DWE4057

DeWalt DWE4057 käyttöohjeet

DWE4057

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE4057 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 208 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151
 • 152
 • 153
 • 154
 • 155
 • 156
 • 157
 • 158
 • 159
 • 160
 • 161
 • 162
 • 163
 • 164
 • 165
 • 166
 • 167
 • 168
 • 169
 • 170
 • 171
 • 172
 • 173
 • 174
 • 175
 • 176
 • 177
 • 178
 • 179
 • 180
 • 181
 • 182
 • 183
 • 184
 • 185
 • 186
 • 187
 • 188
 • 189
 • 190
 • 191
 • 192
 • 193
 • 194
 • 195
 • 196
 • 197
 • 198
 • 199
 • 200
 • 201
 • 202
 • 203
 • 204
 • 205
 • 206
 • 207
 • 208
Sivu: 1
143 Suomi Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. KULMAHIOMAKONEET DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157 Onnittelut! Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWE4056 DWE4057 DWE4120 DWE4156 DWE4157 Jännite VAC 230 230 230 230 230 Tyyppi 1 1 1 1 1 Virransyöttö W 800 800 900 900 900 Kuormittamaton nimellisnopeus min-1 11800 11800 11800 11800 11800 Laikan halkaisija mm 115 125 115 115 125 Karan halkaisija M14 M14 M14 M14 M14 Karan pituus mm 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 Paino kg 1,8* 1,9* 2,05* 2,0* 2,05* *Paino sisältää sivukahvan ja suojuksen Ääni-jatärinäarvot(triaksiaalinenvektorisumma)standardinEN60745-2-3mukaisesti: LPA (äänenpainetaso) dB(A) 90,5 90,5 91,5 91,5 9,5 LWA (äänitehotaso) dB(A) 101,3 101,3 102,5 102,5 102,5 K (määritetyn äänitason epävarmuus) dB(A) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tasohionta Tärinäpäästöarvo ah,AG = m/s² 9,4 9,4 11,0 11,0 11,0 VaihteluK = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Kiekkohionta Tärinäpäästöarvo ah,DS = m/s² 7,5 7,5 6,8 6,8 6,8 VaihteluK = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Sivu: 2
146 Suomi nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa. h) Käytä suojavarusteita. Käytä kasvosuojusta tai turvalaseja tehtävän työn vaatimusten mukaisesti. Käytä tarvittaessa hengityssuojainta, kuulosuojaimia, käsineitä ja suojavaatetusta, joka estää lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. Turvalasien on pystyttävä estämään lentäviä kappaleita aiheuttamasta henkilövahinkoja. Hengityssuojaimen on pystyttävä estämään hiukkasia pääsemästä hengitysteihin. Pitkäaikainen altistuminen melulle voi heikentää kuuloa. i) Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä työskentelyalueesta. Työskentelyalueella on käytettävä henkilösuojavarusteita. Työstettävän kappaleen tai särkyneen varusteen singahtavat osat voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. j) Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. k) Pidä sähköjohto kaukana työkalusta. Jos menetät työkalun hallinnan, johto voi katketa tai vaurioitua tai työkalu voi osua käteesi. l) Laske työkalu alas vasta kun se on täysin pysähtynyt. Käynnissä oleva työkalu voi osua työtason pintaan, jolloin menetät sen hallinnan. m) Älä anna sähkötyökalun olla käynnissä kantaessasi sitä. Jos käynnissä oleva sähkötyökalu tarttuu vaatteisiisi, se voi osua kehoosi. n) Puhdista sähkötyökalun ilmanvaihtoaukot säännöllisesti. Moottorin puhallin vetää pölyä työkalun sisään. Metallipölyn kertyminen voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. o) Älä käytä sähkötyökalua helposti syttyvien aineiden läheisyydessä. Kipinät voivat sytyttää ne. p) Älä käytä nestejäähdytystä edellyttäviä varusteita. Veden tai muun jäähdytysaineen käyttäminen voi aiheuttaa sähköiskun. MUUT TURVAOHJEET Turvaohjeet kaikkia toimintoja käytettäessä HIOMISEN, TERÄSHARJAAMISEN TAI HANKAAVIEN LEIKKAUSTOIMINTOJEN YLEISET TURVALLISUUSVAROITUKSET. a) Tämä sähkötyökalu on tarkoitettu käytettäväksi hioma-, teräsharjaus-, kiillotus- tai katkaisutyökaluna. Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut varoitukset, käyttöohjeet ja tekniset tiedot. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. b) Ei ole suositeltavaa käyttää tätä sähkötyökalua esimerkiksi kiillottamiseen. Jos sähkötyökalua käytetään tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu, voi aiheutua vaaratilanne ja henkilövahinko. c) Älä käytä varaosia tai varusteita, joita valmistaja ei suosittele tai ole hyväksynyt. Varusteen käyttäminen ei ole turvallista vain siksi, että se voidaan yhdistää sähkötyökaluun. d) Varusteen nimellisnopeuden tulee olla vähintään sama kuin sähkötyökaluun merkityn enimmäisnopeuden. Jos varusteita käytetään niiden nimellisnopeutta suuremmalla nopeudella, ne voivat särkyä ja niistä voi lentää kappaleita. e) Varusteen ulkoläpimitan ja paksuuden on vastattava sähkötyökalun kapasiteettia. Väärän kokoista varustetta ei voida suojata tai hallita riittävän tehokkaasti. f) Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi. g) Älä käytä vaurioitunutta laitetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikassa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla
Sivu: 3
147 Suomi b) Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti. c) Suojus on kiinnitettävä sähkötyökaluun kunnolla ja asetettava turvalliseen asentoon, jotta mahdollisimman pieni osa laikasta jää näkyviin. Suoja estää rikkoutuneiden laikan sirujen sinkoamisen, koskettamisen vahingossa laikkaan ja vaatetuksen syttymisen kipinöiden vuoksi. d) Käytä laikkoja vain niille suositeltuihin käyttötarkoituksiin. Esimerkki: Älä käytä katkaisulaikkaa hiomiseen. Hiovat katkaisulaikat on tarkoitettu hiomiseen. Niiden aiheuttamat sivusuuntaiset voimat voivat saada laikan rikkoutumaan. e) Käytä aina oikean kokoisia ja muotoisia ehjiä hiomalaikkoja. Tällöin laikan rikkoutumisen vaara vähenee. Katkaisulaikat voivat olla erilaisia kuin hiomalaikat. f) Älä käytä suuremmissa sähkötyökaluissa käytettyjä kuluneita laikkoja. Suurempien sähkötyökalujen laikat eivät kestä pienemmän työkalun suurempaa nopeutta, joten ne voivat särkyä. Erityiset varoitukset katkaistaessa a) Älä jumiuta katkaisulaikkaa tai paina sitä liikaa. Älä yritä katkaista liian paksua kappaletta. Laikan ylirasittaminen lisää taipumisen, jumiutumisen, särkymisen tai takapotkun vaaraa. b) Älä mene pyörivän laikan etu- tai takapuolelle suorassa linjassa. Kun laikka liikkuu itsestäsi poispäin, mahdollinen takapotku voi sysätä pyörivän laikan ja sähkötyökalun päällesi. c) Jos laikka tarttuu kiinni tai joudut keskeyttämään katkaisemisen, katkaise sähkötyökalusta virta ja pidä sitä paikallaan, kunnes laikka on pysähtynyt kokonaan. Älä yritä irrottaa katkaisulaikkaa työstettävästä kappaleesta, kun terä liikkuu. Muutoin voi aiheutua takapotku. Tutki, miksi laikka tarttui kiinni ja korjaa siihen johtaneet syyt. d) Älä käynnistä leikkaustoimenpidettä uudelleen pitäen työkalua työkappaleessa. Anna laikan saavuttaa täysi nopeus ja aseta se varoen takaisin leikkauskohtaan. Laikka voi taittua, siirtyä ylös tai iskeytyä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään uudelleen työkappaleessa. TURVAOHJEET KAIKKIA TOIMINTOJA KÄYTETTÄESSÄ (JATKOA) Takapotkujen syyt ja niiden välttäminen Takapotku aiheutuu äkillisesti hiomalaikan, taustalevyn, harjan tai varusteen juuttuessa kiinni. Tällöin pyörä pysähtyy ja sähkötyökalu lähtee hallitsemattomasti vastakkaiseen suuntaan. Jos esimerkiksi hiomalaikka jää kiinni työstettävään kappaleeseen, laikan reuna voi kaivautua sen pintaan, jolloin hiomalaikka voi nousta pinnalle tai aiheuttaa potkun. Hiomalaikka voi singahtaa käyttäjää kohden tai hänestä poispäin sen mukaan mihin suuntaan laikka pyörii jäädessään kuunni. Tällöin hiomalaikka voi myös rikkoutua. Takapotku on seurausta työkalun väärinkäyttämisestä tai virheellisistä olosuhteista. Se voidaan välttää seuraavien varotoimien avulla. a) Pitele työkalua tiukasti. Pidä kehosi ja käsivartesi asennossa, jossa ne vastustavat takapotkun voimaa. Pidä aina kiinni lisäkahvasta, jotta takapotku ja käynnistymisen aikana esiintyvä vääntöreaktio pysyvät hallinnassa. Käyttäjä voi hallita vääntöreaktiota tai takapotkuvoimaa, jos tarvittaviin varotoimiin ryhdytään. b) Älä vie käsiä käynnissä olevan työkalun lähelle. Se voi aiheuttaa takapotkun. c) Pidä kehosi kaukana alueelta, johon sähkötyökalu singahtaa takapotkun vaikutuksesta. Takapotku saa työkalun singahtamaan vastakkaiseen suuntaan laikan liikkeeseen nähden, jos se tarttuu kiinni. d) Toimi erityisen varovaisesti työstäessäsi esimerkiksi nurkkia tai teräviä kulmia. Vältä työkalun kimpoamista ja tarttumista kiinni. Nurkat, terävät kulmat tai kimpoaminen voivat aiheuttaa toiminnassa olevan työkalun jäämisen kiinni, jolloin sen hallinta menetetään tai voi aiheutua takapotku. e) Älä kiinnitä työkaluun sahanterää. Muutoin aiheutuu helposti takapotku tai hallinnan menetys. Erityiset varoitukset hiottaessa ja katkaistaessa a) Käytä vain sähkötyökalulle suositeltuja laikkoja ja niitä varten tarkoitettuja suojuksia. Jos sähkötyökalussa käytetään laikkoja, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi siinä, niitä ei voi suojata kunnolla, joten ne aiheuttavat vaaran.
Sivu: 4
148 Suomi VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – kuulon heikkeneminen. – lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. – vaarallisia aineita sisältävä pöly. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (P), joka sisältää myös valmistusvuoden, on painettu vaihteiston etuosaan. Esimerkki: 2018 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Kulmahiomakone 1 Suojus 1 Sivukahva 1 Laippasarja 1 Kuusiokoloavain 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. e) Tue suuret työstettävät kappaleet terän kiinni tarttumisen ja takapotkun vaaran vähentämiseksi. Suurilla kappaleilla on taipumus taipua niiden oman painon vuoksi. Aseta tuet työstettävän kappaleen alle lähelle katkaisuviivaa ja lähelle kappaleen reunoja laikan molemmille puolille. f) Toimi erittäin varovaisesti työntäessäsi laikan valmiiseen seinään tai muuhun kohteeseen, jonka sisälle ei näy. Laikka voi osua kaasu- tai vesiputkeen, sähköjohtoon tai johonkin, joka aiheuttaa takapotkun. Erityiset varoitukset hiottaessa hiomapaperilla a) Älä käytä erittäin kuluneita hiomapapereita. Noudata valmistajan suosituksia valitessasi hiomapaperia. Jos hiomapaperi ulottuu laikan ulkopuolelle, voi aiheutua haavan saamisen, laikan kulumisen tai takapotkun vaara. Erityiset varoitukset käytettäessä teräsharjaa a) Huomaa, että teräsharjasta irtoaa harjaksia myös normaalissa käytössä. Älä rasita kuituja kohdistamalla harjaan suurta voimaa. Harjakset lävistävät kevyet vaatteet ja/tai ihon helposti. b) Jos teräsharjaa käytettäessä on suositeltua käyttää suojusta, älä anna teräsharjan osua siihen. Teräsharjan läpimitta voi laajeta käyttämisen aikana keskipakoisvoiman vuoksi. Hiomakoneiden lisäturvasääntöjä • Lisävarusteiden kierteisen kiinnitysosan on sovittava hiomakoneen karan kierteisiin. Laippojen avulla asennettujen lisävarusteiden kohdalla lisävarusteen kiinnitysreiän on sovittava laipan sijoituskohdan halkaisijaan. Jos varustetta ei voi kiinnittää sähkötyökaluun kunnolla, voi aiheutua epätasapaino ja voit menettää työkalun hallinnan tärinän vuoksi. • Keskelle painettujen laikkojen hiomapinta on asennettava suojakaistaleen tason alapuolelle. Virheellisesti asennettua laikkaa, joka näkyy suojakaistaleen tason läpi, ei voida suojata oikeaoppisesti. • Älä käytä tässä työkalussa tyypin 11 (käyristyvä kuppi) laikkoja. Sopimattoman lisävarusteen käyttö voi johtaa henkilövahinkoon. • Käytä aina sivukahvaa. Kiristä kahva hyvin. Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen.
Sivu: 5
149 Suomi No-Volt-toiminto (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) No-volt-toiminto estää hiomakoneen uudelleen käynnistymisen ilman kytkintä, jos virransyötössä tapahtuu keskeytys. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DeWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Sivukahvan kiinnittäminen (kuva 1) VAROITUS: Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kahva on kiristetty oikein. Ruuvaa sivukahva (C) kireälle johonkin aukkoon vaihteiston jommallakummalla puolella. Sivukahvaa tulee aina käyttää työkalun hallinnan säilyttämiseen. Lisävarusteet ja liitososat Hiomakoneiden lisävarusteisiin on tärkeää valita oikeat suojat, tausta-alustat ja -laipat. Katso lisätietoa oikean lisävarusteen valinnasta tämän osion lopussa olevasta taulukosta. Kuvaus (kuva 1, 3) VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. A. Karan lukituspainike B. Kara C. Sivukahva D. Taustalaippa E. Kierteinen lukitusmutteri F. Suoja G. Liukukytkin H. Vipukytkin (vain DWE4120) I. Lukitusvipu (vain DWE4120) J. Suojan vapautusvipu KÄYTTÖTARKOITUS Tehokkaat DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156, DWE4157 -kulmahiomakoneet on tarkoitettu ammattimaiseen hiomiseen, teräsharjaamiseen ja leikkaamiseen. ÄLÄ KÄYTÄ muunlaisia kuin sellaisia hiomalaikkoja, joiden keskiosassa on painautuma. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä kulmahiomakoneet ovat raskaaseen ammattikäyttöön tarkoitettuja sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Pehmeä käynnistys (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) Pehmeä käynnistys estää laitteen hallinnan menettämisen käynnistettäessä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä varsinkin ahtaissa paikoissa.
Sivu: 6
150 Suomi 3. Pidä suojan vapautusvipua auki, paina suojaa alas, kunnes kiinnityskorvakkeet kiinnittyvät ja kierrä ne ketjukotelon navassa olevaan uraan. Vapauta suojan vapautusvipu. 4. Kun kara on käyttäjään päin, kierrä suojaa myötäpäivään haluttuun työstöasemaan. Suojan runko tulee asettaa karan ja käyttäjän väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden takaamiseksi. 5. Helppoa säätämistä varten suojaa voidaan kiertää myötäpäivään. HUOMAA: Suojan vapautusvivun on napsahdettava yhteen suojan varressa olevaan kohdistusaukkoon (N). Tämä varmistaa suojan hyvä kiinnittymisen. Suoja voidaan sijoittaa uudelleen vastakkaiseen suuntaan painamalla suojan vapautusvipua. 6. Poista suoja noudattamalla näiden ohjeiden kohtia 1–3 päinvastaisessa järjestyksessä. SUOJUS KIINNITYSRUUVILLA (KUVA 2B) 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle kara (B) ylöspäin. 2. Kohdista korvakkeet (K) uriin (L). 3. Paina suojusta (F) alaspäin ja käännä se haluamaasi asentoon. 4. Kiristä ruuvi (M). 5. Voit irrottaa suojuksen löysentämällä ruuvin. HUOMIO: Jos suojusta ei voi kiristää säätöruuvin avulla, älä käytä työkalua. Henkilövahingon vaaran vähentämiseksi vie työkalu ja suojus huoltokorjaamoon korjattavaksi tai suojuksen vaihtamista varten. SULJETUN (TYYPPI 1) SUOJAN ASENTAMINEN VAROITUS: Jos yhden kosketuksen suoja on olemassa, ruuvi, vipu ja jousi tulee poistaa ennen suljetun suojan (tyyppi 1) asentamista. Poistetut osat täytyy säilyttää ja asentaa uudelleen yhden kosketuksen suojan käyttämiseksi. Osien paikan huomioiminen ennen purkamista helpottaa uudelleen asennusta. 1. Avaa suojan lukitus. Kohdista kiinnityskorvakkeet (K) suojaan aukkojen (L) ollessa ketjukotelossa. 2. Paina suojaa alaspäin, kunnes suojan kiinnityskorvake kiinnittyy ja pyörii vapaasti ketjukotelon navassa olevassa urassa. 3. Kierrä suoja haluamaasi asentoon. Suojan runko tulee asettaa karan ja käyttäjän väliin maksimaalisen käyttöturvallisuuden takaamiseksi. HUOMAA: Reunan hionta voidaan suorittaa tyypin 27 laikoilla, jotka on tarkoitettu erityisesti tähän tarkoitukseen. VAROITUS: Lisävarusteiden täytyy olla sopivia vähintään työkalun varoitusmerkisttä suositellulle nopeudelle. Laikat ja muut lisävarusteet, jotka ylittävät lisävarusteen nimellisnopeuden, voivat rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Kierteisissä lisävarusteissa on oltava M14-napa. Kaikissa kierteettömissä lisävarusteissa on oltava 22 mm:n kiinnitysreikä. Jos näin ei ole, se voi olla tarkoitettu pyörösahaan eikä sitä saa käyttää. Käytä vain tämän osion lopussa olevassa taulukossa olevia lisävarusteita. Lisävarusteiden nimellisarvojen on oltava työkalun arvokilpeen merkittyä laikan vähimmäisnopeutta suurempia. Suojien asentaminen VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. HUOMIO: Tässä hiomakoneessa on käytettävä suojia. Kun DWE4056, DWE4057, DWE4120, DWE4156 tai DWE4157 -hiomakonetta käytetään metallin tai kivimateriaalin leikkaamisen, tyypin 1 suojan käyttö on PAKOLLISTA. Tyypin 1 suojia on saatavilla lisämaksusta DeWALT-jälleenmyyjiltä. HUOMAA: Muiden varusteiden käyttämisestä näissä hiomakoneissa on lisätietoja hioma- ja leikkausvarustekaaviossa tämän osion lopussa. (TYYPIN 27) YHDEN KOSKETUKSEN SUOJAN ASENTAMINEN JA POISTAMINEN (KUVA 2A) HUOMAA: Jos hiomakoneessa on avaimeton yhden kosketuksen suoja, varmista, että ruuvi, vipu ja jousi on asennettu oikein ennen suojan asentamista. 1. Paina suojan vapautusvipua (J). 2. Pidä suojan vapautusvipua auki, kohdista suojan kiinnityskorvakkeet (K) ketjukotelon (L) aukkoihin.
Sivu: 7
151 Suomi 8. Poista levy löysäämällä kierteistä lukitusmutteria (E) tuotteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä ruuviavaimella. HUOMAA: Reunan hiominen voidaan suorittaa tyypin 27 laikoilla, jotka on tarkoitettu ja määritetty tähän tarkoitukseen. 6 mm paksut laikat on tarkoitettu pinnan hiomiseen, kun taas 3 mm laikat on tarkoitettu reunan hiomiseen. Leikkaukset voidaan suorittaa leikkauslaikalla ja tyypin 1 suojalla. Teräsharjojen ja -laikkojen asentaminen Teräsharjat tai -laikat asennetaan suoraan hiomakoneen karaan ilman laippoja. Käytä vain teräsharjoja tai -laikkoja, jotka toimitetaan kierteisellä M14-navalla. Tyypin 27 suoja vaaditaan teräsharjoja ja -laikkoja käytettäessä. HUOMIO: Käytä suojakäsineitä teräsharjoja ja -laikkoja käsitellessä. Niistä voi tulla teräviä. HUOMIO: Laikka tai harja ei saa koskettaa suojaan asennuksen yhteydessä tai käytön aikana. Huomaamattomia vaurioitua voi tulla lisävarusteeseen, jolloin lisävarusteen laikasta tai kupista voi irrota teräspaloja. 1. Kierrä laikka karaan käsin. 2. Paina karan lukituspainiketta ja kiristä laikka säätämällä teräslaikan tai -harjan napaa avaimella. 3. Poista laikka toimimalla päinvastaisessa järjestyksessä. HUOMAUTUS: Jos laikan napaa asenneta oikein ennen työkalun käynnistämistä, työkalu tai laikka voi vaurioitua. Alustan/hiomapaperin asentaminen ja poistaminen (kuvat 1) 1. Aseta laite työtasolle tai tasaiselle alustalle suoja ylöspäin. 2. Poista taustalaippa (D). 3. Aseta kumialusta oikein karaan (B). 4. Aseta hiomapaperi kumialustaan. 5. Ruuvaa kierteinen kiinnitysmutteri (E) karaan. Kierteiden kiinnitysmutterin renkaan on oltava kumialustaan päin. 6. Paina karan lukituspainiketta (A) ja kierrä karaa (B), kunnes se lukittuu paikoilleen. 4. Sulje suojan salpa kiinnittääksesi suojan ketjukotelon kanteen. Suojaa ei voida kiertää käsin, kun salpa on suljetussa asennossa. Jos kierto on mahdollista, kiristä säätöruuvi kiristysvivun ollessa suljetussa asennossa. Älä käytä hiomakonetta, kun suoja on löysä tai lukitusvipu on auki. 5. Poista suoja avaamalla suojan salpa ja kiertämällä suojaa niin, että nuolet kohdistuvat toisiinsa ja vedä suoja ylös. HUOMAA: Jos jonkin ajan kuluttua suljettu (tyyppi 1) suoja löystyy, kiristä säätöruuvia lukitusvivun ollessa suljettuna. HUOMIO: Jos suojaa ei voida kiristää säätöruuvilla, älä käytä työkalua. Henkilövahinkoriskin pienentämiseksi työkalu ja suoja on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun suojan korjaamista tai vaihtamista varten. HUOMAUTUS: Älä kiristä säätöruuvia kiristimen vivun ollessa auki. Se voi johtaa suojan tai asennusosan huomaamattomaan vaurioitumiseen. Hioma- tai leikkauslaikan asettaminen ja irrottaminen (kuvat 1, 4, 5) VAROITUS: Älä käytä vaurioitunutta laikkaa. 1. Aseta kulmahiomakone pöydälle suojus ylöspäin. 2. Asenna taustalaippa (D) oikein karaan (B) (kuva 4). 3. Aseta aluslevy (P) taustalaippaan (D). Kun asetat keskeltä kohotetun levyn paikalleen, varmista, että kohotettu keskiosa (O) osoittaa taustalaippaan (D) päin. 4. Kierrä kierteinen lukitusmutteri (E) karaan (B) (kuva 5): a. Kierteisen lukitusmutterin (E) renkaan on osoitettava levyyn päin, kun hiomalaikka asennetaan (kuva 5A). b. Kierteisen lukitusmutterin (E) renkaan on osoitettava levystä pois päin, kun leikkauslaikka asennetaan (kuva 5B). 5. Paina karan lukituspainiketta (A) ja kierrä karaa (B), kunnes se lukittuu paikoilleen. 6. Kiristä kierteinen lukitusmutteri (E) tuotteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä ruuviavaimella. 7. Vapauta karan lukitus.
Sivu: 8
152 Suomi • Kiinnitä ja tue työkappaletta. Käytä puristimia tai ruuvipuristinta työkappaleen kiinnittämiseksi ja tukemiseksi tukevaan alustaan. Työkappale on tärkeää kiinnittää ja tukea hyvin työkappaleen liikkumisen ja hallinnan menetyksen estämiseksi. Jos työkappale liikkuu tai hallinta menetetään, vaaratilanteita ja henkilövahinkoja voi aiheutua. • Tue paneeleja tai kaikkia liian suuria työkappaleita laikan kiinni juuttumisen ja takaisiniskun välttämiseksi. Suuret työkappaleet pyrkivät taipumaan omasta painostaan. Tuet tulee asettaa työkappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työkappaleen reunan lähelle laikan molemmalla puolella. • Pidä aina työhanskoja, kun käytät tätä työkalua. • Vaihdelaatikko kuumenee voimakkaasti käytön aikana. • Paina työkalua vain varovaisesti. Älä paina laikkaa sivusuunnassa. • Vältä ylikuormittamista. Kun sähkötyökalua on kuormitettu huomattavasti, jatka sen käyttöä ilman kuormaa useiden minuuttien ajan lisävarusteen jäähdyttämiseksi. Älä kosketa hioma- ja leikkuulaikkoihin ennen kuin ne ovat jäähtyneet. Laikat voivat kuumentua huomattavasti käytön aikana. • Älä koskaan työskentele hiomakupilla ilman asianmukaista suojaa. • Älä käytä sähkötyökalua poisleikkaustelineen kanssa. • Älä koskaan käytä paperia yhdessä kiinnitettyjen hankaustuotteiden kanssa. • Huomaa, että pyörä jatkaa pyörimistä myös virran katkaisemisen jälkeen. Käsien oikea asento (kuva 1, 6) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut sivukahvaan (C) yhdellä kädellä ja toisella kädellä työkalun runkoon kuvassa 1 näkyvällä tavalla. 7. Kiristä kierteinen lukitusmutteri (E) tuotteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä ruuviavaimella. 8. Vapauta karan lukitus. 9. Poista kuminen tausta-alusta löysäämällä kierteistä lukitusmutteria (E) tuotteen mukana toimitetulla kuusiokoloavaimella tai kaksipäisellä ruuviavaimella. Kuppiteräsharjan kiinnittäminen Ruuvaa kuppiteräsharja suoraan karaan ilman välilevyä ja kierteistä laippaa. Ennen käyttämistä • Asenna suojus ja hiomalaikka tai -paperi. Älä käytä erittäin kuluneita laikkoja tai papereita. • Varmista, että sisempi ja ulompi laippa on kiinnitetty oikein. Noudata ohjeita Hiomis- ja leikkausvarustetaulukko. • Varmista, että laikka pyörii varusteeseen ja työkaluun merkityn nuolen suuntaan. • Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta. Ennen käyttämistä tarkista, ettei tarvikkeessa, esimerkiksi sen hiomalaikoissa tai taustalevyssä, ole halkeamia, repeämiä tai kulumia ja että teräslankaharjassa ole irrallisia tai katkenneita harjaksia. Jos sähkötyökalu putoaa, tarkista, onko siihen tullut vaurioita ja vaihda vaurioitunut osa. Kun olet tarkistanut laitteen, siirry kauas siitä ja pyydä muitakin siirtymään kauemmas. Anna sähkötyökalun käydä suurimmalla nopeudella kuormittamattomana minuutin ajan. Vaurioitunut varuste tavallisesti särkyy tämän testausajan kuluessa. KÄYTTÄMINEN Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. VAROITUS: • Varmista, että hiottava tai katkaistava kappale on tiukasti kiinni.
Sivu: 9
153 Suomi kiinnitetty varuste voi irrota ja aiheuttaa vahingoittumisen. Voit lukita karan painamalla karan lukituspainiketta ja kääntämällä karaa, kunnes se lukittuu. Metallin työstäminen Jos työstät metallia tämän työkalun avulla, varmista, että pistoke on yhdistetty vikavirtasuojaimeen, jotta metallilastut eivät aiheuta sähköistä vaaraa. Jos vikavirtasuojain estää virransyötön työkaluun, vie työkalu korjattavaksi valtuutettuun DeWALT- huoltokorjaamoon. VAROITUS: tietyissä työskentelyolosuhteissa laitteen sisään voi kertyä sähköä johtavaa pölyä metallia työstettäessä. Tällöin laitteen suojaava eristys ei toimi, joten on olemassa sähköiskun vaara. Metallipölyn kertymisen laitteen sisään estämiseksi on suositeltavaa puhdistaa ilmanvaihtoaukot päivittäin. Lisätietoja on Kunnossapito-kohdassa. Metallin leikkaaminen Syötä kohtuullisella nopeudella leikattavan materiaalin mukaan leikkaamisen aikana. Älä kohdista painetta leikkuulaikkaan, kallista tai heiluta konetta. Älä laske leikkuulaikkojen käyttönopeutta sivuttaisella paineella. Konetta on aina käytettävä pystyasennossa. Muutoin on olemassa vaara, että se painetaan kontrolloimattomasti pois leikkauslinjasta. Profiileja ja nelikulmaista tankoa leikatessa on paras aloittaa pienimmästä poikkileikkauspinnasta. Karkea hiominen Älä koskaan käytä leikkuulaikkaa hiomiseen. Käytä aina suojustyyppiä 27. Parhaat hiomistulokset saavutetaan asettamalla kone 30° - 40° kulmaan. Siirrä konetta edestakaisin keskisuurella paineella. Täten työstökappale ei kuumennu liikaa, se ei värjäänny eikä siihen muodostu uria. Kiven leikkaaminen Konetta tulee käyttää vain kuivaleikkaamiseen. Leikkaa kivimateriaalia käyttämällä timanttilaikkaa. Käytä konetta ainoastaan ylimääräistä suojanaamaria käyttäen. Kytkimet HUOMIO: Pidä sivukahvasta ja työkalun rungosta tiukasti kiinni työkalun hallinnan säilyttämiseksi käynnistyksen ja käytön aikana ja kunnes laikka tai lisävaruste lakkaa pyörimästä. Varmista, että laikka on pysähtynyt kokonaan ennen työkalun asettamista alas. HUOMAA: Älä kytke työkalua päälle tai pois päältä kuormituksen alaisena vähentääksesi työkalun odottamatonta liikettä. Anna hiomakoneen saavuttaa täysi nopeus ennen kuin kosketat työpintaa. Nosta työkalu pinnasta ennen työkalun sammuttamista. Anna työkalun pysähtyä ennen sen asettamista alas. LIUKUKYTKIN (KUVA 3) (DWE4056, DWE4057, DWE4156, DWE4157) VAROITUS: Varmista ennen työkalun liittämistä verkkovirtaan, että liukukytkin on pois päältä asennosta painamalla ja vapauttamalla kytkimen takaosa. Varmista, että liukukytkin on pois päältä asennossa yllä kuvatulla tavalla työkalun virransyötön keskeytymisen jälkeen, esimerkiksi maasulkukytkimen aktivoituessa, piirikatkaisimen aktivoituessa, kun pistoke irrotetaan vahingossa tai sähkökatkoksen tapahtuessa. Jos liukukytkin on lukittu, kun virta kytketään päälle, työkalu käynnistyy odottamattomasti. Käynnistä työkalu liu’uttamalla ON/OFF- liukukytkin (G) työkalun etuosaan päin. Pysäytä työkalu vapauttamalla ON/OFF-liukukytkin. Kun haluat työkalun toimivan jatkuvasti, liu’uta kytkintä työkalun etuosaan päin ja paina kytkimen etuosaa sisäänpäin. Pysäytä työkalu jatkuvassa käyttötilassa, paina liukukytkimen takaosaa ja vapauta se. VIPUKYTKIN (KUVA 3) (DWE4120) 1. Kytke työkalu päälle painamalla lukitusvipua (I) työkalun takaosaan päin, paina sitten vipukytkintä (H). Työkalu toimii kytkintä painettaessa. 2. Sammuta työkalu vapauttamalla vipukytkin. Karan lukko (kuva 1) Karan lukko (A) estää karaa pyörimästä, kun laikkaa kiinnitetään tai irrotetaan. Lukitse työkalu vasta kun työkalu on sammutettu ja täysin pysähtynyt ja kun sen pistoke on irrotettu pistorasiasta. HUOMAUTUS: Älä lukitse karaa, kun työkalua käytetään. Muutoin työkalu voi vaurioitua. Jos työkalu vaurioituu, siihen
Sivu: 10
154 Suomi VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DeWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Maks. [mm] [mm] Vähimmäiskierto [min.-1 ] Kiertonopeus [m/s] Kierteisen reiän pituus [mm] D b d d D b 115 6 22,23 11 800 80 - 125 6 22,23 11 800 80 - D 115 - - 11 800 80 - 125 - - 11 800 80 - D d b 75 30 M14 11 800 45 16,0 D 115 12 M14 11 800 80 16,0 125 12 M14 11 800 80 16,0 Ympäristön suojeleminen Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com. Työstöön liittyviä vinkkejä Ole varovainen aukkoja leikatessa rakenteellisiin seiniin. Maakohtaiset määräykset säätelevät rakenteellisten seinien aukkoja. Kyseisiä määräyksiä on noudatettava aina. Ota yhteyttä rakenteelliseen teknikkoon, arkkitehtiin tai rakennustyömään valvojaan ennen työtoimenpiteiden aloittamista. Pehmeiden laikkojen käyttäminen VAROITUS: Metallipölyä voi kertyä. Runsas metallin työstäminen pehmeillä laikoilla voi lisätä sähköiskun vaaraa. Tämän vaaran mahdollisuuden vähentämiseksi yhdistä laite vikavirtasuojakytkimeen ja puhdista ilmanvaihtoaukot päivittäin paineilmalla. Lisätietoja on jäljempänä. KUNNOSSAPITO DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. Ennen työkalun pistokkeen työntämistä pistorasiaan paina liipaisinta ja vapauta se sen varmistamiseksi, että virta on katkaistu. Hiiliharjat Kun hiiliharjat ovat kuluneet lähes loppuun ja laite on huollettava, moottori lakkaa toimimasta. Käyttäjä ei voi vaihtaa hiiliharjoja. Vie työkalu valtuutettuun DeWALT-huoltokorjaamoon. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta.
Sivu: 11
155 Suomi HIOMAVARUSTEKAAVIO Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen TYYPIN 27 SUOJUS Hiomalaikka, jonka keskiosassa on painautuma Tyypin 27 suojus Tukilaippa Tyypin 27 alas painetttu keskilaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Liuskalaikka Vaijeripyörät Vaijeripyörät ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Vaijeripyörä Teräskuppi ja kierteinen mutteri Tyypin 27 suojus Teräslankaharja Taustalaippa/ hiomapaperiarkki Tyypin 27 suojus Kuminen taustalaippa Hiomapaperilevy Kierteinen kiinnitysmutteri
Sivu: 12
156 Suomi HIOMAVARUSTEKAAVIO (jatkoa) Suojan tyyppi Varuste Kuvaus Asentaminen hiomakoneeseen TYYPIN 1 SUOJUS Puumateriaalin leikkuulaikka, sidottu Tyypin 1 suojus Tukilaippa Katkaisulaikka Kierteinen kiinnitysmutteri Metallin leikkuulaikka, sidottu TYYPIN 1 SUOJUS TAI TYYPIN 27 SUOJUS Timanttikatkaisulaikka

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE4057, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE4057 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE4057 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE4057

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE4057 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Kulmahiomakoneet
 • Malli/nimi: DWE4057
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka