DWE315

DeWalt DWE315 käyttöohjeet

DWE315

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE315 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 144 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
Sivu: 1
SUOMI 101 VÄRÄHTELEVÄ MONITOIMIVÄLINE DWE315 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWE315 Jännite VAC 230 Tyyppi 1 Virransyöttö W 300 Antoteho W 170 Värähtelytaajuus min-1 0–22000 Värähtelykulma 1,6˚ Weight kg 1,5 LPA (äänenpaine) dB(A) 86 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB(A) 3 LWA (ääniteho) dB(A) 97 KWA (äänitehon vaihtelu) dB(A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah ah = m/s² 16,1 Vaihtelu K = m/s² 1,5 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI DWE315 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EU, EN 60745-1, EN60745-2-4, EN60745-2-11. Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Sivu: 2
SUOMI 102 Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering and Product Development DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 17.05.2013 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa. f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Sivu: 3
SUOMI 103 g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Värähtelevän monitoimivälineen lisäturvallisuusohjeet VAROITUS: Ole erityisen varovainen, kun hiot tiettyjä puulajeja (esimerkiksi pyökkiä ja tammea) ja metallia, jotka voivat tuottaa myrkyllistä pölyä. Käytä erityisesti myrkylliseltä pölyltä ja höyryiltä suojaamaan suunniteltua pölynaamaria. Varmista, että myös työalueella olevat tai työalueelle tulevat henkilöt ovat suojautuneet pölyltä. VAROITUS: Käytä konetta hyvin ilmastoidussa tilassa rautametalleja hiottaessa. Varmista, että konetta ei käytetä palonarkojen nesteiden, kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Hiomisesta tai moottorin kosketusvarresta saattaa singota kipinöitä tai kuumia hiukkasia, jotka voivat sytyttää tulenarat materiaalit palamaan. Maalin hionta VAROITUS: Noudata maalin hionnalle asetettuja määräyksiä. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin asioihin: • Käytä pölynimuria pölynpoistoon aina, kun se on mahdollista. • Toimi erityisen varovaisesti, kun hiot maalia, joka saattaa olla lyijypohjaista: – Estä lasten ja raskaana olevien naisten pääsy työskentelypaikalle. – Kaikkien työmaalla olevien henkilöiden on käytettävä erityisesti lyijymaaleja ja -pölyjä varten suunniteltua hengityssuojainta. – Syöminen, juominen ja tupakanpoltto työmaalla on kielletty. • Hävitä hiomapöly ja kaikki muut irtojätteet turvallisesti. • Jos laitteen terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, pidä työkalusta eristetyistä tarttumapinnoista. Kosketus jännitteelliseen johtoon tekee jotkut työkalun näkyvillä olevat metalliosat jännitteellisiksi, ja ne aiheuttavat sähköiskun työkalun käyttäjälle. • Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa johtaa kontrollin menetykseen.
Sivu: 4
SUOMI 104 Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot. – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot. Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Käytä kuulosuojaimia. Käytä suojalaseja. Käytä hengityssuojainta. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (t) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2013 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Sovitin kaikkia teriä varten 1 Pölynpoistosovitin (DWE315K) 1 Leikkausohjain (DWE315K) 1 31 mm x 43 mm Puuterä nopeaan leikkaamiseen (DWE315K) 1 31 mm x 43 mm Naulallinen puuterä 1 100 mm Puoliympyräterä (DWE315K) 1 Hioma-alusta 25 Valikoima hiomapaperikappaleita 1 9,5 mm x 43 mm Tarkka puuterä (DWE315K) 1 3 mm Karbidi-injektoinnin poistoterä (100 mm puolikuu) (DWE315K) 1 Kova vetoterä 1 Kuusiokulma-avain 1 Pakkauskotelo (DWE315K) 1 Pakkauspussi (DWE315B) 1 Käyttöohje 1 Poikkileikkauspiirros • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Säädettävä nopeuskytkin b. LED-työvalaistus c. Lisävarusteen kiinnitysvipu d. Lukituspainike e. Lisävarusteen sivuasennus f. Leikkausohjaimen kappale g. Leikkausohjaimen varsi KÄYTTÖTARKOITUS Tämä värähtelevä monitoimiväline on suunniteltu ammattimaiseen tarkkaan hiomiseen, pistosorvaamiseen, tasasaumaukseen, ylimääräisten materiaalien poistamiseen ja pintavalmisteluihin. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Tämä värähtelevä monitoimiväline on ammattimainen sähkötyökalu. ÄLÄ anna lasten koskea laitteesen. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Sivu: 5
SUOMI 105 Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. VAROITUS: Leikkautumis- tai palovammavaara. Älä kosketa työstökappaleeseen tai terään välittömästi työkalun käyttämisen jälkeen. Ne voivat olla erittäin kuumia. Käsittele varoen. Anna lisävarusteiden ja työstökappaleen jäähtyä ennen niihin koskettamista. Lisävarusteiden asentaminen/ poistaminen (kuva 2–6) TYÖKALUJA VAATIMATON LISÄVARUSTEPIDIKE (KUVA 2–4) DWE315 sisältää nopeasti vaihdettavan lisävarustejärjestelmän. Tämä mahdollistaa lisävarusteiden vaihtamisen nopeammin ilman ruuviavaimia tai kuusiokoloavaimia muiden värähtelevien työkalujärjestelmien tapaan. 1. Pidä työkalusta ja purista lisävarusteen kiinnitysvipua (c) kuvan 2 mukaisesti. 2. Puhdista jäljelle jääneet jäämät työkalun aksleista ja lisävarusteen pidikkeestä. 3. Liu’uta lisävaruste akselin (h) ja lisävarusteen pidikkeen välillä ja varmista, että lisävaruste kytkee kaikki pidikkeen kahdeksan piikkiä ja on tasaisesti akseliin nähden. Varmista, että lisävaruste on suunnattu kuvan 3 mukaisesti. 4. Vapauta lisävarusteen kiinnitysvipu. HUOMAA: Jotkin lisävarusteet, kuten kaapimet ja terät, voidaan tarvittaessa asentaa kulmaan kuvan 4 mukaisesti. HIOMA-ALUSTOJEN ASENTAMINEN/POISTAMINEN (KUVA 5) Hioma-alustat kiinnitetään timanttimuotoiseen tärinälevyyn koukun ja silmukan avulla. Tärinälevy mahdollistaa laitteen käyttämisen suurilla tasaisilla alustoilla ja kapeissa kohdissa tai nurkissa. 1. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy (i) osion Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti. 2. Kohdista hiomalevyn reunat hiomiseen tarkoitetun tärinälevyn reunaan ja paina hiomalevy (j) tärinälevyyn. 3. Paina hiomapaperilla varustettua alustaa tasaista pintaa vasten ja kytke työkalu päälle lyhyesti. Tämä varmistaa hyvän kiinnityksen tärinälevyn ja hiomapaperin välille ja auttaa estämään ennenaikaista kulumista. 4. Kun hiomapaperin kärki kuluu, irrota paperi tärinälevystä, kierrä sitä ja kiinnitä se sitten uudelleen. LISÄVARUSTEIDEN KIINNITTÄMINEN YLEISTÄ SOVITINTA KÄYTTÄEN (KUVA 6) HUOMIO: Henkilövahingon välttämiseksi lisävarusteita ei saa käyttää, jos lisävaruste ei kiinnity sovittimeen hyvin. HUOMIO: Lue ja noudata valmistajan varoituksia kaikkien lisävarusteiden kohdalla. HUOMIO: Henkilövahinkojen välttämiseksi on varmistettava, että sovitin ja lisävaruste ovat hyvin kiristettyjä. Muut kuin DEWALT-lisävarusteet voidaan voidaan kiinnittää yleistä sovitinta käyttäen. 1. Aseta aluslaatta (k) työkaluun. 2. Aseta lisävaruste aluslaattaan. 3. Kiristä ja kiinnitä sovitinmutteri (l) kuusiokoloavaimella (p). Leikkausohjaimen kiinnittäminen (kuva 7–12) Syvyys-/leikkausohjain mahdollistaa materiaalin leikkaamisen tarkasti määritetyllä syvyydellä sekä merkityn leikkauslinjan jäljittämisen tarkasti.
