE494 Pehmeä käynnistys estää laitteen hallinnan menettämisen käynnistettäessä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä varsinkin ahtaissa paikoissa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos johto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa erityisvalmisteiseen johtoon, joka on saatavissa DeWALTin huoltopisteistä. HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu muodostamaan yhteys tehonsyöttöjärjestelmään suurimmalla sallitulla järjestelmän impedanssilla Zmax 0,28 Ω käyttäjän tehonsyötön liittymäkohdassa (sähkökaappi). Käyttäjän täytyy varmistaa, että laite on liitetty vain yllä olevat vaatimukset täyttävään järjestelmään. Käyttäjä voi tarvittaessa kysyä sähköyhtiöltä järjestelmän impedanssin liittymäkohdassa. Jatkojohdon käyttäminen Jatkojohtoa ei saa käyttää, ellei sen käyttö ole ehdottomasti tarpeen. Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa (lisätietoja on teknisissä tiedoissa). Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Sivukahvan kiinnittäminen (kuvat 2) VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kahva on kiristetty oikein.
Sivu: 8
139 Suomi • Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa. • Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa. • Älä työskentele hiomakupilla ilman asianmukaista suojaa. • Älä kuormita konetta niin paljon, että se pysähtyy. Kun sähkötyökalua on kuormitettu huomattavasti, jatka sen käyttöä ilman kuormaa useiden minuuttien ajan lisävarusteen jäähdyttämiseksi. Älä kosketa hioma- ja leikkuulaikkoihin ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat voivat kuumentua huomattavasti käytön aikana. • Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa. KÄYTTÄMINEN VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. VAROITUS: • Varmista, että hiottavat tai katkaistavat materiaalit ovat tiukasti kiinni. • Kiinnitä ja tue työkappaletta. Käytä puristimia tai ruuvipuristinta työkappaleen kiinnittämiseksi ja tukemiseksi tukevaan alustaan. Työkappale on tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin työkappaleen liikkumisen ja hallinnan menetyksen estämiseksi. Jos työkappale liikkuu tai hallinta menetetään, vaaratilanteita ja henkilövahinkoja voi aiheutua. 3. Aseta aluslevy (O) taustalaippaan (J) (kuva 5). Kun asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen, varmista, että kohotettu keskiosa (P) osoittaa taustalaippaan (J) päin. 4. Kierrä kierteinen lukitusmutteri (K) karaan (D) (kuva 4): a. Kierteisen lukitusmutterin (K) renkaan on osoitettava levyyn päin, kun hiomalaikka asennetaan (kuva 5a); b. Kierteisen lukitusmutterin (K) renkaan on osoitettava levystä pois päin, kun leikkauslaikka asennetaan (kuva 5b). 5. Paina karan lukituspainiketta (C) ja kierrä karaa (D), kunnes se lukittuu paikoilleen. 6. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (K) tuotteen mukana toimitetulla kaksipäisellä ruuviavaimella. 7. Vapauta karan lukitus. 8. Poista laikka löysäämällä kierteistä lukitusmutteria (K) kaksipäisellä ruuviavaimella. Alustan/hiomapaperin asentaminen ja poistaminen (kuvat 1, 4, 6) 1. Aseta laite työtasolle tai tasaiselle alustalle suoja ylöspäin. 2. Poista taustalaippa (J). 3. Aseta kumialusta oikein karaan (D) 4. Aseta hiomapaperi kumialustaan. 5. Ruuvaa alustan kanssa toimitettu kierteinen hiomapaperin lukitusmutteri (L) karaan. Kierteiden kiinnitysmutterin renkaan on oltava kumialustaan päin. 6. Paina karan lukituspainiketta (C) ja kierrä karaa (D), kunnes se lukittuu paikoilleen. 7. Kiristä kierteinen kiinnitysmutteri (L) kaksipäisellä ruuviavaimella. 8. Vapauta karan lukitus. 9. Poista kumialusta löysäämällä kierteistä kiinnitysmutteria (L) kaksipäisellä ruuviavaimella. Kuppiteräsharjan kiinnittäminen Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman välilevyä ja kierteistä laippaa. Ennen käyttämistä • Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita. • Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on kiinnitetty oikein. Noudata Hiomis- ja leikkausvarustetaulukon ohjeita. • Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun merkityn nuolen suuntaan.
Sivu: 9
140 Suomi Vapauta vapautuskytkin (B). Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin. Lukituspainike (kuva 1) VAIN DWE494 Paina lukituspainiketta (H) jatkuvaa toimintaa varten ja vapauta virtakytkin. Pysäytä työkalu painamalla virtakytkintä uudelleen. Lukituspainike voidaan poistaa pysyvästi ilman, että se vaikuttaisi työkalun arvokilvessä oleviin määräyksien mukaisiin tietoihin. Lukitustapin saa poistaa vain DeWALT-huoltopalvelu. Karan lukitsin (kuva 1) Karan lukko (B) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on irrotettu pistorasiasta. HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa vahingoittumisen. Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu. Metallin työstäminen Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa. Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun, vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DeWALT- huoltokorjaamoon. VAROITUS: Tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi, joten on olemassa sähköiskun vaara. Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Katso Huolto Metallin leikkaaminen Käytä aina suojustyyppiä 1 leikatessa hiomalaikoilla. Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin mukaan leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta konetta. Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella paineella. • Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan lähelle laikan molemmalla puolella. • Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua. • Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina laikkaa sivusuunnassa. • Vältä ylikuormittamista. Jos työkalu kuumenee, jäähdytä se antamalla sen olla toiminnassa muutama minuutti ilman kuormitusta. Älä kosketa lisävarusteisiin ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat kuumenevat huomattavasti käytön aikana. • Älä koskaan työskentele hiomakupilla ilman asianmukaista suojaa. • Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa. • Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa. • Huomaa, että terä jatkaa pyörimistä vielä työkalun sammuttamisen jälkeen. • Tätä työkalua ei ole tarkoitettu käytettäväksi hiomakupin kanssa. • Älä käytä erillisiä supistusholkkeja tai adaptereita käyttääksesi suurireikäisiä laikkoja. Käsien oikea asento (kuva 1, 7) VAROITUS: Vakavan henkilövahinkovaaran välttämiseksi on AINA käytettävä oikeaoppista käden asentoa kuvan mukaisesti. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan (G) yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa 7 näkyvällä tavalla. Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Virtakytkimessä on vapautuskytkin. Käynnistä työkalu painamalla vapautuskytkintä (B) ja yhtäaikaisesti virtakytkintä (A).
Sivu: 10
141 Suomi Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DeWALT- LISÄVARUSTEITA ei ole testattu tämän laitteen kanssa, joten niiden käyttäminen tässä työkalussa voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja sopivista lisävarusteista jälleenmyyjältäsi. LISÄVARUSTEKAAVIO Maks. [mm] [mm] Min. Kierros [min.-1 ] Kiertonopeus [m/s] Kierteisen reiän pituus [mm] D b d d D b 230 6 22,23 6 600 80 - D 180 - - 8 500 80 - D d b 75 30 M14 8 500 45 20,0 Konetta on aina käytettävä pystyasennossa. Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta. Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta. Karkea hiominen Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen. Käytä aina suojustyyppiä 27. Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella paineella. Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen muodostu uria. Kiven leikkaaminen Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen. Kiven leikkaamisessa on suositeltavaa käyttää timanttilaikkaa. Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä hengityssuojaa käyttäen. Työstöön liittyviä vinkkejä Ole varovainen aukkoja leikatessa rakenteellisiin seiniin. Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten seinien aukkoja. Näitä määräyksiä on noudatettava kaikissa olosuhteissa. Käänny vastaavan rakenneinsinöörin, arkkitehdin tai rakennustyömaan johtajan puoleen ennen työn aloittamista. Pehmeiden laikkojen käyttäminen VAROITUS: Metallipölyn kertyminen. Runsas metallin työstäminen pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden vähentämiseksi yhdistä laite vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla. Lisätietoja on jäljempänä. HUOLTO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu.
Sivu: 11
142 Suomi Maks. [mm] [mm] Min. Kierros [min.-1 ] Kiertonopeus [m/s] Kierteisen reiän pituus [mm] D b d D 180 12 M14 8 500 80 20,0 230 12 M14 8 500 80 20,0 Ympäristön suojeleminen Toimita laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DeWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DeWALT tarjoaa DeWALT-tuotteiden keräys- ja kierrätyspalvelut, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Saat lähimmän valtuutetun huoltokorjaamon ottamalla yhteyttä lähimpään DeWALT-palveluun, joka on annettu tässä ohjekirjassa. Luettelo valtuutetuista DeWALT -huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on verkko- osoitteessa: www.2helpU.com.
Sivu: 12
143 Suomi HIOMA- JA LEIKKAUSLISÄVARUSTEIDEN KAAVIO Suojustyyppi Lisävaruste Kuvaus Suojuksen asennus TYYPIN 27 SUOJUS Keskeltä painettu hiomalaikka Tyypin 27 suojus Taustalaippa Tyypin 27 keskeltä painettu laikka Kierteinen lukitusmutteri Pehmeä laikka Teräslankalaikat Teräslankalaikat kierteisellä mutterilla Tyypin 27 suojus Teräslankalaikka Teräslankakuppi kierteisellä mutterilla Tyypin 27 suojus Teräslankaharja Alusta/ hiomapaperi Tyypin 27 suojus Kumialusta Hiekkahiomalaikka Kierteinen lukitusmutteri
Sivu: 13
144 Suomi HIOMA- JA LEIKKAUSLISÄVARUSTEIDEN KAAVIO (jatkuu) Suojustyyppi Lisävaruste Kuvaus Suojuksen asennus TYYPIN 1 SUOJUS Puumateriaalin leikkuulaikka, sidottu Tyypin 1 suojus Taustalaippa Leikkauslaikka Kierteinen lukitusmutteri Metallin leikkuulaikka, sidottu TYYPIN 1 SUOJUS TAI TYYPIN 27 SUOJUS Timanttileikkauslaikat

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE493, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE493 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE493 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE493

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE493 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kulmahiomakoneet
 • Malli/nimi: DWE493
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka