DWE305

DeWalt DWE305 käyttöohjeet

DWE305

Käyttöopas tuotteelle DeWalt DWE305 kielellä Hollantilainen. Tässä PDF-käyttöoppaassa on 104 sivua.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
Sivu: 1
SUOMI 70 PUUKKOSAHA DWE305 Onnittelut! Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille. Tekniset tiedot DWE305 Jännite VAC 230 Tyyppi 1 Virransyöttö W 1100 Kuormittamaton nopeus 0–2800 Iskun pituus mm 29 Leikkauskapasiteetti puulle/ metalliprofiilit/muoviputket mm 280/100/130 Paino kg 3,5 LPA (äänenpaine) dB (A) 90 KPA (äänenpaineen vaihtelu) dB (A) 3 LWA (ääniteho) dB (A) 101 KWA (äänitehon vaihtelu) dB (A) 3 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti: Tärinän päästöarvo ah Levyä sahatessa ah,B = m/s² 19,0 Vaihtelu K = m/s² 4,4 Tärinän päästöarvo ah Puupuomia sahatessa ah,WB = m/s² 19,5 Vaihtelu K = m/s² 2,8 Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista. VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä. Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää merkittävästi työkalua käytettäessä. Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä huomiota työn jaksottamiseen. Sulakkeet Eurooppa 230 voltin työkalut 10 ampeerin sulake Määritelmät: Turvallisuusohjeet Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin. VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai vakavan henkilövahingon vaara. VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai vakavan vaaran mahdollisuus. HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen loukkaantuminen. HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa omaisuusvahingon. Sähköiskun vaara! Tulipalon vaara. EU-yhdenmukaisuusilmoitus KONEDIREKTIIVI PUUKKOSAHA DWE305 DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Sivu: 2
SUOMI 71 Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla. Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta. Horst Grossmann Vice President Engineering DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11, D-65510, Idstein, Germany 30.09.2014 VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä käyttöohje. Sähkötyökalun yleiset turvallisuusvaroitukset VAROITUS! Lue kaikki turvallisuusvaroitukset ja ohjeet Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta, on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan henkilövahingon vaara. SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu- ilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun. 1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä. b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut. c) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi aiheuttaa hallinnan menettämisen. 2) SÄHKÖTURVALLISUUS a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia. Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille tarkoitettuihin pistorasioihin. b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu. c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa. d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun vaaraa. e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa. f) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. 3) HENKILÖSUOJAUS a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon. b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää henkilövahinkojen vaaraa. c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä lisää onnettomuusvaaraa. d) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi aiheuttaa henkilövahingon. e) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Sivu: 3
SUOMI 72 f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin. g) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja. 4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen. b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava. c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon vaaraa. d) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa. Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien käsissä. e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat onnettomuuksia. f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on helpompi hallita. g) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi syntyä vaaratilanne. 5) HUOLTO a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden. Lisäturvallisuusohjeet Puukkosahat VAROITUS: Käytä AINA hyväksyttyä hengityssuojainta. Työkalun käyttö voi aiheuttaa ja/tai levittää pölyä, mikä voi aiheuttaa vakavan vamman. • Jos terä voi osua piilotettuihin sähköjohtoihin tai työkalun omaan sähköjohtoon, tartu työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada sähköiskun. • Älä koskaan yritä pysäyttää sahanterää sormillasi työkalun sammuttamisen jälkeen. • Älä koskaan laita sahaa pöydälle tai työpenkille, jos sitä ei ole sammutettu. Sahanterä pyörii vielä hetken aikaa sammuttamisen jälkeen. • Kun käytät erityisesti puun sahaamiseen suunniteltuja sahanteriä, poista työkappaleesta kaikki naulat ja metalliesineet ennen työn aloittamista. • Käytä mahdollisuuksien mukaan kiinnikkeitä ja ruuvipuristimia työkappaleen kiinnittämiseen varmasti. • Älä yritä sahata erityisen pieniä työkappaleita. • Älä nojaa liian kauas eteenpäin. Varmista, että seisot aina vakaasti varsinkin silloin, kun käytät rakennustelineitä ja tikkaita. • Pidä sahaa aina molemmilla käsillä. • Kun leikkaat kaarteita ja koloja, käytä erikoissahanterää. • Käytä vain sahanteriä, jotka ovat näiden käyttöohjeiden mukaisia. • Käytä vain teräviä sahanteriä, jotka ovat täydellisessä käyttökunnossa. Murtuneet tai taipuneet sahanterät tulee vaihtaa välittömästi. • Varmista, että sahanterä on kiinnitetty huolellisesti. VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA. Vaarat Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä ovat seuraavat: – Kuulon heikkeneminen. – Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
Sivu: 4
SUOMI 73 – Käytön aikana kuumenevien varusteiden aiheuttamat palovammat. – Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot Työkalun merkinnät Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa: Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI (KUVA [FIG.] 1) Päivämääräkoodi (f) on merkitty koteloon. Se sisältää myös valmistusvuoden. Esimerkki: 2014 XX XX Valmistusvuosi Pakkauksen sisältö Pakkauksen sisältö: 1 Pistosaha 1 Yleiskäyttöön tarkoitettu sahanterä 1 Laukku (vain K-mallit) 1 Käyttöohje • Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita. • Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Kuvaus (kuva 1) VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja. a. Säädettävä nopeuskytkin b. Terän kiinnitysvipu c. Sahakenkä KÄYTTÖTARKOITUS DWE305-puukkosaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, metallin ja muoviputkien sahaamiseen. Pienikokoinen muotoilu sallii sahaamisen hankalasti saavutettavissa kohteissa. ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja. Nämä puukkosahat ovat ammattimaisia sähkötyökaluja. ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti. • Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset. Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän tuotteen kanssa. Sähköturvallisuus Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei tarvita. Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huolto- organisaation kautta. Jatkojohdon käyttäminen Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki. KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Sahanterän asentaminen (kuva 2) 1. Siirrä terän kiinnitysvipu (b) ja vapauta terän kiinnitysmekanismi. 2. Laita sahanterä pidikkeeseen (d) kunnes se napsahtaa paikalleen. Terä voidaan asentaa niin, että hampaat osoittavat alas tai ylös tai vasemmalle tai oikealle. 3. Siirrä terän kiinnitysvipu (b) alas ja lukitse terän kiinnitysmekanismi. 4. Poista sahanterä päinvastaisessa järjestyksessä.
Sivu: 5
SUOMI 74 Sahanterät materiaali suositeltu sahanterä rautametalli hienohampainen raudaton metalli karkeahampainen puu karkeahampainen muovi hienohampainen muuratut rakenteet karbidikärkinen Lisävarusteena on saavana laaja valikoima erityissahanteriä. VAROITUS: Valitse sahanterä aina huolellisesti. TOIMINTA Käyttöohjeet VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä. VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista tai asentamista. VAROITUS: • Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni. • Paina työkalua vain kevyesti äläkä paina sahanterää sivusta. Työskentele jos mahdollista sahakenkä painettuna työkappaletta vasten. Tämä estää terän vahingoittumisen ja estää työkalun nykimisen ja tärinän. • Kun sahaat seiniä tai lattioita, huomioi putkistojen ja johtojen sijainti. Pidä työkalua aina kahvasta kiinni. • Vältä ylikuormittamista. • Anna terän pyöriä vapaasti muutaman sekunnin ajan ennen leikkaamisen aloittamista. Älä koskaan käynnistä työkalua, kun sahanterä on jumissa työkappaleessa tai kosketuksissa materiaalin kanssa. Käsien oikea asento (kuva 1, 4) VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa. VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa. Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut takakahvaan (g) yhdellä kädellä ja toisella kädellä etukahvaan (e). Käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva 1) Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (a). Säädettävä nopeuskytkimeen kohdistuva paine määrittää työkalun nopeuden. Pysäytä työkalu vapauttamalla virtakatkaisin. Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta. Puun leikkaaminen 1. Kiinnitä työkappale huolellisesti ja poista kaikki naulat ja metalliesineet. 2. Pidä työkalua molemmilla käsillä ja työskentele jos mahdollista sahakenkä painettuna työkappaletta vasten. Upotusleikkaus puuhun (kuva 3) 1. Lepuuta sahakenkää työkappaleella sellaisessa asennossa, että terä muodostaa sopivan kulman upotusleikkausta varten. 2. Käynnistä työkalu ja syötä terää hitaasti. Varmista, että sahakenkä pysyy kosketuksissa työkappaleen kanssa koko ajan. Kolojen leikkaaminen 1. Mittaa ja merkitse haluttu kolo. 2. Käytä kapeaa sahanterää ja sijoita sahakengän pohja työkappaleelle ja varmista, että terä on sijoitettu leikkuulinjalle. Voit tarpeen mukaan, esimerkiksi ahtaissa paikoissa, käyttää sahakengän ulkoreunaa ohjaimena. 3. Käynnistä työkalu ja syötä terää materiaaliin täydellä nopeudella ja pidä työkalua vakaasti työkappaletta vasten. Metallin leikkaaminen Kun leikkaat ohutta metallia, tue työkappale aina puulla molemmilta puolilta. Tämä varmistaa puhtaat leikkaukset ja estää materiaalin vahingoittumisen. Jos haluat leikata pitkiä, suoria leikkauksia, vedä työkappaleeseen viiva. Vedä ohut kerros voiteluaihetta leikkuulinjaa pitkiä, käynnistä työkalua ja seuraa leikkuulinjaa. Muovin leikkaaminen Työskentele aina alhaisella nopeudella. Suorita testi ja tarkista, onko materiaali lämmönarkaa.
Sivu: 6
SUOMI 75 Kivimateriaalien leikkaaminen VAROITUS: Kun leikkaat asbestisementtiä, voi syntyä vaarallista pölyä. Noudata virallisia ohjeita ja huomioi asbestisementin valmistajien suositukset. Ulkonevan reunan katkaisu (kuva 4) Käytä tavallista terää asennettuna ylösalaisin ja katkaise ulkoneva reuna. Rinnakkaisleikkaus (kuva 5) Kun terä on asennettu vaakatasoon, työkalua voidaan käyttää rinnakkaisleikkaukseen lähellä lattioita, seiniä tai kattoja. Varmista, että sahakenkä pysyy kosketuksissa työkappaleen kanssa koko ajan. KUNNOSSAPITO DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan. VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen. Pölynpoisto Kun työkalua käytetään sisätiloissa pidemmän aikaa, käytä sopivaa pölynpoistolaitetta, joka on suunniteltu pölynpoistoa koskevien sovellettavien direktiivien mukaan. Lubrication Jos työkalua ei käytetä vähään aikaan, laita sahanterään hieman öljyä (esim. koneöljyä). Puhdistaminen VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja hengityssuojainta. VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen. Lisävarusteet VAROITUS: Muita kuin DEWALT- lisävarusteita ei ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain DEWALTin suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran vähentämiseksi. Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi. Ympäristön suojeleminen Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen. Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää raaka-aineiden tarvetta. Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen. DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille. Saat lähimmän valtuutetun DEWALT- huoltokorjaamon tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa www.2helpU. com.

Kysymykset & vastaukset

Onko sinulla kysymys tuotteesta DeWalt DWE305, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen DeWalt DWE305 käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen DeWalt DWE305 suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.

Esitä kysymys tuotteesta DeWalt DWE305

Nimi
Sähköpostiosoite
Kommentti

Katso tuotteen DeWalt DWE305 allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

 • Merkki: DeWalt
 • Tuote: Sahat
 • Malli/nimi: DWE305
 • Tiedostotyyppi: PDF
 • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Norja, Suomalainen, Turkki, Kreikka