Sivu: 6
SUOMI 106 1. Liitä leikkausohjainkappale (f) asettamalla lisävarusteen kielekkeet (m) ohjaimen lisävarusteen sivulla oleviin asennusaukkoihin (e) työkalun rungossa. 2. Kiristä kappale runkoon pakkauksen ruuvilla (o) ja aluslaatta (u). Kiristä se toimitetulla kuusiokoloavaimella (p). SYVYYSOHJAIN Tämän toiminnon avulla voit leikata materiaalia tarkasti määritettyyn syvyyteen. 1. Aseta ohjausvarsi (g) kuvan 8 mukaisesti ohjaimen etuosan aukkoon (f). 2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla sitä sisään haluamasi leikkaussyvyyden saavuttamiseksi kuvan 9 mukaisesti. 3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/ leikkauksen säätönuppia (n) myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä syvyyden/ leikkauksen säätönuppia vastapäivään. LEIKKAUSOHJAIN Tämän toiminnon avulla voit jäljittää merkityn leikkauslinjan tarkasti. 1. Aseta ohjausvarsi (g) kuvan 10 mukaisesti ohjaimen vasemmalla ja oikealla puolella oleviin aukkoihin (f). 2. Säädä ohjaimen pituutta vetämällä sitä ulos tai painamalla sitä sisään haluamasi pituuden saavuttamiseksi kuvan 11 mukaisesti. 3. Kiinnitä ohjain paikoilleen kääntämällä syvyyden/ leikkauksen säätönuppia (n) myötäpäivään. Vapauta ohjain kääntämällä syvyyden/ leikkauksen säätönuppia vastapäivään. HUOMAA: Ohjausvarsi voidaan asettaa suojakokoonpanoon myös pystysuorassa leikkauksen korkeuden asettamiseksi. Katso kuva 12. Pölynpoistosovittimen asentaminen (kuva 16) Pölynpoistosovitin mahdollistaa työkalun liittämisen ulkoiseen pölynpoistolaitteeseen joko AirLock™- järjestelmällä (DWV9000-XJ) tai standardilla 35 mm pölynpoistokappaleella. 1. Kiinnitä pölynpoistosovitin (q) asettamalla kielekkeet (m) lisävarusteen sivuilla oleviin asennusaukkoihin (e). 2. Aseta ruuvi (o) ja aluslaatta (u) pölynpoistosovittimeen (q) ja kiristä se pakkaukseen kuuluvalla kuusiokoloavaimella (p). TOIMINTA Käyttöohjeet (kuva 13, 14) VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: Varmista, että kytkin on kokonaan pois päältä ennen virtajohdon kytkemistä. 1. Kiinnitä virtajohto. 2. Kytke työkalu päälle pitämällä sitä kuvan 13 mukaisesti ja painamalla säädettävää nopeuskytkintä (a). HUOMAA: Mitä enemmän painat kytkintä, sitä nopeammin työkalu toimii. Mikäli epäselvyyksiä ilmenee oikeaan nopeuteen nähden, testaa suorituskyky alhaisella nopeudella ja lisää sitä asteittain, kunnes sopiva nopeus saavutetaan. 3. Kytke työkalu pois päältä vapauttamalla säädettävää nopeuskytkintä (a). Lukituspainike (kuva 14) Pitemmän käyttöajan mukavuuden lisäämiseksi lukituspainike (d) voi lukita kytkimen (a) ala-asentoon. LED-työvalaistus (kuva 15) LED-työvalaistus (b) aktivoituu, kun kytkintä painetaan. Käsien oikea asento (kuva 13) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Käsien oikea asento tarkoittaa työkalun pitämistä kuvan 13 mukaisesti. Pölynpoistosovittimen käyttäminen hiomalevyllä (kuva 17) 1. Kiinnitä pölynpoistosovitin (q). Katso Pölynpoistosovittimen asentaminen. 2. Aseta huovan tiivistysrengas (r) pölynpoistosovittimen (q) ala-aukkoon.
Sivu: 7
SUOMI 107 3. Kiinnitä hiomiseen tarkoitettu tärinälevy (i) osion Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti. 4. Kiinnitä hiomalevy osion Hioma-alustojen asentaminen/poistaminen mukaisesti. Pölynpoistosovittimen käyttäminen pistosorvausvarusteella (kuva 18) 1. Kiinnitä pölynpoistosovitin. Katso Pölynpoistosovittimen asentaminen. 2. Paina pölynpoistovarsi (s) pölynpoistosovittimen (q) ala-aukkoon. 3. Kiinnitä pistosorvausterä osion Lisävarusteiden asentaminen/poistaminen mukaisesti. 4. Säädä pölynpoistovartta (s) parhaiden tuloksien saavuttamiseksi. Hyödyllisiä vinkkejä • Varmista aina, että työstökappale on tiukasti paikoillaan tai kiinnitetty liikkumisen estämiseksi. Materiaalin mahdollinen liikkuminen voi vaikuttaa leikkauksen tai hiomispinnan laatuun. • Älä aloita hiomista ennen kuin hiomapaperi on kiinnitetty hiomiseen tarkoitettuun tärinälevyyn. • Käytä karkeaa hiomapaperia karkeisiin pintoihin, keskikarkeaa tasaisiin pintoihin ja hienoa pintaa pinnoitteisiin. Kokeile tarvittaessa ensin ylimääräiseen kappaleeseen. • Liian suuri voima vähentää tehokkuutta ja aiheuttaa moottorin ylikuormittumisen. Optimaalinen tehokkuus säilyy, kun lisävaruste vaihdetaan säännöllisesti. • Älä anna hiomapaperin kulua pois, muutoin hioma-alusta vaurioituu. • Jos työkalu ylikuumenee, erityisesti alhaisella nopeudella käytettäessä, aseta maksiminopeus ja käytä sitä ilman kuormaa 2–3 minuutin ajan moottorin jäähdyttämiseksi. Vältä pitkäaikaista käyttöä alhaisilla nopeuksilla. Pidä terä aina terävänä. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Voiteleminen Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella. Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. YHTEENSOPIVAT LISÄVARUSTEET Värähtelevä hioma-alusta Värähtelevä puuterä nauloilla Laaja värähtelevä titaaninen puuterä nauloilla Värähtelevä kovapuuterä Värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen Laaja värähtelevä puuterä nopeaan leikkaamiseen Värähtelevä tarkka puuterä Värähtelevä titaaninen metalliterä Värähtelevä puolipyöreä terä Värähtelevä titaaninen puolipyöreä terä Värähtelevä tasasaumausterä Värähtelevä titaaninen tasasaumausterä Värähtelevä monipuolinen terä
Sivu: 8
SUOMI 108 Värähtelevä kova vetoterä Värähtelevä joustava vetoterä Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä Värähtelevä karbidi-injektoinnin poistoterä nopeaan käyttöön Värähtelevä karbidiraspi Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU. com. TAKUU DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa. • 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ • Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT- työkalun toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on esitettävä. • VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA • Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa. • YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU • Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että: • laitetta ei ole väärinkäytetty, • laite on kulunut vain normaalisti, • valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta, • ostotodistus esitetään; • laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen. Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa: www.2helpU.com.
Sivu: 9
SUOMI 109 VIANETSINTÄ ONGELMA MAHDOLLINEN SYY MAHDOLLINEN RATKAISU Laite ei käynnisty. Virtajohtoa ei ole kiinnitetty pistorasiaan. Liitä työkalu toimivaan pistorasiaan. Virtapiirin sulake on palanut. Vaihda sulake. (Jos tuote aiheuttaa virtapiirin sulakkeen palamisen toistuvasti, lopeta sen käyttö välittömästi ja vie se valtuutettuun DEWALT-huoltopalveluun huoltoa varten). Piirikatkaisin on lauennut. Nollaa piirikatkaisin. (Jos tuote aiheuttaa piirikatkaisimen laukeamisen toistuvasti, lopeta sen käyttö välittömästi ja vie se valtuutettuun DEWALT-huoltopalveluun huoltoa varten). Johto tai kytkin on vaurioitunut. Anna valtuutetun DEWALT-huoltopalvelun vaihtaa johto tai kytkin.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE315, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE315 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE315 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE315

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE315 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Monikäyttötyökalut
 • Malli/nimi: DWE315
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